Skip to main content

Full text of "Lumír"

See other formats


UNIVERSITY OF TORONTO 
LIBRARY 


WILLIAM H. DONNER 
COLLECTION 

purchased froiii 
a gift ;7y 

THE DONNER CANADIAN 
FOUNDATION 


7 


3/3 


LUMÍR 


ČASOPIS 

PRO  LITERATURU 

A  UMĚNÍ 

Ročník  XX!X. 

1901. 

Redaktor Václav  Hladík. 
Majetník J. Otto. 


Spolupracovníci : 


J. Arbes, K. Bačkovskv. Jos. Bartoš, j. Boleška, J. Bokecký, S. Bouška, 
A. Bre-ka, o. Březina, Em. ryt. z Čeňkova, Ad. B. Dostal, T. Dubrovská, 
K. Elqart. Dr. J. Guth, E. Hlas, F. S. Holečhk, Jos. Holeček, J. Holý, 
M. Jahn, H. Jelínek, Dr. L. Jeřábek, R. Jesenská, K Jonáš, M. Kalasová, 
E. Klas, B Knosl, Stanislav Kovanda, Em. šl. z Lešehradu, P. List, 
K. V. Liška, J. S. Mach, V. M.ácha, B. Mařáková, A. Mrštik, V. Mrštík. 
J. Muldnlr, P. Nach. A. Nečásek, A. Novák, J. Opolský, J. Osten, A. Pražák, 
G. Preissová, P. Projsa, Dr. B. Prusík, L. yuis, B. Rei.man, P. Renánova, 
M. SiLÉN, A. Sova, A. Starý, E. Stov, J. Sumín, J. Schiller. O. Šimek, 
J. Šlejh.\r, o. Theer, Dr. V. Tille, L. Veltruský, J. z Wojkowkz, J. Zeyer, 
J. Žeranovský. 


nAklade.m j. (jity v iraze. 


DEC   tílSbb 


fíp 


Tiskem Ceskč grafické společností :^Unie«  ■< Pr: 


OBSAH. 


Bačkovský K. Jarní. — Den 
sklizně 201 

— Večerní 331 

Bouška  S.   Vidění  bolesti.  — 

Touha. — Píseň -61 

— Écoutez la chanson 417 

Breska  Alfons   Z  hlubin.  — 

Modrá dálka. — Ticho   .    .211 

— Bludný poutník — Dobrou noc 479 

— Hlasy v bouři (Drama o 1 dějství) 

79, 89, 103 
Březina Otakar Šílenci .  ...   3 
z  Čeňkova  ryt.  Em.  Dva pa- 
řížské obrázky:  Vive  TArmée! 
Přítel ze čtvrti latinské  .  .  .  .129 
Dostal Ad. B. Z oddílu xHovory 
s Duší«. — Jako tcipol osamělý . . . 
— Dva listy (Jaroš!. Kvapilovi) ^15 
Dostal Karel Podivně lesy šu- 
mí .. . — Smutek . 499 

Dubrovská Tereza Až budeš 
unaven ... — Ty rád mne ne- 
máš     .  . 502 

Holý Jindřich S. Nocí jsme 
šli . . . — Nocturno 307 

— Má vášeň nevyhřmí 442 

— A zapomeň 479 

Jelínek Hanuš Mstitelka. — Ve- 

stálko moje 271 

— Salammbo 429 

— Pozdě 467 

Jesenská Růžena Písně (Dě- 
ťátko tiché ... — Stojím, če- 
kám ... — Louko milá, zelená . . . 
Miluju moře . . .) 389, 390 


BÁSNÉ  PŮVODNÍ. 

Jesenská Růžena Písně (Co' 
chceš mé srdce? — Štěstí jako 
pták  se  ztratí ... — Moře! '— 

Hřbitove tichý . . .) 461 

Knósl Boh ušla v Bouřlivýmsrd- 
cím. — Nálada. — Sfinx. — Pierot 
extemporuje  —  Apokalyptická 

řeka '.   341, 342 

Kovanda St.  Elegie .  .  .    .281 
z Lešehradu  š 1.  Em.  Smutný 

západ. — Rozhovor 106 

Liška Kristián V. Stišeni   .  .  9t 
Mach J  S. Večer v polích  .  .  .287 

— Smutek. — Úzkost 331 

Mácha  Václav Nálada. — Babí 

léto     331 

— V mé jídelně 429 

Mařáková  Beatrice  Píseň 

touhy 332 

— Klekání 467 

Múldner Josef Odcházím z mě- 
sta  275 

Opolský  Jan Prales 19 

— Robespierre. — Sami. — Za- 
pomenutá  53 

-  Kanáan     .  . 137 

— Přechod přes moře (Sen epický) 245 

— Smutná fantasie 317 

— Konc;res(Zbylkys!ovanskéděje- 
pravy) 425, 439, 452 

— Miniatury 487 

Reiman  Bohuslav  Kristus na 

poušti. — Výprava 158 

Silén  Miloslav  Lesní hřbitov. 

— V jeseni   34 

— Rěverie. — Je blankyt ubledlý   67 

— Polní kaple. — Tichý stesk .  . 149 


Silén M. Piilnoční. — Zahrada. — 
Hra oblaků. — Průvod královský 187 

— Pěvec milostný   293 

— Odejdi zticha . . . — Skloň ruku 
čistou . . — Zrak zastřu spán- 
kem ...  -  V temnu. —  Večer 405 

— Naivní  láska. — Sen 449 

— Zimní pohádka — Bezvětří. — 
Večerní. — Siesta   .  .    .  .   450 

— V dávném háji. — Kijalky. - 
Bílé kapli . . .  . ,533, 534 

Skapino Skon Rusalčin aneb 
hudební drama    433 

Sova A. Já teď zdřímnu, řekla 
bolest. — Naivní reliéf »Mrtvé 
myšlénky*. — Tajemství. — Bo- 
lesti často zasmály se. - Jarní 
snění    233, 234 

Starý .^nt. Ver sempiternum. — 
Pokání 476 

Schiller Jaroslav Tiché sny. 
Pod svištíc 'mi kosami ..... 155 

— Vidění 429 

Theer  Otakar  Zvědavá láska. 

— Návštěva.  -  Trochu ženy 17 
Veltruský  Ladislav  Finále  .524 

— Jarní poutníci. — Večery   .  . 353 

— Ver sacrum 523 

z Wojkowicz Jan Confiteor . . . 

— Píseň. — Světla plující hladi- 
nou duše 163 

Zeyer Julius Romance. ... 1 
Žeranovský Jan Mánům prof. 
dra. Eduarda Alberta (Sonety): 
Pyramidy. — K Bohu. — Křiž. — 
Od rakve Albertovy Momse- 
novy. — Barbar 41 , 42 


Eichendorf Josef Procitnutí. 
— Lákání. •— U proudu. Přel. Alf. 
P.reska 369 


BASNE PŘELOŽENÉ. 

E verš F ran z Ráje. Př. A. Breska 554 
Nietzsche  Friedrich  Sokra- 
tův problém. Přel. Alf. Breska . 150 


Verlaine  Paul   Píseň  jeseně. 
Přeložil Alfons Breska 554 


PŮVODNÍ BELLETRISTICKÁ PROSA A ESSAYE. 

Bačkovský K.Srdcedobré vůle. Holeček Josef Houzír 113, 127, Mrštík   Alois   Poprad  (Obraz 

(Féerie a episody) 462, 473, 487, 141,152,161,177,185,202,209,         z Tater)     29 

503, 513, 526     221, 235, 247, 2=.7, 269.283, 296, Mrštík Vilém Na.še ideály    8,   20 

Breska Alfons O ženě na plesu 15<     .'i08, 319, 332, 345, 356,367,380, Nach  Pavel  Tišiny (Reliéf)  .  .138 

Elgart K. Bledské sny  36.'^, 37S, 394, 403, 413, 427, 443,455,464, Osten Jan Blanka 281, 294, 305, 

392, 405                             476,  490, 497 321, 329, 342, 354, 370, 377, 390 

Guth dr. Jiří Cascaes(Feuilleton       Jahn  M. Hodiny 46 Preissová   Gabriela   Labutí 

z portugalských cest)  .    .  .  . lOS   Jesenská  Růže n a Samota . 65,   83 píseň  (Korutanský  obrázek)  1, 

Hladík  Václav  Evžen Voldan Jeřábek  dr.  Luboš  Večerná 22,34,42,56,  69 

(Román) . 10, 25, 37, 44, 59, ?■?,         Kavkaze 4^3, 506 Quis  Ladislav  Od kosmopoli- 

84,94,  1 7,  120,  129,  144, 156, Jonáš  K.  Láska  čtyřicetiletého "tismu k nacionalismu    .5, 17,   31 

168, 179, 192,197, 214, 229, 239, 401, 420, 431, 437, 454 Renánová  Pavla  Děti  .... 154 

2.53, 26?, 278, 287,299,323, 334, ^las Eduard Pod dechem smrti Sumín Jiří Na vlnách (Novella) 

347, .358, 371, 384, 397, 4i.7, 41S, (Fragment)                      97 ^l' '3, 35, 49, 61, 67, 77, 96, 101, 

430,441,451,468,480,492,499,        —Dítě          .  .  " 326 117,125 

516, 524, 542, 551   r-     .    ^-  '  ' i^W.  ,\7 Stoy Eduard Návštěva     485, 501 

Hlas Eduard Akáty   .... 14   ^°" ^ ^ "fV T H T 7.  T^^   I6i Šlejhar Jos. K. Kaplička 54, 71, 

HolečekF.S. Vyznavači slunce mmka phtele od Tugely)  .    . 16i 81,91,105,119,131,143 

173,190 199,212,227,241,252 List  Pavel  Do  výslužby  (No- Theer   Otakar   Příchod  ženy 

264, 272      veWa)    166, 176, 188, 204, 215, 225 249, 262, 274, 289, 301,313,324, 

— Pode jhem cizí viny  521, 534^ 545   Liška Kristián V. Letní večer   86 335, 349, 359, 373, 382,395,408, 415 


PROSA PŘELOŽENA. 


Richepin  Jean  Svatá  Slza.   Přeložil  Pavel Projsa 

527, ,537, 


Uspenskij  Glěb  Bouře.  (Z cestovních  poznámek) 
Přeložil Vilém Mrštík    223, 237, 250, 259, 276, 285, 311 


Adam: La Force 231 

Balzac: Eutrenie Grandetová .  .    75 

Čech: Sníh    .148 

Dvě sté svazků Světové knihovny 302 

Egor: Návrat ... 423 

Glossy 423 

Hendryk: Žaltář 423 

Hippmann Ch.:  Les Tchěques  au 

XlXěme siěcle C4 

Holeček: Naši 495 

Hurban Vajanský: Novelly ■ ■ . .112 
Jirásek: Maloměstské historie  .  .  28 

— Psohlavci .    . 148 

Kassner: Die Mystik, die Kůnstlcr 

und das Leben 267 

Krejčí: Julius Zeyer 388 

Kvapil: Životem k ideálu  .... 267 


Bjórnson: Nad naši silu 123 

Bozděch: Z doby kotillonů   .  .  . 340 

Brieux: Červený talár ','92 

Calderon: Lékař své cli .... 170 
Capus: Manželové  paní Leontiny 508 

Čechov: Strýček Váňa 364 

Debut si. L. Dostálovy .... 544 
Hauptmann: Forman Henčl . . .304 
— Michael Kramer ...    . 206 

Jirásek: M. D. Rettigová   ...   315 

Kvapil: Přítmí     .292 

Lefévre: Faun 375 

Praga: Ideální žena 280 

Rostand: Aicrlon 256 


České umění ve Vídni   98 

Glossy 362, 386, 445 

Jurkovič D., Pustevně na Radhošti 160 

Kupka František 14 

Lehner Ferd. J , Dějiny umění ná- 
roda českého 160 

Mánes v Brně 339 

Mánes v Prostějově 399 

Mucha Alfons, Otčenáš 148 


LITERATURA. 

Lanson:  Dějiny novodobé  litera- 
tury francouzské 88 

Maupassant: Silný jako smrt . . 207 
Masson-Forestier: Advokátovo 

svědomí 436 

Moudrá: Do rozmaru i do pláče . 484 

Múldner: Návraty    423 

Nová anthologie ruské lyriky     . 32.S 

Opolský: Klekání 412 

Ottův Atlas zeměpisný . . . 460 
Panýrek dr.: Od Něvy po Kuru . 446 
Preissová: Jerla 220 

— První obrázky ze Slovácka  .  . 484 

— Talmové zlato    .'^31 

Przybyszewski: Satanovy děti . . 556 
Ouis: Staroskotské ballady   .  .  . 171 

— Třešně 446 

Rais: Za světem 532 

DIVADLO.  - HUDBA. 

Svoboda: Čekanky   136 

Shakespeare: Romeo a Julie .  .   544 
Šamberk: Blázinec  v prvním  po- 
schodí     376 

Šmaha: Zlato 148 

Štolba: Moř-ká panna C31 

Tolstoj: Vláda tmy    <;9 

Vedekind: Komorní pěvec . . 376 
Viková-Kunětická: Přítěž .... 196 
Vrchlický: V uchu Dionysiově .  . 184 

Želenský: Návrat 352 

Figarova svatba 51 

GÍossy 374, 411 

Maryša    15 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ. 

U Němejce 350 

Rodin Auguste 314 

Srážka jízdy rakouské  s pruskou 

u Střežetic 375 

Šaloun L 291 

Uprka Józa, Výbor jeho prací  .  . 148 

Vochoč   .    '  .  . 351 

Vídeňské výstavy: Jóž.a Uprka. - 

Josef von  Berres. — Simplicis- 


Ríha: Povídka o svatbě krále Jana 207 
Sekanina: Lyrické intermezzo  .  . 423 

Schnitzler: Řeigcn 267 

Sládek: Nové překlady ze Shake- 
speara   424 

Slovensko.  Prémie Umělecké Be- 
sedy na r. 1901 . 531 

Světlá: Nemodlenec '.    100 

- Ze staré Prahy 411 

Svoboda: Příběhy a obrazy    .  . 471 

— Dozrálo k žatvě. (Básně) . . . 520 
Šimáček: Světla minulosti . . . 219 
Un siěcle. Mouvement  du moude 

de 1800 á 1900 2- 8 

Výbor dramat Calderonových . 340 
Wilde: Ballada o žaláři v Readingu 376 
Zeyer: Jan Maria Plojhar .... 316 
Z německé literatury moderní   . 401 


Mrštíkové  AI.  a  Vil.:  K  reprise 

^Maryši<t (Iza Grégrová) .... 26 
Reformy v Nár. divadle. —  Pani 

Benoniová. — Pan Seifert ... 28 
Renouard  Jean:   Auguste   Dor- 

chain 3 5 

Ruský divadelní spolek 328 

Skariino: Divadlo v Berlíně .  .  . 159 

SI. Švagrovská  . 340 

Úvodem do operního referátu . . 87 
Vítězství české hudby v Paříži . 337 
Z  činnosti  Nár. divadla  za nové 

správy 18' 

Zeyerův večer   243 


mus. — Antonín Hudeček. — 
Sándor Járay. — Václav Sochor. 
— Secesse 110, 111, 112 

Výstava českého umění výtvar- 
ného a uměleckého průmyslu 
ve Vídni 99 

Výstava Jednoty umělců výtvar- 
ných   304, 337 

Výstava »Manesa« .  75 


ÚVAHY LITERÁRNÍ, UMĚLECKÉ A ČASOVÉ. 


Arbes Jak.  Shakespeariiv  »Julius 
César. 470, 481 

— Z českých literarií .  .    .    . : 02 

— Z literárních drobných studií . 146 
Bačkovský K. Na rozmezí  století 219 

— Přirozenátendence tvorby umě- 
lecké     51 

— Z parnassu Italského: Giovanni 
Pascoli .87 

Exkomunikace hr. Tolstého  .  .  .49) 

Goethe 483 

Hladík V. Nový román 351 

Kronika   .  . 74 

Květ Jar. dr. Dekadence  v básni- 
ctví, jak o ní soudí psychiatrie 169 


Maeterlinck M. Ruysbroeck Podi- 
vuhodný (Přel. M. Kalasová) .   517 
Mrštík V. Pražská soupisná komise 38 

— Styl 62 

— Ultraparasiti    .    170 

— Vlaský dvůr v líutné Hoře . 122 
Nečásek  A.  K  druhému  vydání 

-Pohádky Máje«   39 

Neohellenové 160 

Neodvislost literatury . ... 472 
Novák  A.   K  sebraným  spisům 

J. Arbesa .  . 445 

— Th. Mommsen v Paříži .... 398 

O stylu čili o psaní 387 

Politická karrikatura 279 


Pražák  A.  O  symbolismu  Zeye- 
rova »Radúza a Mahuleny* 422, 434 
Revue cizí a slovanské 16, 52, 64, 
76, 124, 136, 196, 208, 220, 232, 

244, 268, 280, 460 
Semitismus — Jesuitismus .    .   265 

Sienkiewicz ve Francii 40 

Šimek O. Zolova i-Práce«  .... 447 
Theer O. K psychologii nejmlad- 
ších   ■ 327 

Umění  a  politika  —  Politika a 

umění 181 

z Wojkowicz Jan  O snahách nej- 
mladší literatury 362 

Zola E. Protestantism 459 


Albert Eduard 14 

Bačkovský Karel 374 

Brožík Václav 361 

Fibich Zdeněk 38 

Frankovský Josef 544 

Grabovský Bronislav 181 

Herites František 265 

Hlávka Josef 254 

Jirásek Alois (ku dni 50. narozenin) 509 


JUBILEA,  VZPOMÍNKY  A  NEKROLOGY. 

Lebeda Otakar 362 

Novák Theodor 532 

Samain Albert 15 

Sienkiewicz Henrik  (Lístek k ju- 
bileu)       ....  50 

Švandová-Kautská Louisa .... 304 

Turnovský J. L 243 

Verdi Giuseppe   254 


Vicaire Gabriele   .  .    .....  16 

Zeyer Julius 217 

Breska Alfons: Jakub Seifert . . 193 
IClas Richard: France Prešern . . 135 
Novák  Arne:  Karel  Sladkovský 

(Z cyklu »Vítězící a přemožení*) 115 
Šimek Otakar: Auguste Rodin . . 314 
Všelicos  o  Antonínu  Dvořákovi. 

(Jubilejní glossy) 530, 554 


Zl'R.4VY A POZN.^MKY 208, 244, 340, 3S8, 448, 472. 


LUMÍR 


Ročník xxix. 


5. RlJNA  1900. 


*   ČÍSLO 1. 


Julius Zeyer: 


ROMANCE. 


I  ravil král jí v prudkém hiičvu: 

»Slávu svoji bez poskvrny, 

srdce svoje bohatýrské 

k nohám vašim položil jsem, 

sklonil šíji (která sklánět 

nikdy dřív se neučila) 

před vámi a vaši krásou — 

marně vše!... A nyní ejhle! 

Zbožiíované vaše zraky, 

které sotva vídaly mě, 

když jsem k nim jak v nebe hleděl 

zraky vaše kam se snesly? 

Plny slz a slitováni, 

plny lásky záři hvězdně 

v zraky muže beze jména, 

beze slávy, beze jmění — 

tomu jste svou lásku dala, 

almužnu jak skytnem chudým !«  — 

Odvětila klidně králi: 

• Pane můj, vy pravdu dite! 


Dala jsem svou lásku cele 
tomu muži neslavnému, 
chudému a beze jména. 
Smějte se neb hněvejte se — 
srdce moje když jen jásá! 
V pokoře té vaší, pane, 
pýcha byla nevědomá! 
Pýcha vaše, špatně skryta, 
dráždila pak moji pýchu. 
Pýcha ta však sesula se 
ve své nic před jeho výší, 
která svou neznala cenu. 
Věřte, pane, z jeho oka 
modlitba se ke mně nesla, 
bylo to jak výkřik z hloubky' 
Krásný byl v tom okamžiku, 
pane, nad nás, nade všechny! 
Vnořila se moje duše 
v duši jeho, zůstane tam 
v neskonalém milování !« — 


Gabriela Preissová: 


'^Z>Z>Z>Z>'^'^Z> 


LABUTÍ  PÍSEŇ. 


KORUTANSKY  OBRÁZEK. 


j^ ějaká cizí, svižná holka se širokým ovocnář- 
^ skýni košem na hlavě objevila se na vrchu 
pěšiny a vidouc z povzdálečí bezvousého Kajetána 
se zánovními botami a kloboukem myslivecké 
módy, utírala si honem fěrtoškem ústa, které si 
trochu potemnila borůvkami. Ale došedši blíže 
místa, kde potulný švec Kajt si hověl na trávníku 
pod planou hrušní, loktem jsa podepřen o svoji 
důkladnou kabelu, přestala švihati sukněmi, po- 
znávajíc,  že  se nesetkala se žádným krasavcem 


ani mladíkem, a pozdravila Kajta jen tak jako 
ledabylého usedlého pantátu úsečně odbytým 
přáním;  »Dobrý den!' 

Kajt její zklamání citem i zkušeností zatušil 
a proto z rozumné vzdálenosti zabroukl si z hrdých 
prsou, posílaje za unikajícím ženským stvořením 
nedh,Tle přimhouřený pohled: 

• Má milá, snad si nemyslíš, že bys mi do- 
vedla nadarmo obtížit srdce ř Dnes je nám. holečku, 
už třiapadesát let!...« 


Ani si při tom nepovzdychl, tíha tohoto stáří 
ještě mu nenakloniia šíji ani vesele důvěřivou 
mysl; jai< rovného a sebevědomého jej lidé na 
stezkách Miklanského pohoří před pětadvacíti 
lety znali, takovým se cítil i zůstal až po tu 
chvíli. 

Teď jen trochu snil, jako to rád činí člověk 
po notné cestě blaze si odpočívající, a pak mu 
připadal ten dnešní jeho Kajetánský svátek 
opravdu tak přítulně povídavý jako biblické a 
pohádkové vypravování nebožky jeho báby sa- 
lašnice, která od jara až do podzimu přebývala 
tam na pasekovém temeni Rozpuku. Pohledem 
od hrušně připadala v této chvíli Kajtovi známá 
salaška ve výši jako jen přilepené hnízdo vla- 
štovčí, člověk se musil diviti, že si v touze za ni 
často nejkratší cestou nahoru ve vydrolených 
stružkách o kamení, spadané kmínky a zákeřné 
pruty ostružin  bosé nohy zmučil. 

I ještě jako učedník, pokud se svým, v obuv- 
nickém poslánfrovněž statky obcházejícím mistrem 
nedleli příliš daleko, běhával za bábou i salaškou 
ve svátečních jitrech místo do kostela, ba jednou 
místo svěcené vody z údolního chrámu přinesl 
selce, v jejíž domácnosti právě boty šili, jen ze- 
lenavou vodu Rozpuckého jezírka ve džbánku, 
a ani při tom nepocítil vědomí hříchu. Vždyť 
připadávalo mu malé Rozpucké jezero zrovna 
tak jako nebe, za dne se na něm chvělo roz- 
puštěné slunce a bílé leknínové růže (věděl 
s jistotou, že zrovna takové nevídané růže měla 
Panna Maria na kostelním postranním oltáři 
v ruce — a kde by je jinde natrhala než na 
Rozpuckém jezeře, když je nikde jinde na světě 
neviděl Kajtík vyrůstat), — za večerů se teprve 
na něm okázala celá druhá obloha. A byla tam 
při břehu také jakoby kaplička. Na polouschlém 
buku byl zavěšen ostříškovaný obraz » Maria 
u Alžběty" a o tomto stromu vyprávěla bába, 
že by byl dlouhým věkem už dávno styřel, kdyby 
byly tehdy, když Panna Maria kráčela k Alžbětě, 
po její cestě všechny suché stromy se neza- 
zelenaly ... A jedině znatelné, sladce nadšené 
oči obou světic na oprchalé malbě budily v bá 
bině paměti ještě jiné Mariánské legendy i po- 
hádky s dobrým koncem a slávou trpících a 
ponížených. 

Vedle této věřící, měkké duše bábiny byla 
v ní ale ještě druhá, tvrdší a žíhavá jako křemen, 
jenž každé škrábnutí oplácí jiskrou své skryté 
síly, a jak jen vždycky bába uvážila zatočit 
s Kajtovým životem, to se všechno musilo 3tát. 
Kajt měl od pěti let macechu, ne právě tu 
nejhorší, neboť pamatoval se dosud se sk'id- 
něným uznáním, že mu máčela a hezky hladce 
přičesávala vlasy a ve sporých volných chvílích 
i vlněné punčochy mu upletla, aby hocha hra- 
bajícího  se často v otcově skalnické práci dře- 


věnky tak netlačily. Ale protože se s ní bába, 
vlastní matka rodičky Kajtovy, nepohodla a otec 
se pořád zastával jen už své druhé ženy — od- 
vedla bába srdce i víru chlapcovu oběma. Tak 
mnohá její pohádka měla svou zlou macechu 
jako saň i otec ubohého sirotka v ní zůstával 
bezcitný a jenom ta mrtvá maminka pod drnem 
hřbitova a šmolkou zmodřeným křížkem byla ta 
pravá a svatá. 

Kajtík býval za svoje toužebné i vzdorné 
útěky k bábě tak dlouho bit a trestán, až jednou 
si jej krutě sešlohaného dovedla bába k sta- 
rostovi i faráři a pobouřila okazováním svle- 
čeného vnoučka všech osm čísel v pohoří roz- 
hozené osady tak, že všechny dorostlé ženské 
se shlukly a skalníkovým manželům div okna 
v chatě nevytloukly. Tenkrát druhá Kajtíkova 
matka, vedouc a nesouc svoje vlastní dvě drobné 
děti, přišla plačky za mužem ke skále se zkru- 
šeným odhodláním, že nevlastního kluka do smrti 
vidět nechce, aby si ho jeho zlá bába jen nechala 
a vychovala, jak chce. 

Ještě v tom roce pak skalník na naléhání 
své ženy svoji chatu se svahovým polem prodal 
a přestěhoval se někam na štýrskou stranu. 

Kajtík se zatím se svou bábou přiživoval 
v zimě ve výminkářské jizbičce u sedláka Hroděje 
a z jara po dvakráte se s ní odtáhl na hospo- 
dářovu salaš, odkudž jej již strach neodháněl. 

Počátkem třetího jara už určila bába, že se 
musí stát z Kajtfka něco lepšího než její pomocný 
pastuška, a domlouvali se dlouho na prahu o vý- 
běru nejlepšího řemesla. 

»Kovář se moc nadře — « přemítala bába — 
• pak jsou k této živnosti, kdybys ji jednou chtěl 
provádět na vlastní pěst, potřebný peníze jako 
ku kolářství a truhlaření — krejčí se moc na- 
zlobí, nynější časy chce mít každý všecko jinač, 
a kdo je pokřivený, chce, aby mu kazajka při- 
léhala jako rovnému; tkadlec si zase celá prsa 
stlačí i oči pokazí  — — ♦ 

»Což kdybych se učil uhlířem, babičko — ' 
přerušil ji Kajtík, dívaje se upřeně do šikmé 
dálky, kde se nad temnou zelení v šeru ještě 
zdvihal bílý sloupek dýmu — »to se mi zdá tak 
hezké . . . Jednooký Martínek už se také učí při- 
vážet i skládat polínka; povídal, že to není nic 
těžkého Potom si může celý rok zůstávat v lese . . . 
Když jsem šel dnes okolo, měl už svou práci 
odbytou, ležel si na vyrovnaných polénkách a 
hlavu na loktech, pořád si shora dolů odplivoval. 
Zeptal jsem se ho, proč to dělá, řekl mi, že to 
jeho mistr dělá zrovna tak, říká prý, když je 
práce popravena a milíř si pěkně dýmá, že už 
mu není nic do celého světa . . « 

»Pustáci, to nejsou ani žádní řemeslníci — 
a co pak takový chudák Martinek,* nahrábla 
bába z vysoká pohrdání i soucitu. »Ty ale, Kajte, 


to musíš přivést ve světě někam ke cti, již k viili těla jsem je měla,  nebo  Jdouc za kmotru  Jsem 

těm svým rodičům se musíš vyšvihnout, aby  se se do nich nastrojila, a vždycky krom toho Jeiich 

dozvěděli, čím jsi sestál bez nich ! Víš co, chlapče, pěkného vzhledu,  vklouzne do nich člověk Jako 

pěknou a trvanlivou obuv se naučíš šít, to si tě do postýlky.  Není- li  to  radost, Kajtíku,  dovést 

budou po celém kraji považovat a potom ševcov- takhle lidi čistou prací potěšit, a zrovna k tomu 

ské řemeslo má jen svůj dvojí just, ženský nebo mistru, co ty botky šil, bych tě nejraději dala do 

mužský druh, to nenaláme moc hlavy, a když jen učení!  Budeš sním  pěkné  chodit  a  leckde  se 

obuv šikovně sestavíš, na všech cestách si budou dobře pomějete, pro řemeslníka se vždycky lepší 

o tobě povídat, a dobře-li  si pochodí, budou ti miska nachystá.  Na vlastní náčiní mám  Již  pro 

žehnat...' tebe také nastřádáno, potom dostaneš čtyři  ko- 

Bába  povstala,  popošla  ke  truhle,  kterou sile z bíléíio  plátna  a  dva obleky ode mne do 

vždycky  za  ní  musili  na salaš dovézt a v úctě výpravy, aby lidé viděli, že nejsi ledaco.< 

Ji zase na zimu odvézt —  a po paměti vyhrábla Kajtík se Jen dotekl  bábiných vzácných  bo- 

v rostoucím šeru přístřeší bělavý závinek. tek konečky prstů, ale pořád ještě neodpovídal. 

.Pojď sem, Kajte« —vábila rozžíhajíc smol- Ta rozmarinka na lesklé kůži špiček se mu dost 

nou tříštku, chlapcovy zraky ku svému  rozbale- hezky  zamlouvala,  ta  sláva  pořádné  ševcovské 

nému  pokladu,  sametovým  botkám,  zdobeným práce  rozprostírající  se  po  všech  Miklanských 

zeleně stehovanou lakyrkou. cestách také  — jenom srdce se pořád ještě ne- 

• Ty mám už na čtrnáctý rok — «  obracela rozvíralo, aby si zavýsklo, jako by to jistě bylo 

botky ve světelné záři se všech stran — .zrovna učinilo, kdyby jej bába zavedla do práce k uhlíři. 

Jsem si Je dala dělat na svatbu tvé chuděry matky, kde pak by již se nemusil  obávat  přešlapování 

A už od té doby  kolikrát  na  slavnosti  Božího všelijakých  cest . . .                       Pokrač. 

'^    %     ^     %     ^ 


Otakar Březina: 


šílenci. 


Dloudíme tajemstvím země, ptáme se věci mlčenlivých 
na jaro, které nepřichází, na květy, které se nerozviji; 
vždy s jedním pozdravem větríim, jež do věků budoucích vanou, 
vždy s jednou myšlenkou nedomyšlenou, písni nedozpivanou, 
přísahou vázaní svědkové mystérií. 

Nevlastni děli tvoje, ó země, byli jsme bolesti mlékem 
jako na prsou svedených matek svých odkojeni; 
kde naši bratří pili z tvých drobných a sladkých pramenů vděčně, 
před slanými vodami oceánů my stáli, žízniví věčně, 
a jenom tragická hudba jich bouři dala nám opojeni. 

K modlitbě diků my klekli, kde nesčíslní tě proklínali, 
a plakali jsme tam, kde nesčíslní ti dobrořečí; 
hlas náš se jiskřil jak slunce, když bázní oněmly miliony 
a když vítězům k návratu v triumfu hřímala srdce a zvony, 
rty naše, prorocké, stiskly se v mlčení bolestnou křeči. 

Knížata země i otroci do krve ubičovaní 
jak bratří vcházeli v modliteb našich kathedrály; 
pro všechna čela poznamenaná polibek míru jsme měli, 
snům země nejtíživějším jak povzdechu matky jsme porozuměli 
a tam, kde bratří odvrátili se s hrůzou, my ještě milovali. 

V úsměvech krásy i v přítulných pohledech věcí 

hořelo pro nás hrobové světlo našeho zasvěceni; 

z ticha agónií k nám vyvřel polibků dychtivý šepot, 

z ticha hnusu a umdleni  -  mladistvých křidel jásavý tepot, 

z ticha rozkoše — mlčeni vnitřního ohně, v němž pracují zatracení. 


ód jitra k večeru svému šli jsme jen přes vělcy přiští ; 
když jsme se bratřím nejbližší zdáli, nejvíc se vzdalovali; 
nejchudší, ze vzácných světel, mramoríi. tajemných kovů, 
k Věčného slávě my stavěli chrámy, nádheru vraceli slovu, 
a pokorní, jménem tvé mystické moci nad dušemi kralovali. 

A ač jsme nesčíslnými životy žili, žárem všech květů kvetli, 
sluncem své lásky jak oblak pozdvihli v azur illusí vesmír celý, 
k zvířatům ve jhu se skláněli, jako k bratřím zakletí svého, 
všech početí cítili slast a v lůnech bolestná hnutí nezrozeného 
a ve svém srdci oheň všech srdcí — stáli jsme osamělí. 

Jen mrtví a z věků příštích se blížící bratří 
odpovídali k radostným poselstvím našeho zaslíbení; 
v prahnutí naší vůle jak omdlévající v poledním žehu 
umlkávali, zbledlí, nejdražší naši a našich pohledů něhu 

přijímali jen s bázní, jak těžce nemocných nebezpečná políbení. 

Za zrádce země vyhlásili nás tajně, když její slávu, 
věčnosti jitřní požár, jsme v ekstasi vítali na kolenou: 
o ženě, královně andělské lásky, když. čisti jsme snili, 
o muži, vlídném pastýři živlů, knížeti mystické síly, 
jenž ovládne bolest, v plameny nejvyšší touhy proměněnou. 

O slití všech milionu v Jediného Člověka vykoupeného, 
kormidelníka duchové země, j nž k břehům tvých tajemství pluje, 
ve směru svatých tvých větrů pne pUchty, předené tisíciletí, 
a novou řečí, mocnou jako řeč andělů, čistou jako řeč dětí, 
květy tvých zahrad neviditelných pojmenuje. — — 

Ale ani v zářících mlhovinách světů nejvzdálenějších 
míru jsme nepoznali, němou moudrost mrtvým jsme záviděli: 
nad každou krajinou krásy, kam zrak náš výbojem dostih', 
znamení tvého panství suverénního ve všech nekonečnostich, 
před námi hrozivě tmí se vvššími duchy střežené citadelly. 

Z blankytu tisíce blankytů vyšlehlo v gigantských polokruzích, 
galerie tvé stavby, vždy duševnější, bezmeznou perspektivou; 
od hvězdy k hvězdě, jak roje do nových sídel, v dráždivém červnu tvé vůle, 
hierarchie duchů se snáší, mystická včelstva jednoho úle, 
o sladkém pracuji díle s tajemnou písni zádumčivou. 

Čím výš, tím hlubší a ukrytější je zápas, osudnější víry tvé slávy; 
čím blíže k věčnému moři, tím z větších výší hřmí vodopády 
myšlenky naší, co krůpěj, to vyvření ohně v nárazu světů; 
rozdrcena jsou slova jak zrní v stoupách tvé bouře a v letu 
jak popel padají na naše hlavy před majestátem tvé vlády . . . 

A tehdy, před našimi zraky uzavřenými, nový kosmos se mihl: 
jako sloup rudý vedla nás k němu sluncí všech dráha mléčná; 
a z řeřavého poháru touhy, kde snění zdroj magický vysech', 
žízniví věčně, poslední vino jsme pili, na našich tlačené lisech, 
nesmrtelnosti nápoj, zničeni tvarů, zmámeni nekonečna, 

"s^    '^    "^    ^    ^    Z>    's? 


Ladislav Quis: 

OD KOSMOPOLITISMU K NACIONALISMU. 


I. 

Již na desátý rok odpočívá Neruda na Vyše- 
hradě, ale literární jeho ťysiognomie dosud 
není ujasněna, ba nemáme ani ještě pragmatického 
jeho životopisu, ani žádného rozboru jeho díla, 
které by tu mohly sloužiti za základ A přece 
toho dnes, v této době přech9du a přeměn v naší 
literatuře nejvyšší již potřeba. UčeU-m těchto řádkfi 
jest načrtnouti z hrubá aspoň jednu, řekl bych 
programovou stránku jeho činnosti spisovatelské. 

Po vydání "Hřbitovního kvítí« (vyšlo 
v prosinci 1857), z něhož lze dobře vyčísti teh- 
de ši poetické credo Nerudovo a po uveřejnění 
almanachu »Máje« (1858) založila sobě mladá 
generace která v almanachu tomto vystoupila, 
svůj orgán. Byly tu »Obrazy života«, jež po- 
čátkem r. 1859 péčí a nákladem Josefa Vilímka, 
spolupracovnictvím Jana Nerudy vycházeti počaly. 
List ten měl především propagovati nové směry 
mladé generace a hájiti je proti útokům 'Sta- 
rých*, kteří přežili potopu roku osmačtyřicátého. 
Již v prvním svazku svém utkaly se tedy ^Obrazy 
života « v polemiku s píseckým » Poutníkem od 
Otavy«, kde Jakub Malý v Listech z Prahy 
hned v r. 1858 vytrhl v pole proti té » nejmladší 
straně", jež mu byla hned nenárodní, hned proti- 
národní a která dle něho sledovala -zhoubné 
směry. 

Tato polemika, ostatně dosti známá, tak že 
by bylo zbytečno sledovati její podrobnosti, jež 
beztoho sem ani nepatří, táhne se větší částí prv- 
ního ročníku »Obrazů života* a vystupují v ní 
zde hlavně Karel Sabina, Vítězslav Málek a Jan 
Neruda, který si ostatně s panem Jakubem přímo 
jen jednou, za to ale hezky zostra promluvil. 
Učinil tak pod záhlavím »Něco o ,posledním' 
slově'í na str. 23(5. Jiný Nerudův článek sem 
patřící otištěn pod názvem »Skodlivé směry« 
(str.  190 a 2;31). 

Ale nejdůležitějším z těchto článků Nerudo- 
vých jest jeho programová stať »Nyní', uveřej- 
ní ná v únorovém sešitu zmíněného listu na str 71 
a násl., v němž vyložil mladistvý poeta svůj teh- 
dejší názor světový a své literární vyznání víry. 
Stačí snad, uvedu-li zde, naznačiv sled myšlének, 
jen nejzávažnější místa vlastními slovy spisovate- 
ln'ými. 

Prohlásiv hned na počátku, že se celé naše 
národní snažení podobá jen hříčce, stěžuje si do 


pomalého našeho rozvoje, v němž jsme to nepři- 
vedli postid dál než k uvědomění, že jsme viibec 
Češi; vytýká, že se toto uvědomění u mnohých 
zvrhlo v pouhý historismus hledící jen do mi- 
nulosti, a že naši básníci i 'Ostatní výše sto- 
jící spisovatelé* byli skoro vesměs kloudnými 
věštci, že znali však jen minulost, že byli dosti 
dobrými hvězdáři, že však měřili jen zhaslá slunce, 
a připojuje po případném citátu z Tegnera 
•-Slavná minulost, tot! naše kletba... « Naznačiv 
pak, že nemůžeme jako předkové vydobýti sobě 
slávu válkou, již zavrhuje, pokračuje, že vlastní 
sláva se zakládala dříve vždy v rozvoji umění a 
literatury, jimž se věda podřizovala. Avšak umění 
stavitelské již klesá, neboť po vynálezu Guten- 
bergově sobě duch lidský mnohem obratněji po- 
číná písmem, jež se dovede akkomodovati každému 
pokroku a jest proto vždy srozumitelné. Také 
mnohem později než stavitelství vyvinutá malba 
že nemá již přílišné a širší di^iležitosti jsouc příliš 
individuelní, ač jinak individualismus v naší době 
jest zcela oprávněný a vítaný; jen v antice se 
zobrazuje vyzrálý duch a směr celého ná- 
roda. Dříve že se totiž vyvinoval kadý jednotlivý 
národ o sobě, vývoj ten byl zcela individuelní; 
dosáhnuv pak nejvyššího stupně, národ zvadnul 
a zahynul; nyní však že neznáme výhradně 
individuelního snažení se jednotlivých 
národfi, znám e ale mocný směr celého člo- 
věčenstva. Směr ten že nemá žádných mezí 
mimo ty, které vůbec přírodě a člověku hmotou 
určeny jsou, vede nás, jsa všeobecným v nebe 
čisté lidskosti, nedovolí žádnému národu, který 
při velkém tom díle spoluúčinkuje, aby zahynul, 
a zahyne sám teprve pak, až poslední člověk 
shasne. >Ano, pokrok všeobecný," píše dále Ne- 
ruda, »to je naše nynější poesie, jiné nechceme 
a — také už nemáme. Až vše, co individuelně 
.se vyvinouti může, pokud možná všeobecnosti 
poslouží, až člověčenstvo vše pozná, co mu pří- 
rodou podáváno, až duch jeho se dle toho vy- 
vine ve směr skálopevný a nezvratný, pak by 
mohla i do umění zase se na\ rátiii klidná jasnost 
antických výtvorů, duch lidský sobě postaví pak 
snad monument slohem, jaUý všechny předešlé 
předčí a k němuž všichni národové s láskyplným 
srdcem piilnou. Nebude vrak napotom žádného 
obrazu potřebí při lidech, kteří veskrze jasně 
mysliti budou, žádných věštců, a tedy také ne 
básníků, kde člověčenstvo všeobecně svůj cíl sezná 


a vlastními činy a životem sobě samo nejvzneše- 
nější hymnu zazpívá. « 

Vytknuv dále, že však i literatura sama klesá, 
ustupujíc žurnalistice, že ostatní národové, kteří 
nás předhonili, nehledají už těžiště svých snah 
v literatuře, nýbrž v ovládání sil přírodních, píše, 
že ač i národ náš v těchto snahách též jakéhos, 
ač jen nepatrného podílu má, přece právě pro tuto 
nepatrnost naše hlavní snaha posud k tomu musí 
čeliti, abychom přišli ke všeobecnějšímu uvědomění 
pravé své úlohy ; k tomu že nám může dopomoci 
jen literatura a že, kdežto jiní, pokročilejší náro- 
dové ji více neb méně opouštějí, my k ní vždy 
ještě musíme všechnu svou sílu obracet. Oživení 
literatury že bylo také, když se národ křísiti počal, 
první snahou našich vůdců (»již vůbec vyšší snahy 
chovali než my, jejich epigonové-), od těch dob, 
že sice usilovně pracováno na tom poli, ale že 
jsme to ani zde daleko nepřivedli, ač se tu celá 
posud činná síla národa objevovala. Stěžuje si, 
že jsme dosud nedospěli na jinou kritiku než na 
hospodskou a kavární, že místo literární historie 
máme (a to ne bez příčiny) jen bibliografii, že 
žurnalistika naše jen živoří, a že i se spisovatel- 
stvem i s obecenstvem bledě to dopadá. Vylíčiv 
pak stručně ráz vývoje literatury naší od doby 
vzkříšení, nesoucí se směrem isolování vůči cizině 
a obmezování na půdu národní, nejvýše ještě slo- 
vanskou, končí Neruda takto; 

"Chtělo se isolovat (ovšem ne ve vědě), když 
vše kolem v jedno srůstalo a mocný pokrok se 
vyměňováním idejí rozvinoval, literatura se stala 
k radosti všech malomocných » panenskou « a za- 
pomnělo se, že bez vniknutí cizích živlů ničeho 
roditi se nemůže Kdo se opovážil mít evropské 
veličiny, jako Shakespeara, Voltaira vůbec tran- 
couzskou, německou, italskou a anglickou litera- 
turu taktéž za svou; pracovat na základu tom, 
jejž velikáni jiných národů již byli položili, dále: 
pokračovat tímtéž směrem, s přibíráním ale toho, 
co mu jakožto konsekvenci ze slovanského živlu 
přibývati muselo; byl kaceřován a jeho směr dů- 
sledně zavrh ván. Přibíráním konsekvenci ze slo- 
vanských živlů pocházejících mohla by zajisté 
literatura zcela originelní povstat, nemělo by se 
však vzdalovat, co jinde rozkvetlo a muselo vše 
za své pokládat, čehož jinde už stává Jen taková 
literatura vyhoví potřebám našim, ujme se v lidu 
a nebude pouhým kuriosum, nebude toliko ne- 
mocným dítětem 1« .  . 

>Jen ku předu všichni, již jsme mladí, silní 
a zdraví. Učme se od národů jiných, pozorujme 
stupeň jejich vývinu, spřátelme se s jejich světem 
myšlenkovým a spracujme pak v sobě vše v celek 
nový s tím, co jsme s mateřským mlékem už 
obdrželi a ve vlastech svých seznali. Bude to pak 
zajisté slovanské, poněvadž co Slované jinak tvořit 
nedovedeme. Nedáme se svrchovaností nevčas- 
nou v klece zavřít  aniž  zastrašit, jako  jiní  před 


riámi! Bude-li obětí třeba, položíme je a doká- 
žeme zajisté, že i my u ostatních národů uznáni 
budeme, že dosáhneme uznání, jakého se i mno- 
hem menším ale čilejším nárůdkům dostalo.* 

Když pak Hálek v tomtéž ročníku {1859) 
♦ Obrazů života« (na straně 233 a násl.) uveřejnil 
známý svůj polemický článek "Básnictví če- 
ské k poměru k básnictví vůbec«, učinil 
k němu Neruda několik poznámek pod čarou. 
Ke  konci druhé z poznámek těchto praví: 

^Poněvadž nyní už se výhradné zvláštnosti, 
založené buď v nedostatku nebo nadbytku v něčem 
u jednotlivých národů ztrácejí, a všichni národové 
stejně dary celé zeměkoule požívati počínají, stej- 
ného stupně vzdělání se domáhají: stává se i dě- 
jepis dějepisem celého světa, pokračuje u všech 
národů poměrně stejným způsobem ku předu, a 
poesie nesmí ani být více poesií národní, ale 
všeobecnou, jež nyní touhy celého lidstva obiazí 
a jíž světová literatura zdárně postupuje. (Viz 
článek »Nyní« v II  seš.  »Obrazů života*. 

Čtouce názory,  které  tuto  Neruda vyslovil,   « 
třeba bychom jim dobře porozuměli hleděti k době 
a  okolnostem,  za jakých se v  něm  vyvinuly,  a 
uvědomiti sobě,  proč  se  tak a ne jinak utvářiti 
musily. 

Po bouřích roku osmačtyřicátého stala se 
česká literatura na celé téměř desítiletí sterilní; 
hlavní představitelé starého t zv. vlasteneckého 
směru vymřeli neb se odmlčeli a nebylo dorostu, 
který by byl pokračoval v jejich díle. Zároveň 
přerván násilně proud našeho národního vývoje 
a veškerý pokrok náš zastaven jednak tuhým, 
germanisujícím absolutismem, jednak všeobecnou 
zmalátnělostí po nenadálém, naše tehdejší síly 
přesahujícím vzpružení. Universitní naše mládež, 
pokud unikla okovům neb bílému kabátu, byla 
zastrašena a přikrčila se po příkladu starších a 
viděla posléze svůj ideál v dobrém zaopatření ve 
službě státní Jen na gymnasiích, a to především 
na staroiněstském vyskytli se tehda, na počátku 
let padesátých mladíci, kteří byli dosti ideální, že 
v této chlebařské a praktické době jali se pěsto- 
vati literaturu. Mezi nimi byli Hálek, Pfleger, 
Janda, Bendi a Neruda.*) 

Jest pochopitelno, že jim literatura česká, 
jaká tehda byla, nedostačovala; vždyť, když se 
vše vzalo kolem, nebyl tu než Kollár a Celakovský; 
Erben byl representován jen několika po časo- 
pisech a almanaších roztroušenými básněmi, a 
polozapomenutý, zavržený Mácha nedočkal se 
ještě ani celého vydání svých spisů. Z prací Bo- 
ženy Němcové, jež rovněž jen po různu v listech 
belletristických byly otištěny, vycházely teprve 
» Národní pohádky a pověsti <  (ukončeny r. 1854); 

*) Viz o tom bližší v mé stati: 'České maniřest:iřní 
almanachy v letech padesátých až sedmdesátých. »Květy«, 
1898 str. 590 a násl. 


nejlepší pak její dílo, » Babička* (vydané r. lSn5), 
nebylo ještě ani napsáno. A nového, co by jen 
za řeč stálo, nevycházelo nic. 

To byla chudičká žeň, skrovná pozůstalost 
po předchůdcích, to byl hubený výsledek půlvěké 
práce! A co z toho mohlo tehda ty hochy na- 
dchnouti? Kollárova idea všeslovanská zdála se za 
teiidejších politických béhů odbyta, snad na vždy 
pohřbena; vždyť ani za doby krátkého jara vol- 
nosti neprojevila valných výsledků. A Celakovský.? 
To nebyl nadšený věštec, který by byl mohl za 
sebou strhnouti mladá srdce. 

Co tedy zbývalo těm lačným a žíznivým 
nadšencům, než uchýliti se do ciziny. A tam lá- 
kaly je opět kvetoucí literatury národu západních, 
neboť jen v těchto nalézali velké, volné myšlenky, 
jež je mohly povznésti nad dusivou tíži nevol- 
nosti domácí. Nalézali tam vše, čeho nebylo v lite- 
ratuře naší a co básníci předbřeznoví, i kdyby 
byli chtěli a dovedli, napsati nesměli. Ale spisům 
literatur cizích byla po březnovém převratu cesta 
k nám uvolněna, nastalá pak reakce netroufala 
si již knihy ty zakázati. 

Z německé literatury byl to především tehda 
stejně zbožňovaný jako kaceřovaný Heine, který 
se stal miláčkem mladistvých epigonů, zvláště ale 
Nerudy, jenž v něm nalézal vysloveno tak mnohé, 
co mu tehda v mozku vířilo a v duši bouřilo; 
zvláště ale lákal jej ten skvělý ohňostroj kousa- 
vého vtipu, ironie a satiry. Z poetů francouzských 
pak uchvátil hochy ty brilliantní Victor Hugo, 
blížící se jižjiž vrcholu své slávy; z anglických 
byl to především Byron, který naplňoval jará 
ňadra jejich nezměrným nadšením; vždyť jim 
právě v té beznadějné, mizerné době, jež je na- 
plňovala jen zoufalou nespokojeností s tím, co bylo, 
mluvil přímo z duše. K tomu pak ještě onen 
všelidský velikán Shakespeare, a pak zase všecka 
ta vzdorem a nenávistí k utiskovatelům kypící 
literatura mladého Německa : jak tu bylo možno 
nepřilnouti k všemu tomu vášnivou láskou mla- 
dých srdcí a nehledati tam v těch světových 
literaturách své ideály. 

A jak nemě'a v těch svěžích, ideálně horu- 
jících duších, odkájených a vychovaných litera- 
turou světovou vzniknouti myšlénka přenésti to 
vše, co tam viděli velkého a krásného, k nám a 
zbudovati na tom skvělém základě novou českou 
literaturu, když vše, co jsme měli dosud doma, 
se jim při porovnání s tam tím světovým musilo 
zdáti tak malé, tak nepatrné. A kterak neměli 
logicky souditi, že to bylo tak malé a nepatrné 
jen proto, že se dosavadní čeští spisovatelé ome- 


zovali jen na ten úzký obzor malé vlasti a ne- 
velkého národa., uzavírajíce se cizím směrům a 
cizím myšlenkám ř 

Jak neměli souditi, že odstraněním zdi, dě- 
lící nás od světa západního, osvojením si jeho 
myšlének a směrů nebude docílen rychlý roz- 
květ našeho písemnictví? 

A s touto myšlenkou dorostli a vystoupili 
na veřejnost, to byl a tak se vyvinul a vyvinouti 
musil  onen  »kosmopolitismus«  družiny májové. 

A takovou cestou spěl a dospěl též Neruda, 
intellektuelní to vůdce této družiny, k názorům, 
jež vyslovil v článku »Nyní«. By vyvodil a opřel 
své úsudky, postavil se zde na stanovisko vše- 
lidské a tvrdí, že v moderní době již není indi- 
viduelního snažení se jednotlivých národů, ale 
uznává jen mocný směr celého člověčenstva, který 
jest v^šeobecný a vede k čisté lidskosti. Z toho 
sleduje — však toho Neruda ve stati té nedo- 
řekl — že není také individuelných snah v jed- 
notlivých literaturách, nýbrž jen všeobecný, čistě 
lidský směr Tento nutný důsledek vyslovil teprve 
později a na jiném místě, totiž ve svrchu citované 
poznámce k Hálkovu článku, ale tam pak již zcela 
nepok ry tě takto : »poesie nesmí ani být více 
poesií národní, alevšeobecnou.« V článku 
'Nyní« vyznívá formule Nerudova v slova, že má 
český spisovatel západní literatury světové (fran- 
couzskou, německou, italskou a anglickou) pova- 
žovati za své a pracovati na základu tom, jejž 
velikáni jiných národů již bylí položili. To jest 
však patrně totéž, co kratčeji řečeno v právě 
uvedené poznámce a rozdíl leda v tom, že tam 
se praví, co nemá a co má býti, kdežto zde se 
naznačuje způsob provedení. Ovšem zde Neruda 
žádá ještě také — a to vzhledem k postulátu 
všeobecnosti literatury zcela důsledně — přibírání 
konsekvencí ze slovanského živlu. Méně dů- 
sledný, ale pro Nerudovo pojímání věci důležitý 
a charakteristický jest pak závěrek, že tím přibí- 
ráním slovanských (zde Neruda patrně s úmyslem 
nenapsal pouze českých) konsekvencí mohla by 
povstati literatura zcela originální. 

V posledním odstavci, kde vapostrofě k spiso- 
vatelům vše resumuje, volil Neruda ještě mírnější 
formu výrazu, žádaje jen, bychom se u cizích 
národů učili, jejich stupeň vývoje pozorovali, 
s jejich světem myšlenkovým se spřátelili a pak 
v sobě vše v nový celek spracovali s tím, co jsme 
s mateřským mlékem již obdrželi a ve vlastech 
svých seznali, a dodává, že to bude zajisté slo- 
vanské, poněvadž jako Slované jinak tvořit nedo- 
vedeme. Pokrač. 


ir   ^   ivf   ^   líf   %   ir 


Vilém Mrštík: 


NAŠE  IDEÁLY. 


/\/lnoho zaviněno bylo tím, že se lidé ve svých 
^ '^ * dobrých snahách zastavili na pólo cestě. 

Krásné ideje se psaly, vznešené zásady se 
hlásaly, lidé se s nimi nosili i honosili, ale ne- 
uplynulo ani desítiletí a začali s nich smlouvat, 
sobě si je přizpůsobovat, jedny se umlouvaly, 
druhé vykořisťovaly ve prospěch osob, stran 
i majetku. 

Jako se obchází zákon psaný, obcházel se 
i zákon nepsaný, a to tak, že mizelo, až pone- 
náhlu zmizelo všechno veřejné svědomí. 

Nevěrnost člověka k člověku ještě se cítí, 
ale nevěrnost k velké, za cíl přijaté myšlence 
cítí už málo kdo. 

Tak ze srdce vymizel i stud za skutek na 
vlastní věci spáchaný, n není už mnoho lidí, kteří 
by jakoukoliv proradu brali příliš trat^icky. 

Tu leží také nejnižší bod přítomného úpadku. 

Na jedno se však ani nyní zapomínat nesmí, 
že není vinou pravdy, je-li obcházena, ale těch, 
kdo ji obcházeli. 

Přítomnost je zlým těchto skutků žalobcem. 

Život, který žijeme dnes, pohybuje se svou 
setrvačnou silou dál, ale je to život bez veliké 
duše, bažení bez vysokých cílů; až dosud jako 
bychom žili z tuku nastřádaných sil — odtud 
začíná už studeno, vzhůru to nejde — život ztrnul 
v rovné linii. 

Niveau čistě prostředního charakteru. 

Dráhy by byly rozličné, ale vůle není už 
jedna. 

K tomu nemusilo dojít, kdyby nebylo jednoho 
základnílio přehmatu, kterému propadl náš život 
na celé čáře. 

Dvě velké vlny přehnaly se veřejným naším 
životem, a těžko rozhodnout, která z nich byla 
zhoubnější. 

Dnes už nikoho nebude tajno, že duší ce- 
lého životního našeho snažení, jehož zásluhou 
jsme se stali aspoň tím, čím jsme: bylo ono 
proskribované, nyní tolikerým posměchem po- 
házené vlastenectví českého člověka. 

Vím, v jakou nenávist uvedeno bylo toto 
jméno. 

Vín) i, jaké theorie podkládaly se lidem na 
vyhlazení tohoto  »zla« 

Ale vím také, jaká křivda se stala tomuto 
jménu a jak zhřešeno zde bylo na nejprimitiv- 
nějším požadavku každé filosofie: logice. 


Není-li cit vlastenecký než produktem uměle 
vyvolaných a uměle pěstovaných sil, jako zvyk- 
lostí, poměrů zájmů a mravů a t. d., pak každý, 
kdo takový důkaz vede, hroziti se nesmí žádných 
konsequencí svého učení a prohlásiti je povinen, 
že stejně zatracení hoden je i cit rodinný. I ten 
je produktem pouhých zvyklostí a zájmů, a kde 
těchto podmínek není, není ani lásky otcovské, 
ani sesterské, ani bratrské, a přitažlivost mateř- 
ská klesá až na pudové minimum. 

Je proto cit rodinný zavržení hodný.' 

Není od něho závislá právě nejkrásnější část 
soukromého i veřejného života.? 

Měl by kdo odvahu popírati nedohledný a 
pro celý svět osudný jeho význam.? 

Té odvahy nikdo nemá a mít nemůže, po- 
něvadž i dítě vidí, že by povídalo s nesmyslem. 
Počítá-li se však s nesmyslem jedním, musí se 
počítat i s nesmys'em druhým. Právě absurdnost 
důsledků odhaluje všechnu chudobu a zvrácenost 
všeho, co důkazu  položeno bylo za podklad. 

Je patrně v životě národů i jednotlivců ještě 
něco vyššího, než pouhá uLožácká pravda reality 
a toto něco do počtu přibráno býti musí, jinak 
celá budova filosofické these není než logickým 
[iřemetem, a je-li přes to hlásána vědomě a zvůlně, 
činí dojem lapavky na zmámení slabě myslících 
lidí. — 

Ale nechť už jsou tyto theorie jakékoliv. 

Zatím víme jen tolik, čím nám vlastenectví 
bylo a co jsme v něm ztratili. 

Byla to moc, kterou se lidé udržovali při 
sobě, byla to síla, která rozmnožovala naše řady 
a stále k vyšším a vyšším cílům rozplameríovala 
českou duši, ve vlastenectví ztělesněna byla 
plodná a živě všemi cítěná idea, která jako krá- 
lovna mezi včelami přebývala mezi námi a ne- 
dala nám zahynout. Ve vlastenectví byla i jakási 
disciplina, která nedala jednati každému, jak chce 
a kdo chce, nýbrž jen potud, pokud zdrávo b\lo 
celku. I tu patrně bylo ještě něco vyššího, než 
jsou práva prostého individua, a toto něco uklá- 
dalo lidem nepřekročitelné meze. Nehlásají se 
jisté věci bez trestu v národě myšlenkově dosud 
nevyškoleném, a jen tím si možno vysvětlit, že 
nyní stačí už vytisknouti i sebe dojemnější hlu- 
potu, a vznikne-li pro ni polemika, válí se zítra 
národ v klubku dvou hrdlujících se stran. 


Ve vlastenectví konečně rostl v nás čistě 
náš národně čestný typ, a není vinou ideje, že 
se v poloii vývoje zvrhnul v typ odporný 

Byl to typ utlačeného, pro spravedlnost trpí- 
cího člověka, ve kterém se probudilo vědomí 
práva na život a veškery jeho potřeby, typ okra- 
dené existence, která nejen hájila zbytky všeho, 
co nám prostě zbylo, ale znovu, neúnavným bojem 
vydobýti se snažili všechno to, co až dosud zů- 
stalo pro nás ztraceno. Typ člověka, který poznal 
a poznati měl, že zase jen tenkrát dobude své 
vnitřní a časem i vnější samostatnosti, když du- 
chem svým a vší cenou národního bytí vynikne 
na stupeň nejvzdělanějších národů a odtud mě- 
řiti bude i dílo nade všechny jiné. Tedy typ ne 
trpný', ale bojovný v tom smyslu, jako bojovným 
že musí býti každý, kdo po ztrátě jmění zákon- 
nou cestou vydobýti se ho snaží zpět. Vzor cti- 
žádosti, které chyběla jen neúmorná důslednost 
a stále živená vůle, aby se vypnul až na typ 
nejmodernější soustavy. Touto zkonkretisovanou 
formou ideálu přib4žoval se čestný člověk ideálu 
člověka vůbec. Celý náš národní boj není než 
bojem za spravedlnost a důstojnost lidskou. Celý 
ten tlak po vzdělání a vyniknuti žíznící duše 
není než touha po dosažení nejvyšších vrcholů 
civilisace světové a při tom domovu věrné. A jen 
z této titanské odhodlanosti, bezmezné sebe- 
důvěry plného vědomí však v národě skrytých sil 
dovedeme si vysvětliti veliké rozměry ducha, do 
daleka promítnuté cíle našich předků — — na- 
pjetí jejich vlastních sil bylo také dle toho. 

Proto typ vlastence znamenal tolik, jako mít 
heroicky odhodlané srdce, nelitovati ničeho, ani 
času, ani sil, ani majetku, a všechno dáti v oběh 
všem společné myšlence. 

Vlastenectví bylo lidem toliko jako vědět, 
proč žijou, trpí, proč se zříkají svého majetku 
(testamenty) i života. Ta idea opravdu žila mezi 
námi jako svatá, a tu pravdu její krásy, tu či- 
stotu její velkosti nenahradilo nám dosud — nic 

Tu nešlo jen o reelní vystižení situace, od- 
hadnutí a suchý výpočet sil, ale šlo tu o psycho- 
logickou vzpruhu národního organismu, která by 
mu dodávala stále nových a nových sil, rozmno- 
žovala jeho děti i statky a na výši uvědomělé 
existence povyšovala život i sebe skromnější — 
i když jednotlivec obejde se bez takové vzpruhy, 
dobře věda, že práce a dobrý dorost je pro něho 
prostým příkazem člověka vůbec; massa není 
tolik jako jednotlivec, a jednotlivec nikdy nezmůže 


to, co vykonati musí seřaděné massy. A ty chtějí, 
aby jim někdo poroučel, a když to není muž 
člověk jeden, imperator ducha, musí to být aspoň 
konkrétní idea, a to taková, aby proud její pro- 
cházel celým národním tělesem. A tím vlastenectví 
bylo Rationalismus nikdy tu nahraditi nemůže 
vnitřní této energie, které tělu dodati může pouze 
činuplodná a pro čin celý život rozplameněná 
duše. 

Rationalismus žije a proniká jen v mezích 
daných poměrů. Dál si netroufá. 

Ale nechť sám si každý zodpoví záhadu, zdali 
bychom vůbec jako národ byli živi, kdyby před- 
chůdci naši kroky své byli odměřovali dle tehdej- 
šího stavu věci Zoufat by si musili: vždyť do- 
slovně stačilo jen, aby padl strop i s těmi poměry 
na shromáždění několika málo hlav a bylo — 
po národě. 

Ne, ti lidé žili nad své poměry, jejich ideály 
nesly se nade všechen zdravý rozum. Jen za cenu 
fanatického přepjatí a až do strhání vyčerpáva- 
ných sil dali život nám budoucím — 

A v tomto přepjatí, fanaticky celou šířkou 
života stále za jedním, evropsky všestranným 
cílem ženoucí se mysli obsažena je nejen krása 
a síla, ale i celá českost naší povah)-. 

Tomu bývalo tak, dokud lidem před očima 
tanul v celé plnosti a výši obraz třebas malého, 
ale duchem velkého a stálo po větši a větší výši 
toužícího národa. Tento osvětový ideál neměl 
žádného viditelného konce Jeho vzdělanost sama 
pokračovala, neustal, rostl bez konce. Proto v něm 
byl život věčný, postup bez hranic a nebylo 
žádného důvodu ani v hodinách největšího ná- 
rodního neštěstí, aby se od něho ustupovalo byť 
jen na krok. Z celé té bohaté perspektivy ne- 
dosáhli jsme dosud ani prvních posic, zbývaly 
ještě bezpočetné jiné, kterých bylo třeba znovu 
dobývat a nově hledat — jak bylo možno za- 
potáceti se na jednom místě? 

Historie několika posledních desítiletí a 
zvláště  přítomnost  dává  na to říznou  odpověď. 

Výraz všech uvedených snah vinou buď ne- 
šťastně zrozených nebo nedochovaných lidí s pole 
čistě osvětového záhy se přesunul na pole vý- 
hradně politické, a ostatní posice zůstaveny jen 
na starost náhodných dobrovolníků. Zapomnělo 
se, že politika jen tenkrát, je-li dokumentována 
vysokou kulturou celého národa, má také svuj 
vysoký hlas — — iiot..!.,. 


%   ivf   %   %   %   ir   ik 


VÁCLAV Hladík: 


EVŽEN VOLDAN. 


1. 

^wl ejen bledé jasný přísvit pronikající spuštěnou 
^ ^ záclonou a zachycující se v odlesku zrcadla 
proti oknu visícího, též zvuky a hlasy ulice za- 
znívající s jakousi zvýšenou a veselou rušivostí 
přesvědčily jej, že den je jasný a již značně po- 
kročilý. '• 

Zívl, chtěl sáhnouti po hodinkách ležících na 
nočním stolku mezi svíčkou a dvěma rozevřenými 
knihami, zavadil o uvadlou, smuchlanou kytičku. 
Kytička spadla na podlahu. 

• Hrome ... to jsem . . . aby do toho . . .« za- 
klel, zamručel a bezvládně zapadl zase do peřin, 
oči se mu zavřely, údy jako samy sebou schou- 
lily, a již mrákotně zase usínal v tvrdém, úporném 
spánku, kdy mladé tělo v několika ranních ho- 
dinách chce nahraditi vysíleni prohýřené noci a 
rychle, dychtivě uklidniti krev do horečky po- 
bouřenou. 

Po několika minutách zase se probudil náhle 
a zjitřeně. Pozvedl se a ohlédl k oknu. Jas dne 
prozářeného sluncem vnikajícího podél záclony 
udeřil jej do očí, zkřivil tvář jako malé dítě, jemuž 
se chce do pláče, odplivl zhurta na podlahu, od- 
kašlal dusivě a pocítil všechny veleznámé a často 
proklínané  příznaky kocoviny. 

Nevyskočil z postele jako jindy, kdy ráno 
slunce jakoby přililo energie a bujnosti životní 
jeho tělu i duchu, kdy probouzel se divoký a 
výbojný s novými nadějemi a touhami jako voják 
ze snu zalarmovaný povely a signály k útoku, a 
hnal se do práce s radostí a vztekem umělce 
stále zápasícího, stále nespokojeného, stále zkla- 
maného životem i sebou, stále věřícího a proti 
osudu i lidem revoltujícího. Tu promáchalse půl 
hodiny studenou vodou, shltl snídani a s ní ranní 
žurnál a korespondenci, deset minut věnoval do- 
mácímu tělocviku, činkám a šavli, a pak . . . valně 
již ochablý po divokém prvním wpadu do denní 
práce, přiblížil se ke stolku, ke svým rukopisům, 
poznámkám a knihám, při čemž první jeho sta- 
rosti bylo hledati záminku, jak by se vyhnul 
práci. Založený dopis, bez jeho vědomí odložená 
kniha stačily v nejhorším případu, aby literát 
ztropil hrozný hluk, vyděsil svou starou hospo- 
dyni nářkem, klením a výčitkami, že ten nepo- 
řádek nesnese, že každému přeláme hnát, kdo se 
dostane k jeho stolku, že již zase tím rozčilením 
je připraven o náladu, zničena kapitola románu, 
scéna dramatu,  jež mohla býti napsána, a pone- 


chav hospodyni v němém ustrnutí nad literární 
pohromou, způsobenou založeným dopisem neb 
uklizenou knihou, odešel rychle, bouchl zlostně 
dveřmi, ale velmi vesele utíkal po schodech a 
s lehkomyslnou radostí šel na promenádu nebo 
na klep ku knihkupci. 

Ale dnes měl Bulíř probuzení kalné a me- 
lancholické. 

Jindy v takových chvílích byl velmi mravně 
rozhorlen na sebe a pln ještě mravnějších předse- 
vzetí. Přísahal si, že se, dal naposled svésti svými 
světáckými soudruhy, že vyhne se úplně společ- 
nosti, návštěvám, pitkám i dobrodružstvím, jimiž 
prosíval svůj život jako květy někdy velmi hořké 
vůně a sliboval si, že cele se obrátí ku práci a 
k ideálu života superiorního. 

Ale dnes do rozmrzelozti a ponuré vyhlídky 
pokaženého dne vpadl lehký dráždivý úsměv, 
kterýž znenáhla rozháněl mlhy melancholie . . . 
cítil jemný, rozkošný parfum ... a zvířené my- 
šlénky roztančily se ve vzpomínkách smíchu, še- 
lestu krajek, kypivě šumícího vína. 

V pološeru pokoje proťatého zlatým paprskem 
slunce zmítaly se, vlnily se nádherné fantomy 
rozkoše a krásy. 

V baletních střevíčkách, v obláčku průsvit- 
ných, vonných krajek přihopkoval takový sladký 
přelud . . . jiný plavně se vznášel v nalíčené, dé- 
manty ozářené majestátnosti krásného Hříchu . . . 
jiný fantom připomínal mu snivou melodickou 
něhu krásy tiše a naivně se poddávající... 

A tak v ranním zamžení duše po noci příliš 
veselé lhal si své poetické sny a proměňoval si 
studentsko-bohemskou orgii ve vzácné a nádherné 
symposion . . . 

»Ach, osle . . . vždyť Karla má falešné zuby... 
a jak úchvatně hloupá je ta křehoučká Milá, 
s očima tak velikýma a krásně rozevřenýma, ja- 
koby vpíjely do sebe moudrost života . . . hlu- 
páku . . . kroť svou fantasii ... a co je ti konečně 
do nich. Ty polibky jsou příliš laciné . . . zboží 
z dražby... kdo dá víc!« 

Zívl dlouze a se strašným povykem, jenž byl 
jeho válečným pokřikem v útoku rána na neji- 
stotu dne. Jako lidé slabé vůle, ale silných vznětů, 
dychtivých touh musil se podněcovati do skutku 
prudkými slovy, velkými gesty. Musil dříve zpit 
svou vůli dobrodružnou a zalétnou fantasií bás- 
níka . . . 

Zase ochable klesl do podušek zpět, při- 
mhouřil  oči  a  polohlasitě  zvolal:   »Růžo....«: 


nebo Li«Ju', piidle tuho, jíikč /.eiič se právě kořil 
z pov/.dálí, jaká rozliLiholiki v mim všechny písně 
a melodie mladé blouznivosti a roztoužeiiosti. 
Dovedl být velmi snivým, lyrickým, ano i senti- 
mentálním k ženám, jež mu byly vzdáleny, ne- 
přístupny — a ty jedině miloval. Jinak dovedl 
se opatrně zavírali před plíživými šelmami žen- 
skými a buď ironií nebo i cynismem chránil 
před nimi klid své duše, kterou chtěl zasvětiti 
jen své práci a ctižádosti. 

"Ach Lido . . . roztomilá T>ido . . . s dlouhými 
řasami novicky a s malým, pikantním nosíkem 
cocotky . . . oh Lido...' hučel a bručel v jakémsi 
rozzpívanéui monologu, » miluji vaše nevinné oči, 
které budou moc klamati — oh . . . Lido . . .« 

Zvonek zazněl v předsíni. 

Pošta? Dopis.' Od koho... snad ne od... 
od koho vlastně by mohl dostat dopis?... od 
paní R., brrr, čmáranina a pravopis služky na- 
puštěný cherry-blossomem, nebo cituplné vykřič- 
níky a popletené sentence slečny S . . ., či účet 
nějaký nebo dotěrný, neodbytný poslík od redak- 
tora či z tiskárny? . . . 

Dvéře se rychle otevřely. Ale^nebyla to ho- 
spodyně přinášející poštu dopolední. 

» Polez z pelechu! Nestydíš se, ty Oblomove!' 
ozval se ve dveřích jasný, mladě a ky[)ře znějící 
hlas. — 

Bulíř vymrštil se rázem z postele: 

»I sláva, Voldane! . . . kamaráde . . . veliký 
muži národa českého . . . který čert tě sem při- 
nes" . . .« 

Vytáhl záclonu a zamžoural cirna ve zlatém 
přívalu světla. 

Uprostřed pokoje nepořádného a rozházeného, 
kde se povalovaly po všem nábytku knihy, pa- 
píry, revue, časopisy, mezi nimi boty, kabát, vesta, 
svrchník, což kromě převržené židle u postele 
nasvědčovalo, za jakých okolností vrátil se Bulíř 
domů, stál asi pětatřicetiletý elegantní muž s rusým. 


zastřiženým  i)lnovousom,  držící  v  ruce  cylindr, 
hťil a světlé rukavičky. 

Bulíř pohodil svou rozcuchanou, černou hla- 
vou, podíval se na přítele mlčky a vyjevené, a 
pak, jakoby si náhle něco uvědomil, vrhl se 
k němu s nehorázným pokřikem : 

» Voldane... chlapíku! molodče! vždyť já 
ti musím gratulovat. Tedy je to pravda?- 

Voldan nedbale pokrčil rameny, usmál se 
lehce, jakoby chtěl bagatclisovati něco, co jej 
vlastně velmi těšilo. 

»Jsi zvolen ?« 

»Ano.« 

"Budeš tedy poslancem ?•« 

»Ano.« 

»A budeš ministrem ?« 

»Eh, kdybys si raději ústa proplách' a ne- 
žvanil tak hloupě, llybaj, stroj ^... Styď se, 
lenochu ... to se nedivím, že při tomhle životě 
píšeš jeden román pět Ict.« 

»Ale za to nestojí za nic! Ale, Voldane, Vol- 
dánku, ani nevíš, jakou jsem měl včera večer 
radost, když jsem se dozvěděl, že jsi prorazil. Na 
mou duši jsem rád. Konečně jeden z našich do- 
stal se mezi pány politiky. A co tam vlas' ně 
budeš dělat ?« 

Bulíř si podepřel ruce v bok a pohlížel velmi 
komicky na svého přítele. 

» Ovšem budeš pracovat pro vlast, věnuješ 
se národu čili, jak my v novinách též píšeme — 
trpícímu lidstvu Ano, tak je to nějak, v politice 
platí též nadšený nápis, který jsem četl kdesi na 
kůlně dobrovolných hasičů; 

Kdo Boha, vlast a národ ctí, 
věnuje se hasičství ! 
Proto máme u nás tolik hasičů a politiků . . .« 

Voldan se dal do smíchu a steleš! na divan. 

• Prosím tě, už se jdi obléci. Kde jsi zase 
llámoval. A jaké parfumy to přmášíš s sebou . . . 
inu ovšem, kytička také. To nesmí scházet Tedy 
pospěš, chci vypiti v bodeze sklenku sherry. « 

r'.,l;r:i.:. 


lir 


ir 


vV 


Www 


jlki SUAIÍN: 


NA  VLNÁCH. 


NOVriLI.A. — 


I I norové slunce zářilo svým vzdáleným, slibným 
^^ ohněm, tavíc zvolna bělostné jehličky noč- 
ního mrazu roztřesené niezi kolejemi malého 
nádraží a zvlhčujíc promrzlou dlažbu úzkého 
perronu tou chvílí nezvyklým ruchem oživlého. 
Poslední vlak, jedva se zastaviv, vychrlil zde 
dlouhé zástup3', vracející se z jakési významné, 
jubilejní slavnosti, k níž sjeli se účastníci z ven- 
kovských  měst  i  odlehlých  dědin,  a  potřásaje 


načechraným chocholem žlutavého dýmu, pyšný, 
nevrlý, těkavý poutník mizel v bílých dálkách 
rovin. V šumivý, rozlehlou Síří jilochého obzoru 
ztlumený hlas množství proudícího i)odél špinavě 
žlutých zdí nádražní budovy, těžkými oddechy 
supěla lokomotiva odstavena za výhybkou a 
s protější strany nádraží táhlý rachot vozu zněl 
jasně a tvrdě zimní krajinou. Ale vchody byly 
dosud  ucpány  massou do sebe shnětených  lid- 


ských těl, jež protékala zvolna do tiché, slunné 
roviny s blízkým, idyllicky klidným městečkem 
a záhy ppstříkla silnici i polní cestičky černými 
skvrnami, řinoucími se chvatem mravenců k na- 
hloiičelým, trsnatým kupkám rodných dědin. 
V přeplněném nádraží neubývalo ruchu Bylo 
viděti blýskavé odznaky pěveckých jednot, salonní 
úbory pod zimními plášti a celou stupnici nálad 
lidí vytržených čímsi příjemně vzrušujícím z jedno- 
tvárnosti všedního života, počínaje nevyčerpatelnou 
seti vačnost! zpěvních hrdel a rozjařenosti vytrysklé 
z ovzduší pivních džbánků až k omrzelým, v únavné 
polodřímotě vedeným rozpravám o nevyspání, 
ohřívané telecí a pošlapaných kuřích okách. 
Nápadně vytáhlý pán s dlouhým černým vlasem 
a žensky bílou tváří ostrých tahů prolétl jako 
rtuť tlačenicí, zahlédnuv před nádražní budovou 
přítele smlouvajícího s fiakrem. 

» Nečekáte na lokálku, pane řediteli?* volal 
přes hlavy zvolna  postupujících,  tlačících  davů. 

Ředitel, obstárlý, těžkopádný pán, stojící 
prostřed cesty u vozů, sebrav pozorně do hrsti 
svůj rozevlálý plnovous, těkal několik vteřin ne- 
jistě  svýma obrejlenýma,  krátkozrakýma očima 

»Ah, to jste vy, doktore !« Jeho malinké, 
žluté oči se zasmály. » Nikoli, nečekám na lokálku! 
Musím být o polednách doma. Je tolik práce ! 
Nechtěl byste jet se mnou?« 

»Ano, chtěl jsem vám nabídnout. Nebudu-li 
překážet .. .« 

'Ah!« mávl rukou, sjsem velmi rád. Ten 
chlapík žádá sedm zlatých a je to jen půltřetí 
hodmy. Takhle ovšem se to již vyplatí ... A kdož 
ví, zdali se ještě někdo nevyskytne. Místo by 
bylo « 

• Ano, počkejme chvíli. Ah pardon I Ruku 
líbám, milostJKá paní!  Račte prominout U 

Drobná, mladistvě vyfintěná osůbka, stojící 
opodál, pohnula vznešeně hlavou na pozdrav. 
Ale ihned se odvrátila. Její číhavé bledé oči 
pátraly po čemsi v tlačenici vchodů. Ale davy 
již prořídly a roztěkávaly se. Pohyb měl rychlejší 
tempo. Cíhavé bledé zraky zostřily bdělost a 
celou svou vydrážděnou lačností pídily po kořisti, 
jakoby ji chtěly nabodnouti tupým, tvrdým stu- 
deným pohledem a pak ji rozdrtiti jízlivým vý- 
směchem bez jediného slůvka mimickou silou 
svých hrubých uvadlých tahů. Ale čekala přece 
nadarmo. V špinavě šedých chodbách třásly se 
křišťálové paprsky zimního slunce a země kolem 
černala a jihla. V dešťových rourách to za- 
zvučelo. Prostranství před nádražím bylo již 
prázdné, ale v čekárnách a restauraci bylo 
velmi  živo. 

Paní rozběhla se drobnými krůčky k mužům 
stojícím u povozů, ukazujíc zbytečně velikou část 
své křiklavě červené spodničky. 

» Doktore, něco vám svěřím, umíte-li mlčet, « 
pravila přiblížíc se mladému muži důvěrným, lí- 


pavým dotekem. 'Když jsem vystupovala z vlaku, 
zahlédla jsem v restauraci druhé třídy Pavlu 
Jodasovu. Já se nemýlím, doktore, mne mé oko 
nesklame. Byla to ona!« Pravila to tak důrazně, 
jakoby se zapřísahala, tisknouc ruku k prsům 
a ukazujíc pod  přivřenými víčky jen bělmo oka. 

»Aj, totě zajímavé, milostivá paní,« pravil 
mladý muž živě, ale jaksi bez vnitřního zájmu. 
Ježto mu mluvila z blízka do tváře, byl zlostně 
podrážděn zápachem z jejích úst i dotekem jejího 
suchého, zvadlého těla, jež se na okamžik při- 
tisklo maně k jeho rameni. Poodstoupiv poněkud, 
zvážil určitěji dosah této zprávy. 

»Tak už se zase objevila? To snad teď jede 
zase domů ... to už tedy . . .« rozesmál se hlasitě, 
nechávaje větu pikantně nakousnutu. 

»Už je patrně zas vše v pořádku : fidel 
děvče !« zasmála se paní. 

»Když si vzpomenu, co jsem se s ním 
o loňském masopustě natančil ! . . .« V rozpacích 
pošinul klobouk a jeho dlouhými sevřenými zuby 
protáhlo se cosi jako vzdech. Ale v tom již oživl 
jízlivým rozruchem. »Ale je-li to ona, pak by se 
zde setkala s Křínem. To by bylo znamenité ! 
To bych mu přál.« 

»Ah, tenhle Křín ! Tenhle šelmovský Křín.« 
Paní uvěsila se koketně na rámě svého manžela. 
» Milouši, slyšers ho zpívat?" 

Pan cosi nevrle zabručel. 

»Ah, pardon, já zapomínám. « Paní vzpřímila 
se obřadně, přiblíživši se těsněji k mladému muži, 
mluvila důrazně, jakoby slova podtrhovala. 'Gratu- 
luji vám, pane doktore ! Jsme na vás pyšni. 
Takového sbormistra nemají všude! Naše pěvecká 
jednota se činila. Zejména dámy. Ale tenhle Křín, 
tenhle šelmovský Křín!« A obdařivši opět mla- 
dého kollegu svého muže důvěrným lípavým 
dotekem, jenž je dovolen zajisté jen dámě velmi 
zralého věku, rozesmála se nepřirozeným vří- 
skavým smíchem, jejž vynucovala s nemírnou 
námahou, až jí dech došel a tváře zrudly. 

Doktor smál se nucené, ale manžel opět 
jen mrzutě zabručel. 

»Vedle mne seděla paní radová, ale ta byla 
chudák černá od smíchu. » Opět zaujala koketně 
posu šťastné manželky, ale starý pán vybavil 
mrzutě své rámě. 

• Není mi to příliš milé, « vykládal doktor 
tichým, důvěrným tónem řediteli, nevšímaje si 
dále jeho choti. »Budu mít mrzutost s jejím 
bratrem... jsme dobří přátelé!* 

»Nu a což vy za to můžete?* vpadla mu 
paní horl vě do řeči. »Na programu to přece 
nebylo. A kdybyste to byl dal na program, co 
na tom? Je to národní píseň! Ale jak to bylo, 
prosím vás? . . . Celou cestu si to s paní radovou 
vzpomínáme... Tak nějak: Má panenka smutná 
chodí... nebo: Má panenka smutná zmizela mi 


s oči... lidó povídají, že jf . . . Ne, iie ! Aspoň 
ten nápíiv! Vy to neznáte, doktore .?» 

»Neznám, milostivá paní.« 

»Ah, nelžete! Vy, takový hudebník. . .« 
Poněkud se zarazila, vidouc obočí manželovo 
hrozivě svraštěno. Byl ode dávna tak málo- 
mluviiý vůči ní, odbývaje ji zpravidla jen lho- 
stejným pohozením hlavy. To však jí nikterak 
nevadilo; byla tomu zvyklá a neuráželo ji ani, 
když ji ve své nevrle zhrdavé fiovýšenosli muže 
»piísné«, exaktní vědy hrubě odbyl. Někdy 
totiž hlavou starého učence plnou mi tvého, lexi- 
kálního m.atcriálu šlehla rušivě drsná myšlénka 
nespokojenosti životní a řádila tam jako myš ve 
starém archivu. Tu zdálo se mu, že ženina oči- 
vidná nicotnost s celým tím balastem spole- 
čenských lží, předsudků, špatností a domýšlivého 
hlupství znesvěcuje jeho rodinný život, že po- 
rušuje povahu jeho dospívajících dětí, na něž 
zlým příkladem vykonává vliv tak mocný, že mu 
nedovede čeliti ani jeho hluboký, láskyplný názor 
životní a neposkvrněný karakter. Ale myš ve 
starém archivu je nebezpečným hostem Vyhlodá 
zlatá zrna tisícileté moudrosti a pokálí často 
historické dokumenty nezměrných hodnot po- 
věřené královskou pečetí. Proto jí, revolucionářky, 
nikdy nešetřil. Spatné vlastnosti ženiny přičetl 
na vrub ženskosti vůbec a vyvolala-li někdy 
drzým přepínáním svých práv, okázalou zlo- 
myslností a jinými přehmaty zlou krev ve svém 
okolí, vždy mužně a rytířsky se jí zastal. Jeho 
čistý štít byl vždy pohotově zachycovati padavky 
a shnilá vejce adresovaná mravní úrovni žen 
jejího druhu. Měl za to, že se jim děje křivda; 
viděl v nich nezodpovědné, stejnorodé složky, 
tvořící určitou společnost, jež absorbuje jich bez- 
barvou malomocnou bytost, tvoří a vyhraňuje 
jich názory a udává směr jich myšlenkovým 
proudům, jako řeka udává směr přítokům, jež 
s ní splynou. Ale kromě těchto ^všeobecných* 
vad měla jeho žena jednu specielní, jež ho po- 
někud rozhořčovala: ráda okázalými nemístnými 
něžnostmi demonstrovala před neženatými muži 
slasti manželského ráje jakoby jim chtěla dělat 
laskominy. A to mu bylo vzhledem k těžkým 
starostem, jež inu způsobovala dospívající rodina, 
odporným a nepřípustným. Odstrčil ji dvakráte 
od sebe, když se k němu lísala, nazývajíc jej 
• miloušem', hledaje příležitost k výbuchu k vůli 
milostné aféře, pro niž by jinak nebyl ztratil 
slova. 

• Musím vám říci,< pravil, kouleje zlostně 
malýma žlutýma očima, »že mě ta věc přímo 
rozhořčila. A tohle se smí beztrestně přihodit 
v intelligentní společnosti jež se sjela za účelem 
čistým a vlasteneckým.? Hejsek, jenž svede děvče 
z vážené rodiny, tropí si z ní svou písničkou 
posměch, aby nás pobavil ! A na místě, aby jej 
vyhodili,  jak jsem  očekával,  sklízí bouřlivý  po- 


tlesk a je několikráte vyvolán! Toť přece ne- 
slýchané!* 

Oblíbený -sbormistrt byl tímto výrokem 
váženého pána nemálo překvapen. Jeho bílá tvář 
zrůžověla, vážně a široce s patrným rozechvěním 
jal se vyprávěti, jak se věc přihodila. Neměl 
o tom ani potuchy. Křín mu jen, řekl, že zazpívá 
národní písetV A Křín má pěkný tenor a za- 
jímavý přednes. A jak je oblíben, zejména 
u dam!... Nedalo se ničeho namítati, vždyť to 
byl Křín, takový  » salonní lev«. 

Omluva byla tak skromná a působivá, že 
ředitele přímo dojala. Ne, on nevinil doktora. 
Cení vysoce jeho hudební vlohv, jež tak zpří- 
jemňují společenský život v malém městě Ale 
ten potlesk a vyvolání znělo mu jako posměch 
nejbližších spoluobčanů, adressovaný roduiě, jíž 
stihlo neštěstí, A hlas jeho měkl laskavostí k mla- 
dému muži, jenž odnesl jeho zlý rozmar. 

• Mám také rodinu, mám také dcery, « skončil, 
schyluje starostlivě hlavu. »A co potkalo dnes 
jiné, může potkati zítra mne.< 

• Dovol, « vykřikla jeho paní, jež se dosud 
nemohla dostati k slovu, neboť oba muži mluvili 
tak horlivě, že pokusy jejích námitek úplně 
ignorovali, »nechci tě upozorňovati, že nečiníš 
rozdílu mezi neštěstím a zaslouženým trestem. 
Jenom si vyprosím, abys při této ošklivé aféře 
nevzpomínal našich dcer. Zde nestrpím srovná- 
vání: čisté, nevinné dítě a špatná holka — to 
je rozdíl !« 

Oba zalekli se téměř této logiky. Spatná 
holka! Stálo to před nimi jako strašidlo morové 
nákazy, jehož se netroufali dotknouti, aby ne- 
vzbudili podezření, že jsou jím nakaženi Nevinné 
dítě a špntná holka!... Starý pán hleděl roz- 
jasněně před sebe a bylo mu, jakroy byl někdo 
nazvedl břímě jeho starosti a pohladil jeho hodné 
děti po tváři. 

Doktor, stoje přímo proti vcliodu nádražní 
budovy, hryzl se do rtů a významně pokašlával, 
chtěje manžely na cosi upozorniti. 

• Nevím, mám-li pozdravit,* pravil posléze. Ale 
v tom již s rozpačitým úsměvem sáhl na klobouk. 

Obrátili se rychle. Ve dveřích nádražní bu- 
dovy stála ta, o níž mluvili. Mlčky, bez hlesiiutí 
polykali očima tento zjev, jenž zdál se vyprávěti 
napínavý příběh o dlouhých mukách a hrůzách 
zoufalství, jimiž prošla. Nebyla to více svěží 
veselá dívka, jež ráda tančila a zpívala, jež 
okouzlovala svým zevnějškem i duchem, jež měla 
nejvíce ctitelů a nejvíce závisti; byla to bytost 
naskrze zničena, s podrytým zdravím a sešlapanou 
duší, jež neměla ani tolik energie, aby se vy- 
hnula urážlivému údivu a dotěrné zvědavosti 
svých známých. 

• Ta se změnila!' poznamenala polohlasitě 
choť ředitelova Ale jedovaté střely jejích po- 
hledů a mimického umění odrážely se bezúčinně 


a hluše od Pavliny přepadlé, průsvitné tváře, jež 
se nezdála ničeho vnímati. 

Starý pán povzdechl těžce. Hlavou jeho 
šlehla opět táž černá myšlénka, již si netroufal 
pronést: Mám také dcery! Ale táž neústupná 
starost o rodinu svedla jej k nové nejapnosti. 
Postřehl především, že se naskýtá příležitost roz- 
dělit těch sedm zlatých, jež požadoval fiakrista 
na další částku. 

»Snad jede domů k matce a my máme 
ve voze zrovna ještě jedno místo k zadání, « 
pravil tiše. 

Jeho choť dosud unyle zavěšena na jeho 
rameni s posou dvacetileté krásky, odstoupila 
vážně a změřila jej zdrcujícím [)ohledeni. 


• Jak to myslíš .?« tázala se hlasitě a důrazně, 
jakoby slova podtrhovala, sjá . . . já(!) si mám 
snad vedle ní sednout.? To přece ne!< 

■ Probůh, tiše, tiše!...« konejšil ji. Ale ona 
tu stála s hlavou vztyčenou a pyšným povržlivým 
úsměvem na rtech, jenž zdál se praviti : Totě 
cavyků pro lecjakou špatnou  holku ! 

Doktor mávnul nervosně rukama, pošinoval 
klobouk a rovnal manžety, v tváři všecek zru- 
měněný, neboť napadla ho neuvěřitelná hloupá 
myšlénka, že by snad tato přísná, pruderická 
matrona ani s ním nejela, kdyby věděla..., ale 
okamžitě se upokojil . . . »Bože, jak je člověk 
hloupý! proč by nevěděla.? vždyť taková ctihodná 
matrona ví všecko !« r-ii. 


FEUILLETON. 


EDVARD ALBERT. 

Dne 26. září zemřel v Žamberku prof. dr. Edvard 
Albert dosáhnuv věku 59 let. Denní tisk praíský i vi- 
dcňíký po zásluze vylíčil činnost velkčho vědce, pro- 
slulého opcrateura, slavného professora na vídeňské uni- 
versitě. Česká veřejnost uctila pak v zesnulém muži vzácné 
uvědomělosti patriotické, který když dosáhl nejskvě- 
U-jšich hodnosti, pronikl do kruhů nejvyšších, byl ne- 
únavným a nadšeným propagátorem věci svého národa. 
Též česká literatura ztrácí mnoho v Albertovi, neboť 
tento veliký učenec byl povaha umělecká, jeho srdce 
bylo přístupno nejušlechtilejším dojmťim poetickým. Nejen 
pro své velkolepé objevy a práce vědecké, ale i pro univer- 
sálnost svého vědění, všestrannost svých schopností za- 
sluhoval Albert plným právem slouti mužem geniálním. 
Byl to imponující, superiorní zjev. Pravý aristokrat če- 
ského svčta vědeckého a literárniho. Obzíral jasně všechny 
obory osvěty, vědv, uměni, jeho erudice a sečtělost byly 
ohromné. Dokázal řídkou obsáhlost svého vědění a při 
tom vzlet i nohlessu svého cítění ve své krásně filoso- 
fické přednášce při slavnosti zahájení české akademie. 
Vídeňský operateur převyšoval tehdy celé své okolí nejen 
ideovou šířkou a mohutností, ale i krásnou formou své 
přednášky. Byla to sice akademická konference, ale příliš 
aristokraticky a povzneseně styjisovaná, spíše by se ho- 
dila pod kupoli Mazarinova paláce na nábřeží Conti v Pa- 
říži nežli pod kupoU na Václavském náměstí. Albert měl 
ovšem literární a kritické předsudky své doby, mladé 
proudy literární byly mu cizí, a stál proti otázce studia 
žen. Literární činnost Albertova byla velmi bohatá a 
doplňuje pěkně obdivuhodný obraz jeho nesmírné práce 
vědecké. Albert překládal do němčiny české básníky starší 
i mladší. Vydal tři sbírky překladu: »Poesie z Čech«, 
•Nová poesie z Čech<; a ^Nejnovější poesie z Čech, jež 
s velkou znalostí sám sestavil a z velké části přeložil. 
Albert byl důkladným znalcem poesie Vrchlického, o němž 
vydal zvláštní spis, jenž dokazuje jeho zevrubnou znalost 
činnosti básníkovy. Albert napsal řadu studií a článků 
o české literatuře do německých časopisů a byl spolu- 
pracovníkem »Ottova Slovníku naučného*, dále psával 
do různých českých časopisů belletristických. H. 


Eduard Hlas : AKÁTY. 

Diskrétní hedvábné listí s mdlým obarvením, jakoby 
nechtělo okázat naze  svoje nitro  slunci  a  našim  očím. 


jakoby stále pro sebe šeptalo choulostivé intimity, to 
jemné vysoké listí s uschovanými trny vypučelo z jara, 
už pozdě, vše jiné, obyčejnější, už tmavělo a lelnělo. 

Tři veliké pně, taková pyšná, mladá, urostlá těla. 
Uryly bílé stěny domu a pjaly své štíhlé rozlohy až po 
střechách a někdy, lámaný větrem, vbíjely němě svoje 
ramena do oken. 

Jednou — a ta bolest z toho neštěstí je ještě živá — 
těch akátů sametové květy, nalité jako bílé hrozny, už 
čekaly. Nad nimi chvělo se kouzelné listí, a rudé trny 
mlčely u jich noh. A letní slunce koupalo stříbrné pruhy 
své moci po sdílně obnažených pních. Klamalo smysle 
uťajcní těžkých parfumů v mladých medových květech. 
Tesknila srdce nedostupnost laskavě nemluvného listí. 
A opojeni žhavilo příchvlnost k mým rodným akátům — 

Jednou — a ta bolest, moje akáty, nezcelila, ne- 
zmenšila, nczvážila vaše neštěstí — přišel stařec a prošel 
všemi sady. Pak zastavil pod námi a řekl v domě: já to 
prořežu. — Ale neprořezal. Napadli k zemi vaši omšelí 
bratří, ty beznadějné útlé pruty s černým skamenělým 
srdcem uprostřed — vše kleslo! 

A když naše oči v plném úžase, ztrnulé, proražené, 
uviděly prvně v první vteřině vaši zkázu — vaše vyčí- 
tavé, holé, dnes umrtvělé koruny, jako černými zlými 
skvrnami nahoru v dvou, třech ramenech sténající — 
jaký smutek, jaký žal,, jaká nejprudší výčitka nám rostla 
po srdcích! Bílé květy v zelených kobercích naposledy 
prohnuly měkká tílka, mdlá vůně jako z pohřbu plynula 
zvolna z umírajícího listí. Země pokladená zahradou 
mladého vadnutí sypala vzhůru hebkou vlhkost. Stesk a 
mlčení a veliká světlost chodily okolo. Vše kleslo. Po vy- 
vření prvního poznáni neodčinitelného neštěstí přenesly 
naše úzké, lidské starosti svůj smutek do vás, moje akáty. 

Odešli jsme — as bělavým šerem snily jste prvou 
noc svého sžchnutí. Rostla vaše do tepen raněná ra- 
mena, v lítostném rozjímání zachvíval se jediný květ, 
zůstalý po černi vašeho skradeného těla; rostla vaše 
silná oloupená ramena a rostla výčitkou a útěchou 
vzhůru k nebesům. Vůkolí jakoby odcházelo, stranilo se 
vás. Sami, tak velicí, sami, tak ponížení, sami, tak do 
daleka nadějní plakali jste. moji rodní, svou [irvní noc. 

Je možno plakat s vámi?  Hedvábné akáty! 


FRANTIŠEK KUPKA. 

Kdo z Čechů navštívil vířivý ruch a opojný šum 
umělecké čtvrti pařížské, Montmartru, koho přivábila 
ohniska všeho montmartrovského espritu,  umělecké ca- 


barety, kde básníci a skladatelé sami přednášejí své 
gauloiscrics, své satiry na život p litický, literární i umč- 
lecký, plné pepře a soli, mohl si všimnouti mezi umčleckou 
dekorací těchto cabaretů veliké orit;iiiáIní litografie »Lcs 
Fous< (Blázni). V temném pozadí hemží se dav, z něhož 
vyniká postava herolda, který vztyčuje prapor s nápisem 
»Patrio«. Kolem táhne houf postav s degenerovanými, 
skoro opičími tvářemi na rozkaz židovského krále 
bursy, v čele několik dobrých mužů zastrkuje kolíčky, 
aby naznačili hranice, za nimiž na druhé straně, tváří 
v tvář jícnu děl a pušek, chrlících smrtonosný oheň, 
stojí hustě sražené zástupy lidu. S vyvýšeného místa 
' hná všem biskup; prohlédáte-li si ho blíže, vidíte, že 
má místo pluvialu na sobě ženskou sukni. Na to vše 
hledí ve frak oděný starý učenec-filistr, který moudře 
vše zapisuje do knihy, namáčeje si při lom do kalamáře 
zrobeného z lidské lebky. V koutě spí vínem zmožený 
bankéř, jemuž kokotta z kapsy vytahuje bankovky a po- 
dává opodál stojícímu maquereau. A mimo obraz tři po- 
stavy, dva clowni a žena, se smutnou ironií dívají se na 
to hemžení,  matení  a kolotání světa.  Kdo jsou blázni? 

Dole na litogratii najdete podpis: Kupka. Zní to tak 
česky, že.> Hledáte v paměti.. . jeden, dva obrázky ve 
Zlaté Praze, toť vše, na víc se nepamatujete. 

Ano, František Kupka je Čech.*) Jedna z nejsilnějších 
hlav naší mladé generace a jeden z jejích nejsvéráznějších 
;:čtcíi. Z pražské akademie brzo odešel do Vídně, kde 
• Ičlal veliká plátna, která měla značný úspěch. Jedno 
z nich s^Sm rt J i nd řich a He i n ca« upoutalo pozorno.^t 
zesnulé císařovny, která měla, jak známo, přímo idolatrii 
pro íleinca. Pozvala mladého malíře k sobě na Korfu a 
<jbraz od něho koupila. Jak vidno, mohl Kupka dělat ve 
\'idni karriéru. 

Ale jemu se zhnusila Vídeň, to umělé konstruování 
velikých, prázdných pláten, to všecko, co s opovržením 
'.azývá »vídriiáctvínn a odjel do Paříže. Počal stavět 
novu, od základů, pracné se probíjel a heslem jeho bylo: 
umělecká individualita. Od drobných studií došel zas až 
k rozsáhlým pracím. Chci jmenovat jeho »Knihomola«, 
krásný plein-air, vystavený v pařížském Salonu r. 1S98, 
pak v Lonílýně a teď zase v Paříži. Jak skvěle řešena 
úloha slunce, dopadajícího stromovím na tři mladé dámy 
ve světlých letních toilettách, které se houštím dívají 
na mladého muže, ponořeného ve studium! (Reprod. ve 
Zlaté Praze.) Z obrazu hýří slunce, síla a taková zdravá, 
epikurcjská morálka mládí! 

Ale Kupka není jednostranný. Je předem revo- 
lucionář. Technicky i ideově. Jeho fantasie se zalidnila 
nestvůrnými, degenerovanými, opičími tvářemi. Jezdd 
každé ráno do Jardin des Plantes studovat ty pitvorné 
parodie lidských tváří; výsledkem jeho studií a pře- 
mýšlení byla celá řada symbolistických kartonů. Jmenuji 
jen cyklus: »Č ar o dě j nice, jdoucí naSabbathc 
a zmíněné již dilo: Blázni. Kromě toho spousta affichí 
pro umělecké cabarety : iCabaret des Arts, ('onservatoire 
de Montmartre a j.) všichni montmartrovští jej znají a 
velice si ho váží, což je zjev jistě řídký mezi tímto di- 
vokým národem, jehož životem je satira a pošklebek 
všemu na světě. Spolu s ruským Pařížanem Vidhoffcm 
illustroval ruský překlad Babičky. Kupka tkví svými ko- 
řeny v české pudě při všem svém odporu proti českému 
maloměšťáctví a filistrovství. V jeho atelieru visí Má- 
nesův portrét. 

*) Frt. Kupka narodil se dne 26. záři 1S71 na Opočně; 
strávil 4 roky na pražské akademii u prof. Sekvciise, načež 
byl rok na akademii ve Vídni, kde maloval Hcinea a portrét 
dcer arciv. Štěpánky. Do Paříže přišel r. I8y6. maloval svého 
Bibliomana, Kopisty, Pompě funěbre, L'argeiit, Les Fous, 
Portrait de Buffalo, -'La méditation«, tyto tři poslední na 
světové výstave (Les Fous, stříbrná medaille.) Pracuje na 
lithografii »La Vérilé* ve čtyřech listech, dále hthoyralie 
l.'homme. I, a locomotive. 


Jak bohatá je jeho umělecká individualita, o tom 
svědčí jeho pařížské genry v časopise »Das A.lbuni-, 
Od 5. sešitu t. r. jsou to samostatné komposice. 
k nimž se píší povídky. Od ^Bláznůc nebo od >Sab- 
batui k těmto gcnrám nebo k jeho obálce pro umě- 
lecký list »Cocorico« - jak hýřivá to stupnice 
tónů, od těch zelených, příšerně skelných očí netvorů 
až k tomu delikátnímu profilu Pařížanky, který se vy- 
rovná nejjemnějším hlavičkám Boutet-ovým! t<upka je 
poctivý umělec, který beze všeho shonu po reklamě, 
vlastní silou, vlastní poctivou prací vyšinul se na místo, 
kam jej dnes postavil výrok pařížské jury, Kupka má 
vysoké umělecké aspirace, má železnou vůli a má také 
sílu, aby je provedl. Tisknu Ti srdečně ruku a i)řeji Ti 
mnoho zdaru, drahý příteli! .\ nejen k vůli Tobě, ale 
k vůli nám Čcchíim, k vůli nám všem. Dovolíš mi 
přece, můj milý kosmopolito, abych byl chauvincm 
do té míry: abych byl hrdým, hodně hrdým na svého 
přítele-Čecha? 

V Praze, v září lOOn. Hanuš Jelí.nek. 

DIVADLO. 

MARYŠA. Před 6 lety, kdy poprvé provozována 
»Maryša«, psáno ve všech časopisech s nejrůznějších 
hledisk o tomto díle bratří Mrštíků, jež působilo značný 
rozruch. O co se autorům jednalo, bylo jasné. O pravdu 
čistou a ryzí, vyjádřenou prostředky prostými a jedno- 
duchými, beze všech divadelních tirád a slrojenství. Byl 
to vedle »Viny« jeden z největších úspěchů nového dra- 
matu na jevišti Nár. Divadla. Dnes stačí zmíniti se o no- 
vém provedení této hry. 

Výkon slečny Grégrové v titulní úloze Maryšy byl 
výborný. Tato umělkyně vyrostla náhle za večer touto 
jedinou rolí do netušené dříve výše. Kdo viděl si. Gré- 
grovou v úlohách útlých dívek, švítořivých a přítulných, 
nikdy by nebyl řekl před tímto představením, že dovede 
podat nejkrajnější pohnutí lidské duše, děs, bolest, hrůzu, 
s takovou přesvědčivostí, prostou pravdivostí a hlubokou 
jímavostí. již svým zjevem hned od počátku, svou vláčnou 
chůzí, zrakem nehostinně zaníceným, svými děsivými po- 
hledy, jež otvíraly hrůzné propasti její duše, dávala tušit 
diváku příští travičku. O projev a manifestaci utrpení 
ženského srdce jednalo se umělkyni v jejím výkonu a 
za tímto cílem dostoupila k účinu hluboce tragickému, 
jimavě pravdivému, prostředky jednoduchými a prostými, 
beze všech efektů a divadelní strojenosti. Tento výkon 
ukázal, že ve slečně Grégrové vyrůstá jedna z předních 
našich moderních hereček. Končím slovy kritika »Času«: 
»Největšího účinu docílil umělecký výkon slečny Gré- 
grové na konci čtvrtého aktu v úděsu, že se Vávrovi 
podaří dostat svého soka do rány. Způsob jak líčila 
šílený zmatek nervósně zmitavými pohyby, jektavými 
slovy a přerývaným pobíháním, připomněl mi známou 
u nás německou umělkyní, slečnu Lehmannovou, v závě- 
rečné scéně »Formana Henčla«. Přidám-li k tomu hru 
vytřeštěné, příšerné ztrnulosti po Vávrově odchodu v po- 
sledním jednání, musím říci, že slečna Grégrová, kterou 
známe teprve jako křehké, něžné a švítorné stvoření, je 
schopna podat výstřední stavy duševní s hluboce a inten- 
sivně prožitou pravdivostí. P>yla by velká škoda, kdyby 
slečně neměla být dána příležitost bohatěji se rozvinout. « 
Vedle slečny Grégrové podali nejlepší výkony v prvé řadě 
pan Smaha a pí. Ryšavá, pak pp. Mošna a Vojan. 

A. Breska. 

LITERATURA. 

Minulý měsíc zemřel ve Francii Albert Samain, 
autor dvou sbírek básní >Au Jardin dcl'Jnfante« 
a »Auxflancsdu vase«. Samain byl povaha melan- 
cholická, milující podzim, soumraky, barvy vybledlé a 
neurčité, krajiny, v kterých, jak sám praví, je dobře 
srdci umírajícímu bolestí, že nedovedlo žit.- To je také 
hlavním znakem obou dvou sbírek, třeba že je na první 


pohled nespojuje nic společného: jsou mimo život. 
První, »Au Jardin de rinfante«, má čísla plná ztlume- 
ného kouzla, která při četbě jímají jako hudba; mluví 
v nich o touhách, jei nemůže uspokojit nic pozemského, 
o milenkách, u kterých marně hledá 

Ce je ne sais quoi de toii áme 
- De ton coeur, de tes sens, ó femme, 

yu'il ne possédera jamais. 
Verš v této knize tak ki^ehký, že se div nezlomí, 
tak vibrující a subtilní, že zachycuje nejmenší odstíny, 
je verš parnassistní vypracovaný k nejvyššinm stupni 
dokonalosti: nese ve své bohaté a mnohotvárné formě 
první známky rozkladu . . . Snad žeSamain poznal, že tímto 
až k chorobné přesnosti vypracovaným nástrojem přece 
nemůže docíliti ztělesněni svých nemožných vidin, obra! 
si v druhé své sbírce zcela jiné thcma. Kdežto první 
kniha je čistě impressionistní, intimní a osobitá, je druhá 
objektivní a popisná, kladouc perspektivu tam, kde 
dřivé reprodukovala barevný odstín. „Aux flancs du vaseo 
jsou variace na antická themata, idylly. tak svěží, 
vonné a prosté, že se zdá, jakoby je před chvílí napsal 
moderní Theokritos. Mimo básně psal zesnulý malé, 
rozkošné povídky, z nichž je na prvním místě »Ďivine 
Bontempsi;, uveřejněná svého času v »Revue hebdo- 
madaire.o — Samainiiv život byl tak bojácný ;i skromný 
jako jeho básně: žil se svou matkou jako tichý snilek, 
pro něhož psát je sladkým štěstím. Nestaral se o slávu 
a nechtěl si k ní pomáhat reklamou a ústupky svému 
uměni. Měl úzký kruh čtenářů. Ale ti, kterým se někdy 
při západu slunce sevře hrdlo neznámým steskem, ať 
otevrou jeho básně: najdou v nich slova ku svému 
smutku. T. 

Dne 26. záři konal se pohřeb francouzského spiso- 
vatele Gabriele Vicairea. Zesnulý, neobyčejně inten- 
sivní lyrik, již od mládí podlehl kouzlu národních písní 
a založil na nich svou temperamentní, odlišnou poe.sii. 
Lidová píseň byla pro něho básni par excellence; její 
prostá forma, její assonancc, zdánlivé nerhytmičnosti, 
nepravidelné strofy, celé to dětské, naivní kuuzlo lido- 
vého básnictví chtěl uvést do moderní poesie. Proto, 
když v 80. letech začaly se objevovat první známky sym- 
bolismu, s jeho umělou, Itomplikovanou formou, s boha- 
tos'.í rýinů a cesur, napsal Vicaire spolu s H. Beauclairem 
parodii tohoto nového uměni pod názvem »Les Déli- 
quescen ce s«;. Dílo, jež po sobě zanechal, obsahuje 
řadu svazků. Jmenuji mimo uvedenou parodii některé 
z nich:»Miracle deSaint-Nicolas« (1888) »Au boi s 
joli<t (1894), »Le Clos desFées<i. Ve Vicaireovi ztrácí 
Francie nejen zajímavý básnický karakter, ale i jemného 
a důmyslného znalec národních písní jichž povahu vyložil 
v řadě článků jmenovitě v předmluvě ku »Chansons 
populaires de l'.Ain«. Gabriel Vicaire narodil se dne 
19. ledna 1848 v Belfortu. T. 

REVUE. CIZÍ A SLOVANSKÉ. 

Zářijový •The young man« přináší zajímavě 
psanou biografii Kiplingovu. »Kiplingovy knihy, « praví 
pisatel stati, »mají stálý a dobrý odbyt. Posledního 
svazku krátkých povídek »Lopota dne« prodalo se 
70.000 výtisků. »Námluvy Diny Shaddové«, »Mnohé vý- 
myslys a »Vojínň tré« dosáhly po 30.000, obě ^Knihy 
džunglí« a ».Sedm mořit 40.000 exemplářů. Každá kniha 
jest Kiplingovi zlatým dolem. Za krátkou povídku do- 
stává 200—400, ba i přes 1000 liber sterlingů. Jedné 
doby dostával právě šilink (120 hal.) za slovo. « 

Když to časopisy rozhlásily, poslal mu jistý Ame- 
ričan jeden  šilink,  žádaje  o jediné slovo.   »Díky«, od- 


pověděl Kipling a peníz si ponechal. Ročního příjmu 
z prodaných knih má Kipling 12.000 liber. 

Snad bude někoho zajímati, že Kipling napsal jednu 
knihu, jež nebyla uveřejněna. Napsal ji po vydáni »Plo. 
chých povídek z hor«. Byia to sbírka krátkých povídek 
pod názvem »Čtyřicet pět ran«. Byla nakladatelem při- 
jata, vysázena, vytištěna a k vazbě připravena. Robert 
Barr dostal ji do rukou. »Vyrovná se Plochým povídkám, « 
byl jeho náhled. »To nestačí, « děl autor, »musí býti lepši 
nebo ji neuveřcjním.4 A tak se také stalo. Sazba byla 
rozmetána, vytištěné exempláře zničeny a rukopis uvržen 
do velikého koše, v němž, jak Kipling sám vypravuje, 
většina toho,  co napíše,  nalezne  svou  kolébku  i hrob. 

Jaké povésti se Kipling těší, ukázalo se za jeho 
těžké nemoci. Kdysi seděl Kipling ve své studovně 
v londýnském bytu. Pojednou otevřely se dvéře a v nich 
objevil se pán se dvěma hochy. Rozpředl se následu- 
jící dialog : 

»Jste Rudyard Kipling .'« 

»Ano.« 

„Hoši, to jest Rudyard Kipling « 

»A v tomto pokoji píšete ?« 

».Ano.« 

• Hoši, v tomto pokoji piše.« 

».A nežli jsem je mohl pobídnouti, aby usedli, byli 
pryč,« dodává Kipling. 

Srpnový i>The cosmopitan« přináší »Trošku 
klepů o spisovatelích* od Karoliny Creevey. Vybírám 
jen některé anglické spisovatele. Když se Georgc 
Eliotová chystala k psaní, ustrojila se velice pečlivě 
a uvedla svou pracovnu do dokonalého pořádku. Pra- 
covala zvolna a puntičkářsky, zřídka napsala přes čtyři- 
cet řádek denně. Než dokončila nějakou knihu, byla 
tak vysílena a rozrušena, že musiia k zotaveni podnik- 
nouti cestu do Itálie nebo ji.íní Francie. 

Walt Whitman, ten hrozný bohém, líhával na 
znak na zemi, dívaje se do slunce při 100 ° Fahrenheita. 
Tak se válíval bez kabátu, bez klobouku a bez límce 
a skládal své básně. Nékdy navštívila ho Musa na 
střeše omnibusu nebo dohonila ho na jeho potulkách 
po písčinách Coneyského ostrůvku. »PovaIuji se a zvu 
k sobě svou duši,«  říkával. 

Tennyson byl bez tabáku neschopen práce. 
V jeho doupěti v podstřeši domu nacházela se skříň 
s hliněnými dýmkami a veliká nádoba s tabákem. Zde 
psal každého rána v mracích kouře. Nikdy nekouřil dva- 
kráte z téže dýmky. Když skončil svou denní práci, 
zazvonil na znamení, že jest ochoten přijímati hosty. 
Rád oblékal se při tom ve fantastické kostumy. 

Thomas Čarlyle měl strašlivý rukopis. sNedo- 
vedu se v tom vyznat, snad se to podaří vám,« pravil 
kdysi svému tajemníku, odevzdávaje mu svou hierogly- 
fickou čmáraninu. 

Dickens neopisoval nikdy svůj první náčrt, ale 
posílal jej celý přečmáraný a přeškrtaný do tiskárny. 
Rukopis Thackerayův byl vždy čistý a bezvadný. 
Romány ^Henry Esmond« a "Pendennis* diktoval. Psával 
vždy z rána, nikdy v noci. 

Bryant psával na zadní straně starých dopisů a 
na kouscích odhozeného papíru první náčrty svých básní. 
Charles Reade psával na velkých arších papíru, 
miss Braddonová na starých obálkách a útržcích. — 
Ouida užívá modrého papíru velkého formátu a píše 
smělou, pevnou rukou. Rukopis její jest ale přes to 
těžko čitelný. Mark Twain popise foliový list kratin- 
kou anekdotou. 

Blackmore užíval malých lístků a psal téměř 
mikroskopickým písmem. Miss Wilkinsová nikdy ne- 
opisuje. Říká, že život je příliš krátký než aby se 
mohla jedna povídka dvakrát psáti. Josef Bartoš. 


Předplácí se pro Prahu: na 

(K 2-S0>, na půl léw zl. 2S(l ^K i 

Cena scSilu 30 kr. (60 hal.) —  P 

Karlova iKimi 


:tvrt léta zl. 1-20 (K 2-401, na půl léta zl. 2-40 (K 4-SO), 
— ), na celý rok 5 zl. l,K 10-— j. — Seisitové vydáni 
(isk původních prací se vyhrazuje. — Dopisy adininisti 
5tí č. 34. — Listy přijímáme jen frankované. — ^Linniri 


la celý rok zl. 4-SO (K 9-60). Poštou; na ítvrt léta zl. l-2i 
(o dvou číslech) vychází při každéiri druhém (sudém) čísle 

aci »Luniíra« buďtež adresovány; Časopis >Lumír«, Praha 
vychází každý pátek (vyjma prázdniny). 


Redaktor Václav Hladík. — M.ajitel, \'ydavatel a nakladatel J. Otto. — Tiskem České grafické společnosti »Un 


LUMÍR 


Ročník xxix. 


12. RlJNA  1900. 


*   ČÍSI. O 2. 


Ladisi AV Quis: 


OD KOSMOPOLITISMU K NACIONALISMU. 


X aše\ tedy Neruda později, totiž v citované po- 
^-^ známce k Hálkovu článlcii, mr.oliem dále nežli 
v stati sNyní". Ale na tcmto důsledném stano- 
visku nevytrval. Důkazem toho jest, co íekl o dvě 
léta později ve feuilletonu »Casu« ze dne ÍV máje 
1^61 radepsaném;  »DivadIo a konservatoř*: 

• Unit'ní,« praví tam, »jest majetkem všeobecnosti, 
patří všem, celému světu. Dobrá! Umělec je však 
člověk a patří jistému náiodu, básník, malíř, 
herec i hudebník pozbudou li národního citu, za- 
niknou. Nikdo se juni nehonosí, nejsou chloubou 
žádného národa, stanou se pouhou událostí v děje- 
pisu tmiění. Básníci slovem, malíři barvou líčí 
nadšené skutky a ideály svého národa, herec 
povznáší se vědomím, že představuje velikány jeho, 
hudebník rozohni a dojme skladbou svou ten- 
kráte, rozumí-li srdci svých rodákii. 

Ale nejlepším vysvětlením slov Nerudových 
jest samo jeho dílo v tomto období jeho činnosti, 
končícím se prvním vydáním »Knihy veršů* 
(bSíjT). V produkci jeho z toho času střídají se 
v pestré směsi cizí živly s národními. V oněch na- 
lézáme vedle již lidovým se blížících ballad, jakými 
jsou 'Matka", »Rubáš«, •Jeník", » Dědova mísa « 
a » Mrtvá nevěsta«, básně spočíxající na cizích 
motivech, jako : Žena*, • V zemi Mokka", ^Ask* 
a  »Se srdcem rekovým*, a podobně v lyrice vedle 

• Loretánských zvonků«, >Otci«, >Mafičce« zase 
■ Ohlasy italských písní'. Tak jest i v pracích 
dramatických i v prose, zejména v » Arabeskách*. 

Ale všude zůstává Neruda svým, všude pů- 
vodním, nikde ani doma nenapodobí, třeba že jako 
tu i tam v » Arabeskách í lze pocítiti vliv Heinův. 
On zcela dle theorie jím vyslovené přijal a spra- 
coval v sobě ony cizí myšlénky v nový celek 
s tím, co obdržel s mateřsícým mlékem, a domohl 
se  touto  cestou  skutečné  oriíjinality,  ač nikoliv 


ještě plné, ne také, k níž dostoupil v druhé periodě 
svého tvoření, spočívající již ovšem na pozmě- 
něných základech.   - 

Nezůstalo tedy první literární krédo Neru- 
dovo jen pouhou frasí, ale bylo jím prakticky 
prováděno a provedeno až do posledního dů- 
sledku. Za tento svůj a druhů svých program 
bojoval slovem i činem a neustal přes všecka 
příkoří, až mu vybojoval plné vítězství. Sluje 
tťdy právem zakladatelem moderní české litera- 
tury. — 

II. 

Drahou, již naznačil a uvolnil, již razil se 
svými přátely, jsa vždy v čele, třeba že sám klidil 
nejmenšího uznán', drahou tou brala se záli>- a 
vždy širším a širším proudem tunlazená, osvěžená 
česká literatura, až dosahovala a skutečně také 
dosáhla rozkvětu před tím nikdy nebývalého. Tak 
zdálo se, že Neruda uhodil na cestu pravou a že 
netřeba již než sledovati ji dále, by dosaženo bylo 
konečně onoho cíle, který jím v prvním nadšení 
mladickém byl vytknut. Naše literatura rostla a 
bujela, ale národní nebyla. 

Mezi tím však a to již záhy počaly se po- 
měry měniti, a to i poměry světové i poměry ve 
vlasti naší. 

Hned v tom roce padesátém devátém, na 
jehož počátku ještě Neruda napsal, že již u ná- 
rodů není sněrů individuálních, oživl opět mocně 
princip národnostní, prohlášený Napoleonem III. 
za cíl jeho politiky, a provedena pro tento prin- 
cip, neb aspoií ve jménu jeho, krvavá válka na 
nivách italských. A již následující desítiletí zřelo 
sjednocení po věky rozervané Itálie, v patách 
tomuto sledovalo sjednocení Německa, ještě po- 
zději pak vzkříšení Bulhr.rska. Rázem teď procitlo 


v celé Evropě uvědomění národní u národů dosud 
potlačených neb rozdrobených, touha po samo- 
statnosti, po sjednocení s bratry stejncho pfivodu 
a jazyka a ovšem i po zachováni a pěstování 
kmenových zvláštností čím dále tím \íce se roz- 
máhala, a veta bylo po hlásaném dosud kosmo- 
politismu. Každý národ chtěl žíti a vyvinovati se 
po svém, chtěl hájiti a pěstovati svoji indiviiJua- 
litu a odmítal, odvrhoval všecku cizotu Stiásal 
ji se sebe všude a ve všem a tedy i v literatuře. 
A tu právě byli v čele Němci, ktei^í se ještě 
krátce před t'm vychloubali svým kosmopolitis- 
mem, kladouce v to i hrdost býti národem nej- 
kosmopolitičtějšíin. Hnutí toto, tento nacionali- 
stický směr spěje nyní před našima očima vžd\ 
dále a dále, rozviniije a prohlubuje se a vrylo 
naší době již nevyhladitelný ráz. 

Mocné reflexy jeho zasáhly záhy též naši 
vlast. Prvním účinkem byl pád rakouského abso- 
lutismu, poraženého právě na poli, na němž bojoval 
proti zásadě národnostní. Za nastalého uvolnění 
byla právě idea tato první, jež počala u nás pii- 
sobiti, národnost to byla, pro kterou jsme podnikli 
velký ten a dosud neukončený boj, uvědomeni 
narudni počalo pronikati všecky vrstvy našeho 
lidu a stíráno vše, co cizího vniklo v nás za doby 
věkového ujařmení. Hnutí to přiostřilo se u nás 
ještě nastalým, vždy víc a více se stupiŤujícím 
národním zápasem s Němci ve vlastech našich 
usedlými a prosáklo hluboce veškerý náš život, 
všecko naše cítění i myšlení. Ale zápas ten vedl 
se hlavně na poli politickém a hospodářském. 

Jen literatura naše zůstávala tu jaksi stranou, 
ona šla nerušené dále směrem, který jí byl před 
tím vytčen, ač směr ten nesouhlasil již se směrem 
národa, ba stál čím dále tím více k němu v od- 
poru. Následky toho počaly se záhy jeviti v ne- 
všímavosti českého národa k literatuře této, která 
chtěla býti 'literaturou vůbec«. » literaturou o sobě«, 
• literaturou všeobecnou a všelidskou*, ale nikoli 
literaturou národní. 

Třeba jen čísti a sledovati ty stesky, jež se 
objevovaly čas od času v našich časopisech, třeba 
jíti jen do české společnosti a ptáti se . . . Všude 
setkávali jsme se více méně se lhostejností, ne- 
všímavostí, ba na mnoze i s odporem 

Došlo i k tomu, že vydána opětně provolání 
podepsaná nejčelnějšími spisovateli a politiky, ale 
at: jejich mluva byla sebe diiraznější, sebe tklivější, 
\-ždy vyzněla na prázdno. 

Byli sice jednotlivci, kteří se více méně 
uchýlili od panujícího směru, ale jedna vlaštovka 
nedělá léto; bylo jich příliš málo a mezi těmi 
ještě většina takých, kteří neměli více než tu svou 
dobrou vůli. Literatura naše ve svém celku se 
neměnila a nezměnila, zůstávajíc ve svém směru, 
• ona přijímala stále cizí a  řídila se myšlénkami a 


proudy cizími, ale nebyla v celku svém — a 
o tom jen mluvím, nikoliv o jednotlivcích — dosti 
silná, aby na tom základě budovala dále a aby 
přibírajíc »konsekvence slovanské* utvořila něco 
nového, originálního. A tak zůstávala nejen ná- 
rodu cizí, ale k tomu ještě — mluvím opět jen 
o celku — pouze receptivní a napodobující. Násled- 
kem toho prese vše, co krásného a velkého bylo 
vytvořeno — a že to vytvořeno bylo, nemůže 
nikdo spravedlivý a vidoucí upříti — nevnikla 
do národa, nestala se miláčkem, chloubou a ma- 
jetkem národa, ale nestala se také světovou, neboť 
takovou může se státi jen literatura původní, při- 
nášející do světového koncertu nový, dosud ne- 
slyšený ton. Ale tento nový tón nelze nalézti 
v cizích, jinde a jinými již pěstovaných směrech, 
nýbrž jen doma v nitru a v duši svého lidu; 
zkrátka jen literatura národní podávající a vysti- 
hující individuelní charakteristické zvláštnosti ná- 
roda může se státi a zváti původní, a jen ta a 
nikoliv nějaká literatura in abstracto, odloučená 
od domácí půdy, může vstoupiti mezi literatury 
svěiové. Touto cestou tam na př. dospěla v ne- 
dávné době literatura ruská i norská. Mluvím tu 
ovšem jen o literatuře básnické 

Ale bylo by velikou a osudnou chybou hle- 
dati národní ráz poesie v myšlénce, v látce neb 
dokonce ve formě a způsobu podání, vždyť my- 
šlénka patří všemu lidstvu, látka jest jen podkla- 
dem, jen kostrou uměleckého díla, a jest zcela 
lhostejno, odkud ji umělec bére (Shakespeare, 
Gothe), forma konečně jen věc zevnější, nevy- 
rostla-li nutně z díla samého a netvoří-li s oním 
jednolitý celek. Literatura národní v tom širokém 
a plném smyslu, jak ji Neruda hned od počátku 
chápal, nevylučuje ovšem též nikterak světové 
směry a neobmezuje ani v nejmenším individuelní 
rozvoj jednotlivců a jich uplatťíování. Vše záleží 
tu jen na pokud možná praegnantním vystižení a 
podání charakteristických zvláštností, jimiž se ur- 
čitý národ od jiných liší, tedy na určitém vytknutí 
rozdílného, differenčního, ať už to pak obaleno 
v jakoukoli látku neb formu a ať se tu vyjadřuje 
myšlénka jakákoli, ať se to nese směrem jakým 
jen  libo. 

V tom tedy jedině spočívá podstata básnictví 
národního, a pro neporozumění věci té ztrosko- 
taly se snahy předbřeznové školy vlastenecké a 
později tak mnohých jednotlivců, kteří chtěli 
básniti v »duchu národním'. Většina z nich ne- 
porozumněla právě, co to poesie národní, určená 
pro všecky vrstvy a třídy národa, matouc si ji 
s poesií lidovou, neb jak se kdysi říkalo prosto- 
národní, jež by nás ovšem daleko nevedla. V tom 
leží vj'světlení odporu, jakým uvítán Mácha, po- 
zději pak Neruda a jeho družina a proč tato 
právě zvedla svůj boj  pod  heslem  ^Máje*. 


%   %   %   ir   tk   %   % 


Jan OroLSKÝ: 


PRALES. 


je plno tragiky kol, plno trůnní pýchy, 

ve hroby věčné níniý jícen zve, 

stanásob možno smilnij cítit hříchy, 

stanásob vzrůstat v kajicnosti sv('. 

Tmy vlají tu, jsou také v nitru šera, 

as na dně všeho Pán se mihotá, 

svědomí šeptá strofy desatera 

v hruď ztraceného dávno života. 

Jsou obavy, že duše duši potká, 

zemřelou duši v marněni bezccstí, 

hluš ticho roní jako perlorodka, 

rty vzněcují se němou bolestí . . . 

... A tedy jdeš . . .  Kdes v rašclinách mluví 

stem černých očí duté podsvětí, 

jde vzdálenostmi žalováni žluvy . . . 

Ty zapláčeš, jsa roven dítěti! . . . 


Kříž udělej mi na čelo a ústa, 

to záludy a chumle překoná, 

je téměř noc, a šílení mé vzrůstá, 

dme malátně se spánku opona! . . . 

. . . Tak v čelo kříž jsem vroucně prosil včera, 

neb vzpomněl jsem na všecky harpyjc, 

než vak jscn) vzal a vyšel do večera . . . 

Však nadarmo!  Vše spalo . . .  Adieu! 

.'\ nyní bloudím, nemám tvého kříže, 

jda za svým echem slábnu unyle, 

klam na mé oči šerá pásma víže 

a hlavou srážím ticha střechýle. 

A nyní bloudím, j^em tu rodák cizí, 

na cizí padnu polomrtev zem, 

a všecky bledé fantasie zmizí... 

(Bez tvého kříže, s tvojím obrazem!) 


To prales volá, nemožno se klamat, 

to prales volá x.ahó«; hluboce, 

tlí v temnu dějství mlčenlivých dramat 

a časem kane shnilé ovoce. 

Ucítíš časem, jako nikdy dosud, 

své srdce žalné samotou se chvít . . . 

A časem šust: to dopřeje ti osud. 

že krásné zvíře kolem půjde pít. 

Ty utaj dech, i zapři »já se bojím !« 

a kníže přejde v apatii dál, 

mráz ustrnulý zahrá srdcem tvojini, 

v tvůj nahý život, jenž se obával. 

A jenom tráva, než se zase srovná, 

než křoví vzdychne cosi pro sebe 

a hladina zas mdlá a vodorovná 

v tvém srdci hledí smutně do nebe . . . 


[už láva noci připlovala ke mně, 

1 cítím její uhrančivý proud; 

jsou spojenci mi skorpioni země, 

zda duše tíž mně mohou odejmout?! 

. . . Hluboko v dáli šelma někde zívá, 

předtucha krve klíči z temnoty, 

stín kladouc rudý v usmívání tklivá, 

v nic netušící, sladké životy. 

Kul stromy tuším, nemohu k nim vstáti 

jen slyším tyto smutné hlaholy: 

• Zbloudil a zbloudil, víc se nenavrátí, 

spějte ho hledat všichni kamkoli !« 

Mí spojenci jsou plžově a hadi, 

pln mdloby tížím černou lesů zem . . . 

Mí spojenci . . .  Ó my se máme rádi! 

(Bez tvého kříže, s tvojím obrazem!) 


A tak jsem zesnul . . . Prales je mým vrahem, 

kus hlíny smutné vešlo do mých úst, 

a tak jsem zesnul v osamění drahém, 

kol bledule se osmělily vzrůst. 

A když se vzbudil prales ze své tíže 

(i prales tedy svoje jitra má?), 

se pluky opic svezly ke mně blíže, 

mne probouzely svýma rukama; 

mně šťávu malin daly, řkouce: bratře!, 

ač můj ret chladný víc ji nepřijal, 

já skleným okem na hru jejich patře, 

vším tělem mrtvým jsem jim děkoval. 

A potom ptáci, motýli a sídla 

se sklonem hebkým přišli k mojim rtům . .. 


Tu teprv duše rozepnula křidla 
a pralesem se brala k nebesům . 


^^^'^^Z^'^<s9^Z> 


Vilém Mrštík: 


NAŠE IDEÁLY. 


I ím nejen že celý veřejný život takřka v prvém 
* jeho rašení byl ochromen a do pozadí za- 
tlačen, ale dokořán otevřena cesta šplhavcřim a 
diletantním tribunům, kteří výhradně jen v poli- 
tice vždycky a u všech národů měli a mají svou 
nejbohatší žeň V instinktivním jejich zájmu pak 
bylo, aby vedle sebe ani nedali vyrůstat něčemu, 
co svým významem a cenou vidí pod sebou Tak 
zanedbáván obchod, pri^unysl, v platnosti zůstala 
a až do dneška trvá celá ta martyrologie osvě- 
tového hnutí, které přes to prese všechno vyrostlo 
a vyrůstá téměř zázrakem. Máme výborné umělce, 
kteří malují své obrazy a nemají je komu prodat, 
máme básníky, jejichž díla nedoceněna leží v knihov- 
nách ladem, máme hudebníky, o které se nikdo 
nestaral a nestará, dokud se nepostará o ně ci- 
zina. A přece všichni žijou a tvoří, z ničehož ne 
budují celý nový svět. Zrovna jakoby národní 
povinnost jim ukládala ještě jednou zkusiti ten 
zázrak, jak se světy tvoří z ničeho. Zdá se, že 
v těchto lidech jediných zbylo ještě něco z onoho 
tradicionelního heroismu zašlých dob, kdy lidé 
ještě dovedli žíti v přepjatí morálních i fysických 
sil — 

Ale stačí to všechno dnes.? 

S většími požadavky nerostou také potřeby.? 
Studie, cesty, svět.? 

Na to všechno nezbývá teď času, ani vůle, 
ani místa, ani nálady. 

V popředí stojí jen politické zájmy.*) 

Kde a kdy začal vznikat zkázonosiiý tentu 
proud, nedá se tak lehce určit. Hřešeno bylo a 
je vědomě i nevědomě. Hřích postupoval snad 
současně s vývojem dobrých elementů i zlýcli, 
jak už tomu bývá v životě zbaveném vší kon- 
troly. 

Ale tolik je jisto, že ničemný tento styl ve- 
i-ejného života, který je v nejpříkřejším odporu 
s celým naším posláním, tak v našich poměrech 
zatvrdnul, že na jeho vyvrácení nestačí snad ani 
celá desítiletí. 

Nechť tu za příklad slouží případ, kterého 
si málo kdo povšimnul. 

V oslavách Palackého poznali jsme, jak účin- 
ným prostředkem ku vzdělání a uvědomění ná 
roda je uctěni muže, jakým byl Palacký. 

Ale ku podivu, nemohu se do dnešního dne 
zbýt trapného jakéhosi  dojmu,  že ani  tentokrát 
nejednalo se lidem o čisté, ryze jen památce veli 
kého muže posvěcené j^ohnutky. 

Bílou vranou je tu p. dr. Kramáfův návrh na zem- 
ském sněmu, aby se ročně zakoupilo za 10.000 zl. obrazů 
pro národní galerii. Ale je to takč jediný nóblejáí návrh 
našich politiků za řadu posledních let a jediným 
tím návrhem pojistil si p. dr. Kramář památku nehynoucí- 


Zdá se, že jsme Palackého ctili a slavili přede- 
vším proto, že jsme ho výborně právě potře- 
bovali. Více tedy demonstrace politického rázu 
než osvětový hold 

Ze tomu snad přece tak bylo. lépe řečeno, 
kdyby tomu tak nebylo a úcta k velkým 
lidem a jejich ideám byla v naší krvi — nebylo 
by m.ižno, aby skoro současně zapomnělo se na 
ocenění jiného, neméně znamenitého a v npjednom 
ohledu i vyššího člověka, než je Palacký. 

i^yl to Pavel Josef Šafařík — 

Jeho lOOleté narozeniny minuly a nikdo si 
jich hrubě ani nevšimnul. 

A přece tento muž a hlavně jeho ideje za- 
sluhovaly ne-li větší, tož jistě stejné úcty s Pa- 
lackým — Aby i jeho jméno, jeho myšlénky, 
celý duševní obraz zapadnul i do nejposlednějšího 
zákoutí, jako se stalo s Palackým — 

Jakou cenu — nejpřísněji vzato — měla pak 
celá ta oslava Palackého.? —  — 

I v takovém případě je patiiio. kam až se 
[nihrnula tato první vlna národního vývoje 
i úpadku. 

Národu vyvržen na břeh pouhý vrak jeho 
nejmužnějších snů. 

Reakce ovšem nedala na sebe dlouho čekat. 

Bylo to hlavně politikou a jejími orgány 
o všechen úvěr připravené vlastenectví, které vy- 
volalo pronásledování vlastenectví vůbec, ničení 
krásného onoho typu národního od kořene tak, 
že až s hanbou bylo vlastencem slout. 

Dále věci líčit netřeba. 

Výsledky jsou všeobecně známy. 

Nedůvěra v sebe, apathie, bezradnost, tělo 
bez ]);íteře, hlava bez srdce — 

Byl tu spáchán novv přehmat, tím osudnější, 
čím hloub zasaženo bylo do psychického orga- 
nismii celého národa. 

Čert vyháněl se Belzebubem, pro kalnou 
vodu začal se zasypávat i pramen sám. 

Místo co pronásledovati se mělo vlastenčení 
na rozdíl od ryzího vlastenectví, místo co na pra- 
nýř stavěni býti měli národní zhoubci a trestati 
se měla zrůda člověka, trestal se člověk sám, či 
praegnantně;i řečeno, pro špínu nevidělo se děcko 
a se špínou  i děcko se vylilo 

V tomto momentu došlo k velikému omylu 
naprosto nelogickému a jiroto nefilosofickému. 
Bez logiky není filosofie, tak o filosofii nemůže 
býti řeči ani tu — 

Vždyť to by bylo totéž, jako kdyby lidé pro 
zrůdnosti církve popírali cenu náboženství; ctnost 
sama  není  přece  zničena,  o cenu  svou  připra- . 
véna hříchy;  krása zůstane krásou, noblessa no- 
blessou  i  kd)'hy  celý  svět  se  topil  ve  špíně a 


spiostactví Ne realita, ale duše věci je roz- 
hodující — 

A že to se nevidělo, považuji za politování 
liodný přehmat všech, kdo v loyice utopili logiku, 
pro rozun^ ztratili hlavu. 

A touto loLjikou, za kterou by se styděl 
každý primán, omračuje se celý národ bfthví už 
kolik let — To už lid sám je filosoficky mnohem 
vyškolenější, varuje všechny lidi dobré mysli, aby 
koše s opálkami si ne[)letli. 

Odtud velká naše nemoc z posledních let  -- 

Až sem se piihrnula vlna druhá a v té 
době zapomněli jsme na sebe nejvíc — 

Obě ty vlny, jedna zhoubnější druhé, půso- 
bily brzy po sobě a v posledních letech skorf) 
současně. 

Odtud polobezděčné, poloťmiyslné ignorování 
uherských Slováků, odtud bídný stav studentstva, 
Sokolstva, veřejných i soukromých ústavň, správa 
obecních statku, kupčení s národním jměním, 
odtud utiskování učitelstva, zanedbávání dělnictva, 
postupiié a stále dokonalejší odcizování se litera- 
tuře i umění, stagnace denního časopisectva, 
bídná representace naše v cizině: živoření den ode 
dne, hovění si v jakémsi nuačnopozoru, mlsání 
na vlastním skepticismu, úšklebky, nuda: bez 
plánu, bez cíle. bez radosti i lítosti vlekou se ty 
massy lidí českým světem a je-li kde pozorovali 
živější ruch, šťasinější výsledky, pak je to jistě 
tam, kde se až dosud ucliovalo trochu ideálnosti 
ze starších let — Tak má Brno svou • Vesnu ', 
ale dle spolehlivých informaci na -100—600 mla- 
dých, situovaných našich lidí, kteří bez pohnutí, 
bez jediné známky lepšího života stojí nad žla- 
bem a jiného znáti ani nechtějí — Jinde nebude 
tomu lip. 

Chce-li kdo, necliť nazve tento stav deka- 
denci — 

Ale lež je, že by to byla únava — 

Je to zoufalství a zhrubnutí o duši připra- 
veného množství, tupost zkaženého člověka, je- 
muž jedna víra se ztratila a druhé po ruce není — 

Rozborem všech těchto okolností situace nás 
všech je dána : stanovisko  ryze národní. 

Jiného stanoviska pro nás není. 

Tím méně, čím jasněji tato idea vyslovuje a 
v sebe zabírá všechny osvětové a společenské 
ideály celého světa. Tu je bod, o který lze se 
opřít i nejslabšíinu a z kterého vyvrátiti možno 
celé spousty běd. V té idei je zákon pro kaž 
dého a pro všechny, měřítkem jeho je pouho- 
pouhé národní svědo.ní. Starost o vlast a její 
velikou budoucnost nedá nikomu ani zahálet. 
Nutí hledat nové cesty, šířit staré obzory, bořit 
čínské zdi, stavět hráze cizáctví, pronásleduje fri- 
séiský vkus, procovství a snobismus, bez kritiky 
nei)ropouští nic, stále je na stráži a při vší své pří- 


snosti radostí si; zrovna třese nad každým byť 
sebe menším naším úspěchem. Chce ustanovení, 
jakých ku svému blahu užívají všichni jjokročilí 
národové, ale vedle nich vymáhá [)ro sebe i ta- 
kové instituce, jakých nemá nikdo a jakými před 
celým světem pochlubiti by se mohl náš národ 
jediný. Ostatní ať jdou za námi. 

Proto: být nacionálně čestným člověkem zna- 
mená rozmnožovat duševní i vezdejší svoje statky, 
prohlubovat svoje schopnosti, třásti se o každou 
platnou sílu, ncdat zahynout nikomu a [)omáhat 
všem. 

Dle velkých těchto cílů řídí se i měřítko. 

Nemůže být malé, když cíle jsou tak vysoké. 

Je proto třeba znova je vytknout a na oči 
postaviti, všem. 

Tak, aby zas bylo patrno, že hřích jedno- 
tlivce není jen hříchem jeho, ale skutkem na 
celém českém těle spáchaným. 

Jen tak schopnými se staneme té svobody, 
o které sní Fénélon : -nejsvobodnějším ze 
v š e ch lidí je ten, kdo svobodným do- 
vede být i v otroctví.« — A naopak: •nej- 
nešťastnějším člověkem ze všech je ten, kdo neu- 
stále myslí na to, že jím je; neboť neštěstí není 
ani tak závislým od věcí jako od nedočkavosti, 
s jakou  neštěstí svoje zvětšujeme. « 

A to v celku vzato je, v čem vidíme ceU.u 
českost očekávané národní povahy. 

Proto nerekl.imujeme pro sebe ani Málka, 
ani Nerudy. Nepatří nám, ale my patříme jim 
To, co oni vykonali, je pro nás základem a ne 
firmou. Nezaklínáme se jejich jmény, dobře vě- 
douce, že nelze dupat na tomtéž místě, ale v jejich 
duchu postupovat dál a dále. Nestačí dnes ba- 
nálně se sejít a zas rozejit, přečíst a zas odložit: 
třeba se nesejít, ale v celém rozsahu ideou jejich žít. 

K tomu ale především je třeba naučit se zas 
milovat a ctít myšlénku samu, pro ni učit lidi 
trpět, JÍ podřizovat všechno osobní, malicherné a 
dočasné. Neztrácet s mysli, že úioha naše je těžší 
snad než u všech národů ostatních a zabezpeče- 
ných a že tedy prvním příkazem tohoto ideálu 
je : neplýtvat ani časem ani silami, kaž iý cele 
za všechny a všichni za jednoho, na svém místě 
inusí stát každý. 

Je v myšlénce ať jakélcoliv kouzlo, je síla 
prudká a horká krev, nedá spát, nedá zahálet, a 
kdo jednou ji pochopí, i když jí nezrodí, jen 
srdcem  přijme-li  ji za svou,  nevzdá  se jí nikdy. 

Jednou rozevlátá šíří se jak požár a záře 
její šlehá vysoko i přes okraj sebe menšího 
území. 

Jiskry tohoto požáru rozesívat a rozhozené 
rozdmychovat je příkazem a povinností každého 
z nás. 

Diváky, 2(i. září 1 '.)()( ». 


%     %     %     %     % 


Gabriela Preissová: 


LABUTI  PISEN 


IJodnes si s hrůzou vzpomínal na to pí cb. haní 
* a zmatenici, když jej bába vodila od stavení 
k stavení sbitého okazovat ... A ve školní svět- 
nici, kam už po dvě zimy chodit musil, také se 
mu ve ve'ké společnosti dobře nevedlo. Starý 
učitel se pořade na něho zlobil, zval ho klukem 
zabedněným a děti stále na něho žalovaly, brzy 
že si zase položil hlavu na lokte, nebo že si hraje 
s palcem u nohy, či sousídku že shodil kíidlici 
na zem, která se roztříštila na tři kousky — a 
tak jej všechno pronásledovalo, když nebyl někde 
schován. Proč jej teď bába vystrkovala zrovna 
na všechny prahy.? O, lépe by mu bylo v tom 
le^e, ve společnosti jediného Martinka, který toho 
sám více nechtěl vědět než Kajt - a kde se mohl 
po skončené práci položit lokty na hranici, dívat 
se, jak milíř pěkně dýmá, a odplivovat s hůry 
dolij . . . Nicméně namítl jen s vědomím malé své 
síly k nějakému rozhodnutí: 

»Pak bych už k vám, babičko, nesměl ani 
docházet.* 

»Dětino — « zavrtěla ona hlavou. — »Koli- 
kiáte tě mistr dovolí a někdy se zase já přijdu 
[lodívat za tebou. Potom, dlouho-li ta čtyři léta 
učení ti neuplynou — pak už ti toho mistr ne- 
bude mět mnoho co poroučet. « 

S touto útěchou, zarytou v srdci jako na- 
dějné vykoupení, dal se tedy Kajtík najmout 
k ševčoviné. Starý mistr' Krbet, který říkával, že 
si na všecko na světě musí posvítit brejleini, a 
kterému musil nosit ještě důkladnější kabelu než 
ji nyní tahal od statku ke statku sám, neměl si 
v pravdě na něho již co stěžovati, než že byl 
chlapec trochu zabedněný a těžko chápal. Za to 
jej mohl pochváliti, že byl neodmlouvavý, pořádiiý 
a v konečně pochopeném — umu, už také dů- 
kladný — proto mu neprorokoval pro budoucnost 
nic zlého, a Kajt se po boku dobrého člověka 
v ohraničeném světě Miklavském osmělil. S do- 
brým základem jeho pozvolného chápání narů- 
stalo mu také sebevědomí jeho vážného poslání 
života. Bábiny sametové botky i různé kožené, 
brynelové a soukenné plody mistrovy počaly se 
hlásit do jeho snů místo dřívějších sirotčích po- 
hádek, svlékaly své šněrování, jazýčky, nárty, 
opatky, branzole, podpatky i plátěné spodky — 
až tu zbyl jen základ podešvu, který už uměl 
Kajtík máčet a vyklepat do pevné povahy i kreslit 
po paměti křidou na lepenku . . . 

Za dva a půl roku svého perného učení do- 
vedl konečně již sám prikrojit i celkem samo- 
statně zrobit kozinkové střevíce kovářové dcerce 
k tanci, a o rok později, když mistr Krbet musil 
dlouhý čas nosit pilec pravé ruky zavázaný, vy- 


KORUTANSKY  OBRÁZEK. 
Pokrač. 

kouzlil již nevěstě z chalupy vysoké botky se 
zeleným štěpováním, jež se podobalo onomu na 
bábiných sametkách. I symbolem rozmarinky je 
všude posel, kolem šněrování, na špičkách i vzadu 
na švech — a když se pak Kajtova bába k vůli 
těm botkám šla na nevěstu podívat do kostela 
a zúmyslně jí rovnala na voze sukni, usoudila se 
zářícíma očima přede všemi, že dílo jejího vnuka 
jen kvete jako zahrádka. 

> Vidíš, chlapče — « dodávala ještě v nadšení 
ku Kajtovi, který se až doposud nejraději při- 
táčel k jejímu rameni — »já ti nadarmo nepro- 
rokovala, že z tebe bude něco vzácného. Před 
tebou budou ještě lidé všude dvéře do kořán 
otvírat « 

Kajt se od té chvíle nadychoval jako dospí- 
vající lusk. Konečně pochopil, zeje to také hezké 
lidské štěstí, když si talc člověk může na sebe 
něčeho domýšlet . . . 

A teď tu seděl pod hrušní, uzrálý ve své 
hodnotě i životních názorech i tak trochu hrdý 
na svých počestných třiapadesát let . . . Pravda, 
tak mnohé jej již opustilo v životě — ty věrné, 
dozorčí zraky bábiny, i ty nepomýlené brejle 
mistrovy, mladá kostelníkova vdova, o které se 
mu dlouhý čas zdálo, že se ovinula kolem jeho 
osamělého srdce jako svlačcová úponka, vzala si 
na konec jiného, s ému nejmilejšímu učedníku 
Krištofovi, který teď někde tovaryšil ve Vídni, 
nestál ani za řádek nějakého pozdravu, — ale 
jedno zůstávalo stálé a nepochybné ve svém do- 
brém, bábou požehnaném základě, — to byl sebe- 
vědomý a vážený štít jeho řemesla . . . 

Ovšem jeho zodpovědnost nebyla také nic 
snadného. Vyjímaje dva, tři týdny ve žních, 
jež mu sotva tak stačily, aby ve svém nedělníin 
příbytku, který z úcty k nebožce bábě dosud 
držel v dolině u sedláka Hroděje za dva páry 
bot ročního vděku — sobě samému a několika 
pokmotřeným dětem darem obuv ušil, byl Kajt 
celý ostatní roční čas již vždycky někde čekán. 
Především musil podržet v paměti statky a cha- 
lupy, jež zdědil poctivým odkazem po nebožtíku 
mistrovi; ty již měly každá svůj určitý čas, kdy 
bylo u nich v kalendáři, nebo na vnitřní desce 
almárky napsáno, že na den toho a toho svatého 
objeví se u nich ve stavení švec. Ve větších sta- 
veních bylo to čtyřikráte, v menších dvakráte 
do roka a práce bylo v připravené zásobě kůže, 
výměnou od jircháře, obyčejně již nachystáno na 
dva, tři týdny. Potom bylo třeba ještě počítati 
se všelijakými vzkazy a zastávkami, kdy padly 
do osudu Kajtových  lidi  nenadálé  svatby nebo 


daleké cesty. Práci od neznámých, pouze dopo- 
lučených zákazníků přejímal Kajt jen jaksi z mi- 
losti a ze soucitu . , . 

Slunce zatím hodilo již i pod planou hruštň 
žhavou mřížku své paprskové hry; Kajt se již 
klidně nadnesl, sebral kabelu i svou neúmornou 
hůl a řekl si již zvykem, jako když míval s sebou 
učedníka: >Ňo půjdeme, aby se nás už do- 
čkali ... 

Teď byl zrovna i jak se to patřilo první po 
žních starosta Obír na řadč. Tam byla mírná, 
pobožná selka, která nosila dějiny všech ud;ilostf 
nebeských v paměti, ta jistě přivítá Kajta asi 
těmito slovy: »Zrovna na váš svátek jste si na 
nás vzpomněl, ještě z dobré vůle o tři dny dříve 
než mělo být — to je od vás hezké . . .« A Kajt 
by vsadil nevím co, že bude mít proto dnes 
u Obírských sváteční večeři. 

Ohlédl se jen ještě jednou po vyhlídce k mi- 
klanskému sedlu, kde se tratila již stopa Hrodě- 


jovy salaše; jen se ještě v lu stranu k ní táhla 
chvějná stužečka dýmu z Martinkova milíře. 

Bývalým nc-jmilejším druhem Kajtova détslví 
casnal dosti nepřejícně osud. 

Oženil se s podobkanou dcerou starého uhlíře 
a mohli být s hodnou ženskou už šťastni, kdyby 
si byli oba nevzali do hlavy stesk, že nemají 
dětí. Darmo je Kajt při každém se u nich zasta- 
vení hleděl potěšit, že se jim daří beztcjho drů- 
beže na dvorečku až nazbyt a v létě že slyší 
dost švitoření po lese, i čtvero holubů jim tam 
jednou přidal k marné potěše do hospodářství — 
nepřestali ve své spokojenosti rýpat povzdechy. 
Až teprve když po čtrnácti letech Martinkova 
žena Hátka po krátké nemoci zhasla a zrovna 
v takové krutě zasněžené zimě, že ji bylo těžko 
dopraviti dolů ke kostelu, napadlo Kajtovi Mar 
tinkovi povědít na útěchu: » Vidíš, kdyby tu byly 
zůstaly nějaké drobné děti,  byla by ta cesta dolů 

ještě  těžší . . ,« I\An,í; 


ir 


^ 


t 


% 


% 


Jiří SiiMÍN: 


NA  VLNÁCH. 


Wtarý pán zatím překonal leknutí, jež vyvolala 
*^ podrážděnost ženina. Upokojil se úplně. 
Doznával, že jeho žena byla vlastně v právu. 
«Ó, ženy jsou tak prozíravé v podobných pří- 
padech ! Vždyť by to bylo naprosto nemístné, 
kdyby taková padlá dívka přijela domů ve spo- 
lečnosti jedné z nejpřednějších rodin. Jenže 
ovšem žena nepotřebovala mluvit tak hlasitě. 
Ale jinak měla pravdu . . . svatou pravdu !« A opět 
hleděl klidně, rozjasněně před sebe a bylo mu, 
jakoby se byl »svět« v hluboké úctě poklonil 
před jeho hodnou ženou. 

Z restaurace vyšlo právě několik rozjařených 
mladých pánů. 

• Není tam nikoho, kdo by chtěl být brzy 
doma?« volal na ně doktor, »máme ještě místo 
k zadání.' 

>Snad! Zeptám se « odvětil štíhlý, rusovlasý 
mladík, odfukuje bravurně veliké kotouče dýmu. 
■ Jdeme si prohlédnout městečko. Jsou prý tam 
bohatá děvčata.' Mrknul významně očima, vra- 
ceje se  do restaurace. 

»Má pravdu," smál se doktor. »Zdejší mě- 
šťané jsou prý podnikaví. Pepřkáři jim říkají. 
Chtěli před lety pěstovat uherský pepř, to jest 
papriku, poněvadž se jim zdálo, že více vynáší 
než ječmen. Ale vynesla jim zrovna jen tuto 
přezdívku.* 

Všichni se rozesmáli. 

Stihlý mladík objevil se opět ve dveřích. Za 
ním vyběhl přezrálý, statný elegán % výbojně na- 


krouceným knírem a zlalě vroubeným skřipcem 
na očích. Drže v zubech hořící doutník, oblékal 
chvatně zimník. 

íTo jsem rád," mluvil skrze zuby, zaměstnán 
úplně svojí úpravou. »Je to prožluklé spojeni 
k nám! Sám jsem si nechtěl vzít fiakra . . . a já 
tak nerad čekám !« 

Jaksi překvapeně vzhlédl, vida, že mladíci 
stanuli a hledí naň s napjetím tak nějak škádlivě 
a škodolibě. 

K hlavnímu vchodu nádražní budovy před- 
jížděl kočár. Elegantní pán, jemuž předjíždějící 
povoz padl nápadně do oka, přešel společnost, 
jež ho čekala, a zaměřil k němu. Kdosi zakuckal 
se smíchy, což ho ještě více popletlo. 

Pavla usedla do vozu. Cekala ještě nosiče 
se zavazadly. 

»0h, vám se krásně pojede, pane Kříne!" 
zvolal v tom okamžiku kterýsi z mladíků Napjaté 
ticho  se rozhostilo. 

Elegán dopjal právě zimník a stanuv u vozu. 
bystřeji se rozhlédl. Spatřiv před sebou dívku, 
o jejíž přítomnosti neměl potuchy, tíhnul sebou. 
zbledl, jakoby se před ním bylo strašidlo objevilo, 
a nevěda, co činil, couval zbaběle po zpátku 
upíraje na ni úzkostlivě své vystouplé, pomatené 
zraky. Vzpamatovav se posléze vrhl zuřivý po- 
hled na mladíky, o nichž se domnival, že jej 
vyvolali proto, aby si z něho stropili žert, a syče 
cosi výhružně skrze zuby, vracel se rychlým 
krokem do restaurace. 


»Ale sem, pane Kříne . . . seni!« volal jej 
sladce vlídný hlas ctihodné matrony. » Vždyť vás 
čekáme. « 

Váhavě s nepřekonaným vztekem ve tváři 
vracel se k povozům. 

»Nu což,« pravil mu doktor, tiše se směje, 
»tam  by  bylo  pro tebe rozhodně lepší místo. « 

Ale roztomilost vážené paní zlomila osten 
této poznámky. 

íRekněte mu, aby si tam šel sednout on,« 
pravila, vtipkujíc, jakoby šlo jen o aprílový žert 
Byla vůbec všecka rozjařena a ur.csena, jakoby 
byla zažila cosi velmi radostného a povznášejícího. 
Sedajíc do vozu dařila pány svou něžnou po- 
zorností i svými dňvěrnými, lípavými doteky, jež 
byly dokladem její největší přízně Ale chvílemi 
zasjčela svému muži pod nos: ^Už jede domů 
se vším všude ... Už je to odbyto . . . Ah, to jsou 
teď podařené holky! Za mých mladých let, můj 
Bože, myslily jsme, že vrána je při tom hlavním 
činitelem. A teď bude platit pětku na dítě nějaké 
nádennici, sama se bude fintit, lítat do plesů a 
naposled se bude chtít stýkat s hodnými děvčaty. 
Kdyby se opovážila přijít k mým dětem, shodím 
ji se schodů !« 

Salonní lev, svlékaje pozvolna oslí kůži, v niž 
se mimo nadání byl octnul, stával se zase "ducha- 
plným* a bodrým. Hovor se čile rozproudil. 
Jenom starý pán vyhýbaje se pohledu přezrálého 
elegána s výbojně zakrouceným knírem, jenž seděl 
proti němu, zůstal prese všechny lichotivé útoky 
nezvykle zamlklý a nepřístupný. 

»Vše je to hezké, « myslil si, naslouchaje 
jeho galantnostem a vtipiíím, »ale má-li člověk 
dcery ! . . . 

I  druhý vůz se rozjel. 

Kam } 

Otázka tato strašila v duši té, jež seděla sa- 
motná uvnitř 

Rodné město, k němuž za doby svého vy- 
hnanství jako k ztracenému ráji obracela své 
zoufalé zraky, po němž v horečných tužbách roz- 
pínala náruč s neutuchajícím zákmitem naděje, že 
lze všeho znova dobýti, že pohaslý plamen lásky 
jakýmsi zázrakem znova vyšlehne, že pohřbené 
štěstí 7. hrobu vyvolá, zjevilo se před ní tímto 
nahodilým setkáním v střízlivě všedním světle. 
Zdálo se jí, že nadarmo s bezpříkladnou pokorou 
a sebezapřením snášela j^říval urážek, zlosti a pří- 
koří, nadarmo desetkrát odkopnuta plazila se 
znova k nohám své rodiny, aby se jen vratký 
most návratu podrytý rmutnými vlnami osudu 
nezřítil  úplně,  zůstaviv  ji  na vždy  v  pustinách 


hluchých běd a osamocenosti, jaké před tím 
nikdy  nepoznala. 

Ostře a tvrdě vyvstal pojednou v její paměti 
onen nezapomenutelný výbuch hněvu, jenž pro- 
pukl v úzkém kruhu rodiny, když zvěděla o jejím 
poklesku. Vidí svou otylou, k nepříčetno.sti po- 
drážděnou matku, jak zdvihá proti ní, zoufalé a 
prosící, své zaťaté pěstě a vyhání ji z domu; 
vidí kolem sebe vzlykající sestry, jež křičí na ni 
slova plna nenávisti, vyčítajíce jí, že jim zkazila 
život a štěstí; a konečně vidí bratra, jenž proti 
svému obyčeji tráví prázdný čas i večery doma 
ve svém pokoji a občas úkosem na ni pohlédne 
a zabručí : člověk se stydí vylézt Byl nejvyšší 
čas, aby jim všem šla s očí. Matka s ní krátce 
súčtovala. Mělyť dcery malé věno po otci i bude 
Pavle z jejího podílu posílat potřebné obnosy, 
pokud to stačí. Co pak ? . . . co s dítětem .? o tom 
prozatím nemůže ani myslit. Zkrátka, pak se 
musí o sebe i o dítě starati sama. Ať si vyhledá 
nějakou službu, ať dělá, co je jí libo!... Leč by 
se snad Pán Bůh smiloval a dítě zemřelo! Pak 
snad po čase, až se to zapomene... ale jinak 
poškodila by ještě více budoucnost sester, které 
již jednak nevinně trpí. A vidí bílou ruku matčinu, 
již líbávala třikráte za den, jak píše pevné suché 
číslice, podtrhuje a počítá, počítá chladně, na jak 
dlouho vystačí to malé věno. Jen občas přeruší 
se zlostnou poznámkou: Máš štěstí, že otec není 
na živu, ten by tě zabil 1 

Nastává hrozné, obchodnické smlouvání sjejún 
svůdcem. Výjevy, při nichž Pavle třeští horečné 
hlava a srdce hrozí puknouti. Takovou hroznou, 
záhadnou sfingou s mramorovým srdcem objevil 
se pojednou ten, v jehož ruce octla se tajemná 
vlákna jejího osudu. Hledí naň nepozorována po- 
otevřenými dveřmi při onom osudném těte á těle 
s matkou On sedí nedbale, hledě zasnuišile před 
sebe a tahá nervosně svůj krásný knír. Matka 
mluví tak mírně a prosebně, zcela jinak nežli s ní! 
On mlčí, mlčí dlouho zasmušile a hrozně. Ale to, 
co pak řekl, je Pavle ještě záhadnější, nežli když 
mlčel. Předpokládal prý, že děvče, jež se tak 
daleko odhodlá, nechce říci zapomene, pravil 
s důrazem, je dosti chytré, aby ho nepřivedlo 
do tak kritické situace. Můj Bože, netušil, že je 
tak naivní . . . nebo byla to snad přílišná schy- 
tralost .? . . . 

Matka mlčí a zatíná zuby. 

Odkudsi pojednou vylítl bratr, popad' ho za 
prsa a napřáhl  ruku. 

Poděšena vběhla do pokoje, ale matka zatím 
odstrčila bratra a klidně vyjednává dále. 

» Nepleť se  do toho,<  praví,  »a nech pána 

domluvit. « Pokrač. 


%   if   %   %   ir   %   ir 


VÁCLAV Hladík: 


EVŽEN VOLDAN. 


— ROMAN. 


Knlíř ustrojil se rychle. Jakoby clitél nahraditi 
*-^ prolenošené liodiny. Vyináchal křepče své 
obtloustlé, ale nesvalovité, zpoliodlněné tělo, smyl 
a sedřel se sebe všecky stopy veselé noci, prach, 
dým ciijarett, partiím a převléknutý, vymydlený, 
učesaný zazářil mládím. 

Voldan otevřel okno. Ulice je pozdravila 
veselými zvuky a vdechnutím čerstvého vzduchu. 

• Také bys mohl již nechat toho hýření, < 
pravil Voldan, jenž byl o několik let starší a 
(dvykl  střeštěnostem  mladických pitek a bouří. 

»Ba ano,« odpověděl Bulíř zapichující si jehui 
do černé kravaty. »Jen mi vynadej. Strhej mne. 
Jsem lump. Ale co si mám počít — vždyť mám 
tolik důvodii pro své hloupé kousky, pro svříj život. 
Jakmile se člověk přesvědčí, že má pro něco svfij 
důvod, pak třeba s lehkým srdcem vraždí nebo 
píše psychologické romány. Můj důvod tedy je, 
že takové vzbouření krve a rozjftření nervů alko- 
holem, nikotinem a ještě jinými požitky občas 
prospívá mé předčasně sestárlé duši, která se 
scvrkává v samých analysích. Když mám kocovinu, 
připomínám si, že mám též ještě trochu fantasie 
a že nemusím být stále t'm nimravým červem 
zavrtaným do ovoce proklatého stromu poznání, 
ale že si mohu též vyletět, jako motýl obletovat 
květy... ach! — poesie... « 

• Byly to asi velmi poetické květy, které jsi 
obletoval včera . . .< 

Bulíř omrzele a blaseovaně stáhl obličej 
zružovatělý lehce mýdlem a kolínskou vodičkou 
s čerstvě napomádovaným, zahnutým knírem. 

>Eh . . . Trochu luzovitosti neškodí někdy. 
Ostatně byl jsem jen připozván. Náš přítel Yo 
borník shrábl nějakou větší diferenci z alpinek. 
Víš, jak žije. Sází pořád na poslední kartu — 
a posledním jeho trumfem bude revolver. Tak 
nás sehnal několik, pozval dámy a povečeřeli 
jsme vesele u Nickla. Jedl jsem letošní první 
ústřice.< 

• Divím se ti, jak si můžeš libovati v takové 
společnosti,  byl  tam jistě také Dr. Hubr a ..." 

• Ovšem, « přerušil Bulíř živě Voldana, ještě 
se plazí se svým tabetickým hřbetem a čím více 
to s ním. jde s kopce, tím hroznější věci mluví. 
Když se i ta šansonetka Karla červenala! 

Bulíř byl již hotov s toaletou. Nacpával do 
kapes tobolku, zápisník, dopisy, kartáček na 
vousy, klíče a při tom stále hovořil k Voldanovi 
opřenému o okno : 

• Prosím tě, co chceš, moralisto. Vyrostl 
jsem v té společnosti. Jsem pražské dítě Vltavou 
křtěné. A baví mne ty tlachy spekulantů, karba- 
níků,  sportsmanů  více  nežli  olympické hovory 


o posledním folkloristickém románu pana pro- 
fesora Piskáčka, o nových třech dramatech pana 
oficiála Lapáčka s příslušnými klepy a zlomysl- 
nostmi. Já se pořád učím pro své povolání, 
studuji na doktora věd sociálních, jak si říkal 
vznešený pošetilec Balzac — a ve výčepu u Sen- 
floků nebo v chambre separée u Nickla mohu 
se dozvěděti více nežli ve společnosti svých 
milých přátel a kolegů, kteří mne ostatně nemají 
rádi, poněvadž je neberu tak augursky vážně, jak 
by si přáli. A ironii nesnesou ... ta je jim pro- 
tivná jako řeznickému psovi Devátá symfonie...' 

Bulíř si zapálil cigaretu. 

Přehlížel se v zrcadle. Byl celý černě oblé- 
knut. Pod dlouhým redingotem vypínal široká 
ramena, pevnou hrud. Obličej jeho byl vzhledem 
k silné, robustní postavě poněkud vyhublý, zna- 
vený. Nad vysokým bílým čelem, jež se často 
nervosně zatemňovalo a chmuřilo v lehké vrásky, 
měl prořídlý, ale načechraný černý vlas, který 
podobně jako zakroucený knír zvyšoval výraz 
energie a intelligence jeho obličeje se rty chtivě 
nadulými, svěžími a s očima jasně blýsknavýma. 

Voldan, ačkoliv asi o čtyři léta starší než 
třicetiletý Bulíř, vyhlížel skoro mladistvěji. Byl 
štíhlý a jemný. Cosi nedbale elegantního bylo 
v jeho celém zjevu a svádělo, přitahovalo k němu 
sympaticky. Ale silná, bystrá vůle jevila se 
v jeho tváři s bradou vystouplou v před, za- 
krytou krátkým plavým vousem, s čelem nízkým 
a krásným, nad nímž se vztyčovaly krátké, kartá- 
čovitě střižené vlasy. Jeho světlé, namodralé a 
našedlé oči měly lesk tvrdého kovu. Měl velmi 
bílou, podlouhlou ruku, kterou rád okazoval 
v živých a prudkých  posunkách. 

• Ale stále žvaním o všem možném, jen o tom 
hlavním ne,« pravil Bulíř. •Ty's jaksi spolu- 
vinníkem mé včerejší rozjařenosti. Jak jsem ve 
večerníku četl, že jsi zvolen, řekl jsem si, že to 
musím oslavit. Nu — a oslavil jsem to pořádně, 
jako dobrý přítel ...» 

• Děkuji! Jsi příliš laskav!í 
»A kde ty jsi včera vězel?* 
»Kde bych byl. Doma.* 

»Jakže . . . . domař V takový večer? Co's 
dělal?. 

»Hm, skoro nic . . . obstaral jsem korrektury 
článku do »Naší Revue* a v jedenáct hodin jsem 
už spal.« 

»Tak! Já z radosti nad jeho vítězstvím pro- 
hýřím noc a pan vítěz zatím chrápe jako sosák. 
Hle, v tom je celý rozdíl našich povah. Nu 
ovšem, ty jsi Voldan, doktor Voldan — silný 
muž !« 


II. 

A cestou hovořili oba přátelé o volbě. 

»To bylo práce... a jaké! Fi ! Ani to ne- 
stálo za to dření, za ty starosti, za ty sprostoty 
a hlouposti, « pravil Voldan. 

»Hm, to věřím, do té politické stoky musí 
člověk ve vysokých botách. To ovšem nesvědčilo 
tvým salonním lakýrkám. Ale držel jsi se sta- 
tečně, divil jsem se, když jsem četl referát z vo- 
ličských schůzí, jak jsi čelil demagogovi Vanda- 
sovi . . .« 

• Ten mi dal nejvíce práce. Je to jediný 
z dělnických vůdců, který trochu vyciťuje duši 
a instinkty lidu a mluví k němu srozumitelnou 
řečí, není to ani sociální docent z university ani 
nedovzdělaný dělnický redaktor Mně se dokonce 
líbil. Jeho propadnutí bude velmi nepříjemné 
Wollnerovi . . .« 

• Tvému příteli. '« 

»Jaký přítel,' odpověděl Voldan a lehce 
nakrčil čelo. 

»V jeho dolech se to zase hýbe.« 

sVandas mu jistě připraví nějakou melu 
stávkovou . . . Ale nepůjde to tak rychle. Dělníci 
se nezotavili ještě z loňského nešťastného po- 
kusu . . .« 

Bulíř se zadíval před sebe, mhouřil oči, 
jakoby v hluku a shonu ulice hledal někoho 
a přivolával jej touhou, a pravil zvolna, s iro- 
nickým nádechem: 

• Kdybych byl básníkem, napsal bych velmi 
sentimentální báseň na diamanty paní Woll- 
nerové . . . něco ve stylu Hooda, básníka písně 
o košili nebo tklivého šosáka a přítele malého člo- 
věka Coppéea . . . diamanty krásné, vzácné, pyšné 
dámy, nejjemnějšího tvora pozemského, pla- 
noucí  odleskem  slz  a  potii  proklatých  páriů, 


kteří zmírají vysílením a katastrofami pod zemí 
pro její přepych . . .« 

»K té básni bych ti negratuloval, poněvadž 
by nebyla originelní . . .• odtušil Voldan, který 
nebyl přístupný sentimentálnosti. 

» Neboj se, tak impertinentní bych nebyl, 
abych ji dedikoval ženě tvého přítele . . .« 

Voldan omrzele mávl rukou. Nerad slyšel 
mluvit o Wollnerovi a jeho ženě, bál se klevet- 
ných narážek na jeho poměr k manželům Woll- 
nerovým, neboť nikdo nevěřil, že by on, Evžen 
Voldan,  nedvořil  se  sličné paní velkostatkářce. 

Bulíř zahleděl se za drobnou dívčinou, pro- 
davačkou z krámu, nesoucí škatuli, svižně se 
prohnuvší v tlačenici nároží kolem něho. Smavýma 
očima zajiskřila po mladém muži a ještě se 
v dálce ohlédla. 

»Certová žába ... ta má budoucnost . . .« 
zamručel literát tušící rozkoš jemných dívčích 
boků a pak roztržitě pravil : > Měl jsi dosti značnou 
majoritu — sám jsem se divil... « 

»Nediv se, celý okres je pod vlivem Woll- 
nera . . .« 

» Jsi skromný, brachu ... to asi nerozhodovalo, 
ač nesmí se upírat moc tomu prohnanému chla- 
píkovi, který ovládá vždycky situaci, na turfu při 
koňských dostihách je vzorem upjatého a ele- 
gantního aristokiata, ve společnosti hraje blaho- 
volného, liberalismem naparfumovaného country- 
gentlemana, mezi sedláky je demokrat a vlaste- 
nec, se židy vychází dobře, s faráři ještě lépe a 
s místními redaktory svého kraje nejlépe. Pod- 
poruje umění, je mecenášem a ze spekulace a 
požitkářství je schopen i dobra. Obdivuji trochu 
toh bezcitného, sobeckého, podmanivého světáka, 
který je mistrem umění žíti a což jak asi umí 
to se ženami !« Poicrač. 


FEUILLETON. 

K REPRISE .MARYŠI.. 

(Iza Grégrová.) 

Není u nás zvykem, aby autoři psali o výkonech 
svých heroin. 

Ale tolik i u nás dovoleno bude, aby se autoři 
o umělci vyslovili tam, kde mU neporozuměním a nedo- 
ceněním bylo křivděno. 

A to se stalo — až na dvě tři výjimky — si. Grč- 
grové v kritice denních listů. 

Pravíme to bez obalu a podškrtáváme slovo nepo- 
rozumění, poněvadž žádných jiných důvodu kritice 
podkládat nemůžeme. 

Má-li tu jakou váhu slovo autora, pak je nejen 
jeho právem, ale i povinnosti hlasití se k věci tam, kde 
mlčeti  bylo  by  pro  umělkyni   křivdou  dvojnásobnou. 

Pokud věci nevadí neodstranitelné nedostatky kusu 
(ležící ovšem jinde, než jak ukrutně blouzní »Čas«) — 
mimo autora  málo  kdo asi čití porušenou  illusi myšle- 


ného a současně mizného účinku jako on. Je tu oso- 
bou nejangažovanější a sklamáni nejpřístupnější. Dobré 
zkušenosti odjinud jsou nám k disposici, a víme, že 
všechny následky hry na svém contu odnáší autor. Úloha 
neohebně a bez duše hraná \'ypadá jako bez duše psaná 
a nemůže být tedy autoru lhostejno, v jakých rukou 
ocitá se jeho part. 

Nedovedeme ani řici, s jakým napjetím jsme čekali 
na výkon si. Grégrové, to tím víc, že za ni stál nádherný 
výkon pí. Benoniové. 

Každá řádná, svého umění vědomá síla vytvoří si 
svou postavu jako organický celek. Vylučuje jedno a 
přibírá druhé. A jedno jde: vyvolati žádanou illusi a tu 
dodržeti v náladě až do konce hry. Je lhostejno, jakými 
toho docílí prostředky, jen když účinku docili. — A tu do- 
volíme si z malého omylu vyvésti pana Krejčího, který 
ve svém jinak svědomitém referátu piše: »nekryje-ii se 
pojetí si. Grégrové doslova všude s te.xtem role, pak 
jsou tím vinni vlastně autoři, kteří nezaložili Maryšu zcela 
jednotně a zůstavili příliš volné pole k sporným jejím 
pochopením. « — To není pravda.  Kdyby různé pocho- 


pění role zavinéno bylo m,clust;itcčnou jednotou auto- 
rovy postavy — pak by musilo byli zákonem, že všechny 
dramatické postavy připouští pochopeni pouze jedno. 
Ale zkušenost denně vyvrací l)cz(léčný tento blud. Co 
umělkyň, tolik Nor, Fenu hrály u nás velkě umčlkynč 
tři (pí. Bittncrová, pí. Savina, pí. Goreva), a každá byla 
jiná. Pochopeni různé, prostředky ríizné — je tím vinna 
málo jednotná role! Kolik jsme měli Gazdin, kolik Julií, 

Desdcmón, Jagu? Naopak největší  přednost si. Izy 

Grégrové je, že dovedla vytvořiti svou Maryšu docela 
samostatně, a to po pí. Benoniové, která k napodobení 
jen jen sváděla. Tak už v kořenu svého výtvoru zvítě- 
zila sama nad sebou; celý obraz její hry dopadnul pak 
dle toho. Oba ty výkony ani srovnávati nelze, tak tu 
stoji vedle sebe jako dvě sochy, obě stejně mocné, ale 
každá jiná. Různý jsou i jejich prostředky, různý hlas, 
pohyby, mimika, maska — od hlavy až po patu všechno. 
Congeniální jsou pouze tam, kde obě představy .samy 
sebou musí v sebe splývat s textem. 

Celá hra klene se ke konci čtvrtého aktu. Tam to 
pak srázně letí dolů. Proto právě tento akt musí býti 
hrán nejvybraněji a s největší uměleckou průpravou. 
Tam je myšlénka, tam je psychologický uzel a ten vy- 
soko nade všechny partie hry vyzdvihnout může jenom 
silný krk. 

Maryša si. Grégrové jen ponenáhlu rostla, zprvu 
bavila, pak přesvědčovala, pak uchvacovala, a čtvrté jed- 
nání už plným proudem hrnulo se k vrcholu, odkud pak 
jako lavina řítilo se dolů s katastrofou. Kdyby byla 
si. Grégrová založila v prvních aktech Maryšu příliš 
vášnivě, bujně a vzdorně, ztratila by a autoři i s ní na 
účinku 4. a 5. aktu. Ale tu právě ve 4 aktu se teprv 
provalilo, co před tím pouze probleskovalo a tušiti dá- 
valo, čeho je Maryša v lomozu a tísni okolností schopna — 
docíliti tohoto účirtku po bouřlivém výstupu v jednání 
třetím nebylo snadno- 

U nás nezjednala si dosud domovského práva ta 
znamenitá Goethova zásada, že jemnost při uměleckém 
výtvoru má tutéž cenu a platnost jako fuga. A tím si 
vysvětlujeme, proč z velké části denní kritikou si. Gré- 
grové rozuměno nebylo. Fuga strhuje, jemnost překonává, 
fuga chytá, jemnost přesvědčuje a oboji činí výkon umě- 
lecky nezapomenutelným Fuga na jevišti odjakživa 

byla doma. a fugy nechybělo ani si. Grégrové, ale sílu 
jemnosti přivésti v divadle k platnosti je jistě také velké 
uměni. A jen tak podařilo se si. Grégrové ohledati ty 
psychické, na venek málo patrné vnitřní motivy, které 
skutek její činí pochopitelným. Vycítila ty duševní stavy, 
které ji připravují k zoufalému jednání. Ještě v druhém 
jednání je to venkovské, zuby nehty bránicí se děvče, 
ačkoliv už tu vyšlehuje z ní bezděčně vědomí ohrožené 
lidskosti. Ale ve čtvrtém jednání už je to heroina. Třebas 
prostá žena, je si hrdě vědoma křivdy na ní spáchané 
a podle toho také mluví a jedná. S nepořízenou a chladně 
propouští svého otce, odhání milence, hrdě jedná se svým 
mužem, i zde je paní morální situace, a v tom 
hrdém vědomí uražené důstojnosti roste tak, že maličkým 
zůstává všechno kolem ní. Muž, milenec i otec. Štěstí 
před sebou nevidí už v žádné jiné kombinaci života — 
Proto se utíká k jediné útěše, která jí zbývá — hoři. 
Miluje už svou bolest, kochá se v ní a už pomýšlí i na 
to, za jakoukoli cenu zbaviti se všeho, co milého je vedle 
jejího hoře. V tom je veliké zadostučinění přírody, že 
nešťastným v náhradu ponechává lásku ku jejich utrpení. 
Tím se baví, tím se těší, v něm hledají jediné své za- 
stání — Kdo toho nevidí, nevidí do lidské duše vůbec 
a hodí se mu do ruky spíše sídlo, než kritické péro — 
Není, nemůže a nesmí tu být tedy řeči o možnosti nějaké 
msty, jak zas ukrutně blouzní p. Vodák v »Čase«. Maryša 
není sprostá a její vzdor má zcela jiný původ nežli mstu. 
Nevidí před sebou jiného východiska než zachránění mi- 
lého a vysvobození sebe třebas i za cenu nejhorší 

V tomto psychickém stavu trvá a odtud jedná už polo- 
vědomě, polonevédomě jako uštvaná. V nejhorší šatlavě 


nezdá se jí život tak těžkým jako tu a ohrozený zívot 
milého ještě jí dodá. Vlastní život nemá ui pro ni ceny 
pražádné. 

Malbě tohoto strašného života a vášnivému zápasu 
za vlastni důstojnost věnovala si. Grégrová celé čtvrté 
i páté jednání. 

Tu o illusi rozhoduje každé pronesené slovo, každé 
pohnutí. Uměleckou nejistotu a nedostatečnost jakého- 
koliv druhu neznámým jakýmsi csthetickým, ale v divadle 
všudepřítomným smyslem cítí i divák a ihned. Všude 
tam, kde místo do černého ať hlasem, ať gestem nebo 
slovem trefeno je vedle, následuje trapné vzrušení, roz- 
paky mezi hledištěm, jevištěm i autorem. Jakoby se přely 
všechny tři mocnosti o to, kdo je vinen, jen účinek je 
jeden a ten rozhoduje o harmonii či disharmonii vyvo- 
lané nálady. Této náladě obětováno nesmí býti nic a věno- 
váno býti musí všechno. Neviditelné nitky napjetí jakoby se 
táhly s jeviště do hlediště a jen od toho, jsou-li drženy 
všechny v napjetí a moci, závisí dojem hry. Jediný fa- 
lešný, nejistý tón, sklouznutí hlasu, špatné nasazení věty, 
vyšinutí z umělecké koleje: — a nitky se trhají, illuse 
prchá, dojem mizí — obecenstvo povoluje, hlavy odpou- 
tané se odvracejí a v hlubokosti nastává prazvláštní di- 
vadlo. Všední život se vrací, pohyb, šumot, kukátka, 
šátky, vějíře: tu buďto chybil autor, herec nebo^ režie. — 
Velice často ovšem i obecenstvo neschopné vyššího 
napjetí a vzletu. 

A tu jaké vládlo ticho! Přísné a hluboké až do 
konce hry. Nebylo pohybu, nebylo kroku, aby nabídlo 
provázeno napjetím, každé zavanuti roucha bylo slyšet 
v tom tichu. Jak zámora bloudí si. Grégrová po jevišti, 
ze dveří do dveří, s místa na místo, lilediště jak^uko- 
váno je donuceno umělkyni nejen se dívat, ale současně 
i žít. V tom byl také vrchol celého jejího výkonu. To 
dáno je pouze umělkyním velkého zrna. Pevnou rukou 
udržovala pozornost a nepustila jí až do chvíle poslední. 
To nejlépe bylo pozorovati ke konci hry. Kus byl 
přece obehrán, všechno dobře známo, co tu bývá při 
takovém kuse ruchu v hledišti: ruce se natahuji, kukátka 
se zavírají, divák připravuje se k odchodu. Nic jej už 
nepoutá, všechno je mu známo, lhostejno. Tentokrát — 
málo kde se pohnula ruka. Obecenstvo se ještě páslo 
na posledních momentech hry, aby mu neušel ani jediný. 
Je-li to malé umění svou vládou chytit a udržet divadlo 
na místě až do posledního dechu — pak — voda není 
mokrá a slunce v létě nepálí — 

Čtvrté jednání chytlo nejvíce; svým účinkem šlo 
vzhůru nad třetí, jak tomu také má být. Není pravda, 
jak se psalo, že třetí akt měl vrch. To tvrditi může jen 
ten, u něhož úspěch má jen výstup bouřlivý. Tím větši 
cena hereckého umění, když svou hloubkou a silou 
stupňuje účinek své hry i po takových strhujících vý- 
konech, jaké podali umělci v třetím jednáni.^ 

Na jednu okolnost upozorňujeme zvlášť. SI. Gré- 
grová po celý večer pláče co možná nejméně, ale kde 
slza padne, tam bolí. U okna pak, kde poslouchá muziku 
a děvčata zpívají — tam teprve se rozpláče, ale rozpláče 
se oním srdečným, křečovitým pláčem, kterého ani mnoho 
slyšet není, ale který dusí Maryšu i diváka. Tu se to 
z ní hrne jak vychrlená krev. 

Neviděli jsme si. Grégrovou v žádné větší úloze a 
proto jsme nevěděli, jakého rozsahu je její hlas. Nezá- 
leží na síle hlasu, ale na tom, jak se s ním umí za- 
cházet. Ani Sarah, ani pí. Savina neměly zvláštních, hy- 
pernormalních hlasů, ale jak s nimi uměly vládnout, 
předstihly účinek i největšího organu. Tu poprvé ke 
konci IV. jednání, kdy zápasí s Vávrou a letí oknem 
ven, slyšeti hlas si. Grégrové v celé jeho pružnosti a. 
přirozené síle. Ten zadrhnutý zářev lvice, které ohrožuji 
mladé. Nebyl to žádný přes míru sáhající hlas, ale hlas 
rozvášněné zeny, sopťíci ze sebe strašné bláboly raně- 
ného zvířete. Okamžik, kdy se protrhne z člověka hlas 
v zoufalství uvedené přírody. Hlas roztrhaný a drsný, 
až škrábe,  až vysýchá,  vybývá,  přeskakuje jak v hrdle 


stařeny a tím mocněji sáhá na cit svou drsnou bezpro- 
středností. Řezal a lekal a připravoval na nejhorší. Jen 
velkému umění podaří se vykouzliti takový rezavý hlas. 
A zavznít smí a také zavzněl až tam, kde ho bylo po- 
třebí, třeba příležitost k němu naskytla se až v druhém 
jednání. To byl hlas, kterého od ní asi dosud nikdo ne- 
slyšel,-a pohyby, mimika, hra, jaká zřídka kdy se na scéně 
objeví. Z naivky vyklubala se tu rázem sebevědomá a 
celá heroina s hlasem vyrovnaným, plným, hrudním, 
schopným tragického pathosu. A kdyby jednou notou 
byla narazila o onu mez, za kterou je cítit, že už to dál 
nejde. Hlas zdál se být bez konce, nevyčerpán, nevy- 
chrlen — A to je zrovna takové umění, jako vyházet ho 
až do poslední zásoby. I herci s velkými organy nedo- 
vedou šetřit trapné této meze, za kterou je už cítit 
prázdnotu. 

Uméleckv neobyčejně bohaté a zajímavé bylo i páté 
jednání. SI. Gré^rová dokázala, jakého účinku možno 
docíliti mimikou, účesem, celou stavbou své umělecké 
bytosti. V profilu, ve scéně, kdy Vávra jí domlouvá — 
s tím účesem, s tím posunem holého, jakoby nalomeného 
krku; v tom přítmí jeviště, kde při vší ztrnulosti kamenné 
své posy přece dává tušit, jaké hořké slzy polyká — — 
tu působila jako příšera, zosobněný zločin sám. To bvla 
vyslovená travička, jak jste ji viděli někde na nezapo- 
menutelném  obraze a jak jistě vypadá  v černé přírodě. 

Napjetí, které předcházelo výkon si. Grégrové, ne- 
bylo bezvýznamné. Netřeba se tím tajit. Šlo se do divadla 
s nemalým předsudkem. Tím větším, čím živěji ještě na 
mysli tanul znamenitý výkon pí. Benoniové. Z velké části 
šlo se do divadla v pevném očekávání něčeho riskant- 
ního, o celou budoucnost umělkyně rozhodujícího. Nálada, 
které nechybělo mnoho, aby se šlo do divadla jako na 
popravu. 

Dnes celá ta stavba předsudků leží v ssutinách. 
Ztroskotala se pod pevnou nohou umělce jak spuchřelý 
materiál. Vítězství tedy dvojnásobné. 

Tak šťastně si. Grégrová nastoupila cestu, která 
vede k postavám mnohem větším a vděčnějším, než se 
vytvořiti podařilo autorům. 

Nejde tu jen o ni, ale celý rozvoj dramatického umění 
na našem jevišti. V několika letech utrpěla těžké ztráty. 
Význam tedy ne už lokální, ale všeobecný — 

To je otázka první důležitosti. 

Diváky, 5. září 1900. 

Vil. Mrštík.  Al. Mrštik. 
* 

DIVADLO. 

Nová sezóna za nové správy a ředitelství byla za- 
hájena slibně a šťastně. Ovšem dosavadní krátká doba 
nestačila ještě, aby se objevila podstata a celý ráz nové 
éry Národního divadla, aby nynější ředitel p. Schmo- 
ranz projevil svou individualitu, naznačil, jak chce do- 
státi slibům svého programu, jak chce ovládati síly a 
orgány divadla, aby vyvinuly osvěženou, energickou čin- 
nost, jež by konečně pomohla na nohy naši činohře a 
dramatu, žalostně belhajícím vedle české opery. Nový 
ředitel zatím dokázal, že je skutečně mužem nejlepší vůle 
a že nebyly oprávněny všechny obavy provázející jej do 
ředitelského salonu na Tylově náměstí. Obklopil se 
rovněž dobrou vůli majícími spolupracovníky. Ale . . . 
nu ovšem, to »alec by se mělo říci s náležitým důrazem, 
avšak nutno shovívavě uznati, že za dva tři měsíce nelze 
žádati nějaké ohrožující zázraky od nových vládců, kte- 
rým třeba je ještě mnoho zápasiti se zvyklostmi zdědě- 
nými z předešlé vlády. A mnohé šlendriány naší scény 
činoherní, souhry, tempa, jež překážejí někdy tak křiklavě 
neumělecky a ochotnicky docílení nálady a života jeviště. 


neodčiní se tak lehce a brzo, zvláště když v Národním 
divadle tísní se činohra v podřízené odvislosti vedle 
opery. Tato reforma jeviště, neméně důležitá a těžší jak 
nová úprava jeviště skvělými kostýmy, podrobnou, svě- 
domitou a realistickou režií zevní, na čemž si nové ře- 
ditelství právem zakládá, bude snad provedena až na 
novém pouze činoherním divadle ovládaném nejen pev- 
nou, zkušenou rukou, ale i tvořivým a vychovatelským 
duchem ředitele. 

Zatím nutno však uznati, že nyní věnuje se v Ná- 
rodním divadle velká starostlivost původní produkci, že 
se ředitelství se svým štábem rádců a režisérů stará 
o uplatněni všech sil, o povzbuzení mladších sil hojnou 
příležitostí vyznamenati se i o získání nových členů. 
Musí se ovšem mnoho »experimentovati<, ale to je právě 
hybnou silou všech podniků a ústavů, jež nejsou dosud 
uklidněny ve svém vývoji, nebo které prodělávají krisi roz- 
vojovou, převratnou. Čím více experimentů, tím lépe. 
Ostatně experimenty ty se namnoze podařily a jeden 
z nich, nejvíce obávaný a předem podceňovaný znamenal 
krásný úspěch opravdového umění. 

Záležitost paní Benoniové je dosud nevyřízena. Bylo 
by v zájmu »všeobecného dobra*, aby se tak konečně 
stalo. Paní Benoniová nechce se pochopitelně vzdáti čin- 
nosti umělecké, které byla oddána celým srdcem svým, 
po teprve patnáctiletém působeni, když snad ještě ne- 
dosáhl její kypivý talent pravého svého výrazu, k němuž 
bohdá dojde, až její inteligence a esprit nabudou pře- 
vahy nad jejím temperamentem. Ředitelství by mělo 
nějak hladce urovnati spor, aby umožněn byl nějak ná- 
vrat postrádané umělkyně, a vykonalo by tím skutek 
praktické obezřetnosti a chvályhodné galantnosti k oblí- 
bené herečce, po jejíž návratu se z různých stran bouř- 
livě volá. 

Skutečným pak ohrožením naší činohry by byl 
odchod vrchního režiséra p. Seiferta, který za rok chce 
odejíti do pense, neboť tohoto umělce skvělého a reži- 
séra zkušeného  potřebuje  divadlo  více  nežli kdy jindy. 

H. 

LITERATURA. 

Alois Jirásek: Maloměstské historie. Třetí 
vydání. Nákl. J. Otty. 

Mezi nejpopulárnější povídky české patří Jiráskova: 
jFilosofská historie*, »U rytířů« a »Na staré poště<, 
tvořící první svazek sebraných spisů Jiráskových, který 
vyšel nyní již ve třetím vydání. Již před dvaceti lety, 
kdy tuším v »Květech« a »Světozoru« vyšly roztomilé 
obrázky Jiráskovy trochu sentimentálně a romanticky za- 
barvené, vzbudily pozornost a tato jejich líbivost neuvadla 
ani nyní. Čtenáři dychtivě sahají po těch rozkošných a 
tklivých obrazech čerpaných z ovzduší Litomyšle, ze ži- 
vota studentského, maloměstského z doby naivního nad- 
šení vlasteneckého kolem r. 1848., a baví je svrchovanou 
měrou. Je to pochopitelné. Autor chtěl promluvit k citu 
a k srdci čtenáře, nesledoval nějaký sobecký úmysl umě- 
lecký, k jehož výši by se musil čtenář pozvedati ze svého 
niveau a vyrušovati ze svého pohodlí. Promluvil k čte- 
náři slovy dojemnými a veselými, a jakési syrapathické 
teplo sálá ze stránek prostě a jasně vypravovaných. Ať již 
se namítá cokoliv proti celkovému rázu těchto drobnějších 
genrových obrázků Jiráskových, každý uzná mistrovství 
autorovo ve šťastném a trefném líčení doby a ovzduší. 
Jeho obrazy z epochy předbřeznové a i rokokové mají celé 
kouzlo naivnosti, graciesnosti, koketnosti a citovosti těch 
dob. Přesně plasticky a živě maluje Jirásek. Proto jeho 
knihy jímají, popadají i nejširší čtenářstvo. Třetí vydání 
I. dílu jeho Sebraných spisů je jedním z nejlepších a nej- 
zaslouženějších úspěchů české knihy. — m. — 


Předplácí se pro Prahu: na čtvrt léta zl. 1'20 (K 2-40), na půl léta zl. 2-40 (K 4-8 
(K 2-50), na půl léta zl. 2-50 (K S-— }, na celý rok 5 zl. (K 10-—). — Sešitové vyd 
Cena seSitu 20 kr. (40 hal.) —  Patisk původních  prací  se vyhrazuje.  —  Dopisy ad:  ' 
Karlovo namésti č. 34. — Listj' přijímáme jen frankované. — >] 


a celý rok zl. 4-SO (K 9-60). Po Stou: na čtvrt léta zl. 1-25 
(o dvou číslech) vychází při každéip druhém (sudém) čísle, 
ci »Lumira« buďtež adresovány: Časopis »Lumír«, Praha, 
vychází každý pátek (vyjma prázdniny). 


Redaktor Václav Hladík. — Majitel, \'ydavatel a nakladatel J. Otto. — Tiskem České grafické společnosti .Unie« v Pr: 


LUMlR 


Ročník xxix. 


19. ŘÍJNA  1900. 


ČÍSLO 3.   * 


Alois Mrštík: 


POPRAD. 


OBRAZ  Z TATER. 


Jako n?  hlavu kašket  stáhly  se mlhy na lysou 
strminu Choče. 

A tam zas — zdravými zuby jen cikánská 
tak zasvítí tvář — jak svými trháky se zašklebilo 
Sidorovo. 

»Chmáry se tratiá, Reaumur sa vrší — — 
Nuž jeďce, budě čas — — « hlásil myslivec, vra- 
ceje se z ranního čekáni. 

Mohli jsme se tedy bezpečně vydat do Vy- 
sokých Tater. 

Přes kopeček kvapem zase k Růžomberskému 
nádraží — a než čtvrt hodiny minulo — hnali 
jsme se vlakem za rohatým Krivaněm, po jehož 
kráse tolik a tak dávno nesl se náš stesk. 

Hrdě a vážně přelíval své vlny těžký Váh 
jak ohromná křídla kladly se jeho břehy po úbo 
čích se všech stran horami obrostlého Slovenska 
mo:ný jeho proud blýskal zlatem, lijákem břit 
kých paprsků zalito bylo celé květnaté údolí 

Bystře za sebou hnaly se rovnoběžné čáry 
k řece tažených brázd, bílé pruhy žitnišť proklá- 
daly se temnou zelení švabušek*), vytrhán v oblou- 
kovitých liniích tisknul se k zemi žloutnoucí už len. 

A vlak už jen ploval zlatem nezkosených luk. 

Po ztišené řece zdlouha se táhla dlouhá, 
jako mléčný had po hladině se plazící bílá plť 
Pevně jak tvrdé skály stály na vorech snědé po- 
stavy plavcii vzdorující znoji v nejlítějším jeho 
zážehu i ledovým svistům horských fúrií a zas 
oddaně jako děti za mrzkou mzdu svěřovali ži- 
voty své bujným rozmarům  Váhu. 

Rozevřenou kotlinou divoce projížděl rezavý 
hvizd páry. 

Rychle míjely sivé dědiny s nahrblými cha- 
loupkami jako vsazenými do záhonů hřebíčků a 
daleko do luk jakoby do vln zapadaly milé formy 

*) Švabušky = zemáky. 


starých, černých kostelíčků s baňatými vížkami 
a zvoničky rozvrácené vichřicí s prostou ozdobou 
Panny Orodovnice. 

Pod ochranou štíhlých a až mraků se dotý- 
kajících topolů smutně se krčil nízký, červený 
kříž. — 

Vlak vletěl do stanice sv. Mikuláše. 

Sv. Mikuláš ! Jaký ubohý, jaký slavný a přece 
smutný kraj ! 

Janko král, poustevnický divous a zpěvák 
zároveň, sladší nade všechny ptáky podtatrán- 
ských lesů, prvními dechy života ssál tu vonný 
vzduch, zde hudbou jásal Bella, jak vichr v jeden 
plamen  rozněcoval  Hodža utajené city Slováků. 

Tu na čakaně, za žebro, na hák pověšen, 
našel svou smrt orel Tater, zbojnický rek Jánošík. 
Až na Moravu zalétala jeho křídla a pány bil, 
pání^m bral, chudé mstil a chudým dával, křivdy 
napravoval  a  nešťastné   chránil ...   A  to  byl 

velký, Jano, velký hřích Za  ten jako psa 

tě  pověsili  na čakan ! Sám student kdysi, 

studentům sukna od buku k buku odměřoval za 
to, že chlapcům jeho s výše skal a v chrámech 
hvozdů staletých hlásali slovo Kristovo. Boháčům 
bral Kremnické dukáty a zlato rozhazuje mezi 
chudinu domácím pomáhal i cizím a nejvíc pan- 
stvem bité Slováci Když dupnul, v žule 

stopa po něm zůstala a když i pod šibenicí stál, 
před popravou ještě čtyřikráte si ji obhajducho- 
val, ač »tricať pat funtov železa na svojich nohách 
mal« 

Košulenku víly hor mu utkaly a panna v bie- 
lom valašku mu darem přinesla . . . takovou va- 
lašku, že za sto mužů síly měla a s rukou Jáno- 
šíkovou jak srostlá byla. Pod sedmero zámků 
jednou Jánošíka zavřeli a valaška sedmerými 
zámky prosekala sedm dveří za sebou a — k Já- 
nošíkovi. 


Není konce, není hranic kouzelným těm di- 
vům a bájím, a chaty živeny jejich dechem 
opájeny divou jejich vůní šeptají si je jak tajem- 
ství za soumraků večerních. Tisíce a tisíce písni 
v něm kvete pod tatranskými horami a srdce 
lidu plno slávy o dobrém tom chlapci pevně 
věří, že ještě jednou se mezi ně vrátí, aby pomstil 
a osvobodil porobený lid . . . 


Vsedlo několik židů, s ranci do vozů nahr- 
nuly se ženy, s kosami liptovští Slováci pokládali 
se do vozu v bílých halenách. 

Stádo koní potulovalo se rozlehlými past- 
visky, pod lesem jak rozházené kamení mezi 
smrčinami bělaly se roztoulané ovečky. Pod vy- 
sekaným kusem lesa v chládku smrku vysokého 
barvila se skupina odpočívajících kosců a žen 
složených  jak  hračky pod  stromkem  vánočním 

K západu řítil se junácký Váh. 

A tu — hle už — k nebi po levé straně 

vysoko, vysoko z kraje vyzvednul se zamračený 
Krivaň. Jak pyšný král, stojící před ohromnou, 
nepřekonatelnou pevností za ním se vršících štítů, 
rostl do ohromných výšin rohatými svými útesy. 
Páry po něm lezly, jak po oltáři když se vzpíná 
bílé kadidlo. 

Mocněji zadýchaly větry a mraky jak po- 
trhaní ptáci obrovští rychle klesaly s němými 
svými křídly do hlubin Krivaňských propastí. 
Dešti do bělá omyté skály vylehiy v jasnu jako 
zjevení. 

Nedlouho však potrval vzácný ten zjev od- 
krytého Krivaně. Nové páry rozestřely se po jeho 
úbočí, znovu se zavřela vzdálená jeho rubiska, 
mraky potemnělé těžce nalehly na širokou jeho 
hruď. Zmizely div-oké útvary vyceněných skal, 
mrákavy zahalily i rohaté jejich témě a hrůzná 
výška mrtvolného strážce rabovaného Slovenska 
dala se už jen tušit. Osmutněl zlatorodný Krivaň, 
osmutněly i čerňavami zahalené štíty v děsném 
klidu snících hor a očím pro potěšení zůstala 
už jen zas ta v jasu letního záření rozkládající 
se dolina s osiepujícími požáry v slunci se pře- 
valujícího Váhu. 

Do Hrádku už byla jenom stanice. 

V otevřených, širokých dveřích vozu čtvrté 
třídy na břiše leží řada Slováků, za nimi druhá 
řada stojí a dýmí a s úsměvem hledí na divoce 
krásný, mateřský svůj kraj. 

Z kteréhosi okénka sletěl ženský šáteček. 
Jak motýlek ploval vzduchem podél rozjíždějí- 
cího se vlaku a z vozu deset rukou vylítlo za 
vonným tím hadýrkem. Na zem s vozu mžikem 
převalil se jeden z nich. Šáteček měl, ale zůstal 
na stanici. Jen smích mu zůstal odměnou. 

Vlak opatrně se plaze po pevných hrázích, 
stavěných proti jarním bouřím rozzuřeného Váhu, 
těžce oddychoval ke Králové Lehotě. Jaký tu 
byl malý, nevinný a čistý — jak  krotce po ka- 


mení blkotal tolikerou smrtí proslavený Váh ! 
Ani by nikdo nevěřil, že tolik zhubil lidských 
životů, když sněhy rozvodněn a rozzuřen dešti 
hráze trhá. pole hltá, k zemi klade nejpyšnější 
jedle, shazuje statky, proudem ohromným za- 
lévá celé dědiny. 

U Vážce tratí se Váh, od Strb k východu 
už hrne se Poprad. 

A Tatry — velebné, vysoké Tatry — zba- 
veny chmur a zahaleny v roušku modravou v plné 
své nádheře, v celé své hrůze vzhůru se klenou 
před žasnoucím zrakem. Sedla hor se přibližují, 
už z daleka je vidět pěnící se vodopády, na 
vrcholcích svítí věčný sníh. Jak pluky obrů za 
sebou i vedle sebe tisknou se ty řady horských 

velikánů a oltář na oltáři,  hřbet na hřbetu 

ústa oněmují, oči jakoby hltaly hrozné to pano- 
rama věčnosti  —  — 

Buď vítána, perlo Slovenska! 


Poprad se strany jedné, Velká na straně 
druhé tak obě města leží na Spišské pláni 
pod velebou ohromných tatranských hor. Jenom 
hvizd páry ruší velebný klid tohoto zásvětí, černé 
prapory dýmu z popradských továren smutně 
vlají nad  pohřbenou jeho čistotou — — 

Nádraží hřmělo zmateným hukotem v uzlu 
se tu křižujících železnic. Zlákán úsměvem pěk- 
ného počasí sjížděl se z Pešti všechen květ uherské 
koruny, aby odtud se rozprchnul a v horách 
zapadnul po lázních Smokoveckých i Lomnických, 
v Kéžmarku i Bělanech. Ekypáže s černými open- 
tlenými kočiši uherských velmožů i ošumělé vozy 
fiakrů na vše strany rozvážely pestrobarevné to 
kvítí uherského přepychu, toužícího po děsivé 
přírodě Karpatských hor. Spišští Slováci skromné 
se krčili a tísnili se svými ranci ke zdím perronu 
přeplněného přijíždějícím i odjíždějícím panstvem. 
Horalé v košíčkách ku koupi poníženě nabízeli 
kytky plesnivce*) a všeliké ozdůbky urobené 
z karpatských bylin — do zjitřeného šumu buf- 
fetu hřměly vlaky, křičeli nosiči, v náručí mla- 
ďounké matky zaplakalo děťátko — — 

Stranou zůstal nesnesitelný ropot hlučícího 
davu, spěchajícího k březovému háji, kde vířila 
cikánská hudba. Dál a dál, stále dál do hloubi 
parku, plného houštin smrkových a pohádkových 
koutů nesla se moje touha až tam, kde nad šum- 
ným Popradetn, na konci ztichlého sadu bylo to 
místo, po kterém tolik prahlo srdce. 

Na malé výšině stál gloriett zakrytý se tří 
stran smrkovou houštinou a jen s jedné strany 
otevřený v překrásný  rozhled  k Tatrám. 

Jaké to nesmírné, svým katnenným tichem 
mrtvé, svou skutečností živé, svou velebnosti ne- 


zapomenutelné divadlo duši lidskou ohromující 
přírody! Z širých rovin v nepohnutém klidu jak 
obrovské katedrály stále výš a výš až do závrat- 
ných končin nesly se tu černé bašty tatranských 
hor. Což jsou mírné boky zasmušilé Matry proti 
téin drtivým obrům Vysoké Tatry, jejíž zubaté 
hřebeny jak zpřelámaná páteř mnohotvárné obludy 
hrbatila se nad širou rovinou k východu se roz- 
virajicí krajiny! Jaký to rozhled I Lysé ty hlavy 
k nebesům jen letí a nebesa celují holá jejich 
temena — prsa se úží — duše před jejich dě- 
sem se chví — — — Od Krivané na křídle zá- 
[ladním stále vzhůru k východu až po majestát 
Gerlnchu drze k nebi hrozí Velického štít a za 
nim nové nedohledné výšky, nedohledné hloubky, 
nedohledné šířky přes štít Slavkovský na východ 
k velkému štítu Lomnickému až po sniéšně malou, 
už jen jako pro smích s obry závodící Třínožku. 

Do dálek blýskají sněhy, ledové mraky ja- 
koby lízaly Slavkovského štítu nahý bok, chumle 
mlh jak čmáry kladou se do Sedla Polského, 
jiné zapadají v strašný klín štítu  Veli kého. 

A nade vší n tím Lomnický štít jak starý, 
šedivý král. 

Tatranské hory! 

Když Brezťíané na salaši kdysi zbojníka — 
horního chlapce — střelili do prsou — ucpal si 
chlapec ránu dlaní a rozběhnul se do vršku, aby 
ještě jednou a naposled shlédnul divukrásné své 
liory.*) 

Tu mocnými rysy věčnosti psaná čněla k nebi 
zkamenělá historie mnoha tisfcletí, tu v bouřích 
řval hněvný Paromův hlas, tu kdysi rejdiště bý- 
valo tatranských vil, bosorek, vodních panenek, 
ozrut a mátoh, slibek mladých i starých strig — 
lu Runy — paní zemné hlídaly pole diamantová, 
a Kovlad, skalní duch střežil zde skryté poklady 

a zahrady rajských jablíček —   Království 

horních zbojníků, sídlo strašných propastí a str- 
mých turní — jen kamzík štíhlou nohou dupe 
tvrdou tvoji zem a rozpustile v tichu vříská 
svišť — —  

*) Pokorný, »PoťjIky po Slovensku*. 


Oh, divukrásné hory tatránskél 

Celá  vaše  sláva,  jak z jiného svčta vzduch 

když  zavane  plný  nadpozemské  vůně — 

tichým, usínavým šeptem dobývala se z hloubi 
tu pod nohou šumícího Popradu. 

Schylovalo se k večeru. 

V hlubokém sedle Polském hledala mračna 
své obvyklé lože, mrákavy jak černé tkanivo obe- 
stíraly zvolna široké boky Gerlachu. 

Soumrak se snášel na bílé čelo Slavkovského 
štítu. — 

Jak těžké závoje padaly olověné ty čeriíavy 
na Vysoké Tatry, v rozšklebených tlamách chmur 
ztrácel se už i Velický štít a táhlý Nos. 

I na západ čeřily se střapaté trhance mlžin a 
jen Krivaií v jasný vrchol vřele ještě líbalo slunce. 

V tiché ztrnulosti spočinula nesmírná ta 
spousta zčernalých hor. 

Páry rostly. 

Hory v mlhových svých čepcích zdály se 
ještě dvakrát vyššími, až se ztrácely ve sférách 
nekonečnosti. 

Pojednou zcelily se všecky ty pluky putují- 
cích par ve hmotu jednu a přikryly obraz, jako 
když spadne opona. 

Za mlhami jiný svět dal se už jen hádat. 

Ale pojednou — Bůh ví, co se tam nahoře 
dělo — z temného moře mraků a hor vyrostl 
napřed bílý ostrov — oblak zbledl, zkypřel a 
pojednou jak do peřinek bílých lehlo si sluníčko. 

Ještě jednou se zachvěly vlny vzduchu, mračna 

ještě jednou svalila se do propasti A znovu 

uhodil Gerlach drzým svým čelem do klenby 
nebes, do výšky vylétly zuby hor jak rozervané 
trosky paláců — a v jejich klínu stříbrem zasví- 
tily bystřiny —  — 

V sálavém požáru svítilo nebe, zlato nad 
Krivaněm krvácelo, růže západu temněly v nach, 
nach severu stápěl se v noc. 

A den usínal slunce zvolna klesalo za 

obzor. 

Hory zmizely. 

Na nebi svá místečka hledaly si hvězdy. 


lyf    % 


^ 


lir 


% 


Ladislav Quis: 


OD KOSMOPOLITISMU K NACIONALISMU. 


rvi árodní literatura tedy nepředpokládá nikterak u českého  básníka  chtěl  jako  plus,  se  nemýlil. 

^  uzavírání se proti literaturám cizím,  ba na- Ale  základ,  na  němž  budoval,  nebyl  správný, 

opak  již  soutěž  s těmito  vyžaduje  dokonalé  si ovšem,  jak  ukázáno,  nikoliv jeho  vinou.   Když 

jejich osvojení. svůj program psal, byly poměry a proudy světové 

A  toho  také  Neruda již od počátku  žádal, právě jiné, než potom. A pak — a to opět není 

v  tom  a  v  těch  -slovanských  konsekvencích«, jeho  vinou — nebylo  mu od vrstevníků, ba ani 

t j. právě v těch individuelních zvláštnostech, které od epigonů dobře porozuměno. 


Však Neruda pochopil rychle změněné tyto 
poměry a jich důsledky pro svou theorii. To vi- 
děti již z výše citovaného feuilletonu v »Casu<i; 
ale s novým programem neb nějakou opravou 
jeho zatím nevystoupil. Také, pokud vím a se 
pamatuji, o takových věcech ani v důvěrném svém 
kroužku nemluvíval. Chtěl asi, aby se mu věc 
úplně vyjasnila a vykrystalisovala; bál se asi, by 
se snad v něčem neukvapil. Snad také měl za to, 
že zahájený jednou směr se nesmí náhle rušiti, 
ale že mu jako nutné vývojové fási musí býti 
dopřáno dosti času, by se vyžil, připraviv půdu 
zase novému, lepšímu. 

Buď tomu jak buď, Neruda zůstal v reservě 
a jen pozoroval. Ale sám pro sebe z těchto změn 
učinil důsledky, a to pronikavé. 

Pohlédneme-li na druhou dobu Nerudovy 
činnosti literární, počínající v letech sedmdesátých, 
shledáme, že se obrátil zcela na půdu literatury 
národní. »Trhani«, »Malostranské povídky*, 
»Ballady«, »Prosté motivy« a »Zpévy pá- 
tečník jsou toho nejvýmluvnějším dokladem. 
Ba ani 'Kosmické písně« netřeba tu vyjímati, 
vždyť i v nich nalézáme charakteristické rysy české 
individuality. 

To vše jest ryze české, bude tvořiti vždy 
ozdobu a chloubu naší národní literatury a patří 
tím i do literatury světové. 

Teprve pak, když vše to napsal a tak činem 
ukázal, jakým směrem po jeho náhledu naše 
literatura má dále pokračovati, teprve když své 
dílo již úplně dokončil, na sklonku svého života, 
když stál jako všemi uznaný vůdce v čele českého 
spisovatelstva a tedy mohl právem doufati, že 
slovo jeho bude slyšeno, odhodlal se promluviti 
veřejně. Ale nebyl to již programový článek jako 
»Nyní', plný všeliké metafysiky a abstraktnosti. 
Také již tu nebyly apodiktické výroky, jako ci- 
tovaný již: ^literatura nesmí být již ani 
národní«, jemuž tak mnozí, jak se ukázalo, tak 
špatné rozuměli — ani jako pozdější jeho dictum: 
• Cistě národní literatura jest pouhý ne- 
smysU (»Obrazy života* IStJO v článku -Ze 
v z d u ch u, na str. 327), což opět špatně chápáno. 
Neruda, nestaraje se tedy již o postavení něja- 
kého nového ideálního programu, přistoupil jako 
starý, zkušený bojovník přímo k jádru a řekl to, co 
myslil a chtěl, prostými, za to ale zcela konkrét- 
ními slovy, nepřipouštějícími dvojjakého výkladu. 
Při tom uchopil se věci úplně z praktické stránky, 
a aby nikde snad nenarazil, znal se nejen k omy- 
lům vlastním, ale bral nad to i na sebe chyby 
všech ostatních, s nimi se ztotožňuje. Vystupuje 
tu zcela skromně a nepřikládá náhledům svým 
neomylnost; naopak připouští sám, že jsou opra- 
vitelné. Na pohled mu neběží o vyčerpání látky, 
ale jen o některé poznámky a pokyny; není 
v tom žádné doktríny a žádného mistrování, žádné 
soustavnosti a přece, přečteme-li a uvážíme si věc 


důkladně, poznáme, že řekl tu Neruda vše i to, 
co nenapsal. Také nevystoupil při tom nikterak 
v neobyčejné, slavnostní pose, naopak, zvolil si 
k tomuto vystoupení obyčejný nedělní feuilleton 
a do toho, mezi různé jiné věci zastrčil nená- 
padně to, co chtěl říci svým mladším druhům. 
Jest tam ovšem mnohé, nač dnes již hledíme 
snad jinak a zase mnohé, co asi s nynějšího stano- 
viska by se již nezdálo zcela správným nebo 
nutným, ale jsou to jen věci vedlejší nahodile 
přimísené, věc sama vystižena úplně. O svém ně- 
kdejším programu Neruda tu nemluví, ale také 
ho neodvolává; nebylo toho třeba ; co v něm 
bylo vadného, padlo dávno již samo sebou. 

V tom, co bylo dobrého a správného, zůstal 

si  Neruda  důsledným  i  po  osmadvacíti  letech. 

Dne 25. září  1887 přinesly  »Národní Listy* 

v čísle 263.  obvyklý nedělní Nerudův feuilleton 

napsaný dne 24. září t. r. 

Feuilleton ten počíná zcela nenápadně zmín- 
kou o pohřbu purkmistra Vališe, přechází pak 
k nedávnému úmrtí Rudolfa Pokorného Akcen- 
tuje jeho ryzí českost, obrací se k tehdejším 
literárním poměrům a vyslovuje různé běžné 
stesky časové o obecenstvu, které pozbývá chuti 
ku čtení, o nakladatelích, kteří příliš mnoho a 
bez výboru vydávají a tím právě, podávajíce mu 
knihy slabé, čtenáře disgustují. Teprve v druhé 
polovici feuilletonu, na konci iřetího sloupce při- 
stupuje mistr k věci vlastní a tu již třeba uvésti 
jeho slova : 

• Hezký kousek viny na nastalém disgustu 
má ale ovšem také spisovatelstvo samo. Položme 
si ruku jen upřímně na srdce a řekněme: při 
rozvoji literatury nedbali jsme dostatečně roz 
voje národního ducha. Nepsali jsme pro národ 
dle jeho potřeby, dle jeho ducha, jeho poroz- 
umění. Mnoholi pak je toho, co z pěkné té naší 
literatury stalo se živým majetkem národu, co 
vštípilo se do jeho paměti, rozmnožilo vlastní 
jeho myšlenkový podklad, zachvělo mu srdceml.? 
Jediný z nás, který skutečně a v plném slova 
s^myslu byl českým básníkem, stejně velký jako 
Cech i jako básník, znající spojit požadavek umě- 
lecký s požadavkem národním, byl ten nebohý 
kaplánek klecanský, záhy nám odňatý Beneš — 
my ostatní nedovedli jsme spojit individuelní se 
všeobecným, rozvoj národu s rozvojem umění. 
Důležitá dvě desítiletí nechali jsme uplynout, 
aniž bychom zlatého toho času byli dosti vy- 
datně použili, celou řadu značných talentů ne- 
chali jsme utrmácet, aniž bychom jich byli řádně 
využitkovali — plnou tíhou netrefí nás jednotlivé 
ta výčitka arci žádného, ale najisto všechny do- 
hromady, každý má z viny část svoji určitou. 

Pracovali jsme dosti, je pravda. Ale pěstovali 
jsme jakous »literaturu o sobě«, ne literaturu 
českou. Napsána jsou díla krásná, trvalé a velké 
umělecké  ceny;  ale  díla  ta  nemají  vždy  dosti 


význačnosti české, mohla vyjíti u kteréhokoliv 
národa jiného, a také tamten zas národ by ne- 
byla označila zvláštností svou nčjakou. Šli jsme 
kolem domácích svých pramenů, jako by jich ani 
nebylo, nedotkli se téměř ani velkolepých svých 
dějin, z nichž možno vyvádět jednotlivé heroy a 
heroické činy pro uměleckou ťormu již jakoby 
ulité, nevšímali jsme si svých kouzelně krásných 
mythů, z nichž možno utvářet postavy přímo 
slunné duševní krásy a novosti nikde netušené, 
aniž mudrosloví svého lidu, z něhož možno uvést 
do světového básnictví ethické názory, rovněž 
nové, jako diamantově čisté. Ve své radosti, že 
zlomili jsme pouta dříve nás vížící, že strhli jsme 
zdi a valy rozhled a procházku po volném světě 
nám zabraňující, zašli jsme mnohdy do cizoty 
zase příliš daleko, tak že jsme v ní tonuli, chuti 
k návratu, smyslu pro domácnost svou pozbývali. 
Vychovávali jsme literaturu moderního Čecha; 
ale často zapomenuli, že Cech ten má být ovšem 
roven všem lidem ostatním, nikoli ale s ostat- 
ními stejný. Odívali jsme se v jakous básnickou 
uniformu světovou, a oni jsou zatím do té velké 
básnické armády, do toho "básnictví světového* 
přijímáni jen ti, když přicházejí v kroji svém 
osobitém, řekněme národním. 

Literatura češtěji, národněji se vyvinující 
mohla mít na rozvoj český za posledního času 
vliv nesmírný. My máme ovšem pro počínání své 
omluvu jednu vážnou. Myslili jsme zajisté, upřímně, 
poctivě, že to půjde i bez nás » literátů pěkných*. 
Byli jsme přesvědčeni, že politický život rozvine 
se až ku krásným nějakým cílům prací faktorů 
ostatních, a my zasedli opodál a oddali se svým 
fantasiím. Byla to, jak vidíme, mýlka, měH jsme 
se súčastnit v boji, jak toho požadoval národ 
mladý, teprv rostoucí. A zabředli jsme do těch 
svých fantasií tak, že je nám návrat dosti obtížný. 
My se skoro bojíme už thémat českých, zdáť se 
nám, upřímně řečeno, že nejsm.e na ně, na vskutku 
básnické a zcela samostatné jich zpracování ani 
dosti více silni. 

Ba my se rádi vyhýbám.e i každé vlastenecké 
narážce, vlastenecké básni atd., ovšem že zase 
z příčin jiných. Myslímeť, že taková báseň ne- 
patří ani do poesie. Papouškujeme po Němcích : 
>Ein politisch lied — ein garstig lied!« Nechme 
jim ale pořekadla jejich; vzdor pořekadlu uvede- 
nému mají Němci sami přece překrásné básně 
vlastenecké, skutečné básně. Rád bych také věděl, 
proč by vlast a národ, rovnost a volnost měly 
býti méně poetickými thematy než jaro a les, 
růže a slavík, měsíční svit, milost, přátelství atd.i 
Jen když je to skutečná a v pravdě krásná 
báseň — vlasteneckou, časovou, politickou buď 
si pak jakkoli I Vždyť proto nechci přece, aby 
poesie  stala  se  služkou  politiky,  nýbrž  iejfm 


andělem strážným, nechci, aby utonula ve vášních 
časových, nýbrž aby nás sprovázela věrně při 
bojích našich, nadchla nás, šlechtila nás, udržo- 
vala nás na pravé lidské výši. Nastane-li mír, oddej- 
me se třeba hrám a fantasiím; teď ale jsme v boji. 

To vše jsou myšlenky jenom porůzné, ne 
systematické, jak právě tryskají z duše, jež je 
jimi plna. Mnohé slovo není tu snad zcela správné, 
je opravitelné a leckterý výrok snese ještě další 
a ob-írnou diskusi. Snad také někdo, komu 
právě vhod, použije výroku ve smyslu zpáteč- 
nickém a bude z něho dokazovat zhoubnost vol- 
ného moderního literárního .směru vůbec, pro- 
spěch obmezeného horizontu zvlášť. Neškodí. 
Chci jen, aby básníci a spisovatelé naši o pro- 
neseném přemýšleli se mnou, a vím: pravý bás- 
ník, opravdivou snahou se nesoucí spisovatel mi 
porozumí. Tak jako bych naší mládeži neúnavné 
a rok co rok připomínal, aby se učila šermu a byla 
si jista ramene svého pro všechny těžké případy, 
takž bych také poetům, »mladíkům véčným«, 
• bojovníkům duševním* připomínal stejně ne- 
únavně, že jejich slovo je ve službě vznešené 
věci mečem nejpádnějším, jejich velitelské heslo 
komandem nejmocnějším, vedoucím voje nejna- 
dšenější, rozhodujícím bitvy nejtěžší a nejkrutější!* 

Tak promluvil Neruda, to byl jeho literární 
odkaz — ale slova jeho zalehla tehda nepovšim- 
nuta v denní vřavě, a myslím, že z těch, jimž 
svědčila, málo který si je přečetl, z těch pak zase 
málokterý  je  uvážil, a že  se jimi neřídil  nikdo. 

Proto vyhrabal jsem tento od starších snad 
dávno již zapomenutý, mladším pak z velké části 
asi neznámý feuilleton Nerudův z haldy zežlout- 
lých, rozpadávajících se již novin, nejen bych 
jej zachránil od nezaslouženého zapomenutí, ale 
i proto, že mám jakousi naději, že dnes ta 
upřímná a vážná slova zesnulého mistra zazní 
mocněji a snad i v pravý čas, že padnou na 
úrodnější půdu a že dojdou toho ohlasu, který 
jim pro jejich důležitost právem přísluší. Neruda 
žádal si výslovně diskuse, ale k té tehda ne- 
došlo. Nuže, ani po tolika letech není ještě pozdě. 
Ba myslím, že jest právě nyní na rozhraní 
věků a období, teď když se již připozdívá, na- 
nejvýš na čase, o těchto věcech důkladněji uva- 
žovati a si pohovořiti. 

Bylo by zvláště na mladší a nejmladší gene- 
raci,'by se chopila daného podnětu; myslím, že 
otázka ta palčivá a že nesnese odkladu. 

Zběžný náčrtek tento, v němž jsem se snažil 
hrubými a zběžnými jen rysy naznačiti, jak Ne- 
ruda započav činnost svou literární jako kosmo- 
polita, dokončil ji jako čistokrevný nacionalista, 
dosáhl by více než žádal, kdyby dal podnět 
k těmto rozpravám. — A dojde-li k nim, nechať 
aspoň  tentokráte nevyzní na piano. 


w   ik   W   lir   w   %   lif 


Miloslav Silén: 


lesní hřbitov. 


Oíín lesa zelený spi na omšených schodech, 
šer z hloubi jímavý se chvěje mřížemi 
a svatá tišina, že slyšet plachý oddech 
všech zvěčnělých se vlnit pod zemí. 

Duch Boži zářící se třese nad propastí 
a poutník zbloudilý kříž ve tmách objímá, 
světice zářná po nebeské vlasti 
bolestně blankytnýma touží očima. 


A jinde anděl nad hrobem se sklání, 
vzpomínka ráje líc mu rumění, 
a zlaté lilije v bolestném usmívání 
ke křížů bílému se tisknou kameni. 

Když luna večerní jak nvvá smutku sestra 
jde krokem stříbrným tou mrtvou zahradou, 
tu z modré houštiny přes horská luka pestrá 
se lané bázlivé až k mřížím přikradou 


a okem nevědomky jímajícím 
zateskní dlouze v mříže setmělé, 
jak z černých cypřiší hřbitovem spícím 
se třpytí zkamenělí andělé . . . 


V JESENI. 


Oedivý mrak co chvíli nebem kmitne 
a vítr nesmělý vlá z chladných pahorků, 
že slyšet břízy, zlaté,  útlocitné, 
ševelit elegicky snivou báchorku. 

Park zámecký se choulí v dlouhé stíny, 
mdlé listi usedá na ztichlém fontánu, 
melancholicky sličné georginy 
zděšené rumění se v šero altánu. 


V houštinách zdřímlých pramen nezakvílí, 
po terasách juž růže věnců nevěsí, 
jen astry tesklivé své nyvé stonky chýlí, 
kde utkvěl před chvílí zrak smutné komtessy: 

Po stupních bělostných do vonných komnat vchází, 

šat její vlní se jak záře modravá, 

stín roste večerní a siré zimostrází 

do oken zblankytnělých temně vyvstává. 


Z tichého hřbitova se bledý Kristus dívá 

přes zasmušilé, vlhké mřížoví 

a silhouetta jeho trpělivá 

se hříží v západ, teskně růžový . . . 


Gabriela Preissová: 


LABUTÍ  PÍSEŇ 


I enkráte Martinek i starý jeho tchán nahlédli, 
* že má Kajt pravdu, a v nejbližším jaře 
už zase viděl je Kajt oba v oddechu na vyrov- 
naných kmenech, hlavy na loktech jen se mlčky 
na slunci vyhřívali — oč, že by se dole za. stá- 
lých poznámek lidí tak brzy nedovedli upokojit ? 
Kajt zatáčeje se v těch myšlénkách do písči- 
tého neostíněného úvozu, vzpomněl si ještě, že 
si musí sehnat do zimy nějakého spolehlivého 
učedníka. Člověk vyhlížel důstojněji, když si sám 
nemusil tu kabelu táhnout a všelikou drobnou 
práci chystat. S posledním učedníkem měl sice 
zlou zkušenost, kluk si nejspíše myslil, že je obuv- 
nické řemeslo nějaký holubník, a hlásila se mu 
vůbec jen poslední dvě léta samá taková padav- 
čata — ale proto se přece nad celou lidskou 
mládeží nemusilo zoufat. 


KORUTANSKY  ODRAZEK. 
Pokrač. 

Proti němu kráčel teď vytáhlý člověk s ko- 
šíkem na ruce a kazajkou na holi — Kajt jej 
poznal po osluněných botách s červenou lemůvkou, 
jež měl v loni v práci — byl to bývalý čeledín ze 
silniční hospody, který teď sloužil někde u pan- 
ských u svatojirského jezera. 

"■Kam pak, Jakube — ♦ oslovil jej Kajt k vůli 
těm botám sám, když se sblížili už na pozdrav — 
»a pořád v mé obuvi ?« 

"Poslala mne milostpaní správcová pro kachny 
do dolejšího mlýna, mají prý tam zvláštní pěkný 
druh — o ten musím říci, víme, jiný přinést ne- 
smím — « dotkl se Jakub vtipně ukazováčkem 
špičky nosu. 

»Co je na naší straně pěkného — « děl Kajt 
bez úsměvu jen z upřímného předsudku proti 
všemu zahraničnému — »může tady zůstat. « 


»Za peníze se dá koupit na světe všechno — « 
soudil Jakub, vysloužilý voj:ik. 

»A u nás, panečku, je penťz dost. K vůli 
naSim kizním a khíšterním pokojům přijelo k nám 
letos jedno panstvo z takové diílky, že platili 
jenom čtyři tisíce za dráhu — jejich chňva mi 
to sama řekla.' 

Kajt o pravdě vysol-ré té sumy nepochyboval, 
nicméně jej to kmitající bohatství ani na široko 
rozevřená ústa Jakubova ncohrumily. Více mu 
záleželo na pevné duši jeho bot. »A při všem 
tom bohatství pořád jedna obuv?' přiklonil také 
vychloubačovy zraky k zemi. 

»Ale kde pak — • bral Jakub znovu ukazo- 
váčkem svůj důvtip za svědka — »to jen na 
tvrdou cestu jsem si je vzal. Když jsem se ale 
poprvé s nimi posadil na kozlík kočáru, povídá 
milostpán pan správec : ,S takovými horáckými 
botami mi podruhé nelezte do kočáru — ' tak 
jsem si musil, víme, hned dát dělat pěkná perka, 
tam od ševče, který i pánům šije; už mám doma 
dva pÁry od něho.« 

Teď teprve pohodil Kajt netrpělivě na lameně 
kabelou nad tou hloupou řečí. "I jen si dávej 
dělat třeba čtyry páry do roka, třeba že se jen 
v kočáře projíždějí — « pousmál se skoro na- 
bíravě, kráčeje již zase dále. 

>V tom leží právě nejlepší pochvala mé 
práce — « sklidnil se sám rozumovou úvahou — 
»že přetrvá i tvrdé cesty, a ledajaké ty slupky 
pro kočáry ji jaktěživy zahanbit nedovedou. » A již 
na tu rozprávku s Jakubem, sbírajícím kachny 
po světě, ani myslit nechtěl 

V nejbližší vyhlídce se mu teď kmitl hřbitov 
s kostelíkem svaté Valpurgy. Kajt sííal klobouk 
a poznávaje z označených rovů z dálky jen vy- 
soký bílý pomník svého bývalého učitele, který 
se ještě tam za hřbitovní zídkou, jako to měl již 
ve zvyku za živa, tiskl k odpočívajícím farářům, 
zašeptal  poskromnělý  jen  dojmem  posvěceného 


místa: » Vidíte, pane učiteli, že jsme to přece 
v životě někam přivedli i bez vašich not a rovně 
se držících písmenek !< 

A pošvihl jej při tom, hned jak přešel vy- 
hlídku hřbitova, takový proutek živého povzbu- 
zení, že zrychlil krok a vyvyšoval svou nevelkou 
postavu s kulatýma zády, hezký kousek cesty na 
špičkách, jako chlapec furiant, který chce na 
sebe strhnouti pozornost celého okolí. Prozatím 
jej ještě nesledoval nikdo; jen kupka vrabců, od- 
létajících před svižným jeho pochodem z ovesné 
role na první třešňový strom u cesty, roz^evelila 
ztichlý vzduch. 

Z mírných valů zahrad a polí, poněkud již 
postrnišťovaných, vyhoupl se již před Kajtovým 
zrakem čistě obílený statek se zelenými okeni- 
cemi a omšený zvon, zavěšený pod šindelovou 
vížkou nad Obírovou střechou i plechový voják 
praporečník, v bezvětří jen přímě se vypínající, 
jakoby Kajta vesele pozdravily. 

Oh, tam pod nimi zůstávali přece jen hodní 
lidé, i řekl by Kajt ti první lidé z okolí, to bylo 
to pravé Kajtovo panstvo, obživující dvanácte 
členů čeledi a chystající jim jen slíbeným pří- 
davkem dvanáct párů svatomartinské obuvi. 
Sedlák, selka, tři děti, starý pantáta — dohro- 
mady šestnáct párů mimo správky — to je pa- 
nečku už pořádný, velký úkol člověka!... Kajt 
vdechl do sebe celý pramen Obírova vzduchu a 
oči jeho se po domácku zasmály už i na žlutého 
psa Louská, spěchajícího mu se stránky, kde 
Obírova mladšinka prádlo věšela, v ústrety. 

»Ale — švec!' zavolala na něho důvěrně 
známá dívka hladíc bosé nohy jednu o druhou, 
jakoby si je již chystala k míře.  »Štěstí mějte!" 

A sotva že Kajt jen odpověděl »Bůh dej!», 
už zase hovořila se ženskou hbitostí: » Jestli pak 
jste, ševče, nezapomněl přinést žluté podkůvky 
pod kramíííky?« PoUrač. 


ir   ik   %   %   % 


Jiří Siimín: 


NA  VLNÁCH 


í In pokračuje pak třesa se a křivě úsměšně své 
^-^ chladné rty. Věru, chápe prý dobře, že se 
ocitnul v pasti. Co dělat, můj Bože! Je dosti 
stár a přece zhloupl. Řekne to otevřeně: jsou 
pasti na lišky, na tchoře, na zajíce i pytlácké 
smyčky na vysokou zvěř. Nestačí obratně lovit, 
má-li se zaopatřit několik dcer bez věna. Děvčeti 
dovolí se všechno, obdrží potřebné instrukce, 
fintí se, strojí . . . nabízí . . . Ale tu to selhalo. 

Matka  zrudla  ještě  více  a  ona  přistupuje 
blíže s vytřeštěnýma očima . . . 


NOVELLA. 

Pokrač. 

Ale on je chladný jako kámen a nemá po- 
hledu pro ni. Hlas jeho se zachvívá jakýmsi ne- 
známým tónem, když pokračuje. Je čestný muž 
a řekl tedy otevřeně: zde to selhalo! Raději by 
si hlavu prohnal kulí Co počít? Zenit se? Kterak? 
Služné stačí sotva pro jeho potřeby a věno 
je malé. A vzít si ženu s takovým vychová- 
ním, která tak vychytrale spekulovala na jeho 
čest . . . 

Bratr v pokoji čímsi praštil o zem a přechází 
těžkými kroky. 


Matka zesinala, ale přemáhá se a zůstává 
zdvořilou. Ještě má jednu otázku — poslední. 

Pavla má malé věno, jež se snad z polovice 
vyčerpá několikaměsíčním pobytem mimo domov. 
Je také třeba, aby jí něco zbylo pro začátek 
těžkého boje o život, neboť na provdání nelze 
již myslit. Její životní štěstí je pohřbeno. Třeba 
však starati se o další existenci. Bude pak odká- 
zána na své vlastní ruce. Chce-li jí tedy po tu 
dobu dobrovolně něčím přispívat? 

Dlouhá  pausa. 

On věru není skoupý, mluví zvolna, hledě 
pozorně na bělounké špičky svých nehtíi. Nosil 
JÍ vždycky dárky; knihy, kytice, pamlsky, vo- 
ňavky, trety všelijaké, jednou dal jí zlatý pří- 
věsek se svojí podobiznou, album pohledové . . . 
milostivá paní se pamatuje, sama mu děkovala. 
Diví se, že jí při tom nic nenapadlo Pro nic 
a za nic by přece dary neplýtval, časy nejsou 
podle toho. A peníze zde nebyly na místě 

Pavla už dávno neposlouchá, cítí jen, že 
musí promluvit slovo, jež by učinilo konec této 
bolestně trapné, pokořující chvíli... 

Vždyť ona ničeho nechce, nikdy ničeho ne- 
žádala, aniž si pro budoucnost čeho přeje! 

»Tak tedy ... je dobře !« 

A záhadný pán vstane a poroučí se cize. 

Ale to není on 1 To není on ! třeští to v Pa- 
vlíně hlavě. 

Co se tu stalo? Co je rozvedlo tak po 
jednou? Jaké nedorozumění, jaký zlý vliv zde 
působil ? 

V bratrově pokoji dopadly dvéře a ch: optivý 
výkřik zazněl v chodbě, pak dušené klení, sykot, 
zárazy, až pojednou cosi prasklo na schodech. 

Pavla zděšeně vykřikne a v šíleném strachu 
o něj žene se ku dveřím. 

Matka vstoupí jí do cesty. Její studený, vý- 
směšný, zlý pohled přibil ji k zemi. 

Poprvé sevřelo se jí srdce studenou úzkostí, 
jež propukla v křečovitý vzlykot. 

Ale matčina rozhodnost dusí rázně výbuchy 
lítosti a hoře. Nechce se rozčilovat a kazit si 
zdraví k vfili ní, musí se šetřiti pro své hodnější 
děti. Musí zachránit, co se zachrániti dá. S Pavlou 
je konec. Jak si kdo ustele, tak si lehne. Jen 
aby byla pryč z domu! Je toho již plné město, 
člověk nemůže již vystrčit hlavy. A chvílemi, 
jakoby již hrozné to břemeno hozeno bylo přes 
palubu, vzdouvá výb jná loď života pyšně své 
plachty na klidných vlnách. Za čtrnáct dní při- 
jede divadelní společnost, děti musejí dostat nové 
hedvábné blusy a vějíře z pštrosích per v pravé 
želvovině. Člověk musí lidem trochu zamydlit oči. 
Jen kdyby už byla pryč! Divadlo ... to ještě, ale 
na  zábavu  by se teď s dětmi  neodhodlala.  Nu, 


do masopustu se to trochu zapomene. A sklá- 
dajíc na rychlo Pavlíny věci zahořekuje chvílemi : 
Pěknou výbavu dceři chystám! Čeho jsem se 
dočkala za svoji obětavost . . ! O, kdyby byl ta- 
tínek . . ! A z těchto černých mraků, jimiž zatměl 
se obzor dívčina života, kmitá jediný, chudičký 
paprsek: Kdyby se Bůh smiloval a dítě zemřelo..! 

A tak opouští Pavla rodný dům ukřičena, 
pokořena, zdrcena netroufajíc si ohlédnouti se 
zpět, nebo jen zaplakat. Ale kamení, jež házejí 
po ní ctihodné ruce, není s to umlčeti její srdce, 
jež jí praví, že se stala obětí záhadné zloby, neb 
nedorozumění, jež ji rozvedla s tím, jenž ji ho- 
roucně miloval a pro nějž by i nyní život obě- 
tovala. Nezazlívá mu, nehorší se na něj, jen lomí 
rukama a zoufale pláče, neboť on připadá jí nyní 
jako onen jinoch z pohádky, jemuž zlá víla za- 
střela pamět, tak že si nedovedl vzpomenouti na 
svoji milou. Oba trpí nezměrně, chodí podle sebe 
a nevidí se. Ale po dlouhém utrpení moc lásky 
zvítězí nad nečistým kouzlem a slunné štěstí 
vrátí se do srdcí milenců. 

Tak octla se v Brně v špinavém temném 
bytě chudé tety, u níž stravovali tovární dělnici, 
služky bez místa a děvčata, jež přišla do města 
hledati výživy, v sousedství zbědovaných rodin 
z jich smutných obydlí ozývaly se hádky a rvačky, 
konány policejní prohlídky, a mladé ženštiny bez 
práce odváděny do vazby, nebo postrkem do 
domovských obcí. 

Bylo zde plno hřmotu a křiku se staveniště 
v nejbližším sousedství a starý dům určený brz 
kému demolování vykazoval již četné trhliny. 
Teta, nevlastní sestra matč na, byla obhrublá pra- 
covitá ženština, na jejíž rudé, dolíčkované tváři 
po celý den pot neoschl. Jsouc velmi spokojena 
ve své bídě a práci, neboť v kořenech své duše 
cítila dosud vetknutý hrot vzpomínky na neda- 
leké doby, kdy surový manžel ^živiU ji i četnou 
rodinu, div že nepomřela hlady, měla onu velko- 
hubou bodrost a dobrotu prostých žen, jež chlu- 
bivě ukazují svou černou skývu, pracně vyrvanou 
skoupému osudu, vždy ochotny nasytit pět tisíc 
hladových pěti chleby své životní moudrosti a 
mateřských rad. Stále v dobrém rozmaru, žva- 
nila neúnavně po celý den, bavíc své okolí šťáv 
natými hrubozrnnými vtipy, v nichž si nad míru 
libovala. 

Co se rmoutíš, děvečko?* říkávala Pavle 
vidouc ji uplakanou a smutnou. > Nemysli, že na 
tu věc každý tak přísně hledí jako tvoje matka. 
Promluv jen se starou Kaplířkou na dvoře, je 
to bába jednou nohou už v hrobě, se soudy jak- 
živa nic neměla a ke zpovědi chodí čtyřikrát do 
roka, ale jak sem přijde nová partaj, dobelhá 
k ní, jen aby se pochlubila, jak vyhlížela, když 
šla  na  oddavky.  No, věnec  ovšem  neměla . . .« 

Pokrač. 


%   %   liř   ik   ilí   %   ir 


\'.\r.i Av  lIiADiK: 


EVŽEN VOLDAN 


IV^ysliš?"  usmál se Voldan ledabyle. 

»Ovšem! Nczai)omeň, že má peníze, mi- 
liony . . a za peníze dosáhne všechno, všechno — 
žádná ctnost, žádná urozenost neodolá penězům a 
moci... podlehne každá 1« 

Přišli na třídu Ferdinandovu oilveriou již 
|)ředpolední promenádou 

Zrychlili krok. Voldan se neciitěl s nikým 
zastavovat Odpovídali na četné pozdravy. Ně 
kteří chodci ohlížř-li se za nimi a říkali si jména 
spisovatele i [)olitika. Vuldan přijímal pozdravy, 
úsměvy, letmo prohození gratulace, stiskl ně- 
kolik rukou a kráčel vztyčený, veselý, potěšený 
vzrušením svého úspěchu. Všude se mluvilo o jeho 
zvolení, o jeho prudkém boji proti Vand<isovi, 
o jeho úchvatné, vlastenecké řeči kandidátní, 
naznačující moderní, pokrokový program zástupce 
mladé generace politické, řeči pronesené ve slohu 
ohnivém a vzletném, prostému citu a rozumu 
davu velmi přístupném. Svou výmluvností dovedl 
se postaviti i v bouřlivých schůzích i dělnickým 
řečníkům a agitátorům bouchajícím na stůl, zve- 
dajíc'm pěsti nad hlavy, chraptícíni a sípajícím 
ve vášnivém napjetí hlasivek. 

A z té několikanedělní vřavy volební kam- 
])aně, ze čmoudu hospodských schůzí, z roz- 
čilujících porad a debat, z otupujících žvastů 
venkovských a mn'oměstských politiků, neb nutno 
vyslechnouti a respektovati ten křičící teror fráze, 
z celé té špíny vášnivého boje stran, pamfletů, 
letáků, plakátů a rozhazovaných novin vrátil se 
teď vítězný a usměvavý v nevyrušené eleganci 
muže, který svedl dav tvrdý a drsný půvabem 
své osoby i silou svého ducha a chytrosti. 

Známé dámy vzhlížely k němu zářivýma 
očima a děkovaly na jeho pozdravy potěšeny 
a polichoceny. 

Bulíř úplně se zotavil procházkou šumnými 
ulicemi pod vlídiiým jasem podzimního slunce. 
Byl v dobré náladě. Pomlouval a kritisoval ženy, 
vtipkoval o známvch, jež potkávali. Smál se všemu 
i Voldanovi i sobě. 

Nálada po prohýřené noci zvrátila se u něho 
ve veselou  hovornost. 

• Všiml jsi si paní Rudichové, • pravil štouch- 
nuv do Voldana, »jak se podívala na tebe.' S tou 
bys měl méně práce nežli s voliči v tvém 
okresu. Ostatně vy politikové provozujete s lidem 
obyčejné donjuanství. Smělí a svůdní zvítězí. 
Dav a žena je totéž — mají ve své hlouposti, 
omezenosti a ješitnosti nesmírnou sílu, kterou 
musí svůdce překonati karabáčem nebo hladi- 
vými, lichotnýnii p ilibky ' 


- - KO.MAN. — 

Puknii;. 

Voldan valně neposlouchal svého rozpo- 
vídaného přítele Pozdravil dámu jedoucí v ko- 
čáře Mihla se ve své plavé vzdušné kráse jako 
jemné 'zjevení poesie italských primitivistů, a 
její světlá, jako zlatistým přísvitem oblita hlava 
zabořená do hebkosti černého boa obrátila se 
lehce za Voldanem. Postřehl letmý úsměv. Vzpo- 
mněl si že dnes odpoledne má přijíti na čaj ku 
plivé dámě, k paní Bílkové. 

A cítil se šťastným, volným a teskným. Kráčel 
jako muž, jehož život byl ozářen sladkými i smut- 
nými vzpomínkami  lásek  hýřivých a hlubokých. 

A Bulíř stále mluvil, vyvětrával si plíce 
i mozek a těšil se dětinsky ze všech svých ne- 
smyslů a potrhlých nápadů: 

»Jc to úžasné, co v životě našem zabere času, 
místa a síly — žena! I my, kteří si myslíme, že 
vyznáme se v umění života a že jsme silní a 
chytří, jsme vychováni v sukních jako Achilles. — 
Mně bylo často smutno a těžko z těchto úvah 
o poměru muže a ženy. Je v tom příliš mnoho 
l/í a sentimentálností. Když jsem byl někdy za- 
milován a když mi bylo nejhůře, zavřel jsem 
s.ou duši jako dravé hloupé zvíře a šel jsem na 
procházku." 

Vešli  do Bodegy 

Ťukli si sklenkami, v nicliž hořelo zlatem 
husté kořenně vonné víno španělské. Dým ciga- 
rett vstoupal jim nad hlavy. 

Bulíř pozdravil rukou do přitmělého pozadí 
vinárny, kde u stěny obložené sudy sedělo ně- 
kolik pánů, kteří obyčejně mluvili o bursovních 
obchodech nebo o koních. Věděli o všech zda- 
rech a pohromách, jež přinášel pražskými speku- 
lantům rozmar hry. Zaslechl jnnéno Vobornikovo. 
Pomlouvali ho. 

»Ten je mazanější nad všechny židy,* zasmál 
se chraptivým hlasem tlustý, zrzavý židovský 
agent v cukru Silberstein. 

Sotva že dozněly vtipy u stolu starých i mla- 
dých bonvivantů a peněžníků v pozadí, vrazil 
prudce do vinárny Voborník. S kloboukem na 
hlavě, s límcem svrchníku vyhrnutým kolem 
ubledlé a vyhublé tváře, s jemným černým knírem 
a nevelkými licousy zasedl ke stolu, ledabylo po- 
zdravil kolem, židovskému agentovi podal malíček 
levé ruky, na Bulíře kývl kamarádsky, v nervosním 
chvatu, kterým se vyznačovalo všechno jeho ko- 
nání, vypil půl sklenky vermouthú. Jeho pope- 
lavou tváří přelítlo lehké škubnutí a jeho čelo 
svraštělé prozrazovalo neustálé soustředění a na- 
pjetí mysli Taková čela a takové zapadlé, jiskrné 
oči mají lidé osudných a hazardních (KUifMlIání. 
ženoucí se slepě za svým cílem. 


3* 


Voldan vykouřiv cigarettu a vyprázdniv svou 
sklenku před obědem chtěl se zvednouti, ale 
Bulíř jej zdržel, potřeboval na svou kocovinu ještě 
jednu číšku. 

» Vyháním čerta — ďáblem,* zasmál se, a 
obrátiv se ke dveřím, v nichž se objevil mladý 
štíhlý muž s černým, špičatě zastřiženým plno- 
vousem, zvolal: 

!> Ejhle Aretino!« 

Ke stolku, vlastně k sudu sloužícímu za stolek 
přisedl žurnalista Kruliš. Z kapes svrchníku mu 
čouhaly noviny a papíry. Klobouk měl sražený 
do týla. Krátkozrakýma, umdlenýma očima ne- 
klidně a nejistě mžoural, jako člověk, který bystře 
a kriticky prohlíží všechno kolem sebe, ale ne- 
dovede se dívat přímo. Měl slídivý, plachý po- 
hled kočkovité šelmy milující přítmí. 

Celý vzplanul nadšenou uctivostí, když spa 
třil  Voldana.  Gratuloval  mu,  tiskl  mu  ruku  a 
hovořil, jakoby mu srdce přetékalo sdílnou radostí. 

• Ani nevíte, pane doktore, jak jsem šťasten, 
že právě  vy jste vyhrál.  Četl jsem  vaše články. 


slyšel vaše řeči a přednášky — vy přece při- 
nesete do našeho politického života něco vyššího, 
imponujícího, trochu evropské kultury, která úplně 
schází našim dobrým  statkářům a advokátům. 

»0h, to snad přeceiíujete,* odvětil Voldan, 
»jisté okolnosti, které nemají význam pro náš malý 
život, v němž ovšem vedeme velký boj. Co je 
do nejvybranější kultury, když právě jí kladete 
hranici mezi sebe a lid a která překáží úplnému 
vzájemnému pochopení a dorozumění . . .« 

Bulíř se usmál: 

• Ano, kulturní aristokrati těžko se sbližují 
s národem To je celá komika a tragika našich 
reformátorů, kteří jdou mezi lid rozsévat zrní 
svých theorií filosofických, sociálních, mravních — 
a zapomněli dříve půdu zorat. Nic nedokážou 
přeučení doktrináři z universit ani povrchně se- 
čtělí bohémové z dělnické a studentské inteligence 
u našeho lidu, kde jediná písnička nebo článek 
Havlíčkův dělaly zázraky. « 

Kruliš přisvědčil: »K davu se má mluvit 
prostě, vtipně a se vzletem. « Pokrae. 


FEUILLETON. 

ZDENĚK FIBICH. 

Dne 15. října 1900 zemřel v Praze po krátké 
nemoci proslulý hudební skladatel Zdeněk Fibich, 
nedočkav se ani padesátého roku věku svého (narozen 
21. prosince 1850 v Šebořicich u Čáslavi). Zesnulý vším 
právem počítá se vedle Bedřicha Smetany a Antonína 
Dvořáka za spoluzakladatele české moderní hudby, což 
potvrzuje i úsudek ciziny, do niž Fibich pronikl novější 
dobou několika nejznamenitějšími skladbami svými, najmě 
klavírním kvartetem z E-moll, ouverturou k Vrchlického 
veselohi^e •Noc na Karlštejně*, druhou symfonií z Es-dur 
a scénickým melodramatem »Námluvy Pelopovy«. O vý- 
znamu jeho jako umělce a na slovo vzatého učence hu- 
debního udá se nám ještě promluviti. Je£ ohlášena pro 
nejbližší dny premiéra poslední jeho dokončené práce, 
opery »Pád Arkuna«, která proto, že autor se jí nedočkal, 
pilnými přípravami k ni schváliv se až k smrti, povznese 
se jistě na nejdojemnější smuteční slavnost za neočeká- 
vaně zesnulého mistra. — ka. 

BESTIA TRIUMPHANS. 

V ticha, bez velkého hluku provedla městská rada 
nové salto raortale. S jongleurstvím v řemesle už dobře 
vycvičených lidí vymrštila sebou přes všechny barriéry 
a když dopadla, s úsměvem oblíbených gymnastů poroučí 
se užaslému publiku — člověk trne. í ta naděje padá, 
že za nového intelligentního starosty něco takového ne- 
bude možno. 

Číra byla kdysi umělecká komisse, tím je nyní ko- 
misse soupisná. Nepohodlným, z nouze přijatým hostem, 
kterému se denně dává na srozuměnou, že překáží, že 
maří duchaplné výpočty dávno ujednané a může tedy 
jít, kam šla komisse uniělecká Až odejde p. dr. Podlipný, 
bude se tázati dojat: proč odcházela. > Nikdo jí nevy- 
háněl! — Komisse ještě trvá! — Demisse její nebyla 
přijata! — Proč nepracuje? — atd. — a vydá se zas ně- 
jaký překlad Bulse. 


Ale fakta. Jedno po druhém, jak následovalo. 

Soupisné komissi bylo radou městskou uloženo, 
aby vypracovala seznam všech domů, které na Starém 
Městě chráněny býti mají z důvodu umělecké i historické 
jejich ceny. 

Za nedlouho uloženo bylo, aby vypracován byl 
i seznam domů a budov na Malé Straně. 

Komisse s láskou a celou důvěrou v opravdovost 
tohoto vyzvání dala se do práce. Referentem byl jmenován 
inženýr p. J. Herain. 

Ten přinesl elaborát, v němž byla sice řada domů, — 
ale nikde celé zajímavé seskupení domů; fragmenty a ne 
celky, které v první řadě rozhodují o rázu měst. 

V návrhu tom nechráněny také nikde, ale nikde 
domy tam, kde na př. měla býti rozšířena ulice. 

Tak nehájil domů při vyústění ulice Sirkové — 
poněvadž ulice rozšířena být má na 12 metrů!! 

Nehájil ani obloukových průjezdů u Křižovníků! 
A s nimi ani paláce hr. Colloreda, poněvadž i ta ulice 
má býti rozšířena na 12 metrů! 

Totéž se stalo s domem na Malostranském náměstí 
vedoucínj do uličky k Újezdu, poněvadž ulička má býti 
rozšířena! 

Zrovna tak obětován i krásný palác kníž. Oettingena 
s obloukem vedoucím ke kostelu sv. Tomáše. — 

Nikdo by nevěřil, že tak daleko se mohlo jíti vstříc 
městské radě na úkor všeho, zač tolik let bylo bojováno. — 
Jiného důvodu takovému návrhu podkládati ani nemů- 
žeme. 

Než pp. dr. Chytil, W. W. Tomek, dr. Luboš Jeřábek, 
Monsignor Lehner hájili a prosadili velikou majoritou 
zásadní a jedině možný princip, že hájiti třeba nejen 
domy, úlomky Prahy, nýbrž celkové malebné skupiny a 
zvláště rázovité ulice, jak usneseno na manifestační schůzi 
na Žofíně. 

Dále, že při věci tak dalekosáhlého významu, kde 
jde o škody nenahraditelné — nikdo se nesmí ohlížet 
na starý stavební řád, kde pro všechny ulice bez rozdílu 
a bez  ohledu na jejich  cenu a tvar vyměřena je  mini- 


mální šířka 12 m. — K vůli ti5to číslici bourat krásni; 
liomy nikdo nebude — jenom magistrát. 

.Na tomto základč pak plány přepracovány. 

Návrh na Staré Mésto byl dopinčn a delinitivné 
sestaven v několika schůzích. 

Proti referátu p Herainovu bylo Monsg. Lehncrcm, 
p. dr. Chytilem a dr. L. Jeřábkem činěno tolik rozhodu- 
jících námitek, že Soupisná komisse zmocnila pp. dr. 
Chytila a dr. Luboše Jeřábka, aby návrh komisse od 
místa k místu ještě doplnili in nátura. 

K této schůzi in nátura jmenovaní členové komisse 
přibrali i pana Klusáčka a doplnili seznam 14 krásnými, 
opomenutými domy. 

Detailně hlasováno ve dvou konečných schíizích: 
dr.W. \V. Tomek zvláště dal si protokolovati návrh i s dů- 
vody, proč má býti zachován (ireenův dům. Dále zasedali 
pp. arch. Zeyer, ředitel uměl.-prům. musea dr. Chytil, 
arch. Sochor, konservatoř J. Herain, za Uměl. Besedu 
sochař V. Schnirch a arch. Martin, dále za Křestanskou 
Akademii Monsig. I-ehner, ze sboru obecních starších 
p. předseda J. V. Novák, Jindřich Eckert a dr. Luboš 
Jeřábek 

Tento jednohlasně přijatý a pracně sestavený ela- 
borát byl pak ku schválení předložen městské radě. 

Městská rada se usnesla, aby elaborát dán byl ku 
posouzení 1. porotě pro plány staroměstské ra'inicc a 
2. komissi technické. — 

Porota s předsedou Akademie p. Hlávkou v čele 
schválila seznam a navrhla, aby připojen byl jako přání 
Soupisné komisse k podmínkám konkursu. 

Rovněž tak na přímluvu inž. p. Richarda Jahna 
učinila i komisse technická, v níž náhodou tenkrát za- 
sedli samí technikové. 

Nuž, i tato technická komisse schválila podaný 
seznam a doporučila, aby byl připojen ke konkursu k fa- 
kultativnímu použití. 

Pak přešla celá tato záležitost do městské rady 
znova — a tu proveden onen nádherný skok přes barriéru, 
jak už ji k tomu vycvičili osvědčení mistři. 

Proti Soupisné komissi, proti usnesení Poroty 
s p. Hlávkou v čele. proti Technické komissi vystoupil 
dr. J. S. Novák, člen Staroměstského klubu, a návrh! 
městské radě, aby seznam nebyl podmínkám konkursu 
přiložen Naopak, aby celý seznam ihned byl vrácen 
Technické komissi k náležitému seškrtání. 
Mají prý tu býti na některých místech zachovány celé ulice 
a celé řadv domů, čímž se stavební ruch poškozuje. 

Salto mortale provedeno: návrh přijat všemi proti 
2 hlasům. 

Ta tam kompetence odborníků — návrh laika dra. 
Nováka měl tu větší cenu a účinek, než vůle a přesvěd- 
čení s láskou a těžce nabytými vědomostmi pracujících 
hlav. Tolik na základč bezpečných informací. 

Při vyřízení nového dr. L. Jeřábkem stylisovaného 
protestu proti takovému jednání ozval se dr. Podlipný 
v stejném smyslu jako p. dr. Novák. 

A tu znovu ohříval starou a už dávno odbytou vý- 
mluvu, že zájmy o Starou Prahu ve většině případů by 
utrpěla soukromá práva majitelů realit. — 

Při vymáhání e.xp rop riačního zákona pro 
assanačni a regulační plán nikdo se po právu 
majitele neptal! — Teď najednou je svátostí ol- 
tářní. — 

Stavebnímu ruchu vedle hájených míst ponecháno 
tak široké pole, že malé procento ohrožených částí není 
v žádném poměru s celým territoriem, kde stavební 
ruch má pole nejširší. 

A musím znovu citovat Š 364. občanského zákona, 
který praví výslovně: »Práva vlastnického užívati he jen 
potud, pokud se tím ani v právo jiného nesáhá ani ne- 
vystupuje z mezí zákonem vyměřených proto, aby se 
obecné dobro zachovalo a zvelebovalo.* — 


Ze zájem esthclický nemá u nás podle práva včt.íí 
ještě ceny a významu, než všechny zájmy jiné, je vinou 
jen ncdospělosti, zanedbanosti veřejného života, nezna- 
losti principů, kterými se spravuje a žije vzdělanější 
svět. Tťnto zájem šířit a povznášet nad zájmy jiné jest 
také vedlejším úkolem bojíi za Starou Prahu. — Možné 
ztráty jednotlivců jsou dočasné a lokální, škody na Praze 
spáchané j<ou věčné, nenahraditelné a tak všeobecné, 
že se týkají celého národa. Kolikrát se to bude ještě 
opakovat ? 

Boj zi »Starou Prahu« byl veden za jednu prostou 
myšlenku, kterou pochopit musí i duševní chudák: aby 
o vzhledu a osudu města rozhodovali lidé vyššího hl<!- 
diska, lidé odborně vzdělaní, s jemnými prsty, bohatých 
znalostí umění i  světa. 

Nač p. dr. Podlipný vydal Esthetiku měst? — 

Nač ji věnoval upřímným přátelům Staré Prahy? 

Z různých projevů tisku mohl p. dr. Podlipný vy- 
čísti, že přátelé Staré Prahy právě proto, že ji mají 
upřímně rádi - věnování pana dr. Podlipného vzali na 
vědomí s velikou reservou Nevěřili pohnutkám, které 
pan dr. Podlipného k publikaci této vedly, třeba fakt 
sám přišel velice vhod. Ušetřil jiným práce. Dnes po 
řeči v městské radě vezme si laskavě p. dr. Podlipný 
věnování zpět. 

Zní jako posměch a no projev lásky. 

Myšlenka sama původem i průběhem tak čistá ne- 
zasluhuje, aby byla takovým způsobem kompromittována. 

»Naši« dobře budou vědět, jak na všechny tyto 
čáry mají odpovédít při volbách. 

To jsou ty nás nedůstojné invektivy — kterými 
bojujeme nejen už pro Starou Prahu, ale s ní i proti 
jistým smutným úkazům našeho veřejného života. 

Jsou typy českých lidí, kteří jsou naším neštěstím, 
kteří svým slovním a jen na povrch navlečeným vlasten- 
čením budí postrach v celé intcUigenci — kde kdo nohy 
má, prchá od takového národního ideálu na sto mil. 

Ad absurdum musí být takovými zjevy přivedena 
celá čestná věc. 

Velké ideály mizejí, zůstávají jen 24hodinní rekové. 
.A těmto 24hodinným nesmrtelníkům národ slepý, hluchý, 
bez citu a bez rozumu obětuje nejkrásnější svoji bu- 
doucnost. 

Voilá un homme politique. — 

A je-li kdo ještě v pochybnostech, co znamená 
takový homme politique pro celý veřejný náš život, zde 
má látky k přemýšlení nad h avou. 

Česká autonomie? 

Diváky, 5. září 1900. Vil. Mrštík. 

Ant. Nečásek: K DRUHÉMU VYDÁNÍ 
.POHÁDKY  MÁJE«. 

Vyjde-li někde, kde žijí v šťastnějších poměrech 
literárních, kde špinavé proudy politické neubíjí všechna 
jemnější tykadla a zájem pro umění, nějaká kniha o dva- 
ceti, třiceti vydáních, není to nic překvapujícího. Ne- 
dávno přinesla vynikající revue německá krátký, ale po- 
učný přehled, z kterého užaslý český čtenář mohl se 
poučiti, jak obrovskému rozšířeni a mimořádnému zájmu 
veřejnosti těší se díla vynikajících autorů německých, 
lediný .Potopený zvon* Hauptmannův dožil se pobád- 
kovéu nás cifry čtyřiačtyřiceti vydání! U nás znamená 
událost, když dobrii kniha se tiskne ve vydání druhém, 
a ty šťastlivce, kteří tuto událost mohou připoutati 
k svému jménu, své tvorbě umělecké, spočítáš na prstech 
jedné ruky. Je vůbec u nás jakási nepochopitelná nechuť 
k dílům, která nesou na sobě pečeť čistého umění. Na- 
kladatelé i obecenstvo, to široké čtoucí obecenstvo sahá 
vždy  raději k  lektuře,  která má daleko  k  umění,  ale 


• dobře se čtc«, Icktuře, pro kterou Němci vynašli zna- 
menitý a výstižný termín •Lesefutter*. Stálo by za práci 
sestaviti diagram duševní stravy českého člověka a užasli 
bychom, kolik pídimuiických existenci literárních, ubo- 
hých přištipkářů pravé literatury tvoří tabuli, ku které 
zasedá, a kolik opravdu vzácných uměleckých děl ziistává 
nepovšimnuto. Je to něco podobného jako s výtvarni- 
ctvim. Člověk z nejlepší společnosti, který by vás po- 
hnal před soud pro urážku na cti, kdybyste mu řekli, 
/e je nevzdělaný, uvede vás bez uzardění do svého kom- 
fortního salonu, jehož stěny »zdobí« prázdné, urážlivě 
banální a triviální barvotisky. Tento nedostatek jemněj- 
ších tykadel a distinkce, kterými tak záviděiííhodně se 
honosí bourrioisie jiných národa, která zplodila celé 
tisíce a tisíce krásných sybaritfi ducha, charakterisuje 
průměrného našeho inteligenta. Je proto skutečnou udá- 
lostí, když český nakladatel může oznámiti druhé vydání 
knihy, jejíž každou stránku ozařuje čisté, veliké umění, 
jejíž každá řádka vypráví, že byla napsána pérem umě- 
lecky posvěceným. 

Mrštíkova »Pohádka máje« patří nejnověji k těmto 
vzácným zjevům literárním. Když, tuším, před deseti 
lety v prvním čísle nového ročníku >Světozora«; objevily 
se první takty této podivuhodné zladěné písně mládí a 
lásky, měl za sebou její autor už minulost hodnou všeho 
respektu. Ale číslo od čísla, pokračování od pokračování, 
jak »Pohádka« vycházela, rostlo překvapení, jež stupňo- 
valo se v radostný ližas. Autor rozbil konvenienční 
pojem povídky. Na místě spletitých a napínavých vari- 
antů dějových, které pořád ještě se považovaly za první 
podmínku povídkové tvorby, vvbral si postavy pouze 
dvou mladých lidiček, mladého větroplacha studenta Ríšu 
a půvabnou postavu Helenky, dítěte prostého morav- 
ského venkova. Ale co z tohoto prostého sujetu vykřesal, 
jaké bohatství barev snesl na tvto dvě postavy, s jakou 
hýřivou nádherou podmaloval jejich pozadí, v tom vý- 
tvarnickém, malířském oživení každé stránky bylo 
znáti lví spár, jemuž předurčeno státi v čele umělecké 
prosy české. 

Užil jsem schválně slov o v ýt v arnickém, ma- 
lířském oživení, protože V. Mrštik je v první řadě 
mistrem slovního koloritu. Jeho postavy a prostředí ne- 
jsou kresleny ostrými rvsy jako u jiných prosaiřtů. Už 
na př. od svého bratra Aloisa Mrštíka, rovněž umělec do- 
konalého, liši se autor !»Poliádky« zálibou v žhavém 
koloritu, v bohatství a pestrosti barev, které nanáší svým 
štětcem na plátno s obdivuhodnou bravurou Jsou stránky 
v jeho románech a povídkách, kde přímo cítím ra- 
dostné opojení, jež autor sám zakoušel z barvy slova, 
obrazů vět. Mně osobně právě je tímto výtvarnickým 
smyslem tak milý, tou radostí ze života a jeho pestré 
barvitosti, jako právě pro tvto vlastnosti obdivuji mistry 
renaissance. Neváhám zde vysloviti názor, že v naší litera- 
tuře najdeme málo tak robustních per, jako je ono, které 
psalo "Pohádkut a »Maryšu«. I v tomto dramatě slová- 
ckém, pravém pro ličin divadelní, najde citlivý čtenář 
snadno ona místa, která maloval Vilém Mrštik svým ba- 
revným štětcem vedle ostře lcptan\'xh kontur, ve kterých 
pozná ostré charakterisující péro bratra Aloisa. 

Tato záliba v malířském živlu charakterisuje vůbec 
Viléma Mrštíka nejvíce a činí z něho, myslím, ojedinělý 
zjev v naší literatuře. Stačí přečísti si některé partie 
z »Pohádky«, kde líčí venkovské prostředí, nebo krásné, 
svou barvitosti uchvacující pasáže ze i>Santa Lncia«, kde 
líčí pohledy na Prahu, abychom poznali, jakvch odstínů, 
jakého bohatství barev jest schopno toto péro. Anebo 
přečtěme si cestovní úryvek z cyklu •Jak já rád jezdím!« 
Tam žije a zpívá všechno živými barvami. Krajina, lidé, 
to vže stojí tu stopeno v  podivuhodném  bohatství ba- 


revném. Je to krajinář imprcssionista, který k nám pérem 
mluví v těchto cestovních obrazech. 

Toto mistrovství krajinářské vystupuje také v plné 
sile a kráse v ^Pohádce*, kde je přímo symbolicky pod- 
malovaným pozadím pro prostou historii dvou mladých 
srdcí, kde krásná, opojivě malovaná příroda se promítá 
sporým dějem románovým. Jasné žhavé slunce se klene 
nad touto pohádkou, čisté modré nebe, podobno těm 
mladým duším, které v zátiší moravského venkova žiji 
první kapitoly románu tak starého jako svět, ale vždycky 
nového novými svěžími odstíny. Dnes vychází »Pohádka 
máje«, tato kniha malířská na český trh literární v dru- 
hém vydání Jistě k zadostučinění všech, kdož jsou u nás 
pyšni na knihy opravdu umělecké. Nejde tu jen o tento 
případ, o autora, který má krásné hrdé vědomí, že po- 
malu rostou zá>tupy těch, kteří rádi naslouchají slovům 
opravdového básníka, chutnají dílo skutečného umělec. 
Druhé vydání to je potěšlivým zjevf-m, že i u nás, kde 
všechno je ubito terrorem zbouřených vášní, kde veřejný 
tisk svědomitě se přičiňuje, aby český život naplnil ře- 
vem politických a jiných agentů a změnil ho ve velkou 
stoku triviálních hesel, počíná seřaďovati se šik těch, do 
jichž duší nevnikly dosud miasmv této specielně české 
»kravalistiky«, jak to Mrštik dobře kdysi pokřtil, ale kteří 
dovedou se ještě v tichém osamocení těšiti a opíjeti 
knihou uměleckou. A tou je »Pohádka máje« každou 
stránkou, každým řádkem! 

LITERATURA. 

Sienkiewicz podmanil si konečně Francii. Velký 
romanopisec polský po svých triumfech v Anglii, Itálii, 
Americe dosáhl nyní v Paříži takového úspěchu, jaký 
snad dosud nedocílil u francouzského obecenstva žádný 
cizí autor. Překonal úspěchy Dick3nse i Turgeněva a Tol- 
stého, neboť jeho román sOuo Vadis« vyšel již ve stém 
vydání nákladem >Revue blanche« a jiný jeho román do 
frančtiny přeložený: »Bez dograatu« za několik dní rozešel 
se v deseti vydáních. Tak polský, do nedávná jen v úzkém 
pařížském kruhu literárním matně povědomý spisovatel 
stal se na knižním trhu soupeřem nejčtenějších romano- 
pisců francouzských Zoly a Paul Boiirgeta. 

Pro zajímavost cituji dva hlasy umělecké kritiky 
francouzské o Sienkiewiczovč románu: »Ouo Vadis« — 
položíme-li je vedle sebe, dojdeme k velmi zábavné kon- 
klusi, asi k podobné, která Zolovi kdysi diktovala prudký 
článek o kritice z jeho »Une campagnc*. Jemný a ralfi- 
novaný poeta a kronikář Jean Lorrain v »Le Journalu« 
14. srpna t. r. ve své causeristické rubrice »Pall-Mall- 
Semaine« nadšeně se rozepsal o Sienkiewiczové »0uo 
Vadisí, který nazval: vnejkrásnější a zajisté nejmohut- 
nější a nejsilnější studie, jaká kdy byla napsána o Římu 
('ésarů, nádherná a hemživá freska doby neronské . .« 
Básník Lorrain, který je bojovným obhájcem umění a 
poesie nových, nejmodernějších, rozplývá se obdivem 
nad stránkami  románu Sienkiewiczova. 

Zcela jinak přijala Sienkiewiczův román pí. Rachilde, 
která representuje sice krajní křidlo moderní kritiky 
francouzské v revui »Mercure de France*, ale mnohdy 
bývá shovívavá k nejběžnějším výrobkům literárním. 
Odbyla »Ouo Vadis« jako banální, konvencionelní nudný 
román, který nevyniká nad knížky a la »Fabiola neb 
kostel v kaťakombách<, jaké se rozdávají ve školách 
hodným dívkám. Buď velkolepá freska a nejkrásnější 
studie césarského Říma nebo ubohá knížka pro slečinky — 
a tyto dva tak naprosto protichůdné úsudky vyslovili 
dva autoři dosti sobě blízcí ve svém raffinovaném este- 
tismu. — a — 


Pfedpláci se pro Prahu: na čtvrt léta zl. 1-20 (K 2-4m.  na pSl léta zl. 2-40 (K 4-SO), 

na celý rok zl. 4-SO (K P-60). Poštou: na čtvrt léta zl. 1-25 

(K 2-50), na půl léta zl. 2-50 (K 5-— ), na celý rok 5 zl. (K  ]«—). — Sešitové  vydán 
Cena sešitu 20 kr. (40 hal.) —  Patislc původních  práci  se vyhrnzuje.  —  Dopisy administi 

i (o dvou číslech) vychází při každém druhém (sudém) čísle. 

raci  »Lumíra« budtež adresovány:  Časopis »Lumír*, Praha, 

Karlovo namésti č. 34. — Listy přijímáme jen frankované. — "Lumir 

> vychází každý pátek (vyjma prázdniny). 

Redaktor Václav Hladík. — Majitel, vydavatel a nakladatel J. Olto. — Tiskem České grafické společnosti »Unie« v Praze. 


LUMlR 

Ročník XXIX. -  26. října iqoo.  *  Číslo 4.  .» 


Norilaii. 


Jan Žeranovský: 

MÁNŮM Prof. Dra.  EDUARDA ALBERTA. 

PYRAMIDY. ''"^"' SpU^V viclSr Hujn-ukt 

l\od náš byl pyramidou s dvčma hroty. Ty vědy rek, on mistr slavné noty 

či lépe: chrámem, nad néjž dvé čni věži: jste čněli v géniů dvou zářné spřeži 

Ty s pěvcem Colonny, dva velcUněži, nám nad žitim, kdo kmitne ples jen stěží, 

jste nejvýš nad jařmo se vzpjali hmoty. v nadzemskou výši, oba »Diis voti«. 

Sklán bleskem, hrote obří pyramidy, 

čníš přec nám dál, v zrak strmí nám Tvé rysy 

jak vojům Gallů u Gizehu kdysi. 

A víc než je nás vznese z naši bídy 
vzhled k Tobě, neboť ve Tvé hlavě z žuly 
vše divy prasvěta se v soulad tulí. 

K  BOHU. 

ÍXdyž na dno věd všech vstavil svoji nohu. Od lancetty, již zbrolil v mrtvol stohu, 

a pronik" duchem svým vši hrůzu zmaru, zrak jeho vzhlédl v nadpozemském žáru, 

což div, že odvrátiv se od hmot tvarů stín Smrti stále s Věčným Žitím v páru: 

vznes' v svaté úctě mysl svoji k Dohu ? zda mohlo to mu jinou vštípit vlohu : 

Tak's mohutný. Ty obře z krve naší, 
jak Michel Angelo, všech věků kníže, 
s nímž stejný jas Tč, stejná sláva víže. 

Svých od mrtvol a balvanů v svět krasší 
i on vždy spěl a v jeho lásku velkou 
mu sláva Boží byla těšitelkou. 

KŘÍŽ. 

1 y's vztyčil jej své villy na temeni. Zvěd peci vysoké — kol Babel v hřmení 

zkad nejdál v šírý kraj se blaže bělá, sem spěFs, kde mládí snům se otevřela 

neb duch Tvůj syt jsa věd sublimnich zcela Tvá duše, na níž ciziny tříšť lpěla, 

chtěl oddechnout si v zbožném roztouženi. zde našla klid i blahé zapomnění. 

A v duchu zřini Tě, jak jsi — k lásce zrozen, 
ne k vědě zde, však k lidem, k české zemi, 
v svit luny kráčel v slávě svojí němý. 

Zřím obří stín Tvůj, světlem jejím hozen 
jak k patě kříže velký, děsný paď 
a Kristus Tobě sladce kynul snad . . . 


OD RAKVE ALBERTOVY MOMMSENOVI. 


1 y vědce tvrdý, jako korýš vrytý 
v žluť pergamů o ^slavnét pěsti Rima, 
jenž svoji po němečku též tak třímá, 
zda roven jsi Mu duchem svým a city? 


Zda jednostranným zkumem všecek zpitý 
— zkum pěsti špalkovité, pravím zpříma - 
smíš přiblížit se k Němu, který jímá 
v své duši evangelia vše svaté svity? 


A rci, když ve svém bludu vytržené 
svých nad mocí jsi napřáh' na nás pěstí, 
bys zkusil, kterak česká lebka chřestí : 

a stanuťs, vědec rváč tak v světa scéně, 
zda byl bys nechal, plně pud svých davů, 
ji na Jeho též padnout drahou hlavu? 


BARBAR. 


/\h, v nás zří barbary jen Vindobona, 
ač z kyklopské jen naší práce tyje, 
jak svalů, mozku, z našich šťáv jen žije, 
rod náš jí věky hradby službu koná. 


Však, Rahab dějin, v rozkoš hned je sklonná, 

když velký, silný v bok jí páži vije 

a v drtícím svém objetí ji skryje, 

pak nyjíc vzdá se mu jak kořist vonná. 


Alberte! Krásný barbare náš český, 

jak stanuKs před ní brněn všecek zlatem, 

meč plamný v pěsti! Jak se vzdala chvatem! 

Jak plály vstříc Ti jejích zraků blesky, 
když jako Brennus ve forum jsi vtrhl 
a český meč svůj hromně do vah vrhl! 


Gabriela Preissová: 


LABUTÍ  PÍSEŇ 


I a její zbj^tečná starost Kajta nepodráždila. 
* »Bude již všechno v pořádku — « řekl jen 
mírně.  »A co je u vás nového ?« 

»Ten týden přijela Stázka z Celovecké školy 
na vagace.i 

»Však už jsem ji dlouho neviděl. Tak jak 
pak se na cviku hezky spravila? Je tlustá ?« 

»To zrovna ne — ale je hezky bílá a taková 
ze všech stran šikovná. « 

»No Pánbůh nám ji požehnej — < popotáhl 
Kajt hospodářovu nejstarší dcerku jakoby do své 
rodiny; »však si také s ní pořečňujeme.* A ne- 
chtěje se již déle zdržovati, bral se dále do 
dvora. Kabela jej zrovna u cíle počala již tížit 
na rameně, člověk se již jěn těšil, až ji odhodí 
a posadí se ku své milé práci. 

Na dvoře pod košatým ořechem zočil sta- 
rostu Obírá s jeho známou opelichanou vestou 
ze zeleného manžestru. Tlustý pantáta seděl tam 
jako školák, bez dýmky a bez sklenice s městem, 
dlaně na kolenou, poslouchal tak pozorně říkání, 
jež mu pocvičená dcerka Stázka předčítala, že 
ani neměl času na slušně zdravícího ševče něco 
zavolat. 


KORUTANSKY  OBRÁZEK. 
Pokrač. 

Kajt chtěl se zastaviti s poznámkou, která 
by se zrovna tak hodila: !• Hřeje to sluníčko už 
až nazbyt, nejlépe je nehýbat se z chládku — « 
ale zarazil se v celém svém troufání, když si 
přehlédl to povyrostlé děvčisko, Stázku. Seděla 
si pod ořechovou klenbou v růžových šatech, na 
hlavě majíc nějakou roztáhnutou stužečku a tře- 
pení vlasů do čela — byla to starostova Stázka, 
ale člověk by jí ani nepoznal . . . 

A přede vším, co mu nebylo dobře známé, 
ztrácel Kajt rázem svou šťastnou jistotu i volný 
dech. Nebožtík mistr Krbet sebral jej dvakráte 
s sebou do velkého města Celovce, ale pokaždé se 
tam Kajtovi zdálo, že šlape nějak mimo šňůrky, 
kde se smí chodit, a řady domů vedle sebe sraže- 
ných jakoby mu zastavovaly rozhled; tak po- 
úzkostlivěného již jej ani netěšilo na veliká okna, 
výklady a cizí kostel se dívat; oddechl si zase 
teprve, když se vraceli v tu stranu, kde se by- 
strému a toužícímu zraku vlny Miklavských hor 
ještě neztrácely . . . 

Tuše již, že se za takového popleteného 
dojmu s vhodnými slovy neshledá, vtáhl se Kajt 
již raději  po pěti  schůdkách do  zvýšeného  pří- 


zemku obytného stavení a zamířil nejpevnější dů- 
véroti do kuchyně. Tam bylo od otevřeného krbu 
plno kouře, u stropu se z něho vznášela celá 
oblaka ; ale Kajtovy oči si v takovém domácím 
ovzduší ihned jasně vylouply celou postavu staro- 
stové, která hlavu iriajíc opatřenou šátkem i klo- 
boukem, pražila na kovaném rendlíku pohaiičici 
a svářela ještč přitom na ohništi obsah dvou 
hrnečků. 

>Pochválen Pan Ježíš Kristus !« pozdravil ji 
Kajt tak, jak se jí to nejlépe líbilo. 

»Až na věky věků v. Vítám tě, ševče — « 
ozvala se mírnč hospodyně tykajíc Kajtovi již ze 
zvyku jako všem svým příživníkům. "Přišel jsi 
již  na  posezení,  nebo  tu jdeš jen  tak kolem .?♦ 

Kajt odhodil kabelu, zamnul si ruce nad vťiní 
slaniny, kterou tu někde na blízku vycítil, a svižně 
odvětil: >Když už jsme přišli, pustíme se vesele 
do práce — » a teprve nyní zočiv drobného sta- 
rostova synka na stoličce pod misníkem zobají- 
cího hrstkama maliny z hrnečku, pozvedl bosé 
klouče do výše se slibem: 'Ušijeme ti vysoké 
boty, aby hodně dupaly !« 

Matka odvětila za chlapce: »Ten by nejraději 
chodil bos, milý ševče; jak ho obujeme, už na- 
říká, že ho obuv tlačí, a pronás eduje steskem 
tak dlouho, až jej zase vyzujeme « 

Kajt poklepal hochovi s hrdou troufalostí 
na rameno: »Ode mne, můj zlatý — « a teď již 
ziimyslně mluvil jen v jednotném čísle — »ode 
mne obuv nikdy netlačil* 

• Nejdříve mi musíš, ševče, spravit moje sou- 
kenné šlapky — « rozpomínala se hospodyně ku 
podivu spíše na pozemské věci než na vévodí- 
cího dnes v nebi patrona — »tahám je už jen 
tak na prstech a přece je mám ráda, že si v nich 
tak po domácku nejlépe pohovím. »Běž se tedy 
již raději rozložit se svými krámy do ratejny, 
tu máš šlapky (vyzula si je levičkou, pravicí 
nepřestávajíc míchat pohančicí) a hleď, aby byly 
do večera hotovy. Pošlu tam za tebou sklínku 
městu. « 

Kajt sice očekával důstojnější začátek — sou- 
kenné střevíce byly koupeny někde z jarmarku, 
a díval se na takovou stvůrku trochu pohrdlivě — 
nicméně pro dobrou vůli poslechl. O zásobě kozí 
a rozvrhu díla bylo beztoho třeba si pohovořit 
se starým pantátou, který měl tuto říši vždycky 
na  starosti.  Musil  se jen ještě  na něho zeptati. 

»Šel se podívat na louku s vnučkou Na- 
nynkou; to víš, ševče, že tu má ze všech dětí 
nejradší.' 

Kajt pokývl již jen v myšlenkách, že to ví, 
a sbíraje kabelu putoval se svou první prací do 
ratejny. 


Vedle v komoře našel všechno, co mu bylo 
k řádnému stanu potřebí; stolek, verpánek, opálku 
s kopyty a všelikými okrajky kožf, jež tu zanechal 
v svatojosefském čase. Sbíral a snášel si to všecko 
s úmyslným klidem rozumného člověka, který 
dovede takové malé stíny dne, jako bylo potkání 
s čeledínem Jakubem, a dětinská lež staro.stova 
kloučete, že jej Kajtova obuv tlačí, i to, že sta- 
rostova náhodou zapomněla na jeho dnešní 
svátek — jednoduše přehlížet. 

Konečně si vysvlékl kazajku a navléknuv šíji 
do tkalounu plátěné zástěry, posadil se a s tvrdým 
povzdechem se pustil do správy. »To by měla 
býti spíše rýpačka pro krejčího — « ošklíbl se 
s malou vážností pro toto řemeslo, pak ale lípaje 
a sešívaje již svědomitě a trpělivě, počal se ba- 
viti po zvyku v samotě broukavou písničkou, 
kterou si za mladších let jednou sami sestavili 
s uhlířem Martinkem: 

"Pavouk jal  muchu, jeden pán, 
pavouka ťuhík, vět.ší pán, 
ťuhíka ostříž, jinší pán, 
ostříže orel, velký pán. 
Duli duli duli jám  — 
nevěříš-li, jdi tam sám  . . 

Orla jal mládec, jeden pán, 
mládce zas milá, větší pan, 
milou pan páter, jemnostpán, 
k jinému připjal, jinší pán. 
Duli duH duli — jám — 
druhý  Ijyl vždy větší pán. 

A je ten slimák, drobný pán, 
v pokraji cesty, malý pán, 
jen ten všem ušel, žádný pán, 
a svět ho těšil  —  nebyl pán! 
Duli, duli, duli — jám 
nevéříš-li, jdi tam sám . . .« 

Kajta vyrušil starý Obír, veda za ruku svého 
věrného přívěska, plavovlasou vnučku. 

To by Kajta bylo již potěšilo, rozumně si 
s výminkářem pohovořit a Nanynku zatahat za 
tenký copánek; měl beztoho zase pro tento he- 
boučký ozlacený pramínek nachystanou a ve své 
kabele pečlivě v papíře zabalenou zelenou stu- 
žečku k okrase — ale za těmito dvěma milými 
dušemi vklouzla do ratejny pocvičená a pone- 
známčlá Stázka ; majíc ruce schovány vzadu za 
pasem přihýbala hlavu — Kajt již zatušil, že si 
jej chce jen prohlížet — as těmi zedranými 
šlapkami v rukou připadal si před tím bystrým 
pohledem dorůstajícího děvčiska tak nějak po- 
nížený ... 

Musil šlapky schovat do klína a rozpačitě 
jen  hladit okraj stolku. Pokrae. 


%   %   lir   ^   ií 


VÁCLAV Hladík: 


EVŽEN VOLDAN, 


Api-oto musíte uznat, že od let šedesátých vy- 
konali naši advokáti, sedláci, prům)'-slníci i bez 
té vyšší kultury velmi mnoho a za daných po- 
měrů jejich praktické zkušenosti pomohly nám 
více, nežli by nám prospěl nejdůkladnější ně- 
mecký profesor nebo nejvzácnější politický pio- 
fessional anglický, kterého již \e škole a v uni- 
versitě Oxtordské cvičí a dresírují pro politiku 
a veřejný život jako čistokrevného hřebce pro 
dostihy,«  pravil  Voldan. 

.Voldane, ty jsi vůbec diplomat a opti- 
mista jako Voltairův Panglos. Co pak nejsme 
dosti zkrachováni na všech stranách? A on si 
řekne  »za  daných  poměrů«.  Jaká  to  protivná 

fráse ! « 

A Bulíř klepl sklínkou o stul a zadíval se 
oknem na promenující po ulici Ovocné. 

Několik mladíkii hlučně se vhrnulo dveřmi 
a posadili se k oknu a kritisovali kolemjdoucí 
ženské. Dali si nejostřejší nápoje, pili gin a koňak, 
mluvili a odplivovali jako kočové, a bujná radost 
života fysického věnovaného jen sportu a požitkům 
kypěla v krvi jejich souměrných, vycvičených těl. 
Kruliš s opovržením svraštil obočí nad svýma 
unavenýma očima. 

Bulíř postřehl jeho pohled a usmál se: »Ka- 
maráde, tahle mládež není o nic horší nežli ta, 
z které jsme vyšli my. Aretino, pamatuješ se, co 
jsi všechno prováděl ve svém nemravném životě 
studentském^ dříve nežli jsi se stal umravňovatelem 
národa českého, jemuž kážeš mravnost konser- 
vativní, liberální, pokrokovou, klerikální, podle 
toho, jak se ti to dá »za daných poměrů «, a v re- 
dakci, kam jsi se právě přestěhoval . . .« 

Kruliš ukryl obličej svraštělý a zamračený 
za sklenku na dno rázem obrácenou, když pak 
ji odiíal od úst, pohrával mu kolem úst rozechvěný, 
nucený úsměv. 

»No . . . no . . . Bulíři, v tomto ohledu si ne- 
máme co vyčítati. Ovšem ty jsi básník a můžeš 
si dovoliti fantasie a rozmary nedůsledných lidí, 
ale já jsem novinář, otrok stran a Udí, to je něco 
jiného. Moje nedůslednosti, často vykoupené bo- 
lestným zklamáním a krutými zkušenostmi, jsou 
proradou, a lecjaký politický lajdák, kterého jsem 
vytáhl za uši z králičího doupěte a udělal z něho 
něco, tvora vlivuplného, papouškujícího mé články 
a mé myšlénky, odváží se po mně ušklíbnouti se . . .« 
sDobře... dobře... rozumím,« odpovídal 
spěšně Bulíř, » ostatně proč jsi do toho lezl . . . 
To víš ty i tuhle Voldan, že se na ty věci dívám 
velmi lehkomyslně a s vysoká. Mně jsou všechny 
strany stejně dobré jako špatné. Programy, zásady 


mají všechny velkolepé, ušlechtilé, ideální — ale 
jak ubohé krámky jsou za těmi pyšnými firmami, 
jaká brynda  a  ocet  za  těmi  vignettami !  Podle 
mého náhledu nám může pomoci jen jednotlivec . . . 
muž . . . muž geniální, vůdčí, silný ...  a pro toho 
bych šel  do  ohně,  tomu  bych  byl věrným.... 
«Hm... silný muž . . .«  zahučel Kruliš. 
'Snad přijde,«  zvolal ironicky Bulíř ... >snad 
již přichází . . . snad již je před branami!* a dodal 
vesele:  »Na zdar VoldanoviU 
Tři sklínky zazvonily. 

Kruliš obrátil se k Voldanovi, který po celý 
hovor obou  mužů  péra  naslouchal  jen  netečně 
a díval se do ulice,  jakoby toužil někoho uzříti. 
»Četl jste již  »Hlas liduř« 
>- Nečetl « 

Žurnalista vyňal z kapsy složené číslo novin. 

Okázal na článek tužkou zaškrtnutý:  »Podí- 

vejte se na to . . . je to velmi sprosté, ale bohužel 

i hloupé.  A to je velmi  nepříjemné  poslouchati 

hloupé nadávky.*: 

Voldan lhostejně  nahlédl  do  orgánu svého 
protikandidáta. 

Přelétl rychle řádky vášnivě a posměšně psa- 
ného článku. 

.Vytančená celebrita . . . salonní socialista . .. 

štrébr . . . politický sportsman . . . nový poslanecký 

eunuch paši WoUnera ...» _ 

Před očima mu kmitaly nadávky, silná a drsná 

slova.  Slyšel  jich  mnoho  již  a  často.  Poznal 

útočný a udýchaný sloh Vandasův. Viděl, že Kruliš 

se na  něho  dívá po straně a pevně  ovládl rysy 

svého obličeje. ,    ,  .  - 

Ale přece škubl obočím a sevřel zuby, když 

na konci článku četl nejnáruživější odstavec, kde 

pisatel citoval Voldanovy spisy a články o otázce 

sociální, psané za jeho studií  v Paříži, kdy *ko- 

ketoval  frivolně  s velkými  ideami,  jež  cynicky 

zapřel, jakmile chtěl se dostati ke žlabu kariéry...* 

Lehce pobledlý vrátil Krulišovi noviny. 

»To je . . . co tomu říkáte.?* 

Voldan pokrčil rameny a zavolal sklepníka. 

Pak  spěšně  se  rozloučil s oběma přátely a 

odjel fiakrem domů na Malou Stranu. 

III. 

Když Voldan odpoledne vešel do předsíně 
bytu doktora Bílka a odkládal svrchník. zpozo- 
roval na věšáku pouze širák sochaře Makovce 
a jakýsi cylindr velmi lesklý, nový, jemu nepo- 
vědomý, k němuž si nedovedl domyslit nijakou 
známou hlavu. 


jak se chystal vejíti do salonu, zadržel jej 
z kuchyně vlídný a dflvěrný hlas ženský: 

• Doktore — pane Voldane, počkejte! A ne- 
koukejte se na mne — musila jsem sama sar- 
delové máslo na housky připravit . . . Jen chviličku 
ještě. « jemný a lahodný hlas vyzněl skoro jako 
v popěvku dětském a úsměvném 

Voldan poohlédl se v zrcadle, přihladil vous, 
zapjal černý redingot velmi elegantně přiléhající 
k jeho útlé, svižné postavě. 

• Tak, tu jsem!« 

Paní Bílková stiskla mu ruku něžně a přá- 
telsky, jak její ruku nesl ke rtům. 

A hovořila vesele: 

>To jste hodný, že jste přišel. Mám z vás 
radost. Gratuluji vám. Již jsem myslila, že zhrdáte 
mými čtvrtky a zapomínáte  na  své přátely . . .« 

• Skutečně v posledních týdnech jsen nemohl. 
Víte přece, co to znamená, milostivá paní, taková 
volební mela, víte to podle svého muže, co to je, 
několik neděl potloukat se na venkově, od schůze 
ke schůzi . . .« 

»Vím, vím... nehněvám se proto navás...« 
Pohladila  mu  ruku  svou  hebkou,  měkkou 
dlaní. 

'Koho tam máte?«  okázal Voldan na dvéře. 
»Ah, skoro nikoho. Makovec . . ." 

• Ovšem, ten nejvěrnější.* 

Pani Bílková otevřela dvéře do jídelny: 
»Sem pojďte. Chci s vámi p:ir slov promluvit. 
Tam hraje slečna Mina Havlenová — tu chvilku 
se budou bavit i bez nás ... A co vy,« zapjala 
se v něj ostrým, ale rozveseleným pohledem, »máte 
s tím IMakovcem.'"' Postoupila do prostřed jídelny 
k širokému stolu se dvěma vásami japonskými, 
v nichž plápolaly bizarrní květy orchideí. 

Otočila se pak lehce jako v tanci a dodala 
s roztomilým sešpulením rtů: 

• Snad na něj nejste ještě žárliv?« 
»Hm ... na toho Benediktina. « 

»0 — není tak svatý, jak se zdá ...» 
Smála se. Zdálo se, že v tom smíchu jasnila 
se celá její plavá, něžná krása. 

Stála před ním opřena o stůl, obrácena 
k oknu, jako vždy prostá, nenucená, kamarádská 
s tůn lichotným stiskem neb pohlazením hebké, 
hedvábné vonné ruky, s tím upřímným a vlídným, 
někdy výsměšným pohledem očí neurčité barvy, 
v nichž jakoby se odrážel odlesk modrého azuru 
rozzářené oblohy a někdy zelenavé šedi smuných, 
snivých vod mořských, a s tím úsměvem bez- 
starostným, přelétavým na rtech otevírajících se 
jako rudý, vášnivým žárem opojných vůní vy- 
dechl;'icí květ, v němž svítí krůpěje rosy matným 
leskem perel Jedině ty rudé, krásné rty s blysk- 
navé matným zábleskem zubů v úsměvu prozra- 
zovaly vášnivost, prudkost temperamentu mladé 
ženy s hlasem a očima tak něžně poddajnýma, 
nevinnýma. 


Voldan pocítil vůni a marnivost její rtň . . . 
vzpomínka rozkoší jím zachvěla. Chtěl by při- 
skočit k ní, strhnout ji do náruči a do žhavosti 
zlíbati její rty. 

Zachytla vznicený pohled jeho světle modrých, 
pronikavých očí, znala ten pohled i lehké cuknutí 
žádostivých rtů mladého muže. 

Ale vše bylo již tak dávno 'odbyto m^ží 
nimi ... po vybouřené lásce ostala mírná, tichá 
pohoda přátelství dvou duší, jež si rozuměly, jež 
si byly spřízněny . . . 

Usmála se přimhouřenýma očima a vábně 
rozevřenými rty, jakoby očekávajícími příval po- 
libků — ale pak hned změnila výraz obličeje, 
potřásla hlavou zamyšleně a její hlas se zrovna 
medově rozplýval něhou, ale něhou přátelskou, 
skoro mateřskou ; 

>Nu, můj milý doktore . . . leccos se změnilo, 
vidíte. I mezi námi. A život by byl velmi smutný, 
kdybychom jej brali, jak se nám podává — s celou 
hořkostí zklamání a spinou skutečnosti, A proto. ..« 

»A proto, milostivá paní . . .« 

»Ah, co, nechme toho . . . Nejsem dnes na- 
ložena pro filosofování . . .« 

»MysIil jsem právě naopak, když je u vás 
mystický váš Makovec . . .« 

• Snad nemyslíte, že mu věřím! Na to jsem 
příliš lehkomyslná a upřímná . . .« 

» Nemilujete ho.?« 

»A kdyby!  Co by vám bylo po tom!« 
A  hned  zladnila  příkrost  odpovědi,  v  níž 
prošlehla výčitka a utajená trpkost proti Volda- 
novi,  líbezným  úsměvem  a  měkce   srdečným 
tónem: 

• Vždyť mne znáte příliš dobře ... a víte, že 
tak snadno se nedám strhnouti . . . Ostatně nechci 
nikoho, nepotřebuji nihoho . .* a dodala skoro 
neslyšně, jen vydechnutím: »Ziji svými vzpomín- 
kami . . .« 

Piano zaznělo ztlumeně ze salonu, jenž byl 
oddělen kuřáckým pokojem od jídelny. 

Paní Bílková přihladila si zlaté kadeře. Voldan 
zbožňoval přímo tento její krásný pohyb, kdy 
bílá, subtilní její ruka hroužila se do zlata kadeří 
a je lehce hladila. 

• Krásná jste . . . krásná. . . Lauro, » mimo- 
volně zašeptal zcela tak, s tou horkou touhou 
v hlase jako kdysi a přikročil  k ní blíže. 

»Nu ... nu . . . kamarádíčku, jsem ráda, že 
se mu líbím .. . ale,' a doložila, zadrževši jej 
jemným, ale určitým stiskem, tak jakoby uzdou 
trhla krátce a prudce, »musíme už tam jít. Jsme 
tak neslušní. Pojďte!* 

Ale ještě před dveřmi kuřáckého salonku 
jej zastavila : 

• Seznámím vás s krásnou slečnou. Se slečnou 
Minou Havlenovou.« 

• Znám ji.  Hm . . .  zvláštní  krasavice není.« 
»Znáte ji blíže, osobně ?« 


»Ne, pouze od vidění . . .« 

»Pak nekritisujte a mlčte. To není krása 
efektní, na dálku působící. Však až ji poznáte 
z blízka — zamilujete se do ní. « 

»Na takové věci nemám teď ani chuti, ani času.« 

Paní Bílková pokračovala tlumíc hlas, ale 
s jakousi vzrůstající rozjařeností a vyzývavostí : 
»To by byla žena pro vás!' 

• Děkují  vám.« 

»Ráda bych vás oženila . . .« 

•Ale!  A to je to vaše přátelství  ke mně.'« 

Řekl to tak komicky, že se rozesmála. 

»Věíte mi, mám nejlepší úmysly. Ostatně 
již máte čas, abyste se oženil." 

-^   ií   % 


Uchopil ji za ruce a zíbal je obě spěšně 
a pravil s humorem: 

• Ostaneme vždy nejlepšími přátely, že ano.?« 

Pohled a stisk rukou sliboval vše. 

Voldan pokračoval: 

»Ale nechtě mne na pokoji s takovými ná- 
pady. Nechci se poutat nikde. Víte to sama 
dobře. Chci být na všechvy strany volný, ne- 
odvislý — kdo nejde životem lehce, bez zatížení, 
bez břemene, nedojde daleko. « 

Ustoupiv, rozhrnul portieru před paní Bíl- 
kovou, za níž kráčel kuřáckým pokojíkem do 
salonu. rokrnč. 


% 


%     % 


% 


M. Jahn 


HODINY. 


^e svého dětství, vypravoval m.i přítel, pa- 
■^— ' matuji se jasně na pokoj dědečkův. Byla to 
světnice, ve které dědeček zemřel a v níž se 
snad ničím nepohnulo od jeho smrti. Málokdo 
vkročil do něho, aby snad nerušil posvátné vzpo- 
mínky na zemřelého dědečka. 

Jedenkrát — bylo mi tehda asi pět roků, 
viděl jsem otce, jak vešel do toho pokoje. Pro- 
táhl jsem se po prstech dveřmi a chytil jsem 
otce za okraj kabátu, jakobych s ním si chtěl 
zahráti  *na schovávanou-'. 

• Šelmo, « řekl mi s úsměvem otec a lehce 
se dotekl mých vlasů 

Tím lichocením dobyl jsem si snad u něho 
práva, že jsem směl zůstati v tajemném pokoji, 
který mou zvědavost nejednou podráždil. 

Rozešel jsem se světnicí, těkaje dokola očima. 

Všude jsem viděl starý a podivný nábytek: 
dubový stolek s nohami překříženými, oble řezané 
židle, širokou skříň s rýhami oprýskanými a 
silným kováním z mosazi a na skříni hodiny 
v černě leštěné barokní schránce se dvěma sloupci 
z úběle. 

Postál jsem chvíli před nimi. Nešly, jakoby 
s dědečkem ustal v nich pohyb. Rozvažoval jsem, 
proč tyto hodiny nejdou, kdežto ty ostatní ho- 
diny v pokojích tikají a hýbají sem tam kyvadly. 

Otec mne viděl, jak jsem se vpíjel očima 
do hodin. 

• Nač se tak díváš ř« ptal se mne s úsměvem, 
s jakým se díváme na děti. 

»Tu na ty hodiny, « řekl jsem, najednou 
zvážněv. 

.Či se ti líbí.?* 

>Líbí, jenom že nejdou...* 

•Jsou pokaženy.* 

>Co se jim stalo ř« 


!>Mají zkažená kolečka. « 

»A mají hodiny kolečka ?« 

Myslil jsem, že hodiny nejsou tak jako vůz, 
aby měly kolečka a že se hýbají samy od sebe, 
protože je někdo byl natáhl. 

Nyní však otec, aby mou zvědavost ukojil, 
otevřel hodiny, položil na židli a všecek ten ta- 
jemný vnitřek mi ukázal. Bylo tam tolik žlutých 
koleček s ostrými zuby jako u našeho Azora. 
Už jsem chtěl kolečka roztočit prstem, ale otec 
mi nedal. Pravil mi, že bych je polámal. Uzavřel 
hodiny a postavil na skříň zase na totéž místo 
a tiše, po prstech se mnou opustil pokoj. 

A od té doby hodiny byly v mé veliké úctě 
tak jako cosi důmyslného, čemu snad otec roz- 
uměl, čeho jsem já však doposud neuměl 
chápati. 

Jednou se stalo, že jsem byl s dětmi v sou- 
sedním nádvoří. Kterýsi z chlapců donesl »frkalku«, 
takovou dřevěnou hračku: kolečko z hodin upro- 
střed s kolíčkem. Chlapec rozvrtil kolíček v prstech, 
pustil a »frkalka« rychle a dlouho se točila, hučíc 
jakýmsi medvědovitým zvukem. Všichni jsme měli 
radost z nové té hračky a každý z nás chtěl míti 
takovou »frkalku«. 

Já si tu vzpomněl na ony hodiny v pokoji 
dědečkově a hned jsem zarozumoval : » Vyberu 
kolečka, udělám »frkalku« a nikdo nepozná. Oni 
se beztoho dovnitř tam nepodívají." 

A tak ve mně rychle ta myšlénka uzrála, 
že ;sem jen čekal, až všichni odejdou. 

Skutečně odešli v neděli někam na výlet. 
Zůstal jsem doma s chůvou a bratrem Gustou. 
Chůva seděla v kuchyni, říkala v knížkách a Gusta 
si čmáral jakési hlouposti do sešitu. Povídal, prý 
jsou to počty. Já zatím potají slídil po klíčích. 
Visely u dveří  na kroužku a přilákaly mne,  že 


46 


jsem si přistavil židli, sejmul je se stč-ny a rychle 
i s nimi v\šel jsem na chodbu. V mysli mé nálile 
se zdouvala hrdost, že nikdo z chiapcft nebude 
m(ti podobné »frkaiky«. 

Srdce mi zatlouklo strachem. Bál jsem se 
chůvy, která nás kárala ostrými slovy po každém 
přestupku, větší strach měl jsem však z Gustava 
On byl mne starší as o dvě léta a mezi námi 
dětmi měl úlohu tajného policisty. On se vždy 
lichotil matce, sledoval naše kročeje a stále na 
nás žaloval matce, která nás přísně trestala. 

Přepližil jsem se ve strachu chodbou a 
v největším chvatu zkoušel jsem klíče. Rychle 
jsem odemkl, vkradl se do dědečkova pokoje, 
přistavil židli, otevřel hodiny a už jsem by! 
v barbarském díle. Točil jsem ve stroji šroubky 
a kolečky, až to v něm řinčelo. Vyňal jsem 
šťastně asi tři kolečka, rychle jsem vyběhl z po- 
koje, uzamkl, uschoval kolečka do kapsy a po- 
věsil klíče v domácím pokoji na jejich obvyklé 
místo. 

Chvěl jsem se doposud strachem, ale pak 
spadlo se mne ohromné tíživé závaží. Chvatně 
jsem odběhl na dvůr, [iřistrouhal kolíčky, zastrčil 
doprostřed koleček a s novými hračkami šel 
jsem se pochválit nejbližším chlapcům. Ale ti 
zase mi nabídli k výměně nové své hračky a 
tak lehce a snadně ode mne vylákali všecka tři 
kolečka. 

Všecka ta příhoda byla na chvíli zapomenuta. 

Tak asi za týden zase jsme byli s Gustou 
v pokoji. On cosi čmáral do svého sešitu a vy- 
hlížel znepokojeně. Najednou přistoupl ke mně 
a řekl mi tvrdě: »Ty jsi vzal kolečka. « Zaryl 
se do mne studeným zrakem, který se chorobně 
leskl. Zrovna mne hypnotisoval, že jsem hned 
ztuhl strachy. Neměl jsem síly, abych mu od- 
pověděl. 

»Ty jsi vzal kolečka, «  řekl mi podruhé. 

Nikdy jsem nelhal a jen jsem po tichu vy- 
šeptl :  » Vzal jsem.« 

• Počkej, zkazil jsi hodiny, všecko to povím, « 
řekl mi Gusta a v očích mu zasvitlo podivné 
světlo. 

Postál jsem okamžik podoben bezduché soše. 

'Prosím tě, Gusto, neříkej, « uprošoval jsem 
bratra bojácným hlasem, který mi selhával 
v hrdle. 

• Povím to jistě." odřekl Gusta, odešel chladně 
ode mne, usedl za stůl a zase psa! dále v sešitu. 

Prosil jsem Gustu opětně, plakal a svíjel se 
před ním, ale on na mne nehleděl, nevšímal si 
mne a jenom chvílemi studeně na mne pohlédl 
výhružným pohledem, ve kterém byla mstivost 
a zloba. 

Úzkost a strach třásly mým srdcem tak jako 
podzimní vítr lomcuje stromem, aby ho oloupil 
o poslední lupen 


Bál jsem se nesmírně matky. Ona nám ničeho 
ncpromíjela, protože výchova naše byla docela 
v její rukou. Otec by! člověk hrdý a sebevědomý, 
zřídka se stýkával s námi, ale když přišel, všichni 
jsme hleděli na něho s podivným pocitem, všichni 
jsme k němu cítili bezmeznou úctu. Nikdy nás 
netrestal tak jako matka, nikdy své ruky na nás 
nevztáhl a jenom někdy slovem se ozval — a 
byl to prostředek závažný! Za to však matka 
bdťla nad našimi kroky, jakoby chtěla nahradit 
otcovu netečnost. Měla své úzkostné starosti, 
stále se lekala našich kousků a měla strach před 
naším budoucnem. 

Gusta byl podoben matce srdcem i tělem. 
On nikdy ničeho nedělal přes čáru, nehlučel, 
netěkal do tmy, býval vždy pokorný k matce 
a tím si ji získal Všichni jsme bývali nehodní, 
a jenom Gusta řádně se choval. Neměl rád chla- 
peckých spolků, držel se doma a ovšem žaloval 
na nás kde jakou maličkost. A proto jsme se ho 
báli hůř nežli matky. 

Byl jsem si vědom, že jsem úplně v Gustově 
moci. On se mnou mohl naložit podle své vůle. 
Seděl jsem v koutě a díval se na něho, jak píše 
v sešitu. Nerušil jsem ho a sám jsem se mučil 
bázní a strachem až do samého večera. V hlavě 
mi seděly úzkostné myšlénky, jakoby nade mnou 
visela zlověstná mračna a hrozila spoustou. 

Najednou Gusta se zvedl, zavřel svůj sešit, 
uložil mezi své knihy a přešel pokojem s chladným 
a zlobivým pohledem. 

Znovu jsem se obrátil k němu. 

• Neříkej, Gusto, « řekl jsem k němu bojácně, 
abych ho uprosil. 

•Už jsem ti řekl,« pověděl rozhodně, odešel 
z pokoje a nechal mne samého tak jako provi- 
nilého vyhostěnce na pustém ostrově. 

A tak jsem seděl v úzkostech několik hodin. 
Přál jsem si, aby se raději rychle vše skončilo, 
a z toho zase bál jsem se trestu a rád bych byl 
ještě prodloužil ono strašné a mučivé čekání. 

Konečně pod samý večer přišla má matka 
se sestrou a nejstarším bratrem. Otce jsem ne- 
spatřil. Gusta hned přišel za matkou. Dával mi 
cítit matčinu přízeň k sobě a tím také velikou 
zvůli nade mnou. Viděl jsem, jak se v něm ne- 
může udržet novina, kterou chtěl zvěstovat matce, 
a proto chvěl jsem se strachem, který se stu- 
pňoval každou vteřinou. Náhodou střetl jsem se 
s ním pohledem. Vyhlížel mstivě, ale snad strach 
můj v něm přelomil dychtivost, s jakou chtěl 
žalovat matce, že jenom prstem zahrozil na mne 
a studeným pohledem dával mi znáti, že mi pro- 
kázal velikou milost. 

A skutečně, zachoval se ke mně velikodušně. 
Neřekl ničeho matce, ale kolikrát za to mne 
ztrestal ! 

V několika dnech přijel návštěvou strýček, 
otcův  bratr.  Dovezl nám dětem hračky.  Gusta 


však nebyl spokojen a chtěl se mnou měnit. 
Nechtěl jsem Ale on řekl: » Hodiny ..., počkej, 
všecko to povím!« A já mu raději vyměnil hračku, 
jen aby mlčel. 

Jindy měl zase jiné choutky. Hned na mně 
žádal, abych jej provázel a z toho zase, abych 
s ním seděl v pokoji, když jsem chtěl odejít za 
chlapci. Jestli jsem odmluvil jediným slovem, 
ve kterém nebylo ochoty, ihned mi pohrozil: 
^Hodiny ! . . .« a já hned otrocky vyplnil jeho 
přání ze strachu před trestem. Nejednou za hry, 
když jsem se veselím rozproudil, křičel a dováděl, 
ihned mne zahladil hrozným tím slovem a všecku 
mou veselost zkalil. 

A tak mne mučil celá tři léta. Podrážel ve 
mně všecku mou vůli, kalil mou radost a ničil 
mé dětské zámysly. Kdyby byl raději žaloval, 
ale tak držel mne stále na uzdě a těšil se z toho, 
že jsem ho na slovo poslouchal a třásl se před ním 
v otrocké  bázni. 

Na podzim třetího roku odešel do škol Tak 
se mi najednou uvolnilo, a přece když přišel 
prvý rok na svátky, byl jsem jím zaražen a raději 
jsem se ukrčil před ním, aby mne nemučil vý- 
hružným slovem. 

Ale potom se všecko pomalu zapomínalo. 
Gusta ničeho neříkal, já se též před ním o ničem 
nezmínil; ale ta hořkost, po každé křivdě zůstá- 
vající, vryla se do mne tak jako rezavý hřebík, 
zůstala nadlouho po letech, i když nás rozmetl 
život na různé strany. Doposud nesnesu v pokoji 
hodin. Mučily by mne vzpomínkou na ony strašné 
chvíle, jaké mi kdysi způsobil Gusta. 

Na podzim jednou seděl jsem v pokoji při 
lampě. Venku byl vichr. Dešťové kapky pleskaly 
na okno a chvílemi vztekal se vítr, úpěl a skučel 
ulicí, zvyšuje úzkost podzimní noci. Někdo za- 
klepal na dvéře. Běžel jsem, otevřel. Kdosi při- 
cházel v dešťovém plášti, všecek přemoklý. Poznal 
s em Gustu. 

»Co jdeš v takovou chvíli.?« oslovil jsem ho 
všecek udiven a vedl ho ke stolu. Sňal jsem 
s něho plášť a podal mu židli. Hleděl jsem na 
něho. Sestárnul velice a hrozně byl smutný. 

»Co je ti?« ptal jsem se, nemoha zdržeti 
v sobě této nutkavé otázky. 

> Život mne pronásleduje. Přišel jsem si jenom 
tak pohovořiti. Žiju tak opuštěn, že nemám 
komu se svěřit, « pověděl hlasem, ve kterém třásly 
se slzy. 

>No a tak co je ti .?« pátral jsem blíže po 
jeho životě. 

• Bratře, zle se mi daří. Zena mi nerozumí, 
vede si nádherně a mrhá mi jmění, tohoto roku 
pohrbil jsem dvě děti, veškeré plány životní vyšly 
mi  na  zmar  a  všecky  mé  naděje  vyschly mi 


v písčinách. Skoro si zoufám, « pověděl Gusta, 
hlava se mu sklonila níže a ruce znaveně spo- 
činuly na kolenou. 

Zeptal jsem se ho blíže na jeho život. Nemohl 
jsem ničeho pochopit. Stále jsem viděl v něm 
chlapce, který mi ublížil 

»Ty mnoho zavinuješ vlastními chybami, « 
řekl jsem, pokrčiv rameny. Gusta mne stihl ne- 
vlídným pohledem. 

• Přišel jsem, abych si u tebe ulehčil — a ty 
na mne svaluješ vinul« řek! mi s přízvukem po- 
drážděného člověka, který nesnese výtky. 

• Tys ještě tak jako za dětství. Nejde to 
v životě, aby tě všecko poslouchalo," řekl jsem, 
nemoha přemoci hořkosti, která má slova pod- 
lévala. 

Gusta se najednou rozohnil. 

»Comášs tím dětstvím .? Proč mi to vzpomínáš.? 
Já vím, ty pořád ještě . . . Myslil jsem, že si tu 
ulevím u bratra a vidím, že jsem u tebe cizincem, 
hůře než cizincem, « povídal neklidně, v rozčilení, 
škubaje rukama. 

»Co myslíš o mně.?« 

• V tobě to vězí od dětství.' 
»Co ve mně vězí.?« 
Najednou jsem se rozpomněl. 

• Myslíš ty hodiny?* řekl jsem, snaže se ve 
chvatu popříti, co přece bylo tak zřejmé 

»Řekl jsi. Ano, ty hodiny... S Bohem !« 
pověděl prudce, škubl svým tělem, natáhl ruku 
pro klobouk, vstal a strhl plášť s věšáku. 

Ve mžiku byl už ve dveřích. 

Stál jsem tak jako u vytržení. Ale ve chvíli 
jsem se vzpamatoval a rychle jsem vyběhl za ním. 

• Co děláš? Vrať sel« volal jsem do tmy, 
ale jen pleskání lijákem odpovědělo na moje 
slova. 

Pod samou lucernou, jejížto světlo vpíjely 
do sebe mlhy, spatřil jsem rychle ubíhající po- 
stavu v plášti. Jen se mi mihla a zm^izela za 
rohem. Nebylo možno zpátky ji přivolat 

Za chvíli jsem si uvědomil, co se před chvílí 
stalo. Chápal jsem neštěstí bratrovo. Vím, že byl 
podoben unavenému ptáku, jenž hledá oporu na 
větvi, aby si odpočinul — a já ho odpudil. 
Z temna mé duše vyšlehly výčitky tak jako 
ukryté plameny a pálily mne řežavě. Ale proč 
je to, že minulé stíny, které se zdají už pohřbeny 
náplavem života, znovu se zvedají, aby nám ulehly 
v cesty? A jak je těžko vítězně přejíti přes ně 
a zapomenouti na staré, odlehlé křivdy? 

A tak mne mučily vzpomínky z dětství 
jako čerstvé výčitky, sedly k mé duši a bděly 
u ní pořád až do svitu rána. A stará hoř- 
kost zapustila v mou duši hloubej své otravné 
kořeny. . . 


ir   ir   ir   %   % 


Jiívi SuMiN: 


NA  VLNÁCH. 


— NOVEI.LA. 


Vid;š, já mám /.tebe radost. Říkávala jsem; mám 
bohatou sestru... nóbl dáma!., jenom že 
se ke nmé nehlásí! Myslím, že ani jejich děti 
nebudu znát. Nu a, zaplať páuihii! |)íece jsem 
tebe poznala ! Vzpomněli jste si na chudou tetu . . 
Nic si z toho nedčlcj : nejsi první ani poslední 
a u mne se věru nebudeš nn't zle < 

A Pavla, jež po prvních bouřích čekala ja- 
kési uklidnění, slibované jménem onoho zátiSí, 
jež ji ničlo skrýti svčtu, i)očínala tušiti děsivý 
příval hoře a běd, jehož konce nemohla dohléd- 
nout V tomto hrozném bytě o dvou černých 
pokojích se širikými trhlinami, v nichž každým 
dnem zjevovaly se nově, podezřelé tváře, započala 
její muka stupi^ována k šílenství. Stranila a bála 
se těchto lidí Zvanivá, hrubá, upracovaná teta 
se sv_\n>i nesmyslnými řečmi byla jí každým 
dnem nesnesitelnější. Pouhá blízkost její bouřila 
a pok' řovala trpící bytost Pavlínu, jakoby ji ža- 
havkanii šlehal do tváře. Neústu[)ná, mučivá 
tesknota drásala a podlamovala její duši. Byla 
zde jako trestanec vydaný morovému ovzduší 
pustého ostrova a trýznivým, vražedným vlivům 
poměrň. Kouzlo rodného domu se svojí tklivou 
něhou uprchlého mládí a čistých radosti kynulo 
jí zdáli do běd a zoufalství jako svatozář ztrace- 
ného ráje, z něhož vlastni vinou byla vyhnána. 
A dosah této viny, o níž doposud nepřemýšlela 
rostl pojednou před ní, zároveň s neštěstím, jež 
se vždy hrozivěji vrhalo na její sirou duši. V stra- 
stiplném rozkypění srdce snažila se úpěnlivými 
[)rosbami v pokorném, kajícím sebezapření do- 
býti zpět kus srdce mateřského, jehož příkrost 
děsila ji víc, než všecky hrozící bědy osudu. 
Z jejích dlouhých, zoufalých listů čišela všecka 
ta bolestná tesknota po drahých tvářích již pro- 
žívala ve špinavém, chudém bytě, mezi cizími, 
odpornými lidmi, jichž se děsila. Líčíc svou opu- 
štěnost a chmurné předtuchy, jež obestíraly její 
mysl, škemrala jako dítě o kousek soucitu, a 
jasný pohled nebo jen malou vzpomínku na důkaz, 
že odpustili, že jí nezavrhli docela. Odpovědí 
sotva se dočkala. Byly tak střízlivé a suché! 
Byly to doušky octa a žluči pro její žízní zprahlé 
rty. Nemohouc překonati zoufalou tesknotu a 
v/růstající odpor ku svému okolí zapřísahala 
matku, aby ji změnila její žalář, nebo aby ji 
aspoň navštívila, nezříká-li se již docela své ne- 
šťastné dcery. 

Odpověd matčina byla střízlivě vážná jako 
vždy, jen že poněkud ráznějši. Změna bytu zdála 
se jí naprosto nepřípustná. Neboť není radno, aby 
si Pavla pro svůj poklesek vyvolala více svědků, 
než'i třeba. Snad, kdyby se Bůh smiloval .1 dítě 
zemřelo,  dalo by se to v určitém případě přece 


Pokrai. 

zatajit. Velikou váhu kladla matka na to, že 
• přítelkyně* dosud marně pátraly po úkrytu 
Pavlíně V městě rozšířily se dobrodružné po- 
věsti, že odjela kamsi daleko na jih, že mešká 
v kterýchsi mořských lázních, nebo že se jí ujal 
bohatý strýc v Uhrách. Tyto pověsti jsou však 
matce příjemnější nežli skutečnost. Třeba tedy, 
aby Pavla nepodceňovala byt, jenž má tak velkou 
výhodu, že totiž je tak dobře ukryta a mimo to 
je opravdu velmi laciný. S tím by především měla 
počítat! Nechť si jen pomyslí, co si počne, jestliže 
dítě poroste a bude vyžadovat čím dále tím vět- 
šího nákladu ? Matka nechce prozatím na to ani 
myslit, hlava ji třeští při této myšlénce. Varuje 
také Pavlu, aby se příliš neoddávala předtuchám, 
že vše brzy skončí; neboť smrt věru ntpřichází, 
kdy se jí člověku zachce. Psát jí častěji nemohou, 
neboť třeba jezditi s dopisy na nejbližší stanici, 
aby se v místě nedopátrali její adresy, a návštěva, 
jež by ostatně neměla smyslu, způsobila by jí 
zbytečné výlohy a peněz se nedostává, neboť je 
třeba teď vystupovati okázaleji nežli jindy, aby 
se poněkud ta hanba zakřidovala. A jinak neví, 
co by jí psala. Nového hrubě nic není. Snášejí 
ten kříž s pomocí boží, jak jen lze. Mnoho trp- 
kostí pro ni zakoušejí. Předru' rodiny v městě se 
jich straní, jakoby byli stíháni klatbou, a dcery 
z lepších rodin, dlouholeté přítelkyně Pavliných 
sester, přerušily s těmito styky. Nelze jim toho 
ani zazlívat, ona jednala by v podobném případě 
zrovna tak ; vždyť to už žádá slušnost Čas, doufá, 
vše napraví, ač nennjdou-li nové rozf)aky k vůli 
dítěti. Ale nejvíce ji bolí, že přední rodiny v městě, 
s nimiž byla v tak úzkém a srdečném styku, trpí, 
aby se Křín dvořil jich dcerám, ano mluví se do- 
konce o sňatku jeho se zámožnou dívkou z ^á- 
žené rodiny. 

Těmito dopisy, v nichž smysl jednotlivých 
vět zanikal namnoze v křiklavých chybách a roz- 
křiveném hrubém písmě matčině, cítila se vždy 
znova zavržena a odkopnuta svojí rodinou. Zpráva 
o sňatku Křínově ji hluboce rozrušila Její hoře 
pozvolna přerůstalo sirou její bytost a zavíralo 
nad ní své černé vlny. A každý den tohoto trud- 
ného života [irotínal nový průlom strašné per- 
spektivy do mlhavé šedé zdi dívčiny nevědomosti. 
Znenáhla přestávala mysliti na matku, od níž ni- 
čeho již nedoufala, cítíc pojednou, že lesk a 
blahobyt jejího postavení v domě otcovském byl 
jen cosi dočasného, vydluženého, čeho si teprve 
měla dobýti výhodným sňatkem. V neštěstí, jež 
ji však potkalo, klesla přirozeně na stupeň chu- 
dých děvčat, jež viděla kolem sebe v domě tetině, 
služek bez místa, šiček a sklepnic hledajících za- 
městnání  Matce dávala ve všem za pravdu; bylo 


4* 


třeba šetřiti, aby se její malé věno předčasně ne- 
vyčerpalo, bylo třeba spínati ruce k Bohu, aby 
se slitoval a zbavil jí dítěte, pro něž nebylo na 
světě místa. Tak bloudívala celé dny ulicemi ci- 
zího města, jen aby nemusila dlíti v onom protiv- 
ném brlohu, jenž jí byl nyní domovem. Její duši 
uštvanou a chorou prostupoval víc a více veliký, 
umrtvující stín horečné zbožnosti a asketické 
kajicnosti. Studená, stinná dlažba kostela chladila 
její palčivé rány. Často musiia být vybídnuta, 
aby odešla, když se kostel zamykal. Nekonečné 
modlitby její tloukly jako pěstě zoufalce na brány 
Slitování. Nepsala již matce, nevzpomínala jí ani, 
s nikým se nestýkala, ani nemluvila. Kruh jejich 
myšlének svíral se zvolna jako pověstný žalář 
inkvisice, jehož pohyblivé stěny sešiuovaly se úž 
a úže kol zděšené oběti. Nemodlila se již za 
slunné štěstí života, ani za tichý poklid rodin- 
ného zátiší, jemuž byla vyrvána. Děsila se jen 
přicliodu onoho tvora, jenž měl býl nesmazatelnou 


skvrnou jejího života. Umdlévajíc hořem a vysí- 
lením na dlažbě studených, prázdných chrámů sto- 
kráte nabízela vysoké výkupné přísnému soudci 
nad sebou, jen když zbavena bude této potupné, 
zdrcující přítěže a vytržena z prostředí nízkosti 
a bídy, v němž se ocitla. Matčina slibná slova : 
Kdyby se Bůh smiloval a dítě zemřelo, neměla 
již přísvitu naděje. Zdálo se jí, že tato touha 
po smrti dítěte, jemuž měla dáti život, toto 'vy- 
svobození*, jak tomu říkala, jež bylo jedinou 
světlou myšlénkou její rozpálené hlavy, jedinou 
žádostí její siré duše, vrhá kol ní černé stíny 
hříchu, jež se neprostupně kladou na všechny 
cesty, jimiž by mohla jti vstříc lepšímu osudu. 
Život zdál se jí ztracen Často přála si aby brzká 
smrt učinila přítrž této beznadějné trýzni a po- 
tupě. Tak prožívala své černé dny zoufalství 
v mrazivé osamocenosti věčných ledovců vytyče- 
ných do nehybných mraků nekonečných běd a 
beznaděje. F.VKr.ič. 


FEUILLETON, 


HENRYK SIENKIEWICZ. 

Lístek k jubileu. 

Letos oslavují Poláci 25leté výročí literární práce 
Henryka Sienkiewicze, a s Poláky vzpomínají pětadvaceti- 
leté práco velkého autora v celé vzdělané Evropě. Není 
země, která by neměla aspoň některé /. jeho děl v pře- 
kladu. Angličané i Francouzi, jinak neochotní k pře- 
kladům z cizích literatur, přeložili si ze Sienkiewicze téměř 
vše, co napsal. 

V literárním díle Sienkiewiczově nenalézáme mla- 
dických pokusů, o nichž se shovívavě mlčívá; hned prv- 
ními pracemi svými vzbudil neobyčejný zájem, již svými 
obrázky z cest, které počal uveřejňovati v »Gazelě 
Polské« pod pseudonymem. »Lit\vos«. Obracel k sobě 
pozornost neobyčejně bystrým vnímáním, nevšedními 
myšlénkami a přímo skvělou formou. Do literární Polsky 
posledních let sedmdesátých zavanul ze Sienkiewiczových 
drobných črt nový, svěží vzduch. Starší pánové a poho- 
dlně za nimi kráčející »mladí« nemohli se vybaviti 
z ovzduší dávno přešlého revolučního roku 1863, aspoň 
někde a nějak musil autor, počítající na oblibu v publiku, 
zavaditi o vlastenectví, jež se jevilo r. 1863 nejkrajnějším 
hazardem revoluce. Sienkiewicz už nepřišel s nářkem do 
ztracených ideálů, do zmařených snah po sjednocení 
vlasti. Objevil se jako umělec uceleného názoru na po- 
třeby čtoucího obecenstva, jako muž cíle vědomý. Zjednal 
si především veliký kruh čtenářů tím, že duchaplně bavil, 
a když lidé dychtivě počali sáhat po každé nové jeho 
stati, počal realistickými obrázky ze života lidu ukazovati 
svým soudruhům v polské literární obci na koleje nové, 
nevyjete, a svému obecenstvu jako v zrcadle ukazoval 
na přednosti i vady národní společnosti, ukázal na nahou 
Ijídu lidu a na — nové povinnosti k lidu. Fakt z blízkého 
okolí představil jímavé, poutavě a, co více váží: pravdivě 
a spravedlivě. — »Starý sluha«, »Hana,« »Janko muzikant«, 
»Za chlebem«, všechny »Črty uhlemi sem náležejí. Mistv 
kus slunn;'ho mládí, místy, a to většinou, lidé a scény 
ze společnosti plné krutého utrpení. — Roku 1881  p«;nl 


literární kritik polský, St. Tarnovský, o >listech z cest« 
i o drobných povíduách a črtách Sienkiewiczových, že 
jsou nejlepšími věcmi z celé současné literatury. — Sien- 
kiewicz překvapil svými cestopisy, překvapil svými ma- 
lými obrázky a odtud rok od roku uchystal své společ- 
nosti překvapeni nové. Po drobných črtách, z nichž vane 
dech současného života, po novelkách, které proletěly 
polským životem jako výkřiky, — objevil se velký čtyř- 
dílný román: »Ohněm a mečem« z doby XVII. století, 
první část proslulé trilogie. Válečný hluk, dunění ve- 
liké historické bouře — místo zjevu, s nimiž denně se 
setkati můžete! Historické obrazy místo momentck, v nichž 
byl zachycen palčivý dnešek. Literární obecenstvo se na 
tuto přeměnu dívalo nedůvěřivě. .Me bylo brzo získáno 
pro Sienkiewizcův prvni román velkých rozměrů. Figury 
směle, energicky kreslené měly duši, polskou duši. Scény 
jedna zajímavější než druhá, plny ruchu a života, uchva- 
covaly čtenáře. Lidé ve všech polských končinách mlu- 
vili o osobách z »Ohněm a mcčem« jako  o lidech živých. 

■•Pocítil jsem nechuť, — napsal Sienkiewicz tehdy 
v soukromém dopisu, — k novelkám, k pídimužickým 
rekům, k rozčilování se nad kvintou tence znějící; řekl 
jsem si: jsem syt, zkusím jinou;notu!« Těmi slovy cha- 
rakterisoval vznik velkých románů svých: s^Ohněm i me- 
čem«, — "Potopa*, — a »Pan \Volodvjowski«, románů, 
jakých nebylo dosud v polské belletrii. Kritik Křaczko 
řekl o nich, že od vPana Tadeusze« nebylo nic tak krásně 
po polsku napsáno. Historické chvíle podány jsou s veli- 
kou důkladnosti a pravděpodobností, s obdivuhodnou 
obrazotvornosti. Figury historické líčeny jsou věrně podle 
pravdy (Opaliňski, Lubomirski, král, Czarniecki a přede- 
vším ' Radziwitřowé), figury fiktivní jsou plny života 
a statečnosti, nebo humoru. 

Sienkiewicz má u veliké míře vyvinutý soucit 
s Polskou současnou i s Polskou předešlých století. Hi- 
storické fakty nezabarvuje k vůli zajímavosti nepravdou 
Líčí přednosti i vady polské společnosti a ze všeho si 
vyčtete naučení dané polskému svědomí: sPovinnost 
k národu měli předkové za těžkých časů a plnili ji; i my 
máme povinnosti. Našel se v XVII, věku prostředek 
spasný, lze ho nalézti i nyní. Uvažujte!* 


Na »Potopě« vytýkala kritika místy rozvláčnost. 
Nelze popříti, že výtky ty vyslovovány byly právem. 
St. Tarnowski vykládá si rozvláčnost tira, že původně 
psána byla pro podčáři denníku. Opakován tu starý 
úsudek, že noviny zabíjejí knihu a psaní do novin že 
kazí ušlechtilé umění belletristické. A nikoli neprávem. 
Také ve Francii noviny sice velice rozšířily román, ale 
také snížily jeho úroveň. Spéch a nucené tvoření jsou 
nepřátelé uměleckého díla. Kdyby byl mohl Sienkiewicz 
po napsání přečísti celé dílo, doV.ajista by byl škrtal, bvl 
by postřehl mnohé podobnosti, mnohá opakování pře- 
vzatá z »Ohněm a mečem« do »Potopy« a dílo bylo by 
dokonalejší. Ale Poláci neváží si proto »P()topy« méné 
než jiných umělecky ucelenějších práci mistrových. Drží 
se dobré rady anglické: »Read! and be thankfúlív- —jak 
vůči »Potopč,« tak vůči románu -Pan Wolodyjowskic, 
v němž jsou rovněž skvělá místa vedle očividných vad. 
Poláci zařadili si »trilogiit přes ta některá opominuti 
mezi nejdokonalejší věci v domácí literatuře provedené. 
Vždyt jim •trilogie není pouze románem psaným dle 
hesla: l'art pour lart, »psána jest« na posilnění polských 
srdcí a znamená již sama v sobě jejich posilnění. 

Jako mistr v uměleckém pozorování počal psáti již 
své polemické listy z Ameriky, dílem mistrovým bvla 
také první jeho belletrislická práce ostatní, ony drobné 
práce, ve kterých líčil sociální život svého domova. — Nccht 
licí ve 'velké »trilogii« Pol.-ku ze XVII. století, nebo 
v »Ouo vadisi dobu Neronova Říma, nechť líčí Poláky, 
Litvíny a Němce z XV. stol. ve svých >Křižácích«, nebo 
Poláky našich dnů v »Črtách uhlem«, v »Bez dogmatu* 
nebo >v Rodině Polanieckých« — všude totéž bystré 
oko znamenitého pozorovatele, tatáž šťastná ruka v na- 
nášení koloritu doby. Hcrrmann Menkes pravil ve ví- 
deňské •Die Zeit o Sienkiewiczovi; »Je to řlaubert, ale 
se žhavou nacionálni duší « 

S nevýslovnou jemno-stí vypsal v románech •Bez 
dogmatuc a »Ro(lina Polanieckých«, co se děje v duších 
současníků. Leon Plošovský v »Bez dogmatu* je duše 
úpadková, po krásnu žhavě toužící, před kterou se i ryzí 
zlato mění v prach, kdy se ho dotkne, duše, která povr- 
huje všedností, ustavičně rozpíná křídla k povzletu, ale 
také ustavičně po zemi je plouží - »Genius bez portc- 
feuillu<,jak praví autor Duše, jež prociťuje, co celé její 
okolí, celý minulý i současný svět prožily, — ale jež je 
neschopna k jakémukoliv činu. » Rodina ' Polanieckých« 
je vyvrcholení Sienkiewiczovy tvůrčí síly, je v tom ro- 
mánu, lépe řečeno v té řadě obrazů, slabě osnovou 
spjatých, netoliko skvěle vylíčena současná společnost 
se svými touhami, vášněmi, přednostmi a vadami, ale 
i ze široka vyložený názor autorův na přečetné otázky, 
jež moderního člověka obklopuji. 


V roku 1869 byl Sienkiewicz u nás v Praze jako 
účastník slavno.sti, na počest 500. narozenin Husových 
pořádané, a odpovídal jménem zahraničných hostí na 
oslovení staro.^íty mě.st pražských. 

Prošlo mnoho let, a Sienkiewicz je mezi námi zdo- 
mácnělý. Jeho •Potopac, >Křižáci«, »Ouo vadis* pronikly 
do všech českých končin a jsou rozšířeny jako spi.sy 
nejpopulárnějších autorů domácích. J. J. I.. ' 

PŘIROZENÁ TENDENCE TVORBY 
UMĚLECKÉ. 

Uas iat Jii-  Kii;>:n>chaíl dpr Dinsc: 
Natíirtichcni gcntit;c d»s Wettall kauni, 
— was kúnstlich ist, verlangc geschlossSien Rauin. 
Goctlic. 

Umění pro všecky věky nebylo a nebude než sym- 
bolem myšlének a citů, jakožto forma chápatclná pro- 
stými .smysly. 

To jest onen symbolismus v umění par excellence. 
W. von Scholz v článku »Symbolische Kunst« praví: .Mv 


víme všichni, že každé dílo pravé, nepochybné ceny 
umélccké jest symbolické - V tom spočívá podstata 
každého uměni: tak je chápeme. Samo sebou netvoří 
ničeho, nýbrž představuje i byť druhdy v stilisaci jednčm 
zcela srozumitelné, jedněm docela temné) odraz té které 
věci, útlejší a mlhavější — mohutnější a jasnější v našern 
mozku, v našem srdci. Nalézá-li tedy kdo zalíbení v ně- 
kterém výtvoru uměleckém, jest takto passivněsúča-,!něn 
onoho dojmu, který vyvolán byl v umělci. — Jest 
pravda — málo těch, jimž poskytnut dar nádherný a 
cenný viděli svými smysly v skutečnu onu ideu skrytou. 
Ti však, již krášli tyto dary, vnímajíce tajemný ohlas, 
dávají nám uzříti onu podstatu věcí tím mocněji, čím 
usilovněji přibližují se inspirací k hranici bezděčných 
vycítění a jemných pochopení, kterou naznačují známá 
slova: Uskutečniti ideu a idealisovati skutečnost. 

Ale na jedné straně jest ideál prchavý jako »pohlid 
na moře a ncbc«. Když chceme myšlénkami postihnouti 
jeho přítomnost reální — změní se a prchne nám. 
S druhé strany: do kraje snů nelze zavítati nikomu 
v průvodu, — jediné člověku samotnému jest dovoleno. 

Veden jsa spolehlivým uměleckým rozpoznáváním, 
které prýšti se z každé prosté a naivní duše, jež jest 
integrující části umělcovy tvořivosti, — umělec podá 
nám výsledek onoho mocného podnětu, ukryté mohut- 
nosti vycházející z přírody v nejširším smyslu toho slova. 
Ji napodobiti, ne otrockou kopií, nýbrž v její smyslu ji 
doplniti a zdokonaliti, s účinnou snahou tíhnouc ke sku- 
tečnosti, než — výše nad tuto. Neboť jedině tímto směrem 
lze uplatniti onen živel ideje panující. 

Na obezřetnosti umělcově, kterou ozbrojí se v pří- 
čině svůdné výsady, jež zve se »machec, závisí, aby ne- 
přetrhla se páska jediná, která spojuje jeho výtvor 
s ideou, nevyhnutelné »tertium comparationis,« — ži- 
votnost díla uměleckého. 

• Učiňte mi věci živé a pokreslete je, jak chcete, - 
volá de Sanctis. 

Jest obtižno, určiti hranice mezi individuclnim po- 
jniutím a manýrou, — mezi provedením směřujícím 
k cílům inspirace a provedením, které má původ v zruč- 
nosti, nelze jasněji vymeziti, aby již z předu bylo roze- 
i,natelným pravé dílo umělecké. 

Proto všecky snahy, které lze nejlépe naznačiti 
slovem Lessingovským Allegoristerei«, nevezmou lepší 
odměny než jako •popsané cedulky, které na starých 
gothských malbách osobám z úst jdou«. 

Na poznání tedy pravého cíle ryzího, životního 
umění a sebe sama jako umělce. »Včřim« — pravi 
řVancis Newbery ve svém Krédu — •že největší věc na 
světě jest pro muže, by věděl, co jest jeho nejdražší, 
a že velký cíl v umění jest nalézti  sebe sama umělce.* 

Jinde není umění, nýbrž jalové umělůstky slov, 
barev a zvuků: Umělec cítě se člověkem mezi svými 
a lidmi vůbec má se súčastiiiti jejich života a představiti 
jej ve svých dílech. 

Tak uskuteční se oslava jeho práce, vítězství umění 
posilňujícího a povznášejícího do ideálně krásných sadů 
ryzí a klidné radosti. Tam, v tajemném kruhu souvislosti, 
sejdou se všichni, kdož chtějí Kráse na křižovatce cest 
upřímno.sti, jednoduchosti a všeobecnosti, kde tyčí se 
jako palladium bílé — květ pravdy, tkvící v počlstatě 
života. K. Bačkovský. 

DIVADLO. 

• Kigarova svatba* v novém nastudováni osvědčila 
svou nevadnoucí svěžest veselohry klasické, kterou dobro- 
družný světák, pamfletista, dvořan, spiklenec i finančník 
Beaumarchais vyhoupl se ve svém významu literárním 
hodně vysoko, až k Moliěrovi, Sheridanovi, Goldonimu. 
Miluji rozkošný požitek duchaplného humoru Beaumar- 
chaisova, miluji tv grimassy, pošklebky a vtipy, jež právě 
tak jako esprit Chamfortův a Rivaromv doplňovaly pod- 


vratné a revoluční dílo filosofů 18. století, té nejkr;is- 
nějši. nejbujnější a nejplodnější doby francouzského 
ducha. A nezapomenutelným ini ostalo představeni oťi- 
garovy svatby«. kdy vedle dosavadního Figara p Seiferta 
hrála Zuzanku si. JPospíšilová, Bartola p. Šamberk, Ba- 
silia pan Chvalovský, Almavivu p. Bittner, Cherubína 
tašim si. Dumková. Posledně jsem však odcházel z di- 
vadla poněkud ochlazen ve svém enthusiasmufigarovském. 
Ovšem teď již nevnímáme tak blouznivě a ohnivě jako 
studentský nadšenec, opájející se prvními doušky fran- 
couzské kultury a kladoucí monolog Figara vedle mono- 
logu Hamleta. Snad též trochu chladněji působí nynější 
interpretace. Zdálo se mi, že v ovzduší jeviště nechytal, 
nejiskřil dosti lehký, bujný humor bláznivého dne Figa- 
rova. jehož hlavním příznakem je unášivá lehkomyslnost 
mládí, veselý smích mladých srdcí. Sečně scházela ele- 
gance a barva Watteauových »fětes galantes*, lahodná, 
skotačivá líbeznost Mozartových melodií. Cherubín slečny 
Červené byl sice dosti subretiié operetní a tudíž pi- 
k;intní — ale nebyl to Cheriibin. Zuzanka si. Grégrové 
měla zase málo té bujně nenucené subretnosti zejména 
v posledním jednání. Úplně pak zmizel humor z obou 
nejkomičtějších figur Bartola a Basilia, ač interpreti 
úloh měli nejlepší vůli. — Figarovi pana Seiferta za to 
všechna čest. Mluvil, hrál jej bravurně, rozmarně, lehce, 
bonvivantsky lehce, až na jisté baletní, tančivé kroky 
a pohyby, jež jsou sice velmi elegantní, ale hodí se 
spíše pro elegána, který se chystá řídit kotillon nebo 
čtverylku, nezlí pro vykutáleného chlapíka, který musí 
lstí, vtipem a přetvářkou probíjet se životem a který 
vlastně připravuje revoluci. Pan Vojan jako Almaviva a pí. 
Kvapilová podali výkony zcela případné elegance a no- 
blessy. — Velmi pozoruhodný byl debut si. Svagrovské, 
jež s neočekávaným úspěchem zadeklamovala Antigonu. 
Mladistvá debutantka je obdařena všemi vlastnostmi, 
které při náležitém vývinu a práci, ovládané citem a in- 
teligencí uměleckou mohou z ni učiniti umělkyni oprav- 
dovou. Je sličné tváře, vnadné postavy, hlas má bohatý, 
sálavý, pružný, a zjev jej! Antigony měl jasné linie 
Airaa Tademy. Herecky nestačila si. Švagrovská na .Anti- 
g 'nu, její deklamace je dosud začátečnická, v tom vý- 
konu nebylo onoho splynutí duše umělcovy s duši díla 
básníkova, k němuž dospívají jedině ti, kteří poznali 
martyrologii a úzkost uměleckého, samostatného tvoření. 
To ovšem nelze žádati od herců a hereček mladistvých 
nebo teprve debutujících. Toho též se asi sotva kdy 
dočkáme u p. Želenského, který i bez vzletu i bez slohu 
prázdně a matné odříkával vznešené verše. H. 

Z CIZÍCH A SLOVANSKÝCH REVUI. 

»Ruské re vue«. 

Srpnové »lzvěstija po litěraturě« přinášejí 
pěkné charakteristiky mladých a nejmladších poetů sou- 
ílobé Rusi. Za našich chladných, mlhavých dnů (stěžuje 
si anonymní autor studie) jest poesie ve psí. Naše dívky 
a ženy, které dřív znaly nejen Puškina a Lermontova, 
ale i podřízené ruské básníky, čtou dnes velmi málo, 
a to málo jest francouzské, kořeněné zboží. Naši mladí 
muži, dřívější nadšení ctitelé poesie, honí se dnes leda 
za karrierou. Dnes možno konstatovati dvě zcela sobě 
odporující fakta: obecenstvo soudobé básníky velice 
nerado čte a přece sbírky básní objevují se na trhu 
literárním tak četně, jako houby po dešti, jenže jen 
málo jest vyvolených, jen málo hodných názvu básník. 
Tuto hlavní z nich: N. Minskij. Básník-filosof, myslitel. 
V jeho básních chladný rozum převládá nad citem. 
.Mnoho krásných myšlének rozseto v jeho znamenitých 
»Bilých nocích* a hlavně v »Serenadě«. 


D. Mercžko vskij. Básník podobný Minskému, 
pokud se hloubavého ducha tkne. V honbě za ideou 
nejednou deptá Merežkovskij něžná poupata pravé poesie, 
rozumu obětuje cit. Jeho »Věra« je toho dokladem. 
Vzděláním a ovládáním verše je Merežkovskij mezi prv- 
ními soudobými básníky. 

K. Balmont. Básník překladatel. Proslavil se 
svými překlady z Shelleye. Jako básník původní přichýlil 
se z počátku silně k dekadentům, teď se jich ale odřekl. 

S. Frug. Básník biblických motivů. V tom nemá 
soupeře, tu stojí na samém vrcholu. 

L. Lochvická. Básnířka smyslnosti. Dosahuje 
efíektu svým ohněm, upřímností a tvrdošíjností svých 
rozpálených tužeb a její verše trochu křiklavé a pře- 
kreslené vynikají silnou originalitou. 

D. Ratgaus. L.yrik par excellence. Prostota, upřím- 
nost a neobyčejná raelodičnost jeho veršů vemlouvá se 
v srdce. Čajkovskij složil hudbu k několika jeho básním. 

K. Ldov. Básník nepostižných pocitů. Jediný a nej- 
lepší následník A. Feta. Vřelost a upřímnost jeho melo- 
dických veršů vniká v duši, zahřívá srdce. 

K. F o fa no v. Básník tajů a stínů. Tak trochu de- 
kadent, tak trochu symbolik a velice mnoho básník 

Mimo tyto nejmladší básníky jest v soudobé ruské 
poesii i mnoho jiných veršovníků, á la Apollon Korinth- 
skij, ale právě proto, že mezi veršováním a potsií je 
propast nepřeklenutelná, proto se autor studie ■ omezil 
na glossy jen o skutečných básnících. 

A jakkoliv to nejsou talenty, jež by slibovaly rov- 
nati se jednou geniům Puškinovi a Lermontovi, přece jen 
možno o nich užiti slov Mussetových: mon verre n'est 
pas grand, mais je bois dans mon verre. 

Originality té se jim upříti nemůže. .-X v tom už je 
taky něco. 

*    .,.    * 

Týž literární list přináší portrét zesnulého ruského 
filosofa a básníka V S Solovjeva. 31 července t. r. (dle 
ruského kalendáře i zemřel Rusi vroucí bojovník za vzá- 
jemnou lásku lidí bez rozdílu náboženství a národnosti. 
Byl to pravý učitel lidskosti, humanismu v nejširším 
a nejlepším slova toho smyslu. 

Smrt přervala život vysoce nadanému spisovateli 
právě v čas, kdy jméno jeho z úzkého kruhu intelligentů 
počalo pronikati i v širší známost. Nebylť Solovjev spiso- 
vatelem mass: hluboký a vážný básník, myslitel, psal zas 
jen pro ty, kdož dovedou mysliti a rozuměti mu. 

Všechna jeho hlavni díla — uvádíme jen: »Kritika 
otvlečennych načaU, »Čtenija o Bogočelověčestvě«. »Isto- 
rija i buduščnost toskratiji*', »L'idée russe«, ^Opravdanije 
dobrai, .Sudba Puškinao a m. j. — požívají úcty jedině 
a pouze mezi vážnou intelligencí: masse lidu jsou nepří- 
stupny zcela. 

Kromě filosofických a publicistických děl psal Solovjev 
i básně, jsa nadán opravdovým poetickým talentem. Jeho 
»Stichotvorenija« vyšly v Moskvě r. 1891 a dočkaly se 
trojího vydání. Petrohradská Akademie krátce před jeho 
smrti jmenovala ho řádným členem. 

Smrt zastihla ho v nejkrásnějším věku. Narodilf se 
r. 1853 co syn známého historika ruského. Končiv mo- 
skevskou filosofickou fakultu, stal se docentem filosofie 
nejprve v Moskvě a pak v Petrohradě. R. 1881 opustil 
však státní službu a věnoval se zúplna literatuře. 

Zemřel zánětem plic, jsa návštěvou u svého přítele, 
profcssora moskevské university knížete Trubcckého, na 
statku Uzkoje. Po něm zůstalo mnoho nedokončených 
prací většinou filosofických, ale i literární velké dílo: 
»RusskajapoezijaXlX. věka«. Rukopisy zvěčnělého filosofa 
vydá kníže Truheckoj. Dr. B. P. 


fi cdpUci se pro Prallu: na čtvrt Ičla zl. 1-20 (K 2-40), na půl léta zl. 2-40 (K 4-SO), na celý rok zl. 4-80 (K p-60). PoStou: na čtvrt léta zl. 1-25 

K 2'50), na půl léta zl. 2-50 (K 5-— ),  na celý rok 5 zl. (K 10—). — Sešitové vydáni (o dvou čislech) vycházi při každém druhéni (sudém) čísle. 

Cena sešitu 20 kr. (40 hal.) — Patislc původních prací se vyhrazuje.  —  Dopisy administr.ici  »Lumíra« buďtež adresovány:  Časopis »Lumir«, Praha, 

Karlovo namésti č. 34. . — Listy přijímáme jen frankované. — »Lumíra vycházi každý pátek (vyjma prázdniny). 


Redaktor Vá 


Hla^lik. 


.Majitel, vydavatel a nakladatel J. Otto. — Tiskem České grafické společno 


.Un 


■ Praze. 


LUMÍR 


Ročník xxix. 


2. LISTOPADU  1900. 


»   ČÍSLO 5 


Jan Ofolskv 


Oc 


ROBESPIERRE. 


'ch, prasknou tajně katostrojc svazy, 
tvůj zpovčdníček bečet přestane, 
čekáni vteřin michu tvoji zmrazí, 
pak útlocitní přijdou křesťané 


s bastardním pláčem k siné hlavě v koši. 

Stoupenci tvoji uzří udatní, 
že jako groš, jenž podoben je groši, 

se skutálela mezi ostatní; 


že padla ke dnu, zdravíc ještě okem 
a na rtu bolest dramatických vět . . . 

Tak tento zpěv hnal kalným Seiny tokem 
až k oceánům v přctajemný svět . . . 


SAM 


1 o jednou pozdě, nevím kdy, 

šli ženci z tiché práce 
a duše pěla s balkonu 

večerní variace. 
I byla chvíle taková, 

že led se v hrdle tavil, 
že vstal jsem tich jak peříčko 

a k duši své jsem pravil: 


•Jdou ženci! Žence miluješ.' 

Či — promluv — komu pěješ? 
Vstříc komu planeš v soumracích 

a kam se tehdy děješ ?< 
A ona slavná jako meč 

a jako socha bledá 
jen řekla, tmíc se záhadně, 

že odpovědi nedá 


ZAPOMENUTA. 


1 ak byli jednou rodiče a ničii hlupcc syna .   . 
.A len vám . . . (děti, počkejte, těžko se rozpomíná!) 
A tak on ty své rodiče svým hladem ožebračil, 
až o tom Jeho Milost král se dozvěděti ráčil. 
... A přijel sám až poblízko, jej kázal sníti s pece 
a pohnuv málo obrvím, tak k Honzíkovi vece: 
». .. Hm ... tedy • • . My jsme slyšeli, že on tak statně tráví! 
Hm . . . dobře! Byl teď pozorný, co Xaše Milost praví: 
On hňup je, to se rozumí!  My máme bílou dcerku, 
jestli ji k smíchu přinutí, sloul pánem z Uhúberku!« 
.. .Tak Honza šel... A jak tak jde, si pecen chleba žvýká, 
je zlatý den a žabáci se sluní u rybníka . . . 


.A došel tam, když dojed' své. Tu, co čert nechce míti.' 

že shrnuly se družičky a kvítí  na něj, kvítí! 

»A jestli rád jí klubásy!  A jestli to a onolc 

Ach, Honza mlaskal předběžně! I klubáš! No no! No no! 

. . . Byl uveden . . . Tak jako pták, jenž v zoufalé je kleci, 

princezka zevli v jeden kout uprostřed zlatých věcí. 

,Tak zevli, Honzo, celý den a temné noci prolká!' 

Vzal Honza plaňku z podpaží: »I milionská holka!« 

. . . Teď nad Honzovou provinou vše zjímal ústrach lichý, 

jen princezka se měnila a zprohýbala smíchy . . . 

.■\ Honza zmlk', by pecen sněd', šest loket klubáš k tomu ... 

Věz, synu. z Uhúberku pán šel s tvrdým břichem domů . . . 


^'::9Z>'^^Z^'^^^'^ 


Jos. K. Šlejhar: 


KAPLIČKA. 


l-cyl zase po jedné ze svých nejvydatnějších 
'—' opic náš pan starosta — a stoje z rána 
v silných ještě a nevábných nedbalkách u mile 
hřejících kamen, zdál se velmi zamračen i značně 
nakloněn k nejčernějšímu názoru na svět. Ruce 
měl resignovaně složené na zad a neurčito i leda- 
byle vyhlížel do nejbližších oken, pokud tomu 
několik ubohých fuchsií a spousta všelikých 
láhví a střepů dovolovaly. Někdy zadíval se 
tam až příkře, s očima úporně napjatýma, ba 
vypoulenýma — jakoby se to takovým násilným 
pohledem snažil zachytiti tam na některém vy- 
značeném bodu v nedostávající se a selhávající 
vnitřní rovnováze. Jeho černý názor na svět zdál 
se přímo zoufalým. Ostatně vším byl náležitě 
opodstatněn. Nehledě ani ku vydatné opici, pro- 
hrál zároveň náš pan starosta Prohrál, prohrál. 
A jeho rudolící paní starostová s narudlými 
žíňovitými vlasy hezky nízko z čela začínajícími 
a celá v obličeji rudě trudovitá ve svém láni také 
ještě nepopustila. A musí se říci, že tentokráte 
lála pozoruhodně. Kyselo pak mělo dnes syrovou 
příchuť — takovou hanebnou k zvracení. A černá 
káva s rumem — obého na polovic — nevyvolala 
docela očekávaného obvyklého účinku. Pak venku 
byl psí čas — tak těžce nevlídno, pršelo z hlu- 
boká, z oblohy jako bezedné, jež zela příšernou 
modročernou, zažloutlou záplavou, a bylo to na 
3edm bratří, ku postrachu všech hospodářů. 
A měl pan starosta ještě jetel dávat do kup, 
černal již, hnil a musí na sedm bratří pršet zas, 
ač včera šel barometr trochu nahoru a pan sta- 
rosta najisto očekával dneškem změnu už k vůli 
tomu svému jetelů, a šel se proto najařiti, ač 
jindy i z jiných příčin to činíval. Ostatně bylo 
ustálenou zásadou pana starosty, že celý svět 
s Pánembohem mohl bráti zkázu, jen když ten 
jeho osobní svět zůstával hezky v pořádku, ve 
■zdaru a prospívání — ano zaradoval se pokaždé 
blaženě pan starosta, potlouklo-Ii tak v celé vsi, 
ale u něho zůstalo vše celé, což se také ku po- 
divu přiházelo; že však tentokráte mokl i jeho 
jetel se všemi jeteli světa, to nikomu nemohl 
odpustiti. A účinky po opici zdály se spíše ná- 
silně se zmnožovati než pozvolna přecházeti — 
věc také nezvyklá u našeho pana starosty. Ovšem 
mimo své pivo dvaatřicet štamprlat pravého na- 
šeho vesnického koííaku to pozřel, což byla i na 
něho slušná míra. A probrav se ráno posléz ku 
jistému vědomí a spočítav si peníze, dospěl 
k reelnímu přesvědčení, že několik modrých, 
zbrusu nových desítek zanechal na tom pažitu 
»zelené  louky«,  kterou nejraději hrával a v níž 


byl zvyklým jen vyhrávati s takovým štěstím, 
tak  bezděčně. 

Nemnoho ponětí tanulo mu toho rána roz- 
bitými smysly, ale co bylo, zrovna jako ztopo- 
řené v mučennické ekstasi tu stálo. — A ten 
jetel, ten jetel, přišlo zase na řadu, kdykoliv 
vzhlédl na tu začernalou, bezednou báň oblohy, 
jež nebyla mu po vůli. Černý názor na svět 
stával se tu již podobným této obloze ; s bez- 
meznou jen ošklivostí na vše hleděl, zvláště po 
své paní starostové, nijak toho rána nezamlklé, 
a po hrnku černé s rumem, holba za čtyřicet 
u nás  na vsi. 

>Hu . . . u . . . u,« začal najednou téměř skučivě 
výti a prudce škubati rameny, jako u vnitřním 
nevlídném zasažení a snad i z jiného tělesného 
popudu. A mávl rukou význačně k tomu oknu, 
druhou ale neopomněv hned obezřele se zadržeti 
kamen — byl zrovna věru pravý čas. Možná, že 
chtěl to chytrák pan starosta zřetel všech těch 
nepříjemných věcí naň právě doléhajících jinam 
obrátiti, mimo svou osobnost — a ktomu se zrovna 
naskytla vhodná příležitost. S ce nic tak u nich 
nového, neobvyklého, ale přece příležitost. Neboť 
kdož by se toho nadál i v dnešním nečase. Po- 
dařilo se to panu starostovi — paní starostová 
zanechavši zbytečného míšení se v jeho záležitosti, 
také upjala pozornost na ráz ven  . . 

Ano, bylo to přespříliš, co tropil již ten 
staroch, ten potřeštěnec jakýsi či co hlupec a po- 
šetilec zajisté. Míti takový mlýn, tolik nejlepšího 
gruntu, takový vyspělý kus lesa za hodných pár 
tisíc, takové foroty ve všem, dříví, prken, šindele, 
tolikaletého obilí na sýpce, tolik dobytka, za tele 
pod kravou dostává vždy přes třicet, a prasata 
nikde tak nešla jako u něho, a mimo to tolik 
peněz na kapitále — to všechno mít a takto ne- 
rozumně si počínat Nejen nerozumně, ale zrovna 
proti všem lidem a proti samému Pánu Bohu — 
mělť pan starosta vždy ohled na Pána Boha. 

»Hu . u . . u, že ho už jednou čert nespráská 
a neusadí raděj za pecí,« vyblabolil konečně ze 
sebe rozhořčeně pan starosta s namáháním a sebe- 
zapřením patrným jaksi z toho ohledu, aby 
k slovům jeho mimoděk se nepřimísil ještě jiný 
ob ah nitra, jaksi více fysický. S opovržením 
dlouhotrvajícím a ku podivu významným ohlédla 
se tu na něho paní staiostová, i přišlo jí až 
odplivnouti za jakéhosi neurčitého rčení, jakoby 
fůj, ač nelze zrovna usouditi, bylo li to výhradně 
se vzhledem k jejímu manželu — ale proto zřetele 
svého tam někde za okny nijak nezanechala, 
něco tam u vzrůstajícím zájmu a lačné zvědavosti 


neustávajíc pozorovati — neboť i zvčdavost na 
prospěch bližních byla její silnou stránkou. Sta- 
rosta činč ale, jakoby zcela ničeho nezpozoroval 
z uštědřeného mu manželského opovržení, ba 
naopak snaže se tím usilovnčji dáti na jevo, že 
v jeho stavu vlastním a do té chvíle dosti pode- 
zřelém, jak sám as dobře tušil, není dávno všechno 
již tak zlé, ano že si je i náležitě vědom všeho, 
zvláště své převahy a autority, nedal se docela 
nic odstrašiti nemýle se, a posuzoval dále a to 
již mnohem směleji a dosti zhurta, skoro týravě, 
stahuje obličej k přísnému obvyklému výrazu 
svých černých knírů a splynulého význačného 
obočí, jímž se i v zachovalejších chvílích vědomě 
honosil. 

»Aby tedy tak jednou nevynechal... i za 
takový sloty vydrápe se ven starý hňup A že 
drápat se tam musí den co den, jakoly tam 
hlídal poklady ... A ty jeho krchovce jakoby 
mu někdo odkrást chtěl. Bláznovství, bláznovství 
zrovna . . . 

A nerozumí si ani ten člověk, a takový mít 
přec majetek. Mlč ale, chce-li se ti toho...<; 
Snižuje pak hlas zrovna nápadně dodával ještě: 
• I za takový sloty, i za takový sloty . . . hu . . . hu . .« 
Bylo tu panu starostovi ze všeho již zrovna zima, 
celý se otřásl, celý se němě zachmuřil svěsiv 
trudně hlavu. 

Právě to před okny blátivou kalně vyšplí- 
chující silnicí šinula se postava vzbuzující úžas. 
Ne ovšem u těch starostových — u těch byla 
teď ku posměchu, a pak ku závisti vzhledem 
k tomu, v čeho všeho byla držení. Vzbuzovala 
to úžas nejen tíživým ujařmením jakýmsi, jež ji 
schylovalo, a nejen tím vzrušivým zachvíváním 
se na všech údech, které nezdálo se jedině po- 
choditi ze stařecké slaboty, ale jemuž spíše pod- 
statou se býti zdály neustupující omrazy duše, 
jakási příkrá zvrácení a nejistoty nenabývající 
klidu, a nejen za té na člověka dorážející ne- 
pohody těžkého podivného rána červencového, 
jež s sebou zdálo se přinášeti tolik osudného vý- 
znamu, ustrašení zrovna a ncpovědomých na- 
léhavých tuch a toho starce, uplouhavši ho blátem 
a celého zmáčevši, uvedlo opravdu v bědný stav, 
který vždy vzbuditi musí soustrast a lítost 
aspoň 

Avšak vzbuzovala stejný úžas u starce 
i ona příkrá siná príisvitnost svrásčelých jeho 
tváří jako zmačkaný papír skládavých, i ona tupá, 
úporná prolamovanost nízkého čela, nad nímž 
staroinodně trčela filcová čepice do černá pro- 
moklá a těžká. Vůbec až nápadná byla ta ne- 
obyčejná svrásčelost celého obličeje, jímž jakoby 
hustou síť proložil, a připadalo, že tyto vrásky 
skládala po věky hryznoucí muka. Ruce okoralé 
a vyhublé až na kost tě xc jímaly se hole, na níž 
spočívati se zdála tíha vší té stařecké bytosti, 
ba zdálo se,  že právě jen tato hul  zabraňovala, 


aby vše se nczřítilo rázem ku zemi. Celý zjev 
starcův činil dojem jakoby postavy z jiného' světa 
s neznámým zažitým tam utrpením, s cizím nám 
stkaním a s cizími nám hrůzami v neskonalé míře 
naplněnými. Vše tak neoznačitelný úžas vzbuzo- 
valo při tomto člověku. Brada sebou třásla a bez- 
hlasně se zajíkala, jakoby nikdy nevyslovená .slova 
do ní se drala a v ní se drtila. Rty vytrvávaly 
u vyjeveném rozevření. Žilnatý krk starcův napjat 
byl neustále a téměř vodorovně schýlen ku ně- 
jakému stále očekávanému přijetí rány . . . Po- 
stava zahalena byla v dlouhý těžkopádný loden 
podšitý silně zvetšelou liščinou, a připadalo, že 
nikdy nesnímány, podle toho, jak úplně sdružil 
se s tou stařeckou postavou ku význačnému, 
jinak ani nemyslitelnému celku. Nohy vězely 
v botách tvrdých, zkornatělých, smutných na ten 
majetek. A zpod té masivní filcové čepice, dle 
starého způsobu ohrnovací, vyčuhoval neurovnaný 
stvol šedých zmáčených kadeří, přilepující se 
v záuší, leckdes ku tvářím a v zadu na týl při- 
lehlý. Zdál se tento stvol vlasti jako z cínu ulitý, 
nehybný, nepodajný. Vůbec činil stařec dojem 
bídáka bez sousta a přístřeší světem se vlekou- 
cího, z kruté jakési milosti pouze trpěného. 
A přece tolik bylo známo o mnohostranném jeho 
majetku — starosta aspoň nemohl tu přestati 
záviděti,  jako vůbec všemu záviděl . . . 

A jaký to dále pohled u starce Záhadně 
se uzavíraje, jakoby před světem kvapem chtěl 
se vytratiti, a celý ojíněný zdál se krvavou mhou — 
z té příšerné mhy nedovedly se jaksi ani vyba- 
viti ty nejistě ohroženě mžikající zřítelnice, jež 
jakoby snažily se přervati své zření, které strašně 
lekalo a vzrušovalo duši svou. Jen tak málo, 
plachým tenkým paprskem hleděly. Znaly jaksi 
jediné místo svého utkvění — vyděšeného ne- 
určitého prázdna, v němž by ale nikdo z cizích 
účastníků nic nedovedl nalézat. A toto prázdno 
jakoby pohlcovalo všechen bludný pohled star- 
cův, ty v ně násilně vpojené zřítelnice. 

O ničem jiném pak nezdál se míti ani po- 
tuchy, belhaje se krutě jedině za tim svým 
utkvěním, a jako u vyjmutí ze vší přítomnosti 
i z útěchy veškery, v zastření jakýmsi mračnem 
příšernosti. 

Zrovna žalostně zahrnut byl v tu dobu ne- 
ochabujícím prudkým lijákem, hrnoucím se ze 
všech stran na něho. Loden na něm bubřil, vše 
na něm bylo zmáčeno. Ale to vše nemělo tu 
míti významu, mohlo se díti cokoliv — vše zů- 
stalo by snad bez účastenství u toho starce. Beze 
vztahu k němu zdál se celý ten život ostatní. 
A to černě modré, těžké, zoufalé mračno nebes 
zvrácené dolů zdálo se zasahovati jaksi v záhad- 
nou oblast ponurého starcova zření, v němž ja- 
koby nabývalo družného svého významu ... Po 
obou stranách silnice schýlené namočené haluze 
ovocného stromoví zavaďovaly  často o starcovu 


hlavu, zašel-li příliš na pokraj — a tu shýbal se 
ještě níže, téměř klesal schyluje se tak, ač ne- 
zdál se míti ponětí o vlastních těchto překážkách, 
vrhajících na něho celou záplavu nahromaděné 
vláhy. Vše věru bylo tak trudné, bezútěšné viíkol. 
trudná a bezútěšná ta starcova pouť . . . 

Celý krnj černal se v jakémsi nesmírném 
halení vodních rouch, z nichž nebylo vybavení. 
Vše zmáčeno, sevřeno mokrou těžkou náručí. 
Vytrvalé a úmorné bylo to dštění oblak záhubné 
zanášející zemi. Temně stékaly vodní proudy po 
začernalých lučinách a březích, po polích, cestách. 
Zčernalá stavení, zčernalá zeleň, lesy i stráně 
zčernalé, zrovna truchle se propadávající v se- 
vřených dálích obzoru, vše tak zčernalé a ponuré 
a propadávající se v té neochabující vodní změti. — 
Kalně a divoce hrnul své vody nedaleko silnice 


silně již zvednutý potok, bubře místy v lučinách 
ve zvířenou rudou záplavu a temně hučel s lijá- 
kem ve zdušeném strašném ohlasu. Kolem jeho 
břehů nastavěné řady olší vzdýmaly se v černé 
příkré, jako stěna slehlé hustiny. A odtud vybí- 
raly se chvílemi takové pronikavé stenoty, jakási 
celá strašně kvílící spoušť hlasů vyvstávala, pře- 
rušujíc hukot vody i těžkou ponurost kraje — 
to z těch nehostinných, zaplavených úkrytů kři- 
čelo zoufale ptactvo, pěnice, pěnkavy, špačci, 
mláďata vrabců právě vyvedená, vše o hladu, 
zmaru, v celé vzbouřené děsnotě svých zvířecích 
pudů. Vlaštovky zalomozily někdy kolem samé 
hlavy, z nenadání, zrovna u země, a jako uří- 
cené, celé divé — nikde mouchy, hmyzu, a tolik 
mláďat v hnízdech. 

Vše  vzbuzovalo úžas dobou tou neblahou . . . 


ik   %   Ý   lir   %   % 


Gabriela Preissová; 


LABUTI  PÍSEŇ. 


Xdráv jsi došel, ševče — « vítal upřímně vý- 
^-^ minkář. "Nejdříve mi budeš musit podšit moje 
sváteční boty; chci se vypravit příští neděli na 
pouť k Pomocné matce boží. Potom jsem slíbil 
pasákovi, že jej vezmu ssebou, a aby na pouti po- 
řádněji vypadal, když se tam tak bude ke mně 
hlásit, přimluvil jsem se u mladého, aby se mu 
boty ušily prvnímu přede všemi « 

• Všechno to spořádáme, jak si to jen kdo 
bude přát — « vzmohl se Kajt ku klidnému ná- 
hledu. >Co jej to pocvičené děvčisko jen tak po- 
plašilo.? — « tišil se sám v duchu, vždyť už sejí 
nabral míry od malička dost a bylo to dítě jako 
jiné, mívala také takový tenký copánek v týiku — 
teď měla na nožkách kanavové, vyšívané střevíčky, 
takové pestré, vlnou sestavené kvítky dovedl již 
také k podešvu připínat, kdyby se taková piplavá 
práce zrovna nahodila. 

• Pro mne musíš. Kajte, vykrojit nějakou 
měkčí kůži — « hovořil již zase starý pantáta, a 
Kajt byl tak, rád, že něco povídal — ^protože 
mne na delší cestě beztoho již nohy tíží dost. 
A to víš, že zbytečně já kůži neproderu, kamení 
se dovedu vyhýbat i obuv po vyzutí svědomitě 
namastím a do pořádku uložím . .  « 

»To vím, to vím — « dosvědčil rád Kajt; a 
byl již v pravdě mile přesvědčen, že starý Obír 
si dovedl poctivě jeho dobrého díla vážit. 

»A já bych ráda, pane mistře — « rozlehl se 
náhle divně způsobný hlas pocvičené Stázky 
v Kajtově sluchu — »abyste mi přišil tady ten 
knoflíček k botce. On má být vlastně jen při- 
pevněný takovou plechovou tříštičkou — ale já 
ji ztratila.* 


KORUTANSKY  OBRÁZEK. 
Pokrač 


A V její uvolněné pravici objevila se zrovna 
jakoby zákeřně taková divná stvůrka botky, kterou 
postavila Kajtovi na stolek před oči, vybírajíc ještě 
z kapsy v hrstce mezi několika klubíčky, korálky 
a papírky, černý knoííík s ouškem. Kladouc jej 
vedle botky, postřehla důvtipně Kajtův ztišený 
obdiv nad jejím vlastnictvím a musila již po- 
vědít s jemně zastřenou nabíravostí: 

»lakového něco měl byste také dokázat — 
to je pak rozdíl obuv a obuv!« 

Kajtovi vyrazily dva rudé lupínky na po- 
žloutlých tvářích: taková dávno necítěná úzkost 
se mu zadrhla v prsou, jako když mu jednou 
ve škole ukázal učitel písmo svého vlastního syna 
na přirovnání s jeho. Sebral zvolna jen jako v tís- 
nivém snu drobnou botku do levice a ohmatával 
její hodnotu; nártíky, saténová podšívka, to nikdy 
nespatřené postranní zapínání v srpečkových 
obloučcích, vysoké, vyhloubnuté a útlé pod- 
patky — — všecko to bylo takové hebké, že 
to unikalo z chvějících se prstů. »Je to jen tak 
lehká podstata . . vzmohl se konečně k stísněné 
poznámce. 

>»Ale vydrží třeba více než to hrubé a ha- 
matné — « odvětila Stázka s úsečnou určitostí; 
• takové pěkné kůži se říká rukavičková. . .« Kajt 
jaktěživ ve své říši o jménu takové kůže na 
botky neslyšel, znal jen jemnou kozinku a kam- 
zičinu — ale nemohl, nedovedl teď odpírat. 
Pokusil se jen ještě prohýbnout podešev palcem, 
zaklepal na podpatky a pokreslil prstem ještě 
jednou nártík skrojený jakoby do dvou kři- 
délek — — to byla jasná pravda, zde se na 
něho  vysmívalo nějaké  nedostižné umění,  tako- 


56 


vého něco on jakživ nedokázal, ba ani neviděl . . . 
Rudé lupínky na jeho tvářích se již rozmnožily 
a roztěkaly, jakoby je trpké, stydné to přiznání 
pošlohalo . . . 

»Ty špičky jsou tak zúžené — ty špičky — ' 
chytal se ještě jen jediné námitky; »musí prsty 
tlačit při chůzi.' 

»Co vás to napadá — ' dopalovala ještě 
hlouběji Stázka duši — a odhodivši domácí stře- 
víček, vklouzla hravě do botky a ukazovala s ví- 
tězně povznesenou hlavou, jakou ona má pravdu, 
jak hravě, lehounce a pohodlně se to v té umělé 
stvňrce botky chodí. » Ale jenom mne už, prosím 
vás, nezdržujte a přišijte mi honem ten knoflík — « 
vyzula zase botku a hodila ji Kajtovi do klína 
jako  míč. 

Jako přišlápnutý sáhl Kajt s namáháním po 
své kabele, vytáhl odtamtud s mučivě k rozumu 
se nutící pamětí klubko pevných černých nití 
i nejslabší jehlu a jako ve snách, jen pod sedlem 
neodvratné nutnosti, počal na označené místo 
v postranním zapínání přišívat scházející knoflíček. 

Musil při tom vršek Stázčiny botky přidr- 
žovat křečovitě levicí ; chvěla a hýbala sebou 
pod rozšířeným, skleněně upjatým zrakem jako 
živá, prostehovaná křidélka na nártíkách sebou 
zatřepala chápal, že mu obdivuhodná, posmívavá 
ta stv-ůrka chce vyklouznouti z rukou — i plno 
očí měla na místech knoflíků . . . Přimáčkl ji ko- 
nečně kolenoma v půli . . . 

»Tak se už, milý ševče, těším na návštěvu 
té Panenky Marie, že si celé noci na tu cestu 
myslím — • probudil takovým útěšlivým hlasem 
výminkář Kajta z mámení. Seděl zde opravdu 
dobrý člověk poblízku na lávce u peci se svým 
přátelským pohledem i konopnou hlavičkou své 
nejmilejší vnučky — ti dva už věděli, že přece 
švec Kajt za něco stojí, třeba že to lehoučké 
pírko Stázčiny botky nechápal a něco takového 
sestavit by nedovedl. 

'Možná, že se tam také vypravím — « děl 
bezvučně Kajt, hledaje bloudícím pohledem Stázku. 
Oštipovala u okna muškátové sazeničky v hliňá- 
čkách — co se to jen ta holka naučila všechno 
štípat — Kajt už jasně chápal, že ji do nejdelší 
smrti rád mít nebude . . . Postavil její botku le- 
hounce a opatrně jako ptáka na stolek, nechtěje 
se už ani na ni podívat. 

Stázka s ní se způsobnými slovy: »Tak vám 
děknjul' odběhla a ve světnici nastalo takové 
odlehčení, jako po ostře se vetřevším paprsku. 
Kajt si oddychl a k základu nové, rozumnější 
n;ilady  klepl  se  statečně  kladívkem  do  dlaně. 

• Vyprav se jen, ševče, vyprav — « navazoval 
dále starý Obír svůj milý sen — » loňského, ani 
předloňského roku jsem té tam na pouti nespatřil 
a z takového zanedbání se člověk jen se škodou 
shledá! Považ, my s nebožkou ženou jsme také 
mohli vypravovat o zázraku — « staroch pohladil 


vnučku po lokýtku. která zamžíknuvši třeper.fm 
tvých čistých, povážnělýchzr;iků, věděla už z mnoho- 
kráte opakovaného dědečkova vy[)ravování, že je 
příkladným obrázkem. — 'Když téhle bylo půl- 
druhého roku. odjeli naši mladí jednou se Stázkou 
na posvícení k švakrové do hor na Zábradu, 
může se tam počítat půl dne cesty — a nechali 
nám celé hospodářství i tuhle malou na hlídání. 
Já ještě tenkráte chystaje, se na pole a do lesa, 
své nebožce povídám: »Zancdbej si raději, ženská, 
celou plotnu i polejvání plátna, jen mi Nanynku 
z rukou nepouštěj, nebo kdyby se potloukla 
nebo poškrábla, už by byly od snachy věčné vý- 
čitky. Ona rozumně poslechla — ale co na nás 
Pánbůh nedopustil, navečer dostalo dítě z čistá 
jasná božcové křeče a v noci nám už zůstávala 
celá zsinalá a studená. Musili jsme už posla na 
koni vypravit, aby se naši na kvap obrátili domů. 
Přiběhla kovářka a usoudila, že je zle, že do rána 
může být dítě božcem potrhané ; přišla kuchařka 
z fary na pomoc, ale jen jf slzy tekly po tvářích, 
když viděla, že všechno svařené koření i natírání 
nic nepomáhá . . . > Pošlete prý ráno vůz pro dok 
tóra — « ano, než bude ráno — pak ještě sem 
a tam osm hodin cesty — a žena pořád naříkala: 
»To mi zrovna dítě uboze vydechne v loktech, 
když máma není doma, a já vím, že do nejdelší 
smrti budu to mít vyčítané, že jsem ji nějakou 
nedbalostí sprovodila se světa!* Tu jí najednou 
padla nebeská rada do hlavy. »Nás už nikdo jiný 
nespasí než Pomocná matka boží — « nabrala na- 
děje — »seber se honem, pantáto, třeba byla noc, 
vezmi si svítilnu a vydej se na svatý kopeček 
s nějakým záslibem, aby Řlarie Pomocná Nanynku 
ubránila smrti; ale kdyby to bylo v boží vůli už 
ustanoveno, zeji musíme, malinkou, ztratit, popros 
pokorně, aby alespoň do té doby živá se udržela, 
než přijedou rodiče. Já se zatím doma budu 
modlit Svatobernardskou modlitbu.* 

Tož jsem se nakvap vypravil, byla tenkrát 
taková podzimní, studená a zaleklá noc, mně se 
nohy třásly a srdce jsem měl jako v kleštích; 
přes to jsem pospíchal z prudká jako chlapec, 
na konci ke svítání už mne zase hlava horkem 
pálila. Po cestě jsem si smyslil zásiib, že na devět 
let sebe i to dítě, bude-li zachováno — dle mož- 
nosti všech hříchů uvaruju — teď už vidíš, ševče, 
proč ji pořád vodím za ruku. — Konečně asi 
tak po pěti hodinách byl jsem nahoře, probudil 
jsem na úžlabe v chýši kostelníka, aby mi svaté 
útočiště otevřel, a povídám ti, ševče, po celém 
kostele bylo ještě všude temno, jenom ta stříbrná 
záře na Mariánském obraze nad oltářem svítala I — 
Tu už sotva jsem poklekl, jako když mi nebe- 
ského míru do srdce naleje, všechno jsem pěkně 
pověděl, jak mi to panímáma nakázala, a vidíš, 
ševče, stal se zázrak, doma dítě k ránu rázem 
okřálo I Padly mně tam oči potomně na pouti na 
takové  obětované  dívčí  copánky ; až  ku konci 


záslibu Nanynce vlasy dorostou, pěkně je ustřih- 
neme a spolu tam doneseme ...» 

Výminkáři zrovna došla řečnická síla Vy- 
bledlé čekanLř)Vt- oči se uui z.dily dojmem vděč- 
ného přesvědčeni, utřel si je rukávem a povstal 
k odchodu. .Musil jit ;eště dohlédnout na louku, 
když mladší hospidář byl k obchůzkám příliš 
tlustý, se ševcem si pohovoří o rozvrhu práce 
pak večer. 

Kajt se zase trpělivě pustil do správy šlapek; 
výminkáříjv příklad boží lásky ohřál mu nějak 
duši. Zabíral se chvilku zpytováním, proč si ne- 
navykl vážit cesty na kopeček Marie Pomocné. — 
Když měla nebožka bába takovou zvláštní \ íru 
a říkávala: » Všude máš F'ánaboha, a kde je nej- 
méně lidí, tam máš ho nejvíce ! Svatí a poustevníci 
s Ním rozjímali jen v samotách, a kde se zázrak 
zjevil, všude při tom I ýval jen jeden člověk . .« 
Ach, ona držela nejvíce tam na buk s obrazem 
u Rozpuckěho jezírka — to byla její nejmilejší 
kaple a proto v každý volný den, kdy jedině se 
Kajt mohl vypravit na pouť, šlapal cestu raději 
tam k Martínkovi a k jezeru . . . Snad nebyla ta 
jc-ho víra zrovna ta nejpokornější; poslechne sta- 
rého Obírá a půjde letos na svatý kopeček, člověk 
má už vždy za co prosit. Teď by si ku příkladu 
Kajt přál — — (tu mu zase veskočily dva rudé 
lupínky na tváře a ohlédl se za sebe na obě 
strany), aby dokázal takovou jemnou stvůrcčku, 
botky, jako byla ta Stázčina — oh, Bože, kd) by 
něco takového dokázal, to by se pak teprve mohl 
na každého s vysoká podívat . . . 

Mladšinka přišla se svačinou a plná hřmotu, 
rozložila na velkém čeledním stole baněčku jablko- 
vého městu se sklenicí, aby si Kajt nalil po chuti 
co chce, potom půlbochník chleba a podlouhlý 
dílek slaniny. Zažertovala o tom, že si mu=í ševče 
předcházet, ale Kajt se na ni jen podíval se za- 
jiklou nedůvěrou . . . Jestli viděla Stázčiny botky, 
pomyslila si, že něco podobného Kajt nedokáže, 
a nemohla si jeho umu liž tak vážit — i možná, 
že si z něho teď jen blázny dělá . . . Byl zase 
rád, když osaměl, když mladšinka odspěchala ke 
svému prádlu. Ohlédl se jen po mouchách, jak 
se slétaly ke stolu k jeho nedotknuté svačině. 
Tady u Obírů v ratejné bylo od jakživa tolik 
much, již nebožtík mistr Krbet, když si ve sporých 
chvílích odpočinku kladl na tento oklubaný stolek 
ruce, to říkával . . . 

Kajt již věděl, co jej tu dnes dráždí a zne- 
pokojuje — ty mouchy . . . Piáce mu již proto 
pořade padala z rukou do klína, připadalo mu 
také, že jeho třínožka se pod ním nějak nespo- 
lehlivě drtí . . . Sebral kousek mnoholeté křídy 
s dřevěné misky, sloužící tak ode vždy na vše- 
liké drobné ševcovské potřeby, odsunul z prudká 
všechno se stolku ku  kraji i přes kraj,  a těžká. 


chvějící se jeho pravice počala bezděčně kresliti 
nepodařenou  podobu  Stázčiny jemné  botky . . . 

Kajt už přij adal Obír^ vým lidem nějaký ne- 
mocný nebo na rozumu popletený. K jídlu se 
nehlásil, musili jej k trošce pojedení nutit jako 
upejpavou nevěstu a obvyklé rozumné pojednání 
s jeho jindy jen důvtipným a poslušným míněním 
také nebylo možné. Starý Obír po dobrém uvá- 
žení, že není se ševcem Kajtem všechno v po- 
řádku (vždyť nm, starému člověku, dokonce těsné 
poutní boty ušil, musely se předat pasákovi, ač 
bylo pro výrostka měkké teletiny nastokrát škoda), 
došel si na něho do ratejny, že musí vyzpytovat, 
co se s nim děje. 

Posadil se oproti Kajtovi bez vnučky Na- 
nynky, aby zaslíbené dítě nepochytilo žádné pří- 
padné doznání hříchu, a počal s přichytralým 
zásvitem svých pokorných zraků a důvěrně při- 
hlazeným hlasem se vyptávat: 

"Nebolí tě snad zuby, ševče .?« 

»Zuby.?« opakoval nechápavě Kajt, aniž byl 
s to nad takovou nenadálou a zbytečnou otázkou 
se pousmát — •oh ne — ty už mne léta nebo- 
lely . . . Ani už se nepamatuju a nestojí už vůbec 
za bolest — samý střep « 

A pověděl tento úsudek o své někdejší nej- 
hezčí okrase, kterou kdysi mohl dratve překusovat 
i ořechy louskat, s mírnou trpkostí, celé jeho 
sebevědomí bylo nějaké zaplašené; zevně i uvnitř 
si od svého posledního svátku připadal tak se 
ztrácející, jako takový ovětraný kámen u cesty, 
jejž může každý nohou odhodit . . . 

»Tož když si nemůžeš, ševče, na nic naříkať — 
mluvil zase přitišeným hlasem výminkář — "snad 
bys mi mohl upřímně beze lži povědít, co pak máš 
ještě vtésvé kabele vyjma řemeslnické potřeby ?« 

Kajt sebou trhl, zamihly se mu v paměti 
takové nepokojné čtyři archy bílého papíru, jež 
si od starosty vyprosil — byly pokresleny samými 
nedovedně přibližnými obrázky Stázčiny botky. 
Při tom palčivé lupínky studu zase už mu pro- 
díraly tváře, tonuly teď v posledních dnech v jeho 
krvi jako otrava, číhající pantáta Obír už musil 
jen přikývnouti svému pravému podezření, z něhož 
zprvu jako dobrý křesťan jenom laskavě růžek 
vystrčil. Věc byla jasná a znatelná . . . Švec Kajt 
se z nenadání spouštěl, nosil si jistě ve své ka- 
bele lahvičky s alaškou anebo slivovicí a zrovna 
tak pokrytecky to vyváděl, nestoje o domácí 
mest. jako to dělával nešťastný studnař z Jebrovce, 
který jednou zapíraje napilost se do studny spustil 
a již živ odtamtud nevylezl. Vytáhli ho s rozbitou 
hlavou, ale sklínka se slivovicí se v jeho kapse 
nerozbila, ta byla ďáblem odýchána a střežena... 
A vida, jaké zkalené a vyhýbavé oči měl Kajt — ani 
se jimi jak se patří na člověka podívat nemohl . . . 

Dokonř. 


%   %   ir   1^   ir 


VÁCLAV Hladík: 


EVŽEN  VOLDAN. 


— ROMAN. 


\ /kročil do salonu v náhlém,  mimo volném nc- 
'   k'idu,  jakoby jej něco neočekávaného  melo 
stihnouti mezi těmi čtyřmi stěnami, kam vstupoval 
v poslední dobo lhostejně a zdomácněle. 

• Hle, stloustla poněkud . . . přibrala, « po- 
myslil si vesele [johlcdem na postavu paní Bílkové, 
jak šel za ní. 

Pozdravil Makovce, který seděl skromně 
v koutku na pohovce, ale v takové posici, /e 
velmi zajímavě a nápadně se vyjímala v pološeru 
pokoje, kam umdlévající jas odpolední pronikal 
slabě nažloutlými storami,jeho bledá tvář s černým, 
hustým plnovousem a mocně načechraným vlasem. 

Voldan se usmál na umělce a poklonil se 
velmi elegantnímu mladíkovi, který vyskočil 
s křesla, jakoby jej cosi vymrštilo do výše, a srazil 
podpatky prudce, při čemž se mu patrně jednalo, 
aby co nejvíce jimi bouchl. 

• Pan Frohlich — právník, « představovala 
paní Bílková. 

Nové, ještě  hlučnější  bouchnutí  kramfleků. 

• Jako když králík dupne, « pomyslil si Voldan 
ještě rozveselenější,  potřásaje  mladíkovi i ukou ; 

»je vidět po pražsku vychovaný  synek a patrné 
reservní důstojník. « 

• Slečna Mina Havlenová — doktor Voldan, « 
představovala dále paní Bílková. 

Uklonil se nehluboce a podal jí ruku. 

Plachý úsměv osvítil jediným zákmitem bledou 
tvář dívky a Voldan pocítil pohled černých očí, 
tak jak pociťoval jen pohledy nejkrásnějších očí 
žen, jež mají ve svém jasu ať chmurném, snivém 
neb usměvavém svůdnou, magneticko hypnotisu- 
jící moc  Její ruka byla drobná, ale suchá, tvrdá. 

Povstala právě od piana a probírala se v no- 
tách, rozložených po stole. 

Mladý student, který měl na černém smo- 
kingu přijtnutou ohromnou bílou kamelii, ostal 
stát před křeslem, s kterého se tak zdvořile vy- 
mrštil, a rozpačitě zatékal očima po všech pří- 
tomných, očekávaje příležitost zachytiti se nějak 
rozhovoru. 

Voldan prohcdil ledabylo několik frází ku 
slečně Havlenové Litoval, že přišel pozdě, kdv 
slečna již dohrála . . . slyšel poslední akkordy 
ještě v předsíni . . . Grieg to byl, miluje ho velmi, 
je tak divoce snivý (Bůh ví, kde to slyšel — a 
totéž by řekl i o Schumannovi) . . . těší se, že 
snad bude mu ještě popřáno uslyšeti slečnu .   . 

>Slečna hraje tak vroucně — ale myslím, 
že spíše harmonium nebo varhany . . . hm . . . 
hodily se pod její . . . tento . . . hm . . . nábožné 
prsty . . .« ozval se sochař Makovec pomalým, 
roztržitým hlasem. 


• Velkolepě jste hrála, slečno - kolusálně!« 
vyhrkl student a rychle spustil se do křesla, 
jakoby do něho náhle spadl. 

Voldan umlkl. Zmocnil se ho náhle opét 
jakýsi neklidný údiv a trochu se zastyděl když 
slečna Mina na jeho pochvalné a zdvořilé vety 
neodpověděla, nežli nepatrným pokynutím hlavy. 

Náhlý zákmit úsměvu shasl na její tváři, jež 
měla výraz napjaté přemitavosti  Převracela noty. 

Paní Bílková urovnávala na kulatém stole 
čajové příbory. 

Sochař Makovec se pomalu zvedl s pohovky, 
pohodil svou velkou vlasatou a vousatou hlavou, 
jakoby se prc bíral z nějaké vidiny, a přikročiv 
k slečně Míně, uchopil ji za ruku 

sDovolte, slečno . . . hm . . .« 

»Snad mi nechcete hádat z rukyř« usmála 
se slečna Mina 

>Ne, slečno . . . ale všiml jsem si vaší ruky, 
když jste hrála . . . hm . . .« odkašlal si, »víte . . . 
tento . . . velmi výrazná forma . . . tak útlá dlaň . . 
jemné, podlouhlé ruce, subtilní, protáhlé nehty . . . 
chladná, tvrdá, bílá . . . hm ... to je ruka světice 
z relikviáře . . .« 

Měkce zněl jeho pomalý hlas z černé, pro- 
rocké brady mladého umělce. 

»Poseure!í  pomyslil si  Voldan 

• A co, prosím, moje ruka ... vy znalce !« 
a paní Bílková přidupala drobně z druhého konce 
salonu k sochařovi a vztáhla k němu svou za- 
růžovatělou, oblou a hebkou  ručku. 

Voldan ji uchopil sám. 

»0, tato ruka věru není z relikviáře. Ta zrovna 
žhne životem. Ale nemá tolik plastických před- 
ností, aby mohla tak dalece zajímati našeho so- 
chaře. To je spíše ruka pro malíře . . . taková 
rubtnsovská  —  s rudým varem krve pod kůží.' 

A políbil krátce a prudce její lučku. 

Makovec pohodil hlavou a jeho mírná, pro- 
rocká tvář posupně se zachmuřila. 

Paní Bílicová překvapeně trhla rukou. 

»0, vás jsem se nechtěla ptáti, « pravila roz- 
durděně. Ale podívala se na něj pátravě a 
nemohla potlačit mimovolné vzpýření Viděla 
antipatii obou nui/ů, Voldana a Makovce, to 
stlumené. to zakrývané, přetvářené nefjíátelství, 
za nímž se tají žárlivost. 

Slečna Mina se usmála na Voldana, ale 
mlčela, a pod dlouhými řasami propustila přísný, 
ostrý pohled, který znovu Voldana [)řesvčdčil 
o čart vně kráse těch očí. prozářených duchem 
a inteligencí, očí, které pátrají zvědavě, zkouii avě 
a které rozumějí. 


Služka přinesla samovar a postavila jej na 
malý stolek. Uprostřed velkého stolu bylo ně- 
kolik mis z porculánu míšeňského a křišťálových 
talířů se šunkou, obložených chleby, cukrovím 
a ovocem, láhve rumu a koňaku, nádobky s cukrem 
a smetanou Rozsvítili a světlo zatřpytilo se ve 
sklech benátského lustru i na porculánech a kři- 
šťálech stolu. 

Usedli k čaji. 

»Přijde ještě někdo.?- tázal se Voldan paní 
Bílkové, 

»Snad můj muž přijde za chvíli z kanceláře. 
Ale  to  není jisté —  nebudeme  na  něj  čekat. « 

Salon, jako celý byt advokáta Bílka byl ne- 
bohatě, ale elegantně upraven. Nebylo tu pře- 
pychu, ani toho laciného, Icpenkovitého, paděla- 
ného, kterým vynikají byty rychle, ale nikoliv 
přílišně zbohatlé pražské buržoasie. Ale vše to 
bylo vkusné, umírněné a vybrané, nábytek, zá- 
clony i čalouny. Největší ozdobou byly různé 
předměty přivezené z cest, porculány, skla, bronzy, 
hračky, i mušle a kameny a všelijaké drobotiny 
starožitné, skoupené ve vetešnických krámcích. 
Byly roztroušeny všude po skříních, etažerách, 
stolcích a dodávaly ozdobě salonu zcela živý, 
ušlechtilejší a umělečtější půvab, nežli mají b:be- 
loty zakoupené u obchodníků najednou, zároveň 
s nábytkem jako rekvisity doplňující dekoraci, 
k nimž nepojí se vz[)omínky cizích krajů, vzdá- 
lených obzorů, neznámých, jen chvatem turisty 
proběhnutých ovzduší , . . Paní Bílková milovala 
květiny, jimi zdobila všechny kouty, plnila každé 
prázdné místo. Kde mohla, postavila květinový 
stolek nebo palmu zatknutou do vysokého ko- 
řenáče v podobě špalku, kytice voněly ve vásách, 
byly rozházeny po stolech, rděly se, sálaly bar- 
vami nebo zmíravě vadly, ale všechny vydecho- 
valy vůni něžnou a vábivou, která byla sestrou 
plavého jasu krásy mladé paní. Na zdech salonu 
viselo několik drobných obrázků, krajinky prosté 
a zádumčiv é, a virtuosní skizza akvarelová, zobi a- 
zující pařížskou deini-mondku s vyzývavýma, cy- 
nickýma očima v delikátní roztomilé tváři. Byla 
to práce Makovcova — nejpodivuhodnější umě- 
lecká kapřice z dřívějších let mystického a bi- 
gotně křesťanského sochaře. Největší pak slávou 
salonu paní Bílkové byla Makovcova dř vořezba, 
představující sťatou hlavu sv Diviše. Umělec zob- 
razil ekstasi mučednického blaha a němou jásavost 
poznání [)osmrtného tak vzrušeně a zaníceně, že 
jeho dílo dojím.ilo srdce. 

Voldan si povšiml, že do salonu přibyla foto- 
grafie florentinských některých basreliefů a štítů 
Lucy della Rgbbia, Pisana a Donatella, 

Věděl, proč je koupila. Byli to zamilovaní 
mistři  Makovcovi, Vzpomni'1 .si, jak před dvěma 


lety čítávala Emersona, Tainea, ano i knihy ně- 
meckých social-filosofů, aby s ním mohla hovořiti 
o věcech jej zajímajících. Necitovala nikdy vy- 
čtené věci, neudávala své vědomosti povrchně, 
ale dávala na jevo jakési milé, naivní chápání 
věcí nad její inteligenci a duši povýšené a tím 
jen nový půvab dávala své něžnosti. 

Kolem šálků kouřícího, vonného čaje roz- 
hlaholil se hovor těkavý a prázdný. Ale Makovec, 
ač nebyl výmluvný a jeho hlas jednotvárnou po- 
malostí stával se nepříjemným, dovedl vždy ovlád- 
nouti hovory nějakým sujetem zajímavým a ne- 
všedním. Rád mluvil o sobě, o svých pracích 
a myšlénkách — vždy po přestávkách snivého 
mlčení, z něhož jakoby procital náhle a vzrušeně, 
jako nějaký mystický jasnovid, přicházející věstit, 
co zjevily mu nadpozemské vidiny. 

Voldan neměl rád výlevy sochařovy, nevěřil 
jim, zdály se mu nuceností a přetvářkou umělce 
velmi ješitného, vzhlížejícího se ve své duši jako 
vnadná žena v zrcadle. 

Makovec nespouštěl zrak s paní Bílkové, 
díval se na ni oddaně a zbožně. 

Dopil asi již třetí šálek čaje. Když mu paní 
Bílková nalévala čtvrtý, stiskl jí lehce loket svými 
dlouhými, hubenými prsty jemných a lichotných 
dotyků sochaře hledajícího a hladícího formy 
krásy jako slepec. 

Student Frohlich, mladík značně obtloustlý, 
s bezvousou tváří, snažil se všemožně zapřísti 
slečnu Minu do rozmluvy. 

»Opravdu vy nehrajete, slečno, lawn-tennis.? 
Vy ani neznáte tak krásnou hru? Vždyť je to 
nejpříjemnější hra pro dámy To byste měla vidět 
Loru Mendlovou, té to ňák šť . . . (spolkl ještě 
v čas slovo "štěkne* a jakoby škytl, doložil:) 
sluší, o jé.« 

»Ne, nehraji lawn-tennis,« odtušila slečna 
Mina, nedívajíc se na  studenta. 

»Vy ale, pane Frohlichu, musíte být chlapík 
v té hře — jako vůbec ve všech sportech, co? 
Podejte mi svůj šálek. Chcete smetanu? . . .« paní 
Bílková naklonila se přes stůl k studentovi, lehce 
se dotýkajíc ramene  Makovcova. 

♦ Děkuji, milostpaní — prosím o rum. O já 
hrj;i lawn-tPímis pašácky. Jen obrlajtnant Graulich 
je lepší v našem klubu. « 

Voldana to vše velice bavilo a byl by rád 
nějak podráždil Makovce, jehož snivý a visio- 
nářský klid mu byl protivný. »A kdybych se 
s ním setkal jinde ... ne zde u paní Bílkové . .. 
by' by mi též tak antipatický?« usmál se té my- 
šlénce a byl si jist více nežli kdy jindy, že s paní 
Bílkovou je již úplně vyrovnán, že pro ni necítí 
více nežli přátelství. r..iir;ií. 


'^     %    ^     ^    ^ 


60 


Jiří Sumín: 


NA  VLNÁCH. 


— NOVELLA. 


j-iližící se chvíle mateřství zastihla ji nepiipia- 
'--' venii, vyčer()ánu, sesláblou a chorou Dosud 
cítí zimničné mrazení [)ři vzpouiínce na svou 
naivnost, s jaicou Sla vstříc této nad pomyšlení 
osudné a kruté chvíli za okolností přímo zoufa- 
lých. Nevážila si života, nestála o něj. Než přece 
s trpkostí vzpomíná, že vychování její bylo ta- 
kové, jakoby život její ani ceny neměl. Byla na- 
daná, pilná, mnoho se učila, osvojila si dosti dů- 
ležitého i nmoho zbytečného. Ale o tom, v čem 
vrcholí život ženy, co nejzávažněji a nejosudněji 
dotýká se kořene jejího bytí, o tom nikdy ne- 
slyšela, než trochu nesmyslných, postranních 
tlachů rozpustilých přítelkyni. 

Nemohla pochopiti, v jakém to začarovaném 
kruhu ocitla se v tom okamžiku, kdy poprvé se- 
vřela v náruč drobounké tílko svého dítěte. Ne- 
známý cit, jenž dlouho jako vlahá krůpěj dopadal 
na skálu jejích běd, zmohutněl náhle, rozštěpil 
tvrdou skořepinu zevních poměrů a vyplavil zlato 
lásky mateřské. Nebyla již nešťastna, naopak; 
hlava její byla pojednou plna zájmů a starostí, 
jež ji blažily. Jakmile se pozdravila, zatoužila po 
nějakém zaměstnání, jež by jí poskytlo sebe skrov- 
nější příjem. Utrpení, jímž prošla, bylo jí solí 
života, a nuzné postavení dobrým východištěm 
k počínajícím zápasům o existenci. Tesknota, 
touha po domově a dřívějším společenském pro- 
středí, hoře sklamání a opuštěnosti, pruderické 
ohledy, vše to zmizelo pojednou. Jak malicherným 
zdál se jí nepřekonatelný strach před slídivým, 
výsměšným pohledem známých, jež by ji mohli 
přistihnout s dítětem v náručí. V tomto novém 
období života její city, sny a naděje měnily, pře- 
tvořovaly se, nebo zakrňovaly a zmíraly jako 
rostliny přenesené do cizích pásem. Bujný, slibný 
strom dívčích radostí, jehož kořeny tkvély hlu- 
boko v půdě onoho prostředí, v němž vyrostla, jehož 
ratolesti šlechtila láska a živý zájem pro každé 
hnutí v tomto okolí, jež se jí zdálo světem, sesychal, 
uhelnatěl zvolna a záhy čněly jeho odumřelé, su- 
kovité větve do výše jako hrozivé, ve hněvu pozdvi- 
žené pěsti. Za to vyklíčilo a zázračnou silou do 
výše vyšvihlo nové miází, jež bujelo a sílilo za všech 
poměrů a okolností, zmocňovalo se půdy vůkol, 
vzdušnými kořeny chytalo se trosek, skal i pevných 
zdí, vše zdusilo, přerostlo, pokrylo zeleným věn- 
covím nového života, nového úsilí, nových radostí 
a lásky. Dítě bylo jí vším. Bylo jí vedlejším, 
v jakých poměrech teď žije, jaké společnosti ná- 
leží. Ve svých loktech držela celé štěstí svého 
života, jež chtěla stůj co stůj podržet a vydobýt 
si nezbytný kus chleba. Lačně vrhala se na 
každou příležitost, jež jí slibovala hmotný zisk. 
Litovala, nemohouc přijmouti vyskytnuvší se místo 


kasírky, ježto by se musila na celý den vzdáliti 
od svého dítěte. I vzala za vděk prozatímní vý- 
pomoc v malém obchodě u ovdově'é, choré paní 
s četnou rodinou, s níž se záhy srdečně sblížila. 
Teta, v jejíž prosté, obhrublé bytosti nalezla ko- 
nečně také lepší struny srdce, starala se o ni 
v pravdě mateřsky Pavlína snaha po práci a 
výdělku byla v očích jjracovité, staré ženy nej- 
výše sympatickou a čestnou, i nepřestávala usi- 
lovně pátrati po vhodném zaměstnání pro ni. 
Diky rozsáhlým svým známostem a nmohostranné 
zkušenosti měla stále několik návrhů, o nichž 
svědomitě uvažovala, ráda k vůli neteři si odpí- 
rajíc odpočinek a pohovu a jsouc hrdá, že může 
přispěti k zaopatření dítěte své »nóbl<í sestry. 
Pavla cítila, jak neocenitelným dobrodiním jest 
pro ni tato dobrá vůle tetina, bez níž byla by 
snad do vysílení bloudila v labyrintu města a na 
místě práce a uspokojení nacházela zoufalství a 
bídu. Vůbec sblížila, spřátelila se se svým okolím, 
jakoby byla do něho vrostla Tyto prosté ženy, 
jež znaly jen nevyhraněné, drsné stránky života, 
pomíjely dobromyslně smutný fakt osudu padlé 
dívky a ctily v ní matku. Byla nyní poměrně 
spokojena ; úspěšný výsledek její práce uvolnil 
náhle její závislost na domově a sesílil mladé 
svazy, jimiž organicky srůstala s novým okolím, 
dávaje vznik novým myšlénkám a tužbám, nový 
směr jejím energiím a zájmům. Pohledem na dítě, 
jehož potřeby každým dnem se množily, rostla 
její síla a chuť k práci. Neúnavně starala se nyní 
o dobrý chod a úspěch malého obchodu, jenž jí 
byl svěřen, majíc své dítě stále na blízku. 

Dopisy matčiny docházely nyní sice zřídka, 
ale byly Pavle stále cizejší, vždy méně chápala, 
méně po nich toužila. V pilných chvílích odklá- 
dala nedočtené, aniž si později na ně vzpomněla. 
Byly téměř vždy stejně bezvýznamné a prázdné. 
Často matka omlouvajíc se, že neví, co by jí 
psala, líčila obšírně zábavy, jichž se s dcerami 
súčastnila, popisujíc podrobně jich toiletty, účesy 
i střevíčky, neopomenouc poclotknout, jakého 
'úspěchu* dosáhly, a poznamenati zcela prosaicky 
a rozšafně, kolik ji v běžné měně »úspěch« ten 
stál Pavla necítila již nejmenšího záchvěvu touhy 
po tomto životě. Ze svého ústraní, v němž ocitla 
se bloudíc temnými stezkami běd a utrpení, vi- 
děla matčinu snahu v novém světle. Byl to divý 
hon za štěstím, toto stálé vystavování dívčích 
těl, chlubné plýtvavé nadnášení a zastírání pravých 
poměrů. Cosi marného, lehkomyslného čpělo jí 
z této nechutné, opotřebované, nedůstojné hry, 
jež, jak věděla, tak často selhává. 

Poměr její ku Křínovi zůstával jí nadále ne- 
ujasněn, obestřen čarovným nimbem žhavé lásky. 


Illuse její mladé duše vsunuly temnou záhadu 
mezi ni a muže, jenž ji zrádně opustil. Nevěřila, 
že by byl jednal špatně a krutě; v jejích očích 
byl nešťastnou obětí jako ona Po dlouhých 
mukách napjetí, jež vyvolala matčina poznámka, 
že Křín dvoří se jisté zámožné dívce, došlo po 
čase ulehčení v úsečném postscriptu matčina 
listu, jež psala, že si to Křín zas již rozmyslil. 
Byl prý to jen zchytralý manévr, udržeti se 
v přízni jistých rodin a rehabilitovati takto po- 
rouchanou pověst. Ale Pavla viděla v tom něco 
jiného. Tento zpětný krok v rozběhu k manželství 
zdál se jí poloviční cestou nazpět k ní. Nepo- 
zbývala naděje. Čekala, celou duší čekala onen 
veliký den, jenž vše vysvětlí a — napraví. Nechť 
je blízký, nebo daleký, nechť přijde v čas, nebo 
pozdě pro štěstí jejího života, ale on přijde! 
Sladké chvíle odpočinku, jež věnovala svému 
dítěti, opřádal tklivý sen o budoucím smíření, 
o štěstí. Zrak její odvraceje se s pustého pobřeží, 
podél něhož plula opuštěná loďka jejího života, 
vydaná na pospas dravým vlnám a nebezpečí 
potměšilých mělčin, hroužil se vždy toužebněji 
v mlhavé kouzlo dálek, nad nimiž hořelo slunce 
mladých nadějí a horoucích tužeb. Její rozpálený, 
zvroucnělý cit přenesl tam všecky dary života 
a lásky. Nežádala si ničeho pro sebe, ale celý 
ráj chtěla pro svého milence a pro své dítě. 
Zpřitonmujíc si jejich příští štěstí v bezděčném 
sebezapomnění milující ženy opíjela se tím sladce- 
hořkým nektarem naprosté oddanosti a němého, 
dobrovolného poddanství, jež jako otrok, ba jako 
věrný pes vrhá se po stopách potřeb a přání 
milujících bytostí, aby, nemajíc ničeho pro sebe, 
žila jejich životem a radovala se jejich radostí. 
Tento sen, jenž provázel ji jako fáta morgana 
zem.dleného poutníka,  bloudícího žhavou pouští. 


probouzel ji ráno ze spaní, nutil ji do úmorné, 
bezoddyšné práce, hledě na ni z povzdálí očima 
krásné pohádky, již lze uskutečniti za cenu nej- 
vyššího sebezapření, zaplašoval spaní se zemdle- 
lých víček, kdykoliv dítě za noci bylo nepokojno, 
ozlacoval nedostatek a sirou duši její naplnil 
mám.ivým opojením, jež žíravě rozleptalo pevný 
podklad rozvahy, nesoucí dosud pravdivý odraz 
daných poměrů k zrádnému milenci, a chorobně 
změkčilo její cit, jehož útlé vlášení zachycovalo 
nejmenší nárazy života zvětšujíc nepřirozeně její 
radosti i hoře. 

Zdálo se jí nyní, že to byly především ne- 
povolané brutální ruce, jež roztrhly růžová pouta 
její lásky a vzdálily ji jejímu milenci. A její rána 
jítřila se bolestně, kdykoliv matka obvyklým svým 
drsným způsobem učinila o něm v dopise ostrou 
poznámku. Tu bylo jí, jakoby dostala ránu do 
hlavy a z temnoty a zmatku, jež ji náhle obklopily, 
proskakovala jako bludičky hejna sporných otázek. 
Že ji nemiloval.? Že to byl muž bezectný a podlý? 
Že se zbaběle vymknul svým povinnostem, za- 
nechav ji v bídě, žalu a hanbě.? Zdálo by se to 
pravdou, ale co předcházelo, jak se to vše sběhlo? 
Že jí nemiloval! Láska jejich neměla svědků, toť 
snad vše. Vždyť každý list jejích vzpomínek 
popsán jest plamenným písmem jeho vášně . . . 
Ne, ne! Muž, kterého ona milovala, nemohl být 
bezectný a podlý. Vždyť ho tak dobře znala ! 
Toť jsou zase tytéž brutální ruce při práci, jež 
je prve rozvedly. Nezaujímal čestné postavení? 
Nebyl všeobecně milován a vážen ? Nebo že by 
ji snad byl pojednou přestal milovat? Ale proč 
a kdy? Pravda, cizí lidé vnesli pojednou cosi 
mezi ně a rozdvojili je. Pamatuje se, jak býval 
v poslední době nervósně rozčilen, někdy upjat>' 
a chladný. Pokrat. 


FEUILLETON. 


STYL. 


V příloze »Nár. Listům ze dne 9. května 1889 uve- 
řejnil jsem článek >0 stylu«. 

Článek sám udá příčiny, proč jej po jedenácti letech 
tisknu znovu: 

•Jednu společnou vlastno.st mají všichni povolaní 
spisovatelé: mají svíij styl. Styl je chloubou starých a 
mčřítkem mladých spisovatelů. 

Styl prodělal už několik fasi. Romantikové z let 30. 
dali slovu barvu a větě zvuk. Květ formy zůstavili dě- 
dictvím mladší generaci následujících umělců. — Jakmile 
zazněl první válečný pokřik proti romantismu, nastal také 
boj proti barevné jeho fraseologii. Stendhal nelenil a 
poděsil svět prohlášením, že se ku své práci inspiruje 
lekturou několika paragrafů právnického kode.xu. Krajní 
levičák — Champfleury — jeden z vůdců realistů - měl 
sice nejméně talentu, ale opposici hnal nejdál — s cesty; 


myslil, že reakci proti romantismu provede líčením všed- 
ního života slohem také co možná všedním. Výstřední 
tato reakce vyvolala novou reakci, která vedla o krok 
zpět, až tam, kde se zastavili romantikové. Goncourlové 
a Flaubert učili se lahodné, barevné formě od roman- 
tiků, zvláště od Chateaubrianda a Huga, ale _»ve květu 
formy vedle vůně hledali už i zárodek plodu«. Reč těchtc 
umělců záleží v dokonalém ovládáni koloristické a hu- 
dební stránky. V tomto smyslu typickou je řeč Flau 
bertova. Styl tohoto umělec zní jak ->akkordy varhan' 
(Brandes); přesvědčuje už svou náladou; u něho pravd; 
sama sebou neměla s uměním nic společného, jedinot 
důležitou věcí mu byla krásné utvořená věta. A toutc 
dokonalou přesnosti formy a pravdou docházel prvn 
podmínky uměleckého díla — účinku. Formě tohoto dnihi 
věnoval všechno, svůj talent, celé noci gigantické práce 
svůj život a bohužel i život svých prací. Jiný už je Tol 
stoj. Ten pohrdá podobnými prostředky, nestará_ se 
jakým způsobem by pravdu vyhnal ještě k většími 
účinku — spoléhá úplně na sílu své pravdy a klidíš ja 
kým barvy své nanáší. Ještě Gogol, Turgeněv, Gončaro' 


byli ctiteli krásné řeči — ale i ti hru se slohem pova- 
žovali už jen za svou povinnost, za nezbytnou podmínku 
uniéní, — nikily však za sport. 

Ať je z uvedených lorcm kterákoli pravá, jeden 
znak mají společný: individualitu. Tou se honosili 
všichni umčlci. Ta je základem každého uméni a tedy 
i jako formy stvlu. Človčk bez individuality nemíSže být 
stylistou. Styl jako sloh je pouze fiuniou stylu. Teprv 
jeví-li se ve slohu individualita — je sloh 
st y lem. 

Krásný sloh bez individuality je pouze nebarvenou, 
vyšňořenou fiflenou: svlékněte ji a zbudou z ni hadry a 
kozí potažené kosti. Čím je télu krása, tím je 
slohu individualita. Proto, žádá-li se na někom styl, 
žádá se na něm individualita. A ta musí být jeho, tu 
musí hledat v sobč. Ncnajde-li ji, žádná škoda, najde ji 
druhý, ale bez ni přijít nemá nikdo. 

Stylu nelze nabýt žádným způsobem. Talent je pod- 
mínkou individuality, ten se nedá falšovat a proto se 
nedá falšovat ani styl. Se stylem se musí každý narodit. 
»Styl je dar boží a toho nelze získat, ten se dá jen roz- 
vinout* (Lamaitrc). Dá se jen vykřesat, dá se vydrhnout 
jako len, dá se vydobýt jako stříbro z rud, proset jako 
zlato z písku, ale koupit se nedá, a to se děje dlouhou, 
nucenou dresurou, surovou prací. Krotí se slovo, krotí 
se věty a mvšlénky jako divoké stádo, srážejí se v jedno- 
litou formu celku. Proto Balzac psal každý svůj román 
několikrát po sobě a dříve, než napsal slavné svoje ro- 
mány; »Le píre Coriot«, »Eugénie Grandett, oCousine 
l!ette« — napsal asi 30 románů, na které se ani nepode- 
psal. Záhada stvlu byla mu skutečně záhadnou a ne- 
zdolnou odpůrkyni, kterou přemáhal krok co krok. Proto 
Tolstoj »Vojnu a mir« přepracoval 6krát. ».'\nnu Kare- 
ninu« psal několik let. Proto Zola každého, kdo se chce 
státi umělcem, posylá do galejní práce žurnalismu, aby 
tam odbyl svou praxi, vystačí-li svým talentem, má-íi 
dost vervy, aby v křížovém ohni žurnalistické továrny 
vypracoval svůj styl. Je tedy styl 1. důsledkem opravdo- 
vého a ne prostředního nadání, 2. práce. Je také dů- 
sledkem vkusu, ale i vkus ie důsledkem práce. Může být 
někdo rozeným stylistou, ale ke stylu, uměleckému stylu 
může míti ještě daleko. Vrozený styl je pouze materiá- 
lem, z kterého práce vytlouká umění. Práce je povin- 
ností talentu, vkus je odměnou práce a plodem obou je 
styl. Styl sám sebou je pouze právem na uměleckou 
karrieru. Pak teprve sloh je stylem a stává se důstojným 
interpretem uměni. • 

Poněvadž je styl důsledkem uměleckého tempera- 
mentu a vkusu, — nedá se nahmatat, dá se jen cítit, a 
k tomu je potřebí vnímavého čtenáře. Proto pravý sty- 
lista — čistokrevný umělec, má s počátku malé publi- 
kum; počet jeho vzrůstá teprve tenkrát, když jméno 
jeho stalo se módou. Pak všichni ostatní své porozumění, 
ne-li jinak, aspoň Ihou, ale vnímavý čtenář je cítí. Styl 
mluví k němu svýr.i zvláštním jazykem — drzým, neurva- 
lým, vášnivým, energickým — anebo zase klidným, ale 
silným, jemným, ale vroucím; zdánlivě jsou tu zcela oby- 
čejné věty, ale z těch řádků sálá teplo, v té interpunkci 
je něco složeno; nikdo netuší, že to, co je tam složeno, 
nahrnul tam temperament a sehnala práce. Proto stylisla 
plností dojmu zúskává, pouhý prosaista (chceme slova 
toho užívat na rozdíl od stylisty) zůstavuje chladným. 
Tím se vysvětluje, proč zvítězila vždycky i nekorrcktni 
geniálnost nad korrektní prostředností. Puškinovi a .-M- 
fredu de Musset se vytýkalo, že mají chatrné rýmy, zpro- 
hýbané verše — více se líbí křivolaká, na všechny strany 
roztříštěná, ale přece jenom jedním tokem plynoucí 
bystřina, než jednotvárný potok, který teče lineálným 
korytem. Taková nekorrektnost se stává nesmrtelnou, 
kdežto z umělé nádržky zapáchá hnijící voda 

Styl jako záruka individuality je také zárukou, že. 
co se v něm obrátí, zůstaví na sobě stopy originality. 
Jinými slovy: kdyby nebylo stylu, nebylo by originality; 


nebylo by možno říci nic nového ani o lidech, ani o pří- 
rodě, o ničem. Stylem stará pravda stává se novou. .Sty- 
lista užije i starých, opotřebovaných látek, ale v jeho 
rukou dopadne všechno jaksi jinak — po jeho. Ve 
svělle jeho temperameniu mění se všechno, i svět, 
i život, i liilé, ale jen zdánlivě, poněvadž podstata, pravda 
sama zůstává svou. Zkrátka, svět, život, pravda nabudou 
pravé své podstaty a sily jen tenkrát, ohřejou-li se na 
ohni uměleckého temperamentu, projdou-li stylem. 

Podle stanovených zde podmínek stylu dá se nyní 
rozříznouti literatura na dvě polovice; poměr je zlý, ale 

je odměřen podle zásluhy: tábor stylistů a tábor 

říkejme jim — — všelijak. 

Stylista jako vtělená originalita má svůj vlastní ráz, 
podle kterého jej každý pozná; napíše několik vět, nc- 
podpíše se a každý řekne: »to nemohl nikdo jiný napsat 
než ten a tcn«; prosaista napíše pět sloupců a musí 
se podepsat, poněvadž by se tatáž práce přičítati mohla 
padesáti jiným břídilům. Prosou píšou tisíce, stylem jenom 
několik. Ta prosa, kterou se dnes ohromnou většinou 
píše u nás, je prosou lokalisty; je to sloh, kterým se 
píšou zprávy o neštěstích na železnicích, zprávy o padlém 
dobytku, vzteklině psů, o špatné kanalisaci atd.; podob- 
ným slohem píšou se texty k obrázkům, referáty ze 
soudní síně, o vraždách a zlodějích: — a týmž slohem 
se potom píšou povídky, genry, romány i dramata. Tím 
se vysvětluje, proč stvlem všední látka stává se výtečným 
dílem a prosou výtečná myšlénka zvrhne se v nicotku. 
Styl je řečí umělců — prosa pouhé povídání rozžvatla- 
ných bab. Proto stylistovi se leccos odpustí, poněvadž 
se neví, zdali ho k chybě nezavedl umělecký jeho tem- 
perament, nátlak, nedostatek času i hlad, — prosaikovi 
se neodpustí nic, poněvadž ho k chybě zavésti mohla 
pouze jeho slabost. Stylista může přestřelit, ale prosaita 
nikdv ani nedostřelí. Stylista mluví bůh ví jak — pro- 
saista pravidelně zcela správně, i když v dialogu mluví 
ras. Styl je chtivý, samostatný, výbojný, tklivý, prosa 
passivní; styl je uměním, prosa jeho stokou. Umělec 
stylem svým prozrazuje svůj charakter, prosaista ve své 
bezcharakternosti na odiv vystavuje svou charakternost. 
Styl má podmět a výrok a mezi tím všechno, co cha- 
rakterisuje umělecké "já*; prosa má také podmět a vý- 
rok, ale mezi tím nic mimo hluchou sponu »jestc — 
anebo něco, co je ještě méně než »jest«. Stylem psát je 
těžko, prosou tak lehko, že se považuje i za výdělek. 
Stylista přichází na literární bursu s nejlepšími nadějemi 
na výhru, prosaista nemůže udělat ani krach, poněvadž 
nikdy nic neměl a nemá. Stylistům mohou krást prosai- 
kové — mají kde, prosaikové nekradou, ale kdyby jim 
chtěl někdo krást — nemá ani co. Stylisté mají v litera- 
tuře význam, prosaikové jsou bez významu. .Stylisté 
literaturu budují, lidé bez stylu jako reptilie podrývají 
půdu jiným. Ponravy v orné půdě. Pětkrát se převléknou 
a teprv jsou z nich chrousti. To jsou housenky na stromě 
poesie. Proto je nám jeden Zeyer se stylem milejší než 
deset českých naturalistů beze stylu — Stylista je litera- 
tura, prosaista nic. V každé literatuře jsou prosaikové, 
ale jako nutné zlo, jako nemoc, aby tělo vědělo, jak 
velkou cenu má zdraví.* 

Netřeba mnoho přidávat. 

Jen důraz kladu na slova, že styl je životní pod- 
mínkou uměleckého tvoření a ne — sportem. 

Jaký pokrok jsme za těch jedenáct let vykonali, je 
nejlépe z toho patrno, že dnes teprv na plno doloženo 
býti musí to, co před jedenácti lety rozumělo se samo 
sebou!!! 

Styl není jen otázkou péra, ale celého člověka, jak 
myslí, jak cítí, žije a dívá se na svět. V samostatném 
myšlení a cítění a celém původním slohu píšícího člo- 
věka je stvl. Sloh jako styl je pouze jeho výrazem, jen 
jemu a nikomu patřící markou. A kdo této marky ať 
domácího, ať cizího autora zneužije tak, že vzbudí i zdání, 
jakoby byl jeho, klame sebe i čtenáře a horší ho stihne 


osud, než kdyby se nebyl přihlásil s markou žádnou. Tak 
se vyvinuje žargon zdánlivé originality a ne styl. Píši 
i brillantní péra, ale jednoho od druhého nerozeznáš, 
tak jsou si podobna, tak v jedno tělo slita, jakoby jimi 
jedna ruka psala, jedna při nich myslila hlava, jedno a 
totéž tlouklo srdce. Sport tím nebezpečnější, že svádí 
k falešnému názoru o stylu, sport tím horší, ze není ani 
vypracován doma, ale přejat z ciziny jako hotová už 
forma. Tam snad v původních hlavách a srdcích vytvo- 
řen byl upřímně, z potřeby a živě cítěné nutnosti — ale 
řemeslně přenesen na píidu, která nic nemá s ním spo- 
lečného, činí dojem virtuósního řemesla a ne umění. 
Byla šablona všednosti, je i šablona nevšednosti. Ale jako 
je snobismus, affektace v oděvu, řeči, v celém zpíisobu 
chování, tak je i snobismus v nalíčeném »stylu«. Styl 
sám není affektovaný, ale upřímný, voní autorovou my- 
šlénkou, hřeje jeho krví a nepáchne pomádou. Prostředky 
jeho přiléhají k celé autorově úsobě a neodstávají od 
ní jak vypiajčené šaty. Styl je srostlý s člověkem a člověk 
s ním. Zdání stylu dá se převlíkat a měnit dle toho, 
jaká právě panuje móda, ale styl se nedá měnit, poně- 
vadž se od člověka odloučit nedá, i kdyby chtěl. Styl je 
umění — sloh je pouhé um«ění. Styl pracuje nervy, 
krví — sloh jen hlavou a zvykem. Tak jsou gigrlafa 
»stylu<, jako jsou gigrlata v oděvu. Vzorky ochotně a 
a zdarma dodá odjakživa velice úslužná vždy cizina. 
Mrtvé zboží z továren a řemeslnických dílen a ne samo- 
statný vkus; tatrmanství a ne cíle svého vědomá duše. 
Styl je muž — řeč beze stylu kokotta, která nejvíce má 
c ■ dělat s bankrotáři. Svádí vylhaným ruměncem, budí 
dojem falešnými brvami, vzrušuje nabarveným, bohatě 
vystlaným, ale cizí, mrtvou kulturou podloženým vlasem. 
Třeba chudobná, jen když poctivá ^ to je styl 
Ale jsou i chuděry a také patři všem. 
Bude tedy poctivost pravá styl a ctnost. 

I když se narodí v šarlatu (Zeyer.) 

Diváky, 20. října 1900. V. Mkštík. 

LITERATURA. 

('elá řada zajímavých novinek naluipila se na stole. 
Zatím je jen zaznamenáváme, abychom na ně upozornili 
naše čtenáře, hodlajíce se k nim vrátiti v obšírnějších 
referátech. Ladislav Quis vydal ve »Světové knihovnč« 
sbírku íStaroskots k ých Ballad«, jež opatřil kriti- 
ckým úvodem. Jiné překladové novinky vyšlé v téže 
bibliotéce jsou: Vrchlického překlad Hammerlingova 
»Ahasvera v Rímě« a Mrštíkův překlad Tolstého 
sVlády t my«. — Z nejmladších poetíi přihlásil se Otakar 
Theer druhou svou knihou básní: »Výpravy k Iá«. 
Dvě rovněž drobné knihy básnické: Bohdan Kaminský: 
• Povídky veršem«. Karel Leger: Fantastické povídkv. — 
Andersenovy pohádky v českém překlade Vrchli- 
ckého a s illustracemi Hanse Tegncra — poesie .'\nder- 
scnova ztlumočena velkým básníkem a provázena velkým 
malířem — »světové vydání« počalo vycházeti právě ná- 
kladem F. Šimáčka. 

• Les Thěques au XlXěme siěcle* vydal pan 
Charles Hippmann. V krásné, vkusné úpravě vydal hor- 
livý propagátor české věci po Švýcarsku a ve Francii 
p. Hippmann nádherné dílo, jež některými informativními 
články a zejména svou skvělou výpravou grafickou pěkně 
se presentuje a zajisté nemine se s účinkem. liílo toto, 
sepsané spisovateli francouzskými i českými, mající za 
účel seznamovati cizinu s našim kulturním životem, je 
především adresováno Francii, kde se jeví stále větší 
a vá/.nější zájem o Čechy. Proto francouzský tisk, zejména 
menší revue přijímají s povděkem zprávy a články o nás, 
o naší literatuře. P.ohužel bývají informovány jednostranně, 
z tiskové kanceláře kliky podnikavých rcklamistů, kteří 
píší do německých, polských, francouzských listíi neho- 
rázné věci, tak že mnohý náš dekadcntní modernista, 
jehož verše a prosa jsou nejjalovějšími nicotami povrchní 


mody literární, je »za hranicemi^ znám jako vynikající 
okrasa našeho písemnictví. Bohužel i publikací p. Hipp- 
manna, která měla býti vedena v duchu úplné a svědo- . 
mité nestrannosti, jak to vyžaduje její vážný význam, 
musím vytknouti, ze v článku o české literatuře v XIX. 
stol. použil autor p. Maurice Muret informací a pramenů 
kusých a jednostranných. Článek tento je pochybeným, 
valné nesprávným a velmi neúplným v líčení české lite- 
ratury z XIX. stol , obraz kusý a skreslený. Za to s tím 
větším uspokojením přečtete výtečnou studii Louise 
Légera: »L'historien national de la Bohéme. Francois 
Palackýi. Rovněž pěkné a zajímavé jsou ostatní článkv: 
• Les Slaves et civilisation<t od L. Légera, »Le reveil 
des nationalités dans TEmpire Austro-Hongrois« od bý- 
valého ministra Flourense, »Le peuple Tchěquec od 
Adolfa Černého, »La musique en Bohéme« od Camilla 
L'Huilliera a »L'art tchěqueí od J. V. Krejčího. Četné, 
zdařilé reprodukce děl českých umělcíi a různé illustracc 
zdobí nádherné dílo. ■■■ —m- — 

Gabriel Sarrazin, básník, romanopisec a kritik, 
sympatická a subtilní hlava moderní literatury francouzské, 
chystá velké dílo v poesii polské. Sarrazin, který tak 
hluboce vnikl do poesie anglické, o níž vydal dvě krásné 
knihy studií, zabývá se nyní poesii Mickiewiczovou a Slo- 
wackiho, o nichž dovede duchaplně a procítěně hovořit, 
jak jsme se přesvědčili při nedávné jeho návštěvě v Praze. 
Na zpáteční cestě ze slavnosti krakovských zastavil se 
Sarrazin v Praze. Pan Sarrazin vyniká překvapující zna- 
lostí věcí slovanských, ovšem též českých. Uveřejníme 
brzo z jeho péra práci psanou pro »Lumíra«. 

Z CIZÍCH A SLOVANSKÝCH REVUÍ. 

»Revue des revues« z 15. záři přináší »Testament 
básníka«, úryvek z knihy, kterou pod tímto titulem vydá 
Sully Prudhomme, v níž pojednává filosoficky a esteticky 
o umění básnickém, o jeho formě a zákonech, o zdrojích 
inspirace... V tomtéž čísle: »Albert Samain«, studie 
.André Beauniera o nedávno zesnulém básníkovi. Rozto- 
milý a duchaplný Camille Mauclair uveřejňuje v říjnovém 
sešitu téže revue článek o Georgu Rochegrossovi a histo- 
rické malbě. Zmiňuje se o úpadku historické malby, 
neboť musilo poklesnouti v nynější době hledáni nových 
forem, nového tlumočení historické malbv, která byla 
dominována jen starostí o sujet, kde převládala otázka 
»co<> a ne »jak« se maluje Eugen Gilbert zaznamenává 
několik nových zjevil z literaturv belgické. 

»L'humanité nouvelle« říjen: Elie Reclus podává 
pohrobní vzpomínku na Ferdinanda Broueza, vydavatele 
znamenité umělecké revue »Société Nouvelie*. Bobory- 
kinova conférence  bruselská o vývoji  ruského románu. 

»Mercure de France* říjen: Samainovi, o jehož 
úmrtí psali jsme v 1. čísle »Lumíra«, věnuje L. Denise 
článek a Francis Jammes báseň. Henri Albert, výtečný 
překladatel Nietzscheho do frančtiny: několik výmluv- 
ných stránek o zesnulému filosofovi. L. 

*    *    * 

Ku článku »Bestia  triumphans«: 

Jak se dovídám, nebylo mé zmínce o návrhu p. He- 
rainovu dobře rozuměno.  Patrně vinou mou. 

Pan inž. Herain má jistě o rozšíření a prohloubení 
boje za Starou Prahu nesmírné zásluhy. A jen z lásky 
k věci a z touhy po relativním aspoň výsledku 
celého boje odhodlal se i k takovým ústupkům, které 
Soupisná komise přirozeně za své nijak přijati ne- 
mohla. Hrozné zkušenosti z minulých let toto konciliátní, 
lépe řečeno zoufalé stanovisko p. Herainovo s dostatek 
vysvětluji. Ale otázka Staré Prahy není věcí taktického 
postupu, nýbrž zásadní zodpovědnosti celého sboru 
a proto sdílíme stanovisko Soupisné komise. 

Diváky, 22. října 1900. Vil. Mrštík. 


Předplácí se pro Prahu: na čt%-rt léta zl. :-20 (K 2-40), na půl léta zl. 2-40 (K 4-SO'), na celý rok zl. 4-80 (K 9-601. PoStou: na čtvrt léta zl. 1-25 

(K 2'50), na půl léta zl. 2-50 (K 5'—), na celý rok 5 zl. (K 10— .). — Sešitové  vydáni  (o dvou číslech) vychází při každém druhém (sudém) čisle. 

Cena sešitu 20 kr. (40 hal.) —  Patisí: původních  prací  se vyhrazuje.  —  Dopisy administraci  »Lumira« buďtež  adresovány:  Časopis sLumír«, Praha, 

Karlovo náměstí č. 34. — Listy přijímáme jen frankované. — >Lumir« \'ychází každý pátek (vyjma prázdniny). 

Redaktor Václav Hladík. — Majitel, vydavatel a nakladatel J. Otto. — Tiskem České grafické společnosti •Ume< v Praze. 


LUMÍR 


Ročník xxix. 


9. LISTOPADU  1900. 


*  ČÍSI. O r> 


RŮŽENA Jesenská: 


SAMOTA. 


pROFESSORU 

Pavlu Ichčievovi v Cařihradé. 


W:iiutek se ji do duše provalil jako těžký oblak, 
*^ takový smutek mládí, jara, pochybování, ne- 
dočkavosti, bezpředmětné touhy, osamocení. Ne- 
bylo slunce, ku kterému by květy té duše se 
obracely, v němž by se slavnými barvami roz- 
jásaly a uplatnily svou krásu pro věčnost. Oči jí 
svítily neprolitými slzami, na rtech t^á^la se jí 
slova, která neměla ke komu promluvit. Frávě 
teď, náhle pocíiila dotýkání Samoty, zrovna fy- 
sické dotýkání neviditelných ztrnulých pistů. 
Ohlížela se poděšeně na dlouhých, prázdných 
chodbách, kde duněly její kroky jako v studené 
hrobce, ale neviděla těch prstů, ntspatíila těch 
zakalených, upřených očí Samoty. Vešla do prázdné 
třídy, kde se ještě chvěl dětský dech, ale prázdné 
lavice nepohnutě smutně zely, obrazy nehybně 
visely na bílých stěnách, dřevěný krucifix tměl 
se nad stupínkem s Kristem, v jehož bolestných 
rysech nic se nepohnulo, nezašuměly kroky té 
záhadné bytosti, jež napřahovala po ní studené 
kostnaté, lačné ruce. Ale cítila, že jde za ní, 
šla za ní, když sestupovala po dutých schodech, 
a vešla v zápětí do její světnice. Nafálka |)řibouchla 
dvéře a otočila klíčem. Tam za ní jakoby za- 
šeptaly jest"; kroky, a ona zavřela, chtějíc jim 
uniknouti. Ale mýlila se: ona byla sní. Samota 
byla s ní. Natállca násilně veselým hlasem za- 
zpívala, rozevřela při tom mladé své rty, jakoby 
chtěla někoho zavolat, smutek rozplašit. Věta 
její písně roztříštila se o vysoké stěny a zamra- 
čený strop a kanula dolů, dolů k zemi jako pře- 
trhaná šťíůra perel, které se rozkutálely do tma- 
vých koutů světnice, zmizely, zapadly. Natálka 
stála se svislýma rukama uprostřed pokoje a df- 
Vila se do vybledlých květů záclon, 

>Jak je podivná škola, když děti odejdou,* 
řekla nahlas a pomyslila si, proč že by nemluvila 
nahlas, ačkoliv je sama.'' Ano, bude hovořit, jakoby 


nebyla sama. Ale hned jí napadlo, že to není 
její hlas, kterým promluvila, že zněl cize a ne- 
přirozeně. Se Samotou by hovořila. Ostatně 
k čemu hovořit, uvažovala, bude raději číst, matce 
psát, pracovat pro svoje školní děti. Ale teď, teď, 
tato chvíle ji přepadla zákeřně jako nemoc. Co 
jí chce ta samota, že na ni tak dolehla.? Natálka 
rozevřela knihu. Ne, dnes číst nemůže, nic ne- 
může, jen nechat se mučit tou tvrdou, prázdnou 
chvílí, tím podivným kvílením v duši. 

Upjala myšlénky k mamince: její modré po- 
ctivé oči si představila, její hladce přičísnuté 
hnědé vlasy, její drahými, posvátnými vráskami 
nastíněný obličej. A připomíiiala si snivé, pozla- 
cené dny svého dětství, jak plynuly, vyzařovaly, 
zrály a zmizely na vždy. Kam odešly, kam ? Jejich 
horoucí stopy naříkají teď v jejím srdci. A všecko, 
co Fe v ní chvěje, touží, vznáší, jsou vlivy a činy 
její matky, všecko má z ní — z té bytosti sladké 
a svaté. Natálce, dítěti svému, dala svou krev, 
své tělo mu dala za fjokrm a od začátku bez 
mezí a stále dávala mu svou duši. Natálka byla 
by se vrhla té chvíle k jejím zemdleným nohám, 
aby zlíbala jejich naběhlé, mnohým utrpením 
strhané žíly, byla by ráda položila hlavu na její 
laskavá, dobrotivá prsa, aby zaslechla tepot toho 
drahocenného srdce. Ale Samota posměšně a tvrdě 
odstrčila její rozpjaté ruce. Jedno jedinké polí- 
bení kdyby mohla přivolat, ne, třebas jen do- 
tknutí její ruky, té teplé, zatvrdlé ruky, tak bez- 
pečně věrné a důvěrně známé. Dá Bůh, zas ji 
uvidí, zase uslyší zase ucítí její přítomnost jasnou . 
Ale Kriste Ježíši, což už ji nebude, až se zavrou 
ty modré cči, umlkne to srdce, vychladnou ty 
uicc? O, bude to, bude? Je to nutné.? Neodvratné? 
Kdo potom potěší, kdo pochopí jako ona? 

Lásko veliká, tichá, osamělých dívčích srdci, 
jak smuteční vrba schýliš větve nad matčin hrob. 


zarosteš jimi do hloubky země, abys se dotýkala 
té drahé mrtvé, lásko veliká, tichá, osamělých 
dívčích srdcí! 

Natálka si otřela oči a sepjala ruce. Klečívá 
každého večera u pelesti svého lože a modlívá 
se za život a zdraví své matky. Smutné myšlénky, 
které vletěly do její duše jako ustrašení ptáci, 
byly také poslány Samotou. 

»Tak, nějakou živou bytost si opatřím, po- 
prosím matinku o kanárka nebo hrdličku, o ry- 
bičky, a tak« — vyhlédla oknem. Baruška, ma- 
linká její žačka se na ulici kmitla, chovala se- 
střičku a něco jí rozšafně povídala jako dospělá 
osoba. Něco divného zachvělo se Natálčiným 
srdcem, myšlénka nová prošlehla jí hlavou, tak 
že ji sklonila a hned na to se vzpřímila: kdyby 
tu ve svém pokojíku měla děcko! Nejkrásnější, 
co si dovedla představit, bylo děťátko. Kdyby 
byla mladší, stačila by jí panna. Milovala druhdy 
vřele své panny a když ve výkladech hračkářských 
krámů vídala panny ještě, nežli dostala poduči- 
telské místo, bývala v pokušení, jednu tmavo- 
vlasou krasavici si koupit a posadit si ji na stolek, 
kde bude úkoly opravovat, čítanky probírat. 
z odborných knih se vzdělávat. Což neosvěžujc 
pohled na takovou milou, modrookou ])annu 
s drobounkými zoubky.'' Ale teď už by jí panna 
nestačila. Vyrostla, dospěla v odloučení od matky 
o několik let, touží po tepotu živého srdce, mi- 
lující duše. Ano — dítě. Jsou to nemožné my- 
šlénky? Její duše se obsypala bílými Icvěty, jako 
když třešeň rozkvete na jaře. 

Ano, když přijde do třídy mezi své děti, 
bude šťastna, velela to své vůli , — bude blažena, 
vždycky plna vroucnosti a lásky. Ach, krásné 
chvíle, ale přece tady — teď mít kolébku s dě- 
ťátkem, byly by nad ně krásnější. Chtěla by mít 
zde tu andělskou, sladkou společnost, radostnou 
starost a péči. A v době vyučování ř Však by 
školníkova Stázička dohlídla, nakrmila je. Na- 
krmila? Což má na mysli určité děcko? Ano, 
ano, zná chlapečka droboučkého, chudáčka zla- 
tého, chodívá k jeho proutěné kolébce a miluje 
velké, nebeské jeho zraky bloudící, světlé, hlu- 
boké, rozumné, jakoby rozumnější nežli lidské. 
A ten hošíček malý, tichý, leží stále sám a sám 
tam v domku v levo od zámku v bílém prázdném 
pokoji, hubičkou malou ssaje kaučuk a leží a 
dívá se. Ach, Natálka ho hubičkuje každý den 
a Natálka je proto často smutná, že ten brouček 
slaboučký, tichý — není její. Líto je jí ho, jak 
tak bezmocně leží a nepláče, nenaříká, nepoví, 
co ho bolí a trápí a mučí. Venoušek, Venoušek 
sladký! Rozkoš, lidské utrpení, otázka života 
Proč by jí Venouška nedali? Což nebývá skoro 
vždycky sám? Cí je ten Venoušek? Na vychování 


si ho přivezla stařena Hofmanová, která nemá 
zdroje mléka, nemá života pro něho. Přinesla ho 
odněkud z daleka a do kolébky položila, po práci 
odešla. Kdo svěřil stařeně Hofmanové Venouška? 
Stařeně kamenné, tvrdé a mlčící? Ach, Venouška 
se taky dotýkají neviditelné ruce Samoty, která 
slabý život jeho zadusí. Ach, Samota zadusí, 
usmrtí. Natálka Venouška vysvobodí a sebe vy- 
svobodí. Dají Venouška ! Jak bude pečovat o toho 
andílka drahého! Chce ho, milovat ho bude, oddá 
se mu péčí tak vroucí, jakoby mu byla vlastní 
mateří. On rozkvete, zabrouUá, zapláče, jak krásně 
zapláče, rozveselí se, ručkama zamává, vykřikne, 
s imperativem skryté zmužilosti vykřikne, poroučet 
bude, zasměje se, pozná ji, přilne k ní, ach, jakým 
synáčkem bude dobrým a milým a jedináčkem 
zlatým ! Venoušek ! 

Docela se vmyslila Natálka do své pohádky, 
přeběhla pokojík, uchvátila klobouk a vyběhla 
ven. Tam venku široká, mlčenlivá tekla řeka, ne- 
slyšně tekla mezi zelenými břehy zkadeřenými 
křovím vrb. a nad ní stály šedivé, tvrdé skály 
s rovným dalekým hřbetem rovným, neobydleným. 
Na jiném pahorku hájem zarostlém kostelíček se 
zvedal do modré oblohy. Ptáci připraveni k cestě 
na jih lítali teplým, slunečným vzduchem, obklo- 
povali Natálku, tak že chvílemi kráčela v jejich 
mlhavém, zástupu, jakoby v rukou třímala nevidi- 
telné otěže, připoutané k jejich křídlům a jakoby 
ji měli oni vyzvednout k modrosti výšek. Ta po- 
malá řeka jakoby stála a na něco čekala. Děti 
s jásotem vyběhly z teplých podzimních vod a 
utíkaly za opony vrb. A ptáci ulétali. V sadě 
sluncem žhavě vybarvená těžce visela jablka s po- 
žehnaných větví. Před hlídačovou boudou čer- 
venaly se lákavé hromady ovoce. 

Hned za sadem stojí bílý dům. Tam leží 
v proutěné kolébce Venoušek. Ach, on rozkvete, 
zabrouká, vesele se usměje, pozná ji. 

Otevřela vrátka, trávník s astrami a hvězdi- 
čkami starčku minula, do domu veběhla. Medová 
vůně čerstvě pečeného chleba ji ovanula. »Chléb 
náš vezdrjší dejž nám dnes," napadlo jí a kráčela 
dál síňkou. Nikoho se nezeptá, všecko mine a 
k Venouškovi vejde. Zaslechla hlasy v kuchyni, 
ale bez ohlášení do světnice k miláčkovi ve- 
běhla . . ku kolébce běžela . . . Ale kde je Ve- 
noušek, kde je? Snad ho nechová někdo? Kdo? 
Kdo by ho choval? Hodiny někde bijí, v síni 
někdo promluvil a dvéře bouchly. Venoušek 
opravdu není v kolébce. Prázdná stojí, jakoby 
se nikdy nebyla zakývala, jakoby v ní dítěte 
nikdy nebylo. I peřinka je pryč. Natálka se po- 
děšeně rozhlédla, na stůl pohlédla, utkvěla na 
lé podezřelé vyvýšenině, bíle přikryté. Co by to 

bylo ? Dokonč. 


ik 


ir   %   ir 


w 


Mrf.OSI.AV Sil ř.N: 


REVERIE. 


i  od sešlým portálem prastará sfiiiLja sídli, 
dvůr chmurný svírají dubové pravěcí, 
a fénix kamenný, ač s urvanými křidly, 
neztratil dosud pýchy knížecí. 

Stín vane modravý zamlklou komnatou 

a balkon vzdušný před okny se tísní, 

zkad kněžna zvččnělá pod klenbou hvězdnatou 

blouznila na večer svou snivou písní. 


Teď v íjalerii předkíi pouze obraz záři: 
jak atlas bledne ret a zrak se usmívá 
vstříc spícímu hřbitovu samotáři, 
kam třese bledou záři luna truchlivá. 

A když se letni večer vynoří, 

nad krajem dřímavým svč hvčzdné jiskry roní 

tu smutný svit po oknech zahoří 

a kdosi náhle vzlyká na balkone — 


JE BLANKYT UBLEDLÝ 


Je blankyt ubledlý a lesy příliš září, 
po pustých pavlánech zas réva krvácí, 
topoly, tušíce juž blízko smutné stáří, 
ve větru vzdychají jak choří žebráci. 


A vše se zpovídá, co bylo léta hříchem, 
a vše je lítostné, až k slzám jímavé, 
jen kříže v rozcestích u vytržení tichém 
kývají vroucně k výši modravé. 


Kdes pozdní motýl rudým křídlem škádli 
mdlé palouky, kam tiché květy vkradly 
se růžolíci v bledých šatech vílích. 

Teď růže za růží jde dřímat v lůno země, 
než navždy zapadne, zavzlykne přetajemně, 
ze nezvadla na dívčích ňadrech bílých — 


JiŘf  SUMÍN: 


NA  VLNÁCH. 


NOVELLA. 

Pokr 


zjevíš ani, jak o tobě lidé špatně mluví; va- 
* ^ rují mě přímo před tebou, • řekl jí jed- 
nou. Ano, tam to snad někde vězelo v černých 
stokách lidské zloby a závisti. Odsud vyřítily se 
stáda ošklivých krys, jež rozhlodaly něžná ta 
pouta. Ale i pak, když pojednou pro malou své- 
hlavost a nedorozumění přerušil s ní styky, pro- 
vázely ji dlouho jeho něžné pohledy, jež vyja- 
dřovaly bolest a zoufalost. A pak to ostatní?..! 
Ne, tomu už nerozuměla . . . To už nebyl on, t > 
byla záhadná sfinx, jež hleděla na ni cize straš- 
nýma, studenýma očima. Ale proč? proč ? proč .?! 
Zde byl ten oliromný balvan záhady, jenž zatarasil 
dvéře temného sklepení, jež ji pohřbilo ! Je snad 
odsouzena stráviti celý svůj život v této kruté 
samovazbě, vyloučena ze společnosti, jíž náležela, 
zapuzena rodinou, zapřena a povržena tím, jehož 
dítě s rostoucí vášní svírala ve svých loktech.' 
Ci přijde anděl, jenž odvalí kámen ? 

Nepokoj, jenž provázel tyto úvahy, stupňoval 
se často v dlouhé, bolestné roznícení duše, vy- 
rývaje v ní stopy hlubokých zmatků. Pod horkým, 
sálavým nebem neukojených tužeb po muži, jejž 
milovala a na nějž mateřstvím nabyla tím většího 


práva, v hlubokém stínu bolesti a osamění vy- 
růstal bledý květ chorobné blouznivosti, z níž 
ve vydrážděné žízni po štěstí upadala v tenata 
slepého fatalismu a hluchých pověr. Vše kolem 
ní nabývalo záhadného významu a jistého podílu 
na osudu jejím, vše oživovalo vlastním, neznámým 
životem, jenž v hlubokém neznámém temnu se- 
řaďoval stopy budoucnosti na vlákně života, jako 
perly na ši^ůru, po nichž se vzpínala její k ší- 
leným visím vznícená duše, aby se zpila rudým 
jich přísvitem a upadla znova v horečný sen 
o tom, co zdály se slibovati. Všude hledala od- 
povědi ke svým palčivým otázkám, všude četla 
znaky živého příští pohřbeného v lůně Tajemství. 
Vše kolem ni, slunce i hvězdy, úsměv dítěte 
i bledý sen, nahodilé slovo, záhadný zvuk i mrtvý 
předmčt, vše nabývalo v zrcadle její rozechvělé 
du.še ^tajemných obrysů symbolu a věštby. 

Časem, když z luzného snu o štěstí po boku 
milovaného muže, jímž se opíjela jako silným 
vínem, procitla k hluché, prázdné a všední sku- 
tečnosti, řízla ji do srdce vzpomínka: Jak dávno 
tomu, co klečela na dlažbě chladného chrámu 
a v bolestném vzrušení volala k nebi : Smiluj se, 


67 


všemohoucí Bože, a zbav mě neblahé malé by- 
tosti, jež v slzách a mukách vyspívá a již k slzám 
a mukám mám zrodit! Milosrdný Otče opuštěných 
a trpících, smiluj se a zbav mě dítěte zplozeného 
k žalu a hanbě! — Jako smrtící mráz vpadala 
tato vzpomínka do kvetoucích sadů její blouznící 
duše; vše sežehla a zničila vůkol. Ale slunce ne- 
zmarných nadějí znova vydráždilo bujnou mízu 
a nové květy rašily na mladých větvích. Vždyť 
ji tehdy Bůh nevyslyšell 

Než přece zdálo se jí, že není dosti hodná 
těšiti se z toho droboučkého, něžného tvora a že 
duši svou poskvrnila nesmazatelnou skvrnou zlo- 
činného přání. Nedovedla ani pochopit, jak mohla 
jen vyslovit takovou prosbu! Jak veliké jest milo- 
srdenství boží, že nejen nebyla na místě potre- 
stána, ale ani vyslyšena. Modlila a kála se nyní 
ze svého provinění a láska její k dítěti vzrůstala 
v bezmeznou, divokou náruživost. Nechlubila se 
jí, nestavěla ji na odiv, skrývajíc své štěstí jako 
lakomec poklad, ale třásla se o ně, kdykoliv byla 
nucena svěřiti dítě své na chvíli cizím rukám. 
Netoužila již po matce, nevzpomínala svých sou- 
rozencův. Život v domě otcovském zdál se jí 
býti pěknou, ale smutnou pohádkou, již si nepřála 
žít znova, ba ani ne navázat tam, kde byl pře- 
rušen příchodem dítěte. Přiznávala sice, že byl 
pestrý a vábný, jako planý květ, ale prchavý 
a lehký, jako ranní sen Cítila, že by nemohla 
více žít bez těchto sytých radostí a vášnivých 
vzrušení blaženého, sladkého mateřství. Jen po 
muži, jenž jí náležel, volala její horká náruč, ne 
pro ukojení žádostí, ale pro ztišení a zhojení 
ran, jež jí zasadil svou zradou a zhrdáním. 

A zatím co spřádala dále svůj sen o bu- 
doucím štěstí, jemuž víc a více důvěřovala, její 
slaboučké dítě klonilo hlavinku víc a více, jako 
utržený, vadnoucí kvítek, a dříve nežli uvěřila 
v  možnost nové rány,  Bůh se  » smiloval*  a vzal 

jí je-. 

Sílila přímo bolestí a hrůzou. Byla to smrtící 
rána jejích nadějí, byla to krutá, jasná odpověď 
k otázkám jejich žhavých tužeb, byla to zhoubná 
jiskra vržena v hromady třaskavin nastřádaných 
v zoufalých duševních bojích. Cítila, že vše se 
v ní láme a hroutí, vše propadá se v bezedném 
jícnu zoufalství a mátožná, černá zpousta civí jí 
výšklebně v tvář. 

Bůh, k němuž se denně utíkala jako k laska- 
vému otci, poprvé zjevil se jí v podobě přísného 
soudce a mstitele. A to ještě nebyl ani trest za 
hřích, to jen její modlitbu Bůh vyslyšel! Se str- 
nulým zděšením probírala se svými pocity před 
narozením dítěte a nechápala jich více. Jak je to 
možno, že jediným světlým bodem jejích chudých 
nadějí byla tehdy smrt dítěte? Nuže, nyní byla 
tam, kde si tehdy  přála  být,  ale za jakých po- 


% 


% 


citů! Nyní mohla by se tedy s drzým vzhledem 
bezúhonné dívky vrátiti k matce a pokračovati 
ve zběsilé honbě za štěstím Jen že pro ni není 
již štěstí ani radostí. Bůh ji vyslyšel! Ale tvrdé 
výčitky jako ostré šípy padají do její trpící duše. 
Zdá se jí, že to nebyla nemoc, jež dítě její sklátila, 
ale jakoby je byla zardousila vlastníma rukama. 
V tomto nepříčetném, vrcholy možnosti přerů 
stajícím hoři hledala usilovně, čím zmírniti svoji 
vinu, čím ukrotiti palčivé výčitky, jež stravovaly 
její bytost. Bezbranná tonula na vlnách vzkypě- 
lého žalu. Odnikud nepřišla pomoc silného slova 
ani útěcha dosahující výše jejího hoře. Zaraženě, 
namnoze lhostejně stály kol ní ženy ze soused- 
ství a tetiny známé. 

»Ah, což je o takové dítě, které otec 
dosud neuznal za hodná pohledu .? Dobře je, že 
je Bůh vzal!« 

Byly to ženy oněch tříd, jež nejštědřeji dá- 
vají život. To, co Pavlu spojovalo s nimi životem 
dítěte, rozlučovalo ji jeho smrtí. Její bolest jítřila 
se blížící se chvílí rozloučení s dítětem, jež prah- 
noucí její náruč nechtěla vydati hrobu. 

>Nebožátko, to ti tvá matka vyprosila na 
Bohu!« třeštila bez ustání její hlava. 

AI*; jak jen odčiniti tento hřích, jakým po- 
káním re vykoupiti, jaký obětní dar vložiti do 
chudičké rakvičky dítěte, jemuž vymodlila smrt, 
aby sobě pojistila štěstí? V její mysli ochablé 
dlouhým bděním a zatemnělé přívalem ryčných 
otřesů jakoby počínalo znenáhla vzcházeti světlo. 
Pochopila, čeho třeba učiniti. Vše, čeho tehdy 
chtěla dosíci smrtí dítěte, musí mu nyní přinésti 
v obět, chce li býti hodná sladkého jména matky. 
Ano, svůj život i možné štěstí a lásku, po niž 
prahla, vše dluží svému dítěti, jehož smrt vyžá- 
dala si jako vykoupení. 

Dospěvši na dravých vlnách zuřící bouře 
k tomuto bodu mrazu a smrti, uklidnila se poněkud. 
Výčitky umlkly a tichá odevzdanost zahřála její 
bytost. 

Hned po pohřbu vylila svůj žal ve dvou do- 
pisech, z nichž jeden náležel otci želeného dítěte 
a druhý jfjí matce. Byl to výrok žhavých bolestí, 
záplava slz, věty vytržené z horečného blouznění, 
jež provází těžké rány mnohomluvný stesk nešťast- 
ného srdce, jež neví, jak a čím si ulehčit. Mluvila 
o svém »zločinu « , jehož se na dítěti dopustila modlit- 
bou a prosíc milovaného muže tklivě za odpuštění 
pro tento hřích spáchaný v hrůzách před tím, co 
přijíti mělo, loučila se s ním »na věky«, nebcť 
nemajíc nyní nároků na lásku milovaného muže 
rozhodla se vstoupiti do kláštera, aby zasvětila 
zbytek života vzpomínce svého dítěte a modlitbě 
za ště.3tí toh'^, jehož stala se nehodnou. 

Podobně psala i matce, vyslovujíc přání, že 
by se ráda přijela domů  rozloučit. Pokr.-i6. 

ir   ií   % 


Gabriela Preissová: 


LABUTÍ 


^polkl jsi řeč, milý Kajte — spolkl — « zustiil 
*^ teď starý Obír káravč hlas; » vidíš, vidíš — 
my si tak na statku povídáme, co se to s naším 
ševcem stalo, a já tu pravou píičinu ze smutných 
světských zkušeností první uhodl , . . Ovšem, když 
tak člověk musí chodit od stavení ke stavení, 
leckde nabere špatného příkladu, ale ty už jsi 
přece starý chlap, Kajte, ty bysi se měl, za- 
hýbaje pomalu k hrobu, lepšit a ne čertu po- 
d;ivat! To je chyba, Kajte — a také by se mohlo 
říci, že je to hanba — toho bych se byl do tebe 
nikdy nenadal! Věř mi, já už se bojím, že mi 
ty moje boty zkazíš podruhé . . .« 

»VíS co, ševče« — pokračoval po hlubokém 
povzdechu — »na ten svatý kopeček teď o Ma- 
riánském s\átku běž a na kolenou tam popros, 
abys nabyl bývalého rozumu — půjdeme pěkně 
spolu, Kajte, já se také za tebe pomodlím.* 

Pantátova slova se už zase svážela do měk- 
kosti, vždyt! velebníčkové to také tak dělávali, 
nikoho na čisto neodsoudili a všechno se mohlo 
po dobré správě odpustit. Konečně byl Kajt 
takový starý, zdomácnělý a potřebný duch jejich 
stavení. Teď se již staroch raději zdvihl k odchodu, 
aby mělo jeho napomenutí dobrý dojem a švec 
se mohl o samotě k lítosti i dobrému předsevzetí 
rozebrat . . . 

Osamělý Kajt padl čelem do dlaní, a v tomtéž 
okamžiku odletěla napolo sešitá holínka výmin- 
kářovy poutní boty daleko do kouta. 

Ano, co se mu v samostatném životě ještě 
nikdy nestalo, to teď již vyvedl. Zkazil pantátovi 
Obírovi boty, protože se mu před zrakoma všecko 
teď úzkostlivě hamatnilo a nemotořilo, musil to 
úžeji přikrojit — a tak teď už ve své nejistotě 
a podlomenosti dovede zkazit všechno, co se mu 
jen do rukou namane — nic dokonalého ještě 
ve světě nedok:ízal, něco tak v pravdě krásného, 
oči přiluzujícího. jako byl ten div jemné velko- 
městské botičky, vtírající se teď v každý jeho 
pohled. 

Ať bděl nebo snil, nedostižná ta stvůrka 
přikrádala se k němu jako záludné ptáče, dráždíc 
a znepokojujíc celou jeho duši, jasně viditelná 
její forma mizela jenom v těch chvílích z jeho 
paměti, když ji chtěl celým porozuměním pochytit 
a ve všech dílcích vykresliti na papír . . A přece 
se ho touha a naděje nespouštěly, že takový um 
svému Miklanskému světu také dokáže — jenom 
nerušený klid a samotu by musil mít . . . 

Kajt se vzchopil, jakoby konečně našel pravý 
klíč ke svému cíli . . . Stal se z:iroveií bezohled- 
ným, vždyť nikdo z lidí také si na tom nedal 
záležet, aby jej potěšil alespoí^ trochu mu po- 
zvedl hlavu  — už  i  ten  starý výminkář o něm 


1   1 O L, I > . kiiKi  l^^^^v  iir.i;,\/i.K. 

pochyboval Ať jiui našije bol, kdo clice, nechť 
si vynajdou jiného ševče a on, Kajt, se jim [jrve 
nenavrátí a neukáže, dokud nedonese ve své 
kabele na ukázku takové botky, jakými se pyš- 
nila a jeho vážnost pošlápla pocvičená starostova 
dcerka. 

Počal se stoupající mu do hlavy horkostí 
shledávati a házeti do kabely svoje nástroje, pak 
se kvapem ustrojil a nevzpomenuv si již ani po- 
hozené dědečkovy holínky v koutě, vytratil se 
z ratejny a z celého Obírova pozemku jako bludný 
duch. Alespoii v nerušeném útěku mu štěstí přálo, 
nikdo jej nepotkal ani nezastavil, jen domácí pes 
se za ním rozběhl a jej doprovázel . . . »Ano. 
můj zlatý — « poklepal mu Kajt teskMvě na krk — 
ípomalu bychom, byli ve vážnosti spřažení tak 
stejně spolu. « 

A kráčel zase kolem Svatovalpurgského ko- 
stelíka a hřbitova, neohlížeje se po jejich vzpo- 
mínkách, jen plody země. kudy kráčel, napadaly 
mu takovou povadlou slávou. Nedávno přímě se 
vypínající konopí stálo zde již schlíplé jako ze- 
lené metlice, fazolové houštky porezavěly a do- 
zrálé slunečnice svážely sniuíně své těžké hlavy, 
vrány se hltavě rozlehly po čerstvě zoraném poli — 
co se ten svět člověku v očích jen tak spěchem 
vraštil k zimní tvářnosti.'' 

Kajta již z toho zazáblo v srdci, musil si 
k žádoucímu svému cíli ještě úzkostlivěji pospí- 
šiti • — ještě dnes si objedná u Jebrovského pro- 
davače rukavičkovou kůži a nebude- li ji míti na 
skladě, musí ji objednat, kde jen bude k dostání. 
Miklanské sedlo s Rozpuckým jezerem a tuchou 
Hrodějovy salaše jakoby nad povášnivělým jeho 
odhodláním tajily dech- a couvaly dále do větší 
dálky — poprvé si jich bezohledně  nevšímal . . . 


Hrodějova vnoučata marně potahovala pro- 
vázek u Kajtových dveří; švec se zatarasil jako 
k nerušenému spánku a po kolik dnů vycházel 
jen večer jídlo si obstarat. 

»To si nejspíše sešívá zase nějaké háby na 
sebe — « mínila mladá hospodyně — >a nechce 
se prozradit, že se míchá krejčímu do řemesla. 
Náš švec se nezdá, ale je dovedný jako korouh- 
vička.<! Kajt tuto pochvalu nezaslechl, aby mu 
pozvedla hlavu od lopotné práce a zimničné snahy 
dokázat div. Po zemi kolem něho ležely samé 
dílky vykrájené lepenky a zoufale pomačkané 
výkresy, na bábiných sametkách, jež Kajt v ne- 
pokoji vybalil z truhly, pásl se prach zrovna tak 
jako na ševcově božíhodové vestě, která se v celém 
tom nehospodářství choulila pohozená na zemi — 


ale Kajt seděl umíněně, se" stále rozšířeným zrakem 
na třínožce se svojí utkvělou vidinou a mravenčí 
vytrvalostí. Sestavil již tři botky perně se hlásící 
k onomu vznešenému rodu, z něhož ukázka Stáz- 
čina měřila svůj původ, ale ještě se nedovedly 
vyšvihnout k tomu pravému obrázku. Po třetím 
marném pokuse Kajt shledávaje se již i ve vy- 
prázdněné skleničce svých úspor, která vyhráb- 
nuta z přihrádky truhly tak průsvitně a chlubně 
se vřezala do jeho rozesněných zraků, s hmotnou 
škodou, vrhl se na svoje rozházené lůžko v ta- 
kovém lítostivém zaštkání, jaké nezakusil od dáv- 
ného dětství a leda ještě bábina pohřbu. 

Přiloudil se k němu také její již trochu za- 
pomenutý a pozávojovaný zjev jakoby k útěše. . . 
Vždyť bába připadala jeho mladému životu ta- 
kovou jistou, skoro jako svatou pravdou doká- 
zanou prorokyní, tak mnoho se splnilo, co po- 
věděla, ku příkladu o uhlířově Hátce řekla hned 
o její svatbě, že Martinek bude brzy vdovcem, 
a před Kajtovou vážností se opravdu tak leckde 
v úctě dvéře otvíraly až do toho třiapadesátého 
svátku . . . Teď se zdálo, že mu pohladila mile 
draplavou svou rukou horké čelo i obolená víčka 
očí a zašeptala: »Nač pak se nadarmo trápíš, ať 
se jen na Miklansku najde lepší řemeslník nad 
tebeN 

I kamarád Martinek si přisedl v této noci 
k jeho lůžku, svým jediným vidoucím okem ani 
o Kajta nezavadil, to jen z dobré vůle, aby se 
uplakaný starý člověk před ním nemusil stydět, 
a pak se zmínil takovým dobráckým a pokojným 
hlasem bez výčitky: »Neřekl jsem ti to už dávno, 
že uhlířem být není tak špatná věc? . . . Vidíš, 
to je řemeslo, které nikdo nesoudí . . .« 

Ráno polnnemocného Kajta vyburcovala 
mladá selka Hrodějová. Přivedla pradlenu, která 
si chtěla dát ušít botky s teplou podšívkou, a 
prozradila také několik klevet, které prý o Kajtovi 
narůstaly po Miklanských zastávkách. ». . . Nosí 
prý si v kabele pálenku a už je z ní celý po- 
blázněný, z Obírova utekl, poněvadž mu tam vy- 
čítali hřích, a vícekrát že tam nesmí . . .« 

Kajt zprvu naslouchal těm zprávám jako pře • 
šlehnutý, potom se dovedl nedbale usmát i po- 
nšklíbnout a sebral se celou svou silou do stříz- 
livé vůle, že pradleně botky řádně ušije na důkaz, 
že se s ním nic zvláštního neděje a on si zůstane 
svým  chlapíkem  i  bez  Obírovských  zákazníků. 

Nechal si v pravdě znovu na své obvyklé 
práci záležet, potom se odebral do vzdáleného 
statku, kde s ním byli jak se patří spokojeni, 
ale uchýliv se na Tomášský svátek opět do své 
jizbičky, už si jen netrpělivě novou skromnou 
úsporu počítal, stačila zrovna zase na půlku ru- 
kavičkové kozinky a některé přípravy k jemnější 
práci, ku které se zase chystal ve všech svých 
bezesných nocech. — —  — 


Tentokráte po celém týdnu nové horečné 
snahy, vyhoupl se mu konečně uskutečněný nej- 
smělejší sen jeho života z rukou, až se mu nad 
pravou podobou té dokonalosti zatajil dech. Oži- 
vené botky s vypoulenými očky svých lesklých 
knoílíků jakoby hlasitě vykřikly: »Zde jsme k tvé 
slávě!* Díval se na ně se skříženými lokty dlouho, 
jak vedle sebe na verpánku hrdě a způsobně 
stály a pojaty jednotlivě do hrsti byly tak lehoučké, 
na vlas zrovna tak pírkové, jako ta vychloubavá 
Stázčina stvůrka. 

Teď po tolika útrapách a klevetném snižo- 
vání musil také svým lidem okázat své dlouho 
tajené a zastírané dílo, jeho první zajiskření musí 
se podati u Obírů, půjde tam i přes zápověď; 
zrovna rovnou cestou nejdříve tam půjde, a tak 
hodně s vysoká nabídne starostově dcerce botky 
ku koupi, a prohodí při tom zcela klidně, že ta- 
kových by udělal, kolikero jich jen kdo chce... 

Ustrojil se s neobyčejnou švižností do svá- 
tečních šatů, obdivuhodně své dílo zabalil do bí- 
lého šátku, opatrně je vložil do kabely a celý 
vypnutý vykročil ze svého stinného, malým, v sad 
vedoucím okénkem jen obdařeného příbytku do 
oslnněného dne. 

Oh, jaký to byl nádherný den! Choulící se 
podzim se v něm vyšvihl celou silou žáru i krásy, 
na jeřábku před plotem hořely kupky korálů, 
bělavý párek holubů se pletl opojeně mezi jeho 
větvemi, smějící nebe shlíželo s vysoká na trojici 
bosých dětí, které si klátily paběrky ořechů, lezl 
ten lidský dorost opravdu po stromě jen jako 
červíci, Kajt ani neodpověděl na jejich zavolání, 
ať se již hlásily pozdravem nebo nějakou zvěda- 
vostí. — Spěchal netrpětivě dále, na ty dlouhou 
dobu se mu protivící Miklanské stezky — teď 
zase již schůdné sebevědomému člověku, tam 
zrovna u starosty si dá potvrdit svoji novou prů- 
vodní pověst na ně a když se ho budou ptát, 
co to vyváděl, poví jim zkrátka, že jej dopálili 
pochybováním, že by on nedovedl to, čím se vy- 
chloubají ve velkém městě, nic víc jim nepoví... 
Když došel k prvnímu smrčinovému pásku, který 
se v povadlém okolí ještě zelenil vytrvalou svě- 
žestí, napadlo mu, že se musí ještě jednou na 
božím světle a v tom hezkém okolí podívat na 
své dílo, a vzdychl si dětinskou vzpomínkou, kéž 
by se s ním tak na ně mohla podívati nebožka 
bába . . . 

Podepřel se na krajní strom, jak jen bylo 
možno, klidně otevřel kabelu a opatrně vybalil 
jemné botky jako nejnadějnější ratolístky. — Což, 
že Martinka, jehož bílý sloupek dýmu se na levé 
straně vrchů k němu hlásil, jistě takovou okázkou 
přivede z klidu? . . . Poví mu: i>Kdyby ještě žila 
Hátka, věř, té bych ty botičky nejraději dal; 
byly by tak zrovna na nepatrné její nohy ěity...« 

Tu v osluněném Kajtově pohledu znovu pro- 
hlížená  křidélka  nártíků  sebou  zachvěla, musil 


úzkostlivé vršky smáčknout, jako tenkráte, když 
se bál, že imi Stázčina botka chce odlétnouti 
s dlaně — a vyhloubnuté úzké kramflíčky se imi 
v očích stále více úžily a úžily, až se zdály pou- 
hými dvěma bodáčky, jež se zapřely Kajtovi do 
mozku a srdce. A těch znatelně oschlých rosných 
kapek co bylo v prudkém slunečním osvětlení 
naseto na hebké kůži, každý to mohl poznat a 
ptát se, co je to — pot či nějaké slzy? . . . 

A kdyby třeba u Obírů to pocvičené dčv- 
čisko nadhodilo: »A to jste teprve teď dokázal, 
na poprvé k stáru ?• Ano, kdyby ještě žila bába, 
anebo alespoň ta drobná sušenka Hátka, která 
také znala s mužem a Kajtem za svátečních od- 
půldni tam nahoře si společně zazpívat na štýrskou 
notu » Pavouk jal muchu, jeden pán . . .« ty obě 
by jen žasly radostně nad Kajtovou prací a ne- 
zpytovaly by, jak těžko povstala stárnoucímu 
člověku v rukou - bába i Hátka do šátku by 
si tu vzácnost zaobalily  k uschování . . . 

A třeba že Kajt vší silou jinak své myšlénky 
chtěl zatočit, najednou mu protklo srdce ja^né 
pochopeni . . . Přece jen tyto malé botky neví- 
dané krásy kopaly celou cenu jeho života; te- 
prve teď něco dokonalého dokázal, kd\ž už bylo 
marné a směšné se tím chlubit; na každé takové 
domýšlivé cestě by slyšel jen dvousečné povážení: 
• Zdvihl se Kajt, zdvihl — jen že trochu pozdě!« 
Ne — jeho perné, bolestí, nejvášnivější touhou a 
nepokojem osněné a podrané dílo nesměl svět 
obdivovat ani soudit . . . Prudce a žárlivě hodil 
botky zase do kabely. Neokáže je ani Martinkovi 
a uschová je tak, zeje žádné lidské oko neuzří... 

Odvrate se od prvějšiho cíle své cesty, tíhl 
neprošlapaným směrem k Rozpuckému jezeru. 
Nesl své arcidílo ojedinělé v kabele, v které 
ještě nikdy nebylo tak malého nákladu, a přece 
se teď zdála na zvyklé cestě do vrchu tak těžká, 
jakoby v ní bylo plno kamení. 

>Jen co to místo uvidím, bude mi lehčeji — « 
těšil se Kajt a najednou  všechny  milé  dětinské 


vzpomínky na Rozpuckč jezero obemkly mu 
útčšlivé hlavu. Bývalo "tak půvabné pobarvené 
jako pávi oko, kolem do kola bylo plno ráko- 
sové ohrady a leknínových růži, kdyby jeho 
vzácné dílo, až bude vhozeno do jezera, z čisté 
hladiny až v pokraj připlulo, zadrží se na rákosí 
a tam pro ně nedostoupí žádný člověk . . . Kajt 
se již musil svému úmyslu zchytrale usmívat, 
tak jediné pravý a jistý se mu zdál . . . 

A našel svoje Rozpucké jezero po schvácené 
chůzi opravdu tak krásně a sladce stajené, jak 
si je vábně v duši představoval. Podobalo se zase 
v přikloněném sUmci pávímu oku, rákosí sebou 
ani nezachvělo, tak ztrnule poslušně vnímalo 
Kajtovou vinili, buková kaplička a tou dobou již 
opuštěná salaška přisvědčovaly, že zde je všecko 
posvěcené . . . Kajt již bez povzdechu vytkal bo- 
tečky, sepjal je dovedně vzájemnými knoflíčky 
jednu ke druhé a s tvrdým leskem v očích je 
odhodil daleko na hladinu, tam, co se zdál nej- 
více peliti zlatý přísvit . . . 

Temný ten závitek třepetal se chvíli ve vy- 
jeveném zraku, byl v něm přece jen život a 
kousek raněné duše Kajtovy — potom se zprudka 
potopil do hloubky beze stopy . . . 

»Snad ještě jednou vyplynou . . « zatoužil 
Kajt, ale jezero ziistávalo již nepohnuté . . . 

'Tak je dobře — « řekl si švec, vraceje se 
s přivřenými zraky zase jen celou silou k sobě 
a svému životu. »Teď už Kajt si pěkně pro sebe 
dokončil a jaktěživ už nikomu obuvi neušije!..« 

A obraceje se celou důvěrou k cestě, která 
vedla k Martinkovu milíři, a k nové své uhlířské 
práci, k jejíž klidu se nui již maličkému duše 
přimykala, protože ji nikdo nemohl soudit a zne- 
pokojovat, zastavil se bývalý švec jen ještě jedin- 
krát . . . Jeho ponořené arcidílo jakoby se tam 
někde nad jezerem proměnilo v ptačí zjev a zpí- 
valo tesklivým ozvem ne, nebyla to pravda — 

tam v té straně bylo již všecko ztichlé   . . 


lir   ir   ir   1^   %   %   % 


Jos. K. Šlejhar: 


KAPLIČKA. 


\/ této zátopě, v této spoušti živlů, co tak kol 
' jeho hlavy křičely vlaštovk)- jakoby v po- 
sledním již vzpjatí upadajících sil, vlekl se stařec 
touto silnicí ještě hodný kus — mnohem dále, 
než až kam od starostů mohli ho sledovati oknem. 
Uchýlil se po té ze silnice stranou na polní cestu, 
hned odtud příkře vystupující do stráně, do 
nesmírných mas země, visících téměř s této strany 
nad dědinou, nad celým tím údolím, nad celým 
jaksi světem ostatním. Cesta ta běžíc úzce vi- 
nutým pruhem zdaleka již se značícím tak nějak 


úzkostlivě i nejistě lpěla na těch kopcích, jako 
něco docela k nim nenáležejícího, jen nahodile 
na ně navlečeného, co zase každé chvíle může 
býti s nich odňato. Místy zapadala do úzkých 
hlubokých úvozů a jakoby se to ztratila s po- 
vrchu v těch místech za léta vodními toky pro- 
mletých a ploužila se samým kamením, vejře- 
višti pramenů, rokytím, celá nyní zbahnělá. 
zbrázděná i prorvaná a vždy neurovnaná, strašná, 
krutá pro zvířata i lidi na těch stráních mající 
své úkoly. 


A touto cestou dral se nyní stařec, vyšed 
ze silnice, vzhůru, do těch strání, maje tam úkol 

SVLlj.  

Jsouce takto vypjaty, v jakési neurvalé příkrotě 
pozdviženy náhle, tím nesmírnějšími a posupnějšínii 
připadaly zdejší spousty země. A tak pomíjivě, zani- 
kaje téměř, značil se starcův zjev uprostřed jejich 
rozsahu, v ohronmčm klínu zčernalého, ztopeného 
bahna osení, neboť zem ta rodila a byla směle 
obdělávána V celé té ponurosti zemní nyní tak 
strašné, tak osamocené, v jakési neznámé beze- 
dnosti se propadávající zapadat a hynout zdálo 
se vše lidské . . . Místy z tohoto splynulého celku 
zely v příkré rudosti plochy nedávno poprvé 
naoraných úhorů těžce rozmokié, jako zkvašené 
a matně se lesknoucí, a zdálo se, že z daleka 
již posupně vyzývají pohledy k sobě na to zjí- 
třené obnažení ňader svých. Vše ale ostatní za- 
léváno a pohlcováno bylo tou mračnou, dávno 
nevysychající zelení osení, jež počalo již hynouti. 
Schoulena byla a černě zahnívající semínka, 
černé a zahnívající smrdutě zapařené řady po- 
kosených jetelů, s nimiž nestihlo se do kup 
více, tak kalně vyplývala šerá žluť ohnice z jařin 
schlíplých, ubohých, nemajících mokrem vzniku, 
žita, jež měla dozrávati v ja^u slunečném, šlehala 
se v jakémsi záhubném trudu, nezavinila se, ne- 
ozvala tím svým nevýslovným šumem léta ale 
značila se jako nehybná, zduřelá jezera, ze kte- 
rých nevyplývá úroda a nekyne požehnání, ale 
zdá se v nich klíčiti samo sémé zmaru. Nebylo 
radosti ani naděje z ničeho v této době doko 
návajfcí se úrody, všechno osení jakoby mrtvolně 
tonulo v těžkých ulehlých spoustách a vše válo 
zoufalstvím a obavami. Jakési záhadné ztmění 
vznášelo se nad těmito končinami jakoby mrač- 
nem ovanutými. Ze širých těch ňader země 
uhlodané jakoby vzdechy, znepokojení a úzkostná 
zamrazení se vydávala. A jakési nezvěstné vanutí 
táhlo stráněmi v takovém smutném, hluchém 
šinutí, a zaléhal z nenadání úzkostný křik, a jakési 
zmítání a propadání se značilo 

Pršelo, pršelo bez ustání — — 

Míti takový mlýn, tolik gruntů a takové foroty, 
nebyl by nikdo za takového rána do této stráně 
se vydával . . . Ale mohlo býti i jinak, sebe hůře, 
kdykoliv, třebas v rozpoutání vysněných hrůz 
posledního soudu, přec byl by šel onen stařec 
Den co den, z rána, as v tu hodinu, co ve zdejším 
zchátralém kostelíku odbývala se ospale lenivá 
ranní za kvílení pištících a přeskakujících starých 
varhan, v jejichž píšťalách ode dávna tlely mrtvoly 
myší a ptáků, a zežloutlými oprýskanými klávesy 
probíral se ztuhlými, nepoddajnými prsty mrzutý 
řídící, mající vždy jediné přání, aby zas bylo po 
všem tady, a co stařečkové vyšeplalých rtů ještě 
kvílivtýi doprovázeli ty vzkřeky varhan, jako ule- 


kaně, jako vytrženě ze sna a dávnověkého již 
práchnivění, a co stařenky rovněž vpadajíce uškr- 
cenými diškanty pomlouvaly mezi tím živé i ne- 
živé před tváří Boží a co od oltáře velmi šered 
ného a nacetkovaného jako jarmareční panna 
sluha boží, hněvivý a gichtovitý to stařeček, oso- 
poval se zle a bez ustání i obvykle na kostelníka 
ve dveřích sakristie pokorně a zbožně se chýlí- 
cího před touže tváří boží (ač byl to filutář a 
právě v duchu co zároveň krejčí se radoval, jak 
se mu podařilo hezky pana faráře napáliti při 
nejnovějším obleku o hezký kousek látky), a co 
všechno bylo i nebylo v tom páchnoucím, za- 
smušeném přítmí kostelíka zdejšího, jenž tak uboze 
vybíral se ze svého návrší se svou shnilou šin- 
delovou střechou a oprýskanými zdmi, žaluje tu 
výmluvně na necitelného patrona, a vůbec co zde 
všechno bylo tak dobře, a tak jako jedno a také 
tak jako známě a mile po domácku, od staro- 
dávna — vyvlékal se to stařec vzhůru strání jako 
příkrý závěs vrcholící nad jeho temenem. Snad 
úmyslně volil si tuto chvíli ranní pobožnosti ves- 
nické. Do dávna také neobmeškal této pobožnosti 
Ale nezdálo se to jaksi úmyslům jeho stačovati, 
i zaměnil to těmito svými poutěmi   . . 

Dělo se to vždy, bez obmeškání, jak již tací 
podivínové leccos si tvrdošíjně vytknout dc vedou. 
Dělo se to za zimy, za šera ještě, za těch spc ust 
sněhu, jež tyto stiáně semknou jakoby vzpěně- 
nými hltavými propastmi. I za těch strašných 
zimních chvil, pustých a bílých jako věčnost, kdy 
leda zástupy havranů udivených přítomností člo 
veka i omýlených ve svém větření sledovaly 
v černých, bludných, zrádných skvrnách tuto pouť. 
nezabránilo nic starci obmeškati se. Nevynechal 
ani jednou Ty chvíle pravé spouště zimní, za 
nichž samo omrazení nekonečnosti zdálo se při 
mykati k osamělému chodci a kdy z podzemí 
odkudsi a zase s příkře vyvrcholeného bezdna 
nebeských f)ustin jakoby se vydouvaly hluché, 
mystické otřesy toho nezměrného, mrazivého 
spjatí nebes i země! Stařec ale nedbal ničeho — 
to vždy jediné bylo jeho zaujatím. Nedbal jara, 
nedbal všech těch vznícení krásy a moci pro- 
bouzejícího se života, jenž zase jindy zanesl tyto 
výšiny horské a stráně. Nedbal ničeho, ničeho 
nedbal, moc ani pomnění nezasahovaly k němu. 
Nebylo ničeho za jeho pouti, co by jeho duši 
zjímalo. Až ku vrcholu těchto strání vyprovází- 
valy ho zchřadlé ony ohlasy varhan a zpěvu, tak 
unylé a jako v smutku a lkáni se potácejxí, ovlé- 
kaly sluch jakoby zkomíravě halucinující vibrací 
pavučinovou Tu byla smutnější, tu veselejší tato 
vibrace Jindy naléhavěji se vypjala, zněla slav- 
něji, povzbudivěji, jindy linula se matně, v po- 
chmurném pohrobném zanikání Jak vůbec zna- 
čivá se vzdálený ohlas . . . Pokraí. 


%   ir   %   %   ir 


VÁCLAV Hladík: 


EVŽEN VOLDAN. 


íV^akovec, odsiimiv ud sebe šálcU, s Iváii 
' ' * lehce zaželinutou vnitíním rozjniením vzbii- 
zenýiii čajem i přítomností dvou sličných žen, 
jejichž l<r;isa vzrušovala jej lahodnč a vroucně, 
právě tak jako chvíli před tím skladba Griegova, 
byl v nadšené náladě umělce, který by chtěl ne 
svým uměním, ne prací, nestačící letu myšlének 
a fantasie, ale slovy, rozechvělými, zbožnými slovy 
kázati všem kolem o božství krásy a modliti se 
hlasitě a hymnicky k ideálftm nejsvětějšfm, nej- 
čistším, nad  vše  lidské a  pozemské povýšeným. 

Všichni poslouchali mladého sochaře, který 
opět počal velebiti nepomíjející slávu a moc svého 
umění, jež nejdéle, nejvznešeněji slouží kráse. 
Citoval slova Gautierova: město zmizelo, ale socha 
ostala. A svěřoval své vyznání víry. Chce, aby 
jeho umění b>lo pouze modlitbou, hlubokým vý- 
ronem nejmocnější a nejnaivnější víry křesťanské 
a vyjádřením všech smutků, úzkostí věřícího, zne- 
klidněného věčným tajemstvím i jásavou ekstasí 
duše vznášející se do rajské nekonečnosti, do 
jasuplných vidin  Danteho  »Ráje« . . . 

Umělec mluvil rychleji, jakoby byl unášen 
proudem nnprovisacc, méně hledaně pronášel 
myšlénky své, a krása jeho citu, jeho duše zazá- 
řila na jeho tváři, jež měla výraz něžný a radostný. 

Voldan pozoroval Minu poslouchající němě 
Měla oči upřené stranou na [jodlahu, jakoby stu- 
dovala vzorky koberce. Dlouhé řasy jemné a 
husté odrážely se od bledosti její tváře. Všiml 
si sladkého půvabu jejího obličeje, který se zdál 
obličejem dívčím, plným plaché nevinnosti. Dosud 
viděl jen povrchně a z dálky přibledlou tvář drob- 
ných rysů, ale nyní teprve zjevila se mu okou- 
zlující a nevšední sličnost jejího profilu s malým, 
rovným nosem, se rty složenými v neskonale milé, 
delikátní linii a lehce, nervosně se zachvívajícími. 

Do salonu vešel doktor Bílek. 

Mina pozvedla hlavu a Voldan se setkal 
s jejím pohledem Jakoby blesk oslnivě šlehl tiše 
melancholickou, snivou rovinou, tak vznítily se 
její černé oči a Voldanovi bylo, jakoby náhle uhodl 
ve zraku snivé, mlčenlivé, nevinné dívky tajemství 
divokých a osudných vášní. 

»Hle . . . umělkyně! Cítí cele se svým sou- 
druhem a div nešeptá za ním ty litanie este- 
tické . . .« myslil si, když ji pozoroval tak úplně 
vhrouženou v poslouchání. Ale když zachytil ten 
náhlý blesk jejího pohledu, pocítil něco jiného, 
neurčitého, nejasného, co jej skoro sevřelo. 

«Zde je ticho jako v kostele!- pravil doktor 
Bílek, vysoký, suchý muž s přizrzlým, do špičky 
střiženým plnovousem. 

>Jak pak by nebylo, když pan Makovec tak 
krásně . . .« 


»Káže!« vpadl Voldan s úsměvem pani Bíl- 
kové do řeči. 

• Ah, o umění, křesťanském umění ?• jiokra- 
čoval Bílek a s jakousi přehnanou srdečnosti po- 
třásl rukou sochaři a s touže, ještě snad kamarád- 
štější srdečnosti přivítal Voldana a obrácen k němu 
doložil:  »Tobě, ske[)tiku, ovšem nadarmo. « 

»0 to ne! Naojiak v mnohém se s Makovcem 
shoduji, ač jeho názor o účelech a cílech umění 
se mi zdá jaksi gotickým.' 

»To jest zastaralým — chcete řícil« pravila 
paní Bílková, podávající šálek čaje svému muži. 
A to se snad mýlíte. « 

; Pokud gotika je pro nás zastaralá . . . za- 
jisté! Kasárna a záložny se v ní nestavějí," prohodil 
Makovec posměšně. 

• Nehádejte se s ním,« pravila paní Bílková, 
"tihle politikové a advokáti — můj muž je také 
takový — chtěli by všechno zdemokratisovat 
i uměni.. 

»Já vím, jak byste mne odbyli, « opáčil živě 
Voldan. »Opakovali byste vtipy Heineho o demo- 
kratické poesii bramborů a   . .« 

Slečna Mina se usmála [)laše a bylo vidět, 
že s potěšením poslouchá tyto hovory. »Toho 
básníka by pan Makovec jistě necitoval proti 
vám,« pronesla Mina se zajíknutím, jakoby jen 
s největším úsilím odvážila se vmísiti se do hovoru. 

Voldan odvětil: 

»Máte pravdu, slečno! Ale za to vy byste 
nám mohla zacitovat Heinea v průvodu hudby 
Schubertovy. Smím vás o to prosit ř Ještě jsem 
vás neslyšel zpívat." 

» O, slečna zpívá kolosálně!« vyrazilo z dlouho 
mlčících úst mladého Frohlicha, jako když vy- 
letí zátka  z dlouho  ucpané  láhve lehkého piva. 

»Ano, slečno, zazpívejte nám!<i prosila paní 
Bílková a zanotovala polohlasitě: »Du hast Perlen, 
du hast Diamanten.o 

Mina povstala usměvavá, uzardělá. 

»Tu ne, ale jinou vám zazpívám od Rubin- 
steina.« Podívala se na Voldana, jakoby se tázala, 
zda souhlasí, a pak usedla k pianu. 

Zpívala nevelikým, ale rozkošným, lahodným 
hlasem, znějícím jako filigranové, ciselované zvonky 
stříbrné, ale někdy se v něm zvlnily mocnější, 
hlubší tóny altové. 

Zpívala písefí sladce sentimentálni o otroku 
z kmene Asra, z onoho kmene nešt!astných mi- 
lovniků, kteří »zmírají, když miluji'. 

• Tento Heine a s touto hudbou libí se i panu 
Makovcovi — je v tom tolik citu a vroucnosti, 
že.''«  pravil Voldan. 

Sochař přisvědčil mlčky. Paní Bílková posa- 
dila se vedle něho u stolu a on cítě její blízkost, 


dotek jejího těla, zapomínal na všechno, byl ne- 
tečný i k hiidbš. Zdálo se však, že paní Bílková si 
toho nevšimla, neboť zkoumavě pohlížela na Vol- 
dana, stojícího u piana vedle Miny. A usmívala 
se neklidně, ironicky 

Bílek odešel opět do kanceláře. » Odpusťte 
člověku štvanému prací. ♦ omluvil se, i>nemohu 
si dopřáti potěšení, déle býti mezi vámi. Musím 
podepsat večerní poštu. Pak mám schfizi klubu 
novoměstského. Přijdeš tam, Voidane?' 

• Nepůjdu,"  řekl Voldan, stoje stále u Miny. 
Zatím  Frohlich  jevil  neobyčejný  nepokoj. 

Hned, jak začala slečna Mina zpívat, počal sebou 
vrtět, mžikal očima a teď vyhlížel jako člověk, 
který chce něco důležitého říci. 

-Pro.sím, abychom se nepletli !« pravil ko- 
nečně s velkou odhodlaností a s velkým spěchem: 
• Tahle písnička právě je jeden z nejprohnaněj- 
ších nápadů Heineovýchl' 

Obracel se ke všem plný pyšného rozra- 
dostnění, že též konečně a tak effektně se dostal 
ke slovu, a pokračoval : 

♦ Víte, co lo je Asra? To n' ní jméno kmene 
nebo národa, to znamená v nějaké orientální řeči : 
osel. Ano, oselU 


Paní Bílková se dala do smíchu: 

»Heine tedy chtěl říci, že jen oslové . . .« 

"Umírají pro nešťastnou lásku,' smál se roz- 
jařenó právník Frohlich. 

»To není špatné — ten si uměl dělat z lidí 
blázny," řekl Voldan. 

»A Rubin.štein sedl mu také na lep. Jakou 
dojemnou hudbu spáchal .. .« kuckal se smíchy 
Frohlich. 

Mina i Makovec se usmívali. Připadalo jim 
to opravdu velmi komické. A Frohlich triumfoval 

• Podívejte se,« prohodil poloh'asitě Voldan 
k slečně Mině, »jak ten mladý sportsman je také 
v literatuře honěný. Mne aspoň zahanbil — nečtu 
skoro nic nežli tak zvané užitečné věci a to je 
hrozně nudné a prosaické . . .« 

-A přece jste dovedl tak pěkně psát o umění,* 
pravila slečna Mina, jež opět měla zrak sklo- 
pený k zemi, stranou upřený. 

»Jak to.?« 

»Nu ... ty vaše dopisy z Itálie a Francie 
v  »Žluté revui.?« a pozvedla k němu oči. 

>Ah, vy jste je četla.?' 

A Voldanovi bylo radostněji, nežli když 
včera a ráno přijímal gratulace k svému zvolení. 

Pokraí. 


FEUILLETON. 


KRONIKA. 


V Praze, dne 4. listopadu 1900. 


Obdivuhodným příkladem moudrosti ostane mi vždy 
podivný, snad i liomický skutek Diderota. Jak víte, byl 
Diderot hlava geniální, duch všestranný, bojovný, hltavý, 
vše si podmaňující, assimilující a zase co nejvíce vydá- 
vající, ve všech oborech pracující — romancier, filosof, 
dramatik, kritik výtvarný, pamfletista. A poněvadž ne- 
smírně pracoval a dobře trávil — byl labužníkem a mi- 
loval sklep barona Holbacha a kuchyni paní ďEpinay 
právě tak jako učené duchaplnosti svých hostiteíň — 
zachoval si jakýsi shovívavý, epikurejský humor pravého 
myslitele. Měl onen krásný, lehkomyslný a víc než všechna 
německá pedantičnost hlubší »esprit<, který trochu zdědil 
od dobrého Lafontaina a který odkázal líbeznému epi- 
kurejci Anatolu Franceovi. A Diderot, poněvadž měl 
ducha samostatného a žaludek dobře trávící, měl mnoho 
nepřátel, mnoho závistníků, kteří mu všemožně hleděli 
život, práci i dobré zažívání ztrpčovali a kteří se při- 
činili též o to, aby geniální redaktor Encyklopedie, autor 
^Synovce Rameauova« stal se »nesmrteíným« bez Aka- 
demie. Měl tu čest nezaujmouti místo ve sboru, kde by 
byl jedním z nejprvnějších, jež mu tedy plným právem 
patřilo; ale poněvadž si snad dovolil tu a tam nějaký 
vtip nebo žertovnou poznámku o některých z •nesmr- 
telných*, kteří již dávno propadli věčnému zapomenutí, 
byla uzavřena píed ním brána Akademie, paláce Maza- 
rinova a teprve o nějakých sto let později dostalo se 
mu bronzového a trvanlivějšího snad křesla nesmrtel- 
nosti na pomníku na boulevardu Saint-Germain 

Tedy proti tomuto dobrému a někdy nezdvořilému, 
ironickému literátovi — jak vypráví legenda, kterou jsem 


slyšel kdysi při procházce pod vysokými a šumnými 
stromy zahrady Luxembourgu — zjednali si mocní ne- 
přátelé pamfletistu, který měl Diderota načisto zničit, 
potřít jeho smělou hlavu, zašlápnout jeho prostořeký 
jazyk. Pamfletista, nějaký potřebný a služebný literát, 
velice se pachtil na díle, které mělo sršeti blesky vtipu 
a jízlivosti. Ale nešlo to. Mozek úzký, srdce scvrklé, 
duch byrokratický — těžko takovému tvoru psáti pam- 
flety a polemiky. Konečně, nevěda si rady, šel nebohý 
literát k — Diderotovi, neboť viděl, že tento muž veli- 
kého ducha a dobře trávícího žaludku má též velmi 
dobré, vlídné srdce. 

Diderot se smál více nežli vtipům Voltairovým a 
Condorcetovým (neboť dával vždy přednost svým vlastním) 
a s nejroztomilejší ochotou upravil rukopis nebohého 
pamfletisty a připsal mu tam nejpeprnější poznámky 
proti sobě samému, důkladně se •strhaU — a vykonal 
zajisté skutek nevšední lásky křesťanské, neboť pamfle- 
tista byl zachráněn i jeho mzda . . . 

Hle — takový úplný nedostatek ješitné nedůtkli- 
vosti charakterisuje muže neobyčejného, kterého talent, 
vědění, práce a zajisté i dobrý žaludek povznesly k jas- 
nému a ironickému názoru světovému. Vzpomínám na 
Diderota často, když pozoruji náš život plný malicher- 
ných zlob, nedůtklivého škorpění, upjatého škaredohlíd- 
ství, jež ve své nervosní podrážděnosti nesnese vtip, 
karrikaturu, ironii. 

Jsme malí, maloměšťáčtí i tam, kde bychom měli 
dokazovati svou urozenost kulturní, životní i společen- 
skou. Běda tomu, kdo se odváží dotknouti se vtipem 
nebo poznámkou nějaké posvátné instituce naši! 

Zdá se, že vůbec satirickému humoru není u nás 
zdrávo. K smíchu je zapotřebí u nás mnoho odvahy a 
k satiře ještě více. 


Nevím, co by se stalo u nás Haudelovi za jeho zlo- 
myslnou satiru Akademie v románu »Nesmrtelný«, nebo 
I,avedanovi a Lemaítrovi za jejich časté uštěpačné a Iri- 
volní vtipy o tomtéž sboru čtyřiceti nesmrtelných. U nás 
stačí daleko ménč a nevinnější žertíky — aby vyvolaly 
nepochopitelné hněvy. V Paříži páni akademikové mají 
trochu tliderotovského humoru — Daudeta zdvořile zvali 
mezi sebe a Lavetlana i I.eniaitra přijali mezi sebe. 

Podobně jako není v Praze života .^polečenskélio, 
není též života literárního. Pár koutků v hostincích a 
v kavárnách a v i;ich dva tři, kteří ještě spolu mluví - 
toť vše. 


Ještě nikdy se u nás tolik nemluvilo a nepsalo o di- 
vadle jako teď. Doba vzrušená a nejistá, samé zmatky a 
boje, jež ani nemají s uměním co dělat. Kde Udo strká 
nos do zákulisí a čenichá po »pikantních<i klepech. Někdy 
je to poťouchlý nos naivního studentíka, který po ka- 
várnách sbírá historky divadelní a píše zábavné nesmysly 
do venkovských novin. Usmějete se — pokrčíte rameny — 
a myslíte si »enfant tcrrible«! — zábavný, humoristický 
tvor... Ale co máte říci, když po takových nechutných 
a vždy lživých zákulisních klevetách čenichá díistojný 
nos s profesorskými okulárv a když články nejnižšího 
klepařství, ^;aminské pikantnosti, jež dotýkají se cti osob 
nad podobné divadelní pletichy povýšených a jich vzdá- 
lených, čtete v nejctihodnější  naší revui ? Nezbývá vám 

též nic, nežli pokrčiti ramenv le vieillard lerriblc! 

V. H 

VÝTVARNÉ UMÉNÍ. 

Letošní výstava »Manesa«, třetí výstava sdruženi 
mladých umělců výtvarných, je milá, svůdná svým cel- 
kovým dojmem vážné, nevtíravé umělecké snahy. Trochu 
posy ještě tu a tam — ale to je již vlastností mládí, 
bojovného mládí, které chce ku předu svou samostatnou 
cestou. Úprava výstavy v sále novoměstském, pořízená 
arch. Kotěrou,je velmi šťastná, vkusná a plně vyhovující 
svému účelu. 

Výstava nevelikým počtem děl, zajisté pečlivě vy- 
braných, představuje rušný pohyb mladého umění, v němž 
vyrůstají, vyvíjejí se, ucelují se pozoruhodné a silné po- 
vahy umělecké. A několik vzácných, hotových, k velikosti 
spějících mladých umělců stojí v popředí toho hnulí, jež 
konečné ve výtvarném umění i v literatuře musí dospěti 
tak daleko, jako česká hudba Smetanou a Dvořákem. 
Vzácní a neobyčejní umělci jsou Uprka, Bílek, Švabinský, 
Slavíček a jejich díla ovládají též výstavu ^Manesa^. 
Józa Uprka zjevuje nám novou notu svého umění. Vedle 
sálající opojnosti žhavých barev několika akvarel a maleb 
vystavuje velmi delikátně a pevně provedené lepty. 

Frant. Bílek zaujímá jakési čestné místo na vý- 
stavě. Nejmladší hledí k němu s obdivem jako k mistrovi, 
který tlumočí umělecki- touhy jejich. Sdílím ten ob- 
div ku krásné povaze umělce křesťanského, který ve 
svém visionářství má onu raffinovanou naivnost, kterou 
mnohé uchvacovali a jiné zaráželi umělci Bílkovi příbuzní 
Rodin a Puvis dc Chavannes. Velkost a vzlet jeví se 
v Bílkovi i tam, kde je nejasný, tajemný, nesrozumitelný. 
Jeho umění připadá mi někdy jako vznešená, vroucí, 
zbožná hymna zpívaná v řeči nám neznámé, která nás 
však musí dojmout a někdy i uchvátit. Někdy však P.ilek 
mluví velmi prostě, srozumitelně, jeho »Golgota« takovou 
má prostou tragiku a bezprostředně jímající mohutnost, 
jeho podobizny jsou tak srdečně procítěné a pravdivé, 
a některé jeho práce, jako matný reliéf •Madonnac a po- 
dobizna matky umělovy, vystihují hnutí duše, jaké 
zřídka podaří se jen ncjsensitivnějším plastikům zachy- 
titi. Bujnou fugou vyniká smělý reliéf »Jsme vlečení 
vágní*. U Krista na »kalvarii« jsem unesen pouze energii 
a virtuosností provedení, vigurcsním překonáním tech- 
nických obtíží — jiných dojmů nevzbuzuje ve mně dílo 
neobyčejné píle, velkého rozpjetí vůle — Kristus Bílkův 


nemá mystické grandiosnosli, ani pro.^-ié, lidské, přiro- 
zeně pravdivosti. 

Vedle Bílka je moderní plastika česká zastcjupena 
Šalounem, jehož práce mají něhu, poesii i eleganci, 
a S uchard o u, jehož velký reliéf je indiu konvcncionelní. 

Největší zájem vyvolává Ma.\ Švabinský svými 
mistrovskými kresbami pérem, svými znamenitými por- 
tréty. Jeho Maetcrlinck, prof. Goll a podobizna staré 
venkovanky (č. 116) jsou malé chel ďoeuvry. Jsou to 
díla umělce opravdového a nanejvýše scrioMíího — co 
lze o nich říci lepšího? .\ vím, že neznamenají ještě de- 
finitivní utváření hlubokého talentu mladého umělci , od 
něhož čekám ještě víc a nové překvapení. Slavíček 
vzbudil na první výstavě »Manesa«: jakou.-.i sensaci. Na 
třetí výstavě poznovu dokazuje ten rozko.^ný pocta kra- 
jinář stále vzrušený sluncem, že oprávněny jsou naděje 
kladené v jeho talent. Co finessy je v těch jeho s jakousi 
náruživou prudkostí malovaných krajinách — jako ku př. 
v »červnovém dnu«!K Slavíčkovi druží se další niladiitvi 
krajináři, hluboce náladový Ant. Hudeček, který se 
mnohému naučil od worpswedských a skotských mistrův, 
a Jos. Kalvoda, který odvážně namaloval svůj »mrak', 
ale ne s takovým zdarem jako obě druhé své pěkně procí- 
těné krajiny. Jiný vysoce nadějný talent vyrůstá v deli- 
kátním a všestranném Frant. Šimonovi, který vystavuje 
zdařilé lepty, silně bucklinovské n.ořc a méně zda- 
řilý ženský akt ^hrající vlnky«. Jan Honza překvapuje 
sytou náladovostí svého "letního odpoledne*. Plno lyri- 
ckého jasu je Prcislcrovo »jaro« a roztomilé, bravurní 
jsou jeho studie. Velmi delikátní práce je Karla Špil- 
lara dáma v bílém šatu ležící na pohovce, kdežto druhý 
Špillar, Jaroslav, vystavuje rázovitou malbu i>rybáře 
u Livorna* Slč. Zdeňka B r au ne rov a projevuje ve svých 
akvarelách celou zanícenost své duše umělecké hořící 
láskou ku krásám staré Prahy, jejíž melancholické kouzlo 
tak pěkně vystihuje. Konečně zvláštní zmínku zasluhuje 
Fr, Kupka, originální umělec český, žijící v Paříži, 
o němž v 1. čísle letošního »Lumíra« psal pan Hanuš 
Jelínek. Kupka svými satirickými litografiemi »Blázni« 
a »To jest člověk* zaujímá mimořádné místo mezi našimi 
umělci, je poněkud pod vlivem světáckého a fantasti- 
ckého moderního pařížského Jean Vebra, ale vyjadřuje 
se nově, samostatně. V. M. 

LITERATURA 

(Honoré de Balzac: Eugenie Grandctová. Pře- 
ložil a předmluvu napsal Otokar Šimek. Světová knihovna 
č. 170—172. 30 kr.) 

V loni bylo stoleté výročí Balzacových narozenin. 
Letos, 20. srpna, bylo tomu padesát let, kdy Balzac zemřel. 
V obojím případě neučinilo se u nás nic, aby české čte- 
nářstvo bylo upamatováno na tato dvě data. Neučinilo 
se nic — mimo překladatele přítomného románu. Vloni 
uveřejnil p. Otokar Šimek v Literárních Listech 
o Balzacoví zajímavou studii, plnou obdivu a liystrých 
postřehů. Letos podal nemenši důkaz piety k zakladateli 
moderního románu a největšímu romancicru našeho sto- 
letí: přeložil jedno z jeho nejkrásnějších děl nikoliv 
českou frančinou nebo francouzskou češtinou, jako bývá 
většina našich překladů, ale řečí jasnou, zncrvcnou, řečí, 
v které proudí krev a která je životná jako typy, jimž 
Balzac dává ve svém románu žít.  — 

Jak ohromná síla illuse leží na tomto díle! Události 
narážejí na sebe, ráz na ráz, v tragickém tempu, ženou 
v před toto drama lásky, které je cudné jako modlitba, 
hlavy se zapalují žádo.'tmi a slyšíte cinkat zlaťáky v pytlích, 
které starý skrblík spolu se služkou přenášejí v noci 
po schodich. Tato kniha má právě tak silný tlukot srdce 
jako sám život. Četba Eugenie Grandctové pflsobi 
na nás léčivou mocí dnes, kdy prosa posledních let mluví 
o stínech, jež jsou mdlé a be '. šťávy jako rostliny z her- 
báře, o lidech, kteří se nijak nejmenují, o dějích, které 
mají právě tolik scenerie, že se mohou odehrávat stejně 


na Islandu jako v Benátkách, prosa, kde autoři chodí 
kolem soudobé společnosti, jež kolem nich nese tisíce 
a tisíce kulturních a sociálních problémů se zavázanýma 
očima, jakoby si hráli na slepou bábu. 

Dnes, kdy se konečně začíná některým z mladých 
vykuřovat z hlavy modernistický alkohol, jejž pokládali 
za nejčistší víno, pociťuje se zároveň, že je nutno unik- 
nouti z těch umělých špižíren duše a vidět a reprodu- 
kovat život v celé jeho tragice, šířce a velikosti. Repro- 
dukovat ho třeba s menším stvlovým uměním, než jak 
snili dříve, ale za to ho vykouzlit s celou jeho složitostí 
konfliktťi, trarredií, typů a problémů. 

Může-li kdo býti našim rodícím se prosatérům pří- 
kladem, je to Balzac. Jako člověk je moderním hrdinou: 
jeho neústupná, kyklopská práce, jeho bdění, jeho víra 
v nesmrtelnost uměni, jeho tvrdošíjná vůle vyjádřit 
každou svou myšlénku — to jsou znaky morální no- 
blessy, která tak brzo nemá příkladu. 

Jako umělec stojí na stejné výši: jeho romány, i když 
jsou budovány na některém filosofickém problému, pře- 
kypují životem, jeho osoby nejsou abstraktní schémata, 
ale lidé s vášněmi v srdci a s vroucí krví v žilách. Jsou 
více než pouhými hrdiny románu. Jsou skoro jeho dětmi, 
národem, který sám stvořil jako nějaký bůh. Jsou částí 
jeho nervů a nesou v sobě ozvěnu jeho tlukoucího srdce. 
Vznikli v náhlém výbuchu jeho imaginace, mezi těmi 
nespočetnými šálky černé kávy, které hltal, neboť, jak sám 
praví, má se umělec vrhnout do svého díla jako Curtius 
do propasti. 

Žádné specialisace, žádné úzkoprsé a jednostranné 
literární mody nenaleznete u něho. Žilo v něm na sta 
duší. Mezi dvěma nebo třemi tisíci lidmi, represen- 
tanty to všech společenských tříd, kteří hrají na té 
ohromné scéně, nazvané od něho »Lidská komedie^, 
spatříte záletné starce jako Hulot, židovské finančníky 
jako baron Nucingen, ženy, které vtlačí pistoli do rukou 
svých milenců jako vévodkyně de Maufrigncuse, milence, 
kteří klamou své přítelkyně jako Rastignac, impertincntní 
kavalíry jako de Marsay, lidi posedlé zlatem jako Grandet, 
markýz Valentin a Castanier. — V jeho ohromném od- 
kazu střídá se mysticism s rabelaisovským smíchem, 
metafysická úzkost se sarkasmy na manželství a sotva že 
před vaším duševním zrakem zašla postava nějaké ženy, 
odříkavé a asketické jako Eugenie Grandetová, spatřujete 
v rozkošné toilettě, s prstenv na rukou, postavu kurti- 
sany nebo nějaké záletné hraběnky, jejíž zrak zdá se být 
stvořen k tomu, aby řekl ta slova rozkoše, na něž ne- 
stačí ústa. Člověk, pročítaje a prožívaje tato nezapome- 
nutelná díla se mimoděk ptá: v čem se naše moderní 
umění dostalo dál? Jistě ne v mohutnějším zachycení 
uměleckého díla. Máme-li nějaké přednosti, jsou to snad 
některé přednosti formy, některé přesnější výrazy, struč- 
nější popisy, jednodušší inscenování. Než neztrácíme naší 
upřílišněnou starostí o formu na síle reprodukce a život- 
ností našich děl.'*) Otakar Theer. 

Z RUSKÝCH REVUÍ. 

Přední pozornost budí teď právě v Rusku jubileum 
4iilcté literární práce, jež slaví romanopisec Petr Dmi- 
trijevič Boborykin. Jubilant jest rodák z Nižního 
Novgorodu, kde 15. srpna 1836 se narodil.   Vystudovav 

*) Zajímavo je v tom ohledu srovnat druhý díl 
Halzacovych Ztracených illusí („Un grand Homme de 
])roviuce ;'i Paris") s Maupassantovým Miláčkem. Obě dvě 
dila líčí stejné prostředí: žurnalism, a obě mají tutéž tendenci: 
uk.izat jeho zhoubný vliv. Ale zatim co Maupassant vrhá se 
na drobné psychologické detaily, zatim co malými body do- 
plňuje malbu svých postav, tesá Balzac ve velkých liniích a 
rozsévá velkými gesly essenci života. Maupassantova kniha 
baví; ale Balzacova strhuje jako vir, účinkuje jako rána do 
hlavy, jiskří před očima jako některé z těch snů, od nichž 
byste se rádi odtrhli, jež však zotročily vaše zraky. 


doma gymnasium, vstoupil na universitu v Dorpaté, ny- 
nějším Jurjevu a absolvovav filosofickou fakultu (dovo- 
luje si časté exkurse na právnické i medicínské pole) 
odejel do Paříže a na cesty. Činnost svou literární začal 
veselohrou »Šidla v pytli neutajíš«. Za 40 let své lite- 
rární činnosti napsal Boborvkin ohromné množství ro- 
mánů, povídek, vědeckých (naposled velké dílo »Jevro- 
pejski roman«;), kritických i politických statí. Mimo lo 
psával nejen rusky, leč i francouzsky, anglicky a vlašsky. 
Nejlepší jeho plody jsou; i>V puť-dorogu«, »Zemskija 
sily«, >Ivitaj-gorod< a j. Hlavní ráz jeho plodů jest rea- 
listické líčení a posměšná tendence. Jeho místo v řadě 
soudobých spisovatelů jest velmi vážné. Proto ale přece 
jest u nás skoro neznámý. 

Jiná ročnice zaujala pozornost ruské veřejnosti : je to 
památka čtvrtstoletí úmrtí dramatika hraběte 
Alexeje Tolstého Skoro ve všech revuích objevují se 
studie, vzpomínky, jubilejní črty atd. »Izvěstija po 
literatuře* na př. obrala si za úkol objasniti jeho 
poměr k Pisemskému. Jsou to intimní vzpomínky, jež 
doporučujeme všem, kdo se o oba ruské spisovatele za- 
jímají. Radu statí Tolstému jako dramatickému spisovateli 
věnuje též umělecká revue xTěatri iskysstvo". 

A konečně i žurnalistické jubileum oslavují na Rusi: 
SOletou práci novinářskou O. K. Notovičc, vy- 
davatele velkého listu petrohradského, »Novostí«. No- 
tovič, muž dnes skoro ŠOletý, začal činnost svou studií 
v listě i>Dějatělnosť«, nazv. »Pro Francouze*, v níž hor- 
livě přimlouval se za allianci s Francií a za přerušení 
přátelských stvků s Němci. Této frankofilské činnosti 
zůstal věren i nadále a byl za ni odměněn stužkou čestné 
legie a akademickou palmou. List, jemuž věnoval veškery 
své síly, jsou »Novosti«, které vydává nepřetržitě od 
r. 1876. Po celou řadu let napsal přečetné studie ncivi- 
nářské, mimo to psal i pro divadlo, jednak původní 
dramata (u nás uvedli z celé jeho tvorby právě nejslabší 
práci >Nokturno« na Národní divadlo!), jednak zpracování 
románů na divadelní hry. Poslední takovou prací jest 
zdramatisování Dickensova »Klubu Pick\vickova«, jež do- 
sáhlo v loni ohromného úspěchu v Rusku. Práce ta je 
přeložena i do češtiny a vyjde snad brzo tiskem. Hrv 
Notovičovy vůbec se velice mnoho a s úspěchem hrají 
na carských i soukromých divadlech ruských. 

Velmi trpké řádky o zuboženém stavu ruských mu- 
žíků čteme v revui »Mir Božij«. Petr Struve nadepsal 
svou studii »Letní pozorování*. Tuto jen hlavní my- 
šlénky: Ruský mužík opouští venkov a jde pracovat do 
města; je k tomu nucen ubohou situací hospodářskou, 
již zavinilo nesprávné rozdělení země v době zrušení 
roboty. Veliká ona reforma dala sice mužíkovi svobodu, 
ale nedala mu dosti země, aby mohl žíti z vvtěžku svých 
polí. Proto musí zas do roboty: k bohatšímu sedláku 
nebo k továrníkovi. A tak ubohý mužik nedostane se 
nikdy z otroctví. 

Všeslovanská revue, psaná ruským jazvkem a vydá- 
vaná ve Vídni prof. Vergunem >Slavjanskij Věk«, zazna- 
menává v posledním čísle pozoruhodná slova Dra. Georga 
Washburna, pronesená v brožuře i>The coming of the 
Slave« (Budoucnost Slovanstva): »Latinská a německá 
raga prožily již své dny a nedovedly vytvořiti pravé kře- 
sťanské civilisace. Ony dospěly k ohromn<'m pokrokům 
v organisaci společnosti, v literatuře, umění a vědě, ale 
ony daly přednost materielním ohledům nad duševními 
a učinily si z Mamonu boha. Ony ztratily už ty šlechetné 
snahy, jež charakterisují mládí, a jsou cele zaujaty vv 
počítavostí starců. Čekáme teď na příchod Slovanstva, 
jež má obroditi Evropu, vnésti zásadv všesvětového 
bratrství. Slovanská raga žije ještě své mládí. Co se stane, 
až dozraje, do jaké míry ona uskuteční své ideály a po- 
skytne lepší a vyšší rozvoj civilisaci, nežli to učinil Zá- 
pad, to ukáže nám věk nový, věk slovanský.* Z úst 
Angličana takovéto slovo zní obzvlášť potěšitelně. 

Dr. B. Prusík. 


Předplácí se pro Prahu: na čn-rt léta zl. 1-20 (K 2-40), na půl léta zl. 2-40 (K 4-80), na celý rok zl. 4-80 (K 9-60). Poštou: na čtvrt léta zl. 1-25 

<K 2-50), na půl léta zl. 2-50 (K 5-—), na celý rok 5 zl. (K 10-—). — Sešitové  vvdání (o dvou čislech) vychází při každém druhém (sudém) čísle. 

Cena sešitu 20 lit. (40 hal.) — Patisk původních práci se vyhrazuje. — Dopisy ad-ninistraci  »Lumíra« buďtež adresovány:  Časopis »Lun)ir«, Praha, 

Karlovo náměstí č. 34. — List>' •přijímáme jen frankované. — »óumir« vychází každý pátek (vyjma prázdniny). 

Redaktor Václav Hladík. — Majitel, vydavatel a nakladatel ]. Ono  — Tiskem České grafické společnosti >Unie« v Praze. 


LUMÍR 


Ročník xxix. 


16. LISTOrADU 1900. 


ČÍSLO 7. 


Jiří Sumín: 


NA  VLNÁCH. 


Xároveň odeslala list píevorce kláštera vzdále- 
^-^ ného as dvě hodiny od rodného města, v němž 
vylíčila upřímně svůj život a své neštěstí, prosíc 
za přijetí do řádu. 

Nemyslila na život, k němuž se odhodlala 
a před nímž cítila neurčitou bázeň, ale horečně 
zabývala se tím. co ji čekalo ještě ^zde", totiž 
»jeho« odpověď. Bála se krutých duševních bojů, 
jež by mohly propuknout, kdyby on snad s od- 
chodem do kláštera nesouhlasil, kdyby ji přemlou- 
val, nebo kdyby snad dokonce osobně ji vyhledal, 
aby jí úmysl ten rozmluvil, neboť věděla, že je 
liberál a život klášterní zavrhUjC. Tu cítila, že ji 
bude třeba nezlomné síly, aby odolala jeho 
domluvám, lež mohou být velmi lákavé a svůdné. 
Doprošujíc se boží pomoci, sílila své předsevzetí 
vzpomínkou na zvěčnělé dítě. Ale ()řece lomcovala 
jí horečka rozechvění, jakoby měla vstoupiti do 
aieny a podniknouti boj s dravcem. 

Než první list, jejž obdržela byl odpovědí 
převorky. Zachvěla se, jakoby smrt na ni sáhla. 
Tam tedy ústí kileje její dráhy! Cítila vždy hlu- 
bokou soustrast s bytostmi živořícími ve stínu 
klášterní cely, nic ji nelákalo v její mystické přítmí. 
Ale osud odkázal ji tam a není výhybky ani za- 
stávky na jeho přesně vymezené dráze. Dopis 
převorčin byl srdečný a hluboce vážný. Slibovala 
jí ovšem přijetí do řádu, když by předepsanou 
dobu strávila v jistém »mateřském« klášteře ve 
Svýcarech, ale důtklivě radila, aby krok svůj dobře 
uvážila a konečné rozhodnutí ponechala pokojné 
chvíli, až jestliže by klid jenž se zajisté brzy dostaví 
do jejího srdce, úmysly její nezviklal. Podpis pře- 
vorčin nesl pyšný titul  šlechtický. 

Celkem však list tento málo ji zaujal. Tak 
málo, jako myslíme na hrst hlíny, jež nás zasype ve 
chvíli, kdy poprvé prociťujeme nutnost rozloučení 


se životem. Čekala a čekala. Konečně přišel list 
od matky planý a drsný jako vždy. Pavle při čtení 
napadlo bezděky, jak to as možno, že ženy. jež 
se ve společnosti tak korrektně pohybují a dovedou 
uštědřit úsměv i slzu uronit v pravý čas, mají často 
tak primitivně chudý cit. V dopise bylo sice mnoho 
potěšitelného, mnoho slibného pro padlou dívku, 
jež zbavila se svého břemene, ale ani slova útěchy 
pro matku, jenž ztratila dítě. Mezi řádky vycítila 
Pavla nezadržitelný jásot nad tímto ^šťastným 
obratem « a soucitný úsměv pro bláhový nápad, 
vstoupiti do kláštera, jejž si zajisté rozmyslí dříve 
či později. Než návštěvu za příčinou rozloučení 
mohla by jí dovoliti jen s podmínkou, jestliže 
příliš špatně nevypadá. Může si přece pomyslit, 
jakých vtipů a úsměšků — při známé zlomyslnosti 
známých — by sklidili, kdyby snad vzezření její 
f)iipomínalo neštěstí, jež ji stihlo. 

Tentokrát však Pavlu již nebolel matčin list. 
Spíše pociťovala nad ním cosi jako stud. Zapo- 
iiměla jej otatně brzy, neboť celá duše její tíhla 
k onomu zápasu, jejž chtěla vybojovat pro lásku 
svého dítěte. Cekala a čekala. Vžd.\' horečněji 
a toužebněji. Nic již nepřicházelo. Ale jí zdálo 
se přímo nemožným, aby jí vůbec neodpověděl. 
Co se s ním dělo? Nebyl snad nemocen? — 
Cekala dále jako zmírající, jenž prodlužuje smrtelný 
zápas, aby naposled spatřil milovanou bytost, jež 
1: němu z dáli spěchá. 

Neočekávaně obdržela druhý list od pře- 
vorky. Bylať před tíiťl zodpověděla některé otázky 
z prvního dopisu, neočekávajíc prozatím dalšího 
vyjednávání. Zaleklo ji to pojednou. Jeptiška psala 
o ni s jistotou, jakoby již předem znala její ko- 
nečné rozhodnutí, jakoby byla pochopila, že pro 
ni není již jiné cest)', a že onen mocný tlak, jenž 
ji vehnal do cesty kajicnosti a odříkání, je stejně 


důsledný a nepovolný. Přátelsky dotazovala se 
po jejích vlohách a náklonostech. Čemu by se 
chtěla věnovat? Zná-li některé cizí řeči, dostalo-li 
se jí hudebního vzdělání a jaký má hlasř Chtěla-li 
by se učit hrát na varhany? Nebo zdali by se jí 
líbilo býti pěstounkou? — Kláštery jich řádu mají 
rozsáhlé opatrovny. Nebo je-li snad rozenou ho 
spodyní a dobrou kuchařkou? Vyzná-li se v ruč- 
ních pracích a ráda-li vyšívá zlatem? Obor 
činnosti jejich je tak rozsáhlý, mohla by dokonce 
být zahradnicí, neboť kláštery mají krásné skle- 
níky a jich oltáře potřebují mnoho květin v každé 
roční době. Kdyby pak [ironiknuta láskou k bliž- 
nímu zatoužila státi se ošetřovatelkou, tu by si 
s boží pomocí mohla dobýti velikých zásluh: 
řád jejich vysílá své členky do všech válek, kdež 
konají své skutky křesťanské lásky za hukotu 
děl a svištění kulí. — Na konec vyprošuje si 
brzkou odpověď, ač by ji milejší bylo, kdyby ji 
Pavla osobně navštívila. Těší se na ni, mohla by 
přijeti ihned. 

Po tomto listě, jehož ekonomický ráz uchlá- 
cholil poněkud její obavy, Pavla pocítila pojednou, 
že to, nač již dlouho čeká, nepřejde více. Na 
darmo čekala. Tupá bolest beze slov a slzí zalila 
její bytost. To nebyla již rána, pod níž úpíme 
a vzdycháme, protože bolí, nýbrž taková, pod níž 
zatínáme ruce, protože nás nechce rozdrtit — 
Byla již tak vysílena a chorobná, že musila 
ulehnout. Zdálo se jí, jakoby měla hlavu plnou 
žhavého olova, jež zvolna krouží pod její lebkou. 
V očích měla mlhavou tmu. Jen kdykoliv se 
dotekla své těžké bolavé hlavy, nebo jí chtťla 
pohnout, zablesklo se jí v očích a tu zdálo se jí, 
že vidí veliký, kuchyňský nůž na stolku u své 
postele. Byla odhodlána, chvílemi hmatala kolem, 
aby se ho zmocnila a učinila konec trápení, které 
se stávalo vždy brutálnější a mučivější. 

Když po několika dnech povstala z postele, 
bylo jí, jakoby se byla spousta času převalila 
nad ní. Ani bol, ani tužba nezachvěla již jejím 
mrazivě ztrnulým srdcem. Studená, prázdn;i, všední 
skutečnost zela jí neúprosně do tváře. Že by ona 
měla ještě něco zde hledat, o něčem pracovat, 
něco chtít?... Ne, to vše bylo již daleké! Vše 
bylo jí cizí. Hrozným bylo jí pomyšlení, že má 
nyní oblékat tytéž šaty, chodit po těchže cestách 
a myslit na tytéž věci I 

Odjíždějíc, sotva nalezla několik slzí na hrobě 
svého dítěte. Jakoby je už ani neznala, ni jediná 
vřelá vzpomínka nezahřála její srdce Několikrát 
přečetla dopis převorčin, bez rozechvění bez boje. 
Lhostejná, jistá direktiva jejích nejbližších kroku. 
Byla už jen titěrnou hříčkou bez opory, bez vůle, 
pohazovanou a nesenou vánkem náhody. 

Sedajíc do vozu před malým nádražím blízko 
svého  domova,  měla  ještě  úmysl  rozloučiti se 


s matkou. Ne, že by po ní toužila, ne k vůli 
sobě, ale zdálo se jí nevděčným, projeti rodným 
krajem a nezastaviti se doma. Pravda, matka ji 
zvala jen s tou podmínkou, jestliže příliš špatně 
nevypadá. Ale co jí nyní záleží na lidských úsměš- 
cích a řečích? Jak vypadá, vlastně ani neví. Le- 
žela několik dni, ale teď zase cítí se s dostatek 
í-ilna. Zastaví se tedy. 

»Do Rackova sedm zlatých, do světlického 
kláštera deset, milostivá paní!« 

Úskižný snědý hoch klaněl se před ní, po- 
někud vtíravým pohledem nabízeje otevřená dvířka 
starého landauru. 

»Do Rackova tedy. Zatím. « 

V tom kmitlo se jí cosi před očima. Bylo 
to cos jako daleké, zaspané vzpomínky, jež se 
k nám hlásí v mlhách polosnění. Ševel hlasů, 
smích, dotěrné pohledy .. . ah, to byli zde mát- 
ěmi známí I Ze by snad předce nevypadala 
dobře? — Ale což mohl by někdo nepochopit 
její neštěstí? Mohl by se mu dokonce smát? -- 
Ano, uniích stával se vyzývavějším. Ale nebolel, 
nedráždil její hněv, jenom jakoby před ní rozestřel 
obraz morálky a ušlechtilosti, v níž byla vycho- 
vána. V tom někdo smeká . . . ano, tomuto muži 
dala košem v loni o masopustě při valčíku, pro- 
tože milovala jiného, a celou noc nespala pak 
strachy, vědouc, jak matka bude řádit, až se to 
doví. Ale nedověděla se ničeho . . . nikdo patrně 
o tom nezvěděl... Zvláštní je to... Osud! Pak 
kdosi se blíží, cítí, že upírá na ni zrak a odskočí 
náhle. Smích zaburácel . . . Ošklivý pohledl... 
To, že byl  »on«? 

Tělem projel jí ostrý, pichlavý mráz, tak 
silně a tvrdě, jakoby chtěl ji zadrhnout dech a 
zastavit srdce. Pak již ničeho necítila, ničeho ne- 
vnímala. Vůz uháněl slunnou rovinou podle na- 
hloučelých trsnatych kupek malých, tichých obcí. 
Červené, zdravé, veselé tváře obracely se za po- 
vozem. Tu pojednou cosi jako trapný omyl a 
nejasný podvědomý stud počal se dobývat bra- 
nami — její duše. Avšak marný to útok, vzdoro- 
vala mu směle a tvrdě, nechce již ničeho více 
pozměnit, ničeho doplnit v zavřené knize života; 
s ním všechno súčtovala. Ale pojednou snad 
skulinou proletěl divý ten host! Zatřásl rolničkami 
a divoce se zachechtal. Veliké chvíle její lásky 
a bolu jakoby se stydlivě skrčily v temném koutě 
paměti, její vroucí oddanost tonoucí v záplavě 
slzí ráda by zmizela pojednou; ani posvátný cit 
lásky mateřské nepodržel svou tklivou důstojnost. 
A což teprve její otrocké skuhrání u nohou vlastní 
rodiny, jež ji odkopla! Avšak ne, ne! Toť pouhé 
zdání. Toť mlha nad vodou, jejíž hloubky netu- 
šíme ! A duše její vzepjala se poslední silou, aby 
odrazila loupežný útok, jenž jí chtěl všechno vzít 
a nenechati jí než nahý život. Pokrae. 


^   %-   ir   %   % 


Alfons Breska : 


HLASY  V BOUŘI. 


DRAMA O 1 I)Í;JS<TV1. 

Osoby dramatu: Minstrcl. — IMaiíciflora, jeho dceř. — Mnich. — Král. — Uytiř z královy družiny. — ťano.š. 
Rigo, trpaslík na včži. — Lovec. — Jiný lovec. — Lučištnik. — Hlas na včži. 
Družina králova; páiata, panoši, lovci, lučištníci. 
Místem děje síň starého hradu uprostřed hlubokých hvozdil. 


Na mramorovou dlažbu vysoké hradní síně vrhají sloupy 
hluboké stíny. V pozacií široké okno z barevných skel 
okrouhlých, vroubených olovem, zastřené do poloviny 
zlatou clonou, splývající se stropu na mramorové stupné 
okna. Na levo v předu krb, ozařující síň rudozlatým 
leskem. Hostinný stůl a čestné křeslo. Na protéjái sténě 
visi velký krucihx z massivného stříbra. Na téže straně 
v rohu dvéře z venku. Po celou hru slyšet burácení 
bouře a hukot rozvichřených pralesů, lilesky osvětlují 
chvílemi síň rudými, zelenými a modrými záblesky. 

VÝSTUP I. 
Minstrel  (u okna), Blanciílora  (dole  na  stupních). 

M i n s t r e 1 : 
Zas rudý blesk! Bouř dnešní bude zlá — 

Rlanci flora:  (Se  zrakem  nyjícím,  pohádko- 
vým  a  zlatou  kadeří, jejíž  volné  vlnění  spjato  vzadu 
mihotavou sponou. V její kadeři tři bílé růže se chvějí. 
Její  bílé roucho vroucně k zemi sněží.) 
A neustává hřímat v temnotách ! 

Minstrel: 
Les každou chvíli jasem  blesků vzplá! 

Blanciflora: 
Zas duní bouř! 

Minstrel: 

Teď záchvěv hradem táh' — 
(Venku zazní v bouři roh.) 

Blanciflora: 
Slyš, otče — 

Minstrel (naslouchá): 

Hlásných rohů hlas, 
na věži troubí Rigo, trpaslík, 
že ke hradu se blíží jlozdní host. 

VÝSTUP lí. 
Panoš (vejde): 
U brány čeká poutník zpožděný 
a o přístřeší prosí dnešní noc, 
neb temná bouř ho lesem  zdržela 
a svedla na scestí. 
Minstrel: 

Ze vítán je mi host — 
a rychle sem ho uveď v komnatu. 
(Panoš odejde) 
Blanciflora: 
O běda poutníkům, již bez pomoci 
zmítáni vichrem strašidelnou nocí. 
(Očekávání ) 

VÝSTUP III. 
M n i ch  (vejde v hnědém rouše s kápí vzadu, opí- 
raje se o hnědou křížovou berlu. V jeho pasu visí železný 
kříž. Tvář bledá, zrak vznícený): 
Mír tvému domu i 


Minstrel: 
liuď vítán  v hradě mém. 

(Vede jej k čestnému křeslu.) 
Jsi jistě dlouhou cestou tmavěn. 
Sem  Blanciflóro, přines rychle vše, 
co z nápojfi a krmí v hradě mém, 
bych důstojně moh' hosta uvítat. 

Blanciflora: 
Již  kvapím, otče — (odejde). 

Minstrel: 

To má dcera jest, 
mé světlé dítě 

M nich: 

Tvoje berla zlatá 

Minstrel: 
Kam odtud, zbožný otče, krok tvůj chvátá? 

Mnich: 
Jdu v divé kraje hlásat Kristův kříž 
a z jitra na cestu se vydám zas, 
až noční bouř se v dálce přežene 
a lesy zjasní zlatý slunce jas. 

Minstrel: 
Ty's lesem zbloudil? — 

M n i ch : 

Cestou divá bouř 
se náhle rozpoutala v temnotách, 
v korunách stromů divý vichr táh', 
praskaly větve, kmeny stenaly 
a celý hvozd se zmítal rozvichřen 
a každou chvíli jasem blesků vzplál, 
jim v zápětí huk hromů hrůzný hřměl, — 
já také bouře dosud neviděl. 
Nad hlavou šumot lesů nesmírný, 
já dlouho bloudil v roklích hlubokých, 
tu v dáli kmitla světla stříbrná, 
jež z oken věže nocí linula 
a ve tvůj hrad mne vedla zázrakem. 

Minstrel: 
Nechť venku nocí bouře burácí, 
staleté duby z kořen vyvrací, 
sem v tuto síni vichr nevniká, 
zde záře  krbu vítá poutníka. 

Vejde Blanciflora, za  ní  páže;  přinášejí víno  v draho- 
cenných konvicích, poháry, na mísách ovoce, chléb a med 
atd. Páže opět odejde.) 

O přijmi, co mťlj chudý skýtá dům. 

Mnich: 
Bůh žehnej pokrmům. 

(Pojídá něco ovoce.) 


Minstrel: 
A odkud přicházíš, je dlouhá tvoje cesta? 

Mnich: 
Přicházím z l<rajů nehostinné dálky, 
jež zpustošily dlouholeté války, 
kde cestou chrámů zříceniny leží, 
kam druhdy zvaly zvonů hlaholy, 
zarostlé blínem leží trosky věží, 
zkad zlaté kří^e plály v údolí, 
v ssutinách kaplí netopýři sídlí 
a noční ptáci s křikem vylétají, 
když zazní pozdní chodců krok. 

Minstrel: 
Což v oněch krajích nikdy míru není ? 

M n i ch : 
Kde v prachu kříž — tam věčné boje zuří ! 
(Pomlčka.) 

Minstrel: 
Zda cestou též jsi v městě krále dlel ř 

Mnich: 
Já právě k jeho hranám z bronzu spěl, 
když z dálných bojů král se navracel  — 

Blanci flora: 
Oh, vypravujte, vy jste krále zřel.? 

Mnich: 
Když na koni se blížil ku městu, 
deštily mraky růží na cestu, 
rty v prachu, ženy vlasy prostíraly 
po cestách, kudy slavný vítěz jel 
stříbrné šátky z oken mihotaly, 
prapory zlaté se všech věží vlály, 
po celé říši zvonů hlaholy, 
kolkolem na výšinách ohně plály, 
lid s jásotem se k bránám města valí 
a jásá v kraji, jásá v údolí. 

Blancif 1 o ra: 
O králi dále vypravujte, dále — 

M nich: 
Teď velké hody slaví v paláci 
s nádherou čaruplných báchorek ; 
plá zámek celé noci ozářen, 
ve zlatých síních hudba nezmlká 
a jedna slavnost druhou letem stíhá, 
jak radovánek tisíc jedna noc. 
Kol jeho trůnu třináct králů stojí, 
z nich každý mocným vasalem, 
je všechny přemoh' nesmírnými boji, 
teď drží pláště jeho zářný lem. 

Blanciflora: 
Vše tedy možné — žije dosud rek, 
o němž jsem slýchávala v písních bardů 
a často zřela ve snu duše má, 
jak jednu z oněch postav zářících, 
jež potkáváme říší pohádek ř 
Je tedy něco, po čem možno toužit 
a o čem možno o samotě snít, 


s láskou se blížit, v zbožné úctě sloužit, 

je něco víc, než co lze denně zřít! 

On žije, žije bohatýrů král, 

záruka všech mých nejbájnějších snů, 

nejasné snění jasný smysl má, 

oh, svět je krásný, život čarovný! 

Ó zřím ho, jak se tyčí olbřímí 

a velkým modrým okem plamenným 

k svým nohám nutí kleknout celý svět, 

větší než Roland, Cid a Artuš král, 

než bludný Titurel a Parcival ! 

My půjdem, otče, v krále  palác zlatý, 

kde trůní ve své slávy nádheře, 

obklopen Velkých reků družinou, 

sám největší však bohatýrů všech . 

Mnich: 
Jsou, drahá dcero, cesty neschůdné. 
stálými dešti příliš rozmočeny, 
překážky bludných chodců nohu staví, 
zde leží bouří vyvrácené kmeny, 
tam se strží se řítí bystřen dravý 
a všude ve tmách tisíc nebezpečí 
bludičky lesem vábí na scestí, 
bělostné roucho trhá trní klečí, 
na křižovatkách číhá neštěstí. 

Minstrel: 
Mé drahé dítě, kde zas v dumách dlíš? 

Blanci flora: 
Jak v staré báji kněžna zakletá, 
jsem žila odloučena od světa 
v tesknících zahrad modrém zátiší, 
kde ani vánky tichem nedýší; 
leč náhle zář se snícím šerem šíří, 
pták na sněti, květ v trávě procitá, 
vše kolem zpívá, plesá, jásá, víří. 
zahrada celá sluncem zalita. 
A jeho zlatý roh mne ze sna budí, 
toť on, můj slavný král a slunný rek 
teď leprv chápu neklid spící hrudi 
a bolnou touhu kamsi do dálek. 
Toť oni Toť on!, po němž má touha šílí, 
v stříbrném rouše sněný Lohengrin  - 

(Zazní roh s věže.) 
Slyš! — jeho roh, jak volá, nocí kvílí, 
já musím, musím za ním v dálek stín — 

Minstrel: 
Mé dítě, slyš! — toť strážných rohů hlas!! 
(Pomlčka — venku zvučí cizí roh.) 

Rigo:  (Na věži.) 
Kdo o vstiTp žádá této hodiny.?? 

Hlas: 
Jsem  rytíř z krále družiny. 

Minstrel: 
Jak.? Posel krále stojí před  hradem.? 

Blanciflora (v napjetí): 
Rytíř z krále družiny — ! ^°^" 


<::P<::PZ>Z>^^^^'^'^ 


Jos. K. Šlejhar: 


KAPLIČKA. 


f '^ tohoto rána červencového, naphiěného dcS- 
^—' těm a záhubou a nepokojem, jen v některé 
okamžiky za ostatního hukotu deště vystupovaly 
z útrob toho kostehka. černě a rozplizle tanou- 
cího z mračné záplavy, zvuky tak úzkostně nu- 
jivé, jakési ustraíující záchvěvy a unylá vzpínání 
se o pomoc. Přimykajíce se pak k duši jakoby 
v mystických vyhlaholeních, udolávaly ji a bez- 
nadějně skličovaly s tím vším pustým sborem 
ostatním. Zdálo se, že za těch okamžiků přimy- 
kají se i k duši starcově, že ony jediné přimknouti 
se tam dovedou v tom těžkém zlověstném míjení 
všeho ostatního. Neb za těch okamžiků stařec 
rázem stanul a jakoby jím cosi krutě za lomcovalo, 
zas tak zalomcovalo, jak to vzbuzovalo u něho 
nezměrný úžas. Tu ruce na své holi křečovitě 
semkl a jakoby ony cosi úpěnlivě zadržovaly. 
A také tak k nějakému úpěr.í semkl se ceiý jeho 
obličej, celá ta bídná stařecká bytost — oh, to 
v jakémsi náhlém rozpomenutí, jež této duši mohlo 
býti nejstrašnější. Z hrdla s tím vyniklým oškli- 
vým ohryzkem stařeckým snažily se vyrvati pa- 
trně nějaké zvuky, neslýchané vzlyky, jimiž celá 
duše by se v souhlas rozúpěla — ale zatím jen 
v němém ztuhlém zatnutí označil se výraz starcfiv 
jako uhranutý děsem vidění . . . 

Zůstával tu státi v takovém vhřížení — a pa- 
trně čehosi se bál, strašně bál. — O vyčkejte, 
vyčkejte ještě aspoň na okamžik a zanechte mě . . . 
jakoby značilo jeho malomocné, neobraňující se 
ustrašení. 

A pak znova začala se namáhavě vléci ta 
postava stařecká, dále, dále spěl a i onen o pomoc 
dovolávající se záchvěv zanikal v ostatním po- 
chmurném chorálu toho bezútěšného rána. Sel, 
šel, jedině za tím neznámým zaujatím, jež jakoby 
omráčilo a pohltilo duši. — Byla by mohla býti 
tato stráň dobře samou Kalvárií, na níž odbylo 
se tolik lidských muk v nejstrašnějších pozasta- 
veních — tak zle, tak bedně šlo se starci. Sme- 
. kaly se mu o rozbředlou cestu nohy, při svém 
zápasu nahrbila se ještě hlouběji jeho postava. 
Také jakoby to bylo pod tou mokrou tíhou 
pláště nekonečného deště. Krk lodenem jako 
houní obemknutý dotýkal se samé té vyvstávající 
země. vleká za sebou tělo ostatní. Nezvyklé bylo 
pachtění toto — ne jako ze své vůle, z vynaloženi 
svých .sil za účelem vytčeným.^' Spíše připadnlo, 
že neúprosná jakási moc cizí, mimo tuto bs tost, 
jakási příkrá snaha vede starce, proti jeho clM' ii; 
ho vyvléká a vůči něčemu, čemu se vzpírá, čeho 
se děsí a co propastmi muka ohromení zeje jeho 
vědomí. Ale jako k celému vyvrcholení svýrh 
běd i hrůz, jež dány jí jsou, vyspěti musí po- 
znání duše  a nemůže se zastaviti  na této cestě 


Pokrat. 

své a zastříti svůj vzhled ~ tak jakoby i s ním 
se dělo, s tím starcem, jejž jako bdícího som- 
nambuia svádělo nezměrné utkvěni v jeho svě- 
domí. Svádělo, na smrt vypjalo, v záhubu zaná- 
šelo — ale nemohl vyspěti k nejtěžšímu vyvrcho- 
lení, nemohl se pozastaviti, zastříti vzhled. Po- 
znání ono neopustilo více toto svědomí . . . 

A znse se [jozastavoval na své trnové pouti — 
a tu zrovna stkaly, bolestně pohekávaly uřícením 
jeho útroby. Nezůstal ale státi, aby rozhlédal se 
vůkol, utkvěl na něčem pohledem — a byla přec 
po obou stranách jeho pole, samá jeho pole, tolik 
gruntu, tolik majetku, třebas i svízelní ho a hrdel- 
ného. Bývalo tu ku podivu úrod — a kynulo-li 
nyní vše nepohodou, nezdarem, nevšímal si z toho 
všeho právě tak ničeho jako kdyby zde vše na- 
plněno bylo bohatstvím. Nezastavil se tu, aby 
utkvěl na něčem pohledem, poshovivě odpočinul, 
nabral oddechu, sil, čeho touto cestou bylo by 
každému třeba. Zastavil se vždy jako z příkré 
vůle jiné moci, jíž náhle bylo stanouti k muči- 
vému prodlení, jíž bylo se mu pronikavěji vhři- 
žovati ve své vidění — aby pak zase tím jistěji, 
neodvratněji a vědoměji vlečen byl dále na tu 
horu Kalvárii svého údělu, daného mu osudem 
odkudsi ze záhadných strží života ... 

A kdyby místo vší neblahé spousty vůkol 
pronikl jas horoucího třpytu, utěšený úsměv a 
záludný záchvěv božího dechu těchto míst, a vo- 
nělo vše a opájelo vůkol kouzlem, jež jindy do- 
vede nalehnouti v toto neobyčejné zákoutí, i kdyby 
místo toho ustrašení a křiku a hukotu živelné 
zkázy zaplesal ze zvášněných rodících brázd země 
skřivánek vystřetnuvší v nebeský blankyt za nej- 
opojnějšího svého vznícení, a kdyby z lesních 
houštin jako z loubí pohádky pěnice vyluzovaly 
svá jakoby rajská snění o štěstí a samotě, i kdyby 
místo všeho toho soumraku strašného, záhubného 
vznášelo se nad zdejšími místy ono ztmění hlu- 
boké a mocné  bujícího  osení nic, nic ze 

všeho nebylo by se mohlo dotknouti toho star- 
cova srdce tak strašně ustrnulého . . . 

A bylo třeba dále postupovati, ubírati se na 
blíž tomu, co na smrt vypjalo a neopouštělo svě- 
domí. — 

Ku podivu, jistá a mohutná překvapení do- 
vedou uchystati zdejší končiny. Začasté mimo 
všeliké nadání . . . Bylor.se právě pachtiti starci 
místy zajisté nejpříkřejšími, nic příkřejšího aspoň 
nemohlo býti -- a přec jezdí se tudy s potahy, 
náklady, fůrami, nahoru i dolů. Pravá divočina 
ze všech stran. Z jedné strž hluboká, s vyvráce- 
nými kmeny, kam s nákladem se zvrátiti nebylo 
by zrovna radno, z druhé nakupené a jako sři- 
cené balvany, prorostlé vrbicí a kapradím,  nyní 


tak plihle zmáčeným a zduřelým — balvany do 
samé cesty napadaly a nikdo jich neodstraňuje, 
byť i léta se tu jezdilo a jednalo se o potlučení 
všeho, ale to je jedno — a kolem les házející 
hrsti vody s kosmatých svých údů. les podivně 
rozervaný, zhuštěný, zčernalý a kouřící . . ■ Půda 
lesa nesčetně rozhlodaná vodními proudy tměla 
se a pochmurně vážněla. A ledový chlad se srážel 
v jejím přítmí. — Odtud je to na hřebenu těch 
strání již samý les. Stařec to procházel těmito 
místy. V zadu zaniklo vše. A v předu jen ta 
strmost vnořující se v jakési ztmění, jejiiuž nezdá 
se být konce. Vše značilo se tu v přibývající 
bázni, v neklidné nejisté zamlklosti. Tou dobou 
již ptactvo sborem nezpívá, jsou to jen jednotlivé 
ohlasy, prochvělé již oním nedalekým trudem a 
tím, co se blíží — a i ty neodvážily se ozvati. 
Proti tomu zoufalému povyku ve vsi pravý pustý 
soumrak jednotvárného hukotu lijáku bouřícího 
lesem. A to bylo vše . . . 

Posledním výhonem cesty tato se již jaksi 
zvracela nazjiátek, sestávajíc z pouhé holé skalní 
stěny — a tady se jezdí. Tu ve své strmosti 
jakoby se přimykala k samé postavě chodce. Nebylo 
zde obzoru, ani jakoby východu, nemohlo se do 
stran, ani nebe a jeho oblakii rozlévajících déšť 
nebylo zříti z těchto míst. Byla obvláčena nepro- 
niklou oblastí deště, háje a ztmění — a jí pro- 
díral se stařec. O jaká tíha, bezútěšnost, zoufalství 
a běda, vetché starobě sem zavlekané . . . Nyní 
jakoby byl položen poslední stupeň, práh nejne- 
snadnější vstupu, skála ta svým hřbetem vyrývala 
se na přič cesty. Tady náklad sjíždějící dolů 
aspoň náhle o celý metr v pravém slova smyslu 
sřítit se musí a také věc svou provede. Starci 
bylo se drápati po čtyřech, zachycovati se všeho 
a ještě dobře, že po jedné straně rozsochatý keř 
psího vína se naskytl. Ale hle, z obou stran 
prahu značilo se již širé, šedavé zjasnění. Ještě 
kiok mezi stržemi příkrých břehů přes tento 
práh 

A vše náhle pronikavě se rozprostřelo, zvý- 
šilo, zrozsáhlelo — zrovna střemhlav unikati 
zdály se tu prostory na všechny strany. Rovina 
nedohledná uložena v toto zázračné uvolnění 
prostoru . . . 

Kdyby nebylo toho sevření deštěm, mračnem 
přikládajícím se na vše a vše naplňujícím nej- 
větším rmutem, jenž všechn> dálavy a perspek- 
tivy udusil, bylo by veliké, ojedinělé místo roz- 
hledu s těchto širých, výšinných prostor. V ne- 
omezený příboj vlastních hor, údolí a krajů vnáší 
se tu výhled — dnes naplněno vše je těžkým, 
mlžným mořem, bludným, vše zanášejícím, za- 
tahujícím a stahujícím v bezedné tajemné propasti 
své. V beznadějné sevření úzkosti a malomoci 
schyluje se dnes srdce účastníka. 


Stařec  octnuv se  na rovině,  prudce zaspě- 
chal — do předu jako sražena zakomihala  jeho 
postava setrvačností  námahy  do té stráně, a jíž     « 
najednou nebylo více třeba. Z jeho prsou zasípaly,    M 
nevlídně zachrastěly oddechy  —  a stařec nabyv ■ 

rovnováhy zase šel, šel, neohlížeje se nikam. To 
mlžné moře, beznadějně vůkol bijící, nedovedlo 
k němu zasáhnouti — nedovedlo duši jeho více 
zchvátiti, než ji zchvacovalo vlastní její utkvění. 
V duši té rozevíraly se jiné perspektivy, jiná 
těžká značení, nade vše beznadějnější, bezedné, 
strašné moře zaplavilo nitro . . . 

Nepřišlo mu ani jednou aspoň na okamžik 
pohlédnouti do stran, kde šířily se lány jeho pše- 
nice a ječmenů, ovsů, směsek, třebas tak vše zčer- 
nalé, rozmoklé, — vždyť však bude také jiný čas 
Bylať tato pláň žírné znamenité země čedičové 
ke vší kultuře schopné — a tolik země tady ná- 
leželo jemu. Ale jakoby nic mu tady nenáleželo 
a nemělo k němu žádného souvztahu, jakoby byl 
z těch, již nemají, kam by hlavu položili a kladli 
kročej svůj — mimo tu svou těžkou, bednou pouť. 
Takto vymezenou cestou ubědování, tak úzkou 
a trnitou, nemoha se odchýliti, ubíral se stařec 
plání rozmoklou a šerou. Čedičový nános, rozlé- 
vající se cestou, jímá každé jeho šlápnutí — na 
těžké boty starce přilepuje se, jakýmisi centy 
víže je k sobě. 

Pršelo bez ustání, pršelo . . . 

Na kost promoklé a zkřehlé musilo již býti 
tělo starcovo, leč jeho jakoby se to netýkalo. 
Co mohlo by ho odvésti od jeho záměrů, od 
toho, co jímalo duši a hnalo ji v její určení, 
jaký nedostatek těla mohl by tu překážeti svě- 
domí v těžkém, bezútěšném jeho pokání A- kde 
hynula duše, mohlo-li si tělo vybírati, m.ohlo-li 
by vůbec něco znamenati jeho hynutí.? 

Na těchto místech rozsáhlých živelná spoušť 
rovněž zdála se nabývati rozsahu. Takovým pří- 
šerným rytmem spadaly vodní proudy, jakoby 
cosi strašného, bezejmenného plynulo. Nebesa 
neochabovala ve své hluboké, nepohnuté záplavě 
do těžkého modra přecházivé a ověšené zažlou 
tlou, zesinělou pěnou. Hukot deště, nabývaje zde 
podivného ohlasu rovnal se vzdálenému, mrač- 
nému hřmění, chvátajícímu k dokonání zhouby. 
Plář) jakoby se křečovitě choulila v sebe. Širou 
vlnou deště zachvácena byla jakoby v hučící 
příšerný vír . . . 

Za nedlouho z těchto strání budou již do 
údolí splývat vodní proudy. Pořinou se ze všech 
stran jako u vzrůstání náhlení, nenadějnění. V celé 
toky dravé a zhoubné se spolčí, jež řítit se budou 
všemi směry, aby pustošily A za nedlouho za 
takového neochabujícího lijáku vše se v údolí 
vzejme  v celou povodeň.  Tak to bývá v tomto 

kraji Pokrač. 


ir    %    %    %    % 


RŮŽENA Jesenská: 


SAMOTA. 


Dozvedla pilátno chvějící se rukou a ztrnulá 
■ bolestnou hrůzou, zapotácela se, zbledla : 
Venouíek v rakvičce loži zaniodrale siný, za- 
vřená očička, ústka přimknutá, ručičky sepjaté 
nad křížkem, ztuhlý, zmučeně stařecký, vážný, 
hrobově už tichý. Hle — člověk trpitel sám a 
sám. Samota zašeptala někde ode dveří šoupavým 
krokem a sáhla na Natálku ztrnulými prsty, kte- 
rými se dotýkala studené malé mrtvoly. Natálka 
se nemohla vzpamatovat. Opravdu nikoli v ko- 
lébce — v rakvičce leží Venou.šek a neotevře 
nikdy ty veliké, rozumné, sladký nebeské oči... 

> Nechtě maličkých přijíti ke mně!« dávno 
kdysi řekl Kristus.  A přicházejí za ním . . . 

Brány nebeské, zdvojnásobněte světla !^v.•i, 
když maličký přichází k vám, posýpejte se lů- 
zemi bez trnů cesty, po kterých nevinný kráčí 
se závojem smutku, a světice Boží sejměte s něho 
ty těžké flory světa a podejte mu dech křídel 
andělských, oblažte jej blaženosti nebes! 

Natálka vracela se zarmoucená, plačíc, do své 
prázdné, osamotnělé světnice. Venoušek zahynul 
jako ptáček z hnízda vypadlý. Právě tak A její 
pokojík je také hnízdo studené a nevysílané 
peřím útulnosti a nebude tam proutěné kolébky, 
nebude tam nejkrásnější krása života a nejroz- 
košnější rozkoš. 

Natálka byla vzrušená a roztoužená, jakoby 
z dalekých končin světa lásku volala. 

A když konečně usnula, spatřila ve snu řeku 
modrou jako ztemněný lazur a zozlacenou sluncem. 
Přišla po jejím rozkvetlém břehu k nesmírné 
louce, která se táhla jako zázračný koberec až 
k obzoru. Na té louce třpytil se oslňující mo- 
saikou drahokamů boží trůn, rajskými liliemi 
ověnčený a nebeským ptactvem obklopený. Bůh 
Otec milostivě seděl na nejvyšším zlatém stupni 
trůnu pod baldachýnem z červánků, a dole, dole 
po té louce vůni dýchající běhaly v bílých ko- 
šilkách a v pestrých šatečkách děti — nesly panny 
a koně dřevěné s vozíky táhly, na houpacích 
koních seděly a zpívaly a výskaly a bičíky prá- 
skaly a věnečky do vzduchu házely a balounky 
vypouštěly, ovoce sladké a bohaté rozhazovaly, 
motýlky chytaly, ptáčky z ruček posílaly k nebi 
a smály se všecky, až do trav vysokých padaly, 
kutálely se po stráních a vyskakovaly a potokem 
.stříbrným se roztomile brouzdaly. 

A Bůh Otec, stařeček d< brotivě krásný s bílým 
vousem a vlasem, usnu'val se blaženě a dětem 
kynul. 

A  náhle  se   \šecky  utišily  a  rozstouply: 
nový andělíček v rubáši modrém,  s  naleptnými 
zlatými  hvězdičkami  se  mezi nimi objevil,  \ ni 
čičce  křížek  nesl a unést  ho  nemohl,  di\  lu- 


klesnul a byl slab, že nemohl zvednout schý- 
lenou hlavičku k výši trůnu. 

A ejhle: Bůh Otec milostivě sestoupil s místa 
svého, dotkl se jeho hlavičky a pokynul v právo 
k zeleným loubím a k hájům nebeských růží, 
A jak rukou svatou pokynul, vyběhly dětičky 
veselé a větší a radostně v náručí nesly plody 
nádherné, hroznům podobné, z nichž prýštilo 
teplé, nejsladší mléko, 

»Napojte ho,« velel Bůh Otec. 

"Poslal jsem ho na .svět,« řekl za chvíli, -aby 
dospěv, lidem na zemi vykouzlil ráje, vložilť jsem 
do jeho duše veliký dar, aby dovedl hudbou 
rozechvět struny jako málo který smrtelník. Svěřil 
jsem jeho srdci naše nebeské písně a hymny. 
Chudým lidem jsem ho poslal, ale nerozuměli 
daru mému, protože ho nenamakali, A děťátko, 
tys přišlo sem! Já jsem tě nevolal!' 

I Bude naším virtuosem N volali hoši a děv- 
čátka kupila se kolem nového občánka nebeského, 
v.šiclcni dotýkali se jeho hubených ruček a líbali 
jeho vlásky. Vyjasnil se pohled Venouškův, ssál 
z mléčných hroznů šťávu nesnutelnosti . . . 

Zrůžověly jeho tvářičky a rozběhl .=e vesele 
nebeskými zahradami kterými se rozjásala zvláštní 
hudba. Nebyli to slavíci ani drozdi, ani vlaštovky, 
ani sedmihláskové, a přece zpívali v té hudbě 
všickni ptáci nejlepšími tóny a nejvřelejším na- 
dšením a kouzlem : byly to housle Venouškovy, 

Natálka probudivši se zadívala se z okna 
do tichých stínů zahrádky školní, z měsíce řinuly 
se alabastrové proudy světel jako z nekonečné 
vásy. A připadalo jí že rozeznává zveselený, 
štěstím lepších sfér zradostněný obličej Venou- 
škův; a v ručkách  třímal  drobounké  housličky. 


Natálka byla přesvědčena, že její sen byl 
zjevením božím. Když ráno vkročila mezi svoje 
děvčátka, vzpomněla si na starého, dobrého kněze, 
který druhdy vstupuje poprvé do prvé třídy 
mezi mnlé chlapce, takto k nim promluvil: » Vítám 
vás, prelátové, zámečníci, lékaři, umělci, truhláři, 
kupci, nádcnníčkové, rukavičkáři .... a všichni 
bratří v Kristu . . .< Hle, neviděl on spravedli- 
výma očima mladý svůj národ vzrůstati pod ru- 
kama svýma.? Dospělí usmívali se posměšně jeho 
uvítání, ale děti hleděly vážně a radostně. Každý 
z těch maličkých má svůj ideál budoucnosti, 
třebas hyperbolický, a jistě poctivě v něj věří, 
ale Nevyzpytatelný určuje dráhu všech a vkládá 
mnohdy netušené poklady v duše nejubožejších, 
nejzavrženějších, nejponíženějších. 


Každé dítě, jsouc dítětem, je záhadou, jejíž 
vyjasnění nikdo nemůže předvídat. 

Ale Natálka měla dívky před sebou a za- 
myslila se nad nimi: Dorostete, zkrásníte mnohé, 
budete přijímat lásku a vydávat štěstí a mnoho 
trpět. Bůh vás žehnej, hlavičky milé, abyste byly 
dobrými matkami. Všecky abyste byly dobrjhni 
matkami. Usmála se pro svou myšlénku spojenou 
vzpomínkou na starého kněze. On byl by je 
uvítal: » Vítám vás. maminky," a děvčátka hy se 
byla zcela vážně dívala do jeho milých očí a 
byla by mu vyprávěla, kolik má každá doma 
panenek a jak se jmenují. Malá Vojtíškova by 
z kapsy vytáhla svoji panenku z hadrů a pocho- 
vala by ji a ihned uspala. 

A léta přeletí jak pavučiny a budou sedět 
tady opravdu děti těch, které zde sedí dnes. 

N-itálka když zase od nich odcházela, zašla 
ještě jednou k V^enouškovi, ale rakvička byla již 
zavřena. 

V síni potkala jeho pěstounku, stařenu Hof- 
manovou s tvrdým výrazem v studeném pohledu. 

»Napište matce Vennuškově, že byl by z je- 
jího  syna  slavný  umělec.  Pán Bůh mi to zjevil 


a je to jisté, « řekla Natálka, odcházejíc do luk, 
tam, kde pomalu tekla tichá, hluboká řeka jako 
věčnost. 

»Ne samota, opuštění, ale plnost života, lásky 
síla a radost a trvání, « mluvila cestou, kde se 
stromů  svítila  bohatá  úroda  dozralého  ovoce. 

»Chci trpět, pokornou být, nemám zvláštních 
nároků, netoužím po statcích pozemských, ale, 
Bože, sešli mi rosu nevystihlé své milosti, aby 
v záhonech mých cest vyrostly květy, které ne- 
uvadnou a vůni nevydýchají . . .« 

A na rozcestí pod vysokou skalou, nařasenou 
jako šedý brokát, neobydlenou ve výškách rov- 
ného, dalekého temene, potkala Natálka vlídného, 
milého člověka, kterému tak ráda hleděla v hlu- 
boce dobré oči. Usmáli se na sebe a podali si 
důvěrně ruce. A byli spolu, i když se rozešli . . . 

Když se vrátila Natálka do své světničky, 
sklonila hlavu do dlaní a srdce se jí naplnilo 
vzrušením láskyplných vidin a snův, a neviditelná 
Sam.ota studeně přísná zlehka otevřela dvéře a 
neslyšitelně se vzdalovala, vzdalovala od Natálčina 
prahu . . . 


ir 


w 


ir 


%   %   % 


VÁCLAV Hladík: 


EVŽEN VOLDAN. 


l-iylo mu neobyčejně příjemné poznání, že slečna 
■— ' Mina zná jeho činnost a že se neklamal, 
když soudil, že ji nějak zajímá, a když pocítil 
hned na první ráz, že cjni dva by si mohli roz- 
umět a k sobě důvěrně a bez přetvářky mluvit. 

A její hlas v té chvíli se ho dotkl svou 
něhyplnou vlídností, a v její slovech a v její 
vzhledu byla ona prostá přímost, jakou poznal 
jen u bytostí nevšedních, velmi hlubokých nebo 
velmi uvědomělých své vlastní hodnoty. 

í-To mě těší, velmi těší,* pravil Voldan. 
• Netušil jsem, že budu kdy mít takové čtenářky. 

• Zdá se mi však, že o ně příliš nestojíte. 
Od té doby  jste  nenapsal  již  nic  podobného.' 

>To bylo pouhé intermezzo — má cesta je 
zcela jiná . . .» 

Frohlich se poroučel. Úsečně a hluboce se 
klaněl všem, cvakal kramfleky a políbil ruce oběma 
dámám. Za ním odešel  Makovec. 

Voldan o.^^tal sám v saloně mezi ohěr; a dá- 
mami. Pociťoval milé pohnutí. Ssál do sebe rozkoš 
chvíle vzácné, ssál ji jako vůni růží a jjolibků, a 
zachycoval ji labužnicky prodlužoval ji . . .Bylo 
mu krásně, rozjařcně krásně vedle sličné paní 
Bílkové, jejíž půvab, ženy vášnivé a oddané, sen 
sitivní a náruživé, poddávající se náladám a citu 


nejryzejšího a nejjemnějšího ženství, byl v jeho 
očích a v jeho mysli obestřen jako zlatou aureo- 
lou a ovanut jako vůní kaditelnice, vzpomínkami 
nezapomenutelných chvil plných unylosti a blázni- 
vého šílenství lehkomyslné lásky, po níž nemůže 
ostati hořkost ani zášť, ale která u lidí jemno- 
citných a života zkušených mění se v srdečné, 
důvěrné přátelství. A bylo mu krásně, ale nikoliv 
rozjařeně, spíše nějak roztomile, lehce, krásné 
vedle mladé dívky, kterou poprvé poznal a hned 
u ní objevil tolik nevšedních vlastností, že by se 
jí chtěl pokořiti oddaně a úslužné a dáti ji nějak 
směle na jevo své uctivé nadšení. A právě to že 
k mlčenlivé, plaché pianistce s hlu okýma, bá- 
davýma očima cítil pouze toto uctivé nadšení, 
bylo v jeho  duši  tak  svátečně jasně a čistě . . . 

Netrvala dlouho krásná chvíle. Náhle jakoby    ■ 
rozpačitá  tíseíi  vsunula  se  mezi  ty  tři  osoby    fj 
v utichlém saloně a vzdalovala  je. Hovor uvázl. 
Slečna  Mina  opět  sklopila  oči  a  rozložila své 
dlouhé, tmavé řasy. Pak za chvíli povstala. ii 

»To je divné,«  pravila, »otec nejde pro mne.    I 
Zapomněl se asi v kavárně u karet. « 

Slečna Mina rozhodla se, že půjde sama 
donu°t, že nebude čekat na svého otce, který měl 
přijíti pro ni. 


• Ostatně nemusíte jít sama, Míno,« řekla 
paní Bílková s úsměvem, »pan Voldan vám btide 
dělat rytíře. « 

• Proč ne. Bude-li panu Voldanovi vhod!« 
odtušila prosté Mina. 

Voldan šel se slečnou Minou ulicemi na- 
plněnými  neklidem,   hlukem,  spěchem  večera. 

Slečna Mina vykročovala bystře a ladně se 
nadnášela v chůzi. Bílé boa z jemného peří slu- 
šelo velice její ubledlé, zjemnělé tváři. 

Nemluvili mnoho. Voldan neměl odvahu nutit 
rozmluvu do všeobecnosti a povrchnosti. Mina 
jen tak mimochodem, v nél;olika přestávkách, jak 
zvolnili krok na křižovatkách a záhybech a pře- 
chodech ulic, svěřila se mu se svými plány. 

Chtěla se úplně věnovati hudbě. Od dětství 
nepoznala jmé zábavy a jiného vážnějšího zaměst- 
náni. Byla vždy sama. Měla velmi smutné a jedno- 
tvárné mládi. Neustále se zabývala hudbou, celé 
dny a večery proseděla u klavíru. Její učitel byl 
jí nadšen. Odvrátil ji od úmyslu věnovati se zpěvu, 
ač hlas měla nevsedni, a věštil jí budoucnost velké 
umělkyně hudební. Měla brzo vystoupiti ve ve- 
řejném koncertu. 

Slečna Mina bydlela na smíchovském nábřeží. 

»Na shledanou 1« řekla, usmála se, stiskla 
ruku Voldanovi a zmizela v príjjezdu vysokého, 
nového činžáku. 

IV. 

Voldan zapálil si doutník a volně se ubíral 
tichou a šerou ulicí Pobřežní a po nábřeží Ferdi- 
nandové. 

Měl jíti na večeři do hostince, do kroužku 
přátel. Připadalo mu, jakoby zneuctil svou náladu 
svátečně čistou, kdyby hned spěchal do kouře 
a křiku hostince. 

Toulal se a byl tak ponořen v snivé my- 
šlení a vzpomínání — byl velmi náchylný ta- 
kovému snivému a neurčitému rozliti své duše — 
že nevěděl  ani kudy chodí. 

Voldan, muž krve vznětlivé, povahy prudké 
a výbojné a velmi jemných, citlivých, zhýčkaných 
nervii, potřeboval společnosti ženské, tak jako jiní 
kochají se požitky tabule, sportu, karbanu. Bylo 
mu to vášní — a přece mu stále bylo, jakoby 
nikdy neprožil opravdové vášně. Neprožil. Nebylo 
nikdy tragiky v jeho láskách a kapřicích milost- 
ných, smutných i sentimentálních, vážných i svě- 
táckých, a nebylo v nich pravé, srdce, mozek, 
duši zžírající, hrozným ohněm stravující vášně. 
A zdálo se mu dále, že dosud nezasedí k velkým 
hodům, ale že jen gourmandsky mlsal ze života. 
Nenastala dosud jeho chvíle hodováni — myslil 
si — neboť do třiceti let žil příliš lehkomyslně 
a od třiceti let příliš vážně. Oddal se celou duší, 
s celou náruživostí své práci, svým touhám, svým 
Ctižádostem a veliký cil života, který se mu zjevil. 


když jeho duch dozrál studiemi, cestami, zkuše- 
nostmi, pojal jej jako jediná milenka 

Ale po únavách, hořkostech, všednostech 
života hledal ovzduší, kde voněly dech a parfum 
ženy, kde se nořil v sladkosti a finessy nejváb- 
nějších dojmů citových a erotických. Nebyl nikdy 
pouhým záletnikem, ač byla doba, kdy miloval 
najednou tři ženy. všechny tři stejně nadšeně a 
stejně povrchně, vždy hledal více nežli zapome- 
nuti hlouposti a trýzně života ve chvílích rozkoší 
Proto mu bývalo často velmi trudně. Byl tak 
omrzelý, že se chtěl dokonce i oženiti — ale 
vždy jej zachránilo vědomí »velikého cíle ži- 
votního*, který vzýval poněkud posměšně sám 
před sebou, neboť nenáviděl svou marnivost, ale 
k němuž pracoval horlivě, prudce, náruživě. 

Voldanovi bylo někdy, zvláště když odloučil 
se od své [)řítelkyně paní Bílkové a když byl 
zcela osamělý, jako člověku který měl dostave- 
ní "ko se štěstím a přišel pozdě. Pociťoval to právě 
teď, kdy zmužněl a zvážněl, kdy tolik pracoval 
a zápolil a kdy chtěl utíkati znavený a rozrušený 
utěšit se, odpočinout. Vzpomínal na tu, kterou 
snad jedinou hluboce miloval. Její obraz krásný 
přicházel k němu jako jasná vidina — viděl její 
čarovnou a aristokratickou hlavu rusovlasou, viděl 
její neskonale ušlechtilý, zjemnělý obličej s ná- 
dechem hrdé melancholie v očích, viděl její bujné, 
zlatem a sluncem zářící vlasy, v jejichž vůni tušil 
blaho omamujici a unyle zemdlévající. Byla dcerou 
vynikajícího muže, kterého přílišná ctižádost a 
zálety ženiny učinily nešťastným, nevrlým, posup- 
ným. Krásná, plavá, bledá, štíhlá dcera provázela 
stále podrážděného, předčasné sestárlého otce 
a její zjev smutný a nádherný — neboť nikdo 
z mladých dam pražských neznal jako ona strojiti 
se s nejvybranější elegancí a distingovaností — 
volal stejně po obdivu a po soucitu. Voldan ji 
miloval. Byl ještě velmi mlád. Z povrchního styku 
ve společnosti, kde se okazovala velmi zřídka, 
poznal, že jako svou aristokratickou a poetickou 
krásou převyšuje celé své okolí dámské, že i též 
svým duchem a vzděláním zastiňovala titěrnou, 
pensionátovou, zevně křiklavě nabarvenou inteli- 
genci mnohých dam, jako slunce zastiňuje pestré 
a čmoudící lampióny. Pamatoval na krátkou chvíli 
rozmluvy, kdy ona, ještě dítě, šestnáctiletá, mlu- 
vila s ním s takovým roztomilým a naivním zá- 
[lalem o románech George Eliotové a Gončarova. 
Nemohl se k ní nikdy přiblížiti. Cestovala mnoho 
se svým otcem a v Praze žila v ústraní. Trpěla 
velice sprostou klevetivostí pronásledující i ji za 
život její matky. A náhle se vdala. Měla mnoho 
nápadníků. Vyvolila si mladého, dosti elegantního 
a skromného hocha z bohaté rodiny. Voldan 
tehdy celý den procivěl, nevěděl, zdali se nudí, 
nebo zdali je mu zoufale, a noc prohýřil s ně- 
kolika přátely při sektu. Potkával ji zřídka na 
ulici, v divadle. Její krása, nyní ještě nádhernější, 


jakoby v ní ožily nové barvy a vzplanuly nové 
paprsky, udeřila jej vždy oslnivě v oči, úder ten 
pocítil i v srdci křečovitě sevřeném Jaká by to 
byla žena pro muže slavného, geniálního, ctižádo- 
stivého — myslil si — jedna z těch bohyň, jimž 
vyvolení a velcí kladou své životy pod nohy jako 
piedestal .. Žije obskurně, tiše — a snad šťastně  .. 

Tato vzpomínka lásky nikdy nevyjádřené, a 
na vždy ztracené byla ryzím a neposkvrněným 
drahokamem v jeho relikviáři lásky, kde bylo 
mnoho cetek a falešných skvostů. 

Tehdy jej štěstí minulo. Ale trochu resignace 
filosoíícké, které učil jej jeho otec, ctitel fran- 
couzských filosofů 18. století a mnoho horečné 
podnikavosti, bojovné touhy ctižádostivce, pomá 
halo mu podceňovati význam t. zv. štěstí pro 
život lidský Štěstí? Připomínal si vždy slova 
Chart fořtova, jednoho ze zamilovaných autorů 
otcových! »Le bonheur n'est pas chose aisée; 
il est trés difficile de le trouver en nous, et im- 
possible de le trouver ailleurs.« Vykládal si 
ostatně dosti lehce naučení filosofa, hledal štěstí 
v sobě jen uskutečňováním svých sobeckých 
zájmů a své touhy proniknouti k velikému cíli 
života. 

Otec Voldanův, před lety zesnulý, byl ori- 
ginelní, velmi učený a zkušený muž. Dosáhl vysoké 
hodnosti úřednické a vedl se svou ženou a se 
svým jediným synem odloučený život ve starém 
domě, uprostřed zahrad ostrova Kampy u Vlta- 
vina ramene Certovky. Omšelý, jednopatrový, 
barokní dům byl po dvě, tři pokolení majetkem 
Voldanů. 

Starý dvorní rada Voldan vychoval svého 
syna vážně, ale nepedanticky. Sledoval určitou 
methodu, promyšlený účel. Chtěl učiniti z Voldana 
dokonalého muže  v ohledu světském, který při 


spojeni vzácných vlastností ducha s úplným ovlá- 
dáním umění a vědy života i společnosti, mohl 
by se státi jedním z těch, kteří si svět i spo- 
lečnost podmaňují. Otec Voldanův byl vlastencem, 
sentimentálním i skeptickým, jako byli mnozí 
mnži jeho doby a jeho stavu. Jedině přátelství 
k Palackému, Havlíčkovi, Riegrovi, jichž idee 
i povahy jej ovládaly úplně, zmirňovalo skepti- 
cismus bývalého byrokrata a čtenáře předrevo- 
lučních filosofů francouzských, zoufajícího nad 
tragikou malého národa. »Jedině naše štěstí je, 
že tak silným, sukovitým kořenem tak hluboce 
vězíme v historických tradicích — ani doba jose- 
fínská nedovedla přetnouti tento kořen jinak 
bychom byli ztraceni,* říkával cele zanícený pro 
tyto tradice a při tom velice předpojatý k ro- 
mantice českého politického života. Utkvěl na 
programu a zásadách svých starých přátel, ač 
nebyl konservativním a zejména ve věcech ná- 
boženských byl zcela netečný. Život pak, jak se 
vyvíjel, hlučný, demokratický, táborový, lekal jej 
svou hluchou frázovitostí. »Ne talenty, řečníky, 
advokáty a profesory — ale karaktery potřebu- 
jeme,* opakoval svéiriu synovi, s nímž velmi záhy 
počal hovořiti o otázkách veřejného života, jemuž 
popřával od dětství úplnou volnost lektury. Roz- 
paloval obraznost mladého hocha příklady slav- 
ných mužů, krásně vyplněných životů. Ideálem 
starého pána byli oni mulové povzneseného ducha 
a ušlechtilé ctižádosti, kteří věnovali své síly a 
svou práci národu svému a jen proto snažili se 
co nejvíce vyniknouti, učiniti co největší kariéru, 
aby mohli co nejvíce prospěti. Tanuli mu na mysli 
oni řečníci a parlamentníci angličtí, kteří dle slov 
Lanfreyových byli skutečnou personifikací ducha 
politického, kteří jako Fox, Pitt, Chathram, Burke, 
Sheridan, Grey, byli velikány v politickém světě 
marnivých a sobeckých ambicí a hrabivých kariér. 

Polirač 


FEUILLETON. 

Kristián V. Liška; LETNÍ VEČER. 

Pani Amatušce Koblicové. 

Ona měla hnědé oči, které tlumočily .stálé stavy 
vnitřního dramatu. Bledé tváře a dlouhé, dlouhé Crane- 
ovské tělo, v jehož záliybcch bloudil onen mladý muž, 
černých očí, bledý, nemocný. 

Bylo to. jakoby princ a princezna ve dnech Svělla 
vycházeli daleko do setmělých krajin, bloudili tam celé 
dny a noci a vraceli se bohatší, vice zzehnuti tím, co jí 
leželo v očích, hluboko pod vědomím  jejího intellcklu 

A pak ve dnech spjetí docházeli ke své malé villc 
na pobřeží moře. 

Tam snili. Sami. Hýřili v sobě. Nikdo na celé zemi 
o nich nevěděl. 


Neboť snili o svém zakletém království. 

Snili, snili, dlouze snili. 

Tisíce snů se jim řítilo z očí, nevyjádřených, jen 
divně tušených, hlubokých dějů a zpěvy žen, táhlé, táhlé 
o konci, konci. 

Již zde byli třetí lélo. 

Vždy vycházeli do krajin a po nocech a dnech se vra- 
celi bohatší, tišší, oba bolestnější, v sebe ponoření. 

Usedali za velký svůj stůl jako v pohádce a dívali 
se zase dlouho, nesmírně dlouho, pohádkově a životně' 
konečně v sebe, do očí a viděli se jinak, ztýrané, vy- 
třeštěně, jen představy sebe v jistých drázdivých chvílích. 

A ona řekla náhle: »Ty mne miluješ.* 

On ale dlouho seděl a viděl ji takovou, jako nikdy 
ji neviděl a snad neuvidí. Bylo lo nesmírné bratrské 
tisknutí dvou duší, bledých, chorobně žijících, které asi 
samy, samy, samy odejdou a iifkdo nebude plakat. 


Nebude nikdo Jen oni sami, sami, sami přijdou 
k moři jednoho dne, budou se modlili své nejvyšší pisné, 
kterti budou koncem, koncem smutným, liživým koncem 

ZPARNASSU ITALSKÉHO: GIOVANNI 
PASCOLI. 

Pochopitelná touha současných literatur po nových 
>světlech«, nyni zvláště vzácných, prozrazuje se časlo 
horlivými, leč na prázdno vyznivajuimi pokusy »objc- 
viti< někoho. — U Němců malomocně stěžuji si na puti- 
nikavé pátrání kritiky, která hledá . . . Es herrscht ein 
formlicher Entdeckerwahnsinn — definuje (irossmann 
v »Zukunft«. — V Itálii toužebně očekávají v nynějším 
jejich stavu pohromy na všech polích lidského snažení 
nějakého druhého Alighieriho, představitele individuality 
národní, hlasatele »frugifi-rae Italiae«, věštce lepších časti. 
Nějakého takového genia pokusiti se okázati světu, 
objeviti plodně prospívající talent, bývá ovšem mnohdy 
zásluhou záhadně záslužnou, ale i odaři-li se našemu tu- 
šení, pak jest hrdou radostí hlasití se k tomu. Proto 
nelze se diviti, že co se tkne Pascoliho hlásí se kompetent- 
ními tři strany, které ukázaly na jeho poetickou cenu, 
na nové a zářící lumen Parnassu italského Hrvatský 
kritik, znamenitý znalec italské literatury, dr. Jakša 
Cedomil v >Zivotě< píše, že vytknul již dříve prvenství 
Pascoliho, než tak učinil E. de Vogiié, který maje v těchto 
věcech šťastnou ruku ukázal Francii v »Lc román russc« 
na ruské romanopisce, později na ďAnnunzia, konečně 
i na Pascoliho. 

Hlavní ovšem zásluhu o poetu mají časopis »Vita 
Nuova« a jeho dědic >Marzocco«, kolem něhož r I806 
skupili se mladí literáti, jichž jména nyni mají dobrý 
zvuk: Corradini a Ojetti (nvní oba žurnalisté), Orvieto 
(básník a redaktor »Marz.«), Zuccoli a Pascoli, který ob- 
jeviv se nepozorován zprvu a skrovně, vstupuje na první 
místo mezi protagonisty básnické družiny italské, vítán 
jsa ode všech. A tak nemoha v počátcích svých sehnati 
nakladatele, vydal nvní první knihu svoji »Myricac« ji-. 
v pátém vydání a iPoemcttii v druhém. 

Děkuje jenom síle svého slova kouzelného za úspěchy, 
jeho poe.íie má na sobě pečeť prostého a přirozeného 
díla. Poeta nascitir: příroda dala světu básníka, — vý- 
chova životim a změny jeho nám ho odhalily. Podivu- 
hodným způsobem zračí se běh života v jeho pracích. 
Otec jeho byl zavražděn, rodina rozptýlena: byl tedy 
těžce zkoušen, zná trpkost osudu. — S jiné strany — 
hleďte na klam předsudku zvráceného — zjevuje se v osobě 
jeho učenec, který (jako na vzdor všem pevně přesvěd- 
čeným o nemotornosti, která prý jest údělem pěstěni 
klassicismu) honosí se verši, z nichž dýchá neporušená 
vůně vřesu a mateřídoušky, z jehož vědeckých pojednáni 
vysvítá hluboké pochopení života . . Pascoli jest totiž 
universitní professor v Messině, maje odbor latinské 
literatury — Proto učiním-li zmínku i o jeho práci 
jiné, ať přispěje to, by jeho profil jako básníka člověka 
nejlépe se uhladil. 

Pascoli je básník původní, jenž dílu svému i v ne- 
patrných drobnůstkách vtiskuje svoji stopu. Obě jeho 
knihy, třebas že nejsou nijak zevnějším způsobem opo- 
jeny, jeví uhlazcnost a jednolitost. Pointy překvapují 
prostotou. Okolí dětského srdce, sféra lidi opovržených, 
chudoba a pomíjejicnost věcí pozemských — to jsou 
hlavně struny, které se ozývají. Jeho názor životní mni 
pochmurný. Klidně ukazuje jej v básni »Hymnus že- 
bráka* — Žebrák sedí u jezera a spravuje své hadry. 
Vlny šplounají, žebrák pozoruje uchem své jehly západ 
slunce; niť se mu trhá, smráká se. On, psy tolikrát štvaný, 
rozjímá  o  losu  lidském:  Tobě  chvála budiž,  Fortuno! 

Však nevděčným nejsem: 

chválu Ti vzdávám za to, co jsem neměl 

a co neopouštím. 


Krásná jsou líčení vcnkov-ských ovzduší za jitra a 
večer. — Nad údolím je soumrak. l'o hrbolatě ccslč 
vez,ou mrtvého syna vojáka matce dulú do vesničky. 
Snivá radost, dech zralé úrody, žlutý odlesk klasů chvěje 
se údolím: jenom nade vším tři zvony zní — — 
La sera ě dolce: sole nella valíc 
suonano a morto quelle trc campanc. 
To skrovná částka z palety básníkovy. — Dále 
hlavné — jak svrchu byla učiněna zmínka — živel dětský 
poutá básníka nadm ru I to je důkaz o bohaté hřivně 
jeho. A Pascoli, jenž přemítá o záhadách své doby ncj- 
diiležitějších, obrací se k dětské mysli, otevřené k po- 
zorování a k obdivu upřímnému, ukazuje takto k příbuz- 
nosti, kterou má duševní svět děcka s oním. který před- 
vádí umění, lu jest rovněž pravý úděl básníka, jenž na- 
slouchaje pozorně, opětuje hlasem dojmutým hlas děcka, 
jež se v něm probouzí. Provázeje v svojí anthologii »Sul 
liinitare« čtenáře malého řadami mužů světa heroického. 
římského atd., praví takto básnicky: -Připrav srdce na 
nestálosti: přijdou. Připomeň si, že jest možno a že jest 
nutno býti heroy i bez potýkání se, majíce jeden proti 
druhému kopí zasazené pevně !« — Konečně ukazuje se 
jeho básnická hodnota a vzlet ve dvou knihách — »Mi- 
nerva oscura« a -Sotto il velame del [ oéma sacro« — _ 
jimiž snaží se objasniti a vysvětliti tolik spornou morální 
konstrukci básně Dantcovy a kde na mnohých místech 
jest něžnější než v »Myricae« 

Odpůrců se proti Pascolimu nehlásí; jinak v tě věci 
jest u druhého protagonisty literárního v Itálii: u d'Aii- 
nunzia. Možná, že hlavni díl na tom má závist těch, kteří 
mu závidí světové jeho jméno. Toho u Pascoliho není. 
Neboť není překládán. Rythinus, rým a odstín slova jsou 
překážkou, která zvětší části nedá se nahraditi. Naji.sto: 
těmito věru věcmi stává se jeho slovo poutavé, tim do- 
vede vás nadchnouti pro svou touhu a žalost, rozviji 
před vámi obraz života na poli, těžení úrody a prací 
polních, tím obklopí vás náladou venkovské prostoty, 
tlumočí vám řeči přírody, tak nalézáte zadostiučinění 
v krásné a přísně bezvadné stavbě verše, — jste nasy- 
ceni nejčistšími zvuky poesie a filosofie. — 

A tak konečně zjevil se netrpělivým opět básník, 
jenž jest hoden po Leopardim a Manzonim zahájiti novou 
éru - Rinascirňento — znovuzrození italské poesie. — 
Proto k obdivu, který vzbuzují v celé Itálii jeho verše, 
připojuje se pocit vděčnosti. 

^Pokračujte tcdy,« — volá k němu Th. Neal -- 
.drahý Pascoli, v svojí písni. Jest ještě, chci doufati, vzdá- 
lena konce. Ve Vás naše Romagna němá až do včerejška 
a rozčleněná nalezla konečně svého věštce, muže slov 
významných, jež nám podávají přiléhavé vyjádření celého 
kmene. Pějte tedy, pějte stále, pokud vnitřní hlas Vás 
pobádá a připojujte k svým básním nové noty ještě a 
možno-li krásnější a zvučnější a ověnčete se — _s vůli 
Melpomeny — věncem barev a vůní nejlahodnějších a 
nejvzácnějších,  jež  kdy věnčily  čelo  básníka  v Italii!« 

Tedy — Poeta laureatus! - K. Bačkovský. 

ÚVODEM DO OPERNÍHO REFERÁTU. 

Čtvrt léta minulo, co snovou správou divadla do- 
stalo se opeře naší nové viditelné hlavy řídící. Co v krátké 
době této se dalo, pohybovalo se ve stadiu pouhé re- 
cepce a nemohlo býti ještě nijakým obrazem, jak chcf 
(.pery Karel Kovařovic osvědčí se jednak jako or- 
ganisátor repertoiru, jednak jako výkonný umělec v kva- 
litních výsledcích jeho studia. Vstoupilť na půdu dosud 
jemu dalekou jako homo novus, nad nějž lepšího kan- 
didáta nebylo pro ni v řadách hudebníků našich, a jako 
takový přirozeně musil se přenášeti silnou vůlí přes 
překážky, žádnému dirigentu v počátcích karricry ne- 
us|)ořené. Veřejnost s malou poměrně trpělivostí pohlí- 
žela na proces, jímž chef opery vpravoval  se do úřadu 


svého. Možno, že i kus nespravedlivosti spáchán byi na 
něm dokonce, když vytýkáno mu bylo, že příliš zilK u- 
havě osvojuje si podstatné články repcrtoiru přejatého 
a o nové nerozšiřovaného, uváži-li se, oč pomaleji hý- 
čkáni tenoři a dramatické primadonny rozmnožovali kon- 
tingent své působnosti, když ke dvéma nastudovaným 
partiím po dlouhých přestávkách přidávali třetí a čtvrtou, 
při čemž nikde nebyla jim odepírána vyčkávací shoví- 
vavost! A věru, opanovat partituru komplikovaného díla 
operního a reprodukovat ji způsobem uměleckým je 
úlohou obtížnou, tak obtížnou že jen nepatrné procento 
posluchačstva je s to, aby ocenilo duševní práci tuto 
v celém jejím významu. 

Pro příští dny projektována je první novinka leti.'šní 
saisony, Fibichův »Pád Arkuna«. Důležitý obrat nastane 
v hledisku, s néhož posuzována byla dosavadní činnost 
Kovařovicova. Přes veřejnost postaveno bude dílo, které 
připravováno bylo od samých počátků, od první zkoušky 
korrepetiční až k úplnému jeho upraveni ensemblů a 
k odevzdáni životu na jevišti, pod výhradnou kontrolou 
a tím na účet plné zodpovědnosti nového chefa opery. 
Vše, co před tím pod jeho rukou znělo v prostorách 
Národního divadla, odkázáno bylo na předělávku utkvě- 
lých zvyklostí a zlozvyků, jež ostatně i bez těchto no- 
vými názory dirigentskými byla by bývala nutně pod- 
míněna. Za těch okolnosti repertoire nemohl býti obo- 
hacován číselně. Musil naopak být zrcadlovým obrazem 
výběru her, jenž vyznačoval činnost staré správy v stejném 
období tříraěsíčném před jejím odchodem. Avšak jakost 
provedení oper jím dosud řízených dala nám nahlédnouti 
v jeho nitro jako umělce výkonného a vytušiti cesty, 
jakými bráti se bude vedení zpěvohry naší v dobách 
příštích. 

Kovařovic je dirigent veliké intelligence i velikého 
vzdělání a ustálená povaha umělecká, v niž rozumová 
rozvaha nabývá rozhodné převahy nad silou přirozeného 
temperamentu. Takto jsa vyzbrojen, nemá věru úlohu 
těžkou, chce-Ii učiniti lepším, co přejal z rukou svého 
předchůdce. Jeho snaha soustředěna byla až dosud na 
potlačení nemírnosti, výbušností v orchestru, aby souhra 
v celkovém souzvuku nabyla větší jemnosti třeba za oběť 
smyslného lesku. Snad ve směru tom zabíhá druhdy až 
příliš daleko, vystříhá-li se používání nejkrajnějších nu- 
ancí síly z obavy před možnou hrubozrností zvuku, a sám 
po delší praxi snad vycítí, že vědomé zříkání se kterého- 
koli stupně dynamiky má v zápětí úbytě důležitého pro- 
středku k dosažení nutného kontrastu. Prozatím plyne 
z toho patrná výhoda, že jeviště za přidušeného zvuku 
orchestru nemusí se příliš napínati, aby bylo slyšitelným, 
čímž dány jsou podmínky k pěstění ušlechtilého způsobu 
zpěvu. 

Odvrátíme-li se od technických stránek jeho výkonů 
k ideovým, shledáme, že se dostala kritika někdy do roz- 
poru s jeho pojímáním, hlavně co do temp mu činíc 
výtky přílišné jich vleklosti. Tam, kde se mu otevírá 
volné pole, tradici před tím nee.xistovavší teprve tvořit, 
jako v operách Smetanových, ochotně podrobujeme se 
jeho novostem a rádi je přijímáme za své Nebude však 
třeba, aby vždy a všude kráčel jen za svým instinktem. 
Hlavně u Wagnera, kde udržuje se authentická tradice, 
bude přímo nutno nui jí se podvoliti a ji respektovali 
Novinek cenných nen.;kape mnoho do klina dnešní operní 
správě, která nemá dluhů vůči světové litcratuři , jaké 
rausila spláceti stará po otevření Národního divadla. Dle 


povahy věci tedy činnost naší opery budě spíše renais- 
sanční a v té působit vedle panující trad ce je již po- 
vážlivo, proti tradici pak přímo nebezpečno. Zde při- 
cházíme k nevyjasněnému dosud u nás poměru umělce 
ku kritikovi. Oba - dovedou-li vykázali se řádnou schop- 
nosti k své věci — jsou si příbuzní vlohou uměleckého 
cítění tam, a uměleckého spolucítění zde. Kritik — v ide- 
álním stupni kvalifikace — jen jedinou vlastností stoji 
níže umělce: že nedovede jako on umění provozovat, 
ať již tvořivě nebo výkonně. Má-li však umělec právo 
svému individuálnímu cítění dopřávati v oboru svém 
průchodu, má o nic méně práva také kritik tak činiti, 
vydávaje soud svůj o něm. Oba představují dva na sobě 
nezávislé tábory. Není iřeba, aby umělec byl kritikou 
zvrácen ve svém přesvědčení — při různosti odlišných 
několika hlasů kritických není to obyčejně ani možno — 
ale není také přípustno, aby v případném odporu shle- 
dával ihned válečný tah proti sobě, aneb hnlopyšné 
udílení rady. Jen se čtenářem a s nikým jiným se ne 
sdílí pisatel o věcech uměleckých jakožto o předmětu, 
při čemž mu musí býti zcela lhostejno, podkládají-li se 
pravdomluvným výrokům jeho vedlejší úmysly; působiti 
provozovatelům umění radost pochlebnou nebo zlost 
vytýkavou tendencí proneseného úsudku. Vše to musíme 
si tu uvědomiti, chceme-li s důrazem vytknouti, že na 
rozdíl k dřívějšku stojíme proti uměleckému vedení naší 
opery a že nám bude proto k větší radosti diskutovati, 
co a jak se děje, než kázati, co a jak by býti mělo. 

-:-KA. 

LITERATURA. 

Gustav Lanson: Dějiny novodobé litera- 
tury francouzské. Dva díly. Přeložil prof. Oldřich 
Sýkora. Nákladem Jana Laichtera. 

Překladem knihy Lansonovy je naší literatuře dobře 
poslouženo. Lanson znamenitě naznačil hlavní rysy vý- 
voje moderní literatury, okázal cesty, kudy se ubíral duch 
a kllltura francouzská od Fontenella až k Julcs Lemai- 
trovi, zobrazil největší a nejrázovitější hlavy literární. 
Dokazuje všude vzácnou lehkost ducha obzírajícího 
všechny širé lány kulturního života, jasně pozorujícího 
a též jasné a lehce se vyjadřujícího, l.anson napsal velmi 
důkladné a obsažné dílo literárně historické slohem 
velmi zábavným a elegantním; tak dovedou ovládati nej- 
vážnější sujety jen francouzští kritikové a historikové, 
tato krásná tradice výmluvného a duchaplného slohu je 
dědictvím francouzských řečníků a filosofů 18. století, 
po nichž v ní pokračovali všichni moderní od Villemaina, 
Saint-Beuva, Tainea, Renana až k Anatolovi France. 
Autor v předmluvě uvádí, že chce, aby jeho kniha byla 
oporou při studiu li'eratury. Je skutečně výtečným vůd- 
cem, osvětlujícím celé epochy literární a probouzejícím 
chuť přímého poznáni mnohých autorů, jež Lanson mi- 
strně charakteri5uje První díl je věnován století osm- 
náctému, druhý díl století našemu. Každá doba je dů- 
kladně vylíčena, vedle velikých a vůdčích geniů stručně 
zaznamenáni epigoni, méně významní jsou vůbec vyne- 
cháni. Podobným způsobem, ač ještě v monumentálněj- 
ších a sumárnějších liniích Taine napsal svou velkolepou 
iHistorii anglické literatury.* Lanson čte se jako pří- 
jemný conférencier a causerista, který poučuje velmi 
zábavným a důvěrným tónem Pečlivé bibliografické a 
biografické poznámky provázejí knihu a ukazují prameny 
bližších informací. Moderní literatura francouzská je vy- 
líčena velmi zajímavě až do r. 1894. — a. — 


PřCílpl; 

íci se pro Prahu: na čtvrt léta z\. 1-20 (K 2-40), na p61 léta z]. 2-40 (K 4S0), 

na celý rok zl. 480 (K 0-60). PoStou: na čtvrt léta zl. 1-25 

na půl teta z]. 2-50 (K 5-—), na celý rok 5 zl. (K 10—). — Sešitové  vydáni 

itu 20 kr. (40 hal.)  —  Patisk pfivodnich  práci  se vyhrazuje.  —  Dopisy adininisti 

raci  »Luiníra« buďtež  adresovány;  Časopis "Lurnir*, Praha, 

Karlovo namésti č. 34. — Listy přijímáme jen frankované. — >Lumir< 

« vycházi každý pátek (vyjma prázdniny). 

■ Víciav Hladík. — Majitel, vydavatel a nakladatel J^Ot 


Tiskem České grafické společnosti »Un 


LUMÍR 


Ročník xxix. 


23. I.lSTOl'AI)U 1900.    — 


*   ČÍSI. o s 


Alfons  Breska : 


HLASY  V BOUŘI. 


URAMA O 1 DKJSTVI. 
Pokr 


VYSTUP  IV. 


R y t íř  (vejde v loveckém rou.še): 
Odpusť, že tak pozdě přicházím 
rušit tvého domu sladký mir. 

M i n s t r e 1 : 
Moc královská a její božská práva, 
před níž se sklání v zemi každý hrad, 
vždy jeho poslům volný přístup dává. 
Co žádá král a jaká tvoje zpráva, 
již přinášíš — ? 

Rytíř: 

Mé srdce tone v žale, 
když zprávu truchlivou mám dáti  všem: 
na honbě neštěstí dnes stihlo kiále 
v tom nehostinném hvozdě hlubokém, 
jej raněného přivádějí sem. 

(Blanciflora vzkřikne.) 

Minstrel: 
Co se stalo, vypravuj. 

Rytíř: 
Vyjeli jsme na hon z rána 
s prvním slunce paprskem 
v tento nehostinný hvozd, 
jenž se vzbouzel  udiveně 
nedočkavých smeček vytím, 
bujných ořů dusotem ; 
dvacet zlatých surem hřmělo, 
zvuk jich lesem  burácel, 
vichřil korunami stromů, 
jako hrom se tratil v dáli, 
kdesi v temné hloubi skal 
zanikal. 

Třeskem rohu vyplašena 
z houště hvozdu setmělé 
uháněla bílá laň 


s křižem zlatým na čele 

v pustých roklin tmáň. 

Nastala teď honba divá 

houštinami, skalním srázem, 

mýtinou a roklinami, 

přes vody a kamení. 

Víc a více řídly smečky, 

řídla krále družina, 

stále zpátky zůstávajíc, 

v před jen letěl  vicíirem král, 

svého oře Bruafóra 

ostruhami pobádal, 

až nám zmizel docela. 

Chvíli bylo z dáli slyšet 

praskot fiřelámaných větví, 

ozvuk kopyt dunících, 

pak vše opět zvolna  tichlo. 

v mlčení se ztajil hvozd 

My jsme dále jeli 

směrem, kterým zmizel  král  — 

zatím soumrak nastával, 

vichr zdvih' se v korunách, 

bouř hrůzná  hvozdem  burácela, 

les celý jako v ohni 'tál, 

vše hromu huk a blesků jas   - 

v tom tryskem přihěh' krále bílý kiJii, 

před námi stanul jako zjevení 

a opět odběh', zas se vrátil k nám 

a při tom stále hlavou otáčel — 

znamení zjevné, že nás vésti chtěl 

My za ním dále lesem jeli. 

až dojeli jsme v údol tmavý, 

po jehož stranách divé skály, 

jak zkamenělí obři stály, 

tam nalezli jsme v krvi krále 

pod skalnatým ležet srázem 

s těžkou ranou  na čele — (Ozývají se hlasy.) 


Minstrel: 
Slyšte hlasy, již jsou u hradu. 

(Rytíř a Minstrel odkvapi.) 

M n i ch (obrací zrak k nebi) : 
Jsou nevyzpytné tvoje cesty, Bože! 

Minstrel (venku): 
Sem, rychle sem, než schystati dám lože. 

VÝSTUP V. 
(Vejdou panošové, rozestrou ve středu síně improviso- 
vanú lože z kožešin zvěře, liní přivádějí raněného Krále, 
jehož čelo oviji bílý obvazěk. Oděn je zeleným atlasovým 
rouchem loveckým, prošitým zlatem. S ozdobného širo- 
kého pasu visí na řetízcích stříbrný roh a dlouhý meč. 
Za králem vejdou lovci, panoši, lučištnici atd.) 

Blanciflora  (ve stínu sloupu  dívá se ve vy- 
tržení na krále. Zrak jeji se šiří, pootevřené rty se chvějí 
a zrychlený dech prozrazuje tlukot jejího srdci): 
To tedy on! ten slavný bohatý'r 
a nepieniožitelný rek, 
o jehož činech pěje na sta lyr, 
o němž jsem slýchávala z báchorek 
Já myslila  že musí větší být, 
že zjevem svým a krásou všechn)' předčí, 
že nad ostatní musí obrem čnít, 
Itč není větší  — není příliš větší. 
Obličej jeho truchlivý a bledý 
se nerozjasní plesným úsměvem, 
vlas nemá zlatý — jeho zrak je šedý, 
to divné, jinak všechno snila jsem. 

Král: 
Kde jsem? 

Minstrel: 
Jsi, králi, v bezpečí  zde v hradě mém. 

Král: 
Proč tváříte se všichni truchlivé, 
proč tísníte se jako kolem mar, 
což umírám ř 

(Vzchopí se a zaduje v roh.) 
Sem ke mně, rytíři, 
a přiveďte mi koně Bruafóra, 
chci zpátky k paláci ! 

Minstrel: 

O králi, uvaž, 
že tobě klidu třeba, odpočinku, 
zde ziistaií v hradě, až se uzdravíš, 
můj hrad ten ovšem nemá lesklých síní, 
leč pobyt tvůj chýš v palác promění 

Král: 
Oh, zas ta bolest temní moje oči 
vše se mnou divoce se v kole točí 
a všude kolem tma — či je to smrt? — 
sem pochodeií, sem více pochodní! 

Blanciflora (vrhá se k loži krále, jenž leží se 
zavřeným zrakem): 
Vy irpite — jste příliš nemocen ? 

Král: 
Ach, umírám, zřím kolem smrti stíny. 


Blanciflora: 
Tak záhy měl by pominout můj sen 
a proměnit se v truchle zříceniny? 
Ne, umřít nesmíte, vás život čeká, 
nesmírné činy, bájné úkoly, 
svět plnit velkostí a slávou reka 
a fanfár vítěznými hlaholy, 
k nejvyšším cílům nadšeně se nést 
a hrdým čelem dotýkat se hvězd. 
Ó vidím příští slávu vašich cest, 
po kterých musím celý život jíti, 
sledovat z dáli boj váš vítězný, 
kol vaší zlaté příllsy vinout kvítí, 
jak v dávných bájích bludné prin ezny. 

Král (vzpřímí se): 
Nebeští andělé, ó jaká krása! 
Odkud jsi přišla, vílo zlatovlasá, 
jsi skutečnost či zdání klamný zjev? 
V mých zmírajících žilách bouří krev, 
již prchá bolest, nová naděj' vzrůstá, 
pojď blíže, pojď, bych zlíbal tvoje ústa 

(Svírá ji v objetí a libá.) 
Ó dech tvůj voní jak bys jedla růže, 
jak šťasten, kdo tvé rety líbat může, 
své prsty nořit ve tvůj hebký vlas, 
jenž vydechuje zlatotřpytný jas. 
Tvým tělem, z něhož cítím teplo vlát, 
jak divem taje mojich údů chlad 
a lásky vášní srdce  zaplane, 
ó líbej, iíbej  — 

M ni ch (kynul přítomným, kteří odstupují ke dveřím 
síně, úzkostně rozmlouvajíce. Postoupí k loži, vznášeje 
železný krucifix — hřímavě): 

Odstup Satane! 
(Blanciflora vymaní se zděšeně z krále náručí a prchne.) 

Král: 
Kdo mluví zde? 

M nich: 
Jsem sluha Boží ! 

Král: 
Co tu chceš?! 

M n i ch : 

Hodina tvá se blíží, 
teď zanech, králi, hříšných starostí, 
čiň pokání za viny  jež tě tíží, 
dej v srdce skanout Boží milosti. 

Král  (výsměšně,!: 
A kde je ten tvůj Bůh, ó rci mi, mnichu? 

M n i ch (vznáší svůj železný krucifix : 
Sem pohleď, králi — Krista rány zejí, 
za hříchy světa tiše krvácí, 
leč zlaté zámky císařů se chvějí, 
když jeho vichry burácí. 
Sem pohleď, králi, Kristus všechno zmůže, 
on říše vzdorných králů rozmetá, 
on jedním pohledem tě zdrtit může, 
beze stop zmizíš se světa. 


Poslední tvoje hodina se  blíží, 

je čas, bys za hříchy se kál, 

sem klekni, králi, k posvátnému  kříži, 

toť vládce tvůj, toť králů král. 

Král: 
U ďábla! mnichu, co mi tvoje modly, 
kterými na uzdě je držán  liď, 
ať chátra dál se k tvému kříži modlí, 
mně není třeba bohů mit. 

M n i ch : 
Což nezná mezí zavilý tvíij vzdor, 
že také s nebem vyhledáváš spor, 


že v pýše nesmírné se rouháš Bohu, 
kol jehož hlavy krouží sluncí sbor. 
Sem, na kolena, červe, schyl svou hlavu, 
jiokorně hříšným retem  líbej zem, 
|)ied  Ním jsi roven poslednímu z davu, 
kajícné skloň se před  křížem. 

Král: 
Já na kolena? V prachu klečet mám, 
já slavný rek a mocný světa král.? 
Ty zpupný mnichu, ztrestám tvoji řeč — 

(Tasí meč.) 
(j blesky boží!  Ven, mnichu, ven!! 
(Doráží na mnicha mečem.) 


z^z>^^z>z>^^<::?z> 


Jos. K. Slejm.xr 


KAPLIČKA. 


/^^ělť stařce v údolí tolik majetku, mlýn, hráze, 
zásoby, co vše takové náhlé přívaly mohly 
ohroziti — a znalť přespříliš ty uskoky živlíi na 
těchto výšinných pláních. A blízko zajisté je již 
dnes všem těmto věcem — hle, dolů Karaněmi, 
všemi jejich roklemi podezřele již se cosi plouží 
v nepřetržitém, černavém splývání. Za nedlouho 
již tyto rokle naplněny budou celé a samy Ká- 
raně jakoby se to řítily. V údolí na ráz potok 
vystou[)í a to již vřava začíná . . . 

Jak bezvýznamný a daleky byly tyto pří- 
l)ravy srdci starcovu — kdyby zátopa trhala celé 
údolí, všechen jeho majetek, beze stopy spláchla 
jeho mlýn, hráze i splavy a kdyby celý svět sto- 
pila, bylo by vše hravým dílem proti jakémusi 
pustošení, jež se v jeho duši dalo.  — 

Ani ptáče nevykmitlo z útrob kterýchsi obilin 
po starcově boku — útroby ty uzavřely v sobě 
všechen život . . . Ani ptáče nevykmitlo, ani ko- 
bylka nezatepala, žádné známé vyplynutí života 
se neozvalo. Jen někdy povstaly takové těžké, 
vržené údery neznámého vzniku. A vše tak po- 
chmurně zapadalo vůkol, ztrácelo se v mračných 
závojích. Závoje ty tajemně se zastíraly a zase 
odestřely se náhle — a tu jakési nestvůrné černé 
hřbety prokladly se dálí a jakési černé skvrny 
a černé zapadlé zříceniny. Lesy se to snad pro- 
jmuly ze živelní změti a třebas zcela na blízku, 
na obzoru tak málo dalekém. Ale vše vyznačo- 
valo se v bludných dálích, všechny obzory byly 
pohlcené, ponuré vzdálené. A zase s pole na pole 
nebylo viděti. A jakoby se spělo oblastmi tajem- 
ného zvíření v nejistotách a záhadách, potácivě 
od kroku ke kroku. A každou pídí srdce v ústrachu 
se ptá. co vše ztajuje toto neobsáhlé vzbouření 
živelné a jaké cíle všemu připravuje —  — 

Posléz rovina dobře zdělaná začala nápadně 
divočeti. Ležely dlouholeté pusté úhory, uprostřed 


nichž značily se ohromné hromady netvorné, ze 
zvíření deště vystupující, a za nimi stály celé 
houště rokytí. Všude bylo plno kamení. A co 
mezitím vzděláno bylo, bylo již vzděláno nedbale, 
jako z donucení či mimoděk, vše zarostlé ostružím, 
pýrem . . . 

Tady říkalo se to na krchovcích. 

Hromady ony — kamení to z vůkolních rolí 
při obdělávání za celé doby naskládaného — 
měly zd.iní jakýchsi tajemných výsp, z neodvrat- 
ného osobivého určení sem se uchýlivších. Jakoby 
to byla místa něco ukrývající, záhadně oživená. 
Tak podivně vzdýmalo se to černé jejich kamení, 
s útrobami neproniknutelnými, uzavřenými všemu 
pátrání, v něž jakoby věky byly spjaty i celé 
osudy a nástrahy této země. A jakoby vzdýmala 
se těžká, černá zeleň vůkol zdivočile vyplývající, 
bojující s mrtvou hmotou, prodírající se kamením, 
urputně domáhající se svých stanovišť. Celé houště 
lískoví, hloží, střemchoví i divokých kalin tady 
vzrůsta!y. Proudy dešťové, jimiž vše objato se 
zdálo, dodávaly jim povahy ještě temnější, ne- 
proniknutelnější, obávanější. Vše tady číhat se 
zdálo, choulilo se pochmurně. A upjatě hledělo 
v ustrnulé nehybnosti, před niž mimoděk se bylo 
uchýliti zrakům sem zabloudilým i uchýliti se 
daleko a spěšně. Ohromivé, temné očekávání 
tu nevýslovně zbázní každé srdce .... Kdož 
ví, co se tu nachází. Kdož ví, co odtud vzejde. 
Co tu vzejde lidské bytosti v samotě, jež jakoby 
se hluše propadala, nemajíc zdání známého 
života a tak vzdálena byla každé útěšnosti. Co 
tu vzejde za toho dalekého, šerého, těžce na- 
léhajícího ticha, jež jakoby bylo ovláčeno ustr- 
nulostí mystiky, za onoho pustě sem vnoře- 
ného hlaholu deště, jenž jakoby sám stával se 
tichem, tichem mračným, zoufalým, v němž vše 
pomíjejicně zacházelo. Tady zatajíš svůj dech, rty 


se ti zaclivívají. Tady jakoby od tebe odvanulo 
cosi dosavadního, milého a výhodnéiio. A jaiíoby 
pohledalo na tě oko, jež postřehlo již záhady 
věčnosti. Bezmezná tíseň nepokoje a omračných 
tuch sevře duši. Tady zhostí se pomysly lidské 
svých všedních ponětí a kajícně odkládají tu 
pusté plány života. Tady modlí se beze slov 
modlitby, ale v celých záchvěvech srdce, jež vy- 
chvacuje se ze sebe v úžasu a nepochopení. Vše 
jiné je tady, než v dosavadním všem pobytu ži- 
vota a tady obchází duši mráz mystiky . . . Nikdo 
nezdá se ani vnikat do těchto houštin, jež vzrů- 
stají v původní, vítězící, nevyčerpatelné přesile, 
Kdo by se sem odvážil, vetřev se v jejich úkryt, 
jakoby se octl v oblasti jiné, jaké dosud neseznal, 
tak daleko za životem ostatním. A kdo by sem 
zašel, jakoby navždy zapadl. Jsouť jako tůně 
výspy tyto, jichž hlubin nelze se dopátrati, jako 
neznámé, nedostupné ostrovy, kam ukrylo se ta- 
jemství. Neoznačitelné je tady všechno, tak di- 
voké  a  bezmezné, nedotčené  i neudolané 

Svým jiným životem obdaly se tyto výspy, ži- 
votem až záhadně ponurým. Vyrůstají tu napořád 
tvary, jichž marno hledati v ostatním vůkolí, vy- 
skytující se právě jen v stanovištích nejhlubší uza- 
vřené samoty. Lýkovec z jara tu vykvétá, ten 
zrádný, jedovatý lýkovec, tak omamný a hrůzný 
v kráse své. Vykvétá a v ponurosti houště vznáší se 
tu nádherný orlíček, jenž ve své těžké, temné exo- 
tičnosti nechce ani býti shlédnut všedním po- 
hledem. Lesní lilie se tu utajují, nevystihlé opo- 
jení donášejíce v šeré tyto podrosty. A co vše 
tu je. Něco je tu co jako záhadné srdce na vždy 
se osamocuje, něco tak hlubokého a nepochopi- 
telného, jako tato obávaná srdce. V takovéto 
zákoutí unikají mystika a tajemství z ostatního 
světa — — 

Až sem dostal se stařec. 

Ku jedné z těch výsp docházel. 

A bylo to již uchylování, jakoby nátlaky 
života doléhaly nejvypjatěji na starcovu bytost 
a jakoby nacházel se co nejblíže tomu, co za ži- 
votem hledalo jeho svědomí. Úžas, jejž vzbuzo- 
vala jeho bytost, byl jakoby vyvrcholený. Při- 
padalo, že nic trudnějšího, ubědovanějšího nemůže 
již spočívati na bedrech člověka. Zaléván vodními 
proudy a tak schýlený a ujařmený, zachvívající 
se v jakýchsi úderech, jakoby vždy v zasažení 
smrtelnou ranou a potáceje se v děsivých mrá- 
kotách — tak šel, může-li se ještě chůzí jmeno- 
vati takovéto spěni muk a trýzně. A temno a 
tajemno vůkolí v celém svém nevyznačitelném 
významu zasáhalo i na tuto bytost. Mrak záhad- 
nosti i pochmurné spousty jakoby ji objal 

Ze strany, kudy přicházel, z té strany od- 
vrácené od houštin a proti níž netušené dmula 
své proudy černá, modrá, strašná zátopa oblohy 
v šerém halení vodního dštění, jež do nedohledna 
rozprostíralo se jako soumrak, vyvstalo cosi běla- 


vého. V ustrnulé nehybnosti zíralo to upjatě, 
téměř strašidelně, jako nenadálá příšera. Ale 
zatím nemohlo být nic prostšího — hrubě ote- 
saný, nemotorný sloup kamene s výklenlcem v ho- 
řejší části a dole na dvou stupních spočívající. 
Kdysi natřený vápnem, ale dávno již omšelý, 
oprýskalý, zataženy mechem a začernalý nyní a 
jalco nabubřelý dlouhými dešti. Z výklenku stra- 
šilo cosi bizarrně zasmušilého, jakási skupina ne- 
zřetelných tvarů a barev, jež kdysi zajisté nápadně 
se svítily a pestřily. Dávnou zapomenutost hlásal 
tento vztyčený kámen. A jakoby zatím ve svůj 
zjev nabral něco z významu vůkolní spouště a 
divočiny — také dávno jakoby ani přelet ptáka 
ani živý dotek nebyl se k němu družně přichýlil. 
a jenom nazírati bylo mu v bezejmenný trud 
i slýchati poplachy zoufalosti a bázně a popudy 
nevystihlé končin zdejších. 

Avšak stupně značně otřelé, bez mechu, 
vmátlé a téměř vyhlazené a i tu ještě na dvou 
místech s patrnějším vyborcením nápadně se od- 
lišující od ostatního celku, vydávati se zdály svě- 
dectví o jistém účastenství, o soujem.ství a doteku 
jiného života. 

Ve vymátlé prostoře zachycovala se tenká, 
čeřící se louž vodní.  — 

Stála to zde taková kaplička. 

Taková kaplička ve všem podobná všem těm 
kapličkám polí a samot, za neznámým cílem sem 
zabloudilým a jakoby dávno tu zapomenutým — 
z těch primitivních výtvorů starodávného řemesl- 
ného umění, jež svým nevkusem a nemotorností 
natropilo již dosti zla ve slušném ponětí venkova. 
Z jejích vynucených, hrubých symbolů vše je ne- 
srozumitelno, nesmyslno i pro znalost honěnou 
v příbězích pověry n církevnictví. Nebylo by lze 
ani se srdcem vzníceným pozastaviti se před 
takto znetvořeným kusem kamene, jemuž nebla- 
hým osudem stalo se dostati se do rukou vše- 
likých těch umělců, kterýmž však dostalo se za 
to mnohdy údělu šťastnějšího — dostatečné vy- 
tylosti na úkor jejich svatých a vyhublých asketů . . 
Nebylo by lze nijak v tuchách a ohlasu duše 
zabrati se před výtvory těmito v neznámé nám 
již symboly, v něž marně snažili byste se vklá- 
dati svá velká, rozechvívající ponětí. Zůstávají 
dávno tak strašně fádní, prázdné a hloupé samy 
o sobě, nic, pranic duši nenapovídajíce ... 1 za 
kamenné lávky přes příkopy začínají jich vhodně 
používati . . . 

A taková byla i tato kaplička  - 

Ale v místech těchto jakoby se jí dostalo 
neobvyklého označení. Přestali jste hledět na 
zašlé, oprýskané vápno, na hrubý, nevkusný kámen, 
na jakési vypoulené oči z nezřetelné, smazané 
fermeže ve výklenku blbě zírající, nekřičela barva, 
o nějakých symbolech ani potuchy — a r.áhle 
jste se zachvěli. Jakoby velkým kruhem, naléha- 
jícím sem  virem,  cosi vás obešlo,  přisunujíc se 


92 


3Ž k duši. Dotek neznámé ruky se na vás položil. 
A ohlížíte se maně, v nejistotách náhle vyvstalých, 
v rozechvění nepochopitelném. Pochmurná zá- 
hadiiost se tu rozprostřela. A jakoby vyvstával 
hlas, jenž v duši dosud se neozýval. S tesknosti 
a zbáznéním v srdci tomu hlasu nasloucháte a 
vše tak kolem vás jaksi naslouchá. Poznáváte, 
ži" octli jste se v účasti něčeho, co, jakkoliv utvá 
řeno nemotornou rukou lidskou, ve svém sou- 
jeinství a zpodobnění mělo již zcela jiný význam 
než prázdné všednosti z nahodilého lecjakého 
rozmaru a co z míst svých vyzývalo význačné 
za jnkýmsi zadostučiněním, kterého ale jakoby 
nebylo lze nikdy dosáhnouti. Vše záhadně spo 
jilo se tu k velkému, bezejmennému ohromení  .. 

V příkré .'trnulosti. jíž nebylo lze ani zvrátiti, 
ani zlekati či udiviti jinak, čelo kaple zřelo ve 
vůkolní spoušť živiti, houštin a lesů, v celou tu 
černě zatopenou spoušť, jež jakoby se drala ku 
strašnému sestředění tak blízkému zde a tak 
ohrozivému Věky a doby míjely před nehybnou, 
kamennou jeho tváří, a ono zůstávalo stále tak 
zamlklé a němé, s neznámým snem zapadlého 
života. Neoznačovalo se ničim — bylať to kaple 
bez nápisu, bez vysvětlení, jež by hlásalo své 
úmysly a své doby, jakoby jen ten, jenž věděti 
měl věděl tady, co bylo třeba. Bylo-li jen kdes 
v ústraní nezapomenuto, chlubné jméno nemo- 
torného tvůrce na štěstí zcela zarostlo mechem 
a stalo se na vždy neznámo ... Co zde chtěla 
tato kaple, jakých symbolů byla pamětníkem? 
A čemu hleděla nyní tak pronikavě v ústrety 
vtom svém očekávání neznámého zadostučinění.? 

Když zahýbaje kolem jedné z těch výsp 
k samé kapli stařec docházel, co o jeho bedra 
neustalo plouhati mokré, zalité houští, shrnujíc 
se zase spěšně za ním, zarazil své kročeje na- 
jednou, jako ten, jenž právě došel cíle. A ne- 
hybně na  okamžik stanul, zvrátiv se tělem příkře 


na zad, jakoby v mimoděčném oddalování se od 
něčeho obávaného. Patřil tak na kapli před .sebou, 
v ten ponurý vzhled kamene se nořil, v udiveni 
a zlekání, v ustrnutí i úžasu, v neoznačitelné 
zmatené směsi nějak těžce zasaženého nitra. Před 
tímto pohledem zdálo se vystupovati něco zcela 
jiného, než v dojmech i těmto místům případných. 
A začal se třásti na těle, jakoby v nivec roztřá.sti 
se to měla celá jeho bytost v tom neodolatelném 
jakémsi prorváni se nitra, v tom ohromení, v tom 
zlekání a úžasu, jakého zde byl n.íhle účastníkem 
A zahořekovav pak tak jaksi strašně, neznámě, 
nelidsky, a vzepjav při tom ruce kamsi daleko 
před sebe jako v šíleném vzmávnutí, vrhal se již 
na zmáčené, vyborcené stupně, a tak celou by- 
tostí, pádem a celou tíhou, jako ten, jenž v uří- 
cení a vyčerpání sil nemůže dále. Zdálo se, že 
as na duši starcovu u vyvrcholení svém celém 
dolehla spousta a zhouba cíle dosaženého .... 
Celém přimknul se k .samému úpatí kamene. 
A tak násilně, v neodvratitelném zoufalství, jakoby 
mu bylo údělem vhřížiti se tam až kamsi dovnitř, 
v ty kamenné, nedobytné útroby. Rukama při 
tom  kámen  křečovitě objal. 

Zůstal tak v ustrnulé nehybnosti, v takovém 
zmráčení bez života, jakoby náležel k tomuto 
kameni. — 

Vše vůkol jakoby se pozastavilo. Semklo se 
k ustrnutí, k úžasii, k zmráčení. Pozastavila se 
jaksi nebesa ; v strašném výdechu svých spoust 
neochable spěly chomáče deště, ale jakoby také 
ve výlevu svém zasaženy byly nehybností, zka- 
meněním rytmů svých. Bylo nesmírné utajení 
v tom dmutí a zastření par, jež jakoby se shlu- 
kovalo čím dále hrozivěji a z jejich příkře tanou- 
cího pozadí vyvstaly černající se neurčité závoje, 
tvary a bytosti pochmurné, z neznámého lůna 
jakýchsi podsvětí se vychylující, aby nahlédaly 
a vyčkával v. i'otr:ic\ 


%    %    if    % 


^ 


Kristián V. Liška 


STISENI. 

iVlé .sny se rozletčly do daleka. 

Do krajin, kde nejsme životem. 

Vybledlé. Zemdlené a servané odešly. 

Mně zbyly jen prázdné hluboké sině v palácích, 

kde honí .se stíny zemřelé po mollově hýřivých akkordech. 

Hnus zbylý a hrůza před budoucím. 

Pusté sály. 

Nemá ticha  Klidná ticha  Mrtvá ticha 

Zahrady, kudy prchaly, zpola zničeny. 

A brány otevřeny dokořán. 

iNebylo síly je zadrželi, 

uprchlý daleko do krajin, kde nejsme životem. 

^    ^    <í?    'v'    ^    <^    ^ 


VÁCLAV Hladík: 


EVŽEN VOLDAN. 


A nglomanství starého Voldaiia, jevící se též v je- 
■'* ho chladně upjatém zevnějšku, v ostrém se- 
vření tenkých oholených rtů mezi umírněnými, 
více státnickými než byrokratickými licousy, a jež 
činilo originelní dojem zvláštní distingovanosti 
u vášnivého a skeptického přívržence encyklope- 
distů, přešlo částečně i na Evžena. 

Pěstoval horlivě tělocvik, sport, učil se jezdit 
na koni, šermovat, v průjezdu gymnasia vždy před 
odchodem si navlékal rukavičky a svým mladi- 
stvým šviháctvím závodil s aristokratickým spolu- 
žákem, princem R., pro nějž chodil lokaj do školy 
a někdy přijížděl i kočár. Voldana ohromoval 
takový lesk a s rozechvělým srdcem chodil kolem 
malostranských paláců zasmušilých, majestátních, 
nepřístupně uzavřených, jako kolem tajemných 
a zakletých hradů z pohádek. Chtěl být rytířem, 
před nimž by se otevřela profánnímu světu ne- 
známá a nedostupná nádhera pyšných paláců. 
A aby aspoň trochu imponoval svým spolužákům 
před růžovým princátkem s tenounkým, piskla- 
vým hláskem a s drobounkým mozkem v té 
hezké, uhlazené hlavičce, objednal si někdy 
do gymnasia veřejného posluhu, jemuž odevzdal 
své knihy a sešity k nesení a velmi sebevědomě 
pohazoval rukama v červených rukavičkách, jako 
mladý pán, který jde na procházku. 

Voldan nebyl valný žák, byl roztržitý, stále 
duchem vzdálený ze školní světnice, stále zaměst- 
naný něčím jiným nežli gramatikami, klassiky a 
matematikou. Avšak překvapoval učitele často 
nezvyklou sečtělostí a bystrostí úsudku, a vy- 
nikal jedině v dějepisu, a již tehdy naučil se 
anglicky a francouzsky. Snil o studiích v cizině, 
nejraději by šel na universitu oxfordskou nebo 
cambridgeskou, odkud vycházeli ti silní, dokonalí 
gentlemani tak výmluvní a ušlechtilí, o nichž 
mu vyprávěl otec, o nichž mu dával čísti knihy, 
které líčením velkých životů, energických zápasů, 
odvážných a překotných podniků rozpaluji vznět- 
livé, mladé hlavy více jak erotické a dobrodružné 
romány. 

Po maturitě jej poslal otec na půl léta na 
cesty a do Paříže. Evžen vrátil se domů poněkud 
zmužněly, ale s neivy zjítřenými, jakoby jím 
zmítal hluboký, vnitřní nepokoj. Měl chvíle velmi 
melancholické a velmi divoké. Někdy celou noc 
proseděl doma, v tichu svého pokojíka plného 
knih, nad stolem |)lným papírů — jindy se vracel 
za jitřního soumraku, zsinalý jako žluté, mlhavé 
ráno pražské, a zmořený prohýřenou, hnusnou a 
kalnou nocí. 


Tehdy způsobil svému otci nmoho zármutku. 
Ne snad těmi nočními toulkami a pitkami — to 
patřilo k věci u dvacetiletého studenta — ale 
více jej zarazil duševní stav synův. Mezi oběma 
Voldany vyvinula se důvěrná a vážná sdílnost, 
svěřovali si své myšlénky a názory o všem a 
otec velmi záhy odhalil synovi ony nejošklivější 
stránky života, jež nepraktická a pokrytecká pru- 
derie  škol i rodin  zakrývá  dětem. 

Otec pozoroval, že jeho syn je zachvácen 
onou nervosní, mdlou ochablostí, kterou vyciťoval 
podle různých úkazů a zjevů v literatuře, filosofii, 
umění, jako těžkou chorobu doby, ztrácející energii 
a sílu životní po zoufalých a marných křečích 
nihilismu, anarchie a zvláště po zmařeném a gro- 
teskně šíleném výbuchu komuny. Starý byrokrat, 
vlastenec, konservativní skeptik dobře pochopil 
příznaky choroby a s hrůzou tušil, že by celá 
jeho práce a všechny jeho naděje byly zničeny, 
kdyby jeho syn byl zachvácen chorobou slabých, 
nervosních a podle jeho víry zcela zbytečných 
a neužitečných lidí, kteří končí ve fanatismu 
anarchie iiebo v blouznění mysticismu a kteří dle 
jeho náhledu všichni, i theoretičtí i praktičtí, i ti, 
kteří házejí pumy, i ti, kteří píší filosofická po- 
jednání do revuí, patří na šibenici nebo do blá- 
zince. 

A byly to dlouhé, smutné večery, které pro- 
seděl Evžen se svým otcem ve čtverhranném 
rohovém pokoji se čtyrma okny, s nábytkem 
omšelým, empirovým, s podobiznami rodinnými, 
s několika Voldany v parukách a v důstojnických 
uniformách, a kdy otec, tělesně sechřadlý, se rty 
stále tenčími, ostřejšími a bezbarvějšími mezi bí- 
lými, státnickými licousy, ale duševně velmi čilý 
a energický, seděl ve vysokém, černou kozí po- 
taženém křesle a vykládal svou filosofii síly, svůj 
skeptický a praktický názor světový. 

• Hochu, nemáme ještě vyhráno,< opakoval 
starý Voldan. »Ještě se chystá poslední seknutí 
do kořene ... a jestli se podaří, pak je s nárni 
konec, vzdor všem našim národním písničkám, 
vzdor všem našim vlasteneckým spolkům a vzdor 
všemu našemu příbuzenství slovanskému Buď u 
ještě velké boje a pro ty bude zapotřebí statných, 
celých mužů — velkých hlav a karakterů. A kdo 
tehdy se objeví nejsilnějším a nejpoctivějším — 
ten bude slavným a velkým nad všechny svého 
národa . . .  ten  pozná to největší  blaho života. « 

A v očích starcových, pronikavě a živě hle- 
dících  z vrásek  žlutého,  scvrklého obličeje, za- 


zářilo nadšení, blesk, který nikJy nezasvítil v chlad- 
nýcii a osti^e hiedícícii zřítelnicích. 

Evžen byl pohnut a zmaten, ale nikoliv ob- 
sahem slov otcových. Jej dojalo otcovo cliování, 
zarazilo jej věštecké zanícení, jímž otec přímo 
jeho se dotýkal a jej vyzýval. Jaká to stařecká 
pošetilost — myslil si mladý muž, který v té 
dobč nezaměstnával se otázkami existence národa 
svého, byl k nim netečný a tratily se jako chudé 
paprsky v nových jasech, které se rozlévaly ve 
stínech jeho mladé duše jako šírá, celý obzor 
nádherně zažíhající severní zář 

Později, a to dosti brzo jeho duševní vývoj 
prodělal nové převraty, obrátil se novým směrem 
tak prudce a náhle, jako když dravý proud by- 
střiny si hledá, v zemi rozrývá nové koryto. Ale 
od té doby Evžen Voldan se nezhostil pocitu 
jakéhosi neklidu. Jeho duše byla někdy tak sen- 
sitivní, že se otvírala a choulila při sebe lehčím 
dechu vánku, jako květ mimosy. Přijímal dojmy 
pocity, nauky, zkušenosti velmi rychle a žíznivě, 
ale nedovedl se zadržeti na jedné půdě, připoutati 
se k nějaké zásadě nebo pravdě, přisvojiti se 
určité cesty. Nenašel té harmonické klidné síly. 
kterou mají lidé fanatičtí, methodičtí a věřící 
doktrinářští lidé, kteří jako jeho otec a jako jeho 
učitel filo;ofie na universitě, dva, kteří měli nej- 
větší vliv na jeho dvacet let, mají svůj světový 
názor, tvrdě, ocelově pevně ukutý na kovadlině 
pod nárazy myšlénky a zkušenosti ve žhoucím 
dechu výhně života. 

Často trýznil jej ten neklid, ta neji.stota, ale 
zárovef) pociťoval chvíle takové volnosti a leh- 
kosti, že myšlénka jeho nesla se v mocném vzletu, 
jako pták radostně a svobodně mávající křídly 
mezi oblohou a mořem. 

Starý Voldan již stěží pohyboval svými bled- 
noucími a ve vráskách tratícími se rty, ale upíral 
na svého syna, úhledného, elegantního jinocha 
s půvabem inteligence ve tváři s výrazem < du- 
ševnění v očích těkavých a smělých své malé 
oči, v nichž se tetelily poslední záchvěvy života 
a jen mumlal podivné, přísné odkazy vetchého 
opozděnce minulé doby synovi, mladému muži 
nové doby. 

Voldan pochopil, že stařec nenávidě! vše co 
ducha revoltovalo proti železné disciplině vůle a 
logiky, nebo jej hýčkalo v citové změkčilosti že 
ideálem  jeho  byl muž rozumu, neoslabeny ner- 


vosní citovostí, chorobou vášně ani požitkář- 
stvím, jež bylo zhýralostí v životě fysickém 
a csteticismem a diletantismem v životě du- 
ševním. 

Voldan právě velmi náruživé a velmi rafmo- 
vaně tíhl k tomuto hýřivémi'. životu těla i duše. 
Svedl jej život, ženy, cesty a lektury. I když jx)- 
zději, po třicátém roku poněkud .se uklidnil a 
poznal, jak hluboké a pravdivé poučení tajilo se 
v zlobných a umíněných větách třaslavého hlasu 
otcova, varující jej před citem, vášní a epikurejstvím 
duševním i tělesním, nedovedl nikdy se ovládnouti, 
nedovedl se přizpůsobiti vlastnostem, které mu 
mohly nejvíce prospěti, a konečně se poddal. 
Ostalo v něm vždy něco z té rozháranosti a z toho 
zmatku dvaceti let, kdy nerozhodnut stál před 
povoláním literáta, učence, politika, a kdy zapo- 
mínal na všechno v orgiích, do nichž se vrhal 
střemhlav jako do ječivého šumu vodopádu. 

Otec mu zemřel tehdy a zanechal nevelké 
jmění, ale stačící na slušný život mladého muže. 

Voldan rok protoulal po Evropě. Vrátil se 
svěží, plný života a bujnosti. Ztratil svou deka- 
dentskou nervosu v gotických městech německých, 
v jasné slávě toskánské renaissance, v jiskřivé 
eleganci pařížských salonů, kde se udržovaly 
ještě poslední tradice francouzského espritu, a 
přišel vyzbrojený velmi jemnou ale velmi pevnou 
neodvislostí, lehkostí a ironičností ducha, jež se 
zdála frivolním šviháctvím, proti mocné podma- 
iiující. suggestivní a výmluvné myšlénce tvrdého, 
robustního a doktrinářského mistra filosofie na 
universitě. 

Lišil se velice a — v očích vážných lidí 
nevv hodně od celého svého okolí A hlavně tím, 
že byl již od mládí vychován jen v duchu fran- 
couzské a anglické kultury, že ostal skoro úplně 
netknut vlivem německým, pokud se mu v praž- 
ských školách mohl ubrániti. 

Vzbudil pozornost několika články a před- 
náškami. Naplňoval Prahu svou rušnou, mladistvou 
živostí Bylo ho všude vidět, na plesích, v kavár- 
nách, v restaurantech v divadle. Studoval krátké 
doby, vždy jen několik neděl před zkouškou, ale 
intensivně, křečovité A všeobecně se věřilo, že 
mladý Voldan. Evža, udělá kariéru, stane se 
něčím znamenitým, dosáhne významného posta- 
vení byrokratického jako jeho otec nebo uni- 
versitního,  politického . , . Pokrač. 


%     ^     %     Ý     llí     ^     % 


Jiří Sumín: 


NA  VLNÁCH. 


IVjikoli, stokráte nikoli! Aiiiž, kterému ona se 
^ ^ vzdala nebyl tak nízký a podlý! Osudná zá- 
hada . . ■ 

Ale divý host chechtá se zběsile. 

>Ty říkáš: záhada a jiní tomu říkaí chtíč !« 

Vše se v ní bouří a vzpírá, vše žene ji do 
boje zachránit aspoři část vlastnictví, když již 
ostatní je ztraceno. Ale síla její selhává a opouští 
ji. Patrně je život mnohem drsnější, mnohem 
všednější, než tušila její dívčí duše. A ideál muže 
vztyčený do oblak nadšení, jehož záře měla ozlatit 
západ jejího žití, padá do prachu. Marný byly 
její oběti, nicotná slepá její láska. A vše je ztra- 
ceno . . . Ostrý, pichlavý mráz zadrhuje jí dech 
a zastavuje srdce. 

Skupina bezlistých olší skloněných nad dře- 
věným křížem mihla se kolem. Vlídné smavé 
údolí v šedém pozadí mlhavých vrchů zaleskla 
se v zimním slunci a tu již jakoby ji vítala ote- 
vřená náruč rodného kraje. Roj milých vzpomínek 
počal obletovati její hlavu, drážditi a napínati 
její ochablý cit. Ale bolestné stkaní, jemuž se 
podala, ustává náhle, jakoby jí ledová ruka stiskla 
hrdlo. Vzpomněla si na ony dva listy, jež po smi ti 
dítěte napsala v bolestném rozk^vpění své nešťastné 
duše. Jak se jim as zdála ubohá a směšná! A tu 
cítila, že hned, jak vstoupí do domu své matky, 
třeba cosi udělat, čím by opravila její úsudek 
.o sobě. Nechce se již objevit nikdy tak naivní 
a směšná ! I jemu musí to dát na jevo. Ale 
ochablost a bezradný, plachý zmatek opanovaly 
ji úplně. A podávajíc se na novo slzám v tklivém 
roztesknční po rodném hnízdě, v němž, jak se 
zdálo, nebylo víc pro ni ir.ísta, rozhodla se po- 
jednou 

• Ano,  toh e  udělám !«  řekla  si  odhodlaně. 

Kočí obrátil se k ní a jeho veselé oči hle- 
daly cosi v mlhách obzoru. Ukazuje bičem vzdá- 
lený vrch pravil  bodře: 

^Tam za tím kopcem je Ráčkov. Jedu tam 
už j)o druhé tento týden. ♦ 

Sebrala veškerou svou sílu. 

"Jeďte přímo do Světlic* — nezastavím se! 

Pohlédl překvapeně a hluboce do jejích za- 
rudlých, uplakaných očí 

> Prosím, « řekl tiše a dlouho hleděl zamyšlen 
na vlnící se černé hřívy koní. 

Chudý lesnatý kraj s ostrými výběžky hor 
zatemnil obzor Údolí zúžilo se znenáhla, plochy 
půdy vražené v hlubokých záhybech úpatí po- 
krýval vysoko napadlý sníh. Polední slunce pro- 
dírajíc se mlhami, zářilo bezmocné a bledé do 
vytyčených spoust mrazu a ledu. Povoz hřmotivě 
se klátil  na  neujetých  zmrazcích  špatné  cesty. 


Projeli chudou dědinku s dřevěnými domky pro- 
následováni hejnem žebravých dětí natahujících 
dlaně. Na konci před úhlednou zděnou hospodou 
kočí zastavil a seskočil s kozlíku ztěžka ohýbaje 
své zdřevěnělé údy. 

• Milostivá paní, je poledne. Zde vždycky 
krmíme koně. Je to poloviční cesta do Světlic,' 
pravil, otvíraje dvířka kočáru. 

Překvapena vystoupila z vozu. Kočí zajel 
s povozem do veliké dřevěné kolny, stojící před 
hospodou na protější straně cesty. Vstupujíc do 
hostince slyšela, jak vypřahá. 

Byla nemálo zdivena a znepokojena touto 
zastávkou. Jaká to neočekávaná léčka osudu.? 
Jaké to podezřelé odbočení ř Kolik různých, ne- 
tušených dojmů vystřídalo se za dlouhé jízdy 
v její duši! 

Vstoupila do veliké, začazené místnosti s pri- 
mitivními stoly. Hostinský, zavalitý, hřmotný sta- 
roch s bledou tváří nalitých váčkovitých vrásků 
a tupýma, bledýma očima, nepovstal ze svého 
místa u pece, vyplňující kout u dveří, když Pavla 
vstoupila. Jen úkosem na ni pohlédl, bafaje mla- 
skavě z dlouhé dýmky. Teprve když ho oslovila, 
povstal zvolna, ale v jeho tváři, připomínající 
hlavu uvařené ryby, nepohnul se jediný sval. 
Vyhlédl oknem a hlučně přivítal kočího, jenž 
právě vstoupil do jizby. Také jej napřed obsloužil. 
Pro »pány« ničeho neměl. Vážil si více kočích 
a především starých formanů, již znenáhla vy- 
mírali, když jim byla pojednou vzata vláda nad 
silnicí k hlavnímu městu, vedle níž běžela nyní 
železniční trať a po jejichž těžkých, hřmotných 
koních dlouho se mu stýskalo. 

-Slivovici nebo borovičku?*  tázal se dámy. 
Kočí horlivě vyskočil. 

»Co vás napadá! Vína. strýčinku, vína na- 
lejte milostivé paní! Já počkám.- 

Ale zatím polykal již velká sousta chleba se 
sýrem a s drobnými jehličkami suchého jalovci, 
jež mu padaly do talíře ze starého věnce nad 
stolem. 

Pavla jedva okusila kalného vína a vyšla pak 
na silnici. Mlhy se rozptýlily, skvostné zimní 
slunce budilo touhu po blízkém jaru Nedaleké 
stráně spaly ještě pod těžkým příkrovem snětu, 
ale pod nimi řičel již horský potok, odhodiv na 
břehy svůj ledový krunýř. Sněhový koberec zářil 
a oslepoval. 

Netrpělivě přecházela po silnici, majíc duši 
zastřenu mlhou vzpomínek. Teď asi matka vy- 
hlíží s okna a očekává ji . . . Včera poprvé na- 
padal sníh od té doby, co její hošíček spí pod 
těžkou, černou poduškou . . .  Proč asi teta tolik 


plakala poslední dny? Zdá se, zeji měla opravdu 
ráda . . . ona jediná snad I . . . Ale pryč s těmito 
myšlénkami : Nechce se objevit se zarudlýma 
očima před tváři převorky. Musí být pevná a 
klidná. Ale půl hodiny již uplynu'o, byl by snad 
čas . . . 

Otevřela těžké, nabotnalé dvéře vedoucí do 
kolny, v níž stály koně. Proud čpavého, živočiš- 
ného tepla oblil ji, když vstoui)ila dovnitř, liylo 
tam úplně tma. Okna byla ucpána slámou, aby 
teplo neprchalo. Chtěla hned zase odejít, ale 
vozka k ní tiše přistoupil a počal s ní hovořiti. 
Jakási záplava prosté tklivé soustrasti snášela se 
z jeho hlasu. Odpovídala mu skoupě a neochotně, 
než nechtěla býti tak nevlídnou, aby jej nevy- 
slechla. 

Pravil, že zná dobře světlický kl.íšter. Když 
sloužil v Stříbřících u hostinského, vozlval tam 
často panstvo, jež mělo v klášteře dceru na vy- 
chování. Ale milostivá paní nemůže mít ještě tak 
velké dcerušky, vždyť je tak mladinká . . .« 

A Pavla cítila jeho horký dech, jeho bázlivý, 
plachý pohled, jenž se chtivě zadrhoval na její 
tváři. 

I abatyši dobře zná . . . Oh, to je bestie zr- 
zavá I . . . má veliké rezavé skvrny na tváři a za- 
jisté i vlasy má takové . . . Vyplácela ho, když 
tam vozíval chléb. Ale rád by věděl, co bude 
milostivá dělat v klášteře, dcerušky tam přece 
nemá a aby snad. Bože můj, chtěla tam zůstat.. . 
ne, to by byl zrovna hřích, vždyť je tak he- 
zounká . . . 

Přirazil pootevřené dvéře kolny, tak že stáli 
v úplné tmě. Ne, neměl zlého úmyslu dobrý ten 
hoch  a zbytečně  ji  polekal.  Neodvažoval svých 


skutků a neuvědomil si ani, že se vždycky za- 
chvívá horečkou žádosti, kdykoliv ocitl se o sa- 
motě se ženou. Pavla vyrazila ze dveří. Zdál se 
jí ošklivý a hnusný. 

Když pak chvíli chodila po silnici, viděla jej, 
jak vyšel z kolny a usedl na žebřiny složené pod 
zá.střeším. Vyhýbala se jeho pohledu, ale on hleděl 
na ni nevinně a bodře, přitahuje ji magnetismem 
svých ohnivých černých očí. Ještě byla dosti da- 
leko a již zaleskly se jeho bílé, dravci zuby. 

»Tak jsem to vlastně nedovykládal . . .« začal 
opět. »Ano, abatyše, to je bestie zrzavá! Tak, 
moje stařenka měly schovanku, sirotka. Hezké 
děvče, ale říkali všichni, že umře na souchotě, 
jako její rodiče. Bála se smrti n také těžko dělat 
nechtěla a tak že půjde do kláštera. Měla _ po 
v idičích deset tisíc. Bránili jí, ale nedala si. Šla 
Peníze dala hned klášteru. Poslali ji kamsi do 
ci/.iny. Ale tam zastesklo se jí po domově a tu 
se rozhodla, že v klášteře nezůstane. Propustili 
ji tedy, nemělať ještě posvěcení. Přijela sem a 
žádala na abatyši své peníze zpět. Ale ta nechtěla 
ani slyšet: peníze že dala klášteru a zpět je ne- 
dostane, to že není v její moci. Ale co měla 
nebohá dělat bez peněz, když byla chorá a uživit 
se nedovedla ? Klekla před ní na kolena a prosila 
pro Boha, pro všecky svaté... Ale kdež! Ne 
a ne! Oh, ta bestie zrzavá! Tak holka v největ- 
ším rozčilení vyběhla na půdu a — oběsila se « — 
Povstal, pohrozil pěstí a narazil si čapku na uši. 
»Budu zapřáhat," pravil. Ale opět se zastavil. Až 
přijde milostivá paní do klášterní kaple, tam na 
levo na bočním oltáři, je alabastrová socha svaté 
Ubaldesy ... To je patronka abatyšina. Ta socha 
je prý koupena z těch peněz... Oh, ta bestie! 
Proč pak si nekoupila za své.?!* PoUrae. 


FEUILLETON. 

Eduard Kl.as: POD DECHEM SMRTI. 

Fragment. 

Po úderech toho podivuhodného dne, když zhr.'iIo 
slunce, lampy žehly a po západě šuměla růžová fantastická 
chmýří vysokých obláčka — vsunula štíhlé tělo rozpuka- 
nými dveřmi veliké černé zahrady, shrnula bezové proutí 
oběma rukama a vše mělo hluboké, záhadné, strašlivé 
stíny rozloženo před jejíma umdlenýma očima, jež v prud- 
kém napjetí polykaly horečná vidma všeho, co plynulo 
tichými kroky okolo, vlažným tempem. 

Klesle a v zamžených pohybech, jaksi jako po šedé 
opeře křídel, přitisknutých k zemi, šla po sadě a roz- 
rostlé větve jako cizí holé, černé ruce bodavě vyvstá- 
valy se všech pustých stran. Nahoře růžové stíny jako 
nedořeknutě umlkaly. Nocí voněly ospalé trávy. Umrtvělé 
ticho sungerovalo šílenou touhu šíleně vykřiknout... 

Slunce vstalo v pět hodin a v sedni minut. Ona 
zaplakala a vyhledala datum a hodiny na stěně. 


Úsměv byl v dlouhé otázce, již položily její vytr- 
žené oči tomu, kdo první z bledých, ustrašených iidí 
k ní vešel. 

Úsměv náhlé veselosti. 

• Dobit mě, dobit !« Všecka muka lila ten výsměch 
horký jako oheií. To byla nenávist. 

Němá odpověď smyla jí úsměv, ochable a váhavě 
myslila něco úplné vzdáleného. 

.Mrtvolnou žluť a zkamenělé zraky dnešní mrtvoly 
uvědomila si velice přesné, pohladila opět — zde, právě 
zde — svraštělé prsty, odcházejícího, políbila — těmito 
ústy, právě těmito — bílé tuhnoucí čelo, opět zaplakala, 
s chvěním, nervosně, a chtělo seji tolik, tolik spát 

Zvolna se vše kácelo. Jakoby po jisté chladné ho- 
dině rudé slunce navždy lhostejně odešlo; jakoby strašná 
cizota a ledová nehybnost mrtvého těla jako kámen po 
cestách na vždy srážela naše oči k sobě; jakoby vše 
lidsky nevysvětlitelné zatížilo duši k šílení: a v pustém 
stonu churavých zakletých úst jakoby nekonečné echo 
tlumilo blízké neštěstí, příchod nepřítele, odvěkou snahu, 
brzký a jistý zmar — — 

Bolestný vzdech plížil se po bílých hřbitovních zdích. 


Obrysy vůkolí tyčily se v neobvyklých formách do 
hloubky a zas hadovitě vyjížděly vzhůru k tůni věčné 
oblohv. 

Něco jako ledový stín, surovými krvavými prsty 
neslyšně dotýkalo se projevů světa. I ptáci čekali jen 
smrť. Mdle a v úzkostech úpěli. A rudé slunce bylo jako 
symbolem tím jediným tónem svého bílého ploužení: 
i bylo strašno vidět vše bílé, bílé jako smrt a jako hřbi- 
tovní zeď a jako onoho člověka, jenž v rozkladu doko- 
nával vše nedokonané, odpovídal vše nezodpovědéné, 
vše své neštěstí dovršoval posledním : tím nejstrašnějším. 

Nebylo možno uvěřit. Všechen děs života irreálně 
vzkřikl. Ne člověk — mrtvola chladla — 

A přece zvony zalkaly. Do bílého pátku ve tři ho- 
diny zalkaly zvony truchlivé ave něčeho neskonale smut- 
ného a velkého. 

To už se sřítilo vše. 

A jako po strašném úderu je ticho nejhlubší, nej- 
hlubší jako žal, rozstřikla se úžasná běl v mnohonásobné 
síle po všem tak studeně prostém a tak náruživé nepo- 
chopitelném. 

Do bílých nebeských plamenů šlehala ramena stromů. 
Do bílých domů vkrádaly se bílé a strašlivé a posměšně 
theatrální stíny. A do bílých vod pluly bílé vřesy a bílá, 
nekonečná, mrtvá pole. A bílí lidé, podobni tak vesele 
tomu na věky k mlčení odsouzenému člověku — oné bílé, 
dlouhé, výsměšné mrtvole — bílí lidé plakali bílé slzy úžasu 
konce  a radosti. Neboť vše bylo sříceno a padlo ďo běli. 

Pak uděšeni šli do noci. Bílé plameny svíci jako 
dvě němé oči mluvily u mrtvé hlavy. 

A někde řinuly se záhadné vzdechy k neutišení. 

Ona ten vzdech cítila ze všech nejprve a nejsilněji. 

Svůj jemný intellekt vzala a tázavě myslila: »Blíží 
se zvěř a dýše?* 

Ale stáje byly zavřeny a dlouhé vzdechy zapírali 
lidé: neslyšíme. 

Po sadě tiše hleděla vnímat, bylo mrtvo. Vzdechy 
se odrážely od tvrdých zdí. Jen černé ruce vztahovaly 
prsty s černými nehty po její těle. 

Ranní úsměv mdlou reprisou bolestně sevřel její 
suché nervosní rty. 

Černalo se. 

Napjaté, vysílené, spřetrhané myšlení kácelo vjemy 
jako ruiny zbylých příbytků. 

Daleko! Daleko! 

Kde je to slovo, kdo je mluví? 

Daleko! 

Daleko — i mrtvola — i den — i slunce — i lidé — 
i život — i já . . . 

A nebylo vše sříceno. 

Pukalo srdce jako duše byla puklá. Zastenala. Za- 
plakala suchýma očima. Ustala. Strašno ji semklo. 

.Stíny černaly — jako dopělí ptáci zastavily. 

Daleko! 

Očima k nebesům zaprosila. Nikoho nebylo pro ni 
nahoře, a její pusté a strašné hoře plálo v její nitru a 
stravovalo bez uchlazení vše. 

Laskavé oči Krista-Trpitele byly daleko, daleko — 

A po skáceném štěstí, po opeře života, po vysvětlení a 
chladu čněly v prorvané duši jen sloupy zoufalství a ničeho. 

Zaprosila. 

Zastenala. 

A jak její tělo klesalo podle kory vysokého stromu 
k sepjatým rukám dolů k černé prsti, hluboký žal jí 
teskně a dlouze mluvil: 

Poušť a ne život jsi stvořila; poušť a ne život jsi 
trpěla. — Daleko, rač dítě, je tvoje cesta za wkoupením; 
daleko je tvoje cesta, jež vedla po cizím — A jako dvé 
moří je tvoje neštěstí. Pluj lehce a utoneš — pluj s očima 
zvrácenýma nahoru a svatý mír tě pojme jako květ mo- 
týle... Pluj lehce a v mukách a v hrůze utoneš ... 

A jako v radostných snách políbila smírně boží zem. 
A s ní i její trny. 


CESKE UMĚNI VE VÍDNI. 

Sama náhoda tomu chtěla, že hned den po Hilsne- 
rově processu aspoň dva naše denníky ohlásily se úvod- 
ními články jiného obsahu, než jak tomu za podobných 
příležitosti bývá. ^Sochor und die Andcren« byl titul 
úvodního článku v »Politik« — »Vítězství českých malířů 
ve Vídni « v »Nár. Politices . . . »Politik« ostatně ze všech 
listů nejčastěji věnuje svůj úvodník věcem mimopolitickým. 

Svůj úvodník pak o českém umění ve Vídni konči 
významnými slovy: »Nun, vielleicht břinčen Sochor und 
die Anderen, vielleicht bringen unsere Kunstler zuwege, 
was erreichen unseren Politikem bislang versagt war.c — 

Ostatní listy . . . 

Ale vždyť se píše teprv r. 1000 a není tedy na čase 
ani na místě, aby se veřejnost naše z úvodního místa 
dověděla také něco jiného, než o čem pravidelně čítává. — 
Konečně Uprka-Sochor — není Hilsner, aby se za nimi 
poslali zvláštní zpravodajové a jejich resp. našemu 
úspěchu ve Vídni věnovány byly celé sloupce nad čarou. 

Jednu výmluvu by naše denníky měly. Nevědí-li po 
celý rok, že bv české umění a jeho rozvoj měly pro nás 
světovější a politicky mnohem vvznamnější ráz než všechny 
ty přežvýkané »Poslední pokusy Korbrovv politiky* atd. — 
nemusí o tom vědět ani dnes. A už dokonce tenkrát, 
když sama Vídeň o našem umění promluvila rozhodněji 
a ohnivěji, než se stalo v žurnálech našich. — A než jít 
za Vídní v poznávání naší sílv, raději setrvat při dosa- 
vadním ignorování a bagatelisování nejlepších našich sil. — 
Tak aspoň si zůstaneme po česku věrni a nikdo nebude 
moci vyčísti našemu tisku, že o českém umění ví teprv 
tenkrát, když promluví »Neue Freie«. Celý sloh denníku, 
seskupení zpráv, niveau článků, tenor řečí atd. může 
i nadále setrvati v dosavadním otrockém napodobení 
Vídně  — ale v umění? — 

Zdá se, že Vídeň ještě několikrát připraví nám takové 
zahanbení jako tentokráte a bůh ví, kolikrát ještě 
se tak musí stát, než celá naše veřejnost uhodí se 
do prsou a rukou sobě sáhne na čelo studem uzardělé 
až do krve. — Je toho tak nezbytně potřeba, aby úsudku 
našemu předcházel vždycky cizí tisk? Je toho tak ne- 
zbytně třeba, aby umění u nás věnována byla teprv ten- 
krát zvýšená pozornost, když v úžase nad ním stojí cizina? 

Otázka za otázkou hrne se tak do péra a od pro- 
vozování sProdané nevěsty* ve Vídni nebylo tak vážné 
příležitosti věnovati sloupce listů zpytování svého svě- 
domí jako tentokrát. Místo všeho toho dočítáme se o po- 
divných věcech. — 

Jakoby nadobro nás bvla opustila pamět, — ne naše 
veřejnost je vinna a její ústavy, ne zlatá naše autonomie 
a čisté její manýry — ale stát je vinen, že umění na- 
šemu nedostává se té podpory, jaké zasluhuje a bez jaké 
dlouho vytrvati nemůže (píše Nár. Politika). — Není dne, 
abychom se nedočtli v listech, jak nepřátelsky k nám 
stojí vláda — a tu pojednou od nepřítele žádáme 
splnění povinností, jakých vůči sobě téměř ani neznáme. 

S nečistým svědomím vlastním, jaké máme právo 
vyčítati nepřátelům, co nesvedli přátelé? — 

Ničím do budoucnosti není ublíženo tak, jako zalhá- 
váním a zamlčováním pravého stavu věci, přikr'íván{m 
vlastní viny, celou tou neupřímností, s jakou hanbu 
svou svalujeme na vládu. — Jak je tomu dlouho, co se 
o Uprkovi psávalo »pouhé uznání v nejnutnější jeho vý- 
měře? Slova uvažující a přívlastkem skrblící*? — Že tak 
promluví o českém umění vídeňsky tisk — očekávali 
někteří naši kritikové — a poněvadž se tak nestalo, jsou 
jako v Jiříkově vidění! — Takobv tak nebyl psával sám 
česky tisk! — Umění ničím ublíženo není tak, jako 
matením celé veřejnosti, která by snad lépe konala 
svou povinnost, kdyby ke svv-m sympatiím ve vécech 
umění byla vedena a přidržována — Ne vláda, ale my 
v první řadě jsme vinni — a to říci, je dnes věcí mravní 
statečnosti,  která  přiznání  své  vlastní hanby se nebojí. 

V Praze, 20. listopadu. V. Mrštík. 


VÝSTAVA ČESKÉHO UMĚNÍ VÝTVARNÉHO 
A UMÉLFXKÉHO PRŮMYSLU VE VÍDNI. 

>Od>inuut s prvního inistR výhriuliiť 
jen politické starobti — postavit lla tníííto 
nich rilc a idfály hospodííMié, kulliirni 
a la i.iini hnát náiol vihůrn. 

>'ebo( to přesvédti-iii kaidj musí niit. 
íe v politice nikdy jsme nepostoupili ani 
o krok, než jenom tenkrát, když před- 
cházel pokrok knltiirni.< 

Vilím MrSlik v l.rožuh- : 
.Osvéton k svuhodíí. 

Ve Vídni jakoby třikráte najednou z jasného nebe 
uhodilo! Před užaslým zrakem tamního obecenstva ne- 
jenom snad zvyklého, nýbrž spíše systematicky vy- 
chovantiho pohlížeti na všechny národy slovanské jako 
na ra9u inleriornější, vynořily se nové tři zjevy umělerki' 
a kulturní vyspělosti národa, Vídní dosavade nejvíce ka- 
ceřovaného,pronásledovanéhoa vysmívaného, a to v oboru, 
jehož úspěchy jí jakoby naschvál a zúmyslně byly igno- 
rovány. — 

Po symfonických pracech Dvořákových, po mistrov- 
ských operách Smetanových a melodramatech Fibicho- 
vých, po úspěších >Českého kvartetta«, jehož výkony 
jsou bez soutěže ve výkonném světě hudebním, po On- 
dříčkovi a Kubelíkovi přišlo pozdě, ale přece, za to 
tím vílčznějši a slavnější uznáni našemu českému výtvar- 
nému uměni. 

Po našich muzikantech přišH Uprka, Sochor a Hu- 
deček. 

Jsou dnes heroy dne a slavenými představiteli ne 
internacionálního, ale bohudík a na veliké naše 
štěstí právě onoho národního, rázovitého umění 
českého. 

Tož opět uměni, které opětazase, pouze a jen 
národní individualitou a svéráznosti svou, 
stejně jako o šest let dříve česká hudba vzbudilo pozor- 
nost té Vídně, která musila dříve přemoci tíhu předsudku 
celých generací a věků, aby povznesla se k tak pocti- 
vému ašlechetnému posudku uměleckých příslušníků 
právě onoho národa, jejž tak nesmírně a jejž tak nespra- 
vedlivě podceňovala a posuzovala. 

Než ledy předsudků aspoň zde konečně přece jen 
proraženy, a budiž jí za tento dobrý skutek vřelý a 
upřímný dik, jakého schopen jen národ, který 
zažil (íosavade jen máio dobrého. 

Avšak na tomto prvním úspěchu nesmíme přestati. 
Mv musíme jej s t u p ň o v a t i a vy v rch o 1 i t i ve veliké a 
trvalé vítězství a v plné uznání našeho národa na kulturním 
kolbišti města, jež na dlouhou snad ještě dobu povoláno 
rozhodovati o našich osudech, zejména politických. 

A nutné kroky k tomu cíli vedoucí nutno předse- 
vzíti hned, bez odkladů a průtahů. 

.A proto i na poli výtvarném musíme si po tak 
čestnvch etappách dobýti vítězství rovného onomu, kte- 
rého dobylo si české umění hudební na ^Divadelní a hu- 
dební výstavě« ve Vídni a jehož activum více snad 
ještě než na poli čisté uměleckém ozvalo se 
v rubrice těch několika úspěchů politických, 
jež právě od oné doby ve Vídni jsme dobyíi. 

I projektovaná a skorém již zabezpečená výstavka 
spolku >Manes-: nebudiž nám i v případě opětného byf 
i znamenitějšího úspěchu ničím, než další etappou 
a vzácnou průpravou k vyššímu cíli. 

Jest jím: \'ý stava českého umění výtvar- 
ného, grafického a il uminatorského, uměle- 
ckého průmyslu a nejrázovitějších ukázek če- 
skoslovanského umění lidového ve Vídni. 

Podniknuta s nadšením a láskou k českému umění, 
musí dbsahovati nejpečlivější výběr nejlepších našich 
mislrů starších i novějších, Mánesem a Čermákem počí- 
naje. Z novějších všechny umělce stojící na výši evrop- 


ského uměni neb talenty zcela rázovité. Z nrjmlail.íích 
všechny ty, kteří dovedli vycítiti, že spásy výtvarného 
uměni českého stejně jako v litcr.itiiřc dosáhnouti se dá 
jedí nou pouze cest ouajcdiným jen směrem, totiž 
národní svéráznosti a tedy i tu vývojem od internaciona- 
lismu k nacionalismu. V průmyslu uměleckém musí ob- 
sahovati ukázky rázovitě a typicky českého průmyslu 
uměleckého, grafického i lidového a jako ukázku dávného 
vzácného uměni českého, nejvzácnější naše díla iluminá- 
torská, kterým v cizině hned tak rovných není. 

Výstava tato, ač-li se uskuteční a dojde očekáva- 
ného úspěchu, bude bezpečnou přeiizvěsti nových úspěchů 
i politických. 

Sebe čestnější výsledek její musí býti nám pouze 
a jen novým zase popudem k další soutěži se vzdálenější 
cuinou, kterouž svého času, a snad dříve než. myslíme, 
liudeme musit podstoupiti v metropoli národu nám 
v ostatní Evropě toho času nejbližšího, ve francouz- 
ské Paříži, neboť i tento veliký a šlechetný národ fran- 
couzský, po jehož kulturní přízni a patronanci Mále a 
stále se snažíme a voláme, dříve či později bude a musí 
se nás ptáti: >Čím jsme se o přízeň tu zasloužili, čím 
chceme si vydobýti i jeho úctu, co dovedeme, co umíme, 
a zdaž národ náš malý sice, ale slavný svou historií může 
se této vyrovnat svou budoucnosti.* 

A vším právem ! 

Neboť v dnešní Evropě mohou bráni býti vážně a 
v úvahu jen národové nepochybné,  slavné budournosli. 

Netajím se, že k uskutečnění obou těchto problémů 
třeba mnoho odvahy a mnohem ještě více práce, vše po- 
svěcujícího nadšení, píle a obětavosti. 

Než jsem přesvědčen o tom, že nemá-li národ náš 
přijíti o jeden z nejideálnéjších a nejethičtějších úspěchů, 
kterých kdy dodělati se mohl, že k uskutečnění právě 
těchto obou problémů přikročiti musí. 

Provedeni jich jest úkolem nejen povolaných a nej- 
více interesovaných kruhů odborných a všech upřímných 
ctitelů českého umění vůbec, nýbrž v přední řadě den- 
ního tisku, naší vlastenecké a vždy obětavé a nadšené 
žurnalistiky české. 

Ona v přední řadě musí uvésti ji v život a v proud. 

A nikdy snad neplatilo tak vážné slovo »Hora ruit« 
jako právě dnes a v této skutečně časové otázce. 

Budiž tedy myšlénka tato stejně dobře, jak byla 
myšlena, i vlídně přijata a skutkem učiněna. 

Dr. Luboš JeřAbek. 

DIVADLO. 

Po dvanácti letech byl vyhrabán z divadelního ar- 
chivu Mrštíkův překlad >Vláda tmy< a splacen konečně 
jeden z velkých dluhů našeho divadla k modernímu dra- 
matu. Pochmurné dílo Tolstého má grandiosnost tragiky 
prosté a pravdivé. Snad výše nedospělo a již nedospěje 
naturalistické drama, které chtělo ovládnouti před deseti 
lety divadlo, jako před dvaceti lety vítězně ^i natura- 
lismus podmanil román. Dílo Tolstého přetrvá naturali- 
stické drama, neboť není to hrst suše, rcportersky od- 
pozorovaných a vyslídéných dokumentů vržených na je- 
viště a při veškeré své bezohlednosti ke konvencionel- 
nosti jeviště má obdivuhodnou, možno říci i rafinovaně 
konstruovanou komposici scénickou. Vzrušuje, uchvacuje, 
vyvolává děs a soucit - a proto bude žít jako každé 
dílo umělecké, do něhož přelil se kypivý var krve a života. 
Drama Tolstého bylo šťastně vypraveno p. režisérem 
Šmahou, méně .šťastně hráno. Některé postavy se však 
vydařily, p. Vojan měl znamenité momenty jako slaboch, 
záletný čeledín Nikita, na nějž se všechny ženské věsí, 
a si. llilbertova překvapila pěknou uceleností a mar- 
kantností hry v roli dvanáctileté .Xňutky, též paní Hůb- 
ncrová s plným  ziiarem  sehrála  .Xkulinu. —  Podobně 


jako »Vláda tmy* též vypravení Sheridanovy klassické 
veselohry >ŠkoIa pohoršení* přispělo k osvěžení 
repertoáru činoherního. Rozkošná veselohra pověstného 
světáka a politika Sheridana, jenž byl nejvtipnějším a 
nejvýmluvnějším mužem své doby, je poněkud již vy- 
bledlých barev a oprchale napudrované koketnosti, ale 
tu a tam mihne se scéna plná efektnosti a živosti, dia- 
logem švihne břitký vtip, duchaplný satyrický šleh — 
a vy jste chyceni, přes všechnu naivnost a obstarožnost 
hry^ A vy jste chyceni, když se veselohra ta presentuje 
v tak znamenité souhře, jakou vynikala představení 
v Národním divadle. Několik povedených figurek .Sheri- 
danových napudrovaných klevetilek a oparukovaných 
jejich spolupachatelů klepů neb jejich obětí pobavilo 
obecenstvo. V druhém jednání p. Seifert a si. Grégrova 
sehráli brillantní duetto veseloherní. jež rozhodlo o úspě- 
chu hry. Rušivě působila strojenost hry p. Zelenského. — 
Správa divadelní oznamuje zavedení »populárních před- 
stavení večerních*, jež budou začínat až ve tři čtvrti na 
osm a budou míti snížené ceny odpoledních představení 
nedělních. Slibuje pro tyto večery vybraný repertoár, 
díla literárné významná. Myšlénka zasluhující důsledného 
provedení a zajišťující divadlu úspěch finanční i umělecký, 
neboť obecenstvo lidových představení má dosti vníma- 
vosti a vznětlivosti i pro díla literární a básnická. — 
Do svazku Národního divadla po všelijakých nedoroz- 
uměních a vyjednáváních vstoupili zároveň — možno 
říci ruku v ruce — paní Benoniová, nově engažovaná, 
a p. Jaroslav Kvapil, jmenovaný dramaturgem a regis- 
seurem. Doufáme, že oboje bude jen ku prospěchu a dal- 
šímu zdárnému vývoji naší činohry. 11. 

LITERATURA. 

Karolina Světlá: Nemodlcnec. (Sebraných 
spisů č. Vil. Nákladem J. Otty.) 

-Světlá řeší v tomto díle, jež je spíše prudce naho- 
zenou, silnou skizzou, než uniformně vvpracovaným ro- 
mánem, hluboký, těžký problém : jaká je zákonnost světa, 
jaký je úkol člověka a poměr jeho k Bohu, co je lidský 
život. A řeší jej na domácí půdě, v duši svého lidu. 

Duše lidu je to. co hledá, co hledí proniknouti, 
zobraziti v nejmohutnějším a nejkrásnějším rozvití. »Ráda 
se přiznávám,* praví v předmluvě, bráníc se výtce, že 
příliš idealisuje lid, »že pc duších, v nichž přebývá, 
v nichž hýbe se kvas pokroku, po zastupitelích krásných 
myšlének, po článcích závažných řetězů vývoje spojují- 
cích^ nás s minulostí slavnou, se zbožným, úctvplným 
nadšením mezi naším lidem jsem pátrala, jak dalece mi 
hvlo popřáno jej seznati. Je-Ii to chyba — nehodlám ji 
odložiti. Blaží mne příliš, že její to pomocí jsem v rukou 
svvch vážila tolik skutečných zrn zlatých, z nichž dojista 
jednou zaplane koruna zářivá na čele šťastnější vlasti.* 

Jevištěm dramatu, jejž líčí, je jako v jiných její ro- 
mánech Poještědí; doba, padesát let po nastoupení Marie 
Terezie. Duševní tma a tělesná poroba v lidu, špatně 
pochopené idev francouzských filosofů a snaha po udr- 
žení neomezené moci nad lidem, u yanstva. Osnova děje 
založena na třech hlavních postavách: zeman Luhovský 
získává si na jedné straně důvěru lidu, na druhé odhodlá 
se pomáhati pánům, abv pro svůj rod získal ztracené 
šlechtictví, z jednoho syna učinil zemana, z druhého dů- 
stojníka, utvrzuje lid ve víře v Boha, jenž káže kořiti se 
vrchnosti, sám však nevěří v nic a krutě šlape všecky, 
kdo staví se jeho vůli v cestu. V Dálené, dceři povrže- 
ného^ »krtičkáře«, zosobněna je pověrečnost lidu. Ona 
rozpřádá vlastní, vnější děj románu chce se mstít na ze- 
manovi za hříchy spáchané na rodičích, dožene jednoho 
z jeho synů k sámovraždě. stane  se ženou  zemanovou, 


aby dokonala svoji pomstu, chce zničiti i druhého jeho 
syna Michala. Michal je rekem románu. V něžné a pře- 
mýšlivé jeho duši vzbudí otec hrozný boj, vykládaje mu, 
že není Boha, není zodpovědnosti, že třeba žíti jen k vlast- 
nímu prospěchu. Lid má býti ještě více zotročen, jen 
aby páni za to Michala přijmuli mezi sebe, učinili jej 
důstojníkem, uznali jeho šlechtictví, aby mohl zasnoubiti 
se se šlechtičnou. Michal trpí: na jedné straně vidí zubo- 
žený lid, pak otce, jenž »žije, jakoby pil sklenici vína. Ví, 
že ji dopije, nilido že mu znova nenaleje, a přec si nedá 
my-šlénkou tou překážeti, to prý jest moudrost, jiné není. 
Víno mu chutná, jde mu k duhu, a on se směje všem, 
kdo si dávají pochoutku vrtochy zkazit*. Láska k šlech- 
tičně vábí Michala, aby podlehl svůdné perspektivě do 
budoucna, ale v duši jeho ozývá se hlas, jenž stále mu 
připomíná, že otcova theorie není správná. 

Pravé poznání pronikne v něm o slavnosti, kdy otec 
pomáhá panstvu stihnout lid ještě krutější robotou, a 
odměna za tento čin čeká již na Michala. Michal slyší 
nářek porobených. »Soustrastí s bratry trpícími, v zou- 
falosti tonoucími oživlo v něm jediným rázem svědomí 
ohromené otcovým úkladným učením . . . před ním na- 
jednou se vyjasnilo . . . podobalo se mu, že vidí zřídlo, 
z něhož život se perlí a kamž se vrací u věčném krou- 
žení, poznával, že v proudu jeho každý prášek se nese 
k výši dokonalosti, poznával, že není smrti, nýbrž stálá 
jen proměna, v níž rozpadává se pouze to, co slabé je-st 
a závadné, aby ustoupilo tvaru vznešenějšímu, pohlédl 
v tvář věčnosti, neznající zapomenutí, znamenající veškeré 
činylidské co stupně pokroku k veškerenstva jádru, okolo 
něhož se hlatí v rozmanitosti nekonečné tisíce a tisíce 
světů . . . poklonil se svrchované moudrosti a prozřetel- 
nosti v zákonu vše pronikajícím, věčné tvůrčím a tříbí- 
cím, poznávaje v sobě pln šlechetné hrdosti činitele jeho. 
On nebyl loutkou slepé jen náhody, kruté a zbytečné 
nutnosti, k ničemu necelící, nýbrž nástrojem božím, sám 
sobě svatým « 

Je mi trochu teskno, čtu-li toto dílo, proniknuté 
tak úsilnou snahou po řešení světových problémů, pood- 
krytí nejhlubších kořenů duše našeho lidu, a srovnám-li 
je s naší moderní tvorbou literární. Pokročili jsme valně 
ve stviu a v technickém zpracování látky. Cítíme dnes, 
jak zápasí Světlá s formou řeči, jak hledá v umělých 
i násilných vazbách stylovou vijraznost, pozorujeme při 
rozboru osnovv dějové, jak mnoho úmorné práce musila 
věnovati zevnějšímu ústrojí románu, jež dnes každý 
i prostřední talent sestrojuje hladce, téměř bez přemý- 
šlení; sledujeme na každé stránce, jak národopisný ma- 
teriál těžce se jí dá ovládati a podřizovati vůdčí myšlénce, 
jak plnost života lidu, bezprostředně odpozorovaná, pře- 
kypuje z rámce. To vše však tím větší budí v nás úctu 
k velkému a hlubokému dílu autorky, jež přes všechny 
ty překážky sestupuje k nejhlubším záhadám a neváhá 
řešiti je v nejtěžším prostředí. Přes formální příznaky 
těžké tvorbv, dané dobou a obtížným úkolem, propuká 
na mnohvch místech tvůrčí talent, bez ohledu na filoso- 
fický podklad díla, velikou silou. Připomínám jen scénu 
kdv zeman vyslýchá Dálenu u mrtvoly své ženy a syna 
a Ďalena, ve své víře v duchy, mrtvoly a čarodějství 
domnívá se, že ti mrtvi tam na prkně ji poslouchají 
potutelně se při tom šklebíce. 

Nemohu zde rozbírati, do jaké mirv vnikla Světlá 
do duše lidu. pokud idey její a pochmurná, osudová 
osnova děje přiléhají k skutečnosti, pokud vyvírají z je- 
jího vlastního nitra a pokud jscu ohlasem současných 
duševních a specielně literárních proudů — vidím jen i na 
tomto románě, oč vážněji pojímala a hlouběji vypraco- 
vala úkol literárního díla, než tak mnohý výtvor naší 
literatury nejnovější. V. Ř. 


rfclptaci se pro Prali ir na ítvrl léta zl. 1-20 (K 2-40), na půl léta 2I. 2-40 (K ♦•80), 
iK 2-.5n>,_na půl léta 2I. 250 (K 5-—), na celý rok 5 zl. (K 10—). — Sešitové vydán 
Cena seSitu 20 kr. (40 hal.) — Pall.sk původních prací se vyhrazuje. — Dopisy administ 
namésti č. 34. — Listy přijímáme jen Iraiikované. — »Lumir 


Karlo 


la celý rok zl. 4-SŮ (K Q-fiOl. Poštou: na řtvn lé 
(o dvou čislerhl vychází při každém Hruhém (suď 

íci «Liimíra^ buďtež adresovány: Časopis »Lumir 
vychází každý pátek (vyjma prázdniny). 


Redaktor Václav Hladík. — Majitel, vydavatel a nakladatel (. Otto. — Tiskem České grafické společnosti »Unie* v Praze. 


LUMÍR 


ROťNÍK XXIX. 


30. LISTOPADU 1900. 


*   ČÍSLO 9   .» 


JiKi  SUMÍN: 


NA  VLNÁCH. 


— NOVEI,I,A. 


IJavla stála nehybně na témž místě, když po 
' chvíli předjel s kočárem. Rychle seskočil a 
vyzvednul ji do vozu. 

V nových liniích rozpínalo se mohutné po- 
hoří do dálek prozářeno kouzelnou hrou barev 
a světla. Pavla ničeho neviděla, ničeho nevnímala, 
sedíc všecka zatonula v hrůzách onoho dram itu, 
jehož hrubé obrysy podal ji kočí v jadrných 
slovech Ale drama toto ničeho nevyvracelo, ni- 
čeho neopravilo na jejích pojmech a názorech. 
Ah, ano nevědomé selské děvče, které chce zpět 
peníze darované řádu . . . toť jen politování hodný 
omyl. Než přece osobnost abatyšina nabylr. no- 
vého démonického přívlastku. Nejistota, s jakou 
Pavla hleděla vstříc svému životu, zabarvila se pří- 
šerně. Pojal ji těžký, mučivý strach před tím, co 
neznala a čemu se chtěla doživotně obětovati. 
Nemohla pojednou pochopit, jak se tak klidně 
odhodlala k tomu, co se jí vždy zdálo zoufalým 
a hrozným. Všecka se chvěla pod otřesy svého 
zkolísaného předsevzetí a nejistoty příštích oka- 
mžiků. Chvílemi chtěla již vykřiknout, aby kočí 
obrátil. Ale ani k tomu neměla dosti odvahy a 
pevnosti. 

Když po chvíli kočí jí ukazoval jakýsi pout- 
ničky kostel na návrší, ulehčilo jí značně, že se 
s nim mohla rozhovořiti. Na její tváři zračila se 
úzkost, když se ho počala dotazovati, co dále ví 
o světlickém klášteře. Ale vyprávěl jí celkem jen 
bezvýznamné nesmysly a anekdoty, které podle 
vlastního vkusu přibarvil. Ze klášterní zahiada 
sousedí se dvorem a že hospodářští úředníci 
dopisují si přes zeď se schovanknmi kláštera. Že 
s abatyší mluvíval jen skrze mříži a že rovněž 
skrze mříži mu podávala peníze a účet k potvrzení. 
Jedenkrát se s ní také pohádal. Hubovala ho, že 
chléb, jejž přivezl, je málo vypečený. Ukazovala 


mu bochník, ale nemohl si ho prohlédnout, pro- 
tože bochník nechtěl prolézti otvorem mříže. 
Konečně ho protáhl, ale odřel si při tom prsty. 
Tu se dopálil a pravil: , Velebná matko, k vůli 
mně zde ta mříže nemusí být, já nejsem žádný 
špatný chlapi' A ona mu odpověděla: ,Mlč, před 
tou mříží stáli již jiní páni, než jsi ty.' — ,Tak !' 
zvolal, ,já myslím, že před pánem bohem jsme si 
všichni rovni — ne?' Neříkala nic, jen se zasmála. 

Neodpovídala mu více, obtěžovalo ji jeho 
žvanění. Vycítil lehce její náladu a umlknul. 
Znova přepadl ji strach, ale již méně dusivý a 
těžký. Rozčilení její stupťíovalo se však, čím více 
se blížili k cíli. 

Údolí se náhle rozevřelo, nevysoké, černými 
skalisky prostoupené stráně jakoby se skrčily a 
ucouvly. Za to zmohutnělá horská řeka rozstříkla 
se na několik ramen v rozrytém spustlém kraji, 
kdež každým jarem vyryla si nové břehy pro 
svůj nestálý divoký tok. V dáli na návrši zaleskly 
se báně mohutných věží. Vždy ostřeji vystupo- 
valy, vždy určitěji se rýsovaly na šedém zimním 
nebi. Znenáhla pod měkce kreslenou linií luči- 
natých strání s ovocným stromořadím podél cest 
objevil se mohutný starý zámek uprostřed zahrad 
a dvorů, náležejících k jeho panství, maje jako za 
podnož dole pod svahem malé městečko, jehož 
červené střechy smály se do kraje v nerušeném 
tichu slunného odpoledne. 

Kočí se obrátil a ukázal jí očima na zámek. 

Porozuměla a zděšeně skrčila se v koutě 
kočáru, chtíc ještě jednou všechno dobře uvážit, 
naposled promyslit. Drtivá tříšť dojmů zaplavo- 
vala její duši. Nejasně a bledě z póla již pohří- 
ženy v šedivé tůni minulosti vystupovaly před ní 
události posledních dnů. Ne, to již nebylo to, 
co ji  vehnalo  do  tohoto  pochmurného,  nezná- 


mého domu, ale něco, co povždy tkvělo na dně 
její duše, co cit její hnalo do krajnosti, co ji 
učilo sebezapření a hluboké opravdovosti, co ji 
neslo přívalem bouří, ukazovalo i nyní směr její 
cesty. Nebylo vyhnutí! 

Třásla se rozčilením vystupujíc z vozu před 
hrubými vraty u prostřed nekonečně dlouhé, 
špinavé zdi bez oken, za níž zmizelo nyní prů- 
čelí kláštera. Hlasem, jenž z těžká byl mocen 
pronésti celou větu, řekla pak kočímu: 

^Počkejte zde chvíli, ja nevím — nepojedu-li 
zpět.« 

Přisvědčil a hleděl za ní s napjetím podní- 
ceným jejím rozčilením, jak kráčela širokým ná- 
dvořím. 

Stanula pod hlubokým výklenkem portálu, 
nad nímž obrovská socha Královny Nebes zářila 
na slunci zlatem své aureoly, u těžkých nízkých 
dveří zčernalých a starověkých, připomínajících 
postranní vchody starých chrámů, nebo památ- 
ných krypt. Zazvonila. 

Když dozněl rušivý hlas zvonku v tom tichu 
veliké hrobky, zpamatovala se poněkud ze svého 
zděšení, a nový stín vzpomínky neurčitý a bez- 
barvý, ale bodavý a ostrý, jako zlé tušení vzpružil 
její ochablou duši. Avšak ubránila se mu. Nyní, 
řekla si, třeba vše zapomenout a předstoupiti 
klidně a pevně. V tom ozvalo se suché skřípnutí 
a šum tichých kroků. Ve dveřích otevřel se malý 
čtyřhranný otvor, za nímž bylo pozorovati obrys 
bílého čepečku. 

• Přeji si mluviti s mater Ubaldesou,< řekla 
třesoucím se hlasem. 

>Vaše jméno, prosím. « 

»Pavla Jodasová.í 

» A . . . Ah, ano !« pronesla jeptiška zpěvavým, 
příjemně ztlumeným hlasem. »Poshovte, prosím !« 

Otvor zase zapadl. 

Pavla opustila rychle výklenek portálu, kdež 
poblíže nízkých dveří s tajným otvorem zdál se 
jí vzduch dusivý a těžký. Ale příjemný alt jep- 
tišky, jíž neviděla, zněl jí konejšivě v sluch. Bylo 
jí volněji. Obrazy kraje, jejž dnes přejela, vlnily 
se v měkkém milém zbarveni v její duši. Cítila, 
že vtiskly se tam bezděky, přijaty jen prázdným 
vjemem očí, o němž duše nevěděla. Ale u pro- 
střed tohoto neukončeného dojmu týž děsivý 
stín prolnul její nitro. Jaksi blízko vedle sebe 
seskupila se v její obraznosti alabastrová socha 
svaté Ubaldesy vedle mrtvoly na půdě oběšené 
dívky. Dech její opět ochaboval a klesal, jakoby 
stín hříchu dotýkal se tohoto domu, v němž hle- 
dala očistu a smíření, i zmocnila se jí lítost, že 
po bouřích  a zmatku  ocitá  se  na  tak  děsném 


rozhraní,  její  choré  oči  ji  zabolely, jakoby do 
nich nasypal hrst žhavého písku. 

V tom ozvalo se opět suché skřípnutí v klá- 
šterní chodbě. Otvor ve dveřích se pošinul a jep- 
tiška prostrčíc jím ruku, podávala Pavle klíč. 

»Otevřte si, prosím dvéře v levo a vejděte 
do hovorny. Bude vám chvíli čekati, mater Ubal- 
desa je na modlitbách.* 

Pavla prošla tmavou chodbou a vstoupila 
do velkého sálu, jehož zvláštní zařízení ji pře- 
kvapovalo. Byla to směs nádhery starověké a 
těžkopádné a vroucí zbožnosti, mluvicí uměleckým 
štětcem i dlátem v tom suchém vzduchu neobý- 
vaných historických sálů, v němž víří prach roz- 
padávajících se starých látek s vyčichlou vůní 
památných slavností, pořádaných na oslavu Boha 
a svatých, zatím co krvavé stopy života, odříkají- 
cího se rozkoší a radostí světských, s přísnou 
kajicností vlekou se tudy osamělou, trnitou stezkou 
ku bránám věčnosti. 

Pozlacená mříže po celé šířce pokoje za- 
puštěna v podstavci z černého nnamoru tvořila 
zde tajemný průlom do tohoto záhadného domu, 
jenž sliboval pokoj a mír. Než, bylo to opravdu 
dobrodiním, moci po bouřích života zmizeti za 
touto mříží a nemíti se světem jiného spojení, 
než onen malý, čtyřhranný otvor ve hlavních 
dveřích? Nevšímala si podrobností zařízení, ale 
dech mystického kouzla vanul k ní ze všech 
koutů z tichlého nádherného sálu. 

V tom tichu zalekl ji hlas zvonků, jenž sc 
rozzvučel klášterní chodbou. Slyšela hlasy, hřmot 
povozu, kročeje a konečně nesmělý dívčí smích 
na temné chodbě. 

»Už nám kdosi odemknul, to je dobře! Paní 
purkmistrová musí prý si vždycky sama odmykat,« 
pištěl radostný, dívčí hlásek. 

Do hovorny vstoupila tlustá zadýchaná paní 
s patnáctiletou dceruškou, hezounkou a bledou. 
Těžce oddychujíc pronesla v pausách obvyklý 
pozdrav, při čemž zatřásla se divoce její růžová 
péra na klobouku. Dala se pak svléci svojí dce- 
ruškou a usedla velebně na pohovku. Při vzá- 
jemném představení nazvala se »doktorkou< a 
řekla, že muž její má veliký vliv. Pak vyprávěla 
zvláštním, koketně znaivnělým tónem, že sem 
hodlá dáti svoji dceru Emmu na vychování, po- 
něvadž to teď patří u nich takřka k dobrému 
tónu, aby děvče pobylo rok dva v některém 
ťistavě. Některé z jejích přítelkyní — jmenovala 
choť státního návladního, choť okresního komi- 
saře a jiné, vždy celým titulem jich manželů — 
mají zde již také své dcery a jsou <= nimi jak 
náleží spokojeny. A řeč její proudila li.cd bystře 
jako rozvodněný horský potok. Pokrac. 


%   Ý   %   lir   %   %   ir 


Alfons Breska: 


HLASY 


Mnich (odrazí ránu železným křižem. Král vysílen 
a v záchvatu nové bolesti Ulesá na lože): 

O zanech, králi, směšných šermování, 

neb toto kříže svaté znamení 

mne před útoky sbčsilými chrání 

a rány v ráje růže promění. 

Naslouchej nočních  vichrů divé písni, 

jak venku nebes hněvy burácí, 

u okna davy démonů se tísní 

a peklo čeká, ohněm krvácí. 

V temnotách, které nepoznají rána, 

plá věčným žárem pekla hranice 

a zatracenci v mukách úpějí, 

jichž těla ďáblů sudlicemi diáiin; 

tam není spásy, není nadějí, 

jen muka děsná jako vichřice, 

nad nimiž člověk hrůzou oněmí, — 

lip skonat na hranici v ohně žáru, 

než ďáblům padnout do krvavých spárů, 

lip kovovými skřipci býti drcen 

a mučen ohnivými kleštěmi, 

než věčné trpět, nikdy ncusmrcen ; 

nad  muka tvá se něha nenachýlí 

a z ráje anděl k tobě nesletí, 

by tvoji bolest láskou ztišil chvíli, 

ty trpět musíš věčná staletí. 

Já chtěl ti podat pomocnou svou ruku, 

ty nechceš milost — vezmi prokletí — 

a místo k ráji kráčej v pekla muku, 

kam slitování paprsk' nesletí. 

Král  naslouchal  s  rostoucí  úzkostí,  pak  plaše k oknu 

pohlédne a jakby postřeh' rozšklebené tváře  čekajících 

démonů, otřesen zrak sviij odvrací.) 

Král: 

Ne, nechci, ne! A co mi  tvoje peklo, 

co je mi ráje oslnivý třpyt 

chci tiše umřít, když již umřít musím 

a s této země stranou odejít, 

kde čeká hrobu temný klid. 

M n i ch : 

Z života vede pouze dvojí cesta, 
z nich jedna ústí do věčného Mě.sta 
a druhá k věčnému jde zatracení. 

Král: 
A třetí cestář 


M n i ch : 


Žádné více není! 


*    DWUKI. DRAMA o 1 DĚJSTVÍ. 

l>oko)t£. 

Král: 
Ae není žádné víc? — ne, vše je lež, 
toť báchorka, kterou mne děsit chceš, 
viď, mnichu, viď, že vše jen  lichý klamř 

M n i ch : 
Vše ryzí pravda, králi,  —  přísahám! 

Král: 
A proč mám mučen být, proč trpět mám, 
já celý život kráčel sám a sám ; 
co mi tvůj Bůh, jenž na kříž přibit mřel, 
proč celý svět by k němu hledět měli" 
Já ve květech jsem hřbitovy chtěl zříti, 
smutnému světu slunce vrátit chtěl, 
ověnčen laurem slávy světem hřmíti 
a rozkoš píti z plné číše žití, 
rci, kam ta cesta vede, mnichu, kam.-' 

M nich: 
Ty's, králi  bloudil, jako všichni bloudí, 
již chtějí v žití vlastní  cestou jít 
a příhš pozdě blud svůj poznávají, 
kdy nelze více zpět se navrátit. 
Nad hlavou pláč a nářek neslýchaný, 
kolkolem všude hrůzyplnou noc, 
rukama lomí u pekelné brány, 
volají marně k Bohu  o pomoc. 
Bůh zůstane k jich nářkům věčně němý, 
je nechá hynout v mukách plamenných, 
jak oni zapřeli Ho v této zemi, 
tak ztrestá Bůh jich ducha vzdorný pych. 
Jak blažený, kdo v míru s Bohem zmírá, 
pokorně hledí v Krista snivou tvář, 
oh, tomu ráj se růží otevírá 
a sluncem vzejde věčné spásy zář. 
Já chtěl ti podat pomocnou svou ruku, 
ty nechceš milost — vezmi prokletí — 
a místo k ráji kráčej v pekla muku 
kam slitování paprsk' nesletí. 

(Chystá se k odchodu.) 

Král: 
Ne, zůstaň, teď mne neopouštěj, mnichu, 
kdy v temných pochybách můj zmítán duch, 
co činit mám, by  Biíh  nitu; zbavil hříchů, 
oh, proč tak hříšně mocný je tvůj Bůh! 
Jak jinak snil jsem o své smrti sen, 
že v divokého boje vřavě zhynu, 
slaveným bohatýrem přemožen, 
v náručí věrném drahých paladýnů. 
Vše jinak stalo se —  a teď jsem sám  — 


tak sám a sám mám odtud odejíti 

a nevěděti jistě ani kam — 

já mohl jsem se přece mýlit v žití, 

ach, ano, mýlil, není jinak možno, 

co všichni věří, já jsem nevěřil, 

a všichni  mýliti se nemohou. 

Svou ruku, mnichu, dej mi  ku pomoci, 

nuž tedy přispěj  mi, to ve tvé moci, 

co činit mám, by usmířen by! Bůh ? 

Ty's nejzbožnější mnich, jejž v světě znám, 

nuž tedy dej mi svoje požehnání, 

ať v míru s Bohem umírám. 

M n i ch ; 
Tvé srdce zatvrzelé smíru brání, 
dřív kajícně svou vzdornou hlavu schyl, 
jen na kolenou dojdeš slitování, — 
nuž modli se, by Bůh ti odpustil. 

Král: 
Chci se modlit — 
(Vleče se ke krucifixu,  klesne  na  kolena  se sepjatýma 

rukama. Blanciflora dívá se ztrnule na krále.) 
Jak jenom, jak  — 
já modlit jsem se dávno zapomněl  — 
ó Bože, slitování se mnou měj ! 
(Náhlým vnuknutím uchopí svůj meč, přelomí jej a zlo- 
mené části vznáší ke krucifixu.) 
Co nejdražší mi bylo celý život, 
svůj meč ti v oběť, Bože, přináším. 
Mír, králi ráje, mír! 

(Pustí meč, jenž žalostně zakvílí na mramorové dlažbě 
síně. Král klesne na tvář, vysílen. Venku strhne se prudší 
boui', vichr divě zastená a rozrazí okno. Dlouhotrvající 
fialový blesk, strašné burácení, třesk a udeření blesku 
tak blízko, že všichni ztrnou.) 

M n i ch  (se sepjatýma rukama a zrakem obráceným 
k nebi se modlí). 

Všichni (běží k oknu. — Porůzné výkřiky): 
Co stalo se? 

Rytíř: 

Zem v hlubinách se chvěla. 

Minstrel: 
Hrad temně duní. 

Lovec: 

Slyšte vichrů sten! 

Minstrel: 
Jak v samé síni bouř by burácela. 

Jiný lovec: 
Na nebi mračna hoří. 

Minstrel: 

Soudný den ! 

Rytíř: 
Jak archandělů surmy bouří hrom. 

Lovec: 
Pralesy v ohnil 

Jiný lovec: 

Hleďte onen strom. 


L u č i š t n í k : 
Největší dub kles' bleskem rozštěpen! 

Lovec: 
Plameny zelenými vzplál. 

Mnich  (který  se chvíli  nad králem chýlí, náhle 
se vztyčí a dí slavnostně a chmurně): 

Mrtev král! 
(Všichni se obrátí a stanou ztrnule.) 

Minstrel: 
Jak truchlý konec, jaký žalný den, 
květ rytířstva a slunce bohatýrů 
ve prachu leží, smrtí přemožen. 

Rytíř: 
Kdo byl by pouze tušil z rána, 
když lesy vichřil na koni, 
že záhy smrt ho dohoní, 
že jeho slávy pouť je dokonána. 

M n i ch : 
Tak rychle míjí žití nádhera, 
a králů moc a světa lesklá sláva 
se v okamžiku ve prach rozpadává, 
vše zde je marnost, vše je  chiméra. 

Rytíř: 
Teď na nosítka složme tělo krále, 
který nás k tolikým veď vítězstvím, 
a na cestu se dáme lesem dále 
ku bránám města. 

Minstrel: 

Jaký smutný návrat ! 
(Naloží tělo krále na nosítka a odcházejí. Zůstane pou/.e 
Minstrel, Blanciflora a Mnich, klečící u krucifixu na mo- 
dlitbách.) 

Blanciflora: 
Rci, otče, byl to onen velký král, 
jenž divy udatnosti vykonal, 
rci, je to možné, byl to onen rek, 
o kterém tolik písní jsi mi pěl, 
kde jako vlasatice v boj se hnal 
a mečem kupil hory nepřátel? 

Minstrel: 
O jaký žal, zde dokonal. 

Blanciflora: 
To tedy konec velkosti a slávy : 
otrocká bázeň, plazení se v prachu, 
klečící úzkost, teskné stkáni strachu ; 
jak jinak já jsem snila bohatýra, 
ten nikdy nezradí meč vítězný, 
jak slavně žije, stejně slavně zmírá, 
na prsou těžký krunýř železný. 
Smrt samu hrdě vyzve ku souboji, 
vznešeně kráčí v zápas zoufalý 
a ani o píď neustoupí v boji, 
jak měl by z bronzu sandály. 
Do stínů mizí, ostruhy mu zvoní 
a v snivých zracích svítá záře hvězd. 


jen tiše zlatý meč svůj k zemi skloní 

a poslední vzdá čest . . . 

Kde jste, ó velcí bohatýři bájí, 

slavení všemi svéta minstrely, 

kde vaše svčtlá zjevení se tají, 

což všichni, všichni jste již vymřeli? — 

Ach, není žádných hrdiníi a rekft 

a vše je nízké, podlé, zbabělé, 

v tom našem pustém, nehostinném věku, 

ó bože, bože — 


Minstrel: 

Neplač, dítě mé — 
I Otevřeným oknem slyšet tlumené hřímání vzrlalujíci se 
bouře a trvalé  monotónní  šumění  dcštč  ve  stromech. 
Po chvíli zazni táhlé strážné hlasy na včži.) 

H ía S (na věži): 
Co vidíš, Rigo, podél cest? 

Rigo  (odpovídá výše na věži): 
Noc kolem jest -- 


^    <í?    ^    <s?    <^    9?    ^ 


Jos. K. Šlejhar: 


KAPLIČKA. 


y/  bezmezném rozprosti^ení duněl vodní příval. 
''   A jím  ve  viikolní  ty  pustoty  zírala  kaple 
jakoby  okem  zastřeným  mrákotou  hrůz.  lMr;i- 
kotou  hriiz  vše  zjímáno  se  zdálo  za  toho  po- 
koření lidské bytosti  — •  — —  — —  — —  — 

— — — Bývá jindy touto dobou v přírodě vše 
naplněno vítězným, neodolatelným souzvukem - 
vrcholení všeho života, vyspívání a zrání, dobí- 
hání šťáv a nejzářivějších konstelace, kdy všechny 
síly sdružily se k nejmohutnějším sborům vele- 
písně života. Neoznačitelný onen souzvuk napl- 
něný všemi hlasy, vším jásáním a hlaholením, 
jakoby velebně dral se odkudsi z vnitra kovu. 
nepřestává se tehdáž ozývati dnem i nocí, plyne 
z nitra všeho, i z živého nitra, i z nitra věcí všech, 
nazývaje se hlasem zrání! Tou dobou vše již 
kvapem dozrává. Nic zdánlivě se neděje, tajemně 
se nepohne, vše jen vyčkávat se zdá a cosi ohro- 
mujícího, požehnaného jakoby vyjímalo se ze 
všeho, oním hlasem vyzpěvujíc o velebnosti ži- 
vota a jeho dokonání —  — 

Tak bylo také onoho dne, před lety již mno- 
hými, a také tu meškal tehdáž stařec tento, ale 
neschýlený stářím, nezasažený v duši žádným 
strašným úderem — meškal to tu člověk mladý, 
silný, v letech, kdy nic nezdá se postačovati 
zpupnosti života, kdy vše chce se uchvátiti, za- 
ujmouti pro sebe. kdy nic nezdá se nepřekona- 
telného a všemu chce se vnucovati vlastní platnost, 
jak již tak obvykle život se značí u svém vy- 
spění. Jak všechno nepodobno tomu, co tu nyní 
je, co zbylo a dusí se zoufale ve svém zjař- 
mení . . . 

Ale tehdáž byly zcela jiné doby. 

A byly to zárovcíí doby, naplněné mnohými 
událostmi, neblahé, vzrušující. Po zdejších krajích 
zuřila válka, jacísi mocní lidé nepohodli .-íe ve 
svých rozmarech a proto dali prolévati hojně 
krve těch, jimž měli co poroučeti a již ochotně 
se  podvolovali  vznešeným  takovým  libůstkám 

Mnoho vojska tudy procházelo, přátelského 
i nepřátelského, dnes ti, zítra oni — konč, děla, 


povozy, zmatek nad zmatek, násilí nad násilí, 
vřava, shon — a jak to již bývá. Mluvilo se 
mnoho o jakémsi opilém jenerálovi, jenž vozil 
potajmu ženské a bečky nápojů jen pro sebe. 
Kdož ví . . . V ustrašení a nesnázích žili zdejší 
lidé — někteří na to do smrti nezapomenou. 
Zažili i zřejmých útisků a hmotných škod — 
neb ve vojně je stejno, berou-li přátelé či ne- 
přátelé a berou všichni vždy. Pamatuje se velmi 
mnohé z těch časů vzbouřených, zvláště jedno- 
tlivci pamatují o sobě. 

Ale za každých dob i okolností má platnost, 
že i co pro většinu bývií samým neštěstím, úzkostí 
a strádáním, bývá pro jednotlivce výhodou. Žijí 
dosud sousedé dobří, vážení, kteří v těch časech 
nashromáždili si pěkné jmění. Z jednoho bojiště 
takový soused přivezl si v noci na fůrách věcí, 
kterých již vojáci nemohli potřebovati — prý 
ještě do dnes jeho synové a vnuci dávají si pře- 
šívati staré vojenské blůzy tehdejší. A kdo do 
nedávná potřeboval řemen, kus kůže, zašel si 
s jistotou k němu a on rád za levný peníz vy- 
pomohl — byloť ale také tehdáž řemení a vše 
mnohem důkladnější, jadrnější, než ta dnešní 
židovina za nějaké ty miliony. I všelijak jinak si 
tací jednotlivci tehdáž pomáhali — datuje se to 
z časů oněch a nikdo jim to nevytkne, však že 
měli pravdu a leda se jim v duchu pozávidělo. 
Jaksi na světlo, před oči úřadů to ovšem ne- 
smělo -- ale beztoho jsou úřady proto, aby 
o ničem nezvěděly, o čem zvěděti mají — 

A právě v této pohnuté době dostal se 
to jednoho dne onen mladý, neschýlený člověk 
v tato odlehlá výšinná místa, snad tehdáž ještě 
divočejší a pustější než dnes, neb přece jen zatím 
urvala se vůkol kde jaká píď země ku vzdělání 
a mnoho lesů se vykácelo. Jaksi náhodou sem 
se dostal — lidé vůbec tehdáž jednali jako z ná- 
hody, jako vytržení z pořádku jen ledabyle a ne- 
pravidelně provozovali své živnosti aneb vůbec 
neprovozovali, jen bez ladu a zaujatosti konali 
své nejnutnější práce a jen tak semo tamo chodili. 


těkajíce vůbec jako beze smyslů. Tento mladý 
člověk tím spíše mohl se odevzdati takové těkavé 
libůstce, protože tehdáž nevázaly ho zcela žádné 
povinnosti, neprovozoval žádnou živnost, neměl 
na péči žádný majetek. Neměl ničeho, leda to, 
co kde prací chytil. 

Bez cíle, bez označení plouhal se již takto 
celé dopoledne, slunce již zase začalo nížiti svou 
dráhu, a jemu nenapadlo vraceti se odtud. Vše 
tehdáž mohlo poskytnouti nenadálé dobrodružství, 
překvapení, mohlo aspoň posloužiti neustále na- 
pjaté zvědavosti. Kdož ví, co se všechno mohlo 
naskytnouti. A pak bylo tak divně krásně v těchto 
končinách dne onoho, vše kvapem zrálo, dovr- 
šovalo svůj úkol, tolik lahody, tolik vůně, vše 
tonulo v jakémsi nesmírném opojení života — 
bylo něco, čím nedotčeno zůstat nemůže ani srdce 
nejdrsnější a co aspoň k sobě láká každého 
člověka. 

Bujel zde divoký, bezmezný život. Kalina, 
hloh, líska bouřily tu v nevázaném vzrůstu svém, 
jejich zeleň temněla a vzdýmala se v oslňujícím 
žáru popolední. Kamení sálalo vřelým dechem. 
Lesy kypěly a skládaly se u vonnou hlubinovou 
náruč. Byla to spoušť, bezmezná divočina, ale 
nádherná v té znoji letní. A jakoby z ní vylévalo 
se něco právě tak bezmezného, divokého a pře- 
kypujícího do duše účastníka. 

Nacházelo se nějaké opojení v mysli onoho 
mladého člověka, chtělo se mu něčeho neobvyk- 
lého, dychtil náruživě po čemsi, co by nemohl 
ani označiti. Brutalita života, divá, sveřepá i bez- 
ohledná v celé své mladé síle převalovalo se mu 
nitrem. 


Holí někdy jal se z nenadání mlátiti do houštin 
v právo, v levo, jež ale jakoby u výsměchu jen 
se ozývaly těm bezděkým, planým popudům — 
zachřesťujíce, uzavíraly se nepronikle zase, ač 
on tím více v jakémsi zadostučinění bušil do nich. 
Leč co značilo sebe více zurážených haluzí těmto 
spoustám — tím bujněji pak poženou. Po plachém 
ptáku pak se někdy rozehnal. Řičel až za prcha- 
jícím, jehož nebylo lze dostihnouti. A balvany 
na okraji strží jal se zase svalovati v jakési bez- 
uzdnosti, jíž něčeho se chtělo — jaký to povstal 
dunivý lomoz, hluché rány a třeskuté narážení 
o pně, čím na chvíli opájel si sluch. A zase dále. 
Keř plané růže v nevídaném rozsahu a v plném 
květu jako růžový, zářivý soumrak stanul na 
mezi. Z něho asi nikdy nikdo netrhal květů ani 
v jeho vůni se nekochal. Svítil tak luzně, z daleka 
již se vynášel — a hle, pěnice klokotala vášnivě 
v tomto nádherném oblaku, jenž jakoby s nebes 
se divuplně snesl dosníti na zemi v tajemství sa- 
moty svou pohádku. Sběhl k tomu keři — a začal 
do něho bušit, rvát květ za květem, strhoval na 
ráz háv pohádky i clonu tajemství. Zaškytla tu 
v uděšení pěnice a zmateně ulétala v poplachu 
a nářku. Růžově zastlaná byla to celá mez a tak 
nějak žalostně a vyčítavě zírala ze svého servání 
a pokoření ta očinka květů, jakoby nevýslovnými 
pohledy ztrýzněného dítěte. Ale ještě byly pořád 
steré květy na keři — i neustal až tehdáž, až 
poslední květ byl serván. Bylo mu čím dále di- 
vočeji a bezuzdněji Ale radostně nějak, sveřepost 
srdce cítila se nějak konejšenu. Pak ježka, jenž 
klidně přebíhal si přes cestu, nenjdáv se v tomto 
tak bezpečném samotářství účastníka, ubil ka- 
menem. Pokrač. 


Em. šl. z Lešehradu 


%-%%%%% 


SMUTNÝ ZÁPAD. 


Dyl jarní den a bledý nach 
se zvolna plížil do zahrad. 
Já stanul u okna a v snách 
se díval leskně na západ. 


Já vzpomněl dnů, jež nevrátí 
se nikdy z tmavých propastí, 
kde zahynuly závratí, 
že chtěly letět do vlasti. 


A bylo mi, jak někdy je, 
když smutek život otráví, 
■ a rudý proud se vylije 
z černavé rány do trávy. 


K 


de jsem to, rcete, vítc-liř 
Ah, nevím, nevím, příteli! 


ROZHOVOR. 

A kde jsou všechny statky mé ř 
Snad na cestě je najdeme! 


Jak dostanu se ku předu : 
Chcetc-li, já vás povedu! 


A jak tak dlouho půjdeme- 
Jen chviličku se projdeme! 


A co mne čeká, víte-li ? 
Vesnický hřbitov, příteli!. 


^^<::?'v'^<v'^^ 


VÁCLAV Hladík: 


EVŽEN VOLDAN. 


Ale pouze ta švihácky nedbalá lehkost a nc- 
■'" odvislost jeho ducha i hýíivé záchvaty dilc- 
tantského esteticismu zadržely jej, že se nehnal 
horempádem za kariérou pohodlnou a lákavou, 
pro niž, jak se zdálo, byl jako stvořen. Měl pro- 
tekci, styky, ohebnost společenského jednání, 
dovedl každého přesvédčit na první dojem o všech 
neobyčejných svých vlastnostech a schopnostech. 
Ve veřejném mínění pražském byl již Voldan 
označen jako mladý výtečník. 

V té době pětadvaceti let mu to vše zatím 
stačilo. Aspoň zdánlivě. Měl sice hrozné chvíle 
prázdnoty a nespokojenosti ze svého světáckého 
a rozmařilého života, ale hlas lehkomyslného 
mládí překřičel všechny výčitky důvěřivým volá- 
ním:  'Zítra!  Zítra!' 

Někdy, jakoby se vzpamatoval — pustil se 
náruživě do práce. Zhltal spousty knih — ale ne- 
studoval mnoho. Sváděly jej různé záliby, choutky 
duševního labužnictví. Chtěl dokonce zanechati 
právnických studií a věnovati se filosofii a ději- 
nám umění. Napsal několik článků a essayí. Ale 
sám vycítil, že to vše byly jen dojmy z cest, 
ohlasy z knih vypravované výmluvným a sdílným 
temperamentem řečníka, ale o nějakém tvíirčím 
vzletu a kritické hloubce své neměl velkého zdání, 
přes všechny pochvaly, jež sklidil za tyto po- 
kusy. Zalekl se i té pružnosti svého talentu. 
»Ještě bych měl umět deklamovat verše a zpívat 
a bude ze mne dokonalý panák — okrasa spo- 
lečnosti . . .« 

A vše mu bylo odporné. Zhořkl mu n;ihle 
život. Těkal bezvýsledně. Marně se utíkal ke své 
ironii i k divokému požitkářství. 

Zatím kolem něho, mezi mladými a mladšími 
jeho druhy, pozvedalo se hnutí nových ideí, re- 
formačních snah mravního a sociálního obrození 

Učitel filosofie na universitě byl velkým roz- 
sévačem myšlének. Mistr, jak mu říkal Voldan, 
hlásal s vážnou tváří puritána, slavnostně přísnou, 
nové učení, jež hluboce zneklidnilo všechnu 
mládež. Voldan cítil, že Mistr jest velmi učeným, 
výmluvným, analytickým duchem, více však kom- 
pilatorským a referentským, nežli tvůrčím a suve- 
rénně samostatným. Mistr byl pilným rozsévačem 
myšlének pracně sklizených na všech cizích lu- 
zích kultury, literatury a filosofie, byl velmi pře- 
svědčivým tlumočníkem všech myslitelů, kteří 
ovládají a vytvářejí dobu naši. 

Voldanovi to vše nebylo novým. Znal celý 
ten repertoir moderní filosofie a literatury, který 
tak udivoval a novotou svou nadchnul mládež 
vychovanou v duchu německém. Odvrátil se tehdy 
od Mistra, nenali z! u něho upokojení ani podnětu 


k životu a práci, stranil se svých soudruhů, kteří 
se mu zdáli velmi naivními, romantickými a po- 
vrchními ve svém blouznění a horování moderní 
pokrokovosti. Cítil, že hnutí se nese ještě jen na 
povrchu, že to jen pěna vzkypělých mladých duší. 
Vnitřní obrození nenastalo. Neboť mladí převzali 
všechno dědictví i všechno vychování po starých 
a svůj program jen rozšířili o nové vignelty, 
o nová hesla. A zdálo se mu, že u mladých bude 
jiště těžší práce nežli u starých, neboť byli při 
veškeré své demokratičnosti ještě vzdálenější citu 
a rozumu lidu svého, jakoby k němu hovořili 
cizí řečí. 

A tehdy v jeho mysli, rozhárané všemi 
proudy, pronn'tané všemi paprsky, jež tvořily 
pohyb a světlo si)olečnosti moderní, vznikl skep- 
tický názor, který vyslovil velmi paradoxálně a 
v němž došel tak daleko, že nevěřil ani své skepsi. 

Zdálo se mu. že všichni ti, kteří lid učí, osvěcují, 
povzbuzují, že všichni ti Mistři, víidcové, myslitelé, 
demagogové, řečníci, agitatoři, propagátoři jsou 
krotiteli zvířat, vstupujícími směle, s karabáčem 
v ruce, do klece. Je to úchvatné práskat dravce 
kaiabáčem, krotit silou a energií převahy vyvo- 
leného a hrdinného jednotlivce krvelačné, hrozné, 
bestiální pudy. Krásný je gest krotitele — ale 
neužitečný! Zkrotí dravce, i tančit je naučí, ale 
nikdy z nich neudělá potřebný a ideální — do- 
bytek tažný! 


Voldan mezitím, jako mimochodem, udělal 
doktorát a dal se zapsat do kanceláře známého 
advokáta. Když později udělal -zkoušku soudcov- 
skou, zastupoval svého chefa u soudu jako ob- 
hájce a měl několik úspěchů řečnických i práv- 
nických. A znovu se potvrzovalo všeobecné mínění 
o  Voldauově výtečnictví. 

Tehdy mladého koncipienta advokátního a 
jednoho z eleganti společnosti pražské pokoušelo 
několik možností výhodně se oženiti. Vystřídal 
rychle celou řadu více méně povrchních známostí 
a pletek. Již se ani dobře nepamatoval na všecky 
ty slečny a slečinky Milý, Lory, Kity, Hedvy, 
Loly . . . Některé byly velmi hezké, některé velmi 
nevkusné, některé velmi chytré, některé velmi 
hloupé, ale ani jedna zajímavá, aspoň tak poeticky 
zajímavá, jako byla jeho melancholická zlato- 
vláska . . . Zbyla mu po nich hromada fotografií, 
psaníček českých i francouzských (ano jedno bylo 
i anglické — a to od pihovaté dcery bohatého 
sládka, která byla hrozné omezená, přes to, že 
uměla několik řečí a vynikala distingovaností 
vzdělané dámy),  tanečních  pořádků, kytiček . . . 


Vzpomínal málo a matně na všechny ty zá- 
bavy, shony, dostaveníčka, flirty, jež nečinily 
jeho život méně všedním. Jen tu a tam uvízla, 
zarýpla se do paměti malá vzpomínka. 

Slečna Hermína . . . 

Plavá, přibledlá, útlá. Graciesní a vesele šví- 
torná jako vlaštovka. Nejlepší tanečnice. Její krok 
byl hudbou plnou sladkého rytmu, její pohyby 
zrovna zpívaly něhou. A byla tak vzdušná, křehce 
hebká, opravdu jako vlaštovka, kterou držíme 
lehounce v dlaních a jen na ni dýcháme. A chu- 
děrka provdala se za tlustého hromotluka, s ru- 
kama řeznickýma, hlasem dřevoštěpa. 

Slečna Pavlína . . . 

O dítě poťouchlých rozmarů, malé, hravé 
kotě! Byla svěží a zardělá jako broskev... i s tím 
nešetřeným pelem nedotknuté čistoty . . . Oči jí 
hrály tisícerou radostí. Měla rty rozkošné, rubí- 
nové a sladce vonné jako nějaká orientální cukro- 
vinka. Ráda rozdávala bonbony svých polibků — 
bylo to tak nevinné měla své rtíky vždy ochotně 
připravené jako bonboniéru ... tu máte, misněte 
si! Ale nic víc! Teď je velmi tlustou maminkou 
asi tří kluků. 

Slečna Lorinka . . . 

Jen v mlhách viděl Voldan její oblou tvář 
a pikantní proíil. Byla velmi majestátní. Socha 
antická s hlavou koketní subretky. Dvořil se jí 
velmi útočné. Ale byla to rozumná, mladá dáma, 
opatrně o všem poučená svou maminkou a jí 
přebedlivě střežená. Neprovdala se. 

Slečna Milá . . . 

Nejrozkošnější loutka. Vždy ověšena nej- 
elegantnější  toaletou.  Hlava růžová a tahů sub- 


tilních — aquarella Chaplinova Ale hrozně hloupá. 
Jen takový nastrojený bůžek ženské krásy — 
posadit jej do prostřed salonu a klanět  se mu! 

Slečna Jarmila . . . 

Bujná krasavice kaštanových, bohatých vlasů. 
Na maškarním plesu zneklidňovala svou dekole- 
táži a krátkými sukýnkami jako bachantka, ale 
cudná bachantka. Na pólo ctnostná . . . tvrdili 
o ní někteří muži. Nejvíce ji ovšem pomlouvali 
ti, kteří ji neznali. Byla velice obklopována, měla 
vždy několik ctitelů, z nichž jeden byl vždy velmi 
utrápený a nebyl to ten, ke kterému se chovala 
nejcizeji . . . 

Slečna Karla . . . 

Buclatá, modrooká, plavá — celkem všední 
typ. Ale byla trochu hysterická a hodně výstřední. 
Natropila mnoho starostí své rodině a konečně, 
z čistá jasná, přes své velké věno a přes své sny 
o nádheře velkého světa, o životě v cizině, pro- 
vdala  se  za  nepatrného  úředníka  bankovního. 

Slečna Hedvika . . . 

Velmi naivní a roztomilé stvoření. V očích 
měla však náhlé blesky vášně. Ňadra se jí často 
bouřně vzdouvala v maléin živfitku. Nepsala ani 
nechtěla dopisy. Nečtia nic a hanebně, nerada 
brnkala na piano. Vyhlížela, jakoby neuměla pět 
počítat — ale hned po druhé rozmluvě přišla na 
večerní dostaveníčko, vynechala předplacení v di- 
vadle. » Drahoušku, mám ji velmi rád . . . ale mně 
nevěřila ... to ví, že šiji nevezmu. « »Jak dlouho 
trvá Tannháuser,« odpověděla pouze. »Do půl 
jedenáctéN »Do té doby musím být zpět, u di- 
vadla na mne čeká služka."  A milovala jej. 

Atd.,  atd. Pokrač. 


FEUILLETON. 


Dr. Jiří Guth: CASCAES. 

l<"euillcton z portugalsl<ýcli cest. 

L'aire lirulo, et la caud .icr.iso, 
Ges de nivo, plou de bt.xso. 
TU. Aub.inel. 

Hoři vzduch, jaícoby padalo uhlí řeřavé. Jsem po 
lunchi, přečetl jsem čtyři dny staré číslo Neue Kreie 
ťresse a v ni neurvalý nějaký štulec české vlasti, vzdá- 
lené teď na sta a sta kilometrů, a oči se mi přivírají 
v odpolední té chvíli, tak že aspoií ve snách se vracím 
na sta a sta técii kilometrů na severovýchod, kde teď 
snad — ach, prši. Stýská se mi po dešti a po chladu 
mírného našeho pásma, po nějakém sychravém dni, 
hodné pochmurném, šedivém, jakoby zataženém plachtou 
hustou a těžkou, jako bouda venkovského cirku. Isldyby 
teď tak byla pleskaiiice a padal dokonce sníh ! A mimoděk 
se vidím, kterak neslušné bych po něm jazyk vypla- 
zoval ... 

Zatím na nebi ani mráčku, obloha je vycídéná jako 
vojenská kobyla před in.spekci generála, a pršet bude 
až snad za několik mésícu. Teploměr na stěně Grand- 
hotelu Central na lisabonském nábřeží do Sodré ukazuje 
dobrých 43° C přes to, že všecky  žaluzie jsou  spuštěny 


a že slunce sem, na tuto stranu nesvítí. Tamhle naproti, 
na nábřeží nedaleko Teja, na kamenných plotnách, roz- 
pálených jako žádost starého galána, v plném slunci por- 
tugalském váli se chlap chrápaje až radost ;vidini, ba 
i slyším jej šikmými průlinami mezi deskami žaluzií. 

Nevím, dovedl-li tento úvod o počasí vystihnouti 
horkou i poněkud línou náladu tohoto nedělního od- 
půldne. Ve mčsté je mrtvo, ani býčích zápasů není a spát 
až do večera.' Co bych si pak v noci počal, mládencem 
už nejsa a začínaje šosácký život bodrého občana v devět 
hodin na pořádné lože se ubírajícího? Jíačkory a župan 
jsou mi v tomto okamžiku opravdu ideálem, protože 
kdybych do nich se halil, nebylo by tak horko jako je, 
či naopak. 

Ale nač vymýšlet a přemýšlet dlouho ? Budu dělat 
to, co tisíce jiných, a pojedu ven, k moři a k vodě, kde 
schladí se snad všecky moje záhy; kteréžto odhodlání 
zdá se tuto mnohem více hrdinským než ve skutečnosti 
bylo. Estacáo Caes do Sodré, stanice na nábřeží do Sodré, 
je hned naproti, pár kroků od hotelu, a vlaky jezdí od- 
tamtud snad každých deset minut; nezbývá než přejíti 
rozpálené nábřeží, učiněnou to výheii, kterou opravdu 
s vetší obtíží procházím než úžinami nějakého rigorosa. 
Není obavy, že zmeškám, protože sotva jeden vlak od- 
jede,  už  stoji  na kolejích druhý, a lezu tedy do vlaku 


dlouhého tak, že nemusí se cestovníci ani do něho drát, 
ani v nřm tlačiti, a pak do vagónu, otevřeného na všecky 
strany a výjimeční- čistého, — jediná trať Portugalska, 
2 Lisabon,! do Cascaes, 2o km. dlouhá, která nemá \\a- 
ijonň zaprášených, špinavých, rozedraných. Či měl jsem 
snad radčji jeti parníkem, kolem Torre de Belem, spíš 
velikým než nádherným ústím řeky Teja, na Atlantický 
Oceán? Ne, ten závčrečný, mohutný akkord velké har- 
monie přírodní nechám si již na koňce, až budu odjiždét 
z Lisabonu, po moři zpět do české vlasti. Nechci tedy 
miti grandiosní to finále jii uprostřed skladby, do níž se 
bude lépe hodit toto nedčlní andante, vlakem podél pra- 
vého břehu Teja, nejdřív po nábřeží Lisabonském, ře- 
čeném Rua Vinte e (Juatro de julho, do níž slunce pere, 
a podél nových staveb přístavních, do všech těch malých 
stanic, na nichž stále přibíráme proudy lidí, spěchajících 
do mořských lázní nedalekých, ochladit a pobavit se 
vespolek. V Teju samém není žádných plováren, lázní 
nebo koupadel, je lani voda příliš líná a bahnitá, pak 
přístavištěm příliš znečištěná a lodě tady kotvící vyha- 
zují tam všechen svůj kal a všechnu svoji špínu. 

Od Lisabonu až po Cascaes — řekni Kaškajš — 
skoro jakobys podél Riviery jel, a klam byl by úplnější, 
kdyby nebylo protějšího břehu Teja, tady prázdného, 
opuštěněhO; nízkého a písčitého. Jenom Lazareto se bělá 
proti Beleraské věži, tam kde břeh naposled ještě vyšvihl 
se v nevysoké úbočí; tam tráví smutné a dlouhé hoilinv 
ti, kdož odsouzeni jsou do karantény, a jedinou koni- 
pensací za to bezděčné vězení jest jim pohled na věž 
Belemskou, jednu z nejpoetičtějších památek lisabonských, 
a na proslulý Convento dos Jeronvmos de Belem, odkud 
Vasco de Gama vyjížděl na svnji slavnou cestu 8. čer- 
vence 1497 a kam se vrátil oslavován a veleben. 

Poslední západní předměstí lisabonské Pedroe^is 
už jsou první lázně a potom všechna místa až k niuíi 
jsou lisabonskými Trouvilly.Scheweningy, Fécampy. Opa- 
tijemi. Misdroyi a Heringsdorfv. Nejvíc Alges, pak Da- 
fundo. Cruz (Juebrada, Caxins . . . Zde všude náš vlak 
vysypává, co cestou nabral, tak jako balon svou přítěž. 
Jedeme jakoby z Prahy do Chuchle, možno-li to naše 
maličké primitivní a zvlášť co do prostředků dopravních 
neohrabané přirovnávati k tomuto velikému. 

Dívám se ze širokého okna uvolněného vagónu 
nejdřív na právo na vzdálené hory Cintry, na Pěnu, 
Cruz alta, Oueimadas, na skupinu Monje a Peninhu vy- 
soké sic jen něco přes pět set metrů, ale pittoreskní, 
na levo pak na ústí Teja Entrada do Tejo, pořád širší 
a širší. Naproti je valná písčina. Cachopo grande, rostoucí 
pomalu sic, ale neustále bezpečně tak, že za čas ani ne 
tak příliš dlouhý ústí Teja bude zaneseno a obě tvrze, 
které tady stojí, Sao Louren9o do Bugio na jihu a Sao 
Juliao na severu, už teď spíš pro lekraci než pro bojování, 
nebudou mít teprv co dělat. Za to ne nadarmo se zde 
vypíná vysoko jako tovární komín Torre de Bugio, maják 
omývaný se všech stran vodami moře a ještě také vo- 
dami Teja. Kdo tam asi bydlí? A kdo udržuje světlo 
tam nahoře ve stálém rotačním pohybu, dávaje výstrahu 
a znamení lodím tudy jedoucím ? Nám, lidem pevninovým, 
je až hrozné pomyšlení na obydlí úzké, obklopené vodou 
.se všech stran, a k lidem přímořským, kteří tak nic se 
nebojí velkých těch vod, vzhlížíme s obdivováním. Tady 
mi napadlo, že země Portugalská má do sebe cosi jako 
Hollandsko. 

Nic se nedivím, že v těchto místech, na prahu 
Oceánu, vystavěl si slavný ministr Pombal letni byt, 
kdysi nejkrásnější v celém Portugalsku, jedinou Cintru 
snad vyjímaje. Stojí dosud ten letohrad y Oeiras, kousek 
ode břehu, a od něho nedaleko na návrší budova telegra- 
fická pro kabel na ostrovy Kanárské a do Brasilie, tedy 
klíč k novému světu a všem jeho novinkám, smyčka, 
kterou Evropa je přidrátována k ."Xmerice. 

Torre de Sao Juliao, kterou teď z Oeiras už ne- 
viděti,  protože  trať  zahnula  trochu  do  pevniny a věž 


sloji na nejkrajnějším výběžku jejím, právě proti Torre 
de Bugio, má prý podzemní, tady spíš už podmořská 
vězení, do nichž lilip IL rád si pozavíral vězně poli- 
tické, chtěje rozhodovati také o osudech portugalských. 
A Pombal, také mocný pán v Portugalsku, posazovaí 
sem Jezovity nemaje na tom dost, že z Portugalska je 
vyháněl. Sedělo jich tam stočtyřiadvacet najednou, prý 
pro účastenství na attentátu na Josefa I. Dnes je Torre 
de Sao Juliao vězením vojenským, ale strašlivé díry pod- 
mořské slouží už jenom jako paprika pro kořenění cesto- 
pisů. Ostatek jsou prázdny. 

Vlak dost čiperně si vede a okny vesměs otevře- 
nými vane příjemný průvan. Dostali bychom se rychleji 
v před, kdyby nebylo tolik malých stanic, třeba že 
o každé z nich  lze něco  zajímavého  dovědíti se a říci. 

Za stanicí Carcavellos. ležící prostřed vzácných 
vinic, zahýbá trať zase těsně k moři, opírajíc se po pravé 
straně o úbočiny jednotvárné, a blížíme se k cíli tohoto 
fcuilletonu. V Estorilu vidíme víc než jinde množství vili 
uprostřed lesů piniových, které voní v tom horku líbezně. 
Po břehu všude koupající se Portugalci, — až konečně, 
po jednohodinné jízdě, příjemné přes horko hned svrchu 
opěvované, vystupuji v Cascaes, poslední to stanici celé 
té malé trati, v cíli všech horkých tužeb lisabonských; 
a věruje zde chladněji, protože věje tu už silný mořský 
vítr. Čímž není zde řečeno, že by tu zimou jektati bylo 
třeba, neboť kapesní můj teploměr i ve stínu vznáší se 
nad stupněm pětatřicátým. 

Nejenom já pro občerstvení sem zajíždím — také 
lisabonský dvůr z týchž příčin zde bývá, koupe se v moři 
a krátí si čas kratochvílí. Víc nelze zde dělat. 

Odmítám laskavé nabídky fiakristň a jdu po svých 
dvěma či třemi dlouhými, neširokými, však čistými uli- 
cemi městečka Cascaes, jehož všecka sláva je mimo jeho 
obvod, na pláži písčité po jedné straně promontoria a 
na něm stojící citadellv, a na falaisách po straně druhé. 
Jindy prý bývalo to město silně opevněné a chodili sem 
umírat králové jako Dom Luis, a zde přistál r. 1580 vé- 
voda z Alby, když jménem Filipa 11. zmocňoval se Por- 
tugalska. Teď vévodové přijíždějí sem docela tak prosté 
j?ko já, a usazují se tu ve svých villách, vesměs neveli- 
kých tak jako palác královský v citadelle, do něhož ne- 
vejde se ani všecko královské služebnictvo. 

Co teď? 

Horko už není tak těžké a pod rozepjatým dešt- 
níkem dýchám dost slušně. Jdu tedy pomalu vedle moře 
po břehu a dívám se na záliv, v němž je nízká pláže esto- 
rilská, táhnoucí se až sem ke Cascaes a hemžící se lidem; 
za tím lesy piniové, které nadívají horký vzduch svou 
jemnou vůní a svým stínem i chladem. Na východ široký 
Tejo, na jih moře, na západ ještě ono promontorium 
s citadellou a nějaký les, který zastírá vyhlídku na sirost 
nceánu. Z Estorilu a z Cascaes, dvou těch lázní docela 
sousedních, chtějí udělati nějaké portugalské Monaco a 
stavějí zde Kurhaus na vysoké terasse doufajíce, že zimní 
saisona s houfem hostí přinese jim hromady peněz. V těch 
hledají štěstí jako každý, kdo jich nemá. 

Přeříznu to předhoříčko a kráčím lesem, ale docela 
jiným než jaké máme u nás, na sta kilometrů tam na 
severovýchod. Z rozmanitosti stromů poznávám euka- 
lypty, pinie, platany, pepřovníky u cesty a cítím pořád 
divnou exotickou viŠni té šedivé zeleně, mezi níž táhne 
se široká, pěkná silnice. 

Sem tam mihne se po ní kočár nebo kočárek, tu 
tam také nějaký chodec portugalský, celkem však málo, 
a poněvadž les je dlouhý asi deset minut chůze, ocituji 
se uprostřed něho v tiché nedělní samotě. Zavírám deštník 
v řídkém tom stínu, spíše šedivém než zelenavém, jakými 
u nás jsou stíny lesní, a dívám se, kterak nade mnou 
rozvírá se obloha žhavá a krásně temně 'modrá: poněvadž 
silnice tu dosti ostře zatáčí, je všude kolkolem divný ten 
les vonných kořenných stromů. Zastavuji, utírám šátkem 
pot s čela  a přemýšlím.  Vlastně ne,  nepřemýšlím  nic. 


a jen mám neurčitý pocit, že brzo uvidím Oceán, do ve- 
likých dálav a s vysokého břehu. Není to horko, které 
činí mi myšlénku tak línou, že jen tak jako v mlžinách 
vidím v duchu kout české vláni, kde jsou teď moji lidé 
Pro tu chvíli nevidím kolem nic nového a proto mysl 
se uvolňuje a vrací se domů. Pak zas dívám se na še- 
divé, uprášené listy eukalyptů, poslouchám, jak v lese 
cosi zacvrlikalo, a myslím s'i : To je zde krásně a klidno! 
Pocit známý jenom z prázdnin a z dalekých krajů, sám 
také prázdný, lehký, pochodicí snad odtud, že ani dnes 
večer ani zítra ráno nečeká žádná práce - ne ta, po níž 
člověk dychtí a v níž je slast a rozkoš, ale úmorné to 
necrotium za denním chlebem, při níž člověk cítí na šíji 
tíhu cizí ruky. 

Pak pojednou chytí mne lítost, která vždycky je 
mi trnem v turistických růžích, lítost, že tohle zde kolem 
jenom vidím, rychle a letem, a že nemohu zde žíti, žíti 
v tom kraji a s lidem, jehož tamhle proti mně jdou dva 
exempláry. Muž a žena, cizí fysiognomie, cizí řeči, cizích 
způsobů, cizí chůze. Proč sem lezu, když nedovedu ani 
přidružiti se k nim, pozvat je na sklenici občerstvujícího 
lektvaru, nořiti se v jejich duši mně naprosto cizí, a vy- 
tahovati z ní rozumy jako tkaničky ze zamotaného klubka ? 
Oba zacházejí, mizíce v záhybu cesty lesní, a mně ne- 
zbývá, než abych šel dál k moři. 

Les řídne a s výšin pobřežních skal vidím Oceán 
dřímati  a lesknouti  se  v  nedělním  horkém odpoledni. 

Jen pro Oceán lidé sem nejezdí, nýbrž aby viděli 
jeho práci staletou, tisíciletou, snad ještě delší. Je to 
Bocca do Inřerno, Pekelný jícen či Pekelná jeskyně, 
kterou moře vyhloubilo v ohromných, děsivých rozměrech 
do skal vysokých tady snad 60 nebo 80 metrů a táh- 
noucích se zde po celém pobřeží do nedohledna. Příboj 
i teď, kdy moře je klidné, je zde ohromný, a když tak 
moře dýše, co chvíli vlna deset, dvacet metrů vysoko 
rozrazí se o skály a zapěni se bíle. Pokaždé jako když 
hrom udeří. Podívání na tu práci, na ohromnou dutinu 
ve skalách, přepaženou velikým skalním mostem přiro- 
zeným, pomyšlení na velikost té síly nekonečně mnoha 
megadyn, drtí tak, že i ty poslední myšlénky, které 
svrchu živořily jako pláňata v poli širém, vymizí docela 
a jsi pak bez představ. Snad trochu předtucha života 
záhrobního . . . 

Lezu tedy až dolů, k moři, k místům, kam ještě 
stříká příboj, a klobouk sundávaje, chytám hlavou stu- 
denou sprchu. Tak jako jsem byl prve bez my-^lének, 
tak jsem teď zase beze slov a nevím, jak vylíčiti to ne- 
konečno. Nekonečno vod, mírně rozčeřených, kovových 
ve slunečním úpalu, nekonečno síly a nekonečno práce 
vykonané, vykonávané a stajené pro všecky věky budoucí, 
která přece ještě nic není proti všemu míru a všem 
světům, které tancují v prostoru jako footbally nevidi- 
telnými údy pohazované. 

Snad to byl Cascaeský okrašlovací nebo turistický 
spolek, který sem, v to místo prázdné a beze stínu, 
jenom skalnaté a šedé, kolem něhož vede jenom silnice 
do jakési dálky, dal umístit lavičky, a cesty ke sluji pří- 
mořské trochu upravil. Také nějaká chalupa zde je a u ní 
člověk jakýs vybírá zpropitné, ač nevm, za jaké služby. 

Dost dlouho tak lezu v chladné či spíše velké tůni, 
drápaje se se skály na skálu a myslím si, kdyby maminka 
mne viděla, že by hubovala, že se pomáčím' a spadnu 
dolů. Lezu tedy zase nahoru, suším se a dívám se na 
široširo. Asi tři, čtyři turisté nebo jen procházecí dělají 
totéž co já, ale protože mladší jsou, provozují věci krko- 
lomnější; div, že některá vlna příbojová nesmete je dolů. 
A přece je moře klidné. To tak Oceán dýchá, pomalu, 
ale těžce. 

Slunce zatím koulí se k vodám blíž a blíž, a jako- 
bych náhle byl přesycen tím vším, co zde vidím, po- 
spíchám odtud. Nebylo to přec poprvé, co viděl jsem 
moře tak mohutné, a dívati se na ně s tak pevné pod- 
staty nic není, ale přece mne to jalo, mne člověka pevni- 


nového, jemuž moře vždycky je marnivou hlubinou tajů, 
hrůzy a děsu; my lidé z pevniny bojíme se vody, jak 
už svrchu jsem napověděl. 

Odcházim odtud, a na silnici u stezky, která za- 
bočuje ke skalám, zastavuje kočár, cascaeský fiakr. Na 
kozlíku lokaj a ve voze dvě dámy a jeden mladý pán, 
v elegantních úborech, asi cizinci; snad lázeňští hosté 
z Cascaes neb Estorilu nebo lisabonští cizinci na letním 
pobytu zde. Možná, že také někdo z některého vysla- 
nectva nebo něco podobného. To tak letem mi napadá: 
sotva že k nim pozvednu zraky a jdu dál, — než v tom 
div že nezastavím krok a neposlouchám. 

!>Počkejte tady a dejte pozor na naše pláště,* po- 
vídá jedna z dam lokajovi češtinou jako zvon, a obě dámy 
i pán baví se po česku; pán s podivným e-e-přízvukem. 

. . . Proč mi nenapadne pozdravit, přihlásit se jakožto 
krajan ? Teď to přece není cizí fysiognomie, ani cizí způsob, 
ani cizí chůze, ani cizí řeč? Ta řeč je dokonce moje... 
a zdá se mi, že ty tváře nejsou cizí, jakobych je byl 
někde v Čechách vídal, ale tam s nosem vysoko nad 
českou zem vyhrnutým. Bezděky jdu kolem kočáru a tak 
namátkou se otáčím a rozhlížím. Lokaj stojí u kočáru, 
němě, tupě, utíraje si s čela pot. Teď teprv vidím, jaký 
ten má upřímný, český obličej Mihlo se mi hlavou, 
abych se zeptaí, co to zač — ale ne, jen nezdvořilá 
myšlénka. V kočáře leží dva pláště proti prachu a hůl 
se stříbrným knoflíkem, obrácená proti mně ... Na 
knoflíku monogram jména známého . . . 

Myšlének dřív jsem neměl, — teď jich mám mnoho, 
až do Lisabonu. Proč zněly mi ty lahodné české zvuky 
zde mnohem cizeji a proč měly tak mrazivý, nepří- 
jemný přizvuk? 

VÍDEŇSKÉ VÝSTAVY. 

Józa Uprka, Josef von Berres (Miethke, 1. 
Dorotheergasse 11.) — Simplicissimus, Antonín 
Hudeček, Sándor Járay (Pisko, L Parkring 2.) — 
Václav Sochor (Kůnstlerhaus, I, Karlsplatz 5.) — Se- 
cesse (L Wienzeile 2.) — 

Jako v roce 1892. byla Vídeň podmaněna tóny Pro- 
dané nevěsty, tak dnes, po osmi letech, dobývá si zde 
půdy jiné odvětvi našeho umění. Tehdy letělo vzduchem 
Smetanovo jméno; dnes ozývá se Uprka, Hudeček, Sochor. 

Vídeňská kritika je zaražena. To jsou tedy ti, 
o nichž slyšeli tolik vtipů ve svých Orfeích a chantanech 
a které maluji jejich humoristické listy se zvířecími 
obličeji jako Eskymáky oděné po evropsku! A tento údiv 
nalézá vyjádřeni ve feuilletonu »Neue Freie Presse«: 
■Stále setkáváme se na výstavách s novými jmény českých 
umělců a s údivem pozorujeme, jak se v té zemi hemží 
talenty* píše Franz Servaes . . . 
* 

Úprková výstava v Miethkeově saloně podává ze 
všech ostatních nejintensivnější a nejcelistvější umělecký 
požitek: v těch 52 obrazích a kresbách zjevuje se vám 
umělec celý, svůj, vyvrcholený jak technikou tak ta- 
lentem. Kdo ho poprvé spatřil, zastaví se jako omámený 
takovým barevným bohatstvím, jež tryská z jeho obrazů. 
Jako byste se octli v jiném světě, zářivějším a jasnějším 
a přece tak pravdivém a nitrném. Hned u vchodu za- 
chytne vás pastel, tuším, >'Mladá selka«, celý tonoucí 
v žlutí a hned za tím »Odpočinek«, pět nebo šest slo- 
váckých sedláků, odpočívajících po práci, jedni nataženi 
celým tělem na zemi, druzí sedící, s obličeji ošlehanými 
ohněm, který si zapálili teď na večer, na polí, v pod- 
zimním šeření. A za tím zase jiný obraz večerního míru: 
»Klekání«, s postavou starého sekáče uprostřed, který, 
zdá se, je stělesněným klidem; tu ukázal Uprka celou 
silu svého impressionismu, podání se náladě a suggesci 
dojmu. Podobně jemná je jeho »Jarní nálada"^, známá 
z pražských výstav. Méně šťastným byl svou 'Jízdou 
králů«, jež dnes po tolika dithyrambech jí adresovaných, 
nám připadá  poněkud  prkenná,  studená,  s  nemožným 


postojem koně uprostřed »Pouť u sv Anlon!čka«, ačkoli 
vznikla o tři roky dříve, je mnohem zajímavější : ncjon 
že hýří barvami a šťastnými psychologickými postřeliv. 
ale je zárovei^ jedním z východisek Úprková umíni.Juk 
je zde již svůj a přece jaký rozdíl mezi Uprkou z r. 1804. 
a Uprkou dnešním! Tam každý tah zachycen, ka/dá 
vráska domalována, každá postava vykreslena tak přesně, 
že by mohla být středem nového obrazu. Dnešní Uprka 
se v mnohém zménil: nejde mu již tak o to, aby zachvtil 
typ, jako aby vystihl náladu, aby rozcclivčl všechno, co 
v lidské duši podléhá kouzlu neurčitých emocí, barevných 
ploch, výtrysků světla. Jak dovedně rcalisoval toto nové 
pojetí, ukazují »r)ušičky« a »nělnici na poli« dvě sicr 
malá ale mistrovská plátna. Ncilovcdl bych jmenovali 
nic, co by bylo tak originelnc a vnitřně slovanské 
jako tyto »Dušičky«: pozdním dušičkovým večerem 
míhají se postavy Slováček: z nékti-rých splývajících 
s temnotou vidíte jen vysoké tmavé stíny; jiné, osvět- 
lené záři svíček, rozeznáváte určitěji, vidíte jejich ko- 
žíšky, jejich sepjaté ruce ožehnuté tváře Je to vše tak 
prosté, tak nehledané a připadne vám na mysl, jakoby 
nad touto tryznou bloudilo nějaké pohanské božstvo, 
zahalené tajemstvím. i>Dělníci na polic jsou právě opakem 
předešlého: na poli, uprostřed žhavého dne, řada pra- 
cujících; jejich schýlené nebo vztyčené postavy zdají se 
být květy proměněnými v lidská těla, zdají se být řadou 
máků, rozechvěných větrem. 

To je Uprkovo dílo; září v něm Slovácko, úsměvné, 
bez velikých vášní, plné slunce. Slovácko, nikoliv se 
svými rvačkami a nízkými chtíči (Uprka vynechal tyto 
stránky svého lidu a v tom také spatřujeme psycholo- 
gický nedostatek jeho díla), ale Slovácko dobromyslné, 
idealisované barvou, kde i opilec je kreslen s bene- 
volentním humorem Z Úprky nepoznáte plně slovickou 
duši. Vzal z ni jen jediný úsek. její jasné chvíle, její 
svátečně uklidněné okamžiky, vzal z ní své barvy a právě 
tak jako jeho moravští soudruzi v literatuře, vytvořil 
z ní kolorit, jenž těžko najde soka. Pro i:ěho má barva 
význam něčeho elementárního, něčeho sama o sobě a jeho 
dílo lze definovat: epopeje barev.  — 

Místo, jež nevyplnily Úprkový kresby, je vyhrazeno 
Josefu von Berres. Jako byste postavili vedle čerstvých, 
pestrých květů hnědé preparáty z nějakého herbáře, 
takový dojem máte při srovnání našeho umělec a Berrcsa. 
Srovnejte Úprku s jeho maďarským koUcgou a ukáže se 
vám teprve celé mistrovství českého štětec. Kde prvv 
hýří ohněm, jasem, životem, tam podobají se Berresovy 
postavy modelům, které bylv obícčenv v barevné cáry 
a nyní trčí na obrazech jako statisti, kteří se již nemohou 
dočkat, až jim bude dovoleno se svléci a utec' z této 
divadelní atmosféry. 

* 

Výstava u Piska rozpadá se v manifestaci tří různých 
uměleckých proudů: jsou to četně zastoupené práce 
karrikaturistů seskupených kolem »Simplicissimu«, pak 
Hudečkova plátna a konečně krásná díla maďarského 
sochaře Sándora Járaye. 

O spolupracovnících »SimpIicissimu« psalo se u nás 
často a jejich kresby jsou v Praze snad právě tak po- 
pulární jako v jejich bavorské vlasti. Obdivujeme se 
u nich po stránce technické lehkosti, s jakou zjednodušili 
kresbu a ovládli formální prostředky. Ale snad ještě větší 
jsou svou tvůrčí energií. Vezměte elegantního Řezníčka 
nebo tvrdého, kousavého ironika Heineho, illustrátora 
degenerace v »hořejšich desíti tisících « Thonyho, anebo 
brutálního Bruno Paula, jehož zdánlivě neomalcné 
kresby vystihuji celou komiku lidských vášní a zájmů, 
pohlédněte na všechny ty malíře vídeňských >strizzi«, 
počestných otců rodin, nadutých »gardelieutenantfi«, 
>kommerzienráthů«, hofmistrů, studentek a buršákň: všude 
naleznete snahu po nové, sevřenější psychologii karrika- 
tury, touhu vytvořit nový druh komiky. Vrhli se na sou- 
časnou společnost se skalpelem  v ruce, analysují ji, re- 


produkuji v celé brutalitě její vášní, jež se požírají na 
vzájem, ukazují zkaženost nízkých vrstev, fílistrovství 
středních, chtíče vysokých, hloupost venkova a degeneraci 
města. Kreslí to pevnými rysy a jejich práce jsou více 
než pouhými illustraccmi: jsou uměleckými dokumenty 
doby. Jejich humor nemá té bezstarostné veselosti 
starších německých karrikaturistů. Je to humor mladého 
Německa, spise zoufalý než veselý, humor, který je 
kreslen pérem namáčeným ve vlastní krvi, humor odsou- 
zence u šibenice, jenž se svého lešení poznal náhle nc- 
patrnost celé lidské touhy . . . 

Antonín Hudeček vystavil celkem 3.3 čísla. .Mnohé 
z nich známe z pražských salonů, ale teď, když je si-skupil 
v jedno, vyniká tím lépe jejich hodnota a poznáváme, 
jak delikátního a originelniho umělce má v Hudečkovi 
české výtvarnictví. Hudeček má pro přírodu duši tak 
jemnou, že se zachvěje pod nejjemnějším dotekem ná- 
lady, dovede rozumět hře slunečních terčů v podzimní 
aleji, kouzlu měsíce, houpajícího se na jezerních vlnách, 
tichému šelestu listů, jež podzimní vítr unáší se stromů. 
Hudeček je sensitivní snílek, tichý a nesmělý, nikdy 
křiklavý, diskrétní, plný nevtíravé noblessy a jeho obrazy 
nezaujmou náhle, nýbrž pozvolna, očarují diváka jako 
vůně a nepustí ze svého magického kruhu. Je to malíř 
klidů, navečerň, lesních zátok, kde skoro cítíte, jak je 
mech nasáklý vlhkem, a kde se sráží fialová voda v mi- 
liony vln. Jeho ženy jako »Při žatvě< [lodobají se vilám 
a vydechuji touž snivou tesknotu jako jeho lesy. V kra- 
jinách, které evokuje, leží podivná harmonie vesmíru, 
barva, člověk, příroda, všechno splývá v jedno a všechno 
zdá se být jen symbolem, který má vyjádřit stav uměl- 
covy duše. Nemiluje příliš ostré barvy, nemá rád ani 
pestrou nádheru léta ani zimní krajiny zakleté ve sněžné 
monotonii. Jeho vyvoleným královstvím jsou teplé jarní 
dny, plné dešťů a rašení anebo nejisté podzimní slunce, 
doba posledních prací na polích, jako v jeho »Klestěn 
řepy*. — 

Na konec je třeba zmínit se o Járayovi. Jeho práce 
nejsou uvedeny v katalogu a zdá se, že tohoto vzácného 
umělce použili jen jako dekorativní výplně. Neprávem. 
Neznáme brzo tak jemného díla jako jeho »Soninambuly«, 
spící dívky, jež kráčí po skalní stěně, nebo rozkošného 
• Dnešního .'\mora*, »Pana«, a zvláště jeho bronc »Hráče 
na cello«. Járay tvoří svým dlátem hned formy neuvě- 
řitelně křehké, vytváří z mramoru postavy, které se ani 
nezdají dotýkat země, hned obličeje zbrázděné diony- 
sovskou křečí a jindy, jako při »Hráči na ccIlo«, oživuje 
krásná těla s bohatě napjatými svaly, poddávající se 
vášni hudby. 

* 

Jeli jsme do Vídně plni napjetí na jeden obraz: 
na Sochorovu »Bitvu u Střešetic«. Na cestě, ve vagóně, 
čtli jsme Servaesův článek v »Neue Freie Pressc« oplý- 
vající chválou, vynášející toto plátno jako nový krok 
v moderní historické malbě, jako riilo scnsačního vý- 
znamu. Skutečně také budí » Bitva u Střešetic sensaci — 
ale spíše u obecenstva než u výtvarníků. Před tímto 
plátnem ohromných rozměrů, jemuž je vyhrazena celá 
stěna jednoho salonu, kupí se po celý den těsný polo- 
kruh diváků, většinou dámy, důstojníci a starší páni, snad 
účastníci pruské války. 

Čekali jsme scénu plnou života, znamenanou tragi- 
kou boje, jeden z těch děsných okamžiků, kdy rty bled- 
nou vzrušením, hrůzou a krvežíznivostí. Možná, že naše 
sklamání nebylo zaviněno ani snad tak hodnotou samotné 
práce, jako spíše tím, že jsme očekávali něco vskutku ne- 
obyčejného; ale naše očekávání se nesplnilo. 

Sochor vybral si attaku jízdy, okamžik, kdy rakouská 
kavallerie obdržela rozkaz, aby bránila ústup armády a 
vrhla se vstříc pruským plukům pronásledujícím naše 
sbory. V obou rozích obrazu valí se massy jezdců. Na 
rakouské straně Wrangelovi a Neippergovi kyrysaři a 
hulánský pluk č. 11 ; na pruské brandeburští huláni, Blů 


cherovi husa' , gardový dragonský pluk č. 1. Střed celé 
episody je srážka rakouských kyrysníků pluku č. 8 a 
pruskiho dragonského pluku č. 3. Óbě dvé linie přišij; 
již skoro na dosah šavle. Přímá čára se lomí, jednotliví 
jezdci s obou stran vyrazili ku předu, jejich přilbice se 
kolísají v hladině nepřátelských jezdců, z tisíce hrdel 
jakoby tryskalo »hurrá«, koně letí, jejich planoucí oči 
jiou podlity krvi, jejich srst zrosena náhlým potem. Levý 
roh obrazu má v sobě něco hluboce vnitřního, něco, co 
napovídá hrůzu smrti a zadrhujc diváku hrdlo prudkostí 
dojmu. Je to několik kyrysníků s mladým poručíkem 
hrabětem Nostitzem v čele. Jeho kůň, bodnutý na krku, 
s nozdrami, z nichž jižjiž se povalí krev, vztyčil se kolmo 
na zadních nohách, jezdec, jenž stěží drží se v sedle, je 
ohrožován npěšalým dragonem. Těchto několik postav 
řítí se vstříc s tasenými palaši, na koních, jež ostruhy 
dohnaly k zuřivosti. Hůře je již se středem celého plátna: 
je to štáb seskupený kolem brigadiera knížete Windisch- 
grátzc. Snad že autor byl vázán snahou, aby pokud možno 
věrně vynikly zde portréty jednotlivých důstojníků, ztrácí 
toto centrum na elem''ntární sile a pohnuté životnosti. 
Jií sama postava brigadiera je poněkud tvrdá; ještě ztr- 
nuleji dopadly figury dvou husarských důstojníků Alfreda 
ziir Helle a Bély von Kovács. Ty nejdají se než dřevě- 
nými raodelv s rukama nakroucenýma do nemožnvch 
úhlů... 

Celkem zdá se, že Sochor není šťastným v evokaci 
lidských těl; nepoměrně zdařilejšími a pravdivějšími jsou 
jeho koně se svaly napjatými až k prasknutí, jedni řítící 
se v před, jiní z:iraženi v cvalu jezdcem, náhle spad- 
nuvším, a jiní, po 'ěšeni, vzepřeni k výši celým svým 
tělem. 

Ale to vše, lidé i koně, pádí krajinf u. která vám ne- 
suggeruje předtuchu boje. Odmyslete si obě dvě divise 
jízdy a zbude zelenavé údolí s několika pahrbky na 
obzoru a s indifferentni modří na nebi Zde zvlášť je pa- 
trno, jak mnoho schází Sochorovi ku náladovému procí- 
tění krajiny a ku zachycení její duše. Snad je toto dílo 
jen východiskem talentu, o němž nechceme nikterak po- 
chybovati; doufejme, že jeho další práce ukáží nám ho 
již uceleného a že on přinese v malířství to. po čem nás 
dnes tolik nadarmo touží v literatuře: mohutnou dějo- 
vost a rehabilitaci velkých vášní. — 

Ostatní vystavené práce, až na několik málo, ne- 
snesou přísnějšího měřítka: ukazují, jak zvláště v ma- 
lířství je současná německá produkce chabá, bez nových 
lalentů a originálních umělců. Z plastiky jsou tu pozoru- 
hodné práce Jana Benka, F. Meixnera, Louisa 
Mascré a zvláště velice rázovitý bronc »IVIarathonský 
zápasník* od Paula Nocqueta. V barvě jmenujeme 
kresby A. H. S chrám a, Imre Revésze, Jeana Gou- 
veloos a procítěné portréty Henryho Meuniera. 
* 

Několik upřímných práci a mnoho, velice mnoho 
šarlatanerie — asi takový dojem odnášíte si z výstavy 
• Si^cesse*. Všech de-iCt sálů budovy je natlučeno obrazy, 
sousošími, panely, uměleckými dróbotinami a silné na- 
vštíveno diváky. lední sem přišli, aby se vysmáli všemu, 
co spatří; jiní, aby poznali tuto ohrůzyplnou. modernu, 
aby uspokojili svou zvědavost, jako se chodí dívat na 
dravou zvěř. Na většině tváří čtete nejistotu: je jisto, 
že p. t. publiknm se ve svém nitru ptá: Bože, co má 
tohle znamenat? .Me člověk musí dnes secessi rozumět 
stůj co stůj: patří to k dobrému tónu. A tak se přiházejí 
scény hodné tužky T. T. Heineho: před obrazem mla- 
dého impressionisty, který má znázornit svit měsíce a 
není mž ohromnou černou skvrnou; matka s dvěma dce- 
rami  se  zde zastaví  a starší  z nich ukazujíc  na  obraz 


s tím podivuhodným úklonem hlavy, jaký mají sedmnácti- 
letá děvčata z bohatých rodin, ani ne příliš chytrá, ani 
příliš  hloupá,  řekne:  »Mama,  schau,  wie  moderní... * 

Francouzi odnášejí si lví podíl. Z Němců vystavil 
velice náladovou krajinku I. Dettmann »Ce>lou poli«, 
George Minne, jehož »Muž se psem« je právě tak 
krásný, jako jeho ostatní věci, straší násilným primitivis- 
mem, G. Wrba bronc »Evropu', Th. V Gohsen 
»Houslistu<i a konečně Eugen Jettel rozkošné krajino- 
malby, plné lehkého vzduchu, jasného světla a jarní ze- 
leně (na př. »Aradské a Oscurské údolí«). 

Gaston la Touche okouzlí svými ^Tureckými 
ženami«. Je to bravurní kousek koloritu, tato tři čtyři 
ženská těla, plná vůné, zasazená v pomerančovém světle 
s tělem, jež jakoby hořelo tajenou vášní. Podobně do- 
vede malovat pleť jen R ysselbcrghe, jehož »Studie 
k aktňm« zdají se skoro dýchat. Na konec jmenuji ještě 
Degasovy ^Tanečnice! (č. 413) a »Kytici« od P. G. Jean- 
n i o t a. Otakar Théer. 

LITERATURA 

Svět. Hurban Vajanský, Novely. K českému 
vydání upravil K. Wolf (Ottova laciná knihovna národní 
č. 174.) 

Několik obrázků z dusné atmosféry národní a .spo- 
lečenské uherského Slovenska. Na jedné straně cdrodilri, 
šlechtici pohrdající svým národem, maďaronští úřednici, 
indifferentni důstojníci, zaslepeni řemeslníci, maloměstské 
dámy. německy vychované slečinky, hejskové, udavači, 
opilci a šplhavci, na druhé intelligentní statkáři milující 
svoji vlast, nadšení umělci, studenti zanícení pro věc 
národní, ubozí učitelé, veselá, zdravá, šlechetná slovenská 
děvčátka, hluboce cítící a vznešeně myslící dámy, — dva 
světy ostře oddělené, v prudkém zápase, žijící na svých 
statcích v rozkošném slovenském kraji, a v malých mě- 
stečkách plných maloměstského bláta. Jen sem tam 
kmitne se k docelení živého obrazu postava z lidu, stará 
slovenská chůva, veseá služka, neohrabaný, prudký mi- 
lenec, neb prosté děvče, jež odmítá raději bohatství, než 
by žilo v odrodilé vznešené rodině. 

Dvě idey vedou autora: jedna národní, jíž podřízena 
je osnova děje i charakteristika postáv i psychologická 
pravda, ostře vyhraněná, všudy prosakující, dělící autorův 
svět ve dva neslučitelné tábory šlechetných vlastenců 
a zvrhlých odrodilců. Druhá, citový motiv, láska v různých 
variacích, v nichž krisc podmifiována vlasteneckými po- 
vinnostmi i mravními momenty. 

Pro autora je význačná lehká, pružná tvořivost, 
s kterou snuje lehounkou přízi svých dějů, chai aktcrisuje 
postavy a kreslí situace, i bystrá vnímavost pro de- 
taily skutečného života, z níž vyzlrají rozkošné, ostře 
kreslené obrázky z přírody i společnosti. Má vzácný dar 
chvatného, barvitého, lehkého stylu, jímž snadně vyslo- 
vuje předem již hotové myšlénky. Ctete-li, strhne vás 
mimoděk do proudivého víru drobných charakteristik, 
ostře vyslovovaných názorů, drastických scén, a dovede 
vám zpříjemniti i nápadné stranictví, jímž popisuje na 
jedné straně ušlechtilé ručky slovenských dam a na 
druhé pracky němčících děvčátek i jiné silně pointované 
rozdíly v slovníku, z něhož vybírá výrazy pro tu či onu 
stranu. 

Nechci zde, v čistě literárním referátu, rozbírati 
otázku, do jaké míry vystihují tyto novely skutečný du- 
ševní život společenských vrstev na Slovensku — du- 
šrvni a spo'ečenský život lidu není v intencích knížky ~ 
jen silný vnější vliv Turgeněva ještě bych připomenul, 
poncciávaje sociální význam knihv odbornému ocenění. 

V  Ř. 


Rr oílli'"^' 'fií.'" I^i*!"',.?' "\" '"" zll-20 (K 2-40), na pfil lét* d. 2-40 (K4-S0), na.celý tok zl. 4-SO (K 9-60). Poštou: na čtvrt léta zl. 1 :5 
(K 2-SO) na pu lila j|. 2-50 (K 5— ), „a celý rok 5 zl. (K 10-'. - Sešitové vydáni (o dvou řislechl vycház! při každém druhém (sudém) iisle. 
tena seSini 20 kr. (40 hal.) — Patisk pSvodnich práci se vyhrazuje. — Dopisy administraci .Lumira. buďtež adresovány: Časopis .Iiumir., Praha, 
Karlovonámésti č. 34. — Listy pHjimáme jen frankované. — .Lumii. vychiii každý pálek (vyjma prázdniny). 


Redaktor Václav Hladík. — Majitel, vydavatel a nakladatel J. Ot 


Tiskem České grafické společnosti >Unie« v Praze. 


LUMÍR 


KořNÍK XXIX. 


7. PROSINCE  1900. 


v:-  CÍSI.O  K). 


JOSFF  Hol FČEK: 


HOUZÍR. 


z NETIŠTĚNE DOSUD 
ČÁSTI .NAŠICH.. - - - 


l-Cartoň Kojan byl poněkud jiný chlapec, než 
'-' jeho sourostenci ve vsi. Byl druhorozeným 
synem Jana Kojana. Prvé dítko manželtim Ko- 
janovým zemřelo na psotník, když se mu zoubky 
řezaly. Kojan i Kojanka myslili, že jim zemielo 
.ítéstí celého života. Kojanka za rok počala opčt. 
A jak pocítila nový život pod srdcem, radost a 
naděje, strach a úzkost opanovávaly střídavě jeji 
duši. Nic tak v manželech Kojanových nejiro- 
hloubilo náboženský cit, jako druhé těhotenství 
Kojančino. Jakmile jí práce dovolila, Kojanka 
poklekala, poklekala v sednici, ve chlévě, v každém 
koutě dvora, na poli, poklekala u křížů při cestě 
a úpěnlivě se modlila, aby jí dítko, jehož příští 
očekávala, zachoval a zachová-li a bude-li to 
dítě mužské, zaslíbila je službě boží, předurčila 
je pro stav duchovní. 

Nebylo to u našich selek nic nového a mělo 
i praktickou stránku. Selská živnost, bylo-li více 
synů, nemohla připadnouti všem, nýbrž jen jed- 
nomu, ostatní musili býti zaopatřeni jinak. Nej- 
čestnějším a i hmotně nejlépe zabezpečeným za- 
opatřením zdálo se rodičům, bude-li syn jejich 
farářem. Tím se mu dostane dostatečné náhrady 
za to že byl od vlastních rodičů zbaven práva 
prvorozenství a nestal se dědicem rodné půdy, 
již rodiče hleděli zachovati .synovi mladšímu. 

Když Kojanka skutečně povila chlapečka, 
domnívala se, že bůh modlitby její vyslyšel a 
oběť její přijal. Celá ves věděla, že Kojanouc 
Bartoři bude »velebným pánem«, dříve ještě, nežli 
chlapec prvé slovo promluvil. Dvouletý odpovídal 
už na otázky: »Cim pak budeš, Bartůňkn?« -- 
jako špaček: >Knezíctem.< Tak mu již od nej- 
útlejšího dětství jeho soustavně vštěpovali, jaký 
bude jednou jeho stav a povolání. On, jako dítě, 
vštípené přijímal  za  své a tak se v něm pěsto- 


valo, že  se  cítil  něčím  jiným,  než ostatní  děti 
ve vsi. 

Bartoňovi minul pátý rok. Bylo na Dušičky. 
Rodiče i čeleď odešli do kostela, děti pak oby- 
čejně zavřeli do sednice.. Tehdáž bylo již dětí 
Kojanových troje. Dyěma mladším uvěznění v sed- 
nici nevadilo, ale Bartoňovi právě toho. dne bylo 
nesnesitelným. Poř.id byl u okna a toužebně díval 
se na mlhu, plížící se po dvoře a sadě Byla mu 
něčím novým a proto se mu zdála krásnou, neodo- 
latelné krásnou. Jíní na doškových střechách, na 
st:omech i na hnoji zdálo se mu jako roztluče- 
ným cukrem, jímž maminka posýpají koláče. Nej- 
pevněji oči jeho utkvívaly na stromech. Listí 
jejich nabylo čarovných barev, kterým podle 
úsudku Bartoňova zeleň léta a jara ani z daleka 
rovnali se nemohla. Listí bylo žluté jako citron, 
jako dukát, červené jako tatínkův kapesní šátek, 
fialové jako maminčin hedbávný fěrtoch, a všecky 
stromové koruny sadu dělaly naň v den dušičkový 
dojem, jako kdyby byly ovinuty n.aminčinou 
tureckou plenou a jakoby ta i)lena, rozumí se, 
byla tak veliká, že hlavy všech stromů na sadě 
dají se do ní zahrnouti. 

A ještě jiný pocit mél Bartoň, jejž by byl 
nedovedl tenkrát ani naznačiti. Co se mii líbilo, 
zcela správně pokládal za krásné. Ale dětskou 
jeho duši opanoval ještě jiný dojem, ještě jiný 
pocit — ])ocit nesmírného smutku, jenž hrozil 
srdce mu roztrhnouti. Každý žlutý nebo červený 
lístek, jenž od haluze odpadávaje zvolna se nesl 
k zemi jakoby nechtěl, a míhal a třepotal se, 
jakoby se bál osudu zničení, jemuž již propadl, 
sevřel nni srdce prudkou bolestí, až konečně dal 
se do usedavého pláče. Druhé dvě děti následo- 
valy příklad nejstaršího bratra, a když matka 
o desáté z kostela se vracela, ještě byla na návsi 


a již slyšela strašný ryk a řev. Až se lekla, jestli 
zatím zlý člověk nepřišel a drahým dětem ne- 
ublížil. 

Letěla k sednici, sáhla do úkrytu pro kliku 
(dvéře se zavíraly vytažením kliky), nastrčila ji 
a vešla. Všecko bylo v pořádku, a děti plakaly, 
jakoby je na nože bral, a nejvíc Bartoň. Dotazo- 
vala se, kdo jim ublížil, kdo je šidil, proč pláčou — 
nedovídala se ničeho. Vyndala cukrové hůlčičky, 
jež jim přinesla z kostela. Obě menší děti dych- 
tivě po nich sáhly a ztišily se. Bartoň jedva že 
je přijal z rukou matčiných, položil na stůl a 
pořád  plakal a z okna se díval. 

"Dětičky, povězte: vám  Bartůněk nabil ?« 

>Neé.« 

Matka pozbyla trpělivosti. 

>Proč přece bečíš, Bartoni?« 

A Bartoň do nového pláče, že mu maminka 
řekly jen Bartoni a ne Bartůňku nebo Bartoníčku, 
a že už je mezi ním a maminkou konec. A jak 
si to pomyslil, hned se v srdci jeho ozvala i žár- 
livost na menší děti, jež matka vlídně k sobě 
tulila, konejšila, proč pláčou se vyptávala a sliby 
dávala, utiší-li se. Bartoň vypukl v pláč ještě 
větší, křečovitý.  Matka si s ním  nevěděla rady. 

• Takový kobylák!« žalovala naň menším 
dětem, aby Bartoň nepřímo slyšel i pokárání, 
i polichocení, že jako jest ;.iž velký a mohl by 
ne husy, ne krávy, nýbrž koně pásti. 

Bartoň na okamžik ustal a máchl pravou 
rukou, jakoby si něco odháněl od skráně. Udě- 
lalo se mu, jakoby se mu ze skráně vyvinula 
černá, široká pantle a jakoby chvějíc a třepotajíc 
se padla na zem několik krokiíiv od něho. Bartoň 
se tam podíval, a pantle nebylo. 

»Cos to udělal, Bartoni, co?« tázala se matka 
přísně, myslíc, že Bartoňovo máchnutí rukou pla- 
tilo jejím slovům. 

Bartoň neodpověděl a zase dal se do pláče 
a plakal, až se zajíkal. 

»Nu pojď sem, Bartoníčku, ty jsi také muj,« 
matka jinou na chlapce obrátila. 

Chlapec nešel a zase máchl rnkou, jakoby 
něco od sebe odháněl ; zas uviděl tu šuokou, 
černou pantli, která se mu vyvinula ze skráně, 
zatřepala se, několik krokův od něho na zem 
padla a zapadla, bez památky do podlahy za- 
[ladla. 

»A už toho mám dost!« matka do opravdy 
se rozhněvala, jještě by trucoval! Já tobě dám 
máchat rukou, když ti matka něco řekne !« 

Bartoňe vzala, sukni zdvihla, napleskala. 

Bartoň už neplakal, přestal, jak by uťal. Ještě 
nemohl popadnouti dechu, hleděl kolem jako vy- 
jevený a nemluvil. 

»Co tedy chceš.'-: 

.Ven!« 

»I marSU 


Vzala kloučka za peroutku a vystrčila na 
dvůr. Myslila si: chlapec trochu vyvétrá, trochu 
vymrzne a rád se vrátí do teplé sednice a bude 
jako býval. Ale mateřské srdce jí nedalo a všemi 
okny vyhlížela za Bartoňem, co dělá. Bartoň 
capal k zadním, zahumenným vratům. 

»Ze dvora nemůže, vrata i dvířka jsou za- 
vřena,* myslila si Kojanka, »a na dvoře ať si 
dělá, co chce. Však on rád přijde, klouček hla- 
vatá, trucovitá! To bych Pánu bohu vychovala 
pěkného  služebníka, kdybych  ho  tak nechala!' 

Ustanovila se, že klouček musí dnes býti vy- 
trestán, aby podruhé pro nic za nic tolik nevy- 
váděl a nemáchal rukou, když mu rodiče něco 
povídají a třeba ho kárají. Plotna ji volala. Čas 
bylo, aby strojila oběd, všechno, čeho potřebo- 
vala, musila si sama snésti, sama připraviti, sama 
oheň rozdělati, kromě toho dětem sloužiti, na 
pošetilé jejich otázky odpovídati. Kojance bylo, 
jakoby ještě neuběhlo pět minut, a uběhla zatím 
hodina i víc. Bartoň její mysl nepřest;;! zaměst- 
návati a t . nemálo přičinilo se k tomu, že ne- 
pozorovala, jak čas míjí. 

Jak jen mohla, přiskočila zase k oknu, k jed- 
nomu, druhému, třetímu a pátrala po Bartoňovi. 
Myslila si, že klouček trucovitý zalezl si někam 
do sena nebo do stáje a že ještě rád přijde, až 
pocítí notný hlad. Až se vrátí otec, pošle ho za 
chlapcem. Sama nemůže; nemůže se vzdálit od 
plotny, nemůže malé děti samotný zůstavit, kde 
jest oheň, a konečně ani nemůže sama vyhledá- 
vati hlavatého, umíněného synka. Co že by z něho 
bylo, kdyby mu povolovali a dokonce ještě ho 
usmnovali, když zasluhuje  výprasku? 

Přišel Kojan, žena mu vypravovala o Bartoni. 
Kojan souhlasil, že mu nebylo možná hovět, a 
vyšel, aby chlapce našel a přivedl. Prohledal celý 
dvůr, všechny chlévy, všechny půdy — Bartoňe 
nikde. Ohledal zahumenná vrata a dvířka — byla 
pevně zavřena a Bartoň nebyl by s to otevříti. 
Ze dvora nemohl se dostati : Kde by byl.? Vrata 
návesná bylo mu ještě nemiižněji otevřít. Knm 
se podél.'' Kojan začal se starati. Do sednice 
nešel, aby ženu nepoplašil svými obavami, ale 
sám už šije vážně připouštěl. Neutopil se v studni? 
Roubení studny bylo pokryto prostými, nepřibi- 
tými prkny, chlapec snad některé prkno odva- 
loval a do studny se skotil. Kdyby se to bylo 
stalo, prkno bylo by odvaleno, ale není. Přes to 
Kojan vzal tyč a staral na dně stndny. Ani tam 
Bartoňe nebylo. 

Vrátila se i čeleď Hospodář je vyzval, aby 
všeho nechali a hledali Bartoňe. Prolezli půdw 
kolny, stodolu, i na odr po žebříku vlezli, ačkoli 
docela nepodobalo se pravdě, že by si Bartoň 
žebřík přistavil a po něm tam vystoupil. Pro- 
hledali nátoň, sad, na sadě úliště, při úlišti stu- 
dánku — Bartoňe nebylo a nebylo I 

Kam se poděl Bartoň? 


iVl matky vystrčen, kráčel k zaluimenným 
vratům. \'iata i dvířka byla zavřena, pravda, 
Bartoň jich neotevřel a nebyl by. Ale za to se 
mu bez velkých obtíží podařilo přelézti zídku a 
již byl za humny. 

A za humny bylo vám přepěkně, nic proti 
tomu, jak bylo doma na dvoře! 

Mlhy se ještě válely, ještě plížily, ale podál 
od Bartoňe. Nad losy bylo jich husto, samy losy 
pro ně nevidět, ale kolem Bartoňe se jasnilo. 
Široké kolo kolem něho bylo docela jasno, a nad 
ním nahoře i nebe jasné a na nebi slunce.  Před 


clivili to slunce bylo červené jako krev a nyn; 
je zlaté; dokud bylo jako krev, bylo svobodné 
možno do něho hleděti, a nyní iiž ne. jinovatka 
na stromech, trávnících, na oseních i rolích ještě 
leží a třpytí se. Hle, zde obalila kakušku, zde 
pampelišku . . . Nevesele ty kvítky zíraly. 

>>Chudinky,< politoval jich Bartoň, co jste 
tak zarmouceny? Což už taky nemáte ani tatínka, 
ani maminku ř Já míval tatínka i maminku, ale 
tatínek mi odešli a maminka mě vystrčily. Ještě 
řekly:  »Marš!<;  napleskaly mi a zavřely za mnou 

dvf^ře « PokraC. 


%     %     %     %     % 


Arnf Novák: 


KAREL SLADKOVSKÝ. 


z CYKLU STUDU: 
»VÍTř:ZfCÍ A PŘEMOŽENÍ. 


"Zde padla skála do proudu našeho 
života a bude strmčt z něho přes 
věky dějin českých, a kdykoliv zdi- 
vočilý proud člunem naším zatočí, 
až veslo se nám trhne z ruky, o tu 
skálu budeme se moci zachytit!« 
J.\N Neruda. 

I — lodiny ticha a mlčení spojují poiníjející a efe- 
* nu'rní zjevy s tajemstvím a říší věčnosti; 
duše v nich tuší dalekou svou minulost a pozdravy 
veliké budoucnosti, slyší tepot krve předkíi a šu- 
mění jejich snil, cítí přepodstatněni slavné a po- 
vznášející. A z těch předsíní věčnosti vrací se 
náhle a rád člověk k jedinečnému svému žití, od 
smyslu a mystéria jsoucna vrací se k jeho formě 
a z objetí dálek prchá ku své zemi. Mlčíme dlouho, 
abychom mohli významně promluviti, hledáme 
v tichu rhytmus a slovník své řeči. Šťastni, jichž 
mluvené slovo nese opálový odlesk vzácných chvil 
mlčení, a jichž řeč, kořeny tkvící v pudě reality, 
rozpíná korunu svou do nekonečna. Národ, jehož 
tepnami bije život a síla, zastavuje se na dráze 
své a přemýšlí o budoucí své veliké řeči, o rheto- 
rické oběti vlastního ducha. 

Obrodili jsme se němým slovem, filologové 
a dějepisci, snílkové a básníci vykonali dílo ob- 
rodné, slovníky a verše, díla historická a stati 
politické vlévaly tělesu národnímu nový život, 
a všecko to významné a působivé slovo bylo 
pouze psáno a tištěno. Snílek a romantik Kollár 
ne|)romluvil nikdy svou apostrofu velkého stylu 
plnou drtivé bolesti a mužné elegie, veliký básník- 
učenec Šafařík své vidiny o Slovanstvu trudnou 
a učenou prací měnil v překvai)ující reality, ale 
nikdy nebylo mu přáno, velikým a mužným vy- 
stoupením prohlásiti jich mohutnost světu tváří 
v tvář, Juntjmann, jenž žil celý nudný a málo 
hrdinský svůj život pro jazykovou výchovu ná- 
roda, nebyl řečníkem, a první a největší, jenž hi- 
storické ideje našeho vývoje n.irodního applikoval 


na zvolna se budící život politický. Palacký, pů- 
sobil v shromáždění politiků a řečníků nejpro- 
nikavěji, když poslal svůj list, své osvědčení ve 
stylu, kterým psal Dějiny. Národ snil o budoucí 
formě živého slova, chystal se v mlčení a k muž- 
nému vystoupení rhetorickému. Než, když Ha- 
vlíček, rek a hrdina, jehož všickni nosí v srdci 
v mužné a pathetické póse sochy kutnohorské 
• Moje heslo poctivost a síla!', mohl promluviti 
hřímavé akcenty svého odhodlání a sebevědomí, 
tu, běda, přerušena jeho slova ; a muž, jenž by 
v šťastných poměrech byl vzrostl na velikého, 
uchvacujícího rhetora, vržen byl v ticho a mlčení 
ledu a odumírání. A přišla opětně léta němá 
a tichá, a porobení a utlačení snili o zítřku, kdy 
zazní veliký úder slova a věty. 

Vzkříšený život parlamentní i národní při- 
nesl posléze příležitost a na obou stranách, kon- 
servativní i liberální, povstalo několik dokonalých 
řečníků. Zapomínáme jich i)říliS a v literatuře, 
kde bez ostychu a se zadostiučiněním hradíme 
místa epigonským lyrikům, nikdo nehledá a ne- 
najde jména těch umělců a virtuosů slova, za 
jejichž periodami a obraty bije hlasitě české 
srdce. Patří-li Havlíček literatuře právě tak jako 
Palacký, má-Ii Rieger jistě takový literární význam 
jako Hálek, neostýchám se postaviti Karla Slad- 
kovského tam, kde počíná naše moderní umění 
slovesné jeho přítelem a druhem Janem Nerudou. 
Dnes není ještě možno a příi)adno oceniti a kri- 
tisovati politické dílo Sladkovského, v němž jeho 
epigoni ne vždy šťastně a věrni mistrii pokračují, 
než kdo brání i těm, již přišli po smrti Slad- 
kovského, studovati a chápati jeho řečnickou 
te( hniku a hledati za jeho rhetorikou ideje a my- 
šlénky příznačné celé jeho generaci.'' 

Sladkovskému bylo přáno vystoupiti nejen 
mnohonásobně ve sborech zákonodárných za ideje 
a tužby politické, vynikající jeho postavení v ná- 


rodním  životě  let  šedesátých  a  sedmdesátých 
dalo mu slovo i za velkých příležitostí slavnost- 
ních, učinilo jej mluvčím širokých davů ve chvílích, 
kdy celý národ  jej  poslouchal.  Nejen ve volič- 
ských a občanských schůzích, nejen pii sněmovní 
debatě o změně volebního řádu a o podáni adressy 
panovníkovi, ale i u  základního kamene Národ- 
ního divadla promluvil Sladkovský a při významné 
oslavě Husově,  Komenského i Havlíčkově nále- 
želo hlavní slovo jemu. Jeho řečnický odkaz jest 
bohatý a pestrý, jest to veliké životní dílo ostře 
charakterisované a velmi výrazné. V jeho řeči vše 
žije, hýbe se, mluví a plane;  řeč se mění často 
v dialog  a  soudní  při,  autor  předvolav;!  před 
soud  dějin  všecky  ty, proti  nimž má svoje ná- 
mitky, a dá všem slovo, aby posléze zamítl s pathe- 
tickou pósou jejich  při. Volá po revisi processu 
Husova a vyzve  všecky  žalobce  Mistrovy,  aby 
pronesli svou žalobu, ale třikráte propadají před 
soudem dějin. Řečnické otázky střídají se se žha- 
vými apostrofami.  a  pathosu  řečníkovu  nestačí, 
aby obrátil se k tisícihlavému posluchačstvu, apo- 
strofuje i celé město, celý kraj,  celou zsmi. Ve 
chvílích  vzrušení  a  duševního  napjetí  vyzývá 
i k vnějšímu projevu mohutné nálady a volá slzy 
do oka a bolest do srdce posluchačů. Řečnické 
figury a obraty  mění  v zjevy  reálné, poskytuje 
plastickou skutečnost jindy matným představám. 
Stojí u základního kamene Národního divadla a 
pohlíží  kolem  sebe :  vše  roste v obrovské roz- 
měry: Petřín, Vyšehrad, královský hrad  a upro- 
střed toho zvedá se veliký kámen ústavu n.-í.rod- 
ního.  Přímo  epické mohutnosti  dosahuje v téže 
slavné řeči na jiném místě: oživuje s působivostí 
romantického  krajináře,  milujícího  scenerie he- 
roické. všech šestnácte  skal památných vrchů a 
kopců,  z nichž  sneseno  kamení  ku stavbě Ná- 
rodního divadla, a když přes  Hostýn i Čerchov, 
Radhošť i Svatobor dochází k Blaníku, pojednou 
uzří rozevírati  se  a  pukali  žulové jeho skály a 
rytíři  blaničtí  cválají  na bílých koních, a půso- 
bivou metaforou vrací se řečník opětně k Národ- 
nímu divadlu s přáním, aby »vycházela také z ve- 
lebných  síní  chrámu  umění  našeho  národního 
mocná  četa  bojovníků,  kteří  kouzelnou zbraní 
umění svého slavně  opět národu našemu vydo- 
budou předního místa v řadě národů osvícených'. 
Jako pestrými a silnými obrazy dovedl Sladkovský 
uchvátiti  visuelní  schopnost  posluchačů  svých, 
tak i auditivní  pozornost jejich  poutá  a  váže : 
ku konci svých odstavců a oddílů  op.ikuje pla- 
menný refrain a vyhrocuje tak ráz řeči v jedinou 
ostrou ideu. V Husinci ohromil velkým, vždy se 
vracejícím refrainem  »Kdož jste boží bojovníci!*, 
při svěcení praporu  »Hlaholu«  operoval  účinně 
ozvukem  slovácké  hymny  »Žije,  žije  du.h  slo- 
vanský, bude žít na věky!« 

Četba  romantických  poetů  a  dílem  osud 
vlastni  rozhodly  o  jeho  materiálu  obrazovém. 


jednostranném a suggestivním. Žalář, okovy, vě- 
zení a trest smrti nebyly mu pouhými krásnými 
slovy a studenými pojmy; sudba sama se posta- 
rala, aby mu pro vždy zůstaly živoucími před- 
stavami. Trpkou a krvavou zkušenost cítíme 
z nervosně přerývaného a příkře stručného passu 
»Duch ale? Kdy pak ten již podlehl? Slyšel již 
někdo, že byl duch kdy žalařován, upoután ? 
Nikdy! Ducha zavříti nemohou jako tělo. Vypo- 
vídali ho sice, zavírali před ním okna i okenice 
nastavili stráží, děl i bodáků. Ale všechna práce 
marná !« Pro muže, jenž hleděl potupnému konci 
tváří v tvář, nejsou ani představy, u mnohých 
epigonů divadelní falešností a frásovitou honos- 
ností urážející, posou a grimassou: za nimi stojí 
trpké vzpomínky životní. Daní splácenou sou- 
časnému romantismu, jest revoluční apparát ob- 
razový ; kdy líčí demokratický poctivec se skrytou 
radostí, jak trůn Stuartovců se sesouvá, trůn 
Bourbonů praská a rozpadá se a popel bleskem 
zastiženého trůnu Filipa Orleanského rozprašuje 
se do všech koutů světa. A liberalismus nalézá 
tu obrazy sobě nejpříznačnější: Kolumbus při- 
ráží k břehům Ameriky a otvírá nový věk, Luther 
vrhá svou rukavici duchovní autoritě ve tvář, 
Jindřich VIII. deptá papežství ; barikády mění se 
v pohodlné stupně, jimiž Bach sestupuje na kluzké 
a svůdné parkety komnat diplomatických. 

Podivuhodné životnosti a procítěnosti, vrouc- 
nosti a síly dosáhl Sladkovský tam, kde sáhl 
k dávné klenotnici českého mluveného slova : 
k bibli. I on byl jejím čtenářem jako Havlíček, 
jenž nezapomenutně dovedl smísiti její tón s ironií 
a břitkostí ruských satiriků, v ní hledal obrazy, 
hesla i podobenství » Nebojte se těch, kteří za- 
bíjejí tělo, ale ducha zabiti nemohou!* volá a 
rozhorleně obrací se proti hierarchii se slovy: 
>Dům miij dflm modlitby jest, vy však jste uči- 
nili jej peleší lotrovskou !« Havlíček jest mu Moj- 
žíšem, vyvádějícím lid utiskovaný z Egypta a osví- 
ceným ohněm nebes. Žalmy a proroci naučili jej 
úsečné, pádné řeči, jíž rád užíval v politických 
epištolách, v nichž sprošťuje se přítěže obrazů, 
ukutých v zbrojovně romantického liberalismu. 
V krásné a významné stati z r. 1872. » Veliký 
pátek národů « rozvádí ideu messianismu, kterou 
jeho přítel Neruda v » Zpěvech pátečních* pro- 
slovil formou upředenou ze slz a bolestí, zkla- 
mání a lásky. J. Sladkovský volá »Ecce hoiuo! 
Ecce homines!*, ale i on, vidoucí v dějinách ne- 
přetržitý boj Ormuzda s Ahrimanem, doufá, že 
brzo bude celé lidstvo slavit své svatodušní svátky! 
Tu vrací se Sladkovský od běžného liberalismu, 
v němž kolísal mezi nacionalismem a světovým 
federatismem národů, tam, odkudž vyšel : k po- 
litickému programu buditelů. Vzdělal se na nich, 
absorboval jejich ryze romantickou lásku k ab- 
straktnímu lidu, jejž kdysi sám povyšoval na 
místo  rodové  šlechty;  přijal  od  nich  neurčité 


slovanství, rozplývající se v mlhovinách a veiloiici 
jej, ctitele Husova a Konieiiskeho, k pochybe- 
iióiini a nahodnéimi kroku k |)ravoslaví, k témuž 
pravoslaví, jež učitel jeho Havlíček na základě 
vlastních zkušeností podrobil krutému výsměchu; 
zachoval si od nich noblessu ve vystupování proti 
německým krajanům, s nimiž vyhledával a mnohdy 
nacházel snu'r; předstihl arciť svou politickou vy- 
spělostí značně předchůdce: r. Ics75. v rozsáhlé 
úvaze 'Výklad voleb zástu[)cii dle práva a spra- 
vedlnosti* spolu se Stuartem Millem akcentoval 
nutnost repraesentační vlády. Kdyby bylo dovo- 
leno, upravovati si dle vlastních zálib fakta dě- 
jinná, postavil bych Sladkovského úvahu na Velký 
pátek z r. 1S7'2. na samý konec jeho činnosti 
tak, aby končil i Sladkovský, romantik a liberál, 
tím, čím končí skvělá životní a myšlenková pouť 


jeho soudruha Jana Nerudy: Zpěvy pátečními-. 
Sladkovskénui nebylo j)řáno vyžiti život, nebylo 
přáno, zodpověděti všecky otázky, jež si sám klndl ; 
smrt jeho byla heroická ale nemilosrdná. Pozdní 
léta jeho snad byla by se vrátila tam, odkudž 
liberaiism německými vlivy [irolnutý jej odvedl, 
byla by odhodila opětně masku pravoslaví a ná- 
boženského indifferentismu, byla by zúžila svou 
lásku a dala jí kouzlo intensity. Neruda jirobil 
se vším tím, čím Sladkovský šel, dožil problém 
českého člověka. Jest skalou, na níž stavíme dále, 
pevně a vědomě. Jeho spolubojovník a přítel 
.Sladkovský jest dle jeho vlastních slov skalou, 
o niž budeme se moci zachytit, až zdivočilý proud 
naším člunem zatočí. 

V  lierlíně dne 2>^.  listopadu  1(11)0. 


%     ^     %     Ý     %     % 


Jiiíi SiiiMÍN: 


NA  VLNÁCH. 


I-Zavla přecházela netrpělivě. Jaký to balast na 
' její zmoženou duši tato planá nadutá řeč! 
V první chvíli myslila, že musí to být pnní z je- 
jího rodiště; tak známé a nudné jí to bylo. Což 
jsou všude takové dámy jako v Rackově.? To 
přec není možné. Po první větě znala ji naskrz. 
Doktorka!... ano, ano titulovat se znají. Jedna 
L prvních a z nejprvnějších v městě. Každá má 
veliký vliv. Naše malá a malinká města jsou 
vždycky residencí malých, samozvaných vladařů 
a vladařek tím despotičtějších, čím naivnéjších. 
Pavlína duše jítřila se [íři dalším hovoru. Skutečně 
to byla jedna z ráčkovských dam, ačkoliv vévo- 
dila v kteréinsi jiném hnízdě. Poprvé v životě 
uvědomila si, že nic tak neubíjí a nesevšedňuje 
mysl mladých lidí, jako tato nízká úroveň vlád- 
noucí většiny, pod niž se všechno dusí a zakriíuje. 
Bohu díkv, že se vymkla jich žezlu ! Nicméně 
naslouchala vlídně a uctivě, jak tomu byla vždy 
zvyklá, divíc se v duchu duševní chudobě pade- 
sátileté ženy, jejím názorům na život zděděným po 
prababičkách a sterilisovaným dlouhou nečinností 
mozků, jimiž prošly, i jejímu znaivnčlému tónu, 
jimž se asi lichotila k muži ve svých dvacíti 
letech a o němž se domnívala, že v padesáti činí 
tentýž dojem. 

Když byla Pavle náležitě objasnila význam 
a vliv, jejž požívá její rodina v celém okolí, ja!a 
se kritisovati zařízení sálu. 

»To malování asi hodně stálo, « pravila, pro- 
hlížejíc pozorně dovedně komplikovaný vzor 
z palmových listů a zlatých iniciálek jména arci 
bisku[)ova. A ukazujíc dcerušce obraz arcibiskupův 
ve vedlejším sále, prohodila: ■> Ne, ten je vypasený ! 


A což ta jeho běloučká ruka . . . ve skutečnosti 
je zrovna taková, viděla jsem ho několikrát, jak 
žehnal. Já myslím, že si to musel před zrcadlem 
nastudovat. — Bože, tam nemají ani záclon! no, 
dovolte, to má být přece přijímací salon . . . Ale 
možná, že jsou v prádle !« zvolala rychle Když 
pak pojednou přiložila hlavu k samému okraji 
mříže, aby viděla co je v levém úhlu, odskočila, 
jako hadem uštknuta. Přistoupivši k Pavle polo- 
žila její ruku na své bušící srdce, dávajíc očima 
i posunky najevo, kterak se ulekla. Při tom však 
mluvila nucené o jiných věcech. Teprve když se 
])oněkud upokojila, zašeptala, nehýbajíc rtoma : 
• Já zde všelicos mluvím, myslím si: však jsme tu 
samy, a zatím tam klečí jeptiška a modlí se.< 

Slyšíc, že do vedlejšího pokoje kdosi vstoupil, 
umlkla docela. 

U mříže objevila se jeptiška mladá a silná 
ruměné tváře, s plachýma modrýma očima. 

Tázala se, miní-li paní doktorová odjeti vla- 
kem o páté hodině, nebo má-li ještě jiné spojení. 
Musela by v prvním případě vyvolati mater Lucii, 
ačkoliv pobožnost není ještě skončena. 

• Ale prosím, já bych si přála mluviti s mater 
rbaldesou,« pravila paní skromně, ale naléhavě. 
Jeptiška zdála .se býti na rozpacích. A pak bych 
si také přála viděti zařízení pensionátu.* 

Ale jeptiška nemohla ničeho slíbiti. Poněvadž 
pak paní neměla jiného spojení, než onen vlak, 
jenž odjížděl o páté hodině, rozhodla se, že vy- 
volá mater Lucii. 

• Proč jste si přála mluviti s mater Ubal- 
desou,« tázala se Pavla, jež si toto př;íní nedovedla 
vysvětliti, když jeptiška odešla. 


» Protože prý je to německá princezna « pra- 
vila šeptem. >Ale ona nechce s nikým mluvit. Nu, 
když se chtěla nafukovat, to měla zfstat prin- 
ceznou a ne jeptiškou — ne? A pensionát mi 
také musejí ukázat. Ony tak nerady někoho pro- 
vedou klášterem!" Hlas její zabarvil se vlídnou 
důvěrností, když pokračovala: 'To byla hezká 
ženština, viďte! To je táž, co s námi mluvila 
u vrat. Ale proč taková jde do klášteia . . . to je 
přece hloupé od ní. « — Zamrkala důvěrně očima 
a přistoupivši k Pavle tak těsně, že se jí dotý- 
kala svými velkými ňadry, šeptala: » Viděla jste, 
jaké měla ruce upracované? Jak jí Eminka řekla: 
Rukulíbám, rychle je spustila dolíi. Sotva jsem 
se zdržela smíchu. « 

Pavla_ ucouvla, pichlavé horko rozlilo .se jí 
po těle. Cekání ve společnosti této ženy bylo jí 
nesnesitelným. 

V zamříženém pokoji opět cvakly dvéře. 
Jak'ýsi ruch zvedal se u dveří, jež právě zapadly, 
bylo slyšeti šum oděvu, spěšné kročeje, chřestění 
růžence, jejž nosí jeptišky po boku, hlučné za- 
vření veliké knihy, šramot židle a několik mru- 
čivě pronesených slov. 

Dámy v hovorně čekaly napjatě. 

U mříže objevila se stařenka as šedesátiletá, 
drobounká, suchá, s brejlemi na očích a tváří tak 
bezbarvou a svrasklou jako vymoklý, nad ohněm 
sušený květ. Jakási výbojná vnitřní síla sálala 
z jejích šedých, krátkozrakých očí i z horečně 
živých pohybů toho vyhublého, drobného těla bez 
masa a tuku s viditelnými žilami pod kůží, na 
němž, jak se zdálo, už ničeho nezbylo, co by 
ještě mohlo odumříti. 

Lehce se uklonila, když stanula u mříže 
opírajíc se ze šroka rukama o mramorový pod- 
stavec, jak řečníci činívají. Po stranách hlavy 
splýval jí až k zemi černý ^ávoj, jenž činil drob- 
nou její postavu na pohled ještě vzdušnější 
a leličí. Méně si všímajíc matky pohledla na ble- 
doučkou dívku tím dobrým, nevýslovně laskavým 
pohledem, jeiuuž rychle podléhá dívčí srdce. 

»Jsem představená pensionátu,* pravila sla- 
bým, ale ostře akcentovaným hlasem. Hned první 
slova prozradila polský přízvuk. 

Počaly vyjednávati. 

Paní doktorová rozplývajíc se úctou kjeptišce, 
již omylem pokládala za německou princi^znu, 
pištěla vysokým, zpěvavým hlasem, jakým vítá- 
vala své hosty Rozčilena, zadýchána odpovídala 
spleteně a rozvláčně, dávajíc si třikráte opakovati 
touž věc, aniž si dopřála oddechu a klidu, aby 
ji promyslila. Jeptiška naopak jevila tolik chvatu 
tolik nczastřených. energických pokusů zbaviti 
se rychle hostí, je je její přirozená vlídnost .sotva 
stačila  mi'niti   ("rsIo nenacházela vhodných  vý- 


razů a pomáhala si polskými slovy, což ještě 
více popletlo matku nadějné svěřenky. Vyšlo 
také na jevo. že paní doktorová koříc se stále 
jeptišce slovy; Důstojnosti, pokládám si za čest . . . 
důstojnosti, promiňte, že si dovoluji . . . donmívá 
se viděti  před sebou mater Ubnldesu. 

Mater Lucie byla tím nemile dotknuta. 

» Mater Ubaldesa je představená řádu,« při- 
pomenula důrazně. 

»Ale já jsem řekla, že s n í si přeji mluviti.* 

»Tato záležitost te představené ani v nej- 
menším netýká. Já jsem správkyní pensionátu . . .« 

Paní doktorová nabyla zatím smělosti a klidu. 
Dala si zevrubně všechno opakovati, co se týkalo 
domácího řádu, stravy i vyučování. Byla již chá- 
pavější a činila některé námitky. Smlouvala také. 
Mezi jiným přála si výslovně, aby dceruška 
k drahé snídani na místě chleba s máslem dostá- 
vala dvě vajíčka na měkko. Je tomu od ma- 
lička zvyklá a také je tak slabá a bleďoučká. 
Mater Lucie se omlouvala. V ústavě, kde všecky 
stejně platí, nelze připustit nijakých výjimek. Byla 
už dlouhým hovorem umdlena a mrzuta. Pak 
radila matce, aby si dcerušku ponechala ještě 
rok doma. 

»Co vás napadá, « odpověděla tato s útrpným 
úsměvem, tajíc dosti špatně svoji podrážděnost. 
Je vidět, že se nedovedete vmysliti do mého po- 
stavení. Děvče v tomto věku začíná být již velmi 
zvědavé a — nepohodlné. V rodině jako je naše, 
kde přichází tolik návštěv, kde je tolik známostí,, 
nemůže být člověk na děti dosti opatrný. Tak 
na příklad: onehdy poslal mi pan okresní hejtman 
oznámení . . . (zamrkala důvěrně očima, což si však 
jeptiška špatně vyložila). Ale musím vám to říct 
německy: dass seine Frau glůcklich von einem 
Knaben entbunden wurde . . . Ta žába mi to přečte 
a chce, abych jí to vyložila do posledního puntíčka. 
Anebo: stal se mi malér se služkou. Hodná holka, 
spolehlivá a najednou — mit einem Dragoner 
hat sie sich vergessen ! Musila mi na hodinu 
z domu, toť se ví! V takovém domě, jako je náš, 
byla by to kolosální ostuda, abych ji nechala do 
konce měsíce. — Zas to nekonečné dotazování: 
Co udělala? Proč jsou tak zlá? A proč Toni tolik 
pláče? — Anebo hloupost nějaká se přihodí, na 
příklad — die Katze hat Junge bekommen . . . 
Já nechci. Bůh uchovej nechci, aby ,se mi dítě 
pokazilo . . . 

Mater Lucia, jež naslouchala s výrazem velmi 
vážným a zdiveným, učinila několikrát pokus vpad- 
nouti horlivé matce do řeči, ale nepovedlo se 
jí to. Teprve při posledních slovech zadržela 
prudkým gestem její výmluvnost. Ale nemohla dost 
rychle nalézti vhodného výrazu a kynouc jen 
záporně hlavou zakoktala se z počátku.    Dokone. 


Ivf     ^ 


% 


%   %   ií 


JOS.  K.  SlIiJHAK: 


KAPLIČKA. 


Jnk  kiuičivč  siapištělo  zvfíc  v úžasu a zIoká:ií, 
vyhlédajíc  čennir.a  očkama  /. klubka svých 
ježatin,  do  nichž  marně  se  svíjelo  i  ukrývalo. 
Beztvará krvavá směs zůstala posléz i něho 
pod  kamenem.  A zase  dále   Vše  vťikol  záiiio 
v jakémsi  nesmírném  roztavení srnaraíjdovém a 
ta báň nebes vznášejíc se v záludné bezmeznosti, 
ztápěla se v oslňující hlubinné modři.  Neodola- 
telný, nesmírný onen  souzvuk  vůKol spěl, zněla 
hymna všehomíra . . . Jen časem vyznívalo z dáli 
něco jiného  —  hluchá  zatíasknutf,  takové  roz- 
plizlé  temné  údery,  po   nichž  něco dlouho se 
chvělo . . . Leč tomu se již zvyklo a nedotčeny, 
nerušeny zůstávaly sbory velepísně života v těchto 
končinách. Mladému člověku rozevíraly se nozdry, 
očima, v nichž tajil se jakýs zlý oheň, slídil vý- 
znamně vůkol a někdy jakoby ten oheň z nenadání 
vzplanul,  řeřavě  vystoupil  ze  sevřených  svých 
zřítelnic. A jda zase dál, snad neurčitě, bezděky, 
zaposlouchal se chvílemi a zase zahleděl se vůkol — 
byloť všady  rozprostřeno takové  nevystihlé, zá- 
řivé chvěni  velké  nerušené  samoty.  Lesní lilie 
vynořily se z tajemného šera podrostů — i ony 
bledým hlubokým okem květů svých uzříti chtěly 
něco  z  té  zářivé veleby  a  vonným  omamným 
dechem svým přidati se k nezměrnému souzvuku 
života. — On byl by chvílemi zajásati chtěl, roz- 
křičeti  se  plným hrdlem,  dralo se jim cosi ne- 
odolatelně  —  i  tak  havran  rozkřičí  se  náhle 
v lesních  samotách.  Někdy  seběhl zprudka ně- 
kterou z hromad kamení, jež sypalo se chvatně 
pod nohou prudce dopadající, vyrušeno z dávného 
snu, a zas pak mlčky se ukládalo jakoby v němém 
zatruchlení a u výčitce. Nad stečenou hromadou 
ještě tělem se vzepjal jako bujný kůň a bravurně 
seskočil.  Půda  vždy  zrovna  zaduněla.  A dále, 
dále  —  v takových  časech  rozbouřených  udá- 
lostmi  každý  okamžik  přinésti  může  něco ne- 
předvídaného,  něčím  zakynouti výhodně.  Nemá 
pranic co ztratiti, vždy spíše získati může. A chtělo 
se mu tak něčeho ze života, z té nezměrné jeho 
míry jakýs přebytek, nějaké  syté  kořisti,  jíž až 
dosud se mu nedostalo. Kořist, kořist -- nějaké 
Inijné užívání, takové plné uplatnění se ... a byl 
by třebas v tu chvíli pohltil celý svět. Bylo tolik 
síly v něm. tolik přebytečného zdraví, sveřepost 
na tomto těle hrála každým svalem. Dále jen — 
Bože,  co  světa  všeho  chová stvoření,  čím dále 
bczmeznější je tato horská spoušť. Tady je člověk 
volný jako orel, mocný jako král — tady je pánem 
světa,  aspoň  mu  nikdo  neporoučí. neobmeziije 
ho. Ta zem se zrovna rozbíhá člověku pod no- 
hama do šíře i dáli . . . Zadupal někdy nohnnia. 
jen tak,  z popudu,  z překypující  síly.  A pořád 


dále —  kamsi, kamsi ....  Co jen těch dvé mi- 
zerných  ptáčat  tak  hloupě,  vtíravě  i  úzkostně 
přilétá  mu  tady  v ústrety.  Kolem  samé  hlavy 
třeská mu to již  perutěmi a křičí to tak proni- 
kavě,  piští  zrovna jakoby v smrtelném  dotčení. 
Takových  dvé  krásných  ptáčat,  zlaté žíhaných, 
jejichž zlato  v sluneční  záři  tím  oslnivčji žhne', 
nabíhá do zek-na — oh, nebozí hlupáčkové, pro-^ 
zrazujete, že zde někde máte hnízdečko, dětičky, 
o něž tak se bojíte, domnívajíce se, že tímto po- 
čínáním zastraší a zmýlí  se sveřepý pud. Široce 
sešklebil a tak nějak neoznačitelně mladý člověk 
své rty, z nichž bíle vycenily se neporušené zuby, 
a nedbav  ptáčat  ani  křiku,  ani  jejich dotíráni, 
zůstal stát, pátraje krátce kolem. Tak hloupí jsou 
tací tvorové — čím vzácnější, tím hloupější. Zrovna 
na úpatí jakéhos skaliště a zcela zjevně, jako na 
dlani méli to své hnízdečko a to již od zdaleka, 
nápadně třpytilo se jakýms hemživým zlatem - 
drobounkých, obrostlých patero mláďat něžných 
a dobromyslně patřících, chrulo se v hebounkém 
důlku  z mechu  a  pýří  stkaném.  Teď těch dvé 
ptáčat křičelo zrovna zoufale — a neznajíce snad 
ani člověka, jenž asi připadati jim musel hrozným, 
obávaným  zjevem,  vrhala  se  odhodlaně  jemu 
v samý  obličej.  Naivnosti  slabosti a něhy,  tam 
kde řádí násilí, stavěti se na  odpor — jediným 
semčením  hrsti  byl  by ten mladý člověk zničil 
na ráz tolik života, ale on si chtěl  jaksi pohrát, 
pohověti  si,  celé  zvůle  nějak  popřáti  chtíčům, 
jimž chtělo se kořisti. Jedno po druhém vybíral 
si raději mládě z hnízda a bylo věru směšno ale 
zábavno, jak každé vzpíralo se hebounkýma nož- 
kama  hrsti  obra.  Prohlédl  si  pěkně  každé, do 
smrtelně  zlekaných  očinek se podíval,  zobracel 
na  všechny  strany  —  a  pak  zvolna ve špetce 
prstů zůstávaly lpěti zkrvavěné hlavičky. A nikdy 
nebylo výmluvnějSí usedání srdce a roztruchicní 
nářku, jaký vedla  obě  ptáčata . . .  Posléz všech 
pět  ještě  nabodal  na  hloží  a  zálibně  zaluskal 
prstoma a rty tak  sešpulil, jakoby chtěl říci  — 
tu máte, braši ! Daleko ještě za ním táhl úžasný, 
divý nářek — ale on byl již daleko, daleko, tak 
se cítě uspokojeným vším, a tak mu bylo volně, 
radostně, zadostučirěně na tom božím světě, jenž 
jakoby se k němu družně  vinul a výmluvně mu 
sliboval.  —  Bylo  již  k  večeru,  ale  v  tu  dobu 
značí se právě nejopojnější, nejzáludnější vyi>jatí 
života. Vše tonulo v marnivé záři, jež stávala se 
hlubší, blaživéjší,  v ovzduší  ze  všech niter a ze 
všech hlubin vnášel se sonorní, nevýslovný, uta- 
jený  hlas,  všechna  ňadra  se  ozývala,  všechna 
vůně vyplývala a obloha nebes zatanula v těžké, 
napojené modři, jež jakoby smaragdově nabíhala. 


Vše svítilo a plálo tekutými barvami, jakýms 
vroucím projmutím a jasem Kéž možno věčně 
upoutati a pozdržeti takové clivíle! A kiepelka 
tu v dáli, v osení měkce se rozšeplala, zaťukala 
sladce jako u zvíření vzdušných strun. U, to vo- 
lala k smíru a božímu požehnání ... je již k svaté 
Markétě. — Tam v zaobzoií temný povyk ran 
pi^íkře se pozvedl, nějak rušivě se vyšinul z vůkol- 
níko velkého harmonického souzvuku — a mladý 
člověk zaposlouchav se, potakal si pak zálibně. — 
Huj, to je masa, to je masa, ti se pořádají. 
A mimoděk- zapospíchal někam v tu stranu- Při 
hlubším nepřetržitém dunění tam na těch stranách 
pak trochu schýlil hlavu do ramen. Šel dále již 
utajeněji, trochu po špičkách, varuje se zbyteč- 
ných šustů, jakoby se kradl. A vše v tu chvíli 
kolem zůstávalo v nějakém naslouchání, v utajení 
své bytosti, vše jakoby se náhle provanulo stonem, 
zamlčelo, zasmušilo — ohromeno v té své divoké, 
bezmezné rozprostraněnosti. Hmyz v celých sbo- 
rech vířící a vynášející se nad výspy této samoty 
rozprchl se a kovové háravé znění, jež vzduchem 
táhlo, zaúpěle snížilo svůj hlas. Ostatně bývá to 
jii ifiu dobou v přírodě, že náhle uprostřed nej- 
vyššího vypjatí ener<4Íe životni bczmezne rozpou- 
tané rozžehnutými dálavami prostoru, prolne ta 
jemné vším jakýs truchlivý závan, jakýs soumrak 
vznese se a vše záhadně nabývá jiného vzhledu, 
jiného vyčkávání. Tu duši cosi sevřelo v chladnou, 
stinnou náruč, bezejmenné usedáni ji pojme. Snad 
je to |iž tucha nadcházející jeseně, jež svou ne- 
výslovnou melancholií jako stín se šine za světlem 
poledních zrání. Velebnost souzvuku všehomíra 
zmlká  utajeně,  chvějně  zastená  a  melancholie 


hluboká zavlaje již jako smuteční prapor ze zdáli... 
Ale mladý člověk rozhodně neoddal se v tyto 
okamžiky tajemného jakéhos zastření žádné me- 
lancholii, v jeho duši neusedal stín hoře. Něco 
jiného zdálo se na něho naléhati, poutati ho, 
když totiž prokradl se ještě kol několika výsp, 
zíraje kamsi upjatě, jakoby se mu něco tam ne- 
zdálo, zarazil náhle, jakoby uťaty jeho kročeje. 
A rozepjal vytrženě rucCj jakoby ohrožen i pře- 
kvapen mile a zase jakoby nabádal k pozoru a 
tichu. Byla příčina. Přes líhu kamenitého úhoru 
zarostlého vlčím mákem, jenž rudě se chvěl 
v celém jakémsi vlajícím požárovišti a přes obrovské 
trsy řebříčku a šťovíku, jež tu vyháněly v neví- 
dané bujnosti, na samém okraji tady opět začí- 
nající houštiny vyčuhovalo cosi nápadného, z da- 
leka upoutávajícího pozornost. O, ku podivu, jak 
nejneopatrnější bývá člověk, má-li opatrnosti nej- 
více zapotřebí. Ohromný brunátný květ vetknut 
byl tam v změti zeleně a zrovna podle něho z pod- 
rostu čněla noha jakás v hrubé modré, vojanské no- 
havici. Rozpjaté ruce ještě nějak ostražitěji se usta- 
vujíce, velely všemu vůkol co nejnaléhavěji:  jen 

ticho, ticho, počkejte A člověk jako li.ška 

přikrádal se přes kamenitý úhor požárovištěm 
měkkého vlčího máku k houštině Nebyl to nijak 
člověk bázlivý — a v dobách těchto lecčehos 
lze se vždy nadíti. A v duši mu cosi prudce já- 
salo, na všechny strany řítilo se divokou nějakou 
radostí. Však ho také tušení nezklamalo. A že 
nebyl člověk docela bázlivý, ba spíše na kloub 
rád šel každým okolnostem, byť sebe neobvyk- 
lejším, vetřel se až k samé houšti, ztajiv tu 
zúplna dech. Pokiae. 


VÁCLAV HiADn<: 


'^Z>^Z>Z>'^'^'^ 


EVŽEN VOLDAN 


l^ebylo mu ještě třicet let — a již byl doko- 
^ nale nasycen všeho. Nenašel dosud uklidnění, 
jeho život banálně požitkářský tajil omrzelost a 
blaseovanost. Zarazil se, když jednoho dne potkal 
bývalého svého kollegu z university, asi o tři 
léta staršího, doktora Brauna. Oženil se před 
rokem. Velmi bohatě. Všichni mu záviděli. Byla 
to nejnadanější a nejzajímavější hlava z jeho 
soudruhů a vzdělaný, vědecky pracující, vý- 
mluvný, praktický, bystrý, ctižádostivý. Voldan 
a všichni čekali od něho mnoho. A když jej tehdy 
potkal, nemohl se ubrániti pocitu soustrasti a 
opovržení. Vedle mladého, štíhlého muže, ducha- 
plné tváře, kráčela žena předčasně sestárlá, bez- 
barvá ve scvrklém obličeji, nehezká, špatně rostlá 
a křiklavě oblečená. Pro tuto ženu a sto tisíc 
věna obětoval dr. Braun velkou budoucnost,  ','ol- 


dana napadlo, že nynější jeho život, vlastně 
lenošné a veselé živoření, vede k podobným ně- 
jakým koncům . . 

Dal z nenadání výpověď v kanceláři. Odejel 
z Prahy. Vrátil se za dvě léta. V té době strávil 
několik měsíců v Německu, v Hollandsku a v Pa- 
říži studoval na svobodné vysoké škole státních 
věd. A vrátil se zcela nový. zmužněly, uklidnělý, 
jako člověk, který konečně našel svou cestu. 


Vkročiv do neveliké, nevysoké a proto vždy 
dýmem naplněné síně hostince, poklonil se Voldan 
na levo do kouta k velkému stolu, kde sedělo 
několik starších pánů, a zamířil na opačnou stranu, 
ke kulatému stolu u okna. 


Zde seděl BiiUř a Kniliš  s dvěma mladíky. 

Hulíř kouřil viržinko, jednu špičku kníru niél 
vyžmolenou vzhůru a druhá mu visela ovlhlc a 
schlíple, oči mu vesele jiskřily. 

Jak uzřel Voldana,  hned spustil ; 

• Jakže, niylorde, vy si sednete k nám? Já myslil, 
že Jste nyní postoupil tamhle mezi tory u dlouhého 
stolu a vy zatím jste ostal demokratickým whigem. 
All  right! It is very gentleman lik ....  indeed!« 

»Eh, zase máš roupy . . . .' smál se Voldan. 
podal ruku oběma přátelům a představil se oběma 
mladíkům. 

>Randa, úředník,' pravil útlý, hubený jinoch 
velmi jemných rysů v tváři hladké, bezvousě, 
hebké. Činil dojem křehounké zženštilosti a též 
jeho hlas zněl tence a něžně, jako když zavadí 
se lehce o velmi tenkou a křehkou nádobu skle- 
něnou 

-Kulíšek, filosof . . .« zajíkl se druhý, zrzavý, 
pihovatý, sUtný mladík, který pohlédl na Vol- 
dana s náhlou hněvivostí, pak se rozpačitě usmál, 
napil se z malé sklenice, při čemž ukápl pivo na 
kabát, který jakoby mu byl malý a působil na 
jeho vrtivé, neklidné pohyby. 

Bulíř vpravil se ihned do role tlampače: 

• Pánové, dvě slova: Randa. líředník, nepraví 
nic, ale dvě slova: Kulíšek, filosof, praví všechno. 
Pan Kulíšek, můj přítel a příznivec, je filosofem, 
to poznáte při prvním pohledu na špičku jeho 
nosu a na knoflíky jeho kabátu. .Špička jeho nosu 
trčí do všehomíra jako onen pevný bod, který 
hledal Archimedes, za to velmi se viklají knoilílcy 
na kabátě, což je jen důkazem převahy abstrakt- 
ností v životě našeho filosota. Víte vlastně co je 
filosof.^ Kvočna, která sedí na vejcích, jež sama 
nesnesla. A pan Kulíšek je zatím jen kuřátko, tiché, 
poslušné kuřátko naší majestátní kvočny a zatím 
jen zobe zrnka z Comta, Stuarta Milla, Spencera 
a popelí se v prachu odříkání, vegetarianismu a 
altruismu.' 

• O, žvanileU povzdechl si Kruliš nad š[)e- 
kovými knedlíky s uzeným masem. 

Bulíř bez oddechu pokračoval : 

»U pana Raudy je jiný případ. Je to muž 
s maskou. Račte se na něj podívat. Ten profil 
Alfreda de Musseta, ty subtilní ruce virtuosa to 
hladké, snadno se zardívající čelo nesmělého mi- 
lovníka — pouhá maska ! Pan, vlastně občan, 
či spíše soudruh Randa nesní nad účetními kni- 
hami Hospodářské banky o Rollovi a »noci pod- 
zimní« — jeho sny táhnou se jako pekelná vi- 
dění Dantova rudými plameny fantasií a utopií 
Bakunina, Proudhoma a Krajiotkina. Černá duše 
anarchisty, komunarda vězí v tom tichém byro- 
kratovi s tváří nevinného, ještě dumlajícího poety. . 
Doufám, že se všichni dobře shodneme u plzef)- 
ského zdroje,  vy  filosofe Kulíšku, ty eklektický 


novináři Kruliši, ty gentlemane a kapitalisto Voi- 
dane. vy anarchisto Rando . . .t 

»A ty ... co ty jsi vlastně?*  zamručel Krulis. 

.Já?. 

Bulíř vtáhl dlouhým douškem půl sklenice 
.1  odpověděl s úšklebkem: 

»Na mou věru, na to jsem se ještě sám sebe 
nezeptal.' 

• Šašek — harlekýn v kostýmu pestře skou- 
skovaném — odevšad nějaký cár — a dohromady 
bláznivá míchanice,'  pokračoval výbojně  Kruliš. 

• Skeptický reakcionář,' pravil Kulíšek a 
v mdlém úsměvu pohnul slabými, bledými knírky. 

• Pánové, vypisuji cenu dvou viržinek na roz- 
luštění tohoto problému,'  smál se Bulíř. 

• Bulíř není ani zpátečník, ani revolucionář 
ani skeptik, ani mystik, ani atheista. ani anar- 
chista — on je prostě všechno dohromady a 
nic — chaotikl'  řekl Voldan. 

"Ano, chaotik — což jsem to neřekl?« pravil 
Kruliš. 

• Voldan vyhrál!' chechtal se Bulíř již po- 
někud rozjařený pivem. »Ale to se právě dobře 
hodím mezi vás, pánové a přátelé, jsem jaksi 
výsledním vyjádřením celé naší společnosti, 
.1 navrhuji, abychom se konstituovali, jsouce pa- 
mětlivi vlasteneckého hesla ^Spolčujmese !« vzdru- 
žení našeho kulatého stolu, a to pod názvem 
•ChaosU 

• Výborně — souhlasím, « pravil Randa, a 
ostatní přizvukovali. 

»A co naši pravoslavní východníci doktor 
Vyhan a Koubek a co sochař Makovec?. . .« 

• Naši panslavisti a katolický mystik? - ti 
jsou jako stvoření pro náš Chaos, « odtušil Bulíř 
a ])okračoval : .potřebujeme ještě nějakého ari- 
stokrata, klerikála a konservativce, abychom repre- 
sentovali důstojně obraz naší utěšené vlasti. « 

• Ti jsou naproti u širokého stolu. « 

Tak byl založen stůl » chaosu* ze společnosti 
více méně mladých mužů, kteří se dvakrát týdně 
scházeli v starobylém a patricijském hostinci 
»u Malinu' a tvořili poněkud divoký pendant 
k měšťanům u širokého  stolu. 

Kdežto u kulatého stolu vířil vždy pravý 
chaos zmatených debat, výstředních nápadů krko- 
lonmých paradoxů, potrhlých vtipů — vládl oby- 
čejně blahobytný mír u stolu na druhém konci, 
nu'r rušený jen pokojným projednáváním denních 
záležitostí a klepů, bodrým smíchem při pikant- 
ních anekdotách nebo sonorními výkřiky při dardě 
a bulce ušlechtilých baritonů, jakými se vyzna- 
menávají pouze usedlí pánové obdaření hodnostmi, 
statky pozemskými a mírnou otylosti  labužníků. 

V čele širokého stolu seděl velkostatkář a po- 
slanec Henner, důstojný, padesátiletý elegán s velmi 
pečlivým a úhledným plnovousem lehce prokvěta- 
lým, udržující ve svém z;evu mladistvou pružnost. 


121 


Měl jakési zdvořilé sebevědomí, jež nebylo ario- 
gancí boháče a vliviiplného muže veřejnosti, ale 
jež právě proto velmi imperatorsky působilo na 
jeho okolí, kde všichni podrobovali se jeho ná- 
hledům i rozmarům, podléhali mu stejně jako 
ženy. u nichž platil elegantní starý mládenec za 
neodolatelného svůdníka, ačkoliv nikdo nevěděl, 
zda měl vůbec nějaké intimnější styky. Vedle 
něho seděl žoviální velkoobchodník Benda, s ve 
likým bílým knírem a živýma, pronikavýma 
očima za zlatými brejlemi, velký jedlík i piják, 
který přinášel pokaždé nové anekdoty, jež Henner 
shovívavě poslouchal i když byly velmi hloupé. 
Dále bohatý soukromník Kudrna s malou, čer- 
nou hlavou na býčím krku, zarudlý ve tváři, 
kypící zdravím a bujností, stále a všemu se ryčně 
chechtající. Pravým opakem jeho byl hubený, 
šedovlasý a šedobradý bankovní ředitel Vantoch, 
jenž se kradl životem po špičkách a mluvil šeptem, 
jakoby se bál probuditi své svědomí. Pil pouze 
minerální vody a s každým souhlasil. Otylý ad- 
vokát Maruška, hovorný a přehnaně zdvořilý, 
továrník Fanta, zasmušilý hromotluk s tváří svra- 
štělou a energickou, tvořili ostatek společnosti, 
jež se dopliíovala opožděnými hosty, přicházejí- 
cími z rodinných večeří, z divadla, koncertů nebo 
ze spolkových schůzí. 

Voldan, provázený satirickými úšklebky 
Bulířovými, šel navštívit široký stůl, stisknout 
s uctivou koUegiálností ruku Hennerovi, vyslech- 
nout po několikáté každému novému příchozímu 
opakovanou nejnovější anekdotu Bendovu a při- 
jmouti ode všech blahopřání k svému zvolení do 
sněmu. Byl dobře znám se všemi, někteří ze 
starších pánň byli přátely jeho otce. 

• Mluvil jsem dnes s Wollnerem,« pravil 
Henner, »má plno starostí ve svých dolech. Mezi 
dělníky to stále vře a doktor Voldřich sbírá ma- 
teriál pro svou interpelaci o poměrech horníků 
a  chce  prý důkladně  zatopiti  našemu  příteli. « 

Henner pronesl svá slova s tím umíněrným, 
distingovaným humorem, jakým vynikají lidé vy- 
sokých, státnických a aristokratických styků. 
Kudrna se rozchechtal. Ředitel Vantoch nazvedl 
husté, šedivé obočí, zaclánějící neklidný a těkavý 
pohled jeho očí, přikývl hlavou a prone.sl jakýsi 
neurčitý, souhlasný zvuk. 


»Na Wollnera jsou všichni malí,« zvolal ad- 
vokát Maruška. 

Voldan jen pokrčil rameny a usmál se roz- 
tržitě, jako vždy, když se před ním mluvilo 
o Wollnerovi jako o muži jeho důvěrného přá- 
telství. 

»Co do vás hučeli patricijové .-'« tázal se 
Kruliš, když se vrátil Voldan k svému stolu, 
kam zatím přibyl sochař Makovec. 

'Cosi o nepokojích dělnických ve Wollne 
rových dolech a hutích. Víte o tom něco nového 
u vás v redakci?- 

»Jak pak ne? Jsou v tom ruce Vanda- 
sovy . . .« 

»Ruce? Řekl bych spíše huba . . . .« zasmál 
se Bulíř. 

»0h, fi ! Nekřivděme svým odpůrcíim! Vandas 
přece není jen tak obyčejný mluvka, mám jej za 
velmi obratného a energického organisátora." 

»Ano, Vandas je muž, jejž nesmíme pod- 
ceňovat,* doložil Voldan s poněkud starostlivou 
tváří. 

Vzpomněl si na dopisy, jež dostával v po- 
slední době od důvěrníků svého okresu, na články 
pražského » Hlasu lidu« i venkovských listů — 
všude probleskovaly podezřelé zprávy, ale nepři- 
dával jim ještě valného významu. Nyní náhle se 
mu zjevily daleko hrozivějšími. Toužil po upo- 
kojení hornického revíru v okresu r . . . ském 
aspoň pro první dobu sněmovního zasedání, kdy 
si chtěl odbýti svůj debut. A ještě více jej za- 
razi'a zpráva že doktor Voldřich chystá interpe- 
laci o dělnických poměrech v okresu r . . ském. 
Tušil za tím dohodnutí Vandasa s radikálem 
Voldřichem, který převezme ve sněmovně roli 
propadlého   vůdce  a  žurnalisty  socialistického. 

»Co pak, Voldane, že jsi se tak najednou 
zakabonil? . . .«  obrátil se k němu Bulíř. 

»Eh, nic . . .« odtušil nevrle Voldan a tvářil 
se, jakoby velmi pozorně naslouchal Makovcovi, 
který kouřil z krátké lulky a vyprávěl vzpomínky 
z poslední své cesty, horoval o Memmlingovi a 
starých mistrech kolínských slovy nejasnými, ne- 
zřetelně a pomalu pronášenými, jakoby se mu 
zaplétaly a zadrhovaly v jeho dlouhých, černých 

vousech. " Pukrat. 


FEUILLETON. 

BESTIA TRIUMPHANS. 

Vlaský dvůr v Kutiuí Hoře. Napsal dr. Eucrcn 
Muška. Tisk a náklad v Praze Hejda a Tuček. Titulní 
list od Zd. Brauncrové. Cena 1 K 60 hal. 

Hned v prvních počátcích boje za Starou Prahu bylo 
poukazováno  k tomu, že  stejné  pozornosti jako Praha 


zasluhují menši česká města. Ta od pradávna z Prahy 
brala sobě přiklad dobrý i zlý a není divu, dochází-Ii na 
různých koncích naší vlasti k anomáliím ještě horším, 
než v sídlech vývinu i zániku nejkrásnějších myšlének. — 
Jednu z prvních takových revisí podniknul pan 
Dr. E. Muška v Hoře Kutné, tomto »kiínotu« koruny 
české, městě, které svými památkami sobě získalo název 
českého Norimberku. —Uvedený spisek týká se zatím je- 
nom Vlaského dvora, ale není pochybnosti, že časem dojde 


1< revisi a oconČMii Hory Kutné Ccló se vsini všudv. co a. 
ilosiul ilobrého či špatného na jejím vzhledu podniknulo 
l)yio- — Klub Staré Prahy už se také stará o založeni 
liíialek svého sdruiení po celých Čechách, všude tam, 
kde okamžité podpory a pozornosti jeho bude třeba — 
l'raha se jednou podiví, jaké spousty po celých Čcch.irh 
svým přikladeni natropila: stačí jen malé lournéf 
po českých méstech, aby poznána byla dOiležitost a včas- 
nost i nejpřísnějších opatření. 

Ponechávaje oceněni p. Mušková spisku kruhiini 
odborným, všimnu si pouze formv jeho a osudu, který 
knížečku tu potkal na místě platném, v Kutné Hoře, pro 
kterou spisek psán byl a kde dojiti měl nejlepšího při- 
jeti. Na tomto výsledku závislým učiněno bylo i vydá- 
váni jiných publikaí, týkajícicli se Staré Hory celé a není 
vinou spisovatelovou ani nakladaielii, že s vydáváni ta- 
kového díla prozatím — sešlo. 

Že restaurace Vlaského dvora nemůže býti pro nás 
žádným ideálem, proslýchalo a psalo se už dávno.*) Po- 
drobným, historicky i umělecky založeným rozborem této 
otázky obírá se p. dr. Muška. — Z dobrých díjvodíi, aby 
lidi spíše získal pro svou věc. nežli aby je odradil, vo- 
lil formu, pro kterou se věru nikdo pohoršit nemůže. — 
.Ačkoliv je cítit, jak se mu péro v rukou vzpouzí, klidně 
psát i o věcech, které k rozhorleni svádějí — přece nikde 
jej neopo-jští konciliantní klid a vzácné sebezapření, psáti 
tak, aby nikoho neurazil, zásluze raději přiilal, než ubral. 
Že přes to došlo v jeho spisku k výtkám ostřejším, než 
jak tomu uvykly autonomní naše sborv, není vinou jeho. 

• Můžeme říci, že restaurace, pokud poměry 
tomu dovolovaly, jest dosti věrna, ježto zachována 
nejenom disposice, ale tu i tam i vnější i vnitřní de- 
taily atd.« (Str. 25.) 

• Čeho želíme, je okolnost, že mohly býti zachovány 
šmitny v celé svojí podobě; zazděné dvéře i sgrafitové 
miížení oken, ač snaží se dosti trefně vzbuditi illusi dří- 
vější podoby, nám nepostačují. Jak rádi bychom viděli 
aspoň jednu z těchto šmiten v původní její podobě, 
vyzdobenou uvnitř celým tím inventářem pregéřským a 
mincéřským, jenž byl by pro nás zrovna malým hor- 
nickým museem. Než to j e s t j i ž n y n í n e m ož n o a 
proto vynasnažíme se v čtenáři tuto illusi starých za- 
šlých časů ze života i ruchu v »lunich« alespoň malým 
hi>torickým obrázkem vzbuditi* atd. 

Slovem, kde jen může, p. dr. Muška uznáním nikde 
nešetří, ve stylisaci výtek nikde se neupřílišňuje a odka- 
zuji k jeho spisku celou naši veřejnost, aby se přesvěd- 
čila o dobrém tónu, s jakým spisovatel traktuje i mo- 
menty nejpohnutlivější. 

Jaké nebezpečenství Hoře Kutné hrozilo vinou po- 
všechné nálady naší buržoasie z let minulých a namnoze 
i přítomných, vysvítá z líčení ístr. 57.) takových poměrů 
města, za jakých nejedná památka v Čechách »lehla 
popelem*. 

• Obec kutnohorská zakoupivši tyto budovy (Vlaského 
dvora I pomýšlela nejprve na restauraci takovou, při niž 
hv vlastně byla z Vlaskcho dvoru nezůstala než nepatrná 
čaat arkýřové kaple. Původní záměr obce byl, na místě 
Vlaského dvoru vystavěti střední, obecnou a mčšťan.^kou 
dívčí školu, jakož i obecnou školu chlapeckou, v krá- 
lovské pak kapli umístiti od několika let již trvající mu- 
seum archeologického sboru 'Vocela*. Dle jiných návrhu 
měla býti kaple proměněna v exhortni síň při nových 
školách, čímž by byla úplně bývala zničena  .. atd. « 

• Od osudu toho, jenž zdál se býti neodvratný, ochrá- 
nila Vlaský dvůr vedle porozumění několika 
členů městské r ady"^'*) kutnohorské, hlavně česká 
veřejnost a přátelé uměleckých památek vCbec^ a zvldui 
c. k.  ústřední  kom i. '..■■o  pro  zachování  dějin- 


*l  Pan  Kamper 
*•) Jak pak, l'r.-il„ 


• I-olitik 

studem a 


řbfiuří -se v tohé nic ' 


n v ch a uměleckých památek, jez zvěděvši o smutném 
Osudu, jenž Vlaský dvůr očekává, vyslala knnservatorn 
Schmoranze, aby prostudoval celý vývoj staré stavby« atd. 

•Vyzvání toto městská rada nucena jsouc re- 
spektovati, usnesla se ve směru návrhu centrální ko- 
misse« — atd. 

»S restauraci Vlaského dvoru započato bylo zboře- 
ním domu nejv mincmistra, načež následovalo bohužel 
zbytečné zboření původní arkádové široké chodby, která 
v předcházejících návrzích měla býti zachována. Dům 
někdy mincmistrovský dostal zcela jiné rozměry a poně- 
vadž v křídle tom zřízena býti měla škola, padiy za oběř 
i místnosti druhdy mincovní, na jichž místě viděti nyní 
— namalovaná okna. Změnou tou zrušena byla i zadní 
brána. Přestavba části této neuspokojila pfátele této 
historické jamátky a povstalý odpor mél tu zásluhu, že 
s větší opatrností a šetrnosti přihlíženo bylo napotom 
k restaurování druhé části této budovy; a litovati jen 
jest, že výstražných těchto hlasů nebylo náležité dbáno 
v čas při přestavováni kaple královské, na kterou se 
nikdy  sáhnouti ne měl o. ♦ — 

Netřeba vypisovati všechna charakteristická místa 
p. Mušková spisku a proto přestáváme pouze na těchto — 
tolik z nich každý poznali musí, že o restauraci Vla- 
ského dvora krolčeji už psáno býti nemohlo. — 

• Taková je historie restaurace Vlaského dvoru, < 
končí svou publikaci dr. Muška: •Přes to, že není po- 
chyby, že obnova neodpovídá dokonale a úplně histo- 
ričnosti a požadavkům aesthetika, nemůžeme, uváživše 
všechny okolnosti a překážky, s jakými bylo pracováno*) 
upříti restauraci Vlaského dvora ceny poměrné 
.\ přiznáváme-li tu, můžeme konečně s čistým svědomím 
říci, že nynější Vlaský dvůr je i důležitým památníkem 
vzácného porozumění proto, čemu nyní běžně říkáme: 
zachování aesthctiky a starobylého rázu města!« 

Kladu důraz na krotkou a neobyčejně slušnou 
formu všech výtek p. drem. Muškou uvedených - aby 
lira pregnantněji charakterisován byl osud, s jakým spi- 
sek ten setkal se na místě samém, v Kutné Hoře. 

Zdálo by se: tato bezpříkladná šetrnost nemůže 
zůstati bez ocenění a musí pohnouti intcressované kruhy 
k jednání stejně kavalírskému. 

Zatím se stalo něco, čemu jednou pro vždy a pro 
všechny podobné případy dáno hromadné jméno »Bestia 
triumphans « — 

Spisovatel s nakladateli podali svůj spisek okres- 
n mu výboru v Hoře Kutné s tou zdvořilou žádosti, 
aby kniha byla zařaděna a v náležitém počtu e.\einplářu 
zkoupena do školních knihoven. 

Dne 1. září 190O došlo nakladatelství vyřízení, jímž 
žádost jejich zamítnuta. 

V Praze, 25. listopadu. V. Mkštík. 

DIVADLO. 

Krásu chmurné, hrozivé mohutnosti a přísnosti má 
Bjornsonovo drama ^Nad naši sílu«. A je plné úchvatné 
výmluvnosti, tak že poddáváme se hlubokému dojmu 
díla, nedbajíce, že jeho ideová tiž skoro drtivě láme 
konstrukci dramatu. Jako vždy zabývá se Kjíirnson vzru- 
šujicim konfliktem a bolestnou otázkou duše a jako vždy 
převládá v jeho díle tón filosofického kazatele a novi- 
nářského polemika, který smělým a někdy paradoxál- 
nim způsobem řeší své these, bez ohledu na zákony a 
formy umělecké, někdy i v odporu proti psychologii, 
přirozenosti a logice. Ále jeho slovo má vždy vzletný 
rozmach a velkým gestem věšteckým a kazatelským ve- 
litelsky si podmaňuje čtenáře i diváky. V dvonaktové 
hře fiíosoficko-mystické provedené v úpravě a za režie 
Jaro-lava Kvapila v N;iroilnim divadle líčí Bjorn: on ot u 

*) \'étšinn  náklailii  nesla ol)cc ! 


horoucí touhu lidskou po nadpřirozeném a zázračuéni. jež 
by se dala ukojit a uskutečnit jen svrchovaným zanícením 
nejčistší a největší víry, a to je mad sílu« naši. Zázrak 
sice se dostaví v drámatě Bjornsonově, ale překonává 
pastora Sanga, který jej vyvolal blouznivým nadšeníms vé 
víry, a poněkud mrazivě skepticky píisobí, když se do- 
zvíte, že Bjórnson komentoval svou křesťanskou a my- 
stickou thesi o divoplodné a zázračné moci viry po- 
učkami a fakty z knih učených a moderních psycho- 
pathologů a zejména ze Charčota. Pastor Sang osvědčil 
jakousi tajemnou suggeslivní, psychicky záhadnou moc 
působiti svou vroucí vírou, svým svatým, zbožným ži- 
votem na lidi choré a nešťastné, jež uzdravoval a potě- 
šoval. Konečně chce vykonati velký zázrak, chce mocí 
své modlitby uzdravit svou ženu, která po celé měsíce 
leží chorá a bez spánku na loži. Jde sám modliti se do 
chrámu, neboť oliě jeho děti byly vlivem ciziny poru- 
šeny ve své víře. Pastor jde do chrámu, modlí se a pro- 
zpěvuje vroucí hymny — a skutečně zázrak se udá, 
chorá jeho žena usne a pak povstane z lože. Ale to vše 
zázračně nadpřiiozené, tajemné a jakýmsi nebeským 
jasem bíle prozářené je »nad sílu« — Klára Sanrrová 
klesne mrtva s úsměvem blaženého poznáni lásky, aSanga 
srazí též ta chvíle úžasná a zázračná a zemře — s ne- 
dopovědčnou otázkou na rtech. Drama BjĎrnsonovo do- 
vede uchvátit svou exaltovanou retoričností, svým 
vzletem, má silné, otřásající scény, dosti rafinovaně 
strojené. Má ovšem své slabosti, jimiž se nabízí lehké 
karikatuře a pedantické morosní kritice. Ale tak se dá 
na padrť všechno zkritisovat od »Macbetha« až k »Po- 
vodni". Bjornsonova hra byla sehrána na prvním ve- 
čeru populárním. Takové večery budou se opakovati 
každou sobotu. Ale ono lidové obecenstvo, jež bvlo oče- 
káváno, se nedo.stavilo — snad právě proto, že byla 
sobota, den, jehož večer »malý muž« nejradéji věnuje 
požitkiim zcela pozemským a světským. Spiše by se snad 
hodily pro populární večery — pondělky. Přetřásána byla 
též otázka, zdali se pro populární večery hodí takové 
hry těžkého zrna myšlenkového jako »Nad naši sílu«. 
Proč ne? Pro obecenstvo hodí se všechno, co vzrušuje, 
zachycuje cit a poutá mysl — co prostě nenudí. A nudnou 
věru nemíjže se zváti Ujornsonova hra přes to, že se 
v ní tolik disputuje a káže. Naučilo-li se obecenstvo 
chodit na Wagnerovy opery právě tak jako na operv 
Gounodovy a operetty Offenbachovy, proč by se nemohlo 
naučit chodit na Ibsena a Bjíjrnsona, zvláště když se po- 
dává na jevišti tak náladově a tak dobře sehrané, jako »Nad 
naši sílu«. Představení r.jňrnsonovy hry znamenalo umě- 
lecký úspěch pro pí. Kvapilovou, pp. Seiferta, Vojana 
a si. Grégrovou, jakož i pro p. Kvapila, jenž šťastně de- 
butoval jako režisér. H. 

REVUE. 

Člen redakce listu -Volgar« dopátral se, že ve 
vojenské nemocnici v Ni/ním Novgorodě leží bývalý vo- 
ják .^Mexej Gninovskij, jenž prý vypravuje různé zprávy 
o Tarasu Ševčenkovi. Navštívil ho tedy okamžitě 
a zjistil, že Grunovskij byl přidělen Novo-Petrovské pev- 
nosti v době, kdy maloruský básník do pevnosti té byl 
intcrnován. A zajímavé delaily ze života Ševčenkova dů- 
ležité pro literární historiky dle vypravování Grunov- 
ského uveřejňuje teď »Volgar« na věčnou pamállai. Tak 
vysvítá z vyplavení prostého vojenského písaře, h- Šev- 
čenko dopraven byl do pevnosti pod stráží co politický 
provinilec, že si brzo svým veselým charakterem naklo- 
nil velitele pevnosti, tak že ho tento brzo po odbytí 
prvních cvičení přijal na byt i na stravu. »! na stráž 
choditi nemusil, jen u velitele seděl, četl knihv a malo- 


val obrazy. Ty pak kupovali od něho v Astrachaně a 
platili za obraz 50 — 100 rublíi. S důstojníky chodíval 
ruku v ruce a jejich pitkám se taky nevyhýbal. Na 
hon chodil a divadelní představení pořádal. Byl veselým 
duchem celé pevnosti. S vojáky žertoval a za to si ho 
všichni velice vážili . . .« Tak, jak to líčí očitý svědek, 
objevený po létech čilým novinářem, tak žil Ševčenko 
po sedm let v pevnosti a doba ta opravdu pro literaturu 
byla nejméně plodnou. 

»Slavjanoljub« uvažuje v revui »Slavjanskij 
Věkí o tom, zda uznávati máme Slavjanofilstvo 
či si a v jano m i 1 s t ví (slavjanoljubije). Autor hned ob- 
jasňuje oba pojmy: »SIavjanofilstvo jest apologie ruské 
politické hegemonie v stycích s ostatními Slovany, sla- 
vjanomilství jest pouhá, řekl bych platonická sympatie 
ke všem Slovanům, při níž politický jich stav zůstává 
zcela stranou. Ideál slavjanofilstva jest panrusism, ideál 
slavjanomilství jest panslavism, ale panslavism v čistě 
literárním a uměleckém významu, ne onen panslavism 
politický. Slavjanomilství přeje na př. Čechům jich státo- 
právní snahy, slavjanofilstvo jest rozezleno na ně právě 
pro jejich politickou vyspělost.« Autor hájí slavja- 
nomilství proti slavjanofilstvu, jež zavrhuje. »Nechme 
politické postavení všech větvi slovanských takovým, 
jakým jest, ale sbližujme se na poli čistě duševním, na 
poli věd a umění!«, tím vyzváním končí autor svou 
studii. 

Ty, kdož zajímají se o ruskou literární historii, 
upozorňuji na zvláště bohaté 10. číslo revue »Věstnik 
Jevropy«. Hned druhý článek jest důkladnou studií 
V. D. Spasoviče o novém díle P. D. Boborykinovč »Ro- 
mán XIX. století.* Studie ta jest spravedlivá v chvále 
i výtkách a jest cenným komentářem k dílu Boborvki- 
novu. Hlavní výtkou jest to, že Boborykin příliš mnoho 
přijal od Bruncliěra, příliš málo od Hennequina Argu- 
mentace toho tvoří zas celou studii. — Důležitým jest 
článek N. Gutiara »I. S. Turgeněv i V. G. Bélinskijo. 
Dále sebrané paměti Menšíkova a Voguě-a o Solovjevu. 
Památce jeho věnuje v témž čísle Alexej Žemčužnikov 
vroucí báseň. 

^Izvěstija po literatuře" podávají pěkný pře- 
hled lotyšské literatury, jejž napsal P. R. Bergs. Jazyk 
i literatura lotyšská jsou nám bohužel tak vzdáleny, že 
vítáme tuto přístupnou studii. Zcela spravedlivě vyzývá 
autou studie ruské časopisy, by horlivěji než dosud 
všímaly si lotyšské literatury, »přinášejíce hlavně pře- 
klady vynikajících zjevů této literatury, jež již dávno 
vyspěla k tomu, aby mohla předstoupiti před všeobecný 
soud literárního světa«. 

Z polských listů dozvídáme se o nenadálém 
skonu jednoho z nejčinnějších haličských literátů Stani- 
slawa Schnura-Peplowského. Byl to energický, 
neúnavný pracovník, jenž ochotně působil při veškerých 
podnicích veřejných, vybíraje si ze všech funkcí nejmíň 
blýskavou, za to však nejnevděčnější funkci jednatelskou. 
V té hodnosti hlavně pro »Koto literacko-astystyczneo 
ve Lvově vykonal mnoho záslužného. Jeho přičiněním též 
vznikl orgán sKolai, čtrnáctidenník !>Irisí, jejž Peplow- 
ski až do smrti neúnavně a pečlivě redigoval. Byl vzorem 
starostlivého redaktora: mám doma nejeden lístek, v němž 
upomíná o slíbenou korrespondenci z Prahy, jakmile se 
tato jen o několik dní zpozdila. Vlastní jeho obor byly 
historické obrazy z minulosti hlavně Ivovské, jež podával 
slohem populárním, tak že jeho díla těšila se v nejšir- 
ších vrstvách veliké oblibě. Silná nervosa přinutila ho 
v loni v zimě k pobytu v Zakopaném a letos na prahu 
zimy vtiskla mu do ruky smrtící zbraň. Polské literatuře 
zemřel v něm neúnavný a poctivý pracovník, nám — 
vřelý přítel. ' Dr. B. Prusík. 


Předplácí se pio Prallu: ii.T čtvrt léta zl. 1-20 (K 2-40), na půl léta zl. 2'40 (K 4-80), na celý rolí zl. 480 (K 9-60). Po.ítou: na čtvrt léta zl. 1-25 

(K 2-50), na půl léta zl. 2-50 (K 5--I, na celý rok 5 zl. (K 10—). — Sešitové  vydání (o dvou číslech) vychází při každém druhém (sudém) čísle. 

Cena seSitu 20 kr. (40 hal.)  —  Patisk původních  prací  se vyhrazuje.. —  Dopisy administraci  •Lumíra^ buďtež  adresovány;  Časopis .Lumír., Praha, 

Karlovo neunésti č. 34. — Listy přijímáme jen íranltované. — »Lumír« vychází každý pátek (vyjma prázdniny). 

Redaktor Václav Hladík. — Majitel, vydavatel a nakladatel J. Otto. — Tiskem České grafické společnosti «Uniec v Praze. 


LUMÍR 


Ročník xxix. 


14. PROSINCI-:  1900. 


«.  ČÍSLO 11 


Jiří Slimín: 


NA  VLNÁCH. 


NOVELLA. 


rxj csiiií prý se na nich žádati, pravila s diira- 
•^ ^ zem, aljy zde objasňovaly dVkám jisté chou- 
lostivé stránky života. Pokud jo toho třeba, pří- 
sluší to především a snad jedině matkám . . . 
» A co se koček týče,* pravila doslovně s hlubokou 
opravdovostí, » musím na něco upozorniti. Račte 
mi prominout, já to nezavedla . . . vyšší dívčí 
škola ... tu je zákon ! U nás se vyučuje příro- 
dopisu a tam to také přijde — dass die Katzen 
Junge haben!« 

Spor přiostřoval se nedorozuměním stran vý- 
kladu »jistých choulostivých stránek života<. jep- 
tiška se domnívala, že se cosi takového žádá 
na nich, a vzpírala se tomu Matce však nešlo 
vůbec o výklad, naopak pokládala ho přímo za 
mravní úhonu svého dítěte. Tváře obéma již ho- 
řely, i^esta stávala se prudšími i hlasy zvýšily 
se povážlivě. Paní doktorová podotkla cosi o vlivu 
a vážnosti své rodiny, což znělo jako pohrňžka 
správkyni pensionátu. Ostrým tónem diktovala 
pak své podmínky. Především přála si, aby jí 
poslala do hovorny všechny dívky známých ro- 
din. Bylo jich celkem jedenáct. Pak si chtěla 
prohlédnout ústav a konečné chti'la mluviti s mater 
Ulbaldesou o těch vajíčkách na měkko. 

Když domluvila, bylo chvíli ticho, jakoby 
zde nikoho nebylo, kdo by jí odpověděl. Mater 
Lucia stála uprostřed pokoje s knihou pod paždí 
zasmušilá a přísná. Své svěřenky sem poslati ne- 
hodlala; byloť uprostřed vyučování. S prohlížením 
ústavu byia potíž. Každou chvíli přijelo několik 
zvědavých paniček, které předstírajíce, že chtějí 
sem přivésti své dcery, daly se celé hodiny pro- 
vádět klášterem Pak se ukázalo, že měly dcery 
jcšte v peřinkách, nckdy také již provdané. Bylo 
tedy ustanoveno, že si smějí ústav prohlédnout 
teprve, když dcery byly přivedly. Ale bylo těžko 


odepřít všechno této dámě tak sebevědomé a 
nedůtklivé. Sama pak byla už také velmi una- 
vena a rozmrzelá. Ale náhle přistoupila zase 
k mříži a mileznuvši opět svůj srdečný tón, ra- 
dila matce, aby přivedla dcerušku až na začátku 
školního roku. Při půl roce, třeba se přiznati, že 
je to spojeno s nevýhodou pro svěřenku. Pensio- 
nát je přeplněn, nejlepší pokojíčky zadány, nej- 
lepší místa obsazena. Kam má umístit, kam uložit 
dítě z tak vážené rodiny.' Na začátku roku, toť 
něco zcela jiného. Zvlášť když je předem ohlá- 
šeno, reservují se nejlepší místa. Kdyby chtěla 
paní uposlechnouti dobré rady, nechala by si 
dcerušku ještě půl roku doma. Nic nezmešká 
takové dítě. A matinka už nějaké obtíže přenese 
k. vůli pohodlí své dcerušky. Jistá oznámení bude 
otvírat sama, služky má teď zajisté vzorné, jak 
u dámy tak rozšafné ani jinak nemůže být, nu, 
a kočky také snad netropí často takové osturJy 
v tak váženém domě . . . Tedy po prázdninách 
při zápisu se najisto shledají. Těší se opravdu 
na tu maličkou. 

A za poklon a vybraných výrazů obdivu a 
úcty zmizela pojednou, zanechavši matinku s dce- 
ruškou s roz';s nátou. usmířenou tváří, zářící spo- 
kojeností a sebevědomím. 

• Tedy až na začátku roku! Dostaneš nej- 
lepší místo, všude budeš první a zvláštní snídani 
ti také vymohu . . .« 

Dala se od ni obléknout a poroučela se. Ale 
ve dveřích se zarazila. 

»Snad se nás nechtěla jen tak zbavit ř Avšak 
ne, řekla jsem jí přece, kdo jsem.« 

Pavla hleděla za ní, jak mizela ve tmavé 
chodbě, a bylo jí, jakoby se pohledem naposled 
l')učila .se společností matčiných  přítelkyň,  jimž 


se dosud devotně kořila, ano i s matkou samotnou. 
Ano, takové byly většinou. Těžko by bylo mezi 
nimi nésti osud a neštěstí jako byio její, pokud 
by si nezvykla nésti znamení hanby a pohrdání 
otupěle a klidně. A tu zdálo se jí, že nový tento 
důvod přibíjí ji k místu, pro něž byla v tomto 
okamžiku méně rozhodnuta, než kdykoliv. 

Mrazivý, skuhravý vítr proletěl chodbou a 
zatřásl dveřmi. Blednoucí paprsky sluneční chvěly 
se zmíravě na perském koberci a znenáhla hasly. 
Sál ztemněl a sesmutněl. Park pod okny, tající 
v sobě smutek a klid někdejšího hřbitova, oživl 
vzbouřeným dechem zimní přírody, černé cypřiše 
zmítaly sebou, dlouhé lesklé větvičky babylonských 
vrb rozstřikovaly se jako praménky vodopádu, 
a v dáli u plotu skřípaly sukovité větve starých 
javorů. Na oknech vystupovaly ostré kontury 
fantastických květů. 

Pavla přála si v tom okamžiku, aby se paní 
s dceruškou vrátila a znova začala vyjednávat, 
jen aby se ještě na chvíli prodloužila chvíle bo- 
lestného rozhodnutí, jež se blížilo. Zmocnil se jí 
pověrčivý strach, že vše, co v tomto okamžiku 
přijde, bude jejím dalším neštěstím. Což může 
o tom vědět, jak na ni budou pohlížet tyto ženy 
čisté a svaté, které, pokud se dopustily poklesků 
a hříchů, dávno na ně zapomněly? Nebude zde 
její osud trpčí a krutější, než tam mezi těmi, 
které alespoň zná.? Obraz převorky chladný, 
přísný a hrdý, jak si ho utvořila z několika po- 
známek, jež slyšela o ní, prolnul mrazivým dechem 
její srdce. Nebylo lhostejno, kdo byla tato žena, 
jež prvním svým listem zmocnila se její bytosti 
a v jejíchž rukou zajisté leží její osud. A této 
neznámé otevřela své srdce dokořán, jako obětní 
dar položila před ní krvavé rány své duše. Uhájí 
před ní volnost svého ducha, či pfijde slepě za 
jejím pohledem chladným a tvrdým ? Kdo byla.?.. 
Jako vonné kadidlo neseno před ní její šlechtické 
jméno... Není zajisté rovnosti ani v klášteře, jako 
jí není nikde na světě 

V tom kdosi zvenčí přirazil dvéře vedoucí 
do chodby a zamykal Rozběhla se poděšeně a 
chtěla zavolat, myslíc, že na ni zapomněli. Avšak 
ne . . . to mohlo znamenat něco jiného! Snad se 
to stalo na rozkaz té, jejíž silná ruka uchopila 
ji tam venku uprostřed bouří a zmatků a přitáhla 
ji k sobě. To se snad na vždy zavřely dvéře za 
vším, več doufala a co milovala. Znělo to jako 
hrouda na rakev, jíž zjednaný dělník sám spustil 
do hrobu bez účastenství přátel, bez mudliteb 
a slz 


Chvěla se zimničně, jedva se držíc na nohou. 
Jen teď, jen teď aby nevstoupila ona neznámá, 
v jejíž rukou leží její osud. Tato bolestnění pro 
její studené, přísné oči Jen co by nabyla pev- 
nosti a klidu. 

Jakýsi temný zvuk ji vyrušil Pohlédla do 
zamřiženého sálu a všecka se zachvěla. Dvé pro- 
nikavých, temných očí hledělo na ni. To byla 
ona! Cítila nad sebou velikou, suggestivní moc 
té, jíž se tak upf-ímné, z hloubi duše vyzpovídala. 
Nepřistoupila ku mříži, bylo však slyšeti, jak 
nesl se sálem jemný šelest těžkého závoje, splý- 
vajícího k zemi. Tiše otevřely se tajné, tapetové 
dvéře, spojující oba sály, a vysoká, směle vypjatá 
postava snesla se dovnitř. 

» Buďte vítána v domě míru a pokoje jménem 
Toho, jehož božská tvář skláněla se vždy k hříš- 
níkům trpícím  a opuštěným !« 

Pavla neviděla její tváře, ale účinek hlasu 
tohoto byl takový, že lítostně, žalobně zaštkala 
Bylo jí, jakoby ve dlouhých, krutých mukách 
jež přestála, poprvé cítila dotek soucitné ruky. 
»Máte před sebou matku, jejíž srdcem pro 
nikl břitký váš bol, tak že zatoužilo vésti vaše 
kroky a žehnati vašim cestám; máte před sebou 
sestru, jež plakala nad vaším neštěstím a přála 
si rozděliti s vámi váš bo! i svůj pevný, radostný 
klid; máte před sebou přítelkyni, jež s podivem. 
\ děčností a láskou přijala důvěru vašeho velkého 
srdce a jež tajemství života vašeho s sebou vezme 
do hrobu. Nechť jakékoliv jsou ce=ty, na nichž 
vám souzeno dobýti si znova svého klidu a sebc- 
úcty, slibuji býti vám vždy tím, čím jsem vám 
v tomto okamžiku. A jestliže všemohoucí Bůh 
usoudil, že vstoupíte do řádu, jehož ozdobou 
byste zajisté byla, přičiním se, aby spřízněnost 
našich duší, již v tomto okamžiku obě cítíme, 
nalezla hlubšího významu v sesterském spolužití, 
pokud by Bůh neshasil světla mého života, chý- 
lícího se k západu.* 

Otevřela jí svou náruč, ale štkající dívka 
padla jí k nohám. Zvedla ji laskavě a ztišila ji 
ve své náruči. 

Skuhravý vítr hrál své divoké skladby v ko- 
runách stromů, v dutinách věží a mřížoví střech. 
Chvílemi dlouze žalostně stkal, chvílemi burácel 
zlostně a zase se studeně, jízlivě, divoce smál. 
Nádvořím kláštera proběhla prostovlasáslužka 
a kývla rukou na kočího, čekajícího u vrat. 

Usmál se kysele, pohodil hlavou a prá.skl 
do koní 


ir 


ií   ir 


ť   %   ií 


JOSKh  HOIFČKK: 


HOUZÍR. 


/. nktiAtiíné DOSUIi 
OAsTi .naAicH'. - - - 


l-iaitoň usedl na bobeU, aby kaUuSku a paiii- 
^-^ pchšku pot(išil, očka jim od jinovatky vytřel .. . 
Ale til zas ta černá pantle! Ze skiáně se vyvi 
nula, zachvěla, zatřepala, do země se vsoukala .. . 
Bartoň vstal od kakušky a pampelišky, víc o ně 
se nestaral a kráčel dál. 

Jasné prostranství, sluncem z mlhy se do- 
byvším ozářené, bylo širší a širší. Jíní na rolích 
tálo, líchy se černaly a vypařovaly. Mrákotné 
mlhy tlačily se na všeckj- strany — aj, tam ne- 
mohou dál pro Ilavloucles! Před ním se zasta- 
vují, hromadí, hustnou, válejí se a valí . . . 

• Dětino,« řekl si Bartoň, »což pak nemáš 
oči? Dyť to není mhla, to jsou žoky vlny a ho- 
spodáři je tam svezli, aby přišel vodňanský žid 
Samek, dobře vlnu zaplatil a dal si ji odvézti 
kam chce. Ale Pane bože, to je vlny! To ani 
víecka nemůže býti z naší vsi, snad celá osada 
tam pro Samka vlnu svezla!* 

A ještě si opakoval »Pane bože, to je vlny !» 
a podiveně k lesu hleděl, když mlha proměnila 
se v stádo skotu. Takové náramné stádo, a do- 
bytek docela ci^í !  Kdo jej tam přihnal r 

»To bude dobytek uherský, « Bartoň roz- 
umoval. Velké uherské voly vídal na panských 
polích pluh tahati. >To je jistě dobytek uherský, 
ale je ho, chvála bohu! Ani bych byl neřekl, že 
kníže pán jsou tak bohatí, aby tolik jen uher- 
ských volů chovali. Tu je jich, celý svět bych 
s nimi zoral! Ale na maso nejsou, « dodal si, jak 
od starších .slýchal; >co se masa tejčí, nad našeho 
českého vola není, obzvláště když se dobrou pící 
nešetří.* 

Pořád hledí k lesu. 

>Ani uherský dobytek to není. Ne, není! 
I uherský vůl je kočka proti tomuhle. Dyť je 
vyšší nad ty sosny a smrčiny, a rohy! Pane na 
nebi, to jsou rohy! Dyť jeden sahá od lesa až 
sem a ještě mne probodne! Musím jít pomaleji, 
ať ta hovada minou « 

Zastavil se. Slunce ho do tváří a čela hřálo, 
až pálilo, ale nohy mrzly. Vyběhl tak jak byl 
v sednici, bos a neodět. Potíral si nohu o nohu 
a čekal, až veliké stádo volů mine. 

A zase ta černá pantle ze skráně ! Pleskl po 
ní, zasáhl, ale nesrazil . . . Pantle nepadla na zem, 
ale vyšvihla se jako pták, jako velký, černý pták. 

• Což pak jsem slepý .'« řekl si Bartoň, >dyť 
to není pantle, je to pták, je to havran ! Kamž 
pak taky pantle! Viděli jste někdy kluka, který 
by měl v hlavě cívku pantlí, černých pantlí, aby 
se mu spánkem vyvíjely.? To všechno byli ha- 
vraiii, co jsem myslil, že jsou pantle. « 

Havran letěl a sedl si na roh jednoho vola. 
Hartoň  ani  mrknouti  nestačil  a již  celé  stádo 


PoVnit. 

hýlu zakryto černým hejnem havraním. Havraníi 
bylo tolik, že voli pod nimi se ztratili Ani vo- 
lečka vidět nebylo, ani růžka, ani úška. Jen havran 
a havran, a bylo jich, že se od nich tmělo jak 
od noci. 

»Snad je to noc,« pomyslil si Bartoň; »snad 
už tak dlouho jdu, že je blízko noc. Ale kde 
pak noc, dyť svítí slunce a ještě má hezký kousek 
cesty, než mi stane nad hlavou.* 

Zbystřil krok, neboť už nebylo obavy, že by 
ho volský roh probodl. Do nohou již nezáblo, 
naopak, až horko Bartoňovi bylo. Cupal, cupal, 
ale od lesa očí neodtrhoval. A jak by mohl, dyť 
tam vidí dnes divy divoucí! Ani havrani to ne- 
byli, co padlo na stádo volň. Bylo to takové 
černé plátno jako bývá o pašijích na oltáři, jen 
že přenáramné — no, to asi musel býti stav, na 
kterém takové plátno tkali ! A to plátno, jak bylo 
veliké, najednou zmizelo Rartoni na očích, jakoby 
je štipec uprostřed popadl a strhl. Ale ruku s tím 
štipcem Bartoň nezahlédl, jen si ještě pomyslil, 
kterak divná je to věc, že takového hodného 
štipce ani nezpozoroval. A jak zmizel černý pokrov, 
objevilo se zase stádo, ale ne stádo volň, ale 
stádo  prasat.  Nebyla  to  prasata jako  prasata. 

>Toť jsem blázen !« řekl si Bartoň. »Což pak 
ani prase neznám ř Ale arci, žádného divu, kdo 
pak kdy vídal takových prasat ! Věru ani jedno 
není menši uherského vola — proto byla mýlka 
možná, že ta prasata uherským volům ničeho 
velikostí nezadají Což aby to přece byli voli.'' 
Ne, nejsou voli, podle uší je poznávám, podle 
rypáku, podle břicha, podle ocasu: rypákem se 
země dotýkají, břicho bezmála po zemi plouhají, 
ocas mají  stočený a krátký.* 

^Pane bože,* pokračoval, >co se to dnes se 
mnou děje? Což pak ještě nerozeznám vola od 
vepře? Jak pak to mohou být vepři, když mají 
rohy? O vepřích rohatých nikdo nikdy neslyšel, 
vepř jak má rohy, není vepř, ale vůl.* 

Zdržuje krok. Za tu chvilku, co běžel, uběhl 
se tak, jako kdyby bez zastávky pálil ze vsi do 
města a dopálil až k Pazderně. Je to dnes ně- 
jaký běh? To již Bartoň jinší běhy dokázal a ne- 
upachtil se tolik 1 A k lesu pořád hledí a hlavou 
povrcuje. 

• Již to jiné nebude,* usoudil, »to jsou voli 
i vepři: rohatí vepři.* 

Tu jej ovládl nesmírný strach. Rohatí vepři — 
nikdy na světě rohatých vepřů nebylo. Bartoň 
zajektal zuby, z horka jei v celém těle zamrazilo. 
Cítil, jak se mu oko ustrnutíin rozvírá a šíří, 
jak od toho pálí a bolí. Zdálo se mu, že již musí 
mít oči jako ošatky. Ohmatal si je, byly to jeho 


obyčejné oči, ale pálily a bolely, což jindy ne- 
dělávaly. 

»To jsou strašidla. Panenko Maria, obhaj 
mě, nedej mě!« 

Zundán usedl na cestě, kudy vozy jezdí. Ani 
tolik síly v sobě necítil, aby si mohl sednouti 
na mez. Sedí, drží si kolena sepjatýma rukama, 
bosé nohy choulí pod sukni, na všech údech se 
třese. Již je po všem ! Rohatí vepři zdvihli se od 
lesa a rohtajíce hrnou se na něj. Až ho pře- 
běhnou, nezbude po něm ani tolik, jako je bláta 
na opatku. A utéci není možná! Jemu nohy 
neslouží a rohatí vepři ženou se jako diví. A co 
je jich, celý patalion. Kdyby tu všichni kluci ze 
vsi byli, a ještě Zlatovrch, obecní pastýř, pa- 
stýřka, její synové i dcery, všichni byli by od 
tolika vepřů pošlapáni, jak on bude. 

Vytřeštěným zrakem tupě hledí neodvratné 
záhubě vstříc. Vepři běží v pravidelných řadách 
jako vojenští koně. Když ve vsi leželi dragouni, 
táhnouce do Netalie, Bartoň viděl na návsi jejich 
cvičení. Zrovna jako koně dragouniíi seřaděni byli 
vepři, řítící se na Bartoňe, i sedláni byli, ale 
v sedlech  nebylo jezdců. 

Ze v sedle není jezdcii.'' Bartoni, kde jsou 
tvoje oči? Což nevidíš na sedlech ty mužíky bra- 
daté a nosaté, točící palicemi.? To jsou diví muži, 
Bartoni! Kde jsou tvoje oči, kde ušiř Což ne- 
slyšíš jejich bojověno pokřiku.? To na tebe jedou, 
Bartoni, aby té palicemi umlátili a umláceného 
roznesli na paznehtech prasečích ! Propadl jsi 
divým mužům. 

Vepři klušou, hlavy majíce schýleny k samé 
zemi Najednou hlavy zdvihli. Všichni najednou 
hlavy zdvihli, ač jim to nikdo neporučil ani slovem, 
ani trumpetou  A nový div! 

Ne, žádný div, Bartoni, ale ty dnes dobře 
nevidíš! To je tím, že tě dnes oči tak bolí a pálí. 
To nejsou vepři, co ty za vepře máš. To je 
strejček Žlábek, obecní kmotr Bumbal. Dyť 
ho přece dokonale znáš! Znáš jeho mrzutou, 
tupou, krabatou tvář s visutou bradou a otevře- 
nými ústy. Což to není on .? 

Bartoni se ulevilo, že poznal sousedskou 
tvář. Přece není možná, aby mu strejček Žlábek 
ublížili. Strejček si ho jistě všimnou, před ním 
se zastaví, shodí jednoho divého muže s sedla 
a řeknou: >Sedni si ty, chlapče Kojanouc, do- 
nesu tě domů tátovi a inámě.« Ale kdo proměnil 
strejčka Žlábka v rohatého vepře ? Kdo jej osedlal 
jako vojenského koně.? Jak seto stalo? Pře můj 
milý bože,  jak se to stalo? 

Bartoňe oči bolí a pálí, hlava mu hoří, ale 
vidí dobře. Divné věci vidí, ale není to smyslů 
šálení, co vidí, nýbrž jistojistá pravda. Ale čáry 
v tom  jsou!  Jak  pak  by  v tom  nebyly  čáry? 


Strejček Žlábek je ve vsi jeden, a tu se jich žene 
celá švadrona, jeden jako druhý, všichni jeden 
a týž strejček Žlábek, jejž Bartoň zná tak ze- 
vrubně,  jako  třebas  jejich  pacholka   Kašpara. 

Kdo strejčka začaroval v prase, v celou 
švadronu prasat, a to prasat rohatých, po vojensku 
sedlaných? 

> Kdybych tak uměl to kouzlo zlomit,' po- 
myslil si Bartoň, 'to by strejček Žlábek byli 
rádi! Jak pak takhle pojedou do vsi? Jestli je 
někdo shlédne, to bude smíchu! Kdybych kouzlo 
zlomil a strejčka vysvobodil, jistě by mi za to 
koupili trumpetu, takovou trumpetu jako dragouni 
mají a já bych na ni takhle troubil. « 

Bartoň dal obě pěsti k ústům a zatroubil 
právě po dragounsku : Trará, trararará, trumpi- 
trumpi trará, trararará! 

No vida, co té podivné švadroně scházelo I 
Trubač jim scházel, aby jim dal znamení, že se 
nemá hrnouti na Bartoňe. Jak vepři uslyšeli za- 
troubení, hned se rozprchli na vše strany a ani 
se tak nerozprchli jako zmizeli, jakobys je roz- 
foukl. Ani rolitu neslyšet. 

Však přece! Pst ! Bartoni, pst! 

Strejček Žlábek se namáhavě sbíral ze stoky 
při  cestě,  zrovna   naproti  Bartoňovi.  I on šel 
v dušičkový den do Vodňan do kostela, ale do 
kostela se nedostal. Příčinou nebyla velká tlače- 
nice, nýbrž obyčej strejčkův zastaviti se pokaždé, 
jak zavadil  o  město,  u  kořalečníka  Klimpery. 
Když se rozpil, začal rozjímati o marnosti světské 
a říkal: » Memento inori, memento mori!« Napil li    ... 
se do němoty, ještě mu zbyla na jazyku ta dvě    ■ 
slova:  »Memento moři, memento mori!«  Podá-    flj 
vaje v tom stavu  Klimperovi  kalíšek, aby ještě 
natočil, neměl jiných slov kromě těch dvou: >Me- 
mento mori.« 

I v onen dušičkový den odešel z Vodňan 
bez kostela, ale s mementem. Memento jej zvrá- 
tilo s přímé cesty a obrátilo do polí, tam jím 
zatočilo a postrčilo k domovu, ale za humny na 
polní cestě ztropilo si z něho žert a podrazilo 
mu nohy. Strejček Žlábek spadl do struh)-, ale 
vědomí úplně nepozbyl. Přemáhaje mrákoty \ o- 
vstával a zas padal do nich i do struhy, opakuje 
stále:  » Memento moři, memento mori!« 

Konečně se mu podařilo vydrápati se a po- 
staviti. Vidí Bartoňe, Bartoň vstává z uctivosti 
i strachu. Něco všeptlo strejčkovi, že tu není 
všecko v pořádku, a z toho hned vznikla snaha 
dělati mravokárce jiným, zvláště menším a slabším, 
když sám s sebou ničeho poříditi nebyl s to. 

>1 ty kluku,' spustil na Bartoňe, »tak ty 
tak? Tady ty na cestě krávy paseš? Utekl jsi 
od stáda a tu civíš? A tobě já vykudlám, kloučku 
nepodařená !« Pokrač.   j 


^  %  ir   %"  ií   ir 


Fm   RVT.  7.  Cf.NKOVA: 


DVA  pařížské  obrázky. 


VI v F.   I.'ARMÉE! 


V landauru odjíždí špalírem lidu 

L vojenské přehlídky president Republiky . . . 

Stromoví parku jak mrtvo spí v klidu, 

ve žhavou dál se táhnou zvadlé aleje, 

s mdlých akacií občas list se sechvčjc 

na bouřně letící svítivé kyrysníky. 

Po cestách prášivých Longchampské pláně, 

od tribun ministrů, poslanců, senátorů, 

jak se skví míhavým zášlehem zbraně, 

co pluků vrací se, co zvučí velení, 

co kapel Marseillaisou budí nadšení 

ve valných zástupech znavených  parnem tvoru! 


Ohnivá epopej Armády vstává, 

zaplaší výčitky, zapudí duše millobu, 

opojná krvavých triumfů sláva, 

to démonické kouzlo vetchých praporů, 

Vlast velká, krásná v nadšení a ve vzdoru 

před zrakem planoucím děsné tu stoupá z h 

»At žije armáda !« volá se v křiku, 

pozdravy vítavé snáší se na pěchotu, 

jízdě vstříc burácí mládež tu v ryku, 

jak by se vracel z Germanie s gardou svou 

na bílém oři jezdec s tváří dumavou 

v trojrohém klobouku, v šedivém ri-dingolu. 


V tom jede president . . .  kočár se třpytí . . . 
byrokrat ve fraku, bankéřská hlava šedá, 
bezvadný cylindr v slunci se svítí, 
tu a tam pozdrav . . .  nadšení však ztichlo  v ráz. 
»Vive Tarméelc v dáli zní,  rve klidu slabou hráz, 
při pluků pochodu vichrem se k nebi zvedá. 

PŘÍTEL  ZE  ČTVRTI  LATINSKÉ. 


ÍJyl krásný jako cigán z volné stepi, 
že každá griseta si vzdechla: Hezký hoch! 
měl z mansardy své rozhled velkolepý, 
v ní spoustu knih, pár obrazů a soch. 

Zřel s okna svého našedlé střech moře, 
tu Paříž modravou i s vězí Eifflovou, 
jež večer podobna jsouc hvězdné hoře 
nad plání jiskřila se Martovou. 


Tam celý svět se hemžil v pestrém roji, 
ó, jak to vřelo tam a co tam luzných žr 
Leč on spěl denně večer v jizbu svoji 
a k dílu veršů svých seď roztoužen. 

A ladil pečlivě svých citů lyru, 
pln hudby, něhy, nadšení a povzletu, 
že zcela zapomněl v té chvíli míru 
na Bídu — věrnou družku poetů. 


^^^^(Vp(^(^J,^(^^(-, 


VÁCLAV Hladík: 


EVŽEN  VOLDAN. 


ROMAN. 


^lepřijemně hnětla V'oidana neodbytná my- 
^ ^  šlénka,  vzbuzená  zprávami  z jeho okresiL 

Agitace Vandasovy . . . interpelace doktora 
Voldřiclia . . . stávka na obzoru . . . 

A citil, že se řítí z dálky ječivý příval di- 
voké bystřiny, která hrozí vše sinésti dolů do 
bahna Podésil .se toho hrozícího, blížícího se 
přívalu špíny. 

• Wollncr bude chtít, abych mu dělal ob- 
hájce proti Voldřichovi   . .« pomyslil si Voidan. 

Téžce a trpce mu bylo náhle ze života. Ne- 
slyšel, co kázal .Makovec, ale záviděl mu jeho 
klid snílka a domýšlivce, jeho spokojenost se 
sebou samým. 


Vyprázdnil rychle dvě sklenice a chtělo se 
mu nějak  odehnali  vtír.ivé,  nevlídné myšlénky. 

Filosof Kulíšek několikráte vpadl Makovcovi 
do řeči. Ale sochař pohlédl na něj vždy s udi- 
veným a naivním opovržením a nedal se rušiti. 
Konečně Kulíšek se rozehřál. Nechápal to sen- 
timentální horování pro staré mistry, staré umění, 
staré domy, vetešnictví a antikvářské poblouzněni. 
které pranic nesluší naší době demokratické a 
moderní. 

Makovec pokrčil rameny a vážný, pohrdavý 
výraz jeho tváře přesvědčoval, že je celý pro- 
niknut, do duše prolnut svými láskatŤii a vírami, 
a že ničím  na  světě  se  nedá vyrušiti  ze svých 


mystických snů, ze svých myšlének obrácených 
k minulosti dávné, zastřené a záhadné. Zamručel 
jen do vousů; 

^Pro bohy kathedrály — pro dobytek chlévy. 
A teď již se kathedrály nestaví. « 

Kulíšek živé mrkající brejlemi a neklidně 
se vrtící dokazoval své názory ostrým hlasem, 
s chladnou a úsečnou rozhodností člověka též 
přesvědčeného o svých vírách, ale jinak, bez 
blouznivosti a nadšení, spíše se zarytosti mate- 
matika, jenž všechno rozluštil již svými ciframi, 
jež nemohou klamat, lhát, jež jsou neomylné a 
věčné. 

>Do museí se vším tím harampátím histo- 
rickým, všechny obrazy, sochy, zbytky rozbou- 
raných ghett oplakávaných hysterickými básníky 
a umělci, kteří milují poesii špíny více nežli stříz- 
livost čistoty a zdraví, všechno to uklidit z cesty 
životu, práci a pokroku a vše urovnat, očíslovat, 
seřadit v museích, uchovat jako materiál a do- 
kumenty, to by bylo rozumné. « 

Bulíř se  ušklíbl : 

»He . . . hc . . . filosof chce ve světě uklízet, 
vysmejčit a zametat — he . . . he . . . a urovnávat 
silnice pro nové poutníky a poutnice . . .« 

Voldan se vmísil pojednou do hovoru : 

»Tr chu méně archeologie, starožitnictví, hi- 
storismu by neškodilo našemu životu. Snad má 
pan Kulíšek také pravdu. Opožďujeme se stálým 
ohlížením se zpět. Jsme plni romantiky historické, 
kocháme se ve slávě a bohalýrství našich předků, 
zbožňujeme jako fetiše husitské palcáty a není 
divu, že vrcholem všeho našeho snažení, největším 
cílem naší práce, jeví se nádherný korunovační 
průvod s historickými kostýmy a klenoty na Hrad- 
čanech !« 

• Kdyby vás slyšeli vaši voličové !« zasmál se 
Kruliš. 

»0, pro ty má Voldánek jiný kuplet na- 
studovaný,« zasmál se Bulíř, ^s refrénem o ne- 
zadatelných, posvátných, historických právech...* 

Makovec se rozhlédl po svých přátelích a 
pohodil svou velkou, rozcuchanou, snivou hlavou 

"Komedianti !« zvol;il a bouchl na stůl. 

Bulíř se rozesmál ještě více, nervosním, vy- 
drážděným smíchem 

Randa jediný mlčel. Jeho jemné rty a jeho 
útlé prsty se nepatrně zachvívaly, jakoby rty 
zadržovaly jakási slova, jež nebylo včasné ještě 
pronésti, a jeho ruce jakoby se nedočkavě chvěly 
touhou po nějakém činu. 

Voldan odešel nejdříve z hostince. Unavoval 
jej již Kulíšek, který navázal na jeho slova celou 
přednášku o vývoji a vypěstění českého přepja- 
tého historismu následkem té okolnosti, že kří- 
siteli českého národa byli kněží a aristokrati, 
historikové a .stavové . . . 


Byl stísněn a zneklidněn. Vzpomněl si letmo 
na slečnu Minu. »Kdy ji zase uzřím.'' Na shle- 
danou — řekla při rozchodu. Zajímavá . . .« 

Umínil si, že zítra půjde k WoUnerovi. Musí 
zvědět vše přesně a říci mu pravdu do očí. Bál 
se, že jej Wollner zavleče do něčeho, co by jej 
mohlo kompromitovat. Bouřil se proti tomu sobci, 
jehož vliv a moc nemohl se sebe setřásti. Sám 
si musel přiznati, že mu Wollner imponuje a že 
žádný z jeho přátel jej tak podivným kouzlem 
neovládal. 

Když z Ferdinandovy třídy zahýbal na Perštýn, 
zaslechl vzdálený, nejasný hukot hlasů. Několik 
strážníků běželo tím směrem. 

Temná a tichá ulice oživla náhle, krátce 
před půlnocí temnými zástupy, s povykem se 
vyhrnuvšími z Bartolomějské ulice. 

Voldan z povzdálí pozoroval ropotně a zma- 
teně hlučící dav mužů. Vše splývalo v šeru hro- 
zivě a divoce. Zdálo se, jakoby v tom náhlém 
zvlnění massy lidské tajil se výbuch bouře. Jek 
hlasů rostl, ale byl ještě nezřetelnější. 

Několik pronikavých signálů písknutím šlehlo 
vzduchem. Bylo slyšet hrubé a táhlé hlasy : » Vendo ! 
Karle' Tondo!« a povely: »Hoši na pravo!« a 
pak přísný, zlostný výkřik: ^Rozejděte se, pá- 
nové!«  A šavle blýskly temnem. 

V tom rozháraný hukot srazil se a splynul 
r prudce vyrážené, vzdorně hulákané písně, písně 
práce. Voldan poznal, že to byli dělníci, vychá- 
zející z večerní schůze v Konviktském sálu. 

»Ve jménu zákona, rozejděte seU zařval 
vzteklý hlas 

Před ozářeným průjezdem Konviktu temnil 
se a chumelil černý dav jako včely na česně. 
Voldan zaslechl jakýsi energický hlas, křičící 
cosi nesrozumitelného do davu 

A strhl se pokřik, jako kdyby všemi zalom- 
coval tentýž elementární pocit nadšení : 

• Sláva Vandasovi! Sláva !« 

A  dělníci se zvolna rozcházeli. 

VI. 

Voldan vyřizoval všechny své práce a zále- 
žitosti s nervosnim a určitým chvatem. Netratil 
času zbytečnými odchylkami — rozrazil vždy 
skořápku přímo k jádru. Využitkoval vše a každé 
chvíle pro sebe. Naučil se v cizině praktické zá- 
sadě pokládati čas za majetek a naučil se všude 
sbírati zkušenosti, ssáti dojmy, vše si přizpůso- 
bovati, v cizině, kde neznají rozkoše slovansko 
orientální pohodlnosti a německé sousedské po- 
valovačnosti, kde lidé nedovedou proseděti do- 
poledne ve vinárně, odpoledne v kavárně a večer 
v hostinci. Poznal, že nikde se tak lehkomyslně 
nemrhá s drahocenným majetkem času jako u nás. 
Vedle toho života zvolna se šmoucího, mělkého 
a  prázdného,  usínavě  zabředlého  ve  výi).irech 


piva, připadaly mu životy cizích velemčst se svými 
lomoznými víry bulevardů a křižovatek, se svými 
vřavami burs a jasy divadel, se svými překotnými 
a divoce ryčnými proudy davů a shluky povozů, 
omnibusfi, tramwayí jako něco velkolepě nadná- 
Sejícílio mysl, opíjejícího ducha, rozněcujícího 
energii a touhu. Zamiloval si ty nervosní horečky 
a Ljladiatorské zápasy života, který se řítil mocný, 
hlučný, tragický i jásající pařížskými bulevardy 
i nekonečnými perspektivami londýnských ulic 
V tom liýřivém, závratném bacchanale práce, po- 
žitkfi, ctižádosti i snů, třeštícím ve sběsilém ví- 
ření měst milionových, pociťoval se nejvolněj.ším, 
nejšťastnějším, sám se dal strhnouti, sám se spíjcl 
ctižádostivými a důvěřivými touhami a velikými, 
smělými sny. a v té horečce ztrácel všechnu svou 
skepsi, a měl nadšené, fanatické záchvaty víry, 
věřil v sebe, věřil  ve svou vlast  vzdálenou .... 

Tak nalezl ve svých potulkách a studiích 
v cizině, v bouřných ve'eměstech evropských 
odkaz svého otce. A vracel se domů silný, plný 
vzletu, pevnosti a odhodlanosti. 

Ale ještě před několika lety, po předpo- 
slední větší cestě sotva že vdechl do sebe pražský 
vzduch, již jakoby všechno v něm změklo a na- 
pjaté, do ocelovosti vycvičené svaly jakoby stva- 
rohovatěly. Malý život malých lidí, pohodlný, 
maloměstský, bez horečných a vysilujících námah. 
jirací i bez skvělých, krásných pcžitků, podma- 
ňoval si ho vábil ho jako znaveného pocestného 
měkce vycpaná duchna selské postele. A již jako 
clo připravených kolejí lehce vklouzl mladý muž, 
inklinující   k světáctví  do radostí  pražského ži- 


vota, v nichž se prohýří více času jak peněz, 
ducha, morku a krve . . . 

Zažíval všechny půvaby tučného pražského 
života, neboť nikde, kromě Mnichova, neviděl 
tolik tlustých, otylých lidí j;iko v Praze. Dopo- 
ledne klepy politické a z radnice ve vinárně, 
pak elegance polední promenády ve třídě Fer- 
dinandově, stále tytéž figury, tytéž úsměvy, po- 
zdravy, do omrzení se opakující denní jcdno- 
tváinost toalet, unuděné paničky brousící po 
ulicích, h<;rečky vracející se od zkoušky s pře- 
sládle koketníma očima as nejvděčnějšími úsměvy 
za pozdrav každého několik eleyánů tmavých, 
plavých, nabarvených, tu a tam nějaký literát, 
herec, žurnalista, zlatá mládež mužská i ženská atd. 
Odpoledne kavárna, zase podvečerní prome- 
n.ida, divadlo, koncert a pak hostinec nebo 
zase vinárna. To bylo vše. Někdy v známých 
rodinách nějaké odpoledne čajové nebo nekonečné 
posvícenské večeře o desíti chodech a zapíjené 
šampaňským a rýnským do svítání — tak žil 
málo hybný a málo veselý život pražského mě- 
šťáka, podporující tučnost a spokojenost. 

Ale když se objevil v Praze po svém posled- 
ním dvouletém putování a toulání za hranicemi, 
nedal se již zlákati pražským způsobem života. Celé 
dny nepřekročil Vltavu. Zamiloval si tichou krásu 
své Kampy a Malé Strany s jejími zahradami, ma- 
jestátními paláci i titěrnýnii domečky, s jejími 
křivými uličkami, malebnými perspektivami i gro- 
teskními kouty a odcizil se Praze na pravém 
břehu, Praze s promenádami, pivovary a kavár- 
nami, továrnami a chantanty. Pokraf. 


%     %     % %     % 


Jos. K. Šlejhar: 


KAPLIČKA. 


\/elký brunátný květ přímo na něho zřel. A 
^ cosi projmulo se houštinou jakoby pro- 
běhla myška. Pak zas ticho a nepohnuto tady. 
Vyčuhující noha v sedřené, rozšmaťhané botě se 
šněrovaná v kamaši, ležela jako kus klády. Buď 
byla ta noha mrtvá nebo v těžkém, udolaném 
spánku. Dotkl se jí přejev prsty přes ni tak, co 
by motýl po květu zavlál křídlem. Byla zateplala, 
onoho neoznačitelného pocitu, jímž doteku jeví 
se živým úd, byť byl jakkoliv zahalen. Tahovým 
samodéčným posunem rozpjala se ústa mladého 
člověka, jakoby chtěl říci dorozumívavě: — á... 
A již bezezvučným, sobě vlastním pohybem od- 
strčiv podivně na něho zírající brunátný květ, 
jenž zdál se mu překážeti v jeho počínán! roze- 
střel znen;ihla houštinu v téže bezezvučnosti. Kočka 
spějící za myší nic netušící nemůže si počínati 
ostražitěji.  — A . . . Znova k takovému jakémusi 


vnitřnímu zvuku podivu a překvapeni protáhla 
se jeho ústa ještě š:řeji a úihjmičjí, téměř v ja- 
kési zálibné křeči v tomto svém mimoděčném 
rozevření ustrnula. Vsunoval pak hlavu do houStě, 
mezi kaliny, hloh a ořeší ... Vzdá'ené dunění 
zatím vystoupilo jako bouře na obzor. Jakési 
divé střetnutí se tam odbývalo — strašné jakési 
rozpoutání, zápasy a udolání. Hluk zdál se pře- 
sunovati ■/. místa na místo, tady ;,e stavě a jinam 
řítě. Huj, huj ! To bude . . . Člověk stále naslou- 
chaje, schyloval se zatím v houštinu způsobem 
nejdřív, aby ochráněn byl před každým možným 
napadením a nenadálým překvapením odtamtud 
a pak již zcela jaksi bezpci.ěji a jistěji, vnořiv 
se do ní posléz celý, překročuje obezřele nohu. 
Pět spáčů v houštině, v zemním šeru, prodra\- 
ších se věru nesnadno v tento úkryt. Pět lidí, 
pět vojáků  rozedraných,  beze zbraně, pohrouže- 


ných ve spánku smrtelné únavy a vysílení. Bylo 
to asi poslední vypjatí sil, jež stačilo těmto lidem 
právě v úkryt sem. A tu jak se skáceli, tak se 
skáceli v bezvědomí. Nedbali o nejvhodnější po- 
lohu. Přes mladistvé, útlé tělo ještě jakoby hocha, 
rozložilo se téměř na přič hrubé tělo obra. čer- 
ného, vousatého, jenž hlavu v týle zrovna zvrácenu 
měl kamsi daleko na stranu a posupně rozevřená 
ústa, do nichž hlíny se nabralo. Jeden stulil se 
celý v sebe, obličej kamsi v břicho nořil. A ten, 
co mu tak neprozřetelně vyčuhovala noha, ryšavé, 
dávno neholené brady, průhledně pihovitý v obli- 
čeji, čehosi se oběma hrstma křečovitě jímal. 
Spali spánkem, z něhož jakoby nebylo probuzení. 
Patrně došedše sem, cítili se na těchto místech 
nejbezpečnějšími — a byť i mělo se díti s nimi 
cokoliv, došedše sem, nebyli by mohli dále, byloť 
to zajisté ono poslední vypjatí sil, jež tak značilo 
se v zuboženém jejich zevnějšku. Některé tváře 
ne nepodobny byly tvářím mrtvol — ztuhle na- 
pjaté, nehybně vytřeštěné, strhané, naběhlé, hrozné. 
U jednoho byly zuby děsivě vyceněné. Jen mladý 
hoch, na němž spočívala tíha obra, jaksi mdle, 
ale blaženě se usmíval Snad ze strašných nástrah 
smrti vyvázl, a zase jednou spánek nerušený 
oblažil mladé tělo po nesčíslných útrapách a snad 
snil o tiché chatě otcovské a o okénku své mi- 
lenky. Pět desentérů se to sem uchýlilo — pře- 
spati, nabrati sil a pak již dále po svých unikati 
ze strašné vřavy smrti. 

A... vida! zatanulo vzrušeně v mysli mladého 
člověka. U výraz jeho tváře nastoupil pocit jásavý, 
vlnilo jí to a až nervósně natřásalo. Kolem rtů 
naskakoval mu němý, hrozný úsměv, jenž byl by 
za jiných okolností zajisté hlasně propukl a děsně 
byl by zazněl do duše tomu, komu byl by platil. 
Zřítelnice jeho zazelenalých očí, vystouplého, sví- 
tivého bělma jaksi dravě se ztopořily v důlcích 
svých. — Pět desentérů — tedy za hlavu tolik 
a tolik, dělá tolik a tolik, rychle přepočítal si 
mladý člověk — Však vy se je.ště hned nepro- 
budíte, braši, máte k spaní pořádně nabráno Za 
nějaké tři hodiny mohu býti zpátky — a pak 
šťastné dobrýtro, braši. Huj, huj — tolik peněz 
najednou ... Až lakotně zavířilo mu v duši vtáhl 
do sebe dech a přimkl oslněné zraky. Jakživ 
tolik peněz neviděl ani pohromadě — hle, co se 
může tak nenadále přihoditi . . . Ještě obezíravým 
pohledem přeměřil si všech pět spáčů, jakoby 
se dokoná chtěl jimi ujistiti, takovým pohledem 
zlým, uhranivým, jakoby je navždy chtěl při- 
mknouti k těmto místům, nikomu nedáti pardonu. 
Ten mladý hoch ku podivu se právě po\ismál, 
ale jen tím bludným úsměvem, vynořeným z nej- 
hlubšího nevědomí, jaký i v mrákotách smrti 
rozjasní někdy na okamžik rty; a ústy jeho ztr- 
nule cosi zaševelilo. Mladý člověk, obezírající 
i tento úsměv, o němž věděl, že neznačí probu- 
zení, ušklíbl se mimoděk; — Něco pěkného nech 


si zdát, jakoby přál tímto úšklebkem, ale vlče 
nelenil, pro každý případ bylo třeba pospíšiti. 
Když vysunul se zpátky z houštiny, narovnal se 
zase brunátný květ, význačně se vypjav. V tom 
ozáření západu, jež ze stran přicházelo, jevil se 
neobyčejný květ v jakémsi sametovém oparu 
nachu. — Pozastavil se nějak mladý člověk — 
a pak náhle shýbl se prudce, květ ulomil a za- 
hodil daleko za sebe. Zdálo se to náležeti k jeho 
zámyslům — — Za nějaké tři hodiny ještě za 
světla, za bílého, ztlumeného rozevření nebes, jež 
pro tuto výšinu později se zahalují soumrakem, 
za neúnavného sboru kobylek, jenž ze všech stran 
svěže a radostně plynul, přicházela v tato místa 
silná vojenská hlídka, přiváděná mladým člověkem. 
Neomýlil se mladý člověk ani v místech, jež 
snadno v omyl zavádějí, ani ve své úvaze, že by 
snad spáčové dříve se probudili. I ta neprozře- 
telná noha na stejném místě zdaleka tanula — 
ovšem býváť člověk nejneopatrnějším, má-li opa- 
trnosti nejvíce zapotřebí Obstoupivše houštinu, 
nebudili spáče nejšetrněji. Strašně promnuli si 
oči, jež jakoby nemohly se vzpamatovati a ne- 
mohly viděti to, co se jim objevilo. Mladý hoch 
křečovitě zaplakal a začal chvěti se jako zastra- 
šený pes, zuby mu drkotaly — ó probuzení ze 
sna o otcovské chatě a okénku milenčině Za- 
plakal, klesnuv na kolena a zastřev si obličej 
rukama, jež zatím svazovali. Vousatý obr hleděl 
tak vyjeveně a ustrašeně, tak malomyslně a bez- 
radně, jako dítě, jež se bojí — ku podivu zdě- 
tiněl ten jeho divoký, zavousený obličej. Ryšavec 
stal se v obličeji všechen průhledným a v prů- 
hlednosti té bílé naskakovaly jeho pihy jako 
mdlá, zarůžovělá rosa. — Mladý člověk tvářil se 
nějak sladce, přítulně, v zamlouvající se lahodě — 
jakoby všem těm pěti přál šťastného dobrýtra. 
Dělo se to v onom úplném zadostučinění podlosti, 
kruté, lstivé, jež se více nezastírá. Když odchá- 
zeli — a byl nápadný hluk a nehoráznost, s jakou 
se to nyní dalo oproti nedávnému příchodu — 
přišlo se mladému člověku ohlédnouti. Ku podivu 
rudý květ nalézal se zase ve svých místech zdaje 
se ještě ohromnějším a hleděl z houštin jako oko 
naběhlé krví, ztemnělé, záhadné, oko v bludném, 
somnambulickém ustrnutí. Ale nebvlo více času 
tím se obírati. A pak zcela jiné zámysly plnily 
nyní hlavu mladého člověka Divá, lačná radost 
byla v něm nyní zklidněna, pokojná — neboť do- 
stalo se jí kořisti, jež je zabezpečena Zatím nebyl 
by si přál více. Kráčel s hlídkou u vědomí nad- 
míru důležitém. Po zajatcích přátelsky se ohlížel, 
nějak v srdce si je pojil, měl je rád — jako 
řezník pěkného volka, jejž si vede na porážku 
a jenž slibuje mu zisk. Bedlivěji, se zájmem pro- 
hlížel si jednoho po druhém. Bylo je třeba ne- 
ustále pobízeti — tak, co jmenuje se tu ranou 
pažbou, tu kopnutím, neboť vrávorali a padali 
jako zmámení.  Celou  tou  cestou  nesl se nářek 


iiiladřlio hocha; v rozlehlé sainotě ziičl takovým 
iinylýii) ohlasem, háravě usedavým a nevýslovně 
žalostným, co ze všech stran naléhal horoucí, ale 
tak konejšivý a měkký bzikot kobylek ... A již 
neviditelný chřástal rozchřástal se v osení, více 
neznilkaje  —  celou   výšinou,  poli  a  houštěnii 

pronášelo se jeho táhlé, záludné vyvolávání 

Také docela nezmýlil se mladý člověk ve svých 
rozpočtech. R.ídně a bez průtahu dostal vypla- 
ceno, co na každou hlavu desentéra zákonem 
bylo ustanoveno. Vůči udavačství nebyli jcštc 
nikdy skoupí a nevděční úřadové a vrchnosti — 
a bylo zřejmo, jak na tu chvíli vážili si mladého 
člověka. Nějaký vznešený vojenský pán celý vo 
zlatě a obsazený řády a premováním, imposant- 
ních vousů a ostatek v obličeji celý rudý a jenž 
neustále řval, poklepal mu docela láskyplně na 
rameno, ustav na ten okamžik řvát. A všichni 
vojenští páni se na něho usmáli, někteří kynuli 
mu i bílou rukavičkou. Všech pět pak bez zvlášt- 
ních obřadů oběsili. Událo se to tak prostě, 
známě, jako něco, co rozumí se samo sebou a 
nad čím nikdo se tak dalece nepozastaví. Z vo- 
jáků nebylo ani mnoho zvědavců. Někomu to 
nestálo ani za to, aby přerušil protřepávání svých 
onucí. Mnozí pojídajíce svou mináž, jen tak leda- 
byle pozastavili se při tom, v jídle neustávajíce... 
Tak prostě a krátce se vše odbylo, aspoň vzhledem 
k netečným zevlounům. U těch pěti bylo třebas 
jinak. Vousatý obr nechal sebou činiti co kdo 
chtěl — přihlížel ke všemu jako dítě v bezmez- 
ném ustrašení, vůbec jakoby u výrazu jeho obli- 
čeje jedině ožilo nevědomé, ubohé, smutné dítě. 
Velké zbázněné udělal oči a pohyboval rty, jako 
by chtěl žalostniti. Ale ani nehlesl. Jedině ten 
mladý hoch stenal a křičel. — Já nechci, nechci, 
volal ztřeštěně blouznivě, čemusi vústrety;aco 
se naohlížel : a nevida to, co by chtěl, rozkvílel 
se znova neznámými zvuky lidskosti, že až to 
přece u některých vzbudilo pozornost No, nechce 
se mu, podotkl kdos. Nuposled pak zmlknuv na- 
jednou, jakoby se zastyděl, zahleděl se kamsi 
v němé, divně vzplanulé háravosti — horečně 
lesklé, zmatené jeho zornice napjaly se, zasálaly, 
ah, to snad naposled prochvěly se marnou zá- 
ludou snu o otcovské chatě a milenčině okénku. 

V zastření mrákotou smrti ještě tak hleděly tyto 
zornice ... A pak nastalo vířivé bubnování - — 

V uzlíku ze šátku navázané tvrdé stříbro, od- 
cházel odtud mladý člověk. Ještě to poklepání 
na rameno příjemně i hrdě ho blažilo. A najednou 
tolik vystouplého sebevědomí a síly dodával mu 
vzácný uzlik, jejž obezřele, ba zrovna dravě svíral 
v náruči. Odtud jakoby vzrůstal sám před sebou — 
přišed do vsi, nebyl to již on, cítil se zcela jiným 
člověkem, jaksi naplněným, smělým, povýšeným. 
Ty věci tam jakoby již ani nebyly — stříbro za- 
plašilo každou vzpomínku . . . Čemusi bouřlivě 
hnal se napotom v ústrety.  Zmocnila se ho ne- 


tušená síla a i)rozírnvost. Nahodila se mu kou[)ě 
krávy, tak výhodná, jak možno to je ze svrcho- 
vané bídy — jakýs chudák ukrývaje ji v lese a 
nemaje již sám co jíst, zbyl se jí za každou cenu. 
Bylať kravka před teletem na pár neděl, vydělal 
na ní mladý člověk jednou tolik, A zase hned 
zkonpil a zase vydělal, A tak to šlo bez ustání, 
se samým výdělkem se samým zdarem. Za ne- 
dlouho nedávný holý člověk, chudák, bez groše, 
hezky obrostl, zmajetnil neobyčejně. Stával se již 
váženým, počítalo se s ním. A pořád zdar a pořád 
výdělek. Vše jako kouzlem hrnulo se na tohoto 
člověka. Čeho se chopil, zdařilo se, vydělal, prospěl. 
Boží požehnání se na něho usmálo a zdálo se ho 
\ íce neopouštěti. Za boží požehnání si to pova- 
žoval. A koupil mlýn, kupoval pole, reality — 
až mu sám itarosta začal záviděti. Tolik majetku 
a všeho — a nikde tak prasata nešla jako u něho 

Začalo se již dávno mluviti, že má diblíka 

Míjela léta . . . Pozorovalo se, že mlynář za- 
číná si neobvykleji všímati kostela, jak se říkalo 
pánaboha. Den na den začni posléz docházeli do 
kostela ze svého vzdáleného mlýna. Začal choditi 
i na poutě, ku zpovědi atd. Jeho tvář rozevřená 
odhodláním a jistotou se nějak zastírala, stával 
se uzavřeným, zasmušilým. Přestával si i hleděti 
svých živností, dosavad s takovou prudkostí a 
pronikavostí provozovaných a i netečným se stával 
k mnohým zájmům svým, on, jenž druhdy tak 
neodolatelně a vášnivě dovedl zastávati své. Až 
začasté bylo pohoršení nad takovou očividnou 
netečností k majetku — ale zatím vše u něho 
bylo jako učarováno, peníze zrovna samy hrnuly 
se tomu člověku, nechť dbal či nedbal. Musí mít, 
musí nějakého toho diblíka, usuzovali i lidé roz- 
iminčjší, nejen staré báby v kalhotách i sukních... 
V kostele oddával se horlivé pobožnosti. Ne ta- 
kové jako mnozí zde, jimž [)obožnost byla jakýms 
s[)ortem a závoděním, jimž bylo zadostučiněním 
uprostřed kostela klekati a okázale zvraceti oči 
vzhůru a pohybovati rtoma a rukama spínati, aby 
lidé se upozornili, mluvili o tom i pochvalovali. 
U tohoto člověka byla to pobožnost ncdí^tklivá, 
v Tistraní, těžce, pochmurně zaujatá. Vždy zrovna 
strnul v této zaujatosti v šeru svého chrámového 
zákoutí ... A začalo se vypravovati, že doma 
divně i jinak si počíná. Stává se zamlklým, za- 
leknutým čímsi, počíná si někdy jakoby vytržený 
z mrákot, vystojí někdy celé doby kdes v samotě 
s očima dolů vhříženýma, stává se posupným a 
zlým ke svému okolí, pokud na něho doléhají 
těžkými starostmi, a zase jakoby neviděl, neslyšel, 
ničeho se nedotýkaje . . . Nespal celé noci, hledě 
ztrnule kamsi do černých, pustých oken a hlasitě 
se modle anebo podivně se rozkviluje, z nenadání, 
nesrozumitelně a proti čemusi nastavuje ruce jako 
v zděšení a obraně. Anebo ponořuje se v němotu. 
Po takových nocích bylo vždy ve mlýně dusno, 
nesncsitelno, jakýs zlý, uhrančivý vliv zdál se pro- 


133 


kládati jeho ovzduším ... V tu dobu, když po- 
čínání mlynářovo začalo býti nápadným, dni po- 
staviti na krchovcích, jež zatím bezmála patřily 
mu celé, kapli, pěkně seříditi, omalovati. Lidé si 
to pochvalovali, přičítali nni to za zásluhu. Bylo 
o tom i příkladné kázání. Kapli vysvětili, šlo k ní 
procesí. Do té doby ale ani jednou nebyl na 
těch krchovcích — ano vůbec, co je i měl v dr- 
žení, se tam nepodíval, však mu to již jeho lidé 
zařídili. Lidem, již všímají si všeho a všimli si 
i této okolnosti, nebylo to ale nápadno — mělť 
tolik jiných obchodů a starostí nejrozmanitějších, 
lépe odvděčených, než aby mu to stálo ještě tam 
za plahočení. Začal pak tam ten člověk docházeti. 
Mimoděk, nenápadně a v dobách, kdy najisto 
nikoho nebylo se tam nadíti, a to bylo skoro 
vždy. Modlil se i tam. Ale to vše nebylo nic 
zvláštního ; bývá u nás, že když lidé si pomohou, 
mají chvála Bohu všeho dost a nemají potřebí 
více starostí ani pachtění, z nedostatku jiného 
zaměstnání, aby si ten čas tak nějak přece ukrátili, 
když tak u nás zvolna, malátně, jednotvárně 
plyne, oddají se tomuto sportu, či jak se říká, 
chytí se Pána Boha — to jen tak, po sousedsku. 
Tím více mohl to dělati on, jenž měl všeho na 
vždy zabezpečeno . . . 

A míjela léta další — on rychle scházel, 
chátral. Stařecky začal se kořiti zemi, co jeho 
vrstevníci dávno ještě se přímili. Přestal jaksi 
vůbec obcovati s lidmi — ani do obecních schůzí 
více nešel. A najednou nechal kostela, nechal 
poutí, nechal všeho, co souviselo s tou obvyklou 
zbožností — jakoby došel přesvědčení, že to 
pranic nepomáhalo. Jíanechal i pochůzek ku kapli, 
a dlouhou dobu jakoby na ni ani nevzpomněl. 
Kaple nebyla natírána, upravována, až spustla 
docela. A jaksi také tak spostl on sám. Zakublal 
se v sebe, příkrým samotářem se stal. Měl jakousi 
komoru ve svém mlýně, kam se uzavíral po celé 
dny, a nevědělo se dobře, co by tropil. Nejspíše 
nic — oddávaje se úpornému zasmušení. Míti 
tolik majetku, věděl by si každý s životem lepší 
rady, pane, dovedl by každý lépe užívati na tom 
světě. Až zase začal vycházeti, jakoby i dosavadní 
způsob života ho neuspokojil. A tu první cesta 
jeho byla na ty jeho krchovce. Sestárl to zatím 
tak a zbídačil, že nebyl k poznání. Zůstávali lidé 
za ním v úžasu. Co by sháněl na těch krchovcích, 
nevědělo se dobře — za bláznovství a podivínství 
se mu to vykládalo a zvyklo se posléz tomu 
jako všemu u nás. Neboť den co den usmyslil 
si napotom vylézati do těch pustin, den co den. 


za jakéhokoliv počasí, [iřestav docela dbáti jiného 
života Život jeho nezdál se pak míti jiného smyslu, 
než v této neodvratné vycházce. A přišed od- 
tamtud, jakoby životu více nenáležel. Zdál se 
ztratiti ponětí o všem ostatním, o lidech, o ma- 
jetku svém, o své váženosti — nic, pranic ne- 
zůstalo ze všeho. Přestal všímati si všeho, ne- 
pozdravil nikoho, ničího pozdravu neopětuje. Ani 
starosty, s nímž přece pokaždé při příležitosti 
blahosklonně pohovořil náš pan rada, toho sta- 
rosty, jenž dokonce přijat byl jednou v jakési 
deputaci e:amým vysokým panem ministrem (dle 
uctivého výroku starosty), si nepovšim'. Jakoby 
to nebyla již na světě čest ani autorita. — A to 
bylo uiážlivé. Přestal jaksi vůbec být slušným 
člověkem, ohledným sousedem. Ale co dělat ko- 
nečně s dědkem, s bláznem, podivínem — i zvyklo 
se tomu, jako každé nutnosti. Přestali tomu také 
lidé věnovati pozornost. — A, starý zas jde hlídat, 
leda s úsměškem se prohodilo, když zase svou 
poutí ubíral se — onen schýlený, zbědovaný 
stařec, tak vzbuzující úžas tou neznámou trýzní, 
zjevnou v celé jeho bytosti,, nesoucí v duši zá- 
hubnou mrákota, jež vyplývat se zdála odkudsi 
ze zámezí věčnosti temné a hrozné . . . 

A to byla asi historie starcova  —   —   — 

Mrákotou smrti vše zjímár.o se býti zdálo 
za toho pokoření lidské bytosti. 

Pršelo bez ustání. Výdech nebeských spoust 
neochaboval. Vše zastřeno bylo posléz oblačným 
vírem. Zmizely obzory, lesy, nejbližší skutečnost. 
Vodní příval zuřil na těchto výšinách. Temnilo 
se v těchto oblačných spoustách A v celé té 
rozpoutanosti živlů začal nastávat jakýs děsný 
vytrvávajfcí klid . . . 

Stařec nezdál se míti ponětí o tom všem. 
Mohlo se zajisté díti cokoliv, dopadati rány po- 
zemské — to nemělo již vztahu k této duši zá- 
polící se svými ranami . . . Dnes, dnes jakoby to 
bylo. vždy jakoby to bylo ! Nikdy více nedovedla 
zaniknouti dávná minulost. Nezapadá nic z toho, 
na čem kdy utkvěla duše, vše zůstává vcOnou 
přítomností, z níž není vyjmutí. Nikam nedovedl 
uniknouti, nedovedl se svědomí setříti tu krev, 
tu hrůzu, jež tu byla spáchána jeho zločinem! 
Od těch dob jakoby zoufalými miákotami potácel 
se jeho život a kletbami a děsem zůstával obe- 
střen každý jeho projev, zdání zdaru i výhod, celé to 
zdánlivéštěstí a všechny časy, jaro, slunce, všechno 
kouzlo, všechno bažení . . . Nedovedl více setříti 
tu krev . . . DuIíu.h.. 


FEUILLETON, 


KicHAun Ki.As:  FRANCE 1'RKŠ1-:RN. 

Lístek na jeho mohylu. 
K  památce stých  basilikových  luiro/onui. 
Pohá iUa slovinskt'ho pěvce iijcalisly v boji .se .sku- 
ti-čnoslí, pohádka slavika s rozdrcenými na konec křídly 
a vykrvácenou mízou života. 

Hory vysoké, skaliska rozvalená, údolí v ně vkli- 
něná, uzavřená poselstvím jiných světfi; všecko jakoby 
spalo v nehybně a nádherně kráse, a lidé v nich jakoby 
nikdy nezasnili o sladkých zkazkách a hrdých právech 
svého království. 

Pak náhle červánky zakvetly růžemi, slunce se ohlá 
silo teplé, zářivé a slibné, vyluzující životni silu i u prášku 
broučka na mechu. 

A pěvec povstal, zadíval se na slunce, zachvěl se 
rozkoši i touhou stokráte žít, nadnesl se k oblakům a 
zpíval tak líbezně a jisté o duši slovinské, lidské lásce a 
světovém rozhledu, pěl vroucí slastí, steskem i výsmě- 
chem, ]?k v jeho zemi to ještě nikdo  nedovedl — 

V probouzejícím se kraji povznesl oráč hlavu od 
těžké hroudy, pastýř odtrhl pohled od svého stáda, učitel 
s mluvnickými či kazatelskými úkoly v kapse a bureau- 
krat v tuhém límci ohlédli se na své nepomýlené cestě, 
měšťan vytáhl pomalu hlavu z čistě omyté své okeni- 
čky — a všichni mžourali záplavou slunce — a ti, co 
dovedli psát a soudit, uznali: 

Slavík je potrhlý a na nepravé cestě. Není slunce 
tady na zemi pro všechny národy stejného, ani lásky bez 
skromnosti; není dobrých způsobů a snah bez střízli- 
vosti a přísně vytčených cest. Nehlahol, pěvce smělosti, 
schovej se do .skrytého a stinného loubí, kam patříš již 
svým slovanským původem. 

Pěvec se obrátil, Zípěl posměšný trilek a spěl dále. 
Zahlédl  milostnou ženu s bílým důmyslným  čelem 
a světlýma očima, a stržen k ni vroucí, pokornou a věč- 
nou láskou, chtěl ke kapličce jejího čistého obrazu stulit 
celá svoje křídla, vyznávaje v písni své: 

Kdokoliv mé písně čítá. jinak o nich soudí; 
ten je chválí, druhý volá: »Co mu vjelo v oudy:« 
Jeden velí mi: pěj znělky; jiný: ballady pěj; 
třetí zase chtěl by ody, jaké Pindar loudí. 
.Možno, třetímu že gazel milý budou hlasy; 
jiný zvolá: proč se Vodníkovy nedá v proudy? 
Nezvedům mé písně budou příliš nevinnými? 
Babám svíčkovým z nich pekelné rpíť budou čmoudv. 
Já však tobě jenom, drahá, chtěl jsem zavděčit se^ 
jiných ncotázal jsem se, co jim v hlavě bloudí.*) 
Ale obraz jeho lidské světice byl obložen zlatem a 
beze slova, jen hrdým, nevšímavým pohledem dokazoval, 
že nemůže byt útulkem chudého' doktora, člověka třeba 
učeného  i  básnícího,  však  bez  paláce  a  bez  zajištěné 
e.xistence. 

Tu zachvělo se pěvcovo srdce úzkcsti, a on si po- 
steskl: 

»Ivomu neznáma je pravda, smutná sice, že ji kochám, 
v písních mojich stále jedna řeč, nic více— že ji kochám. 
Ví již noc, jež trpce slyší vzdychati mne beze spánku, 
ví již světlá jitřenka, dne omladnice, že ji kochám. 
Ví již ráno, poledne ví, ví již večera chlad mračný 
tichou tužbu moji bledé, zvadlé líce, že ji kochám. 
Příbytku již mého stěnám, klidné samotě je známo, 
novinkou ni města, rušné pro ulice, že ji kochám. 
Ví již růže, jež při cestě, kudy drahá chodí, roste, 
vi_ již, která nad tou cestou létá ptice, že ji kochám. 
Ví práh mokrý jej'ho domu, každý kámen poblíž něho, 
cesta ví, jež mne kol vodí po stezníce. Je ji kochám. 
Ví již každý tvor, co vědět, čemu slouchat ode mne lze — 
a jen věřit nechce < na, ukrutnice, že ji kochám . . .« - *) 

*) Přeložil Josef I'eníK-k. 
"') Překlad  T^romíra iJoreckého 


A Julie Primicova zasnoubila se se šlechticem 
Scheuchenstuelem. 

A pěvec po její ztrátě pěl dále — o věčnosti své 
jediné lásky, žehnaje vidině svoji kapličky nejčistším 
přáním. 

V slovanské své sudbě smířil se trpně s osudem, 
přemlouvaje sám svůj bol: 

>Jak to 
být poetou chceš, když ti za přetěžko 
je v prsou výš nebes či pekel nést dno! 

Mějž tu 
vždy na mysli stav svůj, trp bez poklidu...**/ 

V dalším boji života zbyly pěvci jen sny lepší slo- 
vinské budoucnosti a vzpomínky šťastného mládl. 

Konečně rok před předčasným skonem slovinského 
básníka  Kranceta  Prešerna  usmálo  se  na  něho  přece 
štěstí.   Po  třináctiletém  trpkém  čekání  na  důstojné  a 
dávno zasloužené místo existenční udělily mu vyšši moci 
místo  advokáta  v  Krani  a rok  1848  zasvitl  tak  jiítou 
nadějí splnění všech zbožných sl( vanských snů ! V nich 
se kolébaje  vydechl  svou  duši  dne 8. února roku 1849 
u věku 48 let.  (.) tři Icta později postavil mu slovinský 
národ na Kraňském  hřbitově pomník z domácího  růžo- 
vého mramoru s nápisem jeho vlastních slov: 
Jedna přec tužba splnila se tobě, 
v rodnou že tělo tvé po! řbili prsť. 
* 

O básníku Dr. Francetu l'rcšernovi zaznamenávají 
životopisná dala: 

Narodil se v selské chahi| ě hornokrajinské vesničky 
Vrby 3. prc since ISOO vyrůst;'je slibně a čiperně k ži- 
votu mezi šesti sourozenci. — Velebně krásná příroda 
homol rajinsl-á byla mu první učitelkou a matka Marie 
pečlivou vůdkyní. Navštěvoval nárt/dní školu v Rybnici 
a ve dvanáctém roce přišel na Lublaňské gyniiiasium. 
Po skcmčených gyninasialních a filosofických studiích 
odebral se do Vidně na právnickou fakultu. Studentský 
chléb svůj dobýval si kondicemi a uřitelovánm na Klin- 
kowstromové ústavu, kde byl také duševním vychovate- 
lem básníka německého Anastasia Grúna (hraběte .Anto- 
nína Aiiersperga), který v rozechvění nad předčasnou 
smrtí Prcšernovou napsal verše doznár.í: 

»Er uar mein Lehrer einst! aus dumpfen Hallcn 
cntfůhrt er m ch zu Tiburs Musenfeste, 
zum Wundeistrand . . .< atd. 

Ale později ponižováním všeho slovinského odvděčil 
se požehnaným darům slovanské duše svého učitele >za 
chléb kammcm*. 

Po právnicl:ěm doktoráte vstoupil Presem do praxe 
k fin; nčnimu úřadu, ale nedočkav se tam po dvou letech 
žádného platu, přijal místo koncipienta u slovinského 
vlastence cdvol áta Chrobata v Lublani. V této době 
zjevil se mu obraz Julie Primicové, která buď vlastním 
přáním svého srdce anebo svou zbohatlou rodinou ovH- 
vena zvolila si za průvodce života šlechtice Scbeuchen- 
stucla a láskou pěvce chladně pí hnila. V probouzejících 
se červáncích literárních snášel Prešcrn milé svcje písně 
do časopisu Čebelice, v které druže se s Čepem, .Smolc- 
lem, Metelkou a j. klestili nadšeně cestu svým idcálCm. 
Trudno je vzpomínati, že Prešcrn byl části tehdejší slo- 
vinské intclligencc neoceněn ano i pronásledován. Ve- 
likou potěchou byly Prešernovi si yky duševní s českými 
buditeli, zvlášlě s í'". L. Čelakovskvm, a nimaje mnoho 
úrody na roli domácí, přiviroval se Prcšern s neochvěj- 
nou důvěrou a láskou k bratrskému rodu českému, vy- 
znávaje silu slovanského šiku vírou: 
>Bog živí vse. 
kar nas je, 
otrok slovcčc mateře.**) 

*)   Bůh chrání  všechny, 
co nás je, 
déti slovanské ipatere. 


ba vypínaje hlavu i vědomím: 

• Největší díl světa slovanským patří dětem. « 

Tylo zlaté body na vczdy pochmurném nebi jeho 
štěstí zasvitly mu ještě před večerem jeho života, kdy 
tušil lepši osud Slovincíi. 

V čile rozkvétající literatuře slovinské zíistane Pre- 
sem hvězdou jitřní. Písně Prešernovy vžily se v duši 
lidu a zpívají  se  nadšené i zbožně  všemi stavy národa. 

My přisvojujíce si Prešernova díla do svých slovan- 
ských skvoštů, slavíme památku Prešernova genia vděčné 
se Slovinci. 

DIVADLO. 

F. X. Svoboda dosáhl pěkného úspěchu svou ve- 
selohrou iCekankamií. Neúnavný a houževnatý spi- 
sovatel nedal se od.strašiti dvěma svými posledními ne- 
úspěchy na jevišti a dokázal znovu svou veselohrou, 
jako dříve ■■Útokem zisku« a »Rozkladem«, že má tem- 
peramcnt a talent draniníika. sČekanky« roztomile po- 
bavily, rozmarná radobtnost té kratochvíle něžné a titěrné 
přenesla se s jeviště do hlediště, nalézala tam ohlasu 
svého humoru a smíchu — a to je nejlepší důkaz život- 
nosti a piisobivosti veselohry, které slibuji trvalejší exi- 
stenci na jevišti Národního divadla. 

Svobodovi se nejlépe daří mezi malými, soused- 
skými lidmi, kteří mají svou bodrost životní, své malé 
stesky a žaly i malé vášně, kam nevnikly nervosy a per- 
verse naší doby, kde žijí se prosté historie a idylly 
všedního života. V té filistrovské a starousedlé idylle 
z let třicátých uhodil autor na tón jemu velmi blízký, 
přístupný jeho cítění a proto tak šťastně se mu podařila 
ta lehká miniatura dramatická. Základní motiv veselohry je 
prostinký a roztomilý — dv.ináct starých panen a dvanáct 
starých mládencíi, jejich ženichů, úředníků panských, po 
smrti starého zámeckého pána, který netrpěl ženatých 
úředníků, slaví najednou svatbu. Celý zámek tone v ra- 
dosti a veselí, konec je již útrapám starých panen, jimž 
trefně a posměšně se říkalo »čekanky«, konec i touhám 
starých mládenců, z nichž někteří jsou valně vyvětralí. 
Vedle těchto párků, komických a poněkud bizarrních, 
je shon chvtlavé mládeže, praktikanti a mladší úřednici 
panští otáčejí se nejvíce kolem rozkošné, krásné a své- 
hlavé kokety Jiřiny, nejzdařilejší postavy veselohry, velmi 
zdařile sehrané si. Gr.-grovou, jejíž domýšlivé rozmary 
krutě zkrotí praktikant Plxhta, jejž pěkně představoval 
p. Matěj ovský. 

Po třech aktech veselohry míchá a plete se velmi 
pestrá společnost z doby paruk a květovaných fráčků 
a opentlených, světlobarvých, pod ňadry svůdně nasbí- 
raných toalet dívčích, v řadě kratochvilných episod. 
Pohled velmi malebný a smavý. A zcela příjemně se po- 
slouchají i ty veršíky, lahodné a lehké, někdy též prázdné 
nakypělé. Obecenstvo, zejména ono vděčné ženské pu- 
blikum, rozradostněné vysvobozením dvanácti čekanek, 
přijalo Svobodovu veselohru velmi vlídně, bylo rozehřálo 
i osvěženo její humorem, který namnoze mi připomínal 
gr.iciesní naivnost rokokov<-ch obrázků Jiráskových. 
.Souíira byla znamenitá, svědčila o chuti a píli předsta- 
vitelů hlavních roli, z nichž vynikli zejména p. Steinsberk, 
p. Bittner (výtečný též maskou i, p. Mošna, i o dokonalé 
a svědomité režii p. Šmahy. H. 

Z RUSKÝCH REVUf A LISTŮ. 

Kusskaja Mysl promlouvá o pěkném projekte 
zříditi v Moskvě Gr i bo j édo vské Museum, v němž 
by sebrány byly nejen literární památky po autoru »Gore 
ot uma«, leč i osobní: nábytek, oděv atd. Velmi zají- 
mavou bude as koUekce opisů jeho komedie »Gore ot 
umac, jimiž po celých deset let šířila se na Rusi známost 


o této perle ruské dramatické literatury. Teprv 10 let 
po napsání vyšla tiskem. Sbírání památek pro museum 
mají na starosti tři výbory: moskevský, petrohradský a 
tifíisský. Značně znesnadněna jest úloha sběratelů okol- 
nustí, že od smrti básníkovy uplynulo již na 70 let a že 
mnohé z ncjcer.nějšich památek zanikly již nevědomo kde. 

Russkoj e Slovo oznamuje Smrt vrstevnice 
a přítelkyně Puškinovy V. A. Naščokinové. 
Bývalá kráska, v jejímž bohatém domě scházeli se básníci, 
malíři, herci a vůbec celý elegantní svět, umřela v hotové 
bídě, v špinavé díře u syna souchotináře, učitele a otce 
6 děti. Na sklonku života ohluchla, ale do smrti své ráda 
a oživené vyprávěla o Puškinovi. Umřela v lak stísně- 
ných poměrech, že ani na lékaře neměla . . . 

Novosti přinášejí zprávu o třech literárních 
afíairách, jež v tyto dny zaujaly ruskou veřejnost. Je 
to předně ona i u nás již ve známost přivedená scéna 
v moskevském divadle, při níž spisovatel Gorkij s origi- 
nální hrubostí zakázal si okukováni obecenstva. Goruij 
krokem tím tak velice si proti sobě popu;lil i obecenstvo 
i část listů, že uznal za dobré zmírniti poněkud hrubost 
jednotlivých výrazů. Ale veřejnost nedala se ani touto 
nepřímou omluvou udobřiti a jako na zlost uvádí Gor- 
kimu na paměť, jak se na př. Tolstoj taktně při podobné 
příležitosti zacnoval . . . Jinou affairou literární jest spor 
knížete Měščerského, známého vydavatele »Graždanina«, 
s pí. Šabelskou, spisovatelkou, herečkou a majitelkou 
t. zv, »Petrohradského divadla«. Celá věc je ta: pí. Ša- 
belská získala si výhradné provozovací právo nové hry 
ze života veselících se kupců a ze sféry chantantové 
>Otrokyně veselí« od Protopopova. Hra má báječný 
úspěch, plní den co den divadlo, připoutala k sobě celý 
Petrohrad - a tu kníže Mťščcrský z neznámých příčin 
za to, že pí. Šabelská má výhradné právo provozovací, 
uveřejnil jízlivý, čistě osobni nájezd na ni. Konec sporu 
byl, že kníže Sléščerský slavně odprosil... A konečně 
má svi:u affairu i mladý dramatik Fedorov. Jeho kus 
»I)ureIom« dával se s pěkným úspěchem na carských 
divadlech. Hrál se i s velkým úspěchem v Oděsse. Po 
druhém představení však p.ipíchl jeden z oděsských 
redaktorů studenty proti hře a ti při nejbližším předsta- 
vení kus vypískali. Vítaná to reklama nadějnému drama- 
tikovi . . . 

Ruské listy přin sejí zprávu o smrti Alexan- 
dra Konstantine v iče Šellera, známějšího pod 
pseudonymem A. Michajlov. Zesnulý náleel k nejplod- 
nějším a nejoblíbenějším ze soudobých ruských romano- 
pisců a zárí.veií i z nejobětavějších ruských novinářů. 
Seller umřel právě jako oběť vysilujícího povolání novi- 
nářského. Podryt na zdraví, podryt i peněžně ímusilt 
svůj list, známý denník >Syn Otěčestva«, prodati za babku 
v dražbě a žil na to v nejkrutší bídě!) klesá předčasně 
v hrob. Byl bv snad si pomohl k nějaké peněžní pod- 
poře, leč jeho osobní hrdost nikdy nedovolila mu do- 
prošovali se pomoci. A proto zemřel chůd... 

Dle Birževých Vědomostí stala se Revue dcs 
révues obětí velmi smělé falsifikace. Vážený člen ruské 
kolonie v Paříži přinesl do redakce článek »Čínská lež«, 
jenž bvl podepsán hr. Lvem N. Tolstým a jenž i siohem 
i vnitřním obsahem zcela odpovídal způsobu psaní 
L. N. Tolstého. Pod jménem Tolstého článek byl vyti- 
štěn a odťid zas pod jménem Tolstého proběhl revuemi 
celého světa, a zatím — musí teď redakce Revue des 
révue.s sama doznati, že v článku tom ani jediné slovo 
nepochází od L. N. Tolstého, nýbrž že jest to dle Tol- 
stého pěkně napodobený výrobek kohosi zcela nezná- 
mého . . . r.ez výslovného osvědčeni samého L. N. Tol- 
stého prý nebude »RévUL- des révues« na příště už žádný 
článek od Tolstého tisknouti. Opatrnost, matka mou- 
drosti.. . D. P. 


TJtýjí}'^'^' "?,'',"' P'' ?'!"', '.'•■• "^■■■' '='» '''• 1-20(K 2-W1, na půl léta zl. 2-40 (K4-S0I, . 

(K 2-50), na pfil Ida zl. 2-50 (K O—), na celý rok 5 zl. (K 10--). - Sešitové  vydáni 

Cena seSiiu 20 kr. (40 hal.) — Palisk pivodnich práci se vyhrazuje. —  Dopisy administr 

Karlovo nňniěsti i. 34. — Listy přijímáme jen frankované. — »Lumir« 


ok zl. 4-SO (K 9-60). Po.šlou; na čtvrt léta zl. 1-25 
čislechl vycházi při každém druhém (sudému čísle, 
nira* buďtež adresovány: Časopis &Lumír«, Praha, 
každý pátek (vyjma prázdniny). 


Redaktor Y^cljtv HlaiJik. -^ Majitel, vydavatel 9 nakladatel J. Olto. — Tiskem C*ské grafické společnosti •Unie« v Praze. 


LUMÍR 


Ročník xxix. 


21. PROSINCE  1900. 


*  ČÍSLO 12. 


Jan Opolský: 


KANAAN. 


C 


o mohlo šlehat, pečlivě jsem ulil, 
než opustil jsem arogantní dům 
a cestou šel, kcie heřmánek se tulil, 
mdlou rozkoš plodě mimojdoucím rtům 

Ó, žijte v blahu, staří pamětníci, 
dle smutné pisně v domě vzdáleném! 
Však jeilnou as my v času metelici 
si lajnou shodou všichni vzpomenem! 

Co mohlo šlehat, udusil jsem drnem, 
»do země Kanáan!« potichu jsem lhal, 
na zprávy kusé v studu opatrném 
jsem poutníků se mimo vyptával: 

Ó, rcete, muži, jak ta země slyne 
a jaký dech vlá z její ovoce ? 
Šli kolem mne, co noha nohu mine, 
v svém sněni klesli tvrdě, hluboce . . . 

. . . Tak nyní půjdu . . . Den se rozehřívá 
klenutí echa za mnou utíká, 
kdos z pozůstalých  »zahučaly . . .« zpívá 
na cestu klidnou svého poutníka. 

Dnů součet prchlých cítím, jak se siavi 
do řady se mnou, odhodlán jsa jít . . . 
Nuž, dome starý, zdi tvé blahoslaví 
mých hlubin skrytý, erotický cit. 

Je násilím se odervati třeba, 
poslední pohled zavřít do očí, 
na svatá pole voňavého chleba, 
kde robot pozdních lid se plahoči. 

Na kostel víry — s výšin kavky kvačí — 
na oblast vesnic — známé ševely — —  ■ 
Hle, krunýř prsou rozlévá se v pláči, 
chlad obnaženým srdcem tetelí. 


Hlas ízahučaly — — « konečně juž mlčí . 
Do země Kanáan cesta daleká, 
bdí za pni stromů žlutá světla vlčí 
pro výsměch velkých cílů člověka. 

Do země Kanáan? světélka se zubí 
a rudé dásně dychtivě se trou; . . . 
zjev přírody to citelný a hrubý 
tě vyprovází ranní hodinou. 

Však hrdmsky jsou louhy srdce dumnc', 
nad postrach křovin čníce jako král!! 
Víc heřmánky se netulily u mne, 
já cílil dál ... a dál — a dál — a dál!'. 

.Medem a strdí illuse mé kypí, 
tíž hroznů vinných láme polena, 
slin míru plodí sykomory, lípy, 
rdi povolně se žena zvolená. 

Sian v zoři štíhlý, hovor krve pod ním, 
zvonečky stádné v intervalech zni 
ku brodům stříbra, ku cisternám vodnmi 
a s nimi jdou mi snové líbezní . . . 

A tak jsem spěl, až míhaly se duchem 
milníky bílé staré otčiny, 
zas od poutníků žadonícím uchem 
jsem nové země lákal dějiny. 

Povězte, muži, teče chorál řeky 
hučavý, sladký zemí slíbenou? 
A oni řkou: »Jsi slídič prostořeký!* 
A pokrčení zhublých ramenou. 

I viděl jsem, že pozdaleku mřeli, 
tak nevystihli v uzavření svém! 
Cit bázně přišel divně rozechvělý 
mé duši vyrvat Kananejskou zem. 


Ó srdce mé, hle, parabole vratká 
z list zjemnělého  lásky proroka, 
jak zhubila vše domnění má sladká, 
vše zkolébání sladká, hluboká. 

Ach není Kanáan, nebylo a není 

a symbol hrozníi trpce zakrní, 

kde ženu chtěl vzlyk prudkých okamžení 

se třesou, mrouce, starci chatrní. 


A touhy mé, jež ku  poledni pluly, 
zas kormidlem se ve stín obrací, 
a dávný hlas, jenž zdál se vyhynulý, 
zas dominuje v nové vibraci. 

To znova někdo ^zahučaly . . .« pěje, 

dům arogantní dál se vypíná 

Zas pííjdu tich, až den se rozehřeje, 
zas heřmánek, jenž srdce prolíná  — 


<::?  ^  '^  ^  z>  z>  z> 


Pavel Nach: 


TIŠINY. 


\ / městě, které žilo svým mořem, trávil poslední 
' chvíli očekávanou již s touhou, zvlášť ode dne, 
kdy rozloučil se s Margit. Viktor těšil se do svého 
kraje. — 

Procházel se v podvečer hbitými kroky, jež 
zrychlovala nedočkavost, po oblé hrázi, bílé, omyté 
pečlivé včerejším bouřením vln, které teď pod- 
dajně omývaly ostré balvany u její paty. Časem 
zvednul oči k zavřeným žaluziím oken, kde před 
nějakým časem ještě přebývala Alargit. Jak těšil 
se na shledání a okříval nadějí vdechuje větřík 
od moře prozářený mroucím světlem západu! 
Osvěžení přicházelo se všech stran pro smysly 
a především pohled na rovné moře, v klidu a 
bezstarostné,  Viktora  roznítil k pocitu  nadšení. 

Slunce potopilo svůj oheň v moře a po břehu 
ozval se jemný šumot vln. Nahoře rozsvítily se 
v temné modři hvězdy a měsíc ukazoval svou 
bílou cestou hru spících vod. Duše osamělých 
a toužících neklidně, kteří skryli se v stínu nebo 
za záclonami otevřených oken, utichly jako úža- 
sem a pokornou bázní. Lampy pozvolna hasly 
v příbytcích. Malé náměstí se vyprazdťíovalo a 
zástupy naplnily všecky uličky. S věže od sv. For- 
tunáta ozývaly se zvony večerním tichem v rychlém 
tempu . . . » Blažen . . . zde byl blažen, blažen . . .« 

Na svém loži přemítal Viktor o nastávající 
cestě, osnuje si v mysli veselý zítřek. — Z jitra 
procitne časně a v radostném kvapu pospíší přímo 
pískovou cestou na břeh. Obejde malý ostrov, 
spící ještě a zastaví se na hrázi, odkud volný 
rozhled. Loďky rybářské poněkud spozdivší se 
budou přistávati. Ohlédne se kolem, po všem, 
po náspu, vzdálených temenech hor. blízké zeleni 
lagun, — konečně kolem sebe po cestách; kudy 
kráčívali spolu. — Margit! Zdálo se mu, jakoby 
slyšel jen to jméno, které ho získalo svojí slad- 
kostí. Viktor si je opakoval stále . . . Nebylo mu 
přáno, než několik málo těch jasných okami;ikfi 
v její přítomnosti,  ale okříval jimi až dosud . . . 

Děkoval té chvíli, kdy nejprve ji spatřil, dě- 
koval její důvěřivosti srdce, která vycítí upřím- 
nost vzájemnou v čisté hloubce očí.  Dobře si pa- 


matoval, že tehdy nebyl valně naladěn podnik- 
nouti výlet na blízký ostrůvek, kam byla pouť 
k Madonně, a dáti se zachvátiti návalem poutníků 
a zmizeti mezi nimi. Konečně dal si říci. — 
Umístili se na malém, přeplněném parníku po 
mnohých dobrodružných pokusech s vítěznou 
radostí, kterou kalilo jenom poznání, že společ- 
nost jejich (Viktor a jeho známý Fran dopro- 
vázejíce dvě dámy) byla roztržena a zábava ply- 
noucí nemožná. Každý staral se o svoji posici. 
Fran, který byl poblíž dam, pokoušel se časem 
o rozhovor, pokud hukot stroje a lidstva dovo- 
loval, dávaje se slyšeti v přestávkách, které dámy 
za odměnu vyplňovaly vděkuplným smíchem, 
Zpola jim naslouchaje Viktor zavadil často v letu 
o zajímavou tvář, která mezi ostatními odlišovala 
se nápadně. Porovnával výraz její s rozdovádě- 
nými dámami svými, které, jak se mu zdálo, 
chovaly se nenuceněji uprostřed této jim nezvyklé 
společnosti poutnické, než jak je obyčejně Viktor 
vídával. Znal je z vypravování Fráňova jako 
»dobře baviti se znající«. Pokuřovaly s labužni- 
ckým přivřením očí cigaretty, nabízejíce Fráňovi 
a prostřednictvím jeho Viktorovi. » Vyřiď, že dě- 
kuji,' odmítal. ..a zrak jeho — již po tolikáté — 
sklouznul k té zajímavé, mladičké tváři. Byl za- 
chvácen náhlým, radostným pocitem, když za- 
hlédnul v tom okamžiku jemný záchvěv na tváři 
Margity. Zachvěl se jásotem nad tímto neoče- 
kávaným pochopením, které v jeho odmítnutí 
pocítilo symbol. Neboť Viktor před tím poznal 
v jejích pohledech, které stihly jeho dámy, tutéž 
myšlénku, jaká v něm se rozvíjela. Nemohl už 
nijak s ní se  rozloučiti . . . 

Před nimi objevil se již dosti zřetelně kostel 
uprostřed starých stromů. Loď zmírnila jízdu 
ubírajíc se úzkou cestou mezi lagunami. Viktor 
rozhlédnul se kolem a utkvěl na bledéjasné ze- 
leni, kterou byly porostly laguny. Tudy proplé- 
tala se loď, vyhýbala se pískovitému pokraji, pro- 
jíždějíc jen úzkým průplavem mezi těmito body 
představujícími souši, jež zdály se jakoby ji ne- 
chtěly pustiti v před.  Všude  široko daleko tá- 


hly se kolem ostrova, v řadách, úzké písečné 
náspy, malé ostrrivky, výspy zasazeny do mělčin 
těchto k ozdobě. Ležely tu lehce ve vodách 
nízkých a klidných, jako loďstvo přichystané 
k odplutí. Ale třebas zavály větry teplé a dmoucí 
mírně plachty, nezměnily místa, setrvávajíce iie- 
hnutě uprostřed nesměle .šplouchajících vln. Klidně 
oddaly se svému postavení. Stálý, neumdlévajxí 
větérek zachvíval rákosím a sítím. B> 1 to jtdiný 
tep tichého života, ustavičná a tichá vzpomínka 
na kraje, odkud vál. A tak ticho nebylo poru- 
šováno ničím, leda že skrovná loď projíždějící 
tudy pohnula vodami, rozkolébavši je do mírného 
tempa. — — 

Přiblížili se k břehu, proplétajíce se zástupem 
loděk, které vysadily již svoje náklady na břeh. 
Viktorova společnost smísila sviíij hlasitý, roz- 
marný rozhovor s hlukem, který povstával u bud 
prodavačů a rostl mezi četami poutníků mručících 
polohlasně své modlitby. Malý ostrov s kostelem 
Madonny byl přeplněn. Poutníci usazeni po zemi 
pili trpké a vlažné víno, zatím co v kostele zpí- 
vala se slavná, dlouhá mše. Viktor zůstal samoten 
pod volným nebem mezi množstvím pozoruje. 
Pestrosti v krojích tu nebylo, ani jiné zajímavosti, 
jediné upozorňoval na se živý temperament lidu. 
Bylo veselo slyšeti jejich zpěv doléhající z chrámu : 
zvučný a rychlý, jako do tance. — 

Rozhled po moři až k obzoru zatemnil se 
náhle s jedné strany. Překvapila je všecky bouře 
neočekávaná. 

Moře přecházelo zeleněmodrou barvou pá- 
vího péra k temné, přesné čáře obzoru, nad nímž 
rozepnula se černá stěna, která nahoře rozpty- 
lovala se v sklánějící roztřepená mračna. Zavál 
vítr, zavála prudce vichřice a vše se zatemnilo 
hrozivěji. Lidé utekli se pod střechu a všecky 
místnosti se naplnily k zalknutí. Však zdálo se 
zde býti vlídněji, než na kterékoliv palubě. Liják 
zaplavil krajinu Vody všecky, které rozburácel 
vichr, zdvihnuly se v mocnosti svojí a bouřily 
vlnami uchvacující síly a pohledů úchvatně vzne- 
šených. Do výše domů vzepnuly se a s hukotem 
padaly zpět roztřišťujíce se v jemný prach. Bárky, 
které  byly  na širém moři.  zakotvily úzkostlivě. 

Tehdy poprvé promluvil Viktor k Margitě, 
ve chvíli, kdy obyčejně uvolinijí se obyčeje spo- 
lečenské a jediná myšlénka spojuje lidi v jedno- 
svornou přístupnost všech. — Margit byla útlé 
postavy a přiléhavý černý smuteční šat činil ji ještě 
drobnější Viktor hltal slova plynoucí jiružně 
s jejích retů a přizdobeiiá nezvyklým přízvukem. 
Zapomtnul na svoje okolí a nebylo okamžiku, 
v němž by si byl uvědomil za celou jejich roz- 
mluvu, že spolu mluví ponejprv. — Margit upo- 
zornila, že místnost se vyprazdiíuje. 

Hněv moře a větrů zjevně tistal, ale chlad, 
který mezi těmito živly dosud panoval, bylo cítiti 
pronikavé.  Moře  zahrálo  temně  do  zelena  se 


lesknoucími vlnami poslední noty hněvivosti. Jasné 
světlo rozlévalo se pozvolna mocněji, až nad ob- 
zorem vysvitlo ohnivě slimce, téměř již na od- 
chodu jsoucí. Sedali radostně do kolébajících se 
Inděk plni tichých úsměvů nad uklidněnou pří- 
rodou. — Viktor připojiv se s Margit k společ- 
nosti, doufal, že mu bude tak uiriožněno, aby 
věnoval se sobě. Dámy uvázly v zábavě. Zatím 
co Fran jim naslouchal. Viktor osvojoval si v její 
blízkosti nejkrásnější chvíle. Kolem zašumělo 
moře vlnami, které rozvířily hry delfínů. Moře 
bělalo se pěnou z radosti nad slimcem. Majestát 
plný vrtochň dal se tedy usmířiti. - •llleďte,« — 
ukázal Viktor do jasné dálky, kde štíty nebe- 
tyčných hor se zaleskly sněhem — »zde u nás 
radost ze hry a světla a tam v dálce (nedošli 
bychom tam, viďte!) velebnost chladná a nepo- 
skvrněnáN A jeho oči svítily tam do dálky, ale 
Margit nestihly nikdy tak, aby z nich mohla 
čisti. »Kam byste vy mne zavedl, < zahlaholilo jí 
z úst. Podívala se pak natí letmo, vědouc, že jí 
řekl cosi vzníceného ohněm, který k ní sálal již 
z dřívějšícli jeho slov a odpovědí. — 

Večer toho dne Viktor vzpomínal stále Jak 
mnohem svůdnější a žádoucnější byla žena skrý- 
vající pod závojem tichého úsměvu svůj půvab 
neznámý a svou vůli, jejíž líc byla nadechnutě 
zbarvena krví dle nálad srdce .... Margit stála 
nad jeho dámami právě svojí ženskostí. 

Tehdy, jako nyní, když usínal ukolébán 
zvony, v srdci znělo mu sladce: Margit, Margit . . . 


Moře odpočívalo ještě v ranním úboru z ne- 
vyčerpatelného pokladu svých krás v ospalých, 
šedě stříbrných záblescích tiše kolébavých vln, 
aby probudilo se v radostně jasnou záplavu 
modře. Šumělo k pobřeží. Viktor vyšel ven, svěží 
a připravený jako pták k odletu, a zamířil k dlou- 
hému, do moře vybíhajícímu pavillonu, kde po- 
sledně promluvil k Marijitě před tváří vod. Vanul 
hravý vánek. Oči Viktorovy těkaly na vše strany 
po volném rozhledu. Prohlédl vše ještě na- 
posled. — — 

— Byl čas vstoupiti na palubu a Viktor 
vkročil, aby mohl sledovati mizící ostrov, který 
tak snadno stal se jeho doménou, kde bylo mu 
blaze a volno v těch několika hodinách po boku 
Margitině, s níž setkati se vzrostlo v něm v touhu 
vášnivou. 

Ostrov ustoupil jako bašta svými břehy a 
bílou hrází. Nahoře na věži od sv. Fortunáta 
přímil se archanděl Gabriel ukazuje do dálky. 
Viktor upřel svůj pohled na tuto ztrnulou ruku, 
jež udávala mu cestu k ní . . . Bylo mu živěji a 
veseleji. Vyslovil své tiché pozdravy ještě ke všem 
místům, majícím v krátké době pozbyti obrysů 
skutečnosti a zblednouti v mlze vzpomínek. 


Jak tak ubíhaly vlny, Viktor zahleděl se 
pevně do nich, připoután ;sa jejich hrou a jakoby 
chtěl spojit myšlénku s jejich cílem Vznikal tu 
sice pocit cizí všemu živoucímu hnutí, ale měl 
svoji půvabnost, lákající podobně jako v náladu 
cizince, který dychtiv a zvědav navštíví důl, 
obléká šat horníkův, jen aby přijat byl v černou 
temnotu podzemní Ale účastenství jeho jest jen 
zevnější, bez vší důvěřivosti, pozorováni vzdálené 
a tajená netrpělivost a nedočkavost, aby již byl 
na světle, kreslí svoje znamení mu v tvář. — 
Zatím co takto v mysli prodléval v hlubinách, 
před jichž poznaným, tížícím tajemst.ím zalekne 
se člověk jako dítě při pohledu na lebku z blízka, 
v níž náhle se mu prohloubí dvé důlků do ne- 
konečna téměř, — povrch dával v barvě tvrdě 
zelené a nehnutostí svojí naději klidné plavby. 
Moře pohybovalo se v sotva slyšitelném šumotu, 
jenom kde příď rozbrázdila násilně jeho klid za- 
sáhnuvši, tvořily se brázdy hloubící se v hukotu 
a táhnoucí se po obou stranách lodi v jakési 
napodobení horstev s vrcholky sněžnými. I ostrost 
útesů v některých chvílích byla docílena. A nad 
propastmi, které vyrovnávaly se v nejbližším oka- 
mžiku v roviny a vzestupovaly ve vrcholky, roz- 
pukla se voda v bělostnou pěnu, — květ pomí- 
jející její brázd — , která vracejíc se v podobu 
prvotní ztratila se pod novým přívalem, ale vzduch, 
který upoutala svou bělostí v průzračném hře- 
benu vlny, rozbíhal se v bublinkách jako tříšť pa- 
prskovitě zbělivší vnitřek křišťálu, jenž byl v sbí- 
hajících se rozích pohmožděn. 

Do šíře, po celé rozsáhlosti plochy, lámaly 
se vlny hbitě v rýhách drobnějších, v daleku 
hladina se uklidňovala. Loď kolébala se nepatrně, 
postupujíc k cíli. — 

Viktor zaslechnul, procházeje se palubou, 
z vnitřku od strojů táhlý nápěv, zpívaný silným 
hlasem, k němuž hukot parního stroje zavzníval 
příhodným průvodem. Zdálo se, že zpívá několik 
hlasů poutničkou píseií. — Za chvíli, když zpěv 
umlknul, vynořila se z útrob parníčku postava 
strojvůdce, tonoucího v potu tváře, do tmavo- 
hnědá úmorným vedrem zžehnuté Viktorovi zje- 
vila se tato postava, vyskytnuvší se pojednou, 
kdy ještě zabýval se melodií písně, jako znamení 
života úplně oddaného vlnám, z jichž ovzduší 
řinula se ustavičně píseň podobná svou melan- 
cholií a v jichž nesmírnu soustřeďovala se její 
vnitřní, poutající moc kolem vratké spleti trámců, 
jež i s sebou samým člověk svěřil moři. 

Kam propadnuly se všecky ty hloubky, které 
chtěl člověk vyzkoumati? Kam směřovaly' všecky 
větry ať příznivé a bezpečné jízdy, ať za smrští 
divokých, vichřic nepřátelských.? Všude chtěla 
lidská ruka, třesoucí se úderem srdce rozčileného 
obavou a odvahou, přivésti tajemno na světlo 
poznání. Ale z nitra všeho, z posic nejžádouc- 
nějších a nedostižitelných, zavznívala jen nesroz- 


umitelná, ale dojímající melodie, teskná jako ona, 
která opět stoupala z vnitřku od hučícího stroje. 

Oči Viktc)rovy zarazily se, setrvávajíce v jed- 
nom směru. Kolem táhla se červená prouha jako 
od krve raněného zvířete, které dole zmizelo se 
svou bolestí, vědouc, kde nejlépe ji ukryli. — 
Když však příď rozrazila první pruh, poznali 
všichni překvapeni klam zažloutlé trávy, spálené 
sluncem, která zdála se kaliti vodu do červena. 
Byl to nevinný klam moře, jemuž podlehli, ale 
bylo z něho lze dovoditi, jakou může zjeviti se 
nejnepatrnější p